Standpunten en Stondpunten

Afgelopen vrijdagavond was de laatste uitzending van dit televisie-seizoen van Pauw en Witteman. Vanochtend heb ik die uitzending gedeeltelijk teruggekeken en daarin gebeurde iets heel merkwaardigs, waar ik eigenlijk niets over teruggelezen heb in de media. Wat gebeurde daar namelijk? Onze minister Timmermans zei daar met zoveel woorden dat hij niet meer geloofde in een federaal Europa. Zie hier, vanaf minuut 32.55.

Eigenlijk heel bijzonder en ook bijzonder eerlijk, dat Timmermans, gevraagd naar verandering van diens vroegere standpunt (door taalkunstenaar Wim Daniëls prachtig verwoord als ‘stondpunt’), juist dit voorbeeld noemde. Timmermans:

“Vroeger geloofde ik dat het mogelijk was dat er een Europese federatie zou ontstaan, maar nu denk ik dat die er nooit zal komen.”

Het lijkt wellicht een terloopse opmerking van de heer Timmermans, maar hij is ook minister van Buitenlandse Zaken en maakt deel uit van de Nederlandse regering. En hij maakt dergelijke gevoelige uitspraken natuurlijk niet ‘toevallig’. In mijn ogen bevestigt deze uitspraak dat de euro-panelen aan het schuiven zijn.

Dat werd nog eens onderstreept door één van onze bekendste televisie-economen, Marike Stellinga, voor wie de belangrijkste ‘stondpuntverandering’ was, dat zij vroeger heel optimistisch was over de euro, maar daar nu toch heel anders over dacht. Stellinga:

“Mijn stondpunt is dat ik vroeger heel optimistisch was over de euro en over wat die ons allemaal aan economische voorspoed zou brengen.”

Dat mag toch ook op zijn minst opmerkelijk worden genoemd, want deze televisie-econome heeft ons (dat wil zeggen het Nederlandse publiek) vanaf 2010 voorgehouden, dat de euro het beste was wat ons ooit is overkomen.

Eigenlijk heel bijzonder dat dit door de media niet veel meer is opgepakt, want het betekent nogal een koerswijziging. Het betekent, dat nu ook regeringsfunctionarissen langzaamaan gaan inzien dat de euro en het streven naar een federaal Europa niet langer als succesverhalen worden gebombardeerd, zoals dat tot voor kort ons steeds werd voorgespiegeld, maar dat er eindelijk, eindelijk wat eurorealisme ook bij de gevestigde politieke orde begint te komen. Een ontwikkeling die ik uiteraard van harte toejuich en die, om het toekomstwoord van Wim Daniëls te gebruiken, een hoog ‘Fanamisme’ gehalte heeft.

Maar Timmermans was niet de enige bekende Nederlander aan tafel. Ook ex minister van Financiën Zalm mocht als ‘nationalestaatsbankier’ aan de ‘optimisme-tafel’ van Pauw en Witteman aanschuiven. Daarom was het buitengewoon jammer, dat de gastheren de voorzet van Wim Daniëls niet inkopten, zoals elke goede journalist zou betamen, toen deze tegen de heer Zalm zei:

“u was destijds toch als minister van Financiën verantwoordelijk voor de invoering van de euro?’

Dan verwacht je toch dat er direct gevraagd zou worden aan deze ‘Mister Euro’ of hij nog steeds hetzelfde ‘stondpunt’ heeft over de invoering van de euro. Samen met  PvdA’er Kok is deze VVD’er immers verantwoordelijk voor de invoering van de euro in Nederland. Maar in plaats daarvan gingen de heren Pauw en Witteman snel over tot de orde van de dag.

Maar als er één ding duidelijk is geworden uit dat hele euro-avontuur van de afgelopen tien jaar, dan is het wel, dat deze muntunie niet heeft gebracht wat ervan verwacht werd. Het is één doffe ellende geworden. Niet alleen voor de Latijnse landen, maar ook voor de Noordelijke lidstaten, die tot in lengte van jaren de portemonnee zullen moeten trekken als we de eurozone laten zoals hij nu is. Ik zie dat niet gebeuren, al het Franse geroep om een hogere solidariteit ten spijt.

Het is niet de vraag óf de euro verdwijnt, het is de vraag wanneer, en vooral, hoe.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

35 reacties

 1. sprx

  Propaganda moet gebruiken.
  De Grieken begonnen ermee, om hun bodemloze put mee te vullen, maar de Franse put rijkt nog veel dieper.

 2. Niek Verheyen

  Trias, Timmermans maakte de opmerking net iets te achteloos. Mij viel het ook direct op maar ik geloofde niet dat hij het meende. Deze opmerking van hem is m.i. te plaatsen in de categorie zand-in-de-ogen-strooierij. Ik ben het dan ook helaas eens met de laatste opmerkingen van Tipo en erriebl.

 3. erriebl

  Maak je maar geen illusies; Timmermans praat gewoon de grote massa Eurofoben naar de mond. Maar ook hij weet dat een federaal Europa uiteindelijk onvermijdelijk is.

 4. tipo

  Dat Nederland de groep volgt is duidelijk. Het kabinetsbeleid is vooral geen keuze te maken tussen het vergezicht Verenigde Staten van Europa of het vergezicht Concert van Natiestaten. Gewoon afwachten wat de dag brengt, iedere dag opnieuw, zo leven Rutte en Timmermans voort. 

   

  Dat is een richtingloos beleid van Nederland, dat echter wel degelijk door gebeurtenissen gestuurd wordt. Een aantal van die toekomstige gebeurtenissen zit ingebakken in de Euro als eenheidsmunt, die nu al te voorspellen zijn. En die wijzen op de noodzaak voor een permanente transferunie als er niet over alternatieven – of vergezichten – wordt nagedacht. Dus wordt er niet over nagedacht en kan dit kabinet later de gebeurtenissen de schuld geven en niet zichzelf.

   

  Dit kabinet kiest er voor, om de toekomstige werking van de EU over te laten aan de dingen die gaan gebeuren en dat leidt onvermijdelijk tot een Transferunie. 

   

  Dan heeft Timmermans alsnog zijn federaal Europa als eenheidsstaat, die er nu insluipt. Door zelf te doen alsof hij dat niet nastreeft, sust hij het publiek in slaap. Dat is ook de bedoeling.

 5. trias politica

  Eerste zuchtje tegenwind? Meneer, we hebben al meer dan tien jaar last van die ongeluksmunt, giraal al meer dan 14 jaar. Niet gehoord wat je pc broeder Ian Buruma vorige week zondag heeft gezegd bij Buitenhof?

  Niets is onomkeerbaar, ook de euro en deze muntunie niet.

  Men is nooit te oud om van het verkeerde pad af te gaan. Zelfs een verstokte believer als jij niet.

   

  Je zegt in een eerder comment:”Het federalisme is in de praktijk allang afgezworen..” Door wie? In elk geval niet door de hele bende in Brussel, of heb je de Van Rompuy Papers niet gelezen (Op weg naar een Waarachtige Economische en Monetaire Unie).  Bij mijn account kun je alsnog lezen waar dat over ging. Minstens drie columns heb ik eraan gewijd.

 6. Dirk-Jan van Baar

  @ Jos,

   

  De euro is ‘onomkeerbaar’ ingevoerd. Dat wil zeggen: het was volgens de bedenkers niet de bedoeling dat de euro bij de eerste tegenwind weer makkelijk kon worden teruggedraaid. In die zin was het opgeven van de nationale munten waarvoor de euro in de plaats kwam (en niet als parallelmunt ernaast) ook een doelbewust historisch besluit. In Nederland bestaat, anders dan in Duitsland en Frankrijk, waar over zulke zaken diep wordt nagedacht, weinig affiniteit met zoiets als een ‘historisch besluit’. Velen weten niet eens wat een ‘historisch besluit’ is en waarin een ‘historisch besluit’ verschilt van andere besluiten. Hier verkeren velen in de veronderstelling dat pragmatische redeneringen en handelsbelangen (economie is per definitie pragmatisch) altijd de doorslag geven. In de praktijk betekent dat dat Nederland zich altijd aanpast en met de groep meegaat.

 7. louis-portugal

  Idd. Trias het viel mij ook op dat stondpunt van Timmerfrans.

  Af en toe vind ik hem een flapdrol en hij zei het nu ook weer op zo´n langs de neus weg manier.

  Maar ik ben er ook van overtuigd dat hij dat zegt omdat hij dat denkt.

  Het doet mij denken aan Dijsselbloem die enkele maanden geleden ook hardop  dacht dat het scheren van bankklanten een normaal gebeuren zou worden waar toen veel kritiek op kwam terwijl het nu al, bij veel €urofielen, ongeveer een geaccepteerde situatie is.

 8. Dirk-Jan van Baar

  De ‘stondpunten’ van Timmermans en Stellinga hoeven helemaal geen verbazing te wekken. In de altijd sterk economisch gekleurde optiek van de Nederlanders overheerst het pragmatisme. Het federalisme is in de praktijk allang afgezworen en nauwelijks leidraad meer, al blijven velen het een mooi ideaal vinden. En Stellinga verkondigt eigenlijk alles wat ‘common sense’ is onder economen. Dan is het logisch dat zij eerst (zoals verreweg de meeste Nederlandse economen) van de voordelen van de euro overtuigd was en nu veel sceptischer is. Maar daaruit kan nadrukkelijk niet worden geconcludeerd dat van de euro afgestapt gaat worden. Integendeel, hij is nu als ‘realiteit’ geaccepteerd (opnieuw pragmatisme), en het afschaffen ervan wordt als ‘te duur’ gezien, in ieder geval veel te duur en riskant voor Nederland om daarbij voorop te gaan. Als de euro strandt, komt dat door andere landen, niet door Nederland.

   

  Het was veel opmerkelijker geweest als Timmermans en Stellinga aan hun oorspronkelijke overtuigingen waren blijven vasthouden. En van Zalm is bekend dat hij de euro echt niet wil terugdraaien. Kortom: geen nieuws.

 9. Jones

  je kan half nl wel voor het tribunaal slepen, nee zoveel wraak hoeft er mi niet te komen, alleen het handjevol hoofdrol spelers, verder een grote reset en idereen begint opnieuw. De praatjesmakers van welleer zullen de handen uit de mouwen moeten steken anders geen brood op de plank. Wie zijn de rechters? Ehh dds misschien?. Allemaal wishful thinking, voorlopigbgaan we eerst allmaal naar de kelder door dat eurocratische tuig

 10. redactie TrefPuntEU

  –…

   

  wij veroorloven ons slechts één vraag te stellen..

   

  Aan iedereen die het aangaat, lef in het lijf,heeft of politieke suicide-plannen heeft..: sinds wanneer heeft de ‘pollutiek’ (géén spelVAUT!) stond- standpunten..?

  Lubbelglaat Marx Ruttos, de Liegende Lachebek, en Zimmerfranz, die bijna op eigen duim slaat (jaja alweer..!) en een leger nono’s, geindoctrineerd en gevangen in beloften over het EU paradijs.. geen 72 maagden, maar 72 €€ ; Daar doe je toch álles voor in ‘crisistijd’.. ?

   

  PS: Zimmerfranz, weet als geen ander dat de tijd voor zijn rompslompramenkabinet zéér beperkt is, en probeert álles, ja, werkelijk álles om zijn droomdenkbeelden erdoor te drukken.

   

  Gelijk een dromo-boy die klaar wil komen, maar de potentie niet meer heeft..

  GO, Franz, de vernieling in.

   

   

  Het is je van harte gegund..!

   

   

 11. Kees E

  Inderdaad Trias, ik heb de uitzending ook gezien en verbaasde me over de uitspraak van Timmermans. Maar ik dacht er meteen aan dat het misschien een afleidingsmanouvre zou kunnen zijn. In de trant van “ik zeg dit en dan geloven er een hoop dit ook meteen en we doen lekker het omgekeerde, zij denken immers dat het nu wel goed is en zullen hun verzet verminderen en misschien zelfs staken”.

   

  Ik hoop niet dat ik gelijk krijg.

   

  @Two Ravens, breng dan gelijk Kok en Zalm maar voor dit tribunaal. Overigens wie nemen er zitting in dit tribunaal? Dat is wel belangrijk natuurlijk

 12. Jasterke

  .

  Er bungelen Bestuurders in de bomen…

  dat komt, omdat Justitie alsmaar niet beslist

  of zij nou wél of niet eh..euh. integer waren

   .

  want dàt is iets wat node wordt gemist

  en blijft de brave club opvallend zorgen baren

  niet om nu hier wantrouwend te gaan zijn…

   .

  maar men tokkelde zo vaak op valse snaren

  en dat geeft zo’n bitter watersmaakje aan de wijn

  wat juist de Liberaal tegen de borst moest stuiten

   .

  in deze kringen dien je domweg kreukloos  te zijn

  en hang je vuile wasjes niet opvallend buiten

  wat is er van die Vrijheidsdroom terechtgekomen ?

   

  een Liberaal verheft zich boven Jan & Alleman

  nou, deze Rutte is daar wel het foutste voorbeeld van…

   

  .

   

   

 13. Peter Pan

  Best mogelijk dat de stukken van Hannibal en Trias beter bestudeerd worden op de ambtelijke burelen dan wij denken. En daarom dank voor uw niet aflatende moed om hier de beuk in te zetten. DDS moet vooral volhouden en een kritische massa van intellect blijven focussen op de misstanden van deze samenleving. Wij zitten hier niet voor onze lol maar om de fakkel over te dragen aan een jongere generatie die het wiel niet meer hoeft uit te vinden.

 14. Karl Kraut

  DJvB: “Velen weten niet eens wat een ‘historisch beschuit’ is en waarin een ‘historisch beschuit’ verschilt van andere beschuiten.”

   

  – Poeh, dat klopt als een historische beschuitbus. Want we zijn namelijk niet allemaal ‘in Hegel’.

 15. trias politica

  Jullie zien teveel complotten. Ik geloof er helemaal niets van. Wel geloof ik, zoals ik schreef, dat die opmerkingen allerminst toevallig gemaakt zijn. Ook het schepje dat mejuffrouw Stallinga er bovenop deed niet. De euro gaat het niet redden, de muntunie kan niet in deze vorm blijven voortbestaan, dat zal Duitsland nooit accepteren. Maar eerst moet frau Merkel herkozen worden. Grote vraag is: redt Latijns Europa het tot 22 september?

 16. trias politica

  Duitsland stelt alleen maar MKB-kredieten aan Spanje beschikbaar, omdat veel Duitse bedrijven daar belang bij hebben. En wat Plan B aangaat: ik zie de Duitsers niet tot in lengte van jaren betalen voor de Fransen. Schuldgevoel of niet, ze zijn natuurlijk niet helemaal gek. Er is eerder een oorlog ontstaan uit onredelijke ‘herstelbetalingen’, remember?

 17. Scooterhufter

  De heren Hannibol en Triage Pavlovika voorspellen nu al weer 4 jaar bijna dagelijks op deze site over de nakende ondergang der Euro, Spanje, Italie, Frankrijk, Nederland en wie en wat er verder allemaal wel niet ten onder zal gaan in de grote Kladderadatsch die maar niet wil komen (om de heer Labohm te parafraseren).

   

  Maar ook hedenmorgen gaf de bakker me weer gewoon brood voor m’n euro’s die ik voige week in ruime mate op mijn rekening gestort kreeg, net als vorig jaar

 18. tipo

  Duitsland laat verschillende geluiden horen.

   

  Jens Weidmann is kritisch op Draghi en de Fransen, maar zegt tevens dat de stabiliteit van de Euro iets is om voor te vechten en dat een Neuro-Zeuro-oplossing bizar is.

   

  Schlaube wil een bankenunie, maar legt daar heel veel juridische hordes neer, waar anderen het er zo snel mogelijk doorheen willen jassen. Tegelijkertijd reserveert hij 1 miljard Euro aan Duits Belastingbetalersgeld om bilateraal in Spanje het midden- en kleinbedrijf van kredieten te kunnen voorzien. Spanje, waar de banken 200 miljard aan non-performing-loans hebben en dus niet meer in staat zijn om de economie van kredieten te voorzien.

   

  Aan de ene kant zie je Duitsland dus hulp bieden en aan de andere kant zie je ze het mondjesmaat en heel traag doen.

   

  Er is zeker een plan B dat Duitsland achter de hand heeft, maar dat laten ze alleen ingaan, als het tempo waarin een Transferunie wordt opgericht te snel gaat voor de publieke opinie in Duitsland. Wanneer de transferunie echter in slow motion wordt ingevoerd, step-by-step, dan betwijfel ik of Duitsland er in de tussentijd niet langzaam aan went en er stilzwijgend zichzelf bij neerlegt.

   

  Hoe ongeduldiger Vak Zuid en de Fransen worden, des te eerder Duitsland haar plan B uit de la trekt. Maar ik zie Duitsland niet alles op alles zetten, om een transferunie te voorkomen.

   

  Ook Duitsland kiest dus voor een Transferunie, maar wil deze in het langzaamste tempo mogelijk laten ontstaan. Pas als er onenigheid over het tempo komt en de Duitsers zich opgejaagd voelen, dan komt Plan B op tafel.

 19. Bes Tolen

  Ik hou er al lange tijd rekening mee dat de meeste inkomens zeker de eerste vijf jaar in koopkracht dalen. [Ik verwacht dat het nooit echt meer goed komt.] Dat de oudere midden en hogere inkomensgroepen zwaar gepakt zullen worden. Dat de belastingen verder verhoogd zullen worden en wel in het bijzonder zij, die met een steeds beroerder pensioen en de lieden bijvoorbeeld in bezit van onroerend goed dat alleen nog geld zal kosten. De politiek beweert nu al dat deze groepen het best kunnen inleveren. Ook gesjochten ex-zelfstandigen en in enigzins mindere mate ex-werknemers zullen het zwaar krijgen. Het is niet te verwachten, dat regeringen enigszins mensen, die niet van de bijstand of heel lage uitkering leven of natuurlijk zogeheten nieuwkomers zijn, steeds meer de meest bevoorrechten, ontzien. Eerst zal de gewone burger alles moeten verliezen. Dat is de tegenwoordige houding van de politiek. De politiek zal valse keuzes maken. Zich op de jonge generaties concentreren en de oudere helft laten stikken. Die ben je binnen bepaalde tijd toch kwijt. Dat zit in de tijdgeest. Algehele verarming komt er versterkt aan zetten. De politiek zal alleen nog de oplichters en leugenaars bedienen. De ideologie van de multicult. Daar zijn ze nu al jaren mee bezig. De grootste huftersideologie, die wel onze tijd is gaan bepalen.

 20. Jessica

  natuurlijk.

 21. Jessica

  beleefd om de bijdragen van Wim Daniels. 

 22. Karl Kraut

  Lieftinck fan op 28 mei, 2013 – 00:20: “Het doet mij een beetje denken aan de goudstandaard in de jaren 30.
  Toen werd ook gezegd dat afscheid hiervan nemen te duur zou zijn,
  uiteindelijk, toen er één schaap over de dam was, volgden er steeds
  meer.”

   

  – Correct is natuurlijk: het handhaven van de goudstandaard werd te duur bevonden, maar dus niet de afschaffing. Hitlers keynesiaanse beleid van de jaren dertig was een succes, maar in the long run van de jaren veertig waren wel een hoop mensen dood. In 1945 werd de gouden standaard dan ook, via een omweg: de dollar, weer ingevoerd.

 23. trias politica

  😉

 24. Karl Kraut

  Voor MIJ 🙂 niet onverwacht, hè!

   


  What If Stocks, Bonds and Housing All Go Down Together?

  Charles Hugh Smith

   

  http://www.oftwominds.com/blogmay13/stocks-bonds-RE5-13.html

 25. Lieftinck fan

  @Dirk-Jan van Baar

  Ik heb de uitzending ook half gezien, was eigenlijk met iets anders bezig, dus heb niet intensief geluisterd, maar wat mij wel opviel was dat stellinga verwacht dat de komende 5 jaar Nederland rond de 0 procent economische groei blijft stuiteren. Als dat waar is is dat buitengewoon ernstig. Immers, hoe moet Nederland het gat van 8,3 miljard overbruggen zonder economische groei? En dan nog moet er nog meer bezuinigd worden om de 3% norm te halen. Met andere woorden, de problemen zijn nog lang niet weg en daarmee blijft de Euro ook een heet hangijzer, als de groei ook niet meer terugkomt in andere Europese landen.

   

  Er zijn vele manieren om de Euro af te schaffen. Wat je bij Eurosceptische denkers leest is dat men de Euro niet meer wil afschaffen, maar deze als tweede munt naast de in te voeren nationale munten te voeren. Met andere woorden, er woorden aan beiden kanten geschoven met panelen.

   

  Het doet mij een beetje denken aan de goudstandaard in de jaren 30. Toen werd ook gezegd dat afscheid hiervan nemen te duur zou zijn, uiteindelijk, toen er één schaap over de dam was, volgden er steeds meer. Nederland als één van de laatste.

   

  En ook de latijnse muntunie was binnen een paar jaar verleden tijd.

   

  We zullen zien.

 26. Pierre Lebon

  van Baar: Zalm zit niet in de positie om de Euro wel of niet terug te draaien.

  Binnenkort gaan wij daar zelf over. Make no mistake.

 27. trias politica

  O jawel, even onverwacht als de ‘kredietcrisis’, de ‘eurocrisis’ en de ‘Japanse crisis’. Politici leven bij de waan van de dag.

 28. Karl Kraut

  Inmiddels heb ik toch vooral het gevoel, dat er geen te gebeuren rampen meer bestaan, die nog onverwacht kunnen zijn.

 29. trias politica

  Idd., tenzij er zich een onverwachte ramp voordoet. Bijvoorbeeld in Spanje.

   

 30. Karl Kraut

  Trias Politica: “redt Latijns Europa het tot 22 september?”

   

  – Zolang investeerders middels gratis geleende yens obligaties van Zuid-Europese blijven opkopen: vast wel.

 31. Two Ravens Black Kettle

  En gaarne een tribunaal om alle stront uit de gierput naar boven te laten komen. Het zal stinken, het gaat pijn doen (alleen al de geroofde miljarden) maar de waarheid moet naar boven komen incluis de (let op eufemisme) laakbare rol van de MSM.

 32. blijdatikreedsgeemigreerdben

  Als binnenkort het hele kaartenhuis in elkaar dondert moet je eens kijken hoe snel alle politici afstand nemen van de EU.Wir haben es nicht gewusst!  Werkelijk iedereen met een beetje verstand weet al jaren dat het niet gaat werken. Er werd enkel tijd gekocht (via hogere belastingen voor de bevolking en vermeerdering vd macht voor de elite. Als ze hun eigen zaakjes hebben geregeld ….

  Currency wars, trade wards, world wars. Het is wachten op de game changer. Misschien de verkiezingen in Duitsland?

 33. OphEUffen

  Het zegt helaas veel over Nederland. Beide heren, waarvan de een alles neukt wat beweegt, verdienen ruim de Balkenende norm. Zodra deze Toppers gevraagd wordt hun werk te doen, kritische vragen stellen, geeft men niet thuis. Ze zijn nog populair ook.

 34. Jos

  Nee, nee, nee DJvB. Ook nu weer moet ik u erop wijzen(is dit de tweede of derde keer?) dat u in het recente verleden verschillende malen zelf heeft betoogt dat eerder ingenomen standpunten onomkeerbaar zijn. Dus ook het woord ‘pragmatisme’ past daar niet bij; onomkeerbaarheid voorkomt pragmatisme. Of komt u nu dan toch eindelijk terug van uw standpunt dat eerder ingenomen standpunten onomkeerbaar zijn? Of is het, zoals ik uniek de vorige heb gevraagd, slechts sprake van onomkeerbaarheid als update zo het beste uitkomt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.