De waarheid over de Nederlandse export

Het zit allemaal net iets anders dan u dacht.

Er zijn meerdere manieren om het belang van de internationale handel en diensten voor Nederland te bepalen. Vaak wordt enkel gekeken naar het hele exportvolume in korte nieuwsberichten, maar dat is veel groter dan de werkelijke toegevoegde waarde van de export aan de Nederlandse economie en geeft een vertekend beeld. Het CBS werkt met een methode die een onderscheid maakt tussen wederuitvoer, uitvoer van Nederlandse waar en uitvoer van diensten en daar per uitgevoerde Euro een andere toegevoegde waarde aan toekent. Dit is al completer, maar laat nog steeds de import (grotendeels) buiten beschouwing. Het houdt ook geen rekening met herimport van onderdelen of diensten, wat in de internationale industrie die veel bewerkingen over de gehele wereld voor 1 product kent, heel gebruikelijk is.

De OECD heeft sinds februari 2013 een website met een database, waar de toegevoegde waarde van internationale handel en diensten voor de Nederlandse economie wel tot in detail bepaald kan worden, volgens een nieuwe en verbeterde methode. Er wordt met die methode rekening gehouden met de gehele route van afzonderlijke goederen en diensten, tot en met herimport toe en bovendien met de uiteindelijke handelsbalans van die afzonderlijke goederen en diensten en toegevoegde waarde. Helaas is daarvan het meest actuele jaar vooralsnog 2009, maar het is een mooi startpunt om de werkelijke netto toegevoegde waarde van internationale handel en diensten aan de Nederlandse economie te kunnen bepalen per handelspartnerland.

In de onderstaande tabel ziet u (in miljoenen US dollars) het werkelijke netto overschot van de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie veroorzaakt door internationale handel en diensten per partnerland zoals dat in 2009 was, wanneer we rekening houden met zo veel mogelijk details. De hele wereld voegde netto 56 miljard Us-dollar toe aan de Nederlandse economie door internationale im- en export van handel en diensten in 2009.

De meeste toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie (naast de rest van de wereld) gaf de onderlinge handel en dienstverlening met Groot-Brittannië. Op de voet gevolgd door België en Duitsland. Dat is opvallend, want Groot-Brittannië heeft geen euro en de meeste mensen denken dat Duitsland onze belangrijkste handelspartner is. Duitsland is wel degelijk belangrijk, maar we profiteren meer van Groot-Brittannië. De ING ontdekte deze methode onlangs ook, sinds de OECD een meer realistische methode heeft ontwikkeld om de toegevoegde waarde van import en export van goederen en diensten op economieën van natiestaten te bepalen. In de top 10 van landen waar de Nederlandse economie het meest van profiteert, staan tevens Denemarken en Zwitserland welke ook geen euro hebben.

De 20 EU-landen in bovenstaande tabel (de OECD heeft er 6 niet specifiek benoemd en NL staat uiteraard niet zelf in de tabel) voegden bij elkaar 46,6 miljard US-dollar toe aan de Nederlandse economie in 2009. De niet-EU-landen voegden bij elkaar 10,8 US-dollar toe aan de Nederlandse economie.

Onze directe buurlanden (Groot-Brittannië, Duitsland en België) waren samen verantwoordelijk voor bijna 50% van het surplus aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie door internationale handel en dienstverlening. De overige EU-landen voegen daarbovenop nog eens 25% toe en de rest van de wereld voegt de laatste 25% toe.

Wat problematisch is, is dat de PIGS (exclusief Ierland) en Frankrijk ook in de top 10 van meest profitabele landen stonden voor de Nederlandse economie in 2009. De PIIGS (inclusief Ierland) voegden samen 12,6 miljard US Dollar toe aan de Nederlandse economie in 2009 (door handel en diensten, niet door belastinggeldtransfers uiteraard). Frankrijk voegde 4,5 miljard US Dollar toe aan Nederland in 2009. Samen waren de PIIGS en Frankrijk in 2009 bijna net zo belangrijk als toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie als België en Duitsland samen.  Dat is gezien hun betaalcapaciteit en financiële positie een groot risico voor Nederland, want het is voor die landen niet lang meer vol te houden om via het inkopen van Nederlandse producten en diensten elk jaar 17,2 miljard USD aan Nederland bij te dragen. Tevens is het ondoenlijk om de eigen profitabiliteit via eigen belastinggeld overeind te houden, zoals nu met het redden van de euro geprobeerd is.

Uit de cijfers van het CBS (blz 17) blijkt dan ook, dat de export naar de PIIGS is gestagneerd en in 2012 op precies het niveau als van het jaar 2007 is blijven steken, ondanks alle belastingeuro’s die er tegenaan gegooid zijn. Alleen al hierdoor is de profitabiliteit van handel- en dienstenuitvoer met de PIIGS en Frankrijk voor de Nederlandse economie enorm afgenomen. Zolang de economieën van de PIIGS en Frankrijk blijven krimpen – en het ziet er naar uit dat dat voorlopig aanhoudt – zal het Nederlandse bedrijfsleven dus nieuwe markten elders moeten aanboren om waarde aan de Nederlandse economie te kunnen blijven toevoegen.

Dit aanboren van nieuwe markten en dit omgaan met veranderende omstandigheden is overigens aan de orde van de dag geweest de afgelopen 25 jaar. Er is met de toegevoegde waarde van de Nederlandse export namelijk iets wonderlijks aan de hand: de toegevoegde waarde van de Nederlandse export is sinds 1990 de enige constante in een alsmaar veranderende wereld: 29% van het BBP. Dat was zo in 1990, in 1995, in 2000, in 2005, in 2009 en ook in 2012 was dat zo. Dit, terwijl de prijzen veranderen, het belang van de regio’s verschuiven, er een andere munt is gekomen in de tussentijd en de verhouding Nederlandse exportwaar / wederuitvoer / dienstenuitvoer tevens voortdurend verandert, wat van invloed is op de toegevoegde waarde van de gehele export.

Per euro wederuitvoer wordt slechts 8 eurocent bijgedragen aan de economie, per euro uitvoer van Nederlandse waar is dat al 54 eurocent, en per euro dienstenuitvoer is dat 76 cent. Al die parameters veranderen steeds zodanig, dat de afgelopen 25 jaar de toegevoegde waarde van alle export samen 29% BBP is gebleven (+/- 1%), elk jaar weer. De export uit Nederland is enorm gestegen, maar dat geldt enkel voor de wederuitvoer en de dienstenuitvoer. Daar tegenover staat dat de diensteninvoer net zo hard is gestegen als de diensteninvoer, dus netto groeit de Nederlandse economie daar niet van. De export van in Nederland geproduceerde waar is de afgelopen 5 jaar vrijwel gelijk gebleven (blz 17).

De omslag van Vak Zuid naar de rest van de Wereld en van wederuitvoer naar zelf geproduceerde uitvoer en diensten zal nu ook snel gemaakt moeten worden door het Nederlandse bedrijfsleven, omdat er anders een gat in de Nederlandse economie blijft bestaan. Vooral in de niet-EU-landen liggen daarvoor de beste kansen, alleen al omdat daar veel meer mensen wonen (en elke dag geboren worden) dan in de EU. Maar ook omdat buiten de EU meer economische groei te verwachten is, dan er binnen. Om die omslag te bespoedigen en het Nederlandse bedrijfsleven een incentive te geven om haar markt te verhuizen zal de gesubsidieerde export naar de PIIGS en Frankrijk versneld afgebouwd moeten worden, zodat de Nederlandse belasting omlaag kan en de concurrentiekracht van Nederland verbeterd wordt ten opzichte van de rest van de wereld. Doen het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid dat niet, dan zetten zij 17,2 miljard US-dollar per jaar op het spel, waar de belastingbetaler voor op zal moeten draaien.

Helaas heeft het bedrijfsleven echter een voorman, die subsidieverslaving in het bedrijfsleven stimuleert en zo innovatie tegenwerkt en de belastingdruk verhoogt op basis van ‘feiten’ die de realiteit geweld aandoen. Daar moeten we van af, als we werkelijk waarde willen toevoegen aan Nederland.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. François

  Boeiend artikel Tipo. Een bookmark waardig. Zie uit alvast naar uw komende bijdragen.

 2. Theo Prinse

  Mooi stuk Tipo. Heb veel van geleerd. In de wiki lijsten staat Engeland idd veel lager. Wel had ik al een half jaar geleden gehoord dat Engeland nummer 1 handelspartner is voor Nederland. Dat was in het kader van de serie over de Gouden Eeuw. Ik pleit ervoor om miljarden in te zetten op een bouw en constructie product waarmee Nederland die 650 miljard hypotheek schulden druk misschien kan liquideren en met andere toepassingen weer een wereld leider worden. Amerika met China en Japan zoals het nu gaat wordt een drama.

 3. Jan met de Pet

  Waar ik werk speelt SOX (= Amerikaanse boekhoudregels, JmdP) een grote rol. Vindt iedereen erg vervelend, maar in wezen gaat het er alleen over dat je je administratie goed op orde hebt, en niet valse waarde in je boeken opneemt. Nou heb je in een bedrijf wel ’s klanten, waar jij netjes aan levert en dan blijkt het plotseling wat moeilijk om je geld te krijgen. Is een naam voor – “slechte debiteuren”, en dan moet je volgens de boekhoudregels geld opzij zetten om je winstcijfers mee te kunnen corrigeren.

   

  Wat Europa aan het doen is met Vak Zuid, daar zou je in een bedrijf nooit mee wegkomen. Zou 1 grote scam zijn. Je (= NL) levert producten en diensten aan je klant (= vak Zuid), die kan dat niet betalen, en dan ga je maar leningen (= pensioenfondsen / banken) aan je klant verstrekken en dan zeggen “deze klant is zo belangrijk voor ons, kunnen we echt niet missen”. 

   

  Europa – goed bezig! 

   

   

 4. DonBasco

  @Janmet dePet

  Dubieuze Debiteuren bedoel je denk ik. Dekt ook veel beter de lading.

   

  @Tipo

  Prima stuk, ik stel voor:  voortaan op de hoofdpagina 😉

 5. tipo

  Elke week zal ik een artikel voor DDS Finance international maken. Het is nog een beetje nieuw hier in dit hoekje van DDS, maar al snel zal ook dit tot de nieuwe Standaard gaan behoren, als het gaat zoals beloofd. Er zijn meer nog veel interessantere schrijvers uitgenodigd heb ik begrepen, dus dat beloofd wat.

   

  @Allen: Dank voor julie vriendelijkheid.

 6. Bes Tolen

  Het verhaal van de Gouden Eeuw geldt alleen voor Holland, dat toen overigens wel iets groter was dan de huidige provincies Noord en Zuid Holland, en een deel van Utrecht en Zeeland.

  Wat opvalt, is dat aan zowat de hele Nederlandse grens de gebieden liggen met de slechtste economie. Het houdt economisch vanuit de Gouden Driehoek, Amsterdam- Utrecht-Rotterdam, gezien veelal al ver voor de grenzen op. Als er in de eerste plaats wat zou moeten veranderen dan is het daar in de grensstreken. Namelijk een betere gezamenlijke infrastructuur met de buurlanden. ”Voorlopig lijken Oosteuropese dieven nog het meest van de meer open grenzen te profiteren.” Dat het eerste aan Amsterdam wordt gedacht als het om herindeling van provincies gaat, is symptomatisch voor het overheidsbeleid in Nederland. Is Nederland zo ondertussen niet te klein en helaas te onbekwaam om nog alleen de economische problematiek aan te kunnen? [Inclusief rechtsbescherming van onze eigendommen, ook wat onroerend goed, banken en bedrijven betreft. Daar heeft het de afgelopen jaren wel zwaar aan ontbroken. Waar Europa ook heeft gefaald.]. Maar dan moeten we denkelijk wel interregionale banden hebben en leiding door mensen in organisaties, politiek en bedrijfsleven, die weten waarvoor ze moeten staan en de nodige aanpak realiseren. Het centraal geleide, dat de Europese Unie voor staat, vol met ondeugdelijke overbodige regeltjes op allerlei terreinen, deugt niet en dreigt zelfs rampzalig uit te pakken. De Europese Unie behoeft nu al veel meer decentralisatie. Meer interregionale integratie biedt betere kansen. 

 7. Bes Tolen

  Heer Suijkerbuijk. Holland heeft Brabant helemaal niet leegeplunderd. Alles wat ten oosten van de Hollandse waterlinie lag, was bijzonder trefbaar. Grote moordpartijen kwamen alle van buitenlandse mogendheden. Ook aanvankelijk in Holland toen dit gebied zich nog niet had bevrijd. Het waren godsdienstoorlogen en gelijjktijdig veroveringsoorlogen. Veroveringen zijn Spanje, Frankrijk en Munster gedeeltelijk en sommige tijdelijk gelukt. Ook laat in de zeventiende eeuw. Het meest heeft het noord oosten en oosten van het land geleden en de aangrenzende gebieden in West-Duitsland. Dat de Fransen in Nederland veel vernield hebben, wordt ten onrechte nooit over gesproken. De grote centralisatie in Nederland is ”pas” vanaf 1815 toen de eenheidsstaat werd ontworpen. Nederland is op Cyprus na de meest gecentraliseerde staat van Europa. Dat heeft uiteraaard gevolgen. Ik noem dat kwalijke gevolgen.

 8. toetssteen

  Godsdienstoorlogen? Echt? Alstublieft het waren ook toen economische orlogen waar religie een welkom vehikel voor was, Alles draait om geld in welke vorm dat ook. Ja, dat geldt idem voor islam. Alleen hebben nuttige idioten niet door dat ze voor een ideologie worden gespannen. waar zij menen dat het gaat om een verheven doel gaat het om plat materialisme voor de happy few die ook wel weet dat het paradijs van welke smaak dan ook, niet bestaat.

 9. V.K.

  -De Suijkerbuijken tribe stond tot circa 1955 onder curatele van het protestantse westen.

  http://polemiek.com/wp-content/uploads/2013/03/raio-historisch.pdf

  -De uitvinding van het pientere pookje heeft hier een eind aan gemaakt

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Variomatic

 10. KNiCKER

  Helder verhaal! Logisch ook…

 11. trias politica

  Een mooie generale dit eerste stuk. En nogmaals bedankt dat je op mijn verzoek positief hebt gereageerd, we verwachten nog veel meer goede stukken van je!

 12. tipo

  Inderdaad. Noord-Brabant is qua uitvoer van internationale patenten, uitvoer van high-tec machines, design en varkens koploper. En Zeeland qua chemische producten. Groningen qua gas en Limburg qua diensten.

   

  Vooral Overijssel loopt enorm achter en levert vrijwel geen exportdiensten of -producten.

 13. cmsuijkerbuijk

  Natuurlijk geldt dat alleen voor Holland. Want (Staats) Brabant was totaal leeggeplunderd, verwoesten en ontvolkt, werd voor eeuwen uitgebuit, gediscrimineerd, gekleineerd en misbruikt. Bovendien was het in de loop der Hollandse bezetting, vaak het strijdtoneel. Niet alleen tegen de Spanjaarden, maar ook enkele malen tegen de Fransen. Vindt u het dan gek, dat de economie in deze contreijen (met de hulp van Holland!!!) naar de kloten geholpen is? Wat dus gewijzigd moet worden is de arrogante houding van de beide Hollanden!

  Overigens is Brabant nu intussen weer wél de motor van de economie. Hoofdkantoren mogen dan in Holland staan. De fabrieken, waar toch het geld verdiend moet worden, staan hier, in Brabant!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.