Friezen en Saksen

Foto:

Nooit komen we van dat onzalige idee af: een “noordelijk landsdeel” dat moet ontstaan uit een gedwongen fusie van Friesland, Groningen en Drenthe. Nu komt D66 er weer mee.

Het wordt gezien als een kostenbesparing. Deel Nederland op in wat willekeurige gebiedsdelen, maak alle gemeentes veel groter, en kijk, alles zal goedkoper worden. Het is een fabeltje. Alle gemeentes die tot nu toe ten prooi zijn gevallen aan “schaalvergroting” zijn daar merkbaar slechter van geworden. Het bestuur raakt verder af van de burger. Belangrijker nog: de burger voort geen enkele binding met de kunstmatige administratieve eenheid waar hij nu mee zit opgescheept.

Ik ben zelf opgegroeid in het Noord-Drentse dorp Peize. Tegenwoordig tegen wil en dank deel van de kunstmatig gefabriceerde gemeente Noordenveld. Waar was dat goed voor? Geen burger werd er vrolijker van, en het oude gemeentehuis in Peize staat leeg. Een advocatenkantoor probeerde het nog uit te baten, maar dat bleek niet rendabel. Een prachtig pand, mooi centraal in het dorp, is nergens goed meer voor. En het bestuur van de gemeente is tegenwoordig ver verwijderd van de burger.

Dat is de toekomst van heel Nederland, als het aan D66 ligt. Alles moet maar opgeschaald en samengevoegd worden, zonder enig oog voor de historie en de wensen van de bevolking. Friesland, Drenthe en Groningen worden op één hoop gegooid. Voor de wijsneuzen in Den Haag is dat toch allemaal platteland, ver weg van hun dagelijks bestaan.

Wat die elitaire jongens van D66 niet weten, als ze vrolijk lijntjes op de kaart hertekenen, is dat Friesland enerzijds en Groningen en Drenthe anderzijds een heel verschillende cultuur hebben. In die latere twee provincies wonen Saksen. De streektaal en de culturele identiteit is heel anders dan die van Friesland, en als je dat zomaar samenperst, gaat er aan beide kanten een rijke cultuur verloren.

Voor D66 maakt dat natuurlijk niet uit. Die cultuurrelativisten vinden dat wij allemaal tolerant moeten zijn voor andere culturen (ook als die ons niet tolerant behandelen), maar onze eigen cultuur en historie? Daar spugen ze op. Vanuit Den Haag wissen ze zo’n tweeduizend jaar Nederlandse geschiedenis uit: grenzen die soms al bestonden voor de Romeinen hier ooit hun snufferds lieten zien.

Als we Nederland echt beter willen maken, dan geven we de provincies fors meer bevoegdheden, en maken we alle gemeentes weer een stuk kleiner. Het dagelijks gemeentebestuur moet zo dicht bij zijn dat je daar naar binnen kan lopen als er iets fout wordt aangepakt. Het moet gewoon aanspreekbaar zijn. Provincies hoeven helemaal niet samengevoegd te worden. Als dat al gebeurt, dan op initiatief van de lokale bevolking.

Geef de lokale cultuur een impuls: erken behalve het Fries ook andere streektalen in onze Lage Landen (zoals het Limburgs en het Saksisch). Dat is een al veel te lang uitgestelde erkenning van onze eigen culturele diversiteit en onze rijke geschiedenis. Wellicht dat als het Saksisch erkend is als taal, van Groningen tot de Achterhoek, het volk zelf beslist om van Oost-Nederland één Saksisch “landsdeel” te maken. Dáár zou ik dan nog achter staan: het zou een daadwerkelijk cultuurgebied beslaan. Maar dat is dan onze beslissing, en niet die van Den Haag.

Ik verwacht geen moment dat argumenten als deze de D66-technocraten in Holland zullen tegenhouden. Ze zullen alles blijven doen om het Nederland dat ooit bestond permanent te verwoesten. Op een dag forceren ze die verrekte “landsdelen” wel, en dan worden al onze oude grenzen uitgewist. Mocht het zo ver komen, dan kunnen we er beter het beste van maken. Laat Friezen en Saksen zich dan maar samen afscheiden van Nederland.

Friezen en Saksen zijn wel niet hetzelfde volk, maar we kunnen altijd nog beter samen verder gaan, dan met de ellendige Hollanders. Die betekenen niets dan ellende en bemoeizucht voor de rest van het land. Zeker als ze van D66 zijn.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!