“De VVD is goed kritisch in Europa”

DDS sprak in de wandelgangen van het VVD-congres met Kamerlid Klaas Dijkhoff.

Als kers op de taart mocht minister-president Mark Rutte gisteren het VVD-congres afsluiten. Over het EU-beleid van de liberalen zei de premier niet te mikken op “Europese luchtkastelen”, maar vooral een Europa van de vrije markt te willen realiseren.

Even daarvoor sprak ik met VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff. En alhoewel Rutte z’n speech nog niet gehouden had, zou Dijkhoff het zeker met ‘m eens zijn geweest. Evenals Rutte heeft het 31-jarige Kamerlid uit Breda namelijk een broertje dood aan verregaande Europese bemoeienis. In de afgelopen twee jaar kamerlidmaatschap schreef Dijkhoff samen met fractievoorzitter Stef Blok twee opiniestukken waarin werd gepleit voor het terugdringen van Europese regelzucht: als eerste moesten de rechters van het Straatsburgse Europese mensenrechthof worden bekneveld, en ten tweede wilde hij de Tweede Kamer actiever betrekken bij het invoeren van Europese regelgeving.

Een geluid dat Dijkhoff ook gisteren goed voor het voetlicht bracht: “In het verleden, en dan ga je enkele decennia terug, ging Nederland veel te gemakkelijk mee met maatregelen die weliwaar in een grotere Europese stroming stonden, maar niet in het Nederlandse belang waren. Men dacht echt dat het Europese en Nederlandse belang geheel samenvielen. Dat er in Brussel iets ontstond wat de politiek zou ontstijgen. De VVD is nu goed kritisch in Europa.” Dijkhoff hekelde hierna opzichtig partijen als GroenLinks en D66, die volgens de liberale jurist het Nederlandse belang veel te gemakkelijk ondergeschikt maakten aan een naïeve wensdroom over Europa.

Dijkhoff ging zelfs een stapje verder en steunde iniatieven op het congres om geen verdere bevoegdheden naar Brussel over te dragen; hij was een tegenstander van het voorstel om de deur op een kier te zetten naar ‘eurobonds’; dit in weerwil van een amendement wat plenair besproken zou worden (en, ook ruimschoots verworpen).

Gepassioneerd legt Dijkhoff uit hoe de eurozone tien jaar lang eigenlijk al eurobonds heeft gehad doordat Zuid-Europese rentes de Noord-Europese niveaus benaderden. Waar deze rente-eenheid toe geleid heeft kunnen we nog dagelijks op het nieuws zien in Griekenland en Spanje; de landen leenden veels te grote geldbedragen tegen te lage rentes. Dijkhoff ziet dan ook niet hoe eurobonds – het opnieuw gelijktrekken van de rente van alle Europese landen – de financiële misère zou moeten oplossen: “Dat is hét probleem van de eurocrisis. En als iets het probleem is, hoe kan het dan tegelijkertijd de oplossing zijn?

Verder prees Dijkhoff één van de deelsessies van die dag waar moeite werd gedaan om een zogeheten uittredingsclausule in de Europese eenwording in te bouwen. “Immers”, zo zei de Bredanaar: “als je in een huwelijk stapt, dan denk je ook niet aan scheiden. Maar als het echt niet werkt, moet die uiterste optie er wel zijn. Zo zou dat met Europa ook moeten zijn als landen zich niet aan de afspraken houden of er zelf uit willen.”

En zo is dat.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. Dick Kraaij

  Kan Marco Pastors dit interview misschien even overdoen? Dan mag Tim Engelbart morgen in de herhaling van de RTL4-debat-nabeschouwing Wilders fileren. Dat lijkt me informatiever.

   

 2. Gielah

  Vrije markt?

  Bedoelde Rutte niet: ‘voor 100% politiek, cultureel én economisch horig áán de EU?’

 3. Happel

  Zijn de opmerkingen / standpunten van deze VVD -ers niet een beetje aan de late kant  ?

 4. Dikke Deur

  Hij wil “de Tweede Kamer actiever betrekken bij het invoeren van Europese regelgeving”. Wanneer de TK aan bod komt, is het toch al te laat? Dat zijn de besluiten al genomen.

 5. Dikke Deur

  Ik denk dat met bij de VVD alle geloofwaardigheid kwijt is wanneer ze zich als EU-kritisch presenteren. Ik betrap me erop, dat ik het gewoon niet meer kan geloven. Actions speak louder than words, en we hebben allemaal gezien wat de acties van de VVD waren tijdens de euro-crisis. Ik denk dat de VVD op 12 september nog wel eens onaangenaam verrast kunnen worden. Jammer, juist nu we de rekening van 60 socialisme gepresenteerd krijgen. Maar ze hebben het aan zichzelf te danken.

 6. tipo

  Als ik het zo hoor, heeft Klaas Dijkhof niets bij de VVD te zoeken. De Europese evenknie van de VVD is namelijk de grootste pleitbezorger van Eurobonds: http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/alde-eurobonds-proposal-everybody-will-pay-less-36881/

   

  En ALDE kan niet losgezien worden, van wat de VVD in Dan Haag uiteindelijk doet. Wat Klaas Dijkshof dan vindt, is niet van belang. ALDE beslist wat de VVD in Europa doet.

 7. Ian

  Is Klaas Dijkhoff soms familie van Afke Schaart?

 8. Maarten1

  “Evenals Rutte heeft het 31-jarige Kamerlid uit Breda namelijk een broertje dood aan verregaande Europese bemoeienis.”
  Wat bedoelt schrijver in ’s hemelsnaam met het woord ‘evenals’?

 9. Obomov

  Het doet goed nu ook eens (indirect) uit de mond van onze Minister-President te horen dat we geen Europese vrije markt hebben. Immers, als die er zou zijn hoef je er niet naartoe te werken. Het is dan wel nogal vervelend dat we jarenlang hebben moeten aanhoren, en nog altijd mogen aanhoren, welk een zegeningen die Europese interne markt ons wel niet gebracht heeft. Nu hebben de meesten van ons daar niet zoveel van gemerkt en de voor de hand liggende vraag: “Waar zijn die zegeningen dan?”, is dan ook grotendeels onbeantwoord gebleven. 

  Nu ben ik een groot voorstander van de vrije markt maar ik realiseer mij wel dat de overgang daarheen, van de mercantilistische situatie die we nu hebben, een gigantisch proces is dat enorme consequenties met zich meebrengt en die zullen heus niet allemaal positief zijn. Daar mag best over gesproken worden en idealiter moet daar ook aan gemanaged worden. Gegeven het open-grenzen drama heb ik weinig vertrouwen in een rimpelloze afloop daarvan. Eerlijk gezegd betwijfel ik of de politiek inziet hoe enorm de consequenties zullen zijn van deze wijziging.

  Aangenomen dat de VVD inderdaad meer vrije markt wil, kan zij dat natuurlijk in Nederland implementeren. Wilt u iets kopen of verkopen? Prima, u gaat uw gang maar. Dat is slechts een kwestie van wetten schrappen. De EU als supranationaal orgaan is nodig om andere landen te dwingen eenzelfde strategie te volgen. Dat is om te beginnen weinig liberaal, ernstiger is dat het afstaan van souvereiniteit een noodzaak is om dat liberale doel te bewerkstelligen. Hoe anders kan de EU lidstaten dwingen ALDE-beleid uit te voeren. Er zit daarmee een tegenstelling in de uitspraak een Europa van de vrije markt te willen zonder belangrijke delen souvereiniteit over te dragen aan de Brusselse heersers. Daarnaast is het helemaal niet vanzelfsprekend dat Brussel een neoliberaal beleid zal blijven voeren. Of een EU-uitstap mogelijkheid daar bescherming tegen biedt is onduidelijk omdat daarmee tegelijkertijd de dwang tot een Europese interne markt te komen wegvalt. 

 10. Jukommerce

  Het inspelen op sentiment is zinloos. De kiezer heeft er namelijk geen vertrouwen meer in.

   

  Politiek is namelijk enige tijd lingo geweest. En dat wordt je niet snel vergeven. Als je de naam “minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten van Europa” veranderd in “hoge vertegenwoordiger van buitenlandse zaken” en de vlag en het volkslied niet in het verdrag zet, waardoor het geen grondwet meer mag heten, dan is dat lingo.

   

  Wat betekent “geen eurobonds”? Superobligaties? ESM-bonds? ECB-bonds?

   

  Wat ik denk dat veel kiezers willen is een degelijk uitgewerkt plan. Een plan geschreven door economen. Een plan waarmee we kunnen voorkomen dat we ooit nog een probleemland of probleembank moeten helpen! Maak een einde aan “too big to fail”.

   

  Dus ik had gehoopt dat Tim een heldere visie zou opschrijven van de financieel woordvoerder van de VVD. Dit is een hoogleraar oorlogsrecht? Wordt Dijkhoff defensiewoordvoerder? “Geen Europees luchtkasteel maar een Amerikaanse JSF”?

 11. DWK

  We gaan de Tweede Kamer
  actiever betrekken bij de invoering van Europese regelgeving alvorens we gewoon
  tekenen.

   

  Even iets cosmetisch. Sinds
  vorige verkiezingen probeert Rutte zijn woorden kracht bij te zetten met de
  eigenaardige motoriek van een soort trekpop. Hij schudt dynamisch met z’n kop en
  laat de handen breed wapperen, waarschijnlijk opdat men in hem de echte
  doorpakker herkent (zegt zijn personal coach ?)

   

  Ik vond het toen al
  verdacht; maar daar stinken wij niet meer in meneer Rutte.

 12. Theo Prinse

  Ik ben het met de conclusies  van  VVD Kamerlid en Bredaenaar Klaas Dijkhoff ten aanzien van het Nederlandse scheiden van Europa eens

 13. Two Ravens Black Kettle

  Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha… Pull the other one !!

 14. tipo

  Naast Eurobonds is de ALDE ook pleitbezorger voor een ESM/EFSF met een grootte van 2000 a 3000 miljard: http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/verhofstadt-germanys-last-chance-to-save-the-euro-and-its-own-aaa-status-39588/

   

  De VVD is daar dus automatisch mee accoord, zolang de VVD niet uit ALDE is gestapt.

   

  Ook is ALDE groot pleitbezorger van Agenda 21, waarbij klimaatdoelstellingen en minimale overeidsuitgaven aan deze doelstellingen de lidstaten dwingend wordt opgelegd: http://www.alde.eu/nc/key-priorities/green-economy-climate-change/single-news/article/energy-efficiency-directive-to-boost-saving-at-all-stages-of-the-energy-chain-39534/

   

  Niet om vervelend te zijn, maar als u VVD stemt, krijgt u er een Europese Groenlinks/D66-achtig beleid bij, zonder dat u het in eerste instantie doorhebt. De VVD heeft in Nederland een heel ander imago dan ALDE, terwijl ze dezelfde organisatie zijn.

 15. Karl Kraut

  Ja, de VVD staat er kritisch in. Net als Ab van der Laak destijds, als AVRO-lid.

   

  Tim Engelbart: “Dijkhoff ziet dan ook niet hoe eurobonds – het opnieuw gelijktrekken van de rente van alle Europese landen – de financiële misère zou moeten oplossen: “Dat is hét probleem van de eurocrisis. En als iets het probleem is, hoe kan het dan tegelijkertijd de oplossing zijn?”

  – Haha, hoe naïef kan je je voordoen! En dat terwijl het toch zo gemakkellijk uit te leggen valt. Want ons fiatgeld-systeem is er gewoon op gebaseerd dat juist door meer schuld te creëren er ook weer meer geld in omloop komt. Zo worden schulden weggeïnflateerd.

  In hun dieventaaltje nemen economen dagelijks op alle propaganda-kanalen daarvoor de woorden ‘elasticiteit’, ‘liquiditeitsmaatregel’ en ‘onorthodoxe maatregelen’ in de mond. Maar Dijkhoff wil, de vleesgeworden cognitief-dissonantie in persoon, niet uit de school klappen. Hij speelt—en dat is funktiebepaald—dus liever stommetje.

  Een geloof veinzen, dat een door de ECB door-en-door gemanipuleerde markt vrij zou zijn, lijkt sterk op het veinzen dat regerende communisten in het verleden ook zo goed konden; gewoon, knalhard tegen de voor iedereen zichtbare waarheid glashard in exact het tegenovergestelde blijven beweren.

  Als na 12 september het Duitse hooggerechtshof beslist dat Eurobonds niet in strijd zijn met de Duitse grondwet, dan is de beer los. En dan zullen we Nederland dus niets anders zien doen dan met kadaverdiscipline volgen, alhoewel voor de bühne nog met veel misbaar met haar geweten spartelend (maar is voor binnenlands gebruik alhier). Het maakt dan verder niks uit, of het huidige demissionaire stel er nog zit, of dat er een nieuwe regering zal zijn geformeerd. Nederland zal doen wat Merkel en Schäuble beslissen. 

  Mark Rutte gaat dan de krachttoer volbrengen om ‘boven-de-partijen’ te staan, om met volle overtuiging (“hier sta ik”) de Subprime Bonds, de Eurobond, zijn fiat te geven. Dat is de taak die boven de partijen voor hem is weggelegd, in dat aanstaande radikale Euromiddenpartijenpakt.

  Balkenende faciliteerde de Europese Grondwet, Rutte 1 jaste het ESM erdoor, en Rutte 2 zal de Eurobonds erin duwen.

 16. abcd

  Het verzet van de VVD tegen Eurobonds is volstrekt ongeloofwaardig en komt als mosterd na de maaltijd. In de haast zijn ze zelfs vergeten de KLEINE LETTERTJES van het ESM verdrag te lezen.

   

  Über die Mittel hinaus, die der ESM von den Mitgliedstaaten “abruft”, kann er laut Artikel 21 unbeschränkt Kredite aufnehmen, auch durch Anleihebegebung an den Kapitalmärkten. Hierdurch werden ohne Verwendung dieses Reizworts “Eurobonds” eingeführt, weil alle Mitgliedstaaten gemeinsam für die vom ESM begebenen Anleihen haften. Die Behauptung der Bundeskanzlerin, Eurobonds werde es zu ihren Lebzeiten nicht geben, steht hierzu in seltsamem Gegensatz.
  (Bron: Stefan Homburg: Retten ohne Ende, Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.