Steeds meer Nederlanders emigreren

Nederland is steeds minder in trek bij Nederlanders. Door de economische crisis en ongetwijfeld ook door de hoge belastingdruk emigreren steeds meer Nederlanders naar het buitenland.

In de eerste vijf maanden van 2012 emigreerden 52.000 Nederlanders, vooral naar gebieden waar de economie níet stilstaat, zoals Singapore, Hong Kong, China. Een jaar geleden vertrokken er ‘slechts’ 47.000 in de eerste vijf maanden van het jaar. In 2010 waren het er iets meer dan 44.000. Het cijfer blijft dus maar stijgen, jaar na jaar na jaar.

Op dit moment gaan gemiddeld zo’n 344 Nederlanders per dag weg. 344. Per dag. Binnen een paar weken emigreert een hele wijk, op zoek naar een betere toekomst. Mag u raden wie er voor terugkomen. Precies. Vorig jaar kwamen ongeveer 160.000 buitenlanders naar Nederland. 40 procent daarvan is afkomstig uit de Europese Unie. Denk aan Italianen, Polen, etc. De rest komt niet uit de Europese Unie. Denk aan Marokkanen, Chinezen, Turken, etc.

Het wordt voor steeds meer Nederlanders een serieuze optie: de hoge belastingdruk, de regeldruk, het tekort aan banen, het wegblijven van de economische groei, het leefklimaat, het houdt een keer op. Moeten we nou schrikken van de nieuwste emigratiecijfers? Niet per se, want het is een logisch gevolg van de vrije markt, van vraag en aanbod. Als hier geen werk is voor een architect of een piloot, dan kunnen ze het beste verhuizen naar landen waar de economie floreert. Daar ligt het werk voor het oprapen.

Maar het draait niet alleen om werk. In Nederland blijven wonen is simpelweg niet meer aantrekkelijk voor steeds meer mensen. Het leven is duur en het wordt alleen maar duurder. De belastingen gaan veel verder omhoog, de zorgkosten blijven stijgen, het openbaar vervoer wordt onbetaalbaar, de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt en/of afgeschaft, de autobezitter wordt nog verder uitgemolken, en zo kan ik nog duizend woorden doorgaan.

Je hoeft dus niet alleen om werk verlegen te zitten om emigratie te overwegen. Ook de hoge belasting- en regeldruk in Nederland zijn twee goede redenen om te vertrekken. De politiek zou zich zorgen moeten maken om het feit dat (hogeropgeleide) hardwerkende en welwillende Nederlanders (autochtoon én allochtoon) worden ingeruild voor een nieuwe generatie werklozen uit Noord-Afrika en laagopgeleide Oost-Europeanen die voor een handvol euro’s in de kassen komen werken. Een kleine nuancering is overigens op z’n plaats: het is niet zo dat alleen in Nederland geboren Nederlanders weer vertrekken en het is echt niet zo dat immigratie per definitie slecht is. Toch zijn het geen fijne cijfers.

Geïmporteerde werkloosheid kost Nederland bakken met geld. Goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa leveren Nederland ook niet veel op, omdat ze weinig geld verdienen (en dus weinig inkomstenbelasting betalen), weinig geld uitgeven in Nederland (en dus weinig btw betalen), vaker crimineel gedrag vertonen, enzovoorts. We hebben bovendien zat werklozen in Nederland die, zou je hopen, smeken naar een baan. Als zij weer gaan werken, sla je twee vliegen in één klap: de staat deelt minder uitkeringen uit en krijgt meer belastinginkomsten.

Al met al zijn deze emigratie- en immigratiecijfers reden voor zorg. Je kunt het zien als een aanslag op de verzorgingsstaat. Een aanslag die in slow motion wordt afgespeeld. De verzorgingsstaat brokkelt langzaam maar zeker af.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

105 reacties

 1. AdriePVV

  Ongeacht het feit dat migranten zelf vaak andere redenen opgeven is toegang tot de verzorgingsstaat het belangrijkste motief voor laag opgeleide immigranten. Aan hun arbeid is over het algeen geen dan wel slechts heel kort behoefte, daarna kunnen ze genieten van de voordelen van die verzorginsstaat, de kosten van hun uitkeringen zijn voor de autochtone ingezetenen.

   

  Omgekeerd zullen de netto  betalers van die verzorgingsstaat zich aan deze opgedrongen en in wezen onbeperkte eenzijdige solidariteit willen onttrekken door te emigreren.

   

  Dit proces wordt nog versterkt doordat de nieuwelingen ook cultureel en sociaal een aanslag vormen op het dagelijkse leven van de autochtone bevolking, o.a. resulterend in de “witte vlucht”.

   

  Maar zelfs als de nieuwelingen nobele motieven zouden hebben, quod non, en hier naar toe komen om ons “te helpen” zoals de multicultis ons graag willen doen geloven, dan verandert dat niets aan de feitelijke situatie, die op termijn het einde is voor de maatschappij zoals ik die graag zou willen behouden voor mijn nageslacht..

   

   

   

   

 2. attlee

  Dank u, voor uw gastvrijheid!  😉

 3. Flip van Dyke

  Ik neem aan dat je bedoelt mensen vanuit het buitenland ipv buitenlanders.

   

 4. Mar

  Ik blijf het toch een merkwaardig verschijnsel vinden.

   

  Men ontvlucht Nederland en zit dan bijna elke dag op internet te klagen over Nederland op Nederlandse websites.

 5. Mar

  @Jansma

   

  De tabellen laten zien dat bij immigratie al jaren lang mensen met geboorteland Nederland de grootste groep zijn.

   

  In 2011 kwamen er 162.000 buitenlanders naar Nederland. 52.000 daarvan met een niet westers geboorteland en 110.000 met een westers geboorteland.

   

  Inderdaad allemaal vanuit een cultuur die afwijkend is van de Nederlandse cultuur. Daarin heeft u volkomen gelijk.

   

   

   

 6. Flip van Dyke

  Op mijn eigen site heb ik ook een artikel geschreven. Daar heb ik een reactie ontvangen van de NOS want ik had ze een mailtje gestuurd:

   

   

  Met ‘Nederlanders’ bedoelden wij mensen die woonachtig zijn in Nederland. Maar we snappen dat dit verwarring op kan leveren. We hebben daarom eea aangepast in het artikel. We hebben remigratie niet afzonderlijk genoemd, maar natuurlijk speelt dit – naast bijvoorbeeld klimaat, meer ruimte, minder regeltjes, de economie – ook een rol. Voor de volledigheid hebben we dit ook nog toegevoegd.

   

  Vriendelijke groet,
  Margriet Brandsma & Marilou Kersemaekers (NOS)

 7. Jansma

  Aha. Dat valt mee gelukkig. “Slechts” 120.000 nieuwe cultuurverwateraars, in het meest gunstige geval. Een stad ter grote van Zwolle. Als dat alles is…………

   

  Wat wenst u exact duidelijk te maken met uw statistiek?

 8. Flip van Dyke

   

  Een kwart van de immigranten bijvoorbeeld is Nederlander, waarvan de meerderheid autochtoon.

   

  Voor wat betreft de niet-Nederlandse immigranten kijk eens naar deze cijfers uit 2010:

   

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70693NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T

 9. louis-portugal

  Primo Matino helemaal mee eens .

  Toen ik als recruut in het leger kwam liep ik met marsen voorop want wij zouden Nederland wel verdedigen in 1962.

  Ook ik ben helemaal genezen en kan jou situatie aardig beoordelen.

   

 10. Primo Mattino

  Even snel want ik moet weg (mijn vrouw kijkt al boos naar me). Je mag gerust eens komen logeren hoor. Ik weet niet hoe, want ik kan hier niet mijn emailadres plempen.

 11. Mar

  Onder de emigranten zit van alles:

   

  Nederlanders die hun heil elders zoeken, Nederlanders die voor hun baas langer dan een jaar in het buitenland gaan werken, Nederlanders die naar België verhuizen vanwege belastingvoordeel, buitenlandse werknemers die na 5 jaar (wanneer de voordeeltjes ophouden en men verplicht moet inburgeren) Nederland weer verlaten, mensen die bij het bereiken van de 65 jaar terugkeren naar geboorteland, mensen die met hun AOW in het buitenland gaan wonen omdat het leven daar goedkoper is, mensen die Nederland alleen hebben gebruikt als doorgangsland (genaturaliseerd dus kan men naar een ander EU-land) etc.

   

  Nuance is echter een vies woord geworden in Nederland en men vliegt liever kort door de bocht omdat dit beter in het verhaal past wat men wil brengen.

   

 12. Frank Verhoef

  @attlee

   

  Je kunt beter de werklozen (dus de mensen in de bijstand) aan het werk zetten, dan sla je twee vliegen in één klap. Dat is mijn antwoord en daar moet u het mee doen. Het gaat er niet om dat Polen onderbetaald zijn, het gaat erom dat ze teveel kosten en dat ze te weinig consumeren en belasting betalen om de kosten te compenseren.

 13. attlee

  Mag ik vragen in welk land u nu woont?

   

  Ik ben daar nl. wel benieuwd naar, u trapt nl. wel heel hard tegen MIJN land aan en ondanks de gebreken en zaken die (veel) beter kunnen ben van mening dat ik nog steeds in een prachtig land woon waar ik trots op ben.

   

  Dat u daar zo tegenaan trapt bevalt me in het geheel niet…tenzij u nu in Utopia woont….kortom ik ben benieuwd in welk “geweldig” en “perfect” land u nu woont.

 14. shrimpocat

  Het wachten is op Van Flippenburg, die ons weer met z’n linkse agitprop gaat bestoken.

 15. Michael van der Galien

  Frank: de echte bijdrage aan de economie leveren werkenden niet door belasting te betalen – dat is een linkse mening – maar door te consumeren. Dit verhoogt de vraag, wat meer banen creeert, etc. etc.

 16. Hans Roodenburg

  Het importeren van laaggeschoolde en dus laagbetaalde arbeid is nadelig voor de schatkist. Betrokkenen kosten de overheid veel meer dan ze opbrengen. Het voordeel is voor de werkgever en de immigrant en de rekening wordt over de schutting gegooid voor de belastingbetaler. Een oud verhaal. Dit allemaal nog onder de veronderstelling dat de immigranten aan het werk blijven en zich netjes gedragen. Als ze binnen afzienbare tijd doorstromen naar de uitkeringsloketten of overlast veroorzaken wordt die rekening natuurlijk nog aanzienlijk hoger.

 17. Willem Doorsnee

  De mensen die willen en kunnen verlaten het zinkende schip. Geef ze eens ongelijk. 

 18. Frank Verhoef

  @robmdw

   

  Nee, ik noem ook de btw (een ontzettend belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse overheid).

   

  @attlee

   

  Nee, je kunt beter de werklozen aan het werk zetten, want dan sla je twee vliegen in één klap, zoals ik ook schrijf.

 19. robmdw

  De schrijver meent wellicht dat alleen het betalen van inkomstenbelasting een economisch-financiele bijdrage kan opleveren.  Wellicht kan de schrijver dit dan ook uitleggen aan de Amerikaanse conservatieve republikeinen, want die schijnen dit blijkbaar nog niet te begrijpen….

 20. robmdw

  @Frank Verhoef

  Wat dacht u van de waarde van de geleverde produktie….? 

  Simpel voorbeeldje: stel je hebt een stuk grond. Ik laat mensen die grond agrarisch bewerken. Ik geef die mensen een vergoeding voor die bewerking. Die mensen betalen een beetje inkomsten belasting, kopen een paar goederen die met OB belast zijn en houden wellicht iets daaraan over. Ik heb inmiddels een bepaalde hoeveelheid agrarische produkten die ik ter verkoop aanbied…. De waarde van die produkten is mede tot stand gekomen door de arbeid die verricht is….

   

 21. Jessica

  die vertrekken naar betere oorden. Ik begrijp dat helemaal. Meer ruimte en minder regels is wat we allemaal wensen en willen. Vooral voor onze kinderen. Die krijgen het heel moeilijk. Ieder mens heeft behoefte aan zekerheid en kleinschaligheid en die zijn opgeofferd t.b.v. immigratie EU en Euro.

 22. Jansma

  Plus liefts 160.000 lieden met afwijkende cultuur erbij. In 1 jaar tijd!!!

   

  Een drama voor de productieve Nederlander die de import van al deze “pracht” moet betalen.

 23. attlee

  😉 U weet het heerlijk te vertellen, pak al bijna de koffers.

   

  Maar alle gekheid op een stokje….ïk zou gek worden van de italiaanse volksaard..

  tenminste in professioneel verband.

   

  Hoe zou het overigens in Rome, Milaan of erger Napels aan toe gaan…daar sta je ook muurvast in de file.

  Heb ik het nog niet eens over het huisvuil.

   

  Natuurlijk zijn er voordelen te noemen, doch minstens zoveel nadelen voor Italië in mijn ogen.

   

  ps. ik kom niet verder dan 1680 ;-(

  helaas is de kerk met oudere archieven al in 1749 afgebrand….

   

   

   

   

 24. Flip van Dyke

   

  Uit welk onderzoek blijkt ‘Vanwege het systeem verlaten hoofdzakelijk goed opgeleiden Nederland en komen laag opgeleiden binnen’?

 25. drnomad

  Als “iets opleveren” synoniem is voor overheidsinkomsten, dan zie ik graag dat alle werkenden stoppen met werken en dat de overheid in elkaar dondert. Ik ben namelijk tegen iedere vorm van overheidsinkomsten. Lang leve vrijwilligerswerk!

  De polen die in de kassen werken leveren wel het volgende op voor onze samenleving – zuiver in de private sector – en dat is dat zij bijdragen aan onze concurrentiepositie. Het stelsel van uitkeringen ondergraaft juist die concurrentiepositie. Hoe het verder in elkaar zit weten we wel. Maar zonder verbetering van onze concurrentiepositie is ieder idee voor een beter Nederland gedoemd te mislukken, zeker nu ook de babyboomers met pensioen gaan.

 26. Primo Mattino

  Als je er meer over wilt weten moet je maar eens iets lezen van Martin Simek, die kan het leven in Calabrie beter beschrijven dan ik. Hij woont hier in de buurt.

   

 27. AdriePVV

  Waar het bij vergelijken van de migratiecijfers natuurlijk om gaat is het motief.

   

  Vanwege het systeem verlaten hoofdzakelijk goed opgeleiden Nederland en komen laag opgeleiden binnen.

  Dat zijn als het ware twee kanten van hetzelfe probleem.

   

  Dat proces dat nu al tientallen jaren aan de gang is leidt per definitie tot het einde van de sociale verzorgingsstaat zoals we die nu kennen, omdat die streeds onbetaalbaarder wordt.

   

  Voor zover de immigranten zich ook nog eens niet wensen aan te passen aan onze normen en waarden vanwege hun religie (lees islam) betekent het ook een aanslag op het dagelijkse leven, de kranten staan daar vol mee.

   

  Het gaat hier dus om een zeer schadelijk proces dat zoals gebruikelijk door de linkse kerk gebagatelliseerd wordt door te gaan muggeziften over de uitleg van de jaarcijfers (in dit geval de vijfmaandscijfers) en klachten over de gevolgen van massa immigratie af te doen als xenofobie.   

   

  Simpel de grenzen sluiten voor kansloze immigranten, of het nu moslims of Polen zijn, is voor hen onbespreekbaar.

 28. attlee

  Het lijkt er toch sterk op dat u me helemaal gelijk geeft, die ironie kunt u derhalve wel weglaten.

   

   

  “en een paar Nederlandse medewerkers naar Australië verhuist”

   

  Die paar nederlandse medewerkers zijn uw werknemers, die gaan niet om de belastingdruk weg maar

  omdat hun huidige baan in Australie ligt…

   

  Trouwens Australië kiezen vanwege de belastingdruk?

  U komt van de regen in de drop.

   

  http://www.ato.gov.au/

   

   

   

 29. Primo Mattino

  Dat mag je gerust weten. Ik vond Nederland ook MIJN land hoor. En je kan niet weten hoe. Ik heb een stamboom die terug gaat tot het begin van de 13e eeuw (niks gefantaseerd) en al mijn voorouders waren volbloed Nederlanders en dat zit je echt niet in koude kleren als liefhebber van geschiedenis. Maar als ik nu in Rotterdam op straat loop (ik ben momenteel even in Nederland) dan heb ik echt niet het gevoel dat ik tussen landgenoten loop. Vraag hier maar niet om een adres, want er is geen mens die Nederlands spreekt. Uitzicht op een gigantische walgelijke moskee, die precies op zo’n strategische plek gebouwd is dat je er wel naar moet kijken of je wilt of niet, of je loopt, met de auto bent of met de trein. Als je ’s avonds even in het cafe een pakje sigaretten gaat kopen zit het stampvol mensen die je aggressief aankijken omdat ze zien dat je nederlander bent etc.

  Ik woon nu in Calabria (ik zeg express niet Italie, want Italie is in werkelijkheid slechts een geografisch begrip) en als ik de deur uitga loop ik door mijn tuin ter grote van een voetbalveld (ik ben echt niet rijk of zo hoor) en als ik daar doorheen ben sta ik op het strand en glimlacht de Ionische zee me tegemoet onder de immer schijnende zon. Ik betaal per jaar 60E onroerend goed belasting en that’s it. Niemand doet hier moeilijk. Ik rijd al jaren hier met mijn Nederlandse auto en de carabinieri weten dat precies, maar ze doen er niet moeilijk over. In Nederland had je allang de politie over de vloer gehad. Hier zie je niet op elk kruispunt verkeerslichten met gestapocamera’s, maar moet je gewoon zelf nog je ogen te kost geven als je een weg opdraait of oversteekt. Hier is volop ruimte en natuur waarvoor je geen wandelkaart van de anwb (of whatever) nodig hebt. Als je hier een bar binnenstapt zie je geen aggressieve koppen, maar mensen die direct een praatje met aanknopen. Hier heb je nog gewoon het gevoel dat je mens bent tussen mensen. Hier in Calabria (ik zeg dus niet Italie) heb je geen overheid die zich in je privé leven wurmt om je het laatste restje vrijheid door je neus te boren, geen gemeenteambtenaren die je het bloed onder je nagels vandaan halen. Hier zijn de mensen nog vrolijk en wordt niet de ellende van de hele wereld via de televisiejournaals door je strot geduwd. Alles is hier ver weg en de mensen willen dat graag zo houden.

  Ja en ik hoor je al denken: `Ndrangheta!!!! Nou daar merk je als privépersoon helemaal niets van hoor. Sterker nog: de deur van mijn huis is altijd open ook `s nachts, aan mijn autootje komt niemand en je fiets heeft hier geen slot nodig. Ik was mijn portemonnee verloren en hij werd netjes thuisgebracht door de vinder.

 30. P.S.

  @Mar, is nu opeens wel de etniciteit van belang? Als er hier gesproken wordt over de criminaliteitscijfers dan is etniciteit taboe. 

   

   

 31. Flip van Dyke

   

  Zoals Mar al aangeeft gaat het over geboorteland en niet over nationaliteit. Er vertrokken dus geen 52.000 Nederlanders (nationaliteit). In werkelijkheid zal van die 52.000 zo’n 30% de Nederlandse nationaliteit bezitten. En van die 30% is ook weer ongeveer een derde allochtoon.

   

  Van die 52.000 zijn er 16.000 in Nederland geboren. Ook zijn er weer 9.000 teruggekomen. Netto hebben er dus 7.000 mensen geboren in Nederland ons land verlaten.

   

   

 32. Maen TochRechts

  even @ Attlee zo dat weet je goed <sorry dat was ironie>

   

  Ik als ondernemer ben per eind Mei met bedrijf  en een paar Nederlandse medewerkers naar Australië verhuist. Reden idd regel- belastingdruk, en het vooruitzicht dat de politieke situatie in NL er in de toekomst niet veel aan gaat verbeteren eerder verslechtert de al bestaande slechte situatie.

 33. Mar

  @Jansma

   

  U kunt hoog en laag springen, u kunt gaan jodelen en stampvoeten.

   

  Als u schrijft Plus liefts 160.000 lieden met afwijkende cultuur erbij. In 1 jaar tijd!!!  en even later Aha. Dat valt mee gelukkig. “Slechts” 120.000 nieuwe cultuurverwateraars, in het meest gunstige geval. met de suggestie daarachter dat het allemaal moslims zijn, dan klopt dit niet en zit u schromelijk te overdrijven.

   

  U bent niet de enige die dit doet, u bent in goed gezelschap.

   

  Ik begrijp dat het frustrerend is dat die andere 15 miljoen  maar niet willen zien dat het water aan de lippen staat en dat Nederland verloren gaat, maar als de situatie echt zo nijpend is, waarom kunt u dan niet af met de naakte waarheid, waarom gaat u en gelijkdenkenden zo in de overdrijving?

   

   

 34. armeblanke

  “De belastingdruk of onvrede over Nederland blijken nu juist niet de toonaangevende reden te zijn om uit Nederland te verkassen.”

  Voor de ‘financieel expert’ niet misschien.Dit zijn de zelf-verklaarde wereldburgers die hun goed-beveiligde villa en hun golfclub in nederland met alle gemak inruilen voor een guarded community en country-club in mumbai of manilla.Voor de overige stervelingen is het waarschijnlijk wel degelijk een kwestie van:De mensen die willen en kunnen verlaten het zinkende schip.Helaas zijn de opties beperkt.Multiculturalisme
  bijvoorbeeld,ontwijk je niet (meer) met een emigratie naar australië of canada.Het is daar mogelijk nóg erger.

  Voor nederlanders bestond vroeger een ideaal toevluchtsoord:zuid-afrika.Blanke immigranten werden met open armen ontvangen en nederlanders hadden (totdat de anti-apartheids-hetze hier goed van de grond gekomen was) bepaald geen streepje achter.Dit was een land in opkomst,met een fenomenale economische groei.Een land bovendien,wiens (blanke) samenleving in veel mindere mate besmet was met het jaren-60 gif dan om het even welk west-europees land.

  Nogal wat gedesillusioneerde nederlandse ex-immigranten keerden terug uit australië.De remigratie uit zuid-afrika daarentegen kwam pas op gang na de revolutie van 1994;een eerbewijs aan de weldadigheid van het oude zuid-afrika jegens haar immigranten.

  Had nederland op enigerlei wijze deze tragedie kunnen voorkomen?Feit is zij heeft rabiaat aan de verwezenlijking meegewerkt.Zij kan dan ook niet ontslagen worden van haar mede-schuld aan de moord op inmiddels tienduizenden blanken.Wij ontzegden anderen hun recht op apartheid.Nu ondervinden wij gestadig zelf wat het is om onze eigenheid en onafhankelijkheid te verliezen;dat is gerechtigheid.

  En waar ging het nou helemaal om met die anti-apartheid?De “onderdrukking van zwarten”?Nederland -met haar volgens sommigen,geheel eigen,problematisch verleden- en australië -gidsland vwb de uitroeing van ‘inheemsen’- als warmste pleitbezorgers van de zwarte zaak:het toppunt van huichelaarij.Daarnaast:wie heeft meer gedaan om het levenspeil,de levensverwachting ed van de zwarte afrikanen te verhogen dan juist het vermaledijde ‘apartheidsregime’?

  Het ging natuurlijk om de machtsfactor van een klein,onafhankelijkheidsgezind blank volk dat,gewapend
  met een hoge mate van autarkie en een sterk leger in staat was de internationalistische gelijschakeling te weerstaan.Deze  moest uitgeschakeld worden.Geen middel werd geschuwd;zelfs de moord op een premier (in het parlementsgebouw) niet.Onze trots is dat deze (één van de grootste staatslieden uit de 20e eeuw), onder sluipmoordenaarshand gevallen Hendrik Verwoerd,uit ons midden kwam.

 35. P.S.

  Flip en Mar hebben elkaar gevonden, zo kunnen ze nog jaren doorgaan ondertussen gewoon ook doorploeterend tot minimaal hun 67ste om voor de goudhaantjes die nederland binnen heeft weten te halen de maandelijkse hoofdprijs te kunnen meefinancieren.

  (Ik weet dat het noemen van 67 niet helemaal juist is en dat de regel iets gecompliceerder in elkaar zit, maar vergeef me dit keer deze generalisatie) 

 36. Mar

  De tegenstander van Obama in 2008, Joh McCain, is geboren in Panama. Daar hij echter geboren is op een Amerikaanse  militaire basis aldaar, wat dan toch Amerikaans grondgebied is, was hij volgens de letter van de wet toch in Amerika geboren.

   

   

   

   

   

 37. drnomad

  @Jansma, dat heet culturele superioriteit. Dat kutmarokanen de reden zijn waarom de grenzen dicht moet voor Chinezen, daar moet je niet moeilijk over doen. Als je een geëmigreerde Nederlander in het buitenland hoort klagen over PVV en Wilders, dan is het wel duidelijk dat ie is weggegaan wegens import van kansloze kutmoslims, en daarom moet je de uitleg van een uitgesproken PVV aanhanger op zijn blauwe ogen geloven. Als je cultureel superieur bent, heb je recht op een beetje luiheid.

 38. attlee

  Hoe is het mogelijk dat ik een -1 krijg op mijn volstrekt neutrale mail van 12:59????

   

  Wil wel eens weten welke zuurpruim daar verantwoordelijk voor is  😉

 39. Mar

  @P.S.

   

  Als 1,5 miljoen mensen hun stem laten horen als protest  tegen die de elite die alleen maar leugens verspreiden, dan mogen die andere 15 miljoen toch ook wel hun stem laten horen als er door die 1,5 miljoen ook weer leugens worden verspreid?

   

  Zie de tegenstelling vandaag op DDS:

   

  Frank Verhoef neemt blindelings een foutief artikel over van de NOS.

   

  Joost Niemoller spuwt zijn gal over Nieuwsuur die aan de haal gaat met zogenaamde manipulatie van de asielcijfers.

   

  Zowel NOS als Nieuwsuur hebben het niet goed op een rijtje, maar Nieuwsuur mag afgebrand worden en NOS niet, want die zou dan in dit geval wel ineens de waarheid brengen.

   

   

 40. Jansma

  Ja. En er zijn een hele hoop intelligente, belezen en bereisde personen in Nederland die voldoende van de wereld hebben gezien om te kunnen constateren dat de Westerse cultuur veruit superieur is aan iedere andere in de wereld.

   

  Ik heb geen website van van Dyke nodig om te zien dat er wel degelijk sprake is van massa immigratie. Daarvoor hoef ik alleen naar de bevolkingssamenstelling in 1970 te kijken en die van vandaag de dag. Durft u nu werkelijk nog steeds met droge ogen te beweren dat er geen massa immigratie is…?

   

  Nederland is 1 van de armste landen ter wereld, daar wij tot de hoogste schuldenaren ter wereld behoren. Met dank aan de staat en ons systeem van fiat geld en fractional reserve banking smoelt het allemaal wel aardig. Dat dan weer wel ja.

   

  Ook in de VS heeft enkel de staat een monopolie op agressief geweld. Die vergelijking gaat dus niet op.

 41. attlee

  ah, werkt dat hier zo?  en ik maar denken dat ik mateloos populair op dit medium zou zijn  ;-O

   

  vwb migratie deel ik uw opvattingen, maar de overheid moet nu wel eens begrijpen dat met het binnenhalen van te grote groepen van een bepaalde nationaliteit je ook kiest voor meerdere generaties aan onrust en bijbehorende ellende.

   

   

 42. Donnie

  Helaas delen vele plusjes en minnetjes uit op basis van de auteur en niet de inhoud. Dat plusje komt trouwens van mij want ik vond het een leuk weetje.
  Toch vreemd dat als de NOS met nieuws komt dat, verkeerd uitgelegd, de onderbuik gevoelens van DS lezers voed men ineens niet zijn gal spuugt over de NOS… Had de NOS een duidelijker artikel geschreven dan denk ik dat men de NOS wederom als onbetrouwbare honden had weggezet.

  Mijn visie op migratie? Simpel: gedraag je je nirmaal dan ben je welkom ongeacht je achtergrond. Feiten kunnen hierbij helpen om problemen
  op te sporen maar helaas maakt veel media (ja ook DS!) er vaak een potje van en gooit men met veel te hoge immigratie en emigratie cijfers of wil men doen geloven dat Nederland met de dag honderden personen minder “Nederlands” wordt. Ja er zijn problemen, met name onder (2e generatie) marokkanen die oververtegenwoordigt zijn bij diverse slecht nieuws statistieken. Dat is echter nog geen reden om moord en brand te schreeuwen dat de grensen helemaal dicht moeten enzo. Men zou beter naar de individuele migrant kunnen kijken en in het verlengde hiervan een degelijk breed en diep onderzoek naar de sociale en economische gevolgen van migratie. Dus niet met een bekrompen “dé immigrant kost/leverd ons bedrag X per persoon” .

 43. janos73

  Jansma,

   

  Inderdaad er zijneen hoop navelstaarders in Nederland die nog nooit serieus 1 meter over de grens hebben gekeken, een groot nadeel.

   

  Kijk eens de site van flip van Dyke en je ziet dat de “massaimmigratie” een rechts sprookje is.

   

  Verder is Nederland nog steeds een van de welvarendste landenvan deze wereld en als je naar de VS kijkt ben ik blij met het geweldsmonopolie van de Nederlandse politie

 44. ik denk dat

  @Mar

   

  “Frank Verhoef neemt blindelings een foutief artikel over van de NOS.Joost Niemoller spuwt zijn gal over Nieuwsuur die aan de haal gaat met zogenaamde manipulatie van de asielcijfers.”

   

  Ik ben inmiddels deze linkse nieuwsbronnen ontgroeid, kijk al jaren niet meer, wil graag nog een poosje langer leven. Eerder niets anders dan ergenis van deze eenzijdige en soms gemupuleerde nieuwbronnen. Toch goed van Frank en Joost om toch maar steeds weer opnieuw de vinger aan de pols te houden, de linksen voelen zich al zo oppermachtig hier in ook mijn land. Voor wat betreft het laatste geld beslist voor hoe lang nog.

 45. Jansma

  Welk “rechts” heeft u het precies over? En wat heeft tegen immigratie zijn te maken met “rechts”, als ik vragen mag?

 46. Jansma

  Nederland in zijn huidige toestand is een draak van een land. Een overheid met een monopolie op geweld, 50% van de inkomsten gedwongen af staan, politiek een 1 partijen stelsel, massa immigratie, geen absoluut recht op eigendom, dramatisch slechte services voor de prijs die de burger er voor betaald en geen mogelijkheid om van de premie betaling af te zien, torenhoge schulden, nepgeld, corruptie, staatspropaganda om al dit “moois” in een goed dachtlicht te stellen (via de MSM) en binnenkort een provincie van de communistische EU.

   

  Alvast welkom terug, zou ik zeggen…. 😉

 47. ik denk dat

   @Flip van Dyke 

   

  U praat over welk onderzoek, dat is eventjes lachen.

  Onze linkse overheid voert GEEN onderzoek uit die hun niet passen en mochten ze per ongeluk toch eentje doen dan leggen ze (met een meerderheidskabinet) het naast zich neer, dat is echte socialistische democratie.

  Alleen daarom zou je al uit zo’n “democratiesch” land willen vertrekken. bovendien hebben de linkse kabinetten de gewone beroepsbevolking jarenlang bestolen door uitgaven te doen waar Nederland alleen maar slechter van kon worden. Een enge socialist zal dit laaste altijd onder de tafel willen houden, gelukkig zijn er mensen die zich beginnen te realiseren wat links bestuur Nederland inmiddels heeft aangedaan.

 48. Flip van Dyke

  Wat ook stelselmatig vergeten wordt bij rechts is dat we emigratie hebben van mensen geboren in een land/autochtonen/vreemdelingen.

   

  Mooi voortbeeld is dit artikel, maar ook Joost Niemöller lust er wel pap van. Als er mensen emigreren dan zijn het steevast autochtonen en hoogopgeleid. Beide is niet waar.

 49. janos73

  Nederland is echt een fantastisch land! Schoon, ruim, goed geregeld en verzorgd, ja de belastingdruk is hoog, wat je aan services krijgt ook. Maar ja dat zijn natuurlijk allemaal linkse hobbies als kunsten cultuur enzo…

   

  Ik ben zelf ook emigrant, 8 jaar en 6 landen later wil ik eigenlijk weer terug, zeker nu die blonde op zijn retour is en vrijwel zeker niet in de regering komt  ben ik er helemaal klaar voor.

 50. attlee

  Ach…Suid Afrika wat een heerlijke herinneringen heb ik daar liggen 😉

   

  Maar trots op Verwoerd?

  Dat zeker niet, deze man, was nl. ook nog eens anti-semiet.

   

  Daarnaast was de apartheid niet ingegeven als liefdadigheid naar de zwarten toe, zoals u mij wilt doen geloven, het was en is niet meer dan het bevestigen van de superioriteit van het blanke ras.

   

  Dat kunnen we dan wel afzwakken, maar niet blanken werden er wel degelijk kort gehouden.

   

  Liever zag ik u trots zijn op bv. Jan Smuts

 51. Flip van Dyke

  Behaalde successen in het verleden bieden geen garantie voor het heden en de toekomst.

   

  In het eerste half jaar van 2012 waren er 53.300 immigranten geboren in het buitenland. De emigratie van die groep bedroeg 45.300. Dat geeft een saldo 8.100. Dat was in de vorige eeuw vaak wel anders.

 52. Gielah

  Gaap…. ik was vanmorgen nog in Rotterdam, mijn geboortestad,  voor bezoek aan mijn bejaarde ouders…. en ik zag daar zó weinig Nederlanders, dat ik die páár mensen nog het liefst warm de hand was gaan drukken…. zachtjes het Wilhelmus neuriënd… en éven de revers van mijn jasje omhoog slaand om het oranje strikje daar te laten zien.

  Ik overdrijf niet eens!

  Met grote vreugde reden wij weer terug naar de Nederlands-Duitse grensstreek, waar wij ( met enkel Nederlanders en Duitsers en een énkele ECHTE  – christen geworden –  vluchteling , die van hárte welkom is)  wonen.

   

  Dat zegt genoeg.

   

  En meneer van Dyke…. ik was helemaal niet verbaasd toen ik gisteren weer eens even rondkeek op Frontaal Naakt  ( hoofdschuddend, uiteraard…. al dat hooghartige gesneer en al die zelfhaat op me in laten werkend) en daar las, hoezeer men u dáár, met uw manier van redeneren, wél blijkt te waarderen.

 53. Jansma

  Met u eensch….Het is droevigmakend om het huidige straatbeeld in de grote steden te moeten aanschouwen.

   

  Het zou me niet verbazen, maar we gaan het zien. Ik ken de man niet, dus heb hem gevraagd om nadere toelichting gevraagd (16:18)  ten aanzien van zijn standpunten over immigratie en de in mijn ogen verwoestende gevolgen ervan voor de samenleving……Laat hem maar eens kleur bekennen.

   

   

   

   

 54. shrimpocat

  Ook op haatblog Sargasso is meneer de gevierde gast.

 55. shrimpocat

  “Ik heb geen website van van Dyke nodig om te zien dat er wel degelijk sprake is van massa immigratie. Daarvoor hoef ik alleen naar de bevolkingssamenstelling in 1970 te kijken en die van vandaag de dag. Durft u nu werkelijk nog steeds met droge ogen te beweren dat er geen massa immigratie is…?”

   

  Even een gordijn opendoen en een blik werpen op de meutes haatbaarden en kopvodden in het straatbeeld is reeds genoeg. Van Dyke is er éen van het type dat in je nek staat te zeiken en je probeert wijs te maken dat het regent.

 56. Jansma

  Dat vind ik schokkende cijfers, Flip. Zeker gelet op voortplantingspercentages van deze groep. Overigens is de groep waar u rept niet de groep “immigranten geboren in het buitenland”, maar de groep immigranten met een niet “Westerse achtergrond”…….

   

  Overigens is de definitie van immigratie: Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer.

   

  Oftewel: Conform deze definitie is er wel degelijk sprake van MASSA immigratie. Dik en dik boven de 100.000 per jaar als we de groep uit de EU meetellen. Hetgeen er weer uitgaat onder de streep laat dit gegeven onverlet!!

   

  Waarom heeft u trouwens een website opgericht om aan te tonen dat het allemaal wel mee valt met immigratie? Wat is uw belang? Ontvangt u hier een vergoeding voor? Wat is uw mening over immigratie? Wat is uw mening over de gevolgen van immigratie voor de cultuur van Nederland?

 57. Trudy

  Tja het Nederlandse politieke klimaat heeft er voor gezorgd dat wij met het afval blijven zitten…

 58. Jansma

  Het cynisme bij die 120.000 is u kennelijk ontgaan. Maar goed, al zijn het er 100 dan zijn het er nog 100 te veel. Iets met integratie, staatsfinancien, barbaarse gebruiken en collectieve dwang dat me niet helemaal aan staat.

   

  De suggestie dat dit enkel moslims betreft bestaat enkel in uw hoofd. Die woorden heeft u mij niet in de mond horen nemen. Corrigeer me als ik er naast zit…..

   

  Ik kan heel goed af met de waarheid. Die waarheid is dat ik in een land leef met hordes barbaren die culturen  aanhangen die in het geheel niet de mijne zijn. Ook is waarheid dat cultuur verwaterd waar de invloed van een andere cultuur toenneemt. En weer een waarheid is dat er ieder jaar duizenden bijkomen.

   

  Wat vind u van immigratie? Wat is uw mening over de invloed van immigranten op dit land?

 59. Flip van Dyke

  Ah nu krijgen we ook nog het voortplantingspercentage in de strijd. Cijfers over het VC (vruchtbaarheidscijfer) zijn er niet naar geboorteland, maar wel naar herkomstgroep. Die verschilt van de hele groep allochtonen nauwelijks van die van autochtonen, maar er zijn wel sterke onderlinge verschillen.

   

  Het is weldegelijk de gehele groep die buiten Nederland is geboren.

   

  Tja als je alleen je inkomsten telt en niet je uitgaven dan wordt je iedere maand een stuk rijker. Niemöller vindt zelfs dat je de immigratie en emigratie op moet tellen.

   

  Er zijn mensen die naar ons land komen voor een jaar of nog korter. In Nederland ben je al een immigrant als je langer dan 4 maanden in Nederland wil blijven of verblijft. Andere landen hanteren bijvoorbeeld een termijn van een jaar.

   

  Er zijn mensen die zich in laten schrijven bij de gemeente en na een week al weer zijn vertrokken.

   

  Kan je natuurlijk doen alleen naar de immigratie kijken maar dat is behoorlijk onzinnig. Immigratie en emigratie zijn twee zaken die bijelkaar horen. Als je niet naar de emigratie kijkt dan zie je bijvoorbeeld ook alleen maar autochtonen immigreren. Beetje raar nietwaar.

 60. Flip van Dyke

  Ik zie wel degelijk de nadelen van de immigratie, maar ik weet wel zeker dat ik het minder zwart zie dan u.

   

  Op mijn site probeer ik een zo goed mogelijk beeld te geven van de migratie (en ook vruchtbaarheid bijvoorbeeld) omdat er zo ontzettend veel onzin wordt rondgestrooid. Zowel door rechts als door links.

   

 61. Jansma

  “Ah nu krijgen we ook nog het voortplantingspercentage in de strijd.
  Cijfers over het VC (vruchtbaarheidscijfer) zijn er niet naar
  geboorteland, maar wel naar herkomstgroep. Die verschilt van de hele
  groep allochtonen nauwelijks van die van autochtonen, maar er zijn wel
  sterke onderlinge verschillen.”

   

  Natuurlijk. Dit is een belangrijke reden voor het huidige “kleurrijke” straatbeeld dat we nu hebben. Zal niet zeggen dat “ze” fokken als konijnen, maar volgens uw eigen website is het geboortegemiddelde onder Turken en Marokkanen vele malen hoger dan dat van de autochtonen…..Inderdaad: Ook deze “inkomens” (een begrip dat geheel niet past in de context van het gesprek omdat immigratie geld kost in plaats van oplevert) moeten we maar even meetellen, nietwaar? Immigratie is een opzichzelf staand gegeven, de gevolgen ervan is waar het om draait…..

   

  “Kan je natuurlijk doen alleen naar de immigratie kijken maar dat is
  behoorlijk onzinnig. Immigratie en emigratie zijn twee zaken die
  bijelkaar horen. Als je niet naar de emigratie kijkt dan zie je
  bijvoorbeeld ook alleen maar autochtonen immigreren. Beetje raar
  nietwaar.”

   

  Ik vind uw uitspraak “als je niet naar emigratie kijkt dan zie je bijvoorbeeld ook alleen maar autochtonen immigreren” een beetje raar eelijk gezegd. Indien gewenst wil ik dat best toelichten, maar ik mag aannemen dat dat niet nodig zal zijn? Vreemde logica.

   

  Voor de rest geeft u in het geheel geen antwoord op mijn overige vragen. Daarom herhaal ik deze nog eens, met het vriendelijke verzoek om dit keer wel te antwoorden:

   

  Waarom heeft u trouwens een website opgericht om aan te tonen dat het
  allemaal wel mee valt met immigratie? Wat is uw belang? Ontvangt u hier
  een vergoeding voor? Wat is uw mening over immigratie? Wat is uw mening
  over de gevolgen van immigratie voor de cultuur van Nederland?

   

   

 62. AdriePVV

  Flip is zo druk bezig met het bestrijden van “onzin” die door anderen over migratie rondgestrooid zou worden dat hij het zicht verliest op de trieste realiteit. West Europa wordt “veroverd” en “gekolianiseerd” door een vijandig volk, te weten de aanhangers van de religie van de vrede.

   

  Hele volkstammen autochtone Nederlanders zijn verdreven uit hun wijken en woonplaatsen of geemmigreerd “sur place”, de buurten waar ik ben opgegroeid zijn onherkenbaar veranderd, verzwart,  en  niet ten goede.

   

  Vandaar dat Flip in zijn stukjes o.a. op sites als republiek allochtonie zoveel begrip toont voor de directe slachtoffers van de massa immigratie, de oorspronkelijke bewoners van die nu zwarte wijken,  Flip zelf ervaart de massa immigratie immers als een verrijking. 

   

  Wie Flip aanvalt op zijn thuisbasis kan steevast rekenen op verkettering en beledigingen en daarom ben ik blij dat we hier op DDS een tegenstander als Flip rustig laten uitspreken.

  Per saldo hebben wij het niet nodig mensen die hier een ander standpunt verkondigen te demoniseren.

   

 63. Thomasson

  De regering, beleidsmakers
  en iedereen die met zijn kont op besluitvormingspositie zit, maken zich
  absoluut geen zorgen. Waarom zouden zij zich druk over maken? Dat er 344
  Nederlanders per dag het land verlaten? Nou en? Wat interesseert het hen dat
  de gros van de emigrerende Nederlanders  zijn
  vooral jong en hoog opgeleid?  En als ze
  niet hoogopgeleid zijn, zijn zij zeker goede vakmensen die de NL economie
  broodnodig heeft. Als deze ‘adjos-zeggers’ dat niet waren, zou geen land ze
  willen hebben. Voor onze politici en beleidsmakers  is een zaak belangrijk: dat de EU blijft
  bestaan!. Niet voor het bestwil van Nederland, maar voor hun eigen loopbaan. Een
  job in Brussel levert een tweederangs politicus al gauw een salaris van 14.000
  tot 18.000 Euro per maand. De belasting over deze EU-inkomsten is bijna nihil. Een
  beetje lullen in het kader van het EP doet wonderen voor de persoonlijke
  bankrekening. Voor ander bestuurders is het leven ‘la Vie en Rose’ zolang zij dikke
  bonussen bovenop hun astronomische salarissen ontvangen. Zij hoeve zich niet
  veel moeite te doen om hun bestuurlijke talenten te tonen. Hun ‘matties’ in
  topposities zorgen voor vette jobs. De Russen zouden zeggen: Laat het land maar
  naar ‘kibinimat’ gaan (moet iets heel ranzig zijn), lang leven de Kayman
  Eilanden en de Zwitserse bank.      

 64. Flip van Dyke

  Natuurlijk. Dit is een belangrijke reden voor het huidige “kleurrijke” straatbeeld dat we nu hebben. Zal niet zeggen dat “ze” fokken als konijnen, maar volgens uw eigen website is het geboortegemiddelde onder Turken en Marokkanen vele malen hoger dan dat van de autochtonen.

   

  Waar staat dat op mijn website?

   

  Ook Nyfer en CPB houden rekening met emigratie.

   

  Ik vind uw uitspraak “als je niet naar emigratie kijkt dan zie je bijvoorbeeld ook alleen maar autochtonen immigreren” een beetje raar eelijk gezegd. Indien gewenst wil ik dat best toelichten, maar ik mag aannemen dat dat niet nodig zal zijn? Vreemde logica.

   

  Leg dat dan maar uit.

   

  Over de overige vragen: ik heb -ook hier als ik mij niet vergis- al aangegeven dat ik ben begonnen omdat ik wilde weten hoe groot die ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden is. Het vreemde was dat niemand daarover betrouwbare cijfers presenteerde. Ik heb er geen enkel belang bij en het kost me geld. Ik heb al aangegeven dat ik best de nadelen van de immigratie zie en ben ook een voorstander van strenge doch rechtvaardige immigratieregels. Ik maak me inderdaad grote zorgen over de PVV-cultuur die er in dit land heerst.

   

   

 65. AdriePVV

  Die Flip weet niet van opgeven, hij “ziet” best de nadelen van de immigratie.

   

  Maar blijkbaar zijn die nadelen dan ook weer niet zo groot dat hij zich geroepen voelt daar een artikel over te schrijven, te druk als hij het heeft met het bagatelliseren van die massa immigratie via talloze artikelen daarover.  Uiteraard vindt Flip het prima dat onderzoek naar een van de grootste nadelen van de immigratie in casu de kosten, gesaboteerd wordt door de linkse kerk. waartoe hij behoort.

   

  Flip  maakt hij zich daarentegen wel grote zorgen over de PVV-cultuur, die is dan blijkbaar in zijn visie veel gevaarlijker dan de ISLAM-cultuur al zijn er talloze onderzoeken en tientallen miljoenen slachtoffers die het tegendeel bewijzen.   

   

  Ik mag die Flip wel, gepensioneerd maar toch nog zo lenig als een als een slang wanneer het gaat om het ontkennen van de echt grote problemen van onze wereld.

   

 66. Donnie

  “er 344 Nederlanders per dag het land verlaten” Ik zou zeggen lees het CBS persbericht (eerste 6 maanden) of het NOS artikel (eerste 5 maanden) nog eens:

  –  In de eerste helf van 2012 verlieten 64,7 duizend personen ons land (6 duizend meer dan dezelfde periode vorig jaar).

  – 1/3 hiervan is in Nederland geboren schrijft het CBS (64.700 / 3 = 21,5 duizend mensen).

  – Van die 21,5 duizend is 1/3 allochtoon (voor hen die zich zorgen maken om de autochtone bevolking)

  – Er vertrokken (64,7 / 3) 43.133 in het buitenland geborenen ons land.
  _____________________________________

  = Er vertrokken dus  (21566 / 182 = 118,5) 119  in Nederland geborenen ons land per dag (waarvan 15 allochtoon) in de eerste 6 maanden van dit jaar.

  =  Zo’n (43133 / 182) 237  in het buitenland geboren mensen verlieten Nederland per dag in de eerste 6 maanden van dit jaar..

  Dit moet je niet verwarren met autochtoon, westerse allochtoon en niet westerse allochtonen OF mensen met de Nederlandse of niet Nederlandse nationaliteit.

   

  “vooral jong en hoog opgeleid” Bron? Er wordt namelijk niets bijgehouden over iemands opleiding of vermogen bij migratie. Dankzij de Inburgerings Monitor Buitenland weten we wel dat bijvoorbeeld 1/4 laag opgeleid is (t/m basisschool), 2/4 midden opgeleid en 1/4 hoog opgeleid (HBO, Uni) uit inreis visum plichtige (grofweg “niet westerse” landen).  Maar de papieren van de overige immigranten en de papieren van alle emigranten? Daar wordt niets over bij gehouden. Het zou natuurlijk fijn zijn als we een exacter profile van zowel immigranten als emigranten hadden maar helaas.  Dus hoeveel in Nederland geborenen (of wilt u het liever hebben over mensen met NL nationaliteit? autochtonen? allochtonen?)  die emigreren zijn hoog opgeleid of op andere wijze van waarde tot ons land?? Zeg dat dit de helft is, dan gaat het om zeg zo’n 21 duizend mensen per jaar (als deze emigratie trend doorzet). 
  Dan blijft nog de vraag waarom (werk, studie, liefde, …) men weggaat en hoelang men wegblijft. Het zullen bij lange na niet allemaal emigranten zijn maar ook expats (mensen die dus tijdelijk in het buitenland verblijven)

  Kijk je nog verder dan is de vraag wat de lange termijn gevolgen zijn voor zowel Nederland als de landen waar men naar verhuisd/terugkeert. Als men daar de lokale economie een flink boost geeft zodat het land zich (versnelt) ontwikkelt dan hoeven er uit dat land dus ook minder mensen om economische redenen naar Nederland te komen…

 67. henkdaalhuizen

  Mijn emailadres: dakro39@hotmail.com

 68. toetssteen

  Zels als ik vertel dat ik mijn belangen al enige tijd terug heb verplaatst naar Singapore om de simpele reden van, noemt mij een spuitjesluchtsnuiver. Als ik vertel dat mijn schoondochter nogal Chinees is met ook wat Maleis/ Indo bloed. Weet Mar het beter met haar statistieken.

   

  Een ding mar, en dat is een waarheid als een koe en of u het nu leuk vindt of niet Disraëli heeft gelijk:

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Lies,_damned_lies,_and_statistics

   

  Ik weet hoe verdoemde simpel het is met ogenschijnlijke waarheden de leugen op te tuigen,

  Kiest u maar. wat wenst u te horen?

 69. Primo Mattino

  Dat u dat een merkwaardig verschijnsel vindt, komt vermoed ik doordat u, zoals gisteren bleek, de mens ziet als slechts een ademend, poepend, plassend, etend, drinkend en zich voorplantend organisme. Daarmee projecteert u, zoals bij mensen zonder veel introspectie wel vaker gebeurt uw eigen zijn op ieder ander.

  Helaas voor u moet ik u meedelen dat niet weinig soortgenoten van u iets meer van hun leven trachten te maken dan ademen, poepen, plassen, eten drinken en voortplanten. Maar misschien kunt u zich dat niet eens voorstellen.

 70. toetssteen

  Ik noem maar wat hoor en ik ben zo weer weg: Singapore is u dankbaar Holland. Dank u.

   

   

   

 71. Jansma

  Zie de grafiek op je eigen site! Moslimvrouwen: 2,5. Autochtoon: 1,8. Zeg het maar, Flip……Tientallen procenten hoger!

   

  Overigens interessant dat je in die grafiek ENKEL de vrouwen van de 1e en 2e generatie meeneemt en niet die van latere generaties. Waarom is dat Flip? Het laat zich raden, maar ik geef je de kans om het toe te lichten…..

   

  Voor de rest: Tsja, veel duidelijker kan ik het niet maken dat ik serieus twijfel aan de door u aangevoerde redenen inzake het “waarom” u een dergelijke website begint…..Uw argumentatie is volledig onlogisch en irrationeel. Trek het u niet aan. Meer linkse rakkers hebben daar last van.

   

  Een goede avond verder gewenst.

   

   

 72. Flip van Dyke

  Onder “babytsunami” o pde homepage wellicht…..? Dat zou u toch moeten weten. Het is uw site.”

   

  Ja dag. Het staat gewoon nergens.

   

  De rest slaat ook helemaal nergens op.

   

 73. Jansma

  “Waar staat dat op mijn website?”

   

  Onder “babytsunami” o pde homepage wellicht…..? Dat zou u toch moeten weten. Het is uw site.

   

  “Leg dat dan maar uit.”

   

  Vooruit. Het is kennelijk nodig.U stelt: “als je niet naar emigratie kijkt dan zie je
  bijvoorbeeld ook alleen maar autochtonen immigreren”. Dit is natuurlijk complete lariekoek, aangezien de 2 begrippen los van elkaar staan. Wanneer ik dus statisch bezien immigratie bekijk zie ik daar tevens immigratie van allochtonen tussen staan. De emigratie cijfers geven slechts aan wat is vertrokken. Er is geen enkel causaal verband met de immigratie cijfers. Het is me dan ook een compleet raadsel waarom ik, als ik niet naar emigratie kijk, enkel autochtonen zie immigreren. Dit tart iedere vorm van logica….

   

  “Over de overige vragen: ik heb -ook hier als ik mij niet vergis- al
  aangegeven dat ik ben begonnen omdat ik wilde weten hoe groot die
  ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden is. Het vreemde was dat niemand
  daarover betrouwbare cijfers presenteerde. Ik heb er geen enkel belang
  bij en het kost me geld. Ik heb al aangegeven dat ik best de nadelen van
  de immigratie zie en ben ook een voorstander van strenge doch
  rechtvaardige immigratieregels. Ik maak me inderdaad grote zorgen over
  de PVV-cultuur die er in dit land heerst.”

   

  Samengevat: U maakte zich zorgen over de PVV cultuur in Nederland. Hierop bent u gaan onderzoeken hoe groot de massa immigratie is uit Nederland. U kwam tot de conclusie dat die immigratie niet zo groot is en publiceert nu belangeloos deze gegevens. Met welk doel, zo vraag ik mij af? Op deze wijze verandert u NIETS aan de “PVV cultuur”, daar deze grotendeels is gebaseerd op de reeds aanwezige islamitische cultuur in Nederland. Ik hoef u vast niet te vertellen dat er al 950.000 aanhangers van deze barbaarse ideologie in Nederland zijn. Dan laat ik al die andere exotische culturen nog even buiten beschouwing. Tegelijk zegt u: Ik ben voorstander van een streng en rechtvaardig immigratie beleid. Wat vind u streng en rechtvaardig? Denkt u dat het scheppen van websites als die van u bijdragen aan het realiseren van een streng en rechtvaardig immigratie beleid?

   

  Ik kan er geen touw aan vast knopen. Ook deze verklaring tart iedere vorm van logica.

   

   

   

 74. shrimpocat

  “Sinds wanneer is het publiceren van feitelijke cijfers (statistiek) gelijk aan bagataliseren?”

  Sinds dat met de foute motieven gebeurt. Net zoals wanneer je tegen iemand die verzuipt zegt dat we het afgelopen etmaal maar 2 mm neerslag hebben gehad.

 75. Mar

  Toen er 130.000 immigranten waren, werd  gesproken van massa-immigratie. Vorig jaar 160.000 echter 134.000 emigranten. Naast massa-immigratie is er dus ook sprake van massa-emigratie.

   

  Wat binnenkomt is allemaal 3 x niks en van een afwijkende cultuur volgens de anti’s en wat er weggaat, waarbij vaststaat dat het echt niet alleenNederlanders zijn, is hoogopgeleid en een aderlating (braindrain om het Nederlands te houden) voor Nederland. 

   

  Het zal wel weer afgedaan worden als krompraterij, maar ik zie een redenatie bij de anti’s, die als je erover nadenkt tegenstrijdig is en niet kan kloppen.

 76. Donnie

  Sinds wanneer is het publiceren van feitelijke cijfers (statistiek) gelijk aan bagataliseren? Als je Flip’s berichten een beetje volgt dan kun je weten dat hij geen problemen heeft met de mening die mensen trekken uit deze cijfers (of dat nu “links” of “rechts” is).  Ook heeft Flip al vaker gezegt dat hij graag een degelijk en uitgebreid onderzoek naar de kosten én baten van (im)migratie ziet komen. Het spreekt voor zich dat je zo’n rapport niet kunt terugbrengen naar “wat kost een immigrant” zoals WIlders bijvoorbeeld met het Nyfer onderzoek deed. Er is een heel divers patroon aan immigranten en emigranten (generaties, herkomst land, opleiding, cultuur, opleiding, ambities, migratie reden etc.)  dus moet je dat allemaal goed in beeld brengen.

  Vreem genoeg zijn er nogal wat mensen die het helder presenteren van feiten wegzetten als “multicul” of “creatief boekouden” , “trollen” of moslimpje knuffelen… (ergens een blog van Flip gezien waarin hij ontkent dat bijvoorbeeld marokkanen oververtegen woordigd zijn in bepaalde statistiek? Hij laat in sommige blogs toch duidelijk zien dat (NW)A bijvoorbeeld oververtegenwoordigd zijn in de bijstand. Dat zijn gewoon de feiten en die worden dan ook gepresenteerd.

 77. janos73

  De succesen van de Nederlandse integratie industrie zijn toch indrukwekkend, komt er iemand NEderland binnen is het een laagopgeleide kromzwaard dragende moslimextremist vertrekt hij een half jaar later weer kis het een goed opgeleide autochtone Nederlander.

   

  Ik zeg goed gedaan links Nederland!

 78. Flip van Dyke

  Om 19:23 zei u:

  ‘ maar volgens uw eigen website is het geboortegemiddelde onder Turken en Marokkanen vele malen hoger dan dat van de autochtonen.’

   

  Om 23:19:

  Zie de grafiek op je eigen site! Moslimvrouwen: 2,5. Autochtoon: 1,8. Zeg het maar, Flip……Tientallen procenten hoger!

   

  Vele malen hoger? Tientallen procenten?

   

  Wat staat er nu echt? http://www.flipvandyke.nl/2012/01/babytsunami-onzin/

   

  ‘Het CBS geeft geen aparte cijfers over het vruchtbaarheidscijfers van bijvoorbeeld moslima’s, maar geeft alleen cijfers van Turken en Marokkanen. Aangezien Turken en Marokkanen verreweg de grootste groep vormen van iedereen afkomstig uit een moslimland, is een gemiddelde een goede indicatie van het vruchtbaarheidscijfer van moslima’s. Dat is ongeveer 2,1. Die 2,1 is dus precies genoeg om de bevolkingsgroep in stand te houden.’

   

  Het is dus 15%, maximaal 20% hoger.

   

  En die 2,5 dan die u noemt? Dat is van Marokkaanse vrouwen gemiddeld.

   

   

 79. henkdaalhuizen

  Ik zoek contact met een AOW- en pensioengerechtigde die naar Zuid Afrika is geemigreerd daar ik ook

  plannen heb. Ik ben Nederlander.

   

 80. Jaantje

  Nog even een toevoeging: het hierboven gegeven advies zullen velen niet leuk vinden,

  Toch maar even doorbijten leuk of niet leuk.

  Leuke broodjes worden niet gebakken,gelukkig maar,draai/werk ook veel beter op een stevig belegde boterham.

  Iedereen is vrij om weg te gaan maar erin gelijk de zoete inval moet afgelopen zijn.

   

 81. Jaantje

  Kan maar een ding bedenken en dat is grenzen dicht en orde op zaken stellen.

 82. de zoon van

  Natuurlijk is niemand op deze wereld helemaal objectief. Dat klopt ook  een bus.

   

  Maar met cijfers verkregen door onderzoek kom je al een heel eind verder dan dat je je waarheid basseerd op wat je ziet. Mijn zwangere zus ziet nu overal zwangere vrouwen rondlopen en op tv lijkt het te wemelen van tv spotjes met baby’s. Als ik haar moet geloven is nu half Ndereland zwanger en zijn bijna alle tv spotjes gericht op vrouwen met dikke buiken.

   

  Liever dan toch maar met wat cijfers in de hand op zoek naar de realtiteit die het dichts bij de waarheid ligt.

 83. attlee

  Selectief waanemen doen we allemaal, voor de een gaat FOX-news erin als koek, voor de ander

  brengt de VARA de waarheid, alles gebaseerd hoe wij hetzelf het liefste zouden zien.

   

  Wat Gielah ziet is gewoon de waarheid, alleen voor Mar ziet die waarheid op basis van zijn bevindingen er geheel anders uit.

   

  Als die 2 werelden elkander kruisen zie je vaak dat er meteen met subjectieve cijfers gesmeten wordt om de ander maar te overtuigen.

   

  Aan beide lieden, Gielah en Mar zou ik willen adviseren uw bevindingen als strikt persoonlijke mening te ventileren, u gaat er nl. niemand mee overtuigen.

   

  Dat wil echter niet zeggen, dat ik uw mening interessant vind…die lees ik nog steeds graag!

   

  @dezoonvan

   

  Je hebt helemaal gelijk, maar authentiek communiceren vereist ook objectiviteit, helaas is niemand dat op deze wereld.

 84. de zoon van

  Uw eigen hoogst-persoonlijke waarneming?

  Selectieve waarneming

   

  Selectief waarnemen doen we dagelijks en is er altijd! Het kan niet anders, iedereen heeft een eigen filter waardoor ‘de wereld’ binnenkomt. Dat filter wordt gevormd door onze overtuigingen, door wat we geloven over wat we zien en meemaken. Door onze normen over wat goed is en niet.

   

  Als je authentiek wilt communiceren, zul je je bewust moeten worden van die blinde vlekken.

 85. Mar

  @Gielah

   

  “Ik ben potdorie uw psychiater niet”

   

  Godzijdank niet, dat zou een zaak worden van de patiënt behandelt een patiënt.

   

  U bent trouwens ook niet mijn dominee en wat er in de bijbel, koran en thora staat interesseert mij ook niet.

   

  Ik heb geen probleem met een buigende Obama ook al staat er in hoofdletters, vetgedrukt, tienduizend keer in de bijbel of ander oud boek dat een mens niet buigt voor een mens.Aan de hand van de bijbel stellen dat Obama een fout mens is en blijven doordrammen met die buiging terwijl er meer mensen wel buigen dan niet, is een soort gedrag waar men ook niet trots op zou moeten zijn.

   

  Hóe gek denkt u eigenlijk dat wij zijn????

   

  De vraag stellen is het antwoord geven. De etiquette op deze website laat niet toe om daar een antwoord op te geven.

   

 86. Gielah

  Ieder mens dat loochent dat ons land méér dan volgeplempt is met niet-vluchtelingen uit landen en culturen, die weinig of niets met het westen ( gemeen)  hebben, verklaar ik zonder één moment van twijfel als een aartsleugenaar.

   

  Ik zie wat ik zie.

  Wat ik overal zie.

  Ik zie ook wat er wordt ontkend, getolereerd, weggepoetst en niet gepubliceerd.

   

  Als ik moet kiezen tussen lange betogen van figuren, die ons op internet overladen met statistieken en cijfers ( indien die van een overheidsinstelling komen,  weet een ieder van ons al láng…. dat die cijfers niet deugen….)

  dan kies ik voor mijn eigen hoogst-persoonlijke waarneming.

  En nee… ik zie niet overál niet-vluchtelingen en islamieten of combinaties daarvan.

  Hier in de Achterhoek, waar wij wonen, zie ik ze bijvoorbeeld absoluut en helemaal niet.

  In andere oorden breek ik mijn nek erover.

   

  De eigen waarnemingen van mensen ontkennen en verdacht maken is een tamelijk crimineel trekje.

  Ik heb weinig zin te gaan analyseren, waar een dergelijk ( té vaak op allerlei forums zichtbaar en wat mij aangaat  aanvechtbaar gedrag vandaan komt.

  Ik ben potdorie uw psychiater niet.

   

  Ik behoud mij alleen wél het recht voor, in gedachten een bepaalde vinger op te steken.

  Hóe gek denkt u eigenlijk dat wij zijn????

 87. attlee

  Ik ben zelf wellicht niet zo slim als de statistiek-tijgers die zo graag hun gelijk willen halen en eerlijk gezegd is het me ook veel te vermoeiend.

   

  33, 1 persoon die trouwt met een buitenlandse vrouw, kinderen in Hongkong, PVV’ers die blijkbaar niet mogen trouwen, 950.000 aanhangers van weet ik veel…CBS hier en een toetssteen daar, leugens en waarheid blablabla

   

  GAAAAAAAAAAAAAAAAAP

   

  Ik zou zeggen, doe eens een dagje Amsterdam, Rotterdam of Den Haag….het gevoel dat u daar aan over zult houden is meer waard dan de harde cijfers.

   

   

   

   

 88. Mar

  @toetssteen

   

  Grappig dat u mij aanspreekt over leugen der statistieken terwijl in dit geval de NOS de fout is ingegaan, hetgeen zij ook hebben toegegeven en het artikel in ieder geval hebben aangepast.

   

  Als men stelt dat in Amsterdam meer allochtonen dan autochtonen wonen, klopt dat in de totaalcijfers.

  Als men vervolgens Kamervragen over de islamisering van Amsterdam stelt n.a.v. het bericht ‘meer allochtonen dan autochtonen’ stelt men de verkeerde vraag, want de cijfers zijn ook uitgesplitst naar herkomstgroepering te vinden en zijn mensen afkomstig uit islamitische landen niet in de meerderheid onder allochtonen.

   

  Daar uw zoon en schoondochter in Hong Kong wonen, zijn zij niet interessant voor Nederland. Uw zoon heeft gedaan wat men in Nederland vooral aanraadt: als je zo nodig een buitenlands wijffie wil hebben, dan ga je maar in haar land wonen, waarom zouden al die mannen met een buitenlands wijffie zo nodig in Nederland moeten wonen.

   

  Hopelijk behoort u zoon niet tot die 1 miljoen in Nederland geboren mensen met een dubbele nationaliteit in het buitenland, want dan is hij wel weer een probleemgeval voor de fanatiekelingen.

   

  Natuurlijk kan ik ook spelen met cijfers:

   

  Toen de PVV nog met 9 mensen in de Kamer zat, was meer dan de helft van de PVV-fractie (5) getrouwd met of had een relatie met een buitenlander/se (ook in het buitenland geboren) met een dubbele nationaliteit.

   

  Wie de moeite heeft genomen om zelf de cijfers te bekijken, heeft gezien dat Flip, Donnie en ik veel verder van de leugen der statistieken afzitten dan de media die melden dat 52.000 Nederlanders het land hebben verlaten in de 5 afgelopen maanden.

   

  Over het algemeen heeft men hier grote problemen met mijn schrijfsels en die van anderen met o.a. nuancering van cijfers. Dat mag niet, want men moet hier wel meedoen met het in stand houden van de leugens der statistieken. Ben je helemaal betoeterd als je de waarheid hier op tafel gooit, die wil men niet weten. Men wil alleen de eigen waarheid weten en anderen die dat niet als waarheiden zien en dat ook kunnen onderbouwen,  verwijt men dan de waarheid niet te willen zien en zaken te bagatelliseren.

   

   

 89. Flip van Dyke

  ‘Overigens interessant dat je in die grafiek ENKEL de vrouwen van de 1e en 2e generatie meeneemt en niet die van latere generaties. Waarom is dat Flip? Het laat zich raden, maar ik geef je de kans om het toe te lichten….’

   

  Als de derde generatie kinderen zou hebben, dan zou dus hun moeder en vader in Nederland moeten zijn geboren.

  Neem een Marokkaanse moeder die in 1970 in NL een kind kreeg. Dat kind kreeg op haar twintigste een kind (van een 2e generatie of autochtone vader) en dat kind kreeg ook weer op haar twintigste een kind (ook van een tweede generatie of autochtone vader).

  Dan kan het dus net dat er in 2010 een vierde generatie kind is geboren en die derde generatie (autochtone) moeder wordt dus niet meegeteld bij de allochtone moeders.

   

  Hoeveel denk je dat het er zijn? Vierde generatie zie je wel bij Indonesische allochtonen (Geert Wilders had best grootvader kunnen zijn) en nu vermoedelijk al een beetje bij Surinamers en Antillianen. Natuurlijk ook veel bij overige westerse allochtonen.

   

  Het aantal derde generatie kinderen van Turken en Marokkanen (en helemaal van overige moslimlanden) dat nu al een kind zou hebben is verwaarloosbaar klein als het al zo is.

   

   

   

   

 90. shrimpocat

  Heerste er maar een PVV-cultuur in dit land, dan stonden we er aanzienlijk beter voor met z’n allen.

 91. shrimpocat

  O, Flip is gepensioneerd? Geen wonder dat het ‘m worst zal zijn hoe dit land er over 10 of 20 jaar uitziet.

 92. attlee

  De belastingdruk of onvrede over Nederland blijken nu juist niet de toonaangevende reden te zijn om uit Nederland te verkassen.

   

  De moderne landverhuizer zal in veel gevallen ook weer terugkeren, een financieel expert die naar Hongkong

  gaat, komt na het contract gewoon weer terug naar Nederland en een architect in Dubai keert na de klus gewoon weer huiswaarts.

   

  De wereld, en dus de markt is veel kleiner geworden en mensen veel flexibeler. Wie werkt er tegenwoordig nog zijn hele leven voor 1 baas?

   

  Ps.

  Wat bedoelt de schrijver met;

   “omdat ze weinig geld verdienen (en dus weinig inkomstenbelasting betalen)”

   

  Is dat een argument? moet een poolse arbeider dan maar het dubbele verdienen zodat ie maar belasting kan afdragen???? U mag me dat eens uitleggen, die volg ik niet.

   

 93. attlee

  @Hans Rodenburg

   

  Ik onderschrijf uw onderstaande beweringen, daar zal ieder weldenkend mens het over eens zijn

   

  “Het importeren van laaggeschoolde en dus laagbetaalde arbeid is nadelig voor de schatkist”: EENS!

   

  “Als ze binnen afzeinbare tijd doorstromen naar de uitkeringsloketten of overlast veroorzaken wordt die rekening natuurlijk nog aanzienlijk hoger” EENS!

   

  Maar op welke vraag van mij doelt u met uw antwoorden?

   

  @Frank

   

  “Nee, je kunt beter de werklozen aan het werk zetten, want dan sla je twee vliegen in één klap, zoals ik ook schrijf”

   

  Ook dit antwoord begrijp ik niet, ook niet op mijn vraag over poolse arbeiders…uw verhaal gaat nl. niet over werkloze polen (die je gewoon terug moet sturen) maar over onderbetaalde Polen.

 94. Primo Mattino

  heb Nederland de rug toegekeerd. Voor mij waren het leefklimaat en de regeldruk de belangrijkste redenen.

  Het besluit viel toen ik een keer in Dordrecht voor het station op een verkeerslicht moest wachten. Ik keek voor me uit en zag een waar bos van verkeerslichten voor me. Over een afstand van ongeveer 400 m zo’n beetje om de 50 m èèn. Ik dacht: “Hier moet ik weg”. Op vrijwel elke straathoek verkeerslichten met bijbehorende fotocamera om stoute mensen te pakken. Bah! Wat een mentaliteit. In Nederland wordt het je 24 uur per dag ingepeperd dat je zelf niet kunt nadenken, uitkijken, oppassen etc. maar dat vadertje staat dat allemaal wel voor je doet. Ik werd het gewoon zat dat die middelmatige mannetjes en vrouwtjes, gevolgd door nog middelmatiger ambtenaartjes mijn leven meenden te moeten regelen.
  Verder is het leefklimaat dusdanig  veranderd dat ik Nederland helemaal niet meer voel als “mijn” land. Die massa`s hoofddoekjes, moskeeen, die uitdagende onsympathieke aggressieve marokkaanse rottronies, Met de bijbehorende “kleine”  criminaliteit op straat waartegen niemand iets onderneemt. Er wordt vaak neerbuigend gesproken over de spruitjeslucht van de jaren 50 en 60. Nou in die tijd deed ik de deur van mijn huis nooit op slot, noch die van mijn auto. Je kon met een veilig gevoel overal in Nederland lopen, ook bijv. op de Zeedijk in Amsterdam. Overal heerste een gemoedelijk sfeer. Behalve de wijkagent zag je nooit politie. Dat is allemaal voorbij dankzij de miljoenen mohammedanen de het multicultigespuis heeft binnengelaten.

  Een andere fenomeen dat mijn ontheemd zijn gevoel versterkte was dat ik mijn morele, culturele en politieke overtuiging noch in de krant, noch op radio of tv terugvond. Dagelijks werd ik doodgegooid met de linkse multiculpropagande en ik zat het te lezen en keek ernaar alsof ik een alien was in eigen land. Het gedram van het nosjournaal en de zgn. actualiteitenrubrieken kwam me dermate de strot uit dat ik de tv gewoon nooit meer aan zette.

  Verder is het weer in Nederland natuurlijk gewoon ronduit prut met peren. Daar helpt geen legioen weermannen en -vrouwen aan ook al wordt er  elke avond een half uur aandacht aan het weer besteed op de sjoernaals.

 95. Mar

  Het is hetzelfde liedje als de vorige keer:

   

  Emigranten worden automatisch Nederlanders genoemd, omdat zij Nederland verlaten.

   

  De tabel laat echter zien dat er 16.065 mensen met geboorteland Nederland zijn vertrokken in de eerste vijf maanden van 2012 tegenover 16.175 mensen met geboorteland Nederland in 2011.

   

  De rest van de emigranten zijn dus in een ander land  geboren en behoeven niet per se Nederlanders te zijn.

   

  52.000 mensen hebben Nederland verlaten is de juiste omschrijving.

 96. drnomad

  @greetje, de belangrijkste reden om weg te gaan is dat mensen zich vreemd voelen op hun eigen geboortegrond? En dan is je vreemd voelen in een ander land de oplossing?

  Bedoelt u niet gewoon dat “alle marokanen terug naar turkije” de oplossing is voor de economische crisis, klimaatverandering, het slechte weer en dingen die we later pas kunnen bedenken?

 97. attlee

  grappig weetje

   

  Nog niet eens lang geleden moesten Britse vrouwen uit de voormalige koloniën bevallen op een Brits schip,

  zo was het kind tenminste geboren op Britse bodem was het idee erachter.

   

   

 98. BigLjohn

  Emigreren, dat is nog niet eens zo’n gek idee ! in ons land, waar onze overheid idolaat is geraakt aan de Euro, de E.U. en de Islam. Waar de belastingen, ook de gemeentelijke belastingen, een steeds zwaardere steen om je nek wordt. Waar de politie de kant van de Sharia heeft gekozen, en een land waar de overheid niksnutten en allochtonen vertroetelt. Waar men overweegt (linkse hoek) de grenzen zo wijd mogelijk open te zetten, met het doel om zoveel mogelijk kanslozen binnen te halen, die nooit meer weg hoeven. En tenslotte de enorme betutteling en regel wetgeving in ons land. Een slechte zaak. Net zoals in het bedrijfsleven klanten massaal weglopen bij een slechte zaak, zo zullen Nederlanders precies hetzelfde gaan doen. Zij vinden het hier ook een slechte zaak, en gaan emigreren ! Iets wat wij mogelijk ook eens gaan doen. Geef ze eens ongelijk !

 99. Jansma

  Aha. En hoeveel van die re-migranten hadden reeds een andere cultuur toen ze hier vertrokken en weer besloten om terug te komen? De culturele Marokkaan (geboren in Nederland) die even een jaartje naar Marokko gaat en besluit terug te komen? De culturele Chinees (geboren in Nederland) die een jaartje of 2 bij famillie gaat wonen…?

   

  Uw cijfers, en met name uw interpretatie van de cijfers, tonen weinig anders aan dan dat u met een gekleurde bril naar immigratie wenst te kijken.

 100. shrimpocat

  Dankzij 40 jaar multikulbeleid zijn we geëmigreerd door in eigen land te blijven.

 101. attlee

  Ik vind het overigens dolkomisch dat de populairste landen om te emigreren juist sociaal-democratische landen of juist bureaucratische stempelstaten zijn.

   

  Minder regeldruk en lagere belastingen in Scandinavië?

   

  Andere sociaal democratische landen;

  Nieuw Zeeland

  Canada

  Australië

   

  en NIEMAND die overweegt om naar de VS te verhuizen…

   

 102. Flip van Dyke

  Zijn eventuele kinderen zijn allochtoon, ook al zou hij trouwen met een autochtoon en de kinderen in Nederland krijgen. We hebben zo een heleboel ‘allochtonen’ in Nederland rondlopen die er werkelijk geen flauw benul van hebben dat ze allochtoon zijn. Misschien  zijn er wel bij die op deze site altijd klagen over die allochtonen.  

 103. Mar

  @Flip van Dyke

   

  U heeft gelijk. Men kan ook zeggen: mensen met een ander geboorteland dan Nederland.

   

  Een neef van mij is geboren in Engeland uit twee Nederlandse getrouwde ouders en is daarmee toch automatisch een autochtoone Nederlander. Hij is zelfs opgeroepen voor militaite dienst.

   

  Zijn geboorteland blijft echter Engeland, want toen hij ging trouwen kwamen ze er tot hun grote schrik achter dat hij zijn geboorteakte moest opvragen in zijn Engelse geboorteplaats, naar Nederland laten sturen en moesten zij die geboorteakte weer naar een instantie in Londen sturen voor de apostillestempel. Gelukkig verliep het vlotjes en konden zij toch op de geplande dag trouwen.

   

   

   

   

 104. Greetje Duisenberg

  toch echt de demografische tijdbom, en dat je je een vreemdeling voelt op je eigen geboortegrond.

   

  Als je dan ook nog van uitgerekend prinses Maxima te horen krijgt, dat de Nederlander niet bestaat, begin je je inderdaad wel af te vragen waarom je dan nog langer het spelletje zo braaf en mak mee zou blijven spelen.

   

  Waarom zou je loyaal zijn, als dat soort onzin wordt uitgekraaid?

   

  Zoek het maar lekker uit met jullie cultuurverrijkers, ik ga m’n geld wel ergens anders uitgeven. Dat is wat mensen denken. Vooral ook met het oog op de toekomst voor je kinderen.

   

   

   

   

 105. Donnie

  Autochtoon eruit allochtoon erin? Laten we naar de CBS cijfers kijken:
  2010
  Niet westerling: 52809 in, 34045 uit.
  EU excl NL; 58553 in, 34571 uit.
  NL geborenen: 28397 in, 41719 uit (waarvan 1/3 allochtoon)
  Alle im en emigratie: 154432 in, 121351 uit.

  2011:
  Niet westers: 52211 in, 35538 uit.
  EU excl NL: 66298 in, 39767 uit.
  NL genoren (1/3 allochtoon): 28462 in, 45462 uit.
  Totale im en emigratie: 162962 in, 133194 uit..
  Ofwel het zijn vooral niet-autochtonen die komen en gaan. Dat en de NOS misleid het publiek met haar berichtgeving.

  Van immigranten kun je nog achterhalen of dit tijdelijk is voor werk of studie hier in NL. Van de emigranten weten we niet wie hiervan tijdelijk ons land verlaten voor werk of studie.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.