Een ode aan de soldaat

“People sleep peaceably in their bed at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf.” –George Orwell.

Een dierbare vriend van mij is zojuist met het Korps Mariniers uitgezonden naar Afghanistan. Wij hebben het vaak gehad over het nut van de missie, maar ook over een dieper liggend thema: het algemene nut van Defensie.

Men is namelijk maar al te snel geneigd te denken dat een leger overbodig begint te raken in een maatschappij die zichzelf het ultieme der beschavingen vindt. In onze maatschappij zou de harde hand uiteindelijk overbodig raken, omdat we met z’n allen zo beschaafd zijn geworden dat we er pratend wel uit komen.

Echter, in dit beeld bevindt zich een fundamentele denkfout, namelijk dat rechten inherent zouden zijn aan ons bestaan. Er zijn dubieuze rechten als het recht op uitkeringen, in alle varianten en zelfs buiten de grenzen, voor mensen die wel degelijk een eigen inkomen kunnen genereren. Maar ook meer billijke rechten zoals het recht op ‘onpartijdige’ rechtspraak, eigendomsrecht en het recht op vrijheid en leven.

Maar, wij ontlenen onze rechten niet aan het feit dat wij bestaan, wij ontlenen deze aan gecreëerde en kunstmatige constructen: ons politieke en rechtssysteem.

Immers; als de politieke orde waaraan wij onze rechten ontlenen komt te vervallen, bestaan wij nog als individuen nog steeds, maar genieten wij niet langer onze voormalige rechten. Rechten bestaan nu eenmaal niet als een op zichzelf staand gegeven. Zelfs de natuurrechten, wier naam doet vermoeden dat zij los bestaan van een orgaan dat deze rechten waarborgt, bestaan niet op zichzelf. Het natuurrecht is slechts een ideaalbeeld dat voortvloeit uit de veronderstelde redelijkheid van de mens en een bepaalde visie op de menselijke natuur.

Dit brengt ons bij de volgende vraag: welke rechten zijn er dan wel daadwerkelijk en feitelijk inherent aan ons bestaan? Die zijn mijn inziens gering en berusten op geen enkel ideaal, slechts op realiteit.

In een toestand zonder politieke of rechtvaardige orde heeft men recht op:

1) zaken die men zelf kan genereren en 2) succesvol weet te verdedigen van diefstal door anderen, of 3) als iemands geweten dat toelaat, op zaken die men van anderen kan ontvreemden.

De bovenstaande toestand is bijzonder onwenselijk en impliceert ongekend leed. Maar het zijn wel de enige rechten die daadwerkelijk inherent zijn aan ons bestaan, los van elk ideaal.

Het is simpelweg: het recht van de sterkste.

Op het bovenstaande berust dan ook een universele waarheid: the guys with the guns, make the rules.

Wij leven heden als prinsen van de geschiedenis en politiek gezien hebben we het goed voor elkaar. Ja, hier en daar wat hiaten, maar zeg nu zelf, zeker in vergelijking met andere delen van de wereld, is het zeer leefbaar.

En dat zou ik graag zou houden. Echter, wij ontlenen deze vrede aan menselijke constructies en de geschiedenis toont nu eenmaal aan dat deze wel degelijk feilbaar zijn. Ja, het klinkt nu onwaarschijnlijk, maar het is historisch gezien simpel weg niet uit te sluiten dat politieke ordes vervallen. Wij leven immers nog niet in het einde van de geschiedenis.

Mocht dit ooit toch gebeuren dan vervallen al onze rechten en voorrechten.

Ten tweede kunnen groeperingen ook ooit besluiten de wet naast zich neer te leggen, en gewapenderhand een eigen soevereiniteit af te dwingen in delen van het land.

In het geval van de bovengenoemde situaties geldt wederom het recht van de sterkste. Willen wij in dat geval onze belangen kunnen behartigen dan is een krijgsmacht waar een reëel geweldspotentieel van uit gaat, onmisbaar. Daarbij geldt het marginaliseren van de eigen strijdkrachten als een ondubbelzinnige bemoediging jegens onze vijanden om brutaler, trefzekerder en ja, geweldadiger te werk te gaan. 

Ik besef dat het allemaal vergezocht over kan komen. Maar al onze hoop vestigen op de onfeilbaarheid van kunstmatige instituties en verdragen, is historisch gezien gewoonweg onwijs. Mocht het dunne laagje beschaving dat onze samenleving zo siert ooit scheuren, dan regredieert de samenleving snel naar een toestand waarin alleen onze daadwerkelijke en feitelijke rechten, ‘rechtsgeldig’ zijn.

En dan hebben we ze nodig: the guys with the guns. Aan onze kant.

Maar naast dat Defensie een soort verzekering is die wier premie men gewoon altijd zal moeten betalen, vervult het in mijn ogen ook een culturele functie. Theodore Dalrymple zet in zijn Spoilt Rotten; The toxic cult of sentimentality uiteen hoe onze sentimentele en pamperende tijdsgeest onze verworvenheden doet eroderen.

Defensie is in mijn ogen de vaandeldrager van de ‘niet lullen maar werken’ mentaliteit: de enige mentaliteit die in staat is duurzame welvaart te genereren. Daarbij creëert Defensie mannen en vrouwen die inzien dat er geen schaamte ligt besloten in even afzien om een doel te bereiken. En het is precies die instelling die ik mis onder zoveel van mijn generatie genoten. En wellicht belichaam ik deze zelf ook niet zoveel als ik dat zou willen. 

Defensie is niet alleen een vaandeldrager van een mentaliteit, ze zijn ook de beschermer van een cultuur. Op 25 augustus 1970 bijvoorbeeld, wist het civiele establishment zich geen raad meer met het hippie tuig dat zich de Dam had toegeëigend en er zo’n beetje alles deed dat je in het openbaar gewoon achterwege moet laten. Een oorlogsmonument werd ontheiligd, niets meer, niets minder.

Het waren toen de mannen van het Korps Mariniers die, zonder toestemming van welk overheidsorgaan dan ook (!), het heft in eigen hand namen en de dam schoonveegden, in uniform! Kijk, dat zijn mooie dingen.

Voor sommigen is de soldaat wellicht een uitstervende soort. Voor mij is het de persoon naar wie wij allen kijken als ons dunne laagje beschaving scheurtjes zal vertonen, en voor mij is het iemand die de arbeidsethiek belichaamt waar onze beschaving op gebouwd is.

In de woorden van United States Marine Corps Father Dennis Edward O’Brien:

It’s the soldier, not the reporter who has given us Freedom of the Press. 

It’s the soldier, not the poet, who has given us Freedom of Speech. 

It’s the soldier, not the campus organizer, who has given us the Freedom to Demonstrate. 

It’s the soldier, not the lawyer, who has given us the Right to a Fair Trial. 

It’s the soldier who salutes the flag, serves under the flag and whose coffin is draped by the flag, 

Who gives the protestor the right to burn the flag.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. huuskesgait

  ‘Jantje’ op 20 Mei, 22 uur 16: Ik wilde U graag 100 pluspunten geven, maar kon er maar één kwijt. Vooral de laatste zin is me uit het hart gegrepen.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Leo KarelJan

  De neergang van ons leger komt geheel overeen met de neergang van NL. Terwijl wij vele tientallen miljarden weggooien aan zaken als OS, EUSSR, immigratiekosten, multikul en andere onzinsubsides, een doorgedraaide verzorgingsstaat enz. enz. hebben wij nog maar iets meer dan één procent van ons BNP over voor defensie. Het tekent de naïeviteit en slapheid van dit volk en zijn totaal verkeerde inschatting van de wereld.

  De door en door softe politiek correcte en marxistische maatschappij waarin wij ,door verrotte clubs als de Partij van de Allahaanbidders, CDA, VVD, D’66, GL enz. zijn komen te leven, gaat op weg naar de afgrond.

  Niet alleen onderschatten wij de gevaren van buitenaf, ook intern zorgt de linkse politiek correcte vijfde colonne voor een verlies aan vrijheden en een slavenbestaan voor een almachtige overheid. Hun strijdkreet: “Weg met ons”.

   

 3. Bas

  Op de èèn of andere manier had vechten tegen Saoedi Arabië geloofwaardiger geklonken. Wat hebben die Afghanen Nederland aangedaan? Dat het een semi rommel gelovig polderland geworden is weet iedereen.

  Ook dat Afghanen daar niets mee te maken hebben. Dan moet het handel wezen, in bommen en granaten. Het keurmerk van ware gelovigen. Dat betekend niet vechten maar iets anders. Kassa en genieten. Van het echte onversneden, niet Limburgs, goedje wat ongelovigen in de hemel brengt. Dankzij gelovigen.

 4. blijdatikreedsgeemigreerdben

  Beschermt het leger ons ook tegen onze eigen politici als die niet meer de mening van de burgers vertegenwoordigen of geen bindende referenda gunnen? De afstand tussen burger en overheid is nog nooit zo groot geweest, vertrouwen dicht bij nul, EU wordt steeds duurder en is steeds minder democratisch, Euro wordt geinflateerd, pensioenen waardeloos, belastingen verhoogd, …. toetsing van de grondwet (kijk naar US: IRS, Benghazi, AP)? Weekers kan gewoon blijven want de burger betaalt de rekening wel …. dus wie beschermt ons?

 5. Leo KarelJan

  De Taliban regering gaf Al Quada wel de mogelijkheid om o.a. de aanslagen van 2001 vanuit Afghanistan te plannen en was het thuis van Bin Laden!

 6. Twan 21

  Hier is geen woord gelogen bij. Helder verwoord.

   

  Mensen denken (te) vaak dat de Internationale rechten van de mens automatische rechten zijn, die voor altijd zullen blijven bestaan. Terwijl ze in werkelijkheid de Westerse Rechten van de mens zijn. Het westen met de VS voorop zijn/waren de baas en die hebben die rechten gedicteerd.

   

  Het zou zo maar eens kunnen zijn dat met de toenemende macht van China en andere wat minder vrije en democratische landen er gesleuteld zal worden aan de rechten van de mens. En dan bedoel ik niet ten goede. Veel mensen realiseren zich dit niet.

   

  Wie de macht en het geld heeft in de wereld dicteert de “internationale” rechten van de mens.

 7. jantje

  Even Godwin tussendoor: De meeste politici zijn 1940 alweer vergeten en brengen ons leger in net zo’n deplorabele toestand.

  Bezuinigen op het leger is kortzichtig.

  Er zijn genoeg mogelijkheden om te bezuiningen.

  Met stip op één: het ambtenarenaparaat. 2: toeslagen, 3. subsidies. 4 regeltjes. 5. EU.

 8. Moes

  Ten eerste hebben de zogenaamde rooien voor de oorlog en nu niet de krijgsmacht uit gekleed, het waren de anderen, u mag zelf invulen wie dat waren, die het mogelijk maakten. Ten tweede vind ik de opschorting van de dienstplicht niet goed om de volgende redenen; Men leerde daar om met elkaar om te gaan, men moest met elkaar door 1 deur. Men leerde om met wapens om te gaan, zo had men diverse devisies achter de hand en een ieder kon zich in bange dagen verdedigen, tegen welke tiranie ook, ook van binnen uit.

  Daarom ben ik voor het model Zwitserland en de BRD. Zo snijd het mes aan twee kanten, de staat heeft een macht achter de hand, geen last van lastige jongeren, een ieder kan zich verdedigen, hoeven geen ontslagen te vallen in de krijgsmacht, De krijgsmacht word van en door het volk gepast of ongepast gedragen.Kortom het lost diverse problemen op in de maatschapij.

 9. Leo KarelJan

  De Talibanregering van Afghanistan bood tot en met 2001 gastvrijheid aan El Quada. Zij lieten toe dat Bin Laden VANUIT Afghanistan de aanslagen kon voorbereiden. Heeft niets met arm te maken: De rijke Bin Laden kreeg alle ruimte en alle benodigde kampen en oefenterreinen.

 10. tippelaar

  Timon Dias, uw woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Jammer genoeg komt uw helder inzicht volgens mij als mosterd na de maaltijd. De regerig is  haar gezag kwjit vanwege eigen leugenachtigheid en onbekwaamheid.

  De vijand is al in grote getale in ons land aanwezig, in de vorm van al dan niet clandistiene  aanwezige andersdenkenden,( laat ik het corect blijven zeggen) Wie nu nog soldaat wordt in nederland, is niet goed wijs.Kanonnenvoer voor een moslimstaat.Mij niet gezien.

 11. tippelaar

  Gen dienstplicht voor de autochtone nederlanders. Bij oorlogsdreiging peipen alle moslims het l;and uit en staan we er alleen voor. Dienstplicht is achterhaald. Gaat u maar lekker zelf soldaatje spelen.

 12. huuskesgait

  Een vraag aan Timon Dias: wat moeten die kinderachtige poppetjes in dat prentje boven het artikel? Of moeten de US Marines zonodig belachelijk worden gemaakt?

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Eelco91

  De Romeinen trapten in dezelfde valkuil. 

  Welvaart als garantie voor onschendbaarheid. 

  Echter voor ze het wisten werden ze overlopen door de Barbaren.

  Rijkdom trekt gajus aan, dat was zo, is zo, en zal altijd zo zijn. 

   

 14. louis-portugal

  Timon vooral met het laatste stukje van jouw betoog spreekt me erg aan.

  Ik herinner me nog toen ik voor mijn nummer ,in dienst moest dat ik bij marsen en oefeningen altijd ervan doordrongen was dat we ons land moesten verdedigen.

  Helaas is dat gevoel sinds den Uyl aan het wegebben.

 15. Bas

  Leo,  aanslagen, waarop? Als je 9/11 of Madrid bedoelt heb je een punt. Maar daar hadden Afghanen niet de hand in. Arm als de neten mensen als zij zijn. Of vergis ik me? Dat ander schatrijke land deed deze kunstjes waar deze, soort polder mens, Afghanen voor betalen.

 16. Caroline

  Een ontwapende mens is een slaaf, leger of niet.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.