Friezen en Saksen

Nooit komen we van dat onzalige idee af: een “noordelijk landsdeel” dat moet ontstaan uit een gedwongen fusie van Friesland, Groningen en Drenthe. Nu komt D66 er weer mee.

Het wordt gezien als een kostenbesparing. Deel Nederland op in wat willekeurige gebiedsdelen, maak alle gemeentes veel groter, en kijk, alles zal goedkoper worden. Het is een fabeltje. Alle gemeentes die tot nu toe ten prooi zijn gevallen aan “schaalvergroting” zijn daar merkbaar slechter van geworden. Het bestuur raakt verder af van de burger. Belangrijker nog: de burger voort geen enkele binding met de kunstmatige administratieve eenheid waar hij nu mee zit opgescheept.

Ik ben zelf opgegroeid in het Noord-Drentse dorp Peize. Tegenwoordig tegen wil en dank deel van de kunstmatig gefabriceerde gemeente Noordenveld. Waar was dat goed voor? Geen burger werd er vrolijker van, en het oude gemeentehuis in Peize staat leeg. Een advocatenkantoor probeerde het nog uit te baten, maar dat bleek niet rendabel. Een prachtig pand, mooi centraal in het dorp, is nergens goed meer voor. En het bestuur van de gemeente is tegenwoordig ver verwijderd van de burger.

Dat is de toekomst van heel Nederland, als het aan D66 ligt. Alles moet maar opgeschaald en samengevoegd worden, zonder enig oog voor de historie en de wensen van de bevolking. Friesland, Drenthe en Groningen worden op één hoop gegooid. Voor de wijsneuzen in Den Haag is dat toch allemaal platteland, ver weg van hun dagelijks bestaan.

Wat die elitaire jongens van D66 niet weten, als ze vrolijk lijntjes op de kaart hertekenen, is dat Friesland enerzijds en Groningen en Drenthe anderzijds een heel verschillende cultuur hebben. In die latere twee provincies wonen Saksen. De streektaal en de culturele identiteit is heel anders dan die van Friesland, en als je dat zomaar samenperst, gaat er aan beide kanten een rijke cultuur verloren.

Voor D66 maakt dat natuurlijk niet uit. Die cultuurrelativisten vinden dat wij allemaal tolerant moeten zijn voor andere culturen (ook als die ons niet tolerant behandelen), maar onze eigen cultuur en historie? Daar spugen ze op. Vanuit Den Haag wissen ze zo’n tweeduizend jaar Nederlandse geschiedenis uit: grenzen die soms al bestonden voor de Romeinen hier ooit hun snufferds lieten zien.

Als we Nederland echt beter willen maken, dan geven we de provincies fors meer bevoegdheden, en maken we alle gemeentes weer een stuk kleiner. Het dagelijks gemeentebestuur moet zo dicht bij zijn dat je daar naar binnen kan lopen als er iets fout wordt aangepakt. Het moet gewoon aanspreekbaar zijn. Provincies hoeven helemaal niet samengevoegd te worden. Als dat al gebeurt, dan op initiatief van de lokale bevolking.

Geef de lokale cultuur een impuls: erken behalve het Fries ook andere streektalen in onze Lage Landen (zoals het Limburgs en het Saksisch). Dat is een al veel te lang uitgestelde erkenning van onze eigen culturele diversiteit en onze rijke geschiedenis. Wellicht dat als het Saksisch erkend is als taal, van Groningen tot de Achterhoek, het volk zelf beslist om van Oost-Nederland één Saksisch “landsdeel” te maken. Dáár zou ik dan nog achter staan: het zou een daadwerkelijk cultuurgebied beslaan. Maar dat is dan onze beslissing, en niet die van Den Haag.

Ik verwacht geen moment dat argumenten als deze de D66-technocraten in Holland zullen tegenhouden. Ze zullen alles blijven doen om het Nederland dat ooit bestond permanent te verwoesten. Op een dag forceren ze die verrekte “landsdelen” wel, en dan worden al onze oude grenzen uitgewist. Mocht het zo ver komen, dan kunnen we er beter het beste van maken. Laat Friezen en Saksen zich dan maar samen afscheiden van Nederland.

Friezen en Saksen zijn wel niet hetzelfde volk, maar we kunnen altijd nog beter samen verder gaan, dan met de ellendige Hollanders. Die betekenen niets dan ellende en bemoeizucht voor de rest van het land. Zeker als ze van D66 zijn.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

39 reacties

 1. Nog1

  @ Fred

   

  Dat geldt ook voor Friesland.

   

  Maar je vergeet nog een inkomstenbron; al enkele decennia betalen de Noordelijke provincies meer belastingen dan ze terugkrijgen. Dat zou gecompenseerd worden met oa de Langmangelden, maar deze compensatie is in 2006 stopgezet.  Dus ook zonder aardgas worden de burgers van Groningen en Friesland  rijker bij onafhankelijkheid.

   

  @ Marg

   

  De fusie van Súdwestfryslân is er idd tegen heug en meug doorgedrukt. Hoewel een aantal gemeenten halverwege uit de fusiebesprekingen stapte, waardoor de gemeente Súdwestfryslân uiteindelijk in weerwil van haar naam niet in Zuidwest Friesland ligt. Daar liggen de gemeenten Gaastelân-Sleat, Skasterlân en Lemsterland.

   

  Deze laatste drie gemeenten worden nu van hogerhand gedwongen alsnog te fuseren. Net als alle andere Friese gemeenten. Het dwarsliggen van een gemeente heeft namenlijk geen invloed op dit proces. Het heeft wel invloed op de carrierekansen van de gemeentelijke politici; dwarsliggen betekent einde carriere. Dit laatste verklaart tevens waarom lokale polici zo enthousiast zijn over het opheffen van hun eigen baan.

   

  Als je tegen een gemeentelijke herindeling bent, moet je op lokaal niveau dus nooit voor een landelijke partij kiezen. 

 2. Oscar

  Ik zou voor het tegenovergestelde van centralisatie willen pleiten, namelijk voor decentralisatie.

   

  Vlieland, Terschelling en Ameland als onafhankelijke staten. Onderzoek naar de onteigening van Schiermonnikoog en het eiland eventueel overdragen aan de familie von Bernstorff. Friesland een onafhankelijke staat. Drenthe een onafhankelijke staat. Groningen een stadstaat. De rest van provincie Groningen drie of vier onafhankelijke staten.

   

  Dan zou je een stuk of tien onafhankelijke landen hebben die stuk voor stuk op het gebied van belastingen, immigratie en veiligheid en alle andere landszaken een volledig eigen beleid voeren.

   

  Wat de D’66 wil moge duidelijk zijn. Teleologisch gezien is de D’66 nogal tegengesteld aan mijn wensen. Als het aan de partij van Pechtold ligt dan komt er één enkele democratische wereldstaat.

 3. Marg

  niet opdoeken?

  Wat een gezever weer.

  Idd handen af van Fryslân!

  En het verleden heeft al tig malen uitgewezen dat Groningen en Fryslân echt niet samen kunnen.

  Wij wonen nu in het Westerkwartier (wat ze ook samen willen voegen, maar een enkele gemeente ligt gelukkig nog dwars) en dat is maar goed ook. Het idee alleen al dat je naar Leek moet voor alle officiele stukken terwijl er niet eens een goede busverbinding is…

  Ik hoor ook vanuit Súdwestfryslân genoeg geluiden dat men helemaal niet happy is met de schaalvergroting. En ik snap ook helemaal niet dat dat dáár nu zo nodig moest. Al die plaatsen met een rijke historie, stadhuizen van alure staan leeg…. eeuwig zonde!

 4. Fred Renkema

  Het zou goed zijn om Groningen onafhankelijk te maken. De gasbaten zijn voldoende om deze provincie levensvatbaar te maken. Groningen wordt dan het Nederlandse Koeweit.

 5. Nog1

  Het is een misvatting om te denken dat de kosten van de overheid bepaald worden door het aantal lagen waarin die  overheid zich georganiseerd heeft. Het zijn de taken die geld kosten, en of de taak door een gemeentelijke, provinciale of landelijke ambtenaar wordt uitgevoerd maakt voor de kosten weinig uit.

   

  Overigens voorspel ik vanwege dit punt een verkiezingsnederlaag voor d66 in mijn Friesland. En ze hadden hier al niet zo veel aanhangers.

   

  @ Henk

   

  Wij Friezen gaan idd geen andere taal spreken, maar of wij dan nog bij Nederland willen horen is maar de vraag. 

 6. Marinus1984

  Helemaal eens met het artikel! Het Rijk functioneert steeds slechter, met al die vallende kabinetten. Provincies zijn groot genoeg voor professioneel bestuur, dus tijd om taken van het Rijk naar de provincies over te hevelen. Zijn die gelijk niet meer zo onbelangrijk. 

   

  Het wezen van democratie is dat een levende gemeenschap van mensen (dorp/stad, regio/provincie, natie) zichzelf bestuurt. Daardoor heeft zo’n gemeenschap de ruimte om volgens eigen inzicht en traditie zijn eigen lot te bepalen. Daarom werkt democratie moeizaam in kunstmatige staten (zoals België). Jammer dat de zogenaamde Democraten66 dit niet meer snappen.

 7. Max Delius

  Victor, inderdaad, stil dromende van het Zwitserse systeem:

   

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid_van_Zwitserland#Volksrechten

   

  Bottom up in plaats van top down.

   

  Zwitserland heeft een verplicht referendum en een facultatief referendum.

  Zwitserland heeft een Volksinitiatief.

  Zwitserland heeft een Landsgemeinde.
  Zwitserland heeft een zeer interessante en uiterst belangrijke gemeentepolitiek, voor en door de burger.

   

  Zoveel directe democratie, dat moeten wij niet willen met ze allen, aldus een zegsman in Den Haag.

 8. ziggy stardust

  ach, en zo ook de totale waanzin over het creeren van Twentestad als fusie tussen Enschede en Hengelo (extra info voor de lezer die denkt dat heel twente bij de achterhoek hoort), die ook wel elke 10 jaar weer ergens in een politiek programmastuk opduikt.

  Ook zo’n project waarbij compleet voorbijgegaan wordt aan het feit dat Enschede en Hengelo compleet verschillend van structuur (industie vs boerengebied) en historie (rood vs religieus) zijn en net zo veel gemeen hebben als Griekenland met Nederland om maar een paralel aan te geven. Een fusie tussen Amsterdam en Rotterdam zal in de praktijk nog eerder gebeuren dan het ontstaan van Twentestad.

   

  Landen, steden en mensen willen niet samengaan met groepen die niet aan ze verwand zijn, hoe zeer de politiek ook probeert het ons te laten geloven.

   

   

 9. Job

  Ze moeten inderdaad van de provincies afblijven. Dat zijn de grootste cultureel min of meer homogene geografische eenheden. Als er een niveau weg kan is dat de zogenaamde natiestaat Nederland, die te klein is voor het tafellaken en te groot voor het servet.

 10. cmsuijkerbuijk

  Nou, geef mij dan maar weer het aloude Hertogdom Brabant-Limburg terug! Was ooit behoorlijk groot en zou dus bést op zichzelf kunnen staan! Of desnoods Bourgondië, inclusief Vlaanderen!

 11. Henk

  Ik denk dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen gemeenten en provincies. Gemeenten moeten inderdaad dicht bij hun inwoners staan en dus niet al te grootschalig zijn. Provincies zijn een totaal overbodige bestuurslaag en kunnen dus fors gesaneerd worden. Wat heb je als gewone burger aan de provincie? Kijk bv naar de Commissaris van de Koningin. De gemiddelde CvK heeft zeeën van tijd om tonnen aan bijbaantjes binnen te harken. Dat geeft wel de overbodigheid van de functie aan. Een parkeerplaats voor uitgerangeerde politici. Meer is het niet. En de provincies meer bevoegdheden geven? Laat me niet lachen. Wat voor puinhoop hebben ze niet van de Jeugdzorg gemaakt. Terecht, dat die weer terug gaat naar de gemeenten. Friezen gaan echt geen andere taal spreken, als de provincie wordt opgedoekt.   

 12. sprx

  Het opdelen van het land in 20 a 25 gewesten zonder provincies en gemeentes zou wel een oplossing kunnen zijn, als bijkomend voordeel kan de pvda het clientele systeem tav allochtonen en haar autocratie  in de grote steden, niet langer doorzetten.

 13. Sjoerd

  Ik zie helemaal geen nut meer voor provincies. Twee nivo’s – gemeentelijk en landelijk – moet genoeg zijn.

   

  Dus wat mij betreft: gewoon alle 12 provincies samenvoegen!

 14. wirbel010

  Een groot deel van de Groningse ‘Ommelanden’ mogen dan wel Saksich dialect praten, het zijn natuurlijk eigenlijk gewoon Friezen. Ten Westen van hun ligt Friesland, ten oosten Oost-Friesland, waar ook Saksisch Platt wordt gesproken, maar waar nog wel een duidelijk Friese cultuur en identiteit leeft. Bovendien zijn er nog Friese leenwoorden in het Platt. De gebieden liggen dus dichter bij elkaar qua cultuur en staat wat dat betreft inderdaad verder af van de Randstad dan van elkaar.

 15. Eurofoob

  De meeste “ellendige Hollanders” ervaren die lui van D66 als ellendig arrogant,overbodig,stompzinnig en iedere keer meer irritant. Laten ze eens ophouden met hun nihilistische proefballonetjes en gewoon de verkiezingen verliezen.Zijn wij tenminste van ze verlost.

 16. armeblanke

  Het regionaliserings-idee is ook heel populair in eu-kringen.Het is haar paard van troje om de natie-staat te breken.Waarom zou iemand in nederland daarin mee willen gaan?De eu mag dan wel te boek staan als een tragische vergissing,de republiek der verenigde provinciën was dat beslist niet.

  Waarom niet terugkeren naar die oude succes-formule (compleet met het dumpen van de franse (bezetters-) wetgeving en het in ere herstellen van het hollands-romeins recht).Een centrale overheid met slechts bevoegdheden op het terrein van buitenlandse zaken en de landsverdediging.Het overige overlaten aan de provincies.Slechts één landelijk ambtelijk erkende taal:het nederlands.Als op provinciaal niveau behoefte bestaat aan een tweede voertaal mogen ze het zelf bekostigen.

  Bij handhaving van het huidige niveau van defensie-uitgaven:een stadhouderloos tijdperk.Iets anders zou absurd zijn.

 17. Nog1

  De eu mag dan wel te boek staan als een tragische vergissing,de republiek der verenigde provinciën was dat beslist niet.’

   

  Die Republiek ging een aantal keren failliet, overleefde dankzij een invasie van Pruisen ternauwernood een revolutie, en ging in de volgende revolutie alsnog kopje onder.

   

  Of de EU in de toekomst een vergissing blijkt te zijn, kunnen onze nakomelingen beoordelen, dat de Republiek na een flitsende start een mislukking bleek, is een historisch feit dat bewezen wordt door haar ondergang.

 18. Marg

  Bes Tolen heeft gelijk.

  Bovendien is het zo dat in de Gouden Eeuw na de Hollanders de Friezen het meest betaalde en in de melk te brokkelen had….

  En de Lex Frisionum stond als basis aan de grondwet (en niet alleen van NL!)

  Nu weet ik wel dat de Hollanders het liefst de geschiedenis willen wissen als het om Friesland gaat, maar feiten zijn feiten.

 19. Primo Mattino

  @Bes,

  Ik ben niet voor Holland en tegen wie dan ook. Ach, dat hebben we inmiddels toch wel achter ons gelaten?

  Ik vind het alleen maar mooi en fijn dat er nog mensen zijn die zich verbonden voelen met hun afstamming en heemgebied. En daar horen gelukkig ook emoties bij. Ik behoor zelf als amateur ook tot die groep.

  Maar op dit forum moet gaan om de feiten. Die feiten kunnen we halen uit de archieven waar nog heel veel documenten onbestudeerd op ons liggen te wachten. Hopelijk beperken de gevoelens m.b.t. de eigen streek zich dan ook niet tot het ventileren van emoties op dit forum, maar gaan we met z’n allen naar de streekarchieven om de feiten boven tafel te halen.

  Helaas weet ik van de noordelijke en oostelijke gebieden van ons land en de zaken die zich daar  afspeelden te weinig af om, als het daaover gaat, inhoudelijk zinnig op te reageren.

 20. Bes Tolen

  Primo Mattino. Holland had het grote voordeel, dat het al vroeg bevrijd gebied was. Het was ook rijk. gelukkig maar. Het noord oosten van het land bijvoorbeeld was een oorlogsgebied waar de  landbouw op zijn gat lag dus konden zulke buitengewesten vrijwel helemaal niks bijdragen. Overigens was die ellende al ver voor de tachtigjarige oorlog begonnen onder Karel de Vijfde (diens zuster in Brussel). Reden waarom men massaal naar nog te ontginnen gebieden zoals in West Pruisen trok. De afstammelingen zijn gebleven tot 1945 dan.). Er waren onder de Watergeuzen wel veel mannen van buiten Holland. Die gingen omdat ze bijzonder kwaad waren op het ”Spaanse” regime. Vaak hadden ze al familieleden verloren. Iemand als Barthold Entens de Mentheda was verbitterd. De bezittingen, veel landerijen, van velen waren door het keizerllijke regime verbeurd verklaard. Dat telt natuurlijk niet voor de Rooms katholieke kerk want die houden het alleen maar op hun negentien martelaren van Gorkum (wat ze nog elk jaar rondbazuinen als schanddaad) terwijl ze zelf al tienduizenden ”protestanten” had afgemaakt. Overigens waren die negentien de enigen, die niet naar de protestanten van Lumey en Entens wilden overstappen.

 21. Ron

  Ik geniet van de bijdragen van Primo Mattino op dit item.

 22. Primo Mattino

  @Nog1, ik blijf overigens buitengewoon nieuwsgierig naar die faillisementen van de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden.

 23. Primo Mattino

  @Ookboos,

  Gedurende de 80-jarige oorlog was de verdeling van de kosten van de oorlog alsvolgt geregeld: Holland betaalde 7/8 van de kosten en de overige gewesten SAMEN 1/8. Toch liet Holland zich heel vaak ringeloren door de overige gewesten. Vandaar dat Maurits bijvoorbeeld op last van de Staten-Generaal eerst een gat als Steenwijk moest veroveren en pas 2 jaar later het veel belangrijker Geertruidenberg, van welks bezetting de scheepvaart op Dordrecht veel last had. Over het gedrag van Holland hebben de landgewesten niets te klagen. (nou ja, klagen doen ze daar altijd, tot op de huidige dag, zal wel in de genen zitten).

  Heusden was een Hollandse stad en is pas gedurende de Franse tijd en definitief in 1815 (samen met het land van Altena) bij Brabant gekomen. Niet zonder jarenlange protesten van de inwoners overigens.

 24. Bes Tolen

  Vanouds bestaan er Friezen. Evenwel waren dat in de oudheid de bewoners van een deel van Noord Frankrijk tot en met het gebied, dat grenste aan Denemarken. Eerst zijn er zuidelijke gebieden geromaniseerd met nog heel lang wel Germaans sprekende taaleilanden tot in de middeleeuwen. In 279 na Chr heeft in Westgermaanse gebieden een herindeling van stammen plaats gehad, die leidde tot samenvoegingen. Toen is het Friese en Friessprekende gebied in talrijke gebieden opgedeeld. De Friezen golden ook als Saksen maar werden bijna nooit als zodanig aangeduid. Wel in de benaming AngelSaksen. De benamingen van stammen liggen heel gecompliceerd. Als je over Friezen spreekt in oude tijden spreek je niet over een sterke bestuurlijke eenheid. In de hele achtste eeuw zijn de christelijke Franken, die van heel vroeger uit noordelijker streken afkomstig waren, en hun bondgenoten bezig geweest de Friese gebieden te onderwerpen. Het moeilijkst lag dat met de noordelijke gebieden, die lang weerstand boden. De huidige provincie Friesland was al zo in 734-740 onderworpen. In 754 viel het gebied rond Dokkum weer af toen Hunsigoërs en Fivelingoërs (inclusief het Oldambt) het onder hun gezag brachten. in 789 werd ook wat heette Oost Friesland onderworpen. Dit omvatte het gebied van het huidige Noord Nederland en Noord Duitsland tot zo ongeveer de rivier de Weser. Ook de noordelijker en oostelijker gelegen gebieden werden in die tijd door de Franken veroverd. [Voor 717 was slechts één derde van de huidige provincie Noord Brabant en evenzo van Limburg Frankisch gebied.] De Oudfriese taal is in de middleeuwen uitgestorven. Er zijn nog weinig rudimenten over en dan nog het meest in het dialect van Friesoythe-Saterland, een klein gebied met daarom weinig dialectsprekers. Er zijn nog wel wat contracten en testamenten, die in het Oudfries zijn geschreven. Bij het afbranden in 1580 van de bibliotheek (indertijd één na grootste van West Europa) en het archief van het klooster Aduard is wel zeker het één en ander verloren gegaan. Het huidige Fries heeft taalkundig niet meer met het Oudfries uitstaand dan wat oostelijker als Saksisch wordt aangeduid.

  De stichting van een Oostfriese staat is in de vijftiende eeuw mislukt. Hier was lettterlijk de grote voorvechter Focko Ukena, die wel militair het hele gebied had verenigd maar door vooral de grote bemoeienis van buiten vanuit heel Dutsland is die staat niet tot stand gekomen. [Een intelligente grondwet was al wel opgemaakt. Dit stuk is nog in bibliotheken aanwezig.] Het gebied is uiteen gevallen en vervolgens ten prooi gevallen aan aan de veroveringsdrang van externe vorstendommen inclusief bisdommen.    

  Het is dus ook helemaal niet gezegd dat waar de Romeinen in Friesland zijn geweest dat dat in het kleine gebied van de huidge provincie Friesland was. Veel vaker niet dan wel dus.

  De komst van de Noormannen, in dit geval Denen, in de negen de en tiende eeuw had te maken met een bezoek door een afvaardiging uit de hoge Friese adel aan het hof van de koning van Denemarken, toen al in Kopenhagen. Het hield dus in dat de veroveringen door de Franken toen nog steeds werden betwist. 

 25. Ook Boos

  Ten tijde van de Republiek hadden buiten Holland en Zeeland  de overige provincies niks te vertellen. Toen deden we nog ons best om grote gedeelten van Drenthe en Groningen te lozen (wat niet lukte) en waren Limburg, althans wat er voor doorging en Brabant Generaliteitslandenmet met aan de rand enkele voorposten van beschaving (Willemstad, Heusden, Grave etc).

   

 26. Oscar

  “Waarschijnlijk toch wel nodig om gemeentes dan te maken die minstens zeg 20.000 inwoners hebben, dat is wel het minimum om als gemeente zelf dingen te kunnen doen en een beetje een middenstand en inkomen te hebben.”

   

  Een stuk of 50-60 onafhankelijke landen op het grondgebied van Nederland vind ik ook goed. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Arnhem en Nijmegen als stadstaten. Een onafhankelijk Friesland, Drenthe, Twente, Salland, Ijsselland, Achterhoek, Betuwe, Veluwe, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Tholen, Walcheren, Goerree-Overflakkee, Zuid-Limburg, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Utrecht, West-Friesland, Noord-Oost Polder, Texel, Terschelling, Ameland etc. etc  

   

  De republiek Oost-Groningen kan dan communistisch worden. Streken waar ze erg progressief zijn en dol op asielzoekers en niet-westerse allochtonen kunnen dan deze mensen aantrekken. EU-fiele landjes kunnen dan lid van de EU worden. Gebieden die daar geen behoefte aan hebben doen dat niet. Het zou allemaal collectivistsch blijven, maar zo’n verregaande decentralisatie zou al een stap in de goede richting zijn.  

   

 27. ziggy stardust

  @oscar

   

  alle gemeentes onafhankelijk is niet haalbaar, daarvoor zijn er gewoon teveel gemeentes in dit land (met name in oosten , noorden, betuwe) die gewoon nu qua belangrijkheid al te verwaarlozen zijn. Waarschijnlijk toch wel nodig om gemeentes dan te maken die minstens zeg 20.000 inwoners hebben, dat is wel het minimum om als gemeente zelf dingen te kunnen doen en een beetje een middenstand en inkomen te hebben.

   

  maar op zich wel een werkbaar idee, confederatie van gemeentes.

   

  krijg je wel 415 leden, misschein wat veel om werkzaam te zijn.

   

   

 28. Primo Mattino

  Kunt u ook vertellen in welke jaren de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden failliet ging?

 29. Oscar

  Alle gemeentes onafhankelijke staten en Nederland als een losse confederatie. Veel beter.

 30. StevO

  Ik was jarenlang een voorstander van de provincies opheffen totdat iemand stelde dat het veel beter en goedkoper zou zijn om de provincies te houden maar de gemeenten op te heffen.

 31. Ook Boos

  In Rotterdam wonen bij wijze van spreken al meer Kaap Verdianen en Marrokanen dan Friesland en Drenthe aan inwoners hebben. Ook twee hele veschillende culturen onder één bestuur, De gemiddelde woonwijk heeft al meer inwoners dan Assen en bijna iedereen is voor opheffing van de deelgemeenteraden.

   

  Laat ik het zo stellen, ik gun iedereen een grote achtertuin met uitzicht op de Waddenzee, maar dan niet zeuren dat het gemeentehuis of postkantoor zo ver weg is.

   

   

   

   

 32. nick87

  Ach, een Randstadprovincie zou toch ook geweldig zijn? BOvendien, zo belangrijk zijn provincies niet…

 33. Primo Mattino

  met die faillisementen van de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

 34. Bes Tolen

  Ook Boos. Er zijn voor de Republiek wel grote gebieden verloren gegaan en dat is uiteraard blijvend jammer.

  Op heel België en een klein stuk Frankrijk heeft de republiek allerlerst geen kans gehad. Daarvoor was het Spaanse regime te sterk en ook de Contra Reformatie want Europa verkeerde wel zeker in een godsdienstoorlog, die onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt. Overigens heeft Europa niet anders gekend, namelijk ook de hele middeleeuwen door. Maar dat wordt ten onrechte niet zo uitgelegd. Ook na 1648, het jaar van vredesverdragen legde Rome zich niet bij de nieuwe situatie neer wat talrijke invallen in het Noorden en Oosten van de Republiek ten gevolge had. In hoeverre hier van een tamelijk egoïstische politiek van Holland sprake is door te weinig te reageren, weet ik in  het geheeel niet. In 1672 was het dan zover dat Engeland een Rooms katholieke koning had en dat soort was ook in het huidige Groot Brittannië en Ierland altijd op oorlog uit. [Op dit punt wordt de geschiedenis wel weer vervalst van Rooms katholieke kant.] Met instemming van het het Vaticaan kwam er een groot Rooms verbond tot stand om de Republiek te veroveren en net als in sommige gebieden al was gebeurd de Rooms katholieke godsdienst voor iedereen verplicht te stellen. Het bijzondere is wel dat de Republiek die massieve aanvallen heeft doorstaan. Met het geld van Holland en de soldaten van veelal elders. [Ook met grote financiële opofferingen van de stad Groningen trouwens. Groningen heeft toen geweldig goed gepresteerd.] Indertijd stonden de oude gebieden van Groningen en Drenthe er slecht voor; al was de toestand sinds 1594 al aanmerkelijk verbeterd. Door die verbeterde toestand kwam ook de turfwinning in het oosten van Groningen op gang. De oude ommelanden hebben nooit meer het oude niveau van betekenis bereikt van de middeleeuwen. De veenkoloniën zijn voor het noord oosten van het land lang van de grootste betekenis geweest.

  Iets anders is de verdeling van rijksgelden sinds ergens in de negentiende eeuw. Hier is het noorden van het land altijd veel te kort gekomen. Dat is nu nog zo. Het ligt ook mee aan (de aard van) de noordelijke politiek sinds jaar en dag zelf. Een gebrek aan visie ook bij het bedrijfsleven, uitzonderingen daargelaten, speelt mee. Daarenboven: veel grotere bedrijven, niet alleen industriële, zijn in het verleden naar het westen van het land verhuisd. Tegenwoordig is de oversubsidiëring in Flevolland ook nadelig voor het noorden.

  De aanvankelijk omvangrijke industrialisatie van de stad Groningen bijvoorbeeld werd niet door de politiek gesteund. In de Veenkoloniën heeft men aan een goed begin geen gevolg kunnen geven. Met tijdig grote investeringen in de infrastructuur en diversificatie was het stellig beter gegaan. Je hebt nog altijd lachertjes of mag ik zeggen treurnis? Zoals de ergerlijke tweebaansweg vanaf Assen naar het noord oosten. Maar er ligt wel een ellendige NAVO weg door Oost Groningen, die sommige dorpen heel onaantrekklelijk maakt om te wonen. Dat kon wel. De politieke ezels, gemeenteraden daar zijn meer begaan met asielzoekers en illegalen waarvan dociele burgemeesters en wethouders niet willen beseffen, dat die de kluit grootscheeps belazeren. Een groot gebrek aan kennis, ervaring, inzicht e.d. Dat speelt niet alleen in noordelijke streken overigens maar het is waar het al lang niet goed gaat helemaal een ramp.  

 35. Primo Mattino

  Ik wil geen eindeloze discussie gaan voeren hier, maar ik kan het niet nalaten om met feiten sommige meningen te bestrijden.

  In de 17e eeuw was de dominante factor in de buitenlandse politiek van de Europese  naties allang niet meer religie. Het  zgn. Roomse verbond waarover hierboven gesproken wordt, bestond ook uit Engeland en Zweden Allebei toch heel protestantse landen en dat wilden ze weten ook. Dat de Engelsen af en toe een Rooms-Katholieke koning had, was voor sommige geschiedschrijvers uit de 19e eeuw wel heel belangrijk, maar wij weten wel beter. Elke Engelse koning was met handen en voeten gebonden aan het protestantse parlement.

  De 80-jarige oorlog was nog niet afgelopen of de Republiek was al bondgenoot van Spanje en ook het zeer katholieke Oostenrijk was later een bondgenoor van de Republiek. Frankrijk zocht steun bij het mohammedaanse Ottomaanse rijk en kreeg dat ook. Zo zijn er legio voorbeelden dat de tijd van de godsdienstoorlogen na 1648 toch min of meer wel voorbij was.

  Ik vermoed dat Bes Tholen “Ende dispereert niet” van Algra verslonden heeft en ook ik heb ervan genoten. Maar dat neemt niet weg dat de bril waardoor Algra de vaderlandse geschiedenis zag toch wel een behoorlijk kleurtje had.

 36. MaartenBergen

  Grotere klassen werkt niet goed, EU werkt niet goed en ook dit zal niet beter worden.

 37. Michael van der Galien

  Buitengewoon vreemd dat een partij die ‘Democraten 66’ heet niets heeft met ‘democratie’. 

 38. P.S.

  D66 wil alleen maar besturen, dus als ze zeggen dat ze dat willen verminderen dan liegen ze. Ik stel voor dat we soevereine staten maken van genoemde gebieden en dat alleen holland bij de EU blijft. 

 39. Bes Tolen

  Primo Mattino. Waar doelt u op? Er is zo 1668, 1669 een overeenkomst geweest tussen Engeland (Wiiliam Temple), Nederland en Zweden, de triple alliantie. Geen gunstig gevolg. Zweden had hier al helemaal niets te betekenen. Johan de Wit voelde niet voor deze oplossing er op gericht om Lodewijk de Veertiende tevreden te stellen met bepaalde gebiedsuitbreiding omdat deze dreigde alles ten zuiden van de Republiek te veroveren. De Engelse koning was toen al lang goeie maatjes met Lodewijk de Veertiende. Er zijn heel wat burgeroorlogen gevoerd in Engeland, Schotland en Ierland. Juist door de R.k. koningen. Het Engelse parlement heeft dat niet kunnen voorkomen. Zweden heeft nooit aan enig Rooms verbond meegedaan. 

  Het ging in 1672 wel zeker om een godsdienstoorlog. De bisschop van Munster had alle oppositie in eigen land er onder gekregen en het Lutheranisme uitgeroeid, ook in de eigen hoofdstad. Bijvoorbeeld het Eemsland, de streek grenzend aan Groningen en Drenthe werd veroverd en van protestant verplicht Rooms katholiek. De bewijsbare opzet van de bisschop, die eerder al talrijke keren Nederland binnenviel. [Zijn voorgangers in de tachtigjarige oorlog ook] Ook nog in de winter 1673, 1674. Vanaf 1665 had de bisschop van Munster een geheim verbond met Karel II van Engeland, die ook met geld steunde. Lodewijk de Veertiende kon in 1672 rekenen op de vrije doorgang van zijn leger om Nederland aan te vallen. Bondgenoot bisschop van Keulen tevens bisschop van Luik zorgde daar voor. Tot zover maar. 

  [Het koninkrijk Frankrijk en ook het Heilige rijk van de Duitse natie hadden een bepaald contract met de kerk.  indertijd gesloten met de paus door Clovis !, de Frankenkoning.]  

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.