We zijn niet bang

Gisteren gaf Arabist Hans Jansen in Leiden een lezing zoals we die van hem kennen: erudiet, helder en zoals zijn zoon dat zegt: met een hoge grapdichtheid voor een academicus. Maar de meest inspirerende boodschap was een spontane reactie op iemand in het publiek: ‘We zijn niet bang voor de islam’.

Een naar mijn oordeel goedbedoelende en welbespraakte islamitische jongeman droeg het standaard apologetische discours aangaande islam uit: de sharia is geen monolithisch begrip, de breedst gedragen betekenis van Jihad is die van spirituele verrijking en afkeer van zonden in plaats van die van een heilige oorlog, kwaadaardige islamitische bronteksten moeten in hun context gezien worden, u kent het ongetwijfeld.

Zijn betoog sloot hij af met de strekking: u maakt mensen bang voor de islam. Hierop reageerde Jansen met: ‘Jongeman, u maakt een vergissing. Nederland is niet bang voor de islam. Maar veel Nederlanders vinden de leerstellingen van de islam abject en hebben medelijden met moslims die eraan onderhevig zijn’.

In de trein terug begon het mij te dagen in hoeverre Jansen hierin gelijk had. Een van mijn dierbaarste vrienden is lid van het Korps Mariniers. Hij heeft mij een keer verteld hoe er in Defensie kringen aangekeken wordt tegen moslims die het nastreven op Westers grondgebied een islamitische soevereiniteit te bewerkstelligen. De houding varieert doorgaans tussen: ‘dan komen ze het godverdomme maar halen ook’ en ‘ik hoop dat ze ons een reden geven’. Warempel, er klinkt inderdaad geen greintje angst in door, slechts vastberadenheid en actiebereidheid.

Het is fijn te weten dat onze men of action, de vaandeldragers van het enig recht dat los van elk ideaal als een op zichzelf staande waarheid bestaat – het recht van de sterkste – in ieder geval over de mentale daadkracht lijken te beschikken als er ooit geleverd moet worden.

Maar Defensie is in een rechtsstaat, gelukkig, onderworpen aan de civiele politiek. Heeft de huidige politieke generatie het in zich te (laten) doen wat er gedaan moet worden als de situatie daar om vraagt? Dit weet ik niet. Ik heb altijd de grootste moeite de huidige politieke generatie van babyboomers en erfgenamen van de culturele revolutie van 68’, waar de Pronks nog altijd invloedrijk zijn, te taxeren op hun actiebereidheid jegens inherent agressieve actoren zoals de professionele voorhoede van de islam. Het is mijn generatie niet, en ik zal ze nooit volledig begrijpen.

Echter, bij mijn eigen generatie heb ik een goede vinger aan de pols waar het draait om attitudes jegens de professionele voorhoede van de islam. En ik kan niet anders concluderen dan dat die attitude mij in toenemende mate bevalt. Deze stijgende lijn verklaar ik simpelweg uit bewustwording. Het wordt de jonge massa’s steeds duidelijker wat de professionele voorhoede van de islam wil, en hoe zij deze doelen willen bereiken.

De staatsmedia en relevante faculteiten doen op vaak passief agressieve wijze hun best dit te relativeren of censureren, maar het punt waarop de realiteit onder de tafel gehouden kan worden, is lang en wel gepasseerd. Gelukkig maar.

Ik maak het dagelijks mee dat brave psychologie studerende meisjes het roerend met me eens worden dat de inherent vijandige islamitische voorhoede aangepakt moet worden op een wijze die hen effectief marginaliseert of ontwapent. Wat is deze wijze? Ik wil het even niet over staatsrechtelijke mogelijkheden hebben, maar over wat men moreel rechtvaardig of acceptabel acht: cultuur i.p.v. wet.

Directe uitzetting wordt zonder enige aarzeling door zelfs de aller-braafste onderschreven. Maar ook het overgrote deel van de nette psychologie studentes, na een afdoende kennisname van de intenties en methodes van de professionele voorhoede, onderschrijft de hedendaagse toepassing van de Snouck Hurgronje methode: identificeer de grootste en meest invloedrijke haatzaaiers and make ‘em disappear. Naar een strafkamp of een zeebodem, het lijkt ze eigenlijk om het even.

Dat zijn de meisjes. De jongens zijn een nog ander verhaal. Wat een maatschappij van een jongeman verwacht, is de afgelopen decennia aan verandering onderhevig geweest. Onze ‘meer rechten dan plichten en alle culturen zijn gelijkwaardig staatsdoctrine’ heeft gemaakt dat zelfredzaamheid, maar vooral fysieke weerbaarheid, culturele weerbaarheid en fysieke daadkracht flink aan maatschappelijk aanzien hebben ingeboet.

Welnu, jongens blijven jongens. En jongens zijn vechters. Of een cultuur het nu verlangt of niet, jongens genieten van soldaatje spelen en fantaseren over strijd en overwinning. Doe je niets aan.

Wat ik merk is dat jongens van mijn generatie, na afdoende kennis te hebben genomen van de intenties en methodes van de professionele voorhoede, niet alleen niet bang zijn voor de confrontatie: ze kijken er eigenlijk naar uit.

Ik vind dit volstrekt invoelbaar. We zijn opgegroeid met epische verhalen over goed tegen kwaad, maar ons is wijsgemaakt dat wij in het einde van de geschiedenis leven en goed tegen kwaad iets uit het verleden is, een relikwie uit vervlogen tijden. Er is nu alleen nog anders tegen anders; kannibalisme is een kwestie van smaak, zeg maar.

Maar jongens zijn jongens, en eigenlijk verlangen wij naar een confrontatie met het kwaad, opdat wij ons, al is het maar heel even, de gelijken mogen wanen van hen die de geschiedenis in ons voordeel beslisten.

Ik weiger pertinent te geloven dat de beschaving die het Duitse Nationaal Socialisme, het Italiaanse Fascisme, het Japanse Keizerrijk en de Sovjet unie op de knieën kreeg, om vervolgens een man op de maan zetten, het af zou leggen tegen de professionele voorhoede van de islam. Het gaat gewoonweg niet gebeuren.

Jansen had volstrekt gelijk: we zijn niet bang. Laat ik me even direct richten tot de professionele voorhoede van de islam: als het er op aan komt, delven jullie het onderspit. Tegen die tijd, zijn wij ons allen bewust van jullie intenties en zullen we niet aarzelen kleur te bekennen. Wij zullen beëindigen wat jullie zijn gestart. Jullie hebben je echt zeer grondig verkeken. De generatie waartegen jullie de strijd moeten beslissen, is niet gelijk aan de generatie die ons land nu bestuurt. Wij zijn Generatie X-2.

Succes. 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

92 reacties

 1. Spaarndammerbuurter

  Nee, stel je toch vòòr zeg, dat je de moed zou hebben het jihadistentuig en hun zwartkapjes-WA openlijk belachelijk te maken. Ik heb staan demonstreren op de Dam. Tegen de waanzin en moordlust van de Beledigde Mohameddaan. Ten tijde van de Deense Cartoons, weet u nog wel? Is alweer ’n tijdje geleden. Je kon ‘r donder op zeggen dat het Vrankrijk-tuig, dàt soort zwartkapjes bedoel ik dus, als WA-mannetjes de Dam zouden opmarcheren, ter verdediging van het recht van Mohamedanen om Deense Cartoonisten de strot af te snijden.

  Onder het slaken van kreten als: “Nooit Meer Fascisme” en/of “Nazi’s Raus”.

  Daar had ik het met de organisator v/d anti-keelsnijders demo al over gehad.

  Mij leek ’t leuk om op ’t te verwachten ritme van dat “Nooit Meer Fascisme” van die WA-jihadisten uit de krakersscene ’n dansje te maken. Als ludiek protestje tegen hun bedreigende aanwezigheid. 

  (ik houd het verder kort, ik word zo langzamerhand ’n beetje moe van dat geneuzel over al of niet polariseren, de cartoon die J. School op 14 juni, 2013 – 16:09 ons voorschotelde spreekt boekdelen)

  En jawel hoor, daar kwam het AFA-tuig de Dam opstormen, om het sharia-recht te verdedigen.

  Ik ging ’n dansje maken op ’t door hen ritmisch gescandeerde “Nooit Meer Fascisme”.

  Iemand van de pliessie zei tegen mij” Meneer , doe dat nou niet, dat is zeer provocerend.”

  Dus stopte ik daar maar mee….

  http://cartoon.blog.nl/files/2009/07/hoer_webklein.gif

   

   

 2. shrimpocat

  Haast je niet, op de terugweg.

 3. Jaantje

  Gaat wel gebeuren waarom? simpel het is de enige weg om te overleven.

  Met andere woorden als je met de rug tegen de muur word gedwongen is er maar een weg en dat is vooruit.

 4. R. Hartman

  “Het is fijn te weten dat onze men of action, de vaandeldragers van het enig recht dat los van elk ideaal als een op zichzelf staande waarheid bestaat – het recht van de sterkste – in ieder geval over de mentale daadkracht lijken te beschikken als er ooit geleverd moet worden.

  Maar Defensie is in een rechtsstaat, gelukkig, onderworpen aan de civiele politiek.”

  Hoe is uw “civiele politiek” anders dan “het recht van de sterkste”?
  Hoe heeft een “rechtsstaat”, waar vrijwel uitsluitend rechten vertrapt worden, ook maar iets met een rechtsorde van doen.
  Hoe meent u dat die “civiele politiek” jarenlang ongehinderd haar beleid van import van de incompatibele islam had kunnen uitvoeren, indien zij niet “het recht van de sterkste” had gehad?

   

  Een terugkerende zinsnede die opvalt in uw betoog is deze:
  “na een afdoende kennisname van de intenties en methodes van de professionele voorhoede”

  Afdoende voor wie?
  Welke kennisname?
  Welke “intenties en methodes”?
  Welke “professionele voorhoede”?

  Zonder definities is uw zinsnede zinledig.

   

  Gezien binnen de context van uw artikel doelt u op ‘afdoende kennisname’ van de ‘intenties en methodes’ van fundamentalistische islamieten. Maar dat vormen dus niet de echte “professionele voorhoede”.

   

  Ook u richt uw pijlen op een symptoom van een veel groter kwaad. Een kwaad dat ook verantwoordelijk is voor de symptomen klimatisme en schuldencrisis. Een goede chirurg bestrijdt niet de symptomen, al probeert hij ze wel dragelijker te maken zolang dat nodig is, maar snijdt de kwaal weg. Met het verdwijnen van de kwaal verdwijnen ook de symptomen.

  Die kwaal is uw “professionele voorhoede”, Die kwaal is de overheid. Het is de overheid die welbewust islam importeert om alle daaraan gerelateerde misstanden te kweken, en zodoende de culturele eenheid en saamhorigheid van het volk te breken en te ondermijnen. Om tweespalt te zaaien. Om haar macht te vergroten. The Road to Serfdom.

  Het is jammer dat u dat kennelijk niet inziet, en dat uw studie- en leeftijdgenoten dat ook niet inzien.

  Zo wordt erg veel energie verspild aan pijnbestrijding, zonder de oorzaak van die pijn weg te nemen.

 5. D. G. Neree

  De oorlog aan de islam verklaren betekent: grijp terug naar de westerse waarden van individuele vrijheid en onderwijs die op de scholen en in het publieke debat en geef niet toe aan theologische terreur. De uitwassen van die middeleeuwse denkwijze moeten met harde hand bestreden worden

   

  Maar dat zal wel niet gebeuren

 6. D. G. Neree

  Als humor of kritiek  tot moord en doodslag leidt, wat blijft er dan eigenlijk nog over?

   

  De Nederlandse wet zou, indien goed gehandhaafd, voldoende moeten zijn om Islamitische expansie en claims op de maatschappij in de kiem te smoren. Maar als dat niet gebeurt en overheid en rechterlijke macht de burgers in de steek laten, wat blijft er dan nog over?

   

  Een oproep aan de moslims: ontdoe u van die denkwijze die uw vaders zo lang in armoede en ellende heeft gehouden, dat ze hiernaar toe zijn gekomen voor een beter leven. 

   

  Een Oproep aan de overheid: verklaar de oorlog aan de islam. Niet aan de moslims. De islam is namelijk al 1400 jaar in oorlog met het westen, maar jullie zijn verblind door flower power ideeën en denkt dat de islam net zoiets is als de Guru maharadji

   

 7. Waarheidszoeker

  Heerlijke inspirerende woorden van een aanstormend talent in het Islamdebat.

  Even advocaat van de duivel spelend: het zou kunnen dat de conclusie van de auteur (dat bewustwording over de Islam in de lift zit) door sommige moslims uitgelegd kan worden als de stijgende lijn in Islamofobie, wanneer zij deze tendens ook voelen. Maar ik proef juist in deze column dat het antwoord daarop zou zijn: pech. Misschien moet de auteur gelijk krijgen voor zijn toekomstvisie: dat de nieuwe generatie een no nonsense politiek zal voeren waar het om de Islam gaat, met theologische kennis en geschiedenis aan weerszijden van een wieg die nog in aanbouw is.

  Dat vind ik in die zin inspirerend dat het een krachtig en ferm tegengeluid is dat zo lang gemist werd.

 8. Leo KarelJan

  Timon, je maakt twee grote fouten. Niet alle babyboomers zijn links: ik ben zelf van die generatie en ik strijd al sinds 1968 tegen links en de politieke correctheid.

  En in het laatste, zeer uitgebreide islam-onderzoek van de PVV bleken de ouderen veel negatiever over de islam te zijn dan de jongeren. Ken je feiten!

 9. J. School

  Mij schoot deze cartoon in gedachten bij het lezen van het artikel van Timon. De Nederlandse houding ten opzichte van de islam vervat in één tekening:

   

  http://cartoon.blog.nl/files/2009/07/hoer_webklein.gif

 10. Johanna

  Nou  Timon Dias als vrouw ben ik wel bang van  Obama die boog als een knipmes voor de koning van Saoedi-Arabië , de  grootste  fundamentalistische islamiet en mensenrechtenschender.  En  niet vergeten de laffe  EU leiders.  EU-Parlement-voorzitter zoals Martin Schulz  die het opneemt voor de islam en onze vrijheid van meningsuiting daarvoor inlevert. Hij riep op om geen kritiek te leveren op de islam. In beeld komt met islamieten en als een bang hondje precies doet wat hem wordt opgedragen.De lafbekken binnen de EU. Dan hebben we het nog niet gehad over de  makke  schapen  die rondlopen tussen onze politici. De meelopers zullen we maar zeggen.

 11. Spaarndammerbuurter

  zoals hier in de reacties op DDS gepropageerd helemaal nix, nada, noppes.

   

 12. Bas

  Bang, het woord alleen. Neem een doodvonnis. Echt, het heeft niets met bang of moed te maken. Wel een volgende episode. Zoals maden die je gaan opeten. Mo mannen denken anders. Maden zien zij aan voor maagden. Dan heb je een probleem van Apollo Houston afmetingen. Lang geleden vochten landgenoten, verplicht, in Indonesië. Enkelen vrijwillig. En deden precies wat de VIJAND ook deed. Proberen de ander dood te maken. Met alle, ook terreur, middelen. Afgekeken van Adolf. En,romantisch, Duivelseiland. Een soort tropisch heropvoeding methode. Dan word je bang. Maar vèèl banger als latere generaties excuus gaan vragen. Dat doet geen Rus, Duitser, Fransman, Engelsman, kortom, niemand, met èèn uitzondering, Nederlandse ministers. Die, met het oog op handel, voor de duivel himself niet bang zijn.

 13. Timon Dias

   

  Ik lees je comments altijd, en vaak met plezier. Zo ook de genen waarin u betoogt dat er geen wezenlijk verschil tussen staat en volk is, en ook uw comments onder mijn nieuwe paradigma voor de allochtoon/autochtoon discussie hebben mij daadwerkelijk middagen aan denkstof opgeleverd. Mijn welgemeende excuses dat ik hier meestal niet op reageer, ik neem/heb er meestal gewoon niet echt tijd voor. Nu maak ik even tijd, want ik neem u en uw commentaar wel degelijk serieus.

   

  U zag reden mij te kwalificeren als een gevaarlijke dwaas op een gevaarlijke positie. Ik begrijp dat u mij dwaas acht omdat u meent dat ik hier tot geweld oproep, en dat u mijn positie gevaarlijk vindt omdat dit een goed gelezen forum is. Laatst genoemde dient ook weer niet overschat te worden, sorry Joshua;).

   

  U beticht mij van oproepen tot geweld. Dit neem ik zeer serieus, en ik zal u trachten te weerleggen. U weet, afgaande op uw comments elders, even goed als ik dat de ideologie van de professionele voorhoede van de islam inherent tiranniek, destructief en op expansie gericht is. U weet ook dat deze ideologie het nastreeft islamitische soevereiniteit te bewerkstelligen op Westers grondgebied.

   

  De toekomst is niet zeker, maar wij kunnen niet uitsluiten dat er een tijd komt dat deze ideologie een kritische massa heeft bereikt en dat de feitelijke soevereiniteit van islamitische groeperingen op Westerse bodem een feit is. De vraag is: wat dan?

   

  Dit tolereren schept in mijn ogen een gevaarlijk precedent en nodigt uit tot verdere uitbreiding. Nu komt het belangrijke: ik roep niet op tot geweld, maar ik signaleer slechts dat er een stijgende mate van actiebereidheid heerst onder mijn generatie. Deze bereidheid probeer ik vervolgens te verklaren. Tevens geef ik een persoonlijk positief waardeoordeel over deze lijn. Daarbij waag ik mij aan een voorspelling van de uitkomst van een eventuele confrontatie, namelijk; wij winnen, zij verliezen.

   

  Bovenstaande staat mijns inziens niet gelijk aan oproepen tot geweld.

   

  Daarbij wil ik ook opmerken dat u in tegenstelling tot de bewering van ‘wvk’ geen cultureel-marxistische analyses bedrijft. Op deze thread niet, en ik heb u er nimmer ergens anders op kunnen betrappen. U hanteert de ratio en geeft terecht voorkeur aan het neerleggen van de causale factoren bij de eigen overheid. ‘Wij’ / ‘de overheid’ hebben deze ideologie immers binnengelaten. Maar dit stuk ging niet over wiens schuld het in essentie is, het gaat over de attitudes jegens eventuele oplossingen.

   

  U bent in mijn ogen geen cultureel marxist, maar een rechtgeaarde libertarier. Excuses als ik u verkeerd taxeer.

   

  Succes met bankdrukken, ik doe het zelf ook graag.

   

  Groet,

  Timon

 14. Peter Pan

  .

  U bent een gevaarlijke dwaas op een gevaarlijke positie. Ik keur bovenstaande volledig af.

 15. Two Ravens Black Kettle

  Mooi inspirerend en hoopgevend stuk maar wellicht ook enigszins onderhevig aan lieflijk wensdenken. Ik hoop van niet maar vrees -als milde misantroop- het ergste. 

  Ik ben -de ontwikkelingen van de laatste jaren in ogenschouw nemende- meer van de lijn lemmingen/wezels/schapen. 

 16. Thomas

  si vis pacem para bellum

 17. Pierre Lebon

  Applaus DIAS

 18. sjakie van de hoek

   De generatie waartegen jullie de strijd moeten beslissen, is niet gelijk aan de generatie die ons land nu bestuurt. Wij zijn Generatie X-2.

   

  En zo is het maar net, en met de generatie en dan met name die figuren die het zover hebben laten komen wordt mettertijd ook wel afgerekend.

 19. Gielah

  Nu…. ik moet eerlijk toegeven dat ik wél bang ben.

  Bang voor onze harteloze en van enige vaderlandsliefde gespeende overheid, die ons álles afneemt….

  nu moeten bijvoorbeeld de hoogbejaarden weer ontworteld worden…. want daar is zogenaamd geen geld voor…. terwijl er wél 5 miljard van het door óns verdiende geld naar radicale moslims in Egypte toegaat, men miljarden door het putje dondert in verband met dat Fyra-debacle en er peperdure gevechtsvliegtuigen gekocht moeten worden…. en dat, terwijl we al helemaal geen souverein land meer ZIJN.  

  Bang voor de horden moslims, die in West-Europa hebben mogen neerstrijken, warm gesteund en uit de wind gehouden door de EU, die zich van óns en onze belangen geen donder aantrekt.

  Bang voor de barre dictatuur, die op ons afkomt.

  Bang dat de oorlog in Syrië uiteindelijk ook naar Israël overslaat…. met alle gevolgen van dien… misschien wel een kernoorlog.

  Bang dat straks Joden en christenen – ook hier – in het verdomhoekje terechtkomen, terwijl de moslims ongestoord hun koran kunnen naleven en – eerst officieus – overal de sharía-wetten zullen mogen invoeren.

   

  Naar mijn bescheiden mening is een ieder, die nu niet bang is, nog niet helemaal wakker.

  En ja… dit ondanks mijn grote respect voor prof. dr. Hans Jansen. 

 20. Peter Pan

  .

  Moslims treft geen enkele schuld aan de massa immigratie.

  Projecteer in hen niet uw eigen falen.

  Gooi geen olie op het vuur.

  Analyseer het probleem rationeel.

  Kom op zeg, gooi de lont niet in het kruitvat.

 21. Peter Pan

  .

  Stik maar in je minnetjes. Jullie zijn grotendeels onnadachtzame meelopers die zich laten meevoeren op de toppen van hier aangereikte emoties. Bedenk echter dat moslims niet bestreden moeten worden maar uw eigen overheid. Men wist welk een abjecte cultuur men binnenhaalde. En natuurlijk moet de islamitische cultuur diepgaand geanalyseerd worden. Maar trek hieruit niet de verkeerde conclusies. Want nadat u al die moslims over de kling gejaagd hebt zit u nog steeds met dezelfde overheid. En de overheid, dat bent uzelf. Wij zijn zelf schuldig aan deze massa immigratie. Kom tot inkeer en gebruik een keer je stomme kop.

 22. Poitiers732

  Voor de islam hoeft men op de keper beschouwd inderdaad helemaal niet bang te zijn, mits men bereid is de enige taal die de islam verstaat -die van geweld- te spreken. En inderdaad, ook ik merk steeds vaker in mijn omgeving op dat men allengs, als puntje bij paaltje komt, steeds meer bereid is die taal te gaan spreken.

  De overheid en andere bovenonsgestelden weten dat natuurlijk ook en het is hen er daarom alles aan gelegen om zulks tegen te gaan teneinde hun eigen hachje te redden. Vandaar dan ook de niet aflatende propaganda op de publieke kanalen, en de ene na de andere vrijheidsbeperkende maatregel die al dan niet stiekem wordt ingevoerd. Als men al bang zou moeten zijn, dan is angst voor de vrijheidsbeperkende elementen te Den Haag en Brussel veel terechter dan een onzinnige angst voor de islam.

   

  Het is overigens wél frappant dat de Nederlandse overheid het leger in Amsterdam-West, ook wel bekend als 020-Gaza, voor Kunduz en dergelijke opdrachten wil gaan laten oefenen. Dat geeft toch wel te denken, me dunkt.

  http://www.telegraaf.nl/feed/21650879/__Militairen_oefenen_multiculti_in_Amsterdam__.html

   

 23. dwarshout

  U kent hem wel, de hondenfluisteraar. En een ander persoon van eender formaat…De Nanny, JoJo.

   

  De één brengt rust bij dieren de ander bij kinderen. Parallel in beide situaties is dat de eigenaar van het dier of de ouder van het kind de schuldigen zijn. Bovenstaande mensen zijn krachtige persoonlijkheden die niet over zich laten lopen. Zij zijn niet bang en hebben technieken ontwikkeld die hen in staat stelt onbeheersbare situaties beheersbaar te maken. Een lastig en zelfs gevaarlijk dier wordt als was in de handen van Cesar. Bij JoJo gebeurt hetzelfde bij kinderen. De RODE draad is in eerste instanties dat eigenaar en ouder niet durfden optreden. Ze wilden wel, maar wisten niet hoe.

  Ik hoop dus van harte dat de generatie van Timon ook dergelijke technieken gaat ontwikkelen. Meestal is het zo dat mensen die het zo goed weten, net als sommige Turken in Istanboel, in de bosjes toekijken terwijl anderen in de voorste linie opereren.

  Het is weinig mensen gegeven om, als het er op aan komt, de strijdbijl op te pakken. Ze durven gewoon niet, Ze zijn laf. Ik hoop dat Timon die moed wel heeft en vele anderen met hem.

  Op Peter Pan hoeven we niet te rekenen, dit is duidelijk uit zijn reactie(s).

   

   

 24. wvk

  Och, als ik uw mening lees, dan neig ik naar uw niet te willen kennen.

   

  Islam is een geweldadige overheersingsreligie. Ze hebben best wel veel doden op hun naam staan enzo, dat is best wel serieus. Ook zijn hun waarden niet echt compatible met het westen, misschien denkt u dat wel.

   

  http://www.thereligionofpeace.com/index.html#Attacks

   

  Dus. Zijn we het daarover eens? Is het dan logisch om eens op te staan en te zeggen: Wij Nederlanders willen niet deze barbaarse ideologie in Nederland hebben? Is dat geen grondrecht, om vreemde respectloze lieden te weren? Mogen wij onze maatschappij beschermen? Vrijheid behouden? Mag dat van u, Peter Pan?

   

  U praat over de wijze *waarop* dit allemaal tot stand komt. U doet me denken aan Alexander Pechtold die zei dat het debat zo was “verruwd” sinds die Wilders. Allemaal over de vorm zonder het over de inhoud te hebben. 

 25. Jasterke

  laten we proberen niet persoonlijk te worden…al kent men aan de vruchten tóch de boom…

 26. Gielah

  Wat geen land is gelukt in 1400 jaar…. de islam tot iets normaals en veiligs ombuigen…. gaat gedurende uw en mijn leven ook niet lukken.

  Men moet de islam buiten de landsgrenzen houden.

  Punt uit.

   

  Haalt men die ideologie op eigen terrein binnen…. zeker als het om meer dan 10 mensen met die ideologie in hun pakket  gaat…. dan is dat zeer slecht nieuws voor de oorspronkelijke bevolking.

   

  Maak mij niet wijs dat er niet veel méér dan 10 islamieten op Nederlands grondgebied wonen.

  En nee… ik pleit niet voor uitzetten.

  Ik pleit al helemaal niet voor geweld…. want dat behoort niet tot mijn marsorders.

   

  Ik wil wél graag de politici, die zonder voorafgaand referendum besloten hebben van mijn land een immigratieland voor zeer vele moslims te maken, voor een rechter zien dagen.

  Ook al omdat dit de huidige politici kan terugfluiten en tot verstandige maatregelen, om een serieuze invloed van deze beroerde ideologie op onze samenleving onmogelijk te maken, kan inspireren.

  Natuurlijk mogen die mensen, eenmaal hier toegelaten ( zij het zonder instemming van een meerderheid van ons volk)  hier naar hun moskeeën gaan… dat is hun recht.

  Ik wil echter geen gezever over suikerfeesten en schapenslachtersrituelen via onze publieke omroep aanhoren!

  Ik wil de islam niet op een lijn gesteld zien met Jodendom en christendom… dus in aanmerking zien komen voor dezelfde rechten.

   

  We moeten van de nood ( want dat is het)  met veel verstand en wijsheid iets draaglijks en ongevaarlijks zien te maken.

  Zolang dat niet met kracht wordt aangepakt, ben ik zeer bevreesd. 

 27. Peter Pan

  .

  Zo, ik ga bankdrukken op de sportschool. Sodemieter maar op allemaal. Ik heb DDS overexpositie gekregen, een rotkwaal.

 28. Peter Pan

  .

  [

  Andalusië & poorten van Wenen

  @Peter Pan, wilt u nog een minnetje? Daar delete ik mijn cookies wel even voor.. krijgt u er twee, of drie! 

  Gaat u gerust door met uw cultureel-marxistische analyses,
  voorzichtige vooronderzoekjes, geen vingerwijzen en algemeen wegkijken..

  Dan lossen WIJ de problemen wel op! ]

   

  Meneer, u zie u helemaal niets oplossen anders dan het grijpen naar geweld. Hoe treffend u mijn betoog weer ondersteund. En mij kent u helemaal niet want anders kwam deze volstrekt misplaatste uitspraak niet uit uw mond.

   

   

 29. Peter Pan

  .

  [Onze ‘meer rechten dan plichten en alle culturen zijn gelijkwaardig
  staatsdoctrine’ heeft gemaakt dat zelfredzaamheid, maar vooral fysieke
  weerbaarheid, culturele weerbaarheid en fysieke daadkracht (?) flink aan
  maatschappelijk aanzien hebben ingeboet.]

   

  [Wat ik merk is dat jongens van mijn generatie, na afdoende kennis te
  hebben genomen van de intenties en methodes van de professionele
  voorhoede, niet alleen niet bang zijn voor de confrontatie: ze kijken er
  eigenlijk naar uit
  .(??)]

   

  [Ik vind dit volstrekt invoelbaar (?).]

   

  [Maar jongens zijn jongens, en eigenlijk verlangen wij naar een
  confrontatie met het kwaad, opdat wij ons, al is het maar heel even, de
  gelijken mogen wanen van hen die de geschiedenis in ons voordeel
  beslisten.]

   

  Hier had u zij moeten plaatsen.

   

  [Er is nu alleen nog anders tegen anders; kannibalisme is een kwestie van smaak, zeg maar.(??)]

   

  [Laat ik me even direct richten tot de professionele voorhoede van de
  islam: als het er op aan komt, delven jullie het onderspit. Tegen die
  tijd, zijn wij ons allen bewust van jullie intenties en zullen we niet
  aarzelen kleur te bekennen. Wij zullen beëindigen wat jullie zijn
  gestart. Jullie hebben je echt zeer grondig verkeken.]

   

  U bent hier bezig op te roepen tot geweld. Dit is geen comment maar een hoofdartikel. Ik zeg het maar Timon, voor uw volgende stuk. U had veel meer moeten relativeren en een onterechte sfeer moeten vermijden.

   

  Er komt een moment dat dit uit de hand loopt, zorg dat dit niet gebeurt.

 30. wvk

  @Peter Pan, wilt u nog een minnetje? Daar delete ik mijn cookies wel even voor.. krijgt u er twee, of drie! 

   

  Gaat u gerust door met uw cultureel-marxistische analyses, voorzichtige vooronderzoekjes, geen vingerwijzen en algemeen wegkijken..

   

  Dan lossen WIJ de problemen wel op! 

 31. Happel

  Een goed en tamelijk hoopgevend stuk.

   

  Toch blijft de twijfel, gezien het gedrag van veel islamitische criminelen die, schijnbaar moeiteloos, veel schade veroorzaken en daarbij moord niet uit de weg gaan.

   

  Dat zij oververtegenwoord zijn in ( zo’n 60 % ) penitentiaire inrichtingen, waarbij westerse overtreders gemakshalve ook maar Halal moeten eten, geeft zeker te denken.

   

  Ook te denken valt de dwang van de EU, om zoveel mogelijk islamieten in NL toe te laten, met als doel  het volkseigene, saamhorigheid etc. van de westerse landen te ondermijnen resp. te verwateren van onze bevolking en haar – eigen – aardigheden.

   

  Kortom; de tijd zal het leren.

   

  Van onze parlementariers, Brussel en haar Marxisme en onze eigen onverschillige burgers valt intussen weinig te verwachten.

   

  Helaas, moet ik zeggen.

 32. R. Hartman

  “degene die verantwoordelijk zijn voor de massa immigratie zijn onze gekozen regeringen(zijn wij) “

  De eerste stap op de weg naar verbetering moet toch wel het loslaten zijn van de ingeprogrammeerde notie dat u ook maar iets te zeggen heeft in dit land. U merkt dan ook terecht op bedrogen te zijn.

  ‘Wij’ zijn in uw optiek de kiezers, maar ‘wij’ zijn niet de regering! ‘Wij’ zijn slechts misleid om uitgemolken te kunnen worden. Met succes, maar ik denk niet dat u ervoor gekozen heeft om uitgemolken te worden. Hooguit om anderen uit te melken (de basis van socialisme) maar ik hoop dat ook dat niet uw drijfveer geweest zal zijn.

  In dat geval zou namelijk gelden: wie een kuil graaft voor een ander….

 33. Spaarndammerbuurter

  je gaat hier, in NL, voor de laagstbiedende.

  Da’s dan jammer voor de geclassificeerde kwaliteitskracht.

  Die netjes belasting betaalt, netjes zijn sociale verplichtingen afdraagt.

  Ik herinner me ’n discussie op de werkvloer, decennia geleden.

  Ging over de aankoop(via de kantine, voetbal, mandjegal, netjebal, whatever)

  Graag werd ‘r ’n aangeboden gestolen kleurentv, video-recorder gekocht.

  Want ’t was toch allemaal verzekerd, weetjewelweetjeniet??

  En dat klopte.

  De verzekering betaalde wel.

  Was niet de overheid hoor..

   

   

 34. R. Hartman

  Welterusten.

 35. Jaantje

  We hebben het over stemmen en dat de regel is meeste stemmen gelden en sindsdien schakelt u over op de naleving van de beloftes aan de kiezers van degene waarop gestemd is. en markeert u dat als spelregels voor het stemmen.

   

  Meeste stemmen gelden is nog steeds de regel van het stemmen bij mijn weten.(ook met legitimatie).

   

   Veel suc6 met LP ik ga even naar het nieuws luisteren en lezen hoe Poetin reageert enz op het  besluit om in te grijpen in Syrie.

   

   

   

   

   

   

 36. Spaarndammerbuurter

  Zwartwerken is uitbuiting.

  Door de werker of door de uitbuiter.

  De zwartwerkende werker parasiteert.

  De uitbuiter(al heet ie Afshin Ellian) ook.

  Maakt niet uit of ik ’n muurtje zwart(of grijs) ga stucken bij ’n libertariër of ’n VVD-er, of wat voor soort dan ook.

  Voor ’n libertariër geldt de laagste prijs, toch?

  Regeltjes qua arbeidsomstandigheiden moeten gewoon niet magge.

  Stel je voor zeg.

   

   

 37. R. Hartman

  “Dus het moment waarop ik stem stem ik ook in met hetgeen ik niet verkies mocht dat de meeste stemmen krijgen.”

  U bedoelt te zeggen: door mee te doen aan het spel accepteer ik de spelregels, alsmede het feit dat deze tijdens het spel voortdurend eenzijdig veranderd worden. Dat betekent niet per sé dat u instemt met wat u niet verkiest, hooguit dat u wat u niet verkiest als onvermijdbaar accepteert. Daar zit een essentieel verschil in.

   

  Het is overigens wel de reden dat ik niet stem, behalve op de LP. Een stem op de LP is namelijk een stem op mezelf. Alleen de LP heeft niet de intentie om mensen te vertellen hoe ze moeten leven. De enige restrictie is dat u anderen niet mag schaden, niet mag aantasten in hun identieke vrijheid. Maar voor beschaafde mensen is dat al vanzelfsprekend.

 38. R. Hartman

  Mooi betoog. Vergeet niet dat het ‘Linkschdenken’ alle instituties inmiddels heeft vergiftigd. Alle bestuurslagen, lokaal, provinciaal en landelijk, alle semi-overheid, alle onderwijsinstituten, de media, niet alleen de PO maar ook de commerciëlen, Hollywood, alle NGO’s, etc. etc.

  Het zal ondoenlijk blijken al deze instituties, waarvan er sowieso zeer vele gewoon opgedoekt kunnen worden, te strippen van het socialistische gif. Er is net weer een nieuw clubje opgericht, om het staatsdebacle ‘Fyra’ te ‘onderzoeken’.

  Pas als de parasieten geen gastheren meer kunnen vinden zullen ze uit hun holen komen, zodat er afgerekend kan worden. Dat dat moment met rasse schreden naderbij lijkt te komen mag wel een erg schrale troost heten.

 39. Jaantje

  Zowel uitmelken als uitgemolken worden is niet mijn favorieten hobby.

  Maar daar gaat het even niet om.

  Het gaat over stemmen en we leven in een land waar de meeste stemmen gelden.

  Dus het moment waarop ik stem stem ik ook in met hetgeen ik niet verkies mocht dat de meeste stemmen krijgen.

  .

   

   

   

 40. R. Hartman

  Apropos ‘zwart werken’: dat is iets wat niet bestaat, maar door de overheid is bedacht. Belasting is diefstal. Waar men mogelijk vrijwillig zou willen betalen voor bepaalde ‘diensten’ die de overheid biedt zijn er ook zeer vele zaken die de oveheid doet waar men vrijwillig nooit een cent voor over zou hebben, en die een overheid bij ‘vrijwillige belastingheffing’ dan ook nooit zou kunnen doen.

   

  Enter de vrije markt: u betaalt voor diensten die u wenst, en niet voor diensten die u niet wenst. En als niemand die diensten wenst zullen ze niet worden aangeboden, omdat er geen droog brood mee te verdienen valt.

   

  Belastingheffing ontneemt u die keus, net zoals een beroving door een willekeurige dief dat doet.

 41. Jojaco

  @Timon Dias
  Hear, hear!

  Zoals hier enkelmaal terecht is opgemerkt is een oorlog tegen de Islam slechts symptoombestreiding van een groter probleem, namelijk een grote overheid die het allemaal toelaat of actief bewerkstelligt. Echter, de (te grote) overheid is zélf ook weer een symptoom van een nóg groter overkoepelende ziekte: het Linkschdenken, wat ongebreideld hoogtij viert.

  We moeten het Linkschdenken met wortel en al uitroeien in Nederland, en het levensader daarvan, namelijk de propagandamachine, vernietigen.

  Wij conservatieven hebben er behoorlijk een hand van op allerlei fronten vol in de strijd te gaan. Wij schrijven boze blog na boze blog tegen de Islam, tegen de EU, tegen de verzorgingsstaat, tegen de massa-immigratie, tegen kunstsubsidies, tegen belastingverhoging, tegen misdadigers knuffelen, tegen ontwikkelingshulp, noem maar op.

  Echter, wij verspillen onze moeite met het steeds proberen onze gelijk te halen in al deze zaken. Het overtuigt de Linkschen, die de boel runnen, toch niet. Daarvoor is hij/zij te lang geïndoctrineerd door de Volkskrant, Publieke Omroep en het onderwijs.

  Wij moeten niet onze pijlen richten op al die losse problemen. Nee, wij moeten vechten tegen de bron van alle symptomen: het Linkschdenken. Het is het Linkschdenken wat ervoor zorgt dat mensen de Islam in het westen blijven omarmen, dat mensen een grote overheid willen, dat mensen subsidies en uitkeringen willen behouden, dat mensen illegaliteit niet strafbaar willen stellen, etc.

  In de eerste plaats is het aan eenieder van ons om met onze Linksche naasten (kennissen, vrienden, op feestjes, familie, collega’s, etc.) in discussie te gaan over kernwaarden. Niet individuele politieke kwesties, maar kernwaarden. Wat is nou echt belangrijk? Gelijkheid? Eerlijheid? Of vrijheid, en zelfredzaamheid? Als bij één persoon het Linksche denken met wortel en al eruit kan worden gerukt, is het bij diegene gauw gedaan met de steun aan de Islam, met het geloof in de maakbare samenleving, de wil voor een grote overheid, etc.

  Hierbij is de ‘penetratie’techniek een hele goede. Zo werkte het ook bij mij. Ik was vroeger soort van ‘default’ Linksch, maar toen ik op een gegeven moment ervan bewust werd dat een vrijemarkteconomie de enige viabele is, was ik rijp voor de discussie over kernwaarden. Toen kwam de bal bij mij snel aan het rollen. De Islam (die ik toch al nooit vertrouwde), de subsidies, verzorgingsstaat, alles maakte plaats voor het libertarisch-conservatieve denken. Ik was eigenlijk mijn hele leven lang een conservatieveling zonder dat ik het doorhad.

  Een tweede grote stap is het afhakken van één van de bronnen van indoctrinatie: de PO. De Publieke Omroep moet in zijn volledigheid geen staatsgeld meer ontvangen. Als mensen toch per se de VARA en de VPRO overeind willen houden, laat hen dan zelf geld opzij zetten ervoor.

  Daarna het depolitiseren van het onderwijs.

   

 42. R. Hartman

  U moet de libertarische filosofie dan ook niet op een niet-libertarische samenleving, met al haar door de overheid gecreëerde misstanden, loslaten. Dat is iets wat vaak gebeurt, en wat u hier ook doet. Neem een voorbeeld van de echt vrije markt, plaats die in het plaatje van de huidige door de regulerende en protectionistische overheid verwoeste markt, en concludeer dat het plaatje niet past.

  Die conclusie klopt, maar het puzzelstukje hoort bij een andere puzzel, dus het mag geen verwondering wekken dat het niet past.

 43. arno

  maar we moeten wel dan volledig doorzetten tot aan Den Haag en Brussel toe. De overheid moet samen met de islam aangepakt worden zoals de rechterlijke macht ooit de maffia aanpakte toen deze nog voor de burgers er was.

  Democraties zal dit niet opgelost worden daar de meerderheid altijd bang en braaf zal luisteren naar de overheid en hun vrijheid inleveren voor een schijnveiligheid (onderdrukking en slavernij). De enige reden dat een overheid groot kan worden is doordat zij burgers het natuurrecht zich tegen de overheid te beschermen afneemt dmv regels en wetten. De overheid zal altijd eindigen in een corrupte en tirannieke dictatuur omdat het zichzelf wil blijven verrijken.

 44. R. Hartman

  U schrijft aan Peter Pan:
  “U bent in mijn ogen geen cultureel marxist, maar een rechtgeaarde libertarier.”

  Peter Pan is zeker geen libertariër, hij heeft zelfs een hekel aan libertariërs.

  Sinds een vrij recente totaal ongefundeerde ad hominem in mijn richting negeer ik hem. Zijn nickname is goed gekozen, zoals om 19:00 ook al door M. Brandenburg opgemerkt. Zijn uitbarsting van 15:04 laat dat ook zien.

  Wat hij wel goed ziet is dat u uw pijlen op de overheid moet richten, maar om dat te zien hoef je niet per sé een libertariër te zijn. U dient slechts door de afleidingsmanoeuvres heen te kijken, en te zien wie er garen bij spint.

  Het helpt daarbij wel om kennis te nemen van de agenda van de Frankfurter Schule, waar zaken als Cultureel Marxisme en Critical Theory, maar ook het feminisme en alternative lifestyles vandaan komen. Al deze zaken zijn erop gericht de klassieke normen en waarden uit te wissen, en daarmee de stabiliteit van de samenleving te ondermijnen. Hedonisme is geen goed fundament voor saamhorigheid.

 45. Jaantje

  Nee het betekend dat je weet dat de kans erin zit dat degene die je verkiest niet word gekozen.

  Dat is stemmen.

  En de spelregels zijn nog steeds hetzelfde.

  De beloftes daarentegen…die zijn na de verkiezingen nogal aan verandering onderhevig.

  Dat wil niet zeggen dat ik alles voor zoete koek slik of zelfs maar accepteer niet van degene die ik verkies en niet vandegene die ik wel verkies.

  Daar ben ik vrij in op een beschaafde manier.(ter geruststelling).

   

   

   

 46. Jaantje

  niet van degene die ik verkies en niet van degene die ik niet verkies*

 47. Joost Niemoller

  Klopt. Het is heel bizar om islamcritici te verwijten dat ze bang zouden zijn. Als ze bang zouden zijn, dan zouden ze wel zwijgen.

  Net zo goed als het absurd is om over moslimterroristen te zeggen dat ze ‘laf’ zouden zijn overigens. Wat je ook nogal eens hoort.

 48. R. Hartman

  Terroristen zijn per definitie laf.

 49. R. Hartman

  Als hun slachtoffers geen (ongewapende) burgers zouden zijn zouden het geen terroristen zijn 😉

 50. R. Hartman

  Het gaat niet om de spelregels bij de aanvang van een nieuwe ronde (die van het stemmen, hoewel die ook zijn veranderd, legitimatie is nu verplicht), maar om de spelregels tijdens het spel. Elke nieuwe wet, elke nieuwe belasting, kortom elke maatregel die tijdens een regeerperiode wordt ingevoerd is een aanpassing van de spelregels. Eenzijdig, u heeft er niets over te zeggen.

 51. R. Hartman

  “Voor beide partijen geldt dat de klus aantrekkelijker dient te zijn dan het ermee gemoeide bedrag”

  Deze zin in mijn reactie aan u i wat te kort door de bocht en derhalve vew=rwarrend geformuleerd.

  Wat ik bedoel te zeggen is dat het gedaan worden van de klus voor ij aantrekkelijker moet zijn dan het bedrag dat ik daarvoor afsta, en dat voor u het te verdienen bedrag aantrekkelijker moet zijn dan de ermee gemoeide uren plus materiaalkosten.

  Dat maakt de klus voor beide partijen aantrekkelijk, zodat het tot een wederzijds vrijwillige overeenkomst kan komen. Zonder derde partij, dus, die een vinger in de pap wil hebben (IB, BTW, of ‘vergunningen’).

 52. Jaantje

  Dan heb ik iets gemist?

  wat is er dan veranderd in de spelregels van het stemmen?

 53. toetssteen

  Wat ze feitelijk ook zijn. Als het helden zouden zijn, zouden hun slachtoffers geen ongewapende burgers zijn.

 54. R. Hartman

  “En de spelregels zijn nog steeds hetzelfde.”

  Alleen als u de continue verandering ervan accepteert als zijnde onderdeel van die spelregels.

 55. R. Hartman

  Nee, voor een libertariër geldt een afspraak tussen twee personen. Ik heb een klus te doen, en dat is me een bepaald bedrag waard. U zoekt inkomen, en bepaalt of u de klus voor dat bedrag wilt doen. Zo niet, dan zoek ik een concurrent, of moet ik het zelf doen. Heb ik daar geen zin in, of er is geen concurrent die het wil doen (bij gelijke kwaliteit) dan gaan we onderhandelen, en komen tot elkaar, of niet.

  Uiteindelijk onstaat er een balans tussen prijs en kwaliteit. Als mijn eisen lager zijn hoef ik minder te betalen, en andersom.

  Voor beide partijen geldt dat de klus aantrekkelijker dient te zijn dan het ermee gemoeide bedrag. In dat geval ontstaat er een vrijwillige overeenkomst, waarbij de afwegingen om tot die overeenkomst te komen puur individueel zijn.

  Maar hoe dan ook komt in dit hele verhaal geen derde partij (de overheid) voor. Die heeft er namelijk geen bal mee te maken.

 56. jantje

  Zolang we nog in de meerderheid zijn wordt hier dapper gesproken. Zodra we steeds verder in de minderheid komen (in de grote steden is dat al zo) is het kwaad kersen eten.

 57. Spaarndammerbuurter

  Wat ik heb begrepen van de libertarische boodschappers is dat álle misbruik, hier,  van goedkope arbeidskrachten, uit wat voor vreemde dan ook, toegestaan hoort te worden.

  Afshin Ellian liet ook liever zijn badkamer tegelen voor 10 euro per uur(grijs, niet de tegeltjes).

  Maar goed, die arbeidskrachten  betalen dus geen belasting of sociale premies.

  Fannastisch, toch?

   

 58. Rebelse Heikneuter

  Ik ben voor een militaire coup in Nederland. Wat Egypte kan, kan Nederland Beter!

 59. huuskesgait

  Wat opmerkingen:

  * Je hebt het b.v. over het Korps Mariniers: hun reacties zijn normaal voor mensen die niet bang uitgevallen zijn! Zouden ze wèl bang zijn, dan waren ze ongeschikt voor hun beroep, en zouden we dat Korps Mariniers direkt moeten opheffen.

  * Ook ik onderschrijf de hedendaagse toepassing van de Snouck Hurgronje
  methode: identificeer de grootste en meest invloedrijke haatzaaiers and make ‘em disappear. Maar dat ‘haatzaaiers’ zou ik willen veranderen in: identificeer de infantielen die onze HRM (HoofdRioolMedia) die Tsunami van islam-gezwets hebben aangepraat. Ga na waarom de liever-lui-dan-moe HRM-nieuwsbrengers dit doodlopende islam-slop telkens en telkens weer betreden. En waarom ze ons, tot onze uiterste ontevredenheid en gapende verveeldheid, menen er steeds maar weer mee aan de kop te moeten zeuren. Persoonlijk denk ik dat het voortkomt uit de folklore in Modetjes Madurodam aan de Amstel. Net zoals men daar eind 60er jaren gefascineerd was door de Vietnamoorlog. Elke dag wel een demonstratie, natuurlijk tegen de USA, en intussen van de Ho Chi Minh prins geen kwaad wetend…. Dus geen berichten over het ‘Hanoi Hilton’, enz.  Maar dat ‘and make ‘em disappear‘ zou ik willen vervangen door: “en maak dat hun artikele verdwijnen van de TV-schermen, de voorpagina’s en uit de radioreportages.” Dat superstomme van ’72 neukobjekten en oneindige potentie zijn je Hemelse Beloning’ verdient gewoon die overbelichting in de elkaar nakakelende media niet.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 60. Mike V.

  Het belangrijk in defensie te investeren en geen moslims in het leger te hebben. Er moeten tenslotte professionele mensen zijn die samen met ons de rotzooi van links binnekort moeten opruimen.

 61. Gielah

  @Huuskesgait:  angst kan ook – in het geval van de oprukkende islam – heel realistisch zijn…. temeer daar de islam door de EU en onze overheid gesteund wordt en verzet ertegen daardoor vrijwel onmogelijk is.

   

  Hoe dan ook, dom of niet…. ik bén er bang voor.

  En ik zie niet in waarom ik dat zou verhullen.

   

   

   

 62. huuskesgait

  ‘Gielah’, bang zijn is het stomste wat je kunt doen!

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 63. huuskesgait

  Zeg eens, ‘Peter Pan’, kun je zelf dit verhaal nog volgen? Ik heb een touw, maar kan het aan dit artikel nergens vastknopen!

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 64. Peter Pan

  .

   

  (489) Rechtstatelijk of eigenrichting?

   

  Waarom ben ik nu zo uitgebarsten? Omdat ik van mening ben dat Timon een grens overschreed die ik mijzelf gesteld heb. Maar hij weerspreekt dat hieronder.

   

  Sinds enige tijd denk ik over moslimimmigratie. Gaandeweg kreeg ik een bestemd idee van hoe de vork in de steel zit. Mijn conclusie is dat ons probleem niet wordt veroorzaakt door moslims. En een ‘voorhoede’ bestaat er ook al niet. Althans die kan niet zinnig worden omlijnd. Ik kwam tot de afschuwelijke conclusie dat alle mannelijke moslims in principe even gevaarlijk zijn. Dit op basis van theorievorming.

   

  Wat betekent dat wanneer men eenmaal deze ‘voorhoede’ gaat aanpakken er ook geen houden meer aan is. Want niemand beschikt daartoe in dergelijke omstandigheden nog over een ‘zuiver’ oordeel. Dus wanneer men eenmaal aan eigenrichting begint loopt dit uit op een massale etnische zuivering, en daarvoor heb ik willen waarschuwen. En terecht want de eerste vrijwilliger stak zijn hand al op.

   

  Dat men in moslims zijn frustraties projecteert is begrijpelijk. Maar hun volksaard, hun karakter en cultuur zijn al 1400 jaar in het westen bekend. Het is een afschuwelijke en abjecte cultuur.

   

  Ik kwam tot de conclusie dat het de vooropgezette bedoeling moet zijn geweest om de westelijke cultuur door cultuurrelativisme de vernieling in te helpen. Een algemeen gevoelen overigens.

   

  Men doet dat veelal niet bewust, maar onbewust. Alle soorten van religie, het geloof in God, nazi-Duitsland, de EU of de Frankfurter Schule, berusten alle op vormen van magisch denken. En die verwijzen nogal eens naar het onbewuste.

   

  En daarom splits ik het geweten van cultuurrelativisten niet in het bewuste maar op de grens met het onbewuste.

   

  En zo ontstond er in de jaren zestig een merkwaardige mens met een gespleten moraal in bewuste en onbewuste. In het bewuste heeft hij maar één moraliteit: Policor. Hij meent veelal eerlijk wat hij zegt. Maar hij kent zijn onbewuste strevingen niet: de SM-dyade.

   

  Mijn belangrijkste boodschap had zullen zijn dat eigenrichting op geen enkele manier mag worden aangewakkerd. De schijn mag zelfs niet worden gewekt. Want er komt een moment dat de kar razend van de heuvel dendert. En men mag niet de eerste zijn die de aanzet gaf. Het is in de geschiedenis al vaker gebeurd dat een onverdachte aanleiding later alsnog werd afgestoft.

   

  Men moet het naar mijn stellige overtuiging volstrekt rechtstatelijk benaderen. Wat betekent dat wij alsnog volkenrechtelijke overeenkomsten en verdragen over de menselijkheid moeten amenderen en in overeenstemming moeten brengen ter behoud van onze cultuur. Maar het moet wel volstrekt democratisch en rechtstatelijk zijn. Absoluut geen eigenrichting noch daartoe enige indruk wekken.

   

  Reactie Timon Diaz:

  Ik roep niet op tot geweld, maar ik signaleer slechts dat er een stijgende mate van actiebereidheid heerst onder mijn generatie. Deze bereidheid probeer ik vervolgens te verklaren. Tevens geef ik een persoonlijk positief waardeoordeel over deze lijn. Daarbij waag ik mij aan een voorspelling van de uitkomst van een eventuele confrontatie, namelijk; wij winnen, zij verliezen.

  Bovenstaande staat mijns inziens niet gelijk aan oproepen tot geweld.

   

  @ Johannes N.

   

  [Hoe zou PP denken dat dit afloopt? Naar mijn mening zijn er maar twee uitkomsten mogelijk: verjaging van de islam, of de dood van het Westen.]

   

  U vergeet de Vogelaar variant:

   

  Islam en christendom zouden weleens kunnen versmelten in een SM-dyade. De onbewuste masochistische lust van Europa te paren aan de sadistische wens van islam om nu eens verder te komen dan de poorten van Wenen. Kijk nog eens naar de SM-dimensie:

   

  Sadisme(islam)—–Jodendom——(christendom) masochisme


  Deze dimensie tekent de ontwikkeling van de woestijnreligies in seksuele zin. Bij een implosie zullen islam en christendom weer versmelten tot een gematigde versie: het Jodendom wordt opgeslokt:


  Sadisme—–(islamitisch christendom)—- masochisme

  Sadisme—–(islamitische Europese Unie)—- masochisme

  Sadisme—–(islamitisch Joods Christendom)—- masochisme

  Sadisme—–(New World Order)—- masochisme


  Dit is de Vogelaar variant van cultuurrelativisme. Alleen volkomen doorgevoerd cultuurrelativisme kan tot de Nieuwe Wereld Orde leiden. 


  Onderstaand ziet u dat de EU simpelweg een manifestatie is van de vierde woestijnreligie. De vierde zal de drie voorgaande vervangen. Het is de brug die nazi-Duitsland vroeger met islam had willen slaan. Het is de implosie van de SM-dyade tussen christendom en islam. Daarbij moeten de Joden echter als eersten worden opgeruimd. Want Stuxnet, hun God, veroorzaakt een identificatieprobleem op het archetype Gods van moslims en in mindere mate christenen. De nieuwe God wordt een symbiose van God en Allah.


  Dit verklaart in één model de EU politiek van het laatste decennium. Het is de New World Order die alle culturen neutraliseert en de kern vormt van de filosofie van de Bilderberggroep. Bedenk dat de woestijnreligies daarvoor eerst tot een geheel gesmeed moeten worden:


  DE VIERDE WOESTIJNRELIGIE:


  (1,2,4,5, hieronder zijn overgenomen van Obomov)


  1: De EU is bezig de grootste natiestaat uit de geschiedenis op te richten en een die op termijn ook de landen rond de Middellandse zee moet herbergen.

   

  2: Daarvoor moet een alliantie aangegaan worden met islam en de consequentie daarvan is dat er voor Israel geen plaats meer is.

   

  3: Het Jodendom wordt dan opgevreten. Islam en christendom imploderen tot een gematigde SM, precies wat de Joodse staat nu is.

   

  Sadisme—–(New World Order)—- masochisme


  4: De enige reden daarvoor is macht.


  5: Het verklaart ook waarom altijd weer islamitische opstandelingen gesteund worden zoals in Palestina, Kosovo of Syrie en het jihadistische karakter ervan door de staatsmedia wordt gesust.

 65. toetssteen

  Het was erg mooi weer om dat hout eens te kloven.

 66. R. Hartman

  Een fan, of een stalker?

 67. toetssteen

  Prima uitleg. Ik denk er weinig anders over, maar als ik geen lust gevoel uit te gaan leggen, dan scroll ik.

  Ik denk overigens dat Peter Pan uw uitleg op het moment zelf erg had gewaardeerd.

   

  Ik blijf er overigens bij dat het spitsroeden lopen zal zijn omdat de geschiedenis leert dat een revolutie helemaal nooit in het voordeel is van mensen met reden. Ergers ze worden overlopen door een meute collectivisten van communistische smaak. Want vergist u niet, islam staat echt niet zo ver af van het wensvolle socialistische gelijkheidsdenken dat stomweg niet werkt. Wat dat betreft kon de slogan van de Franse Revolutie er niet verder naast zitten.

   

  Of alles terug te brengen op seks? Alles zeker niet, maar ofschoon de mens pretendeert een denkend wezen te zijn, zijn veel van zijn gedragingen uiterst primitief, ofschoon men er zich niet eens van bewust is.

  Feitelijk valt het de Westerse mens nu pas op omdat er hele volksstammen binnen zijn gelaten die dat basale gedrag verduidelijken wat ook onze eigen voorouders kenmerkte.

 68. Caroline

  @spaarndammer, die demonstratie herinner ik me nog, en volgens mij was je toen een stuk vrolijker dan nu. Na mijn dolle jaren als ‘Ernst’ had ik het wel gehad als islamcriticus, tenminste als belangrijkste onderwerp. De schade die de staat hier aanricht is groter dan die welke de islam aanricht in dit land, althans de door de islam veroorzaakte schade is direct het gevolg van staatsingrijpen (massa-immigratie, twee-maten-meet beleid etc) en staatsfacilitering van de aanhangers van die verwerpelijke ideologie. Hadden we een staatsvrije samenleving dan hadden we geen massaimmigratie van mensen die de eigen dejaballa niet kunnen (of niet willen) ophouden. De islam is maar het symptoom van de kwaal die staat heet in dit land.

   

  En daarmee zeg ik niet dat aanhangers van de islam geheel en al willoos zijn in het kwaad dat ze denken of vaak ook bedrijven, wel dat het werktuigen van verdeel en heers zijn in andere handen.

   

  allah akbar, maar Rutte en Timmermans nog akbarder.

   

 69. Gielah

  Het christendom roert zich zo áf en toe nog op dit forum!

  Maar het grootste deel ervan is bezig moslims te pamperen en van hun diepe respect voor hen te verzekeren.

  Wij kunnen het niet mooier maken.

 70. Robert Lemm

  Niet bang voor de islam, maar waar is het christendom gebleven?

 71. Spaarndammerbuurter

  Ik hoop het werkelijk.

  Een kind dat ’n Nederlandse vlag-sticker op z’n schooltasje plakte werd tot voor kort als ongewenst  element v/d samenleving die wij samen  vorm moeten geven van school geschorst.

  Goed, da’s al ’n jaar of 6 geleden.

  En sindsdien……

 72. toetssteen

  De laagste bieder de klus gunnen is dan ook te stom voor woorden. Normaliter kiest iemand met enig verstand de een na laagste. Denkt u er maar een over na wat dat impliceert, daar zit namelijk een goed onderbouwde logica achter.

   

  @Hartman

  Yep.

  De ellende echter is dat het Westen meent dat strijden tegen deze zaken met arikel 1 om de nek gebonden als wurgkoord volgens de conventies moet gebeuren. Wat nonsens is want dat is als ridder in het krijt treed terwijl de tegenstander bezig is uw huisgezin uit te moorden.

 73. toetssteen

  treedt. En artikel, maar die vind ik minder storend.

 74. V.K.

  -Natuurlijk vecht die Marinier niet, hij is dan wel niet bang voor de islam, maar des te meer voor de elite, da’s dan ook gelijk de reden dat deze man, niet bang voor de islam, als de elite het hem opdraagt, zonder uniform op straat loopt.

   

  -Dezelfde elite is dan ook verantwoordelijk voor of deze marinier gaat brandschatten of juist niet.

   

  -Mariniers worden pas ingezet als het belang van de elite in het geding komt, zo werkt dat. wordt  het belang van de elite bedreigt door de burger, dan worden mariniers tegen de burger ingezet, lwordt  het belang van de elite bedreigt door  de islam, dan worden deze ingezet tegen de islam.

   

  -nou, nu weet u ook waarom de elite op de eerste plaats zit bij herdenkingen.

   

  -Bij rellen er als de kippen bij is om een Molukse wijk af te sluiten ipv de Marokkaanse

   

  -Beatrix niet naast Wilders wil lopen, niet om haar onderdanen te schofferen, maar omdat dat haar positie binnen de elite schaadt.

   

  -Timon als een blad om de boom draait zodra er een enveloppe op de mat ligt met een uitnodiging voor een Bilderberg conferentie.

   

  -Peterpan bij de eerste de beste zuivering door de elite niet zal worden overgeslagen, ha, je ziet nu al forumleden (bij de elite welbekend als nuttige idioten) welke deze man met plezier minnen.

   

   

 75. toetssteen

  Ik heb geen idee wie Peter Pan mint. Maar dat overkomt velen en ook na verzoeken om eens te vertellen wat er schort, komt men niet uit  de kast. Ik vind dat laf, want ik mag toch aannemen dat er een argument is.

  Dat PeterPan weleens lang van draad is, gewoon overslaan.

   

  Mijn redenen voor een min zal ik altijd uitleggen. De enige uitzondering betreft een onder de gordel en enig geraaskal van een figuur die zich gelukkig weer bij Joop heeft teruggetrokken. Op waarderen doe ik wel als ik het volkomen eens ben met scribent.

 76. V.K.

  -Nou Toets, dat Peterpan zo van leer trok tegen de columinist, dat snapte ik ook pas na 3x herlezen, maar ja, daar waar Janssen koel konstateert dat het westen sterker is dan de islam, komt Dias met een militair op de proppen, alsof deze de belangen van Diaz zou behartigen, welterusten.

   

  -Peterpan heeft haarfijn door dat oorlogen een zaak is van de elite’s.

   

  -Nou, mijn punt, ik weet verder weinig af van de familie Diaz, maar het klinkt me Spaans/portugees in de oren.

  nou, dan vraag ik mij af, hoelang heeft deze familie op het Iberische gewoond?..gewoon gezellig onder de Ibeririers, na ja, waarschijnlijk langer dan een dag….tot op een dag de elite er genoeg van had,dus niet de bevolking welke blijkbaar er een probleem mee kreeg toen de elite zich er mee bemoeide…ineens is die militair welke jou (eeuwenlang)bescherming biedt weg…

   

  -Kijk, mijn probleem is het labelen, waarom kan een  politicus wel stemmen bijelkaar graaien, dat doet elke politicus immers,het graaien dan, met het zich inzetten om Israelische producten apart te labelen en tergelijketijd z’n electoraat niet vergetend , de islam pamperen, nee, uiteraard heeft deze minister van buitenlandse zaken geen last van mensen met een dubbele paspoort, wel heeft hij last van internationaal gezichtsverlies indien hij tegen het labelen zal zijn.

   

  -PeterPan heeft gelijk, mensen worden uitgespeeld door de elite.

 77. toetssteen

  Inderdaad.

  Probleem is dat een revolutie gekaapt zal worden door links en dat is voorwaar niet nieuw.

  Dat links wordt aangestuurd door de elite en dan zijn we er weer. Juist op het punt waar het volk helemaal niet wilde zijn.

  Het is een SM.

   

  Sluipt bedje in.

 78. Johannes N

  @VK

   

  Ik was een van de personen die hem heeft gemind. Dat deed ik omdat hij bij het enige hoopgevende stuk wat er in JAREN op deze site gepubliceerd is, het nodig vindt om op felle wijze uit te halen, en dat op oneigenlijke gronden. De auteur beoogt nmm. geen oorlogen tegen islamitische staten, maar suggereert dat het nog wel mogelijk is dat er uiteindelijk toch nog tot bescherming van het eigen land en de eigen cultuur tegen de vijfde colonne wordt overgegaan. Hij voert een handjevol mensen op die, all said and done, nog bereid zijn voor de goede zaak te vechten, die nog niet klaarstaan om ons met huid en haar aan alla over te leveren en dat bovendien presenteren alsof het een soort natuurwet zou zijn, een logische, natuurlijke, en wenselijke progressie die elke beschaving ‘nu eenmaal’ doormaakt. Dat PP daartegen ageert toont naar mijn mening zijn werkelijke intenties, namelijk die van de elite die alle hoop en wil willen wegslaan.

   

  Ook de wijze waarop hij in zijn andere reacties alles terugbrengt tot sex toont feitelijk een mohamedaanse inslag: in de koran draait inderdaad werkelijk alles om sex, en PP heeft zich dat beeld eigengemaakt en projecteert diezelfde sexuele frustratie op de overige religies. Dat is zijn goed recht, I suppose, maar daar hoeven we het dan niet altijd automatisch mee eens te zijn.

   

  Hoe zou PP denken dat dit afloopt? Naar mijn mening zijn er maar twee uitkomsten mogelijk: verjaging van de islam, of de dood van het Westen. Dan mag je wel heel stoer spreken over ‘het lont in het kruitvat steken’, maar daarmee toon je slechts angst – angst voor die vreselijke mohamedanen, voor wat ze gaan doen. Moet er ruimte zijn voor die angst? Ik denk het niet. Erger nog, argumenteren voor het bewaren van de goede vrede terwijl de andere partij er overduidelijk niet zo overdenkt is feitelijk gewoon appeasement, het voeden van de krokodil. Opnieuw, dat is de houding van de elite.

   

  Wat het minnen betreft: ik loop sinds enkele maanden bij elke reactie die ik schrijf een minnetje op – zelfs bij dingen die naar mijn mening volstrekt niet controversieel zijn. Nu het het handelen van anonieme internetgebruikers me waarlijk niet boeien, maar het doet me wel vermoeden dat er iemand rondloopt die bij het zien van mijn naam direct even naar de min-knop grijpt zonder zelfs maar te lezen. Best leuk eigenlijk – dan heb ik dus een fan 🙂

   

 79. mijn-idee

  Oef, die komt binnen…

 80. Karina

  Is een waarheid die staat als een paal.

  Maar kleur bekennen is pas mogelijk als EU niet meer bestaat.

 81. Jaantje

  Aha begin te begrijpen waarom er al jarenlang word bezuinigd op defensie.

  Deze jongens zijn niet zo dol op weg met ons en dat staat haaks op de plannen van onze regering en de rest.

 82. knipperlicht

  Zonder wensdenken leeft niemand. Zo ook de goedbedoelende schrijver. De generatie die de Nazi’s, de Jappen, enz. op de knieën heeft gekregen is een generatie die in Nederland 20.000 verzetsmensen heeft voortgebracht. Ongeveer 1 op de 400 mensen zat dus in het verzet. Vrijwel iedereen keek de andere kant op. Vraag het maar aan de Duitsers die hier in de oorlog gelegerd waren. De Nederlanders waren oh zo aardig tegen ze en in juni 1945 werden ze door de pensionhouders in Scheveningen weer met open armen ontvangen. Ik denk niet dat generatie X-2 het beter zal doen. 

 83. Spaarndammerbuurter

  hoger in dan ’n vieze vette VVD-er.

  Je wordt opgedragen, door een opdrachtgever, baas, instantie, whatever, een gammele constructie te bestijgen,en je valt voor je levenlang invalide…

  eigenschuld, dikkebult…

  Had je die opdracht maar niet moeten uitvoeren.

   

  Ik vertikte zo’n opdracht.

  In die zin was ik dus zo’n “libertariër”.

  Maar niet in de zin van “libertariërs” die het worst zou wezen of iemand doodvalt.

  Wegens krakkemikkige werkomstandigheden.

  Iemand die vanaf z’n 18-e met ’n muispolsje de WAO in is beland kan ik niet echt serieus nemen, natuurlijk, dat dan weer wel.

   

 84. latraviata

  Ik ben een babyboomer en anders dan de psychologie meisjes, ben ik een bejaarde gedoctoreerde psycholoog en ben het volldedig, ik herhaal volledig eens met Timon Dias.

 85. R. Hartman

  Met dank aan Frank Verhoef: The Unfolding Revolution

 86. JC

  Beste T. Dias.

   

  U schrijft: “de huidige politieke generatie van babyboomers”. Volgens mij zitten de door u bedoelde babyboomers niet in Rutte II of in de Tweede Kamer. En dat zijn toch de smaakmakers en de beslissers? Ik zie ook bijzonder weinig tegengas van de jonge politici of andere jongeren tegen de EU koers, die de eurofiele partijen ook nu nog varen. De EU koers is heel een andere dan door u beschreven. Kortom: ik kan mij goed vinden in het door u geponeerde, maar in de praktijk (media of politiek) zie ik er nog weinig van. En ik ben bang………….

   

 87. shrimpocat

  “Asjeblieft, 

  No thx.”

  Double Dutch noemden we dat vroeger.

   

 88. Vinque

  Ik heb een neef, ijzerwerker iin de haven, die al jaren roept, ” ik ben klaar voor de genicide” sic. Maar voorlopig is de werkelijkheid heel anders. Obama stort ons in een nieuwe koude oorlog met Rusland en zoekt hernieuwde bondgenootschappen met Saoedie Arabië en Qatar. De EU zal ongetwijfeld volgen. Aan de andere kant, ik word liever door Putin genuked dan onthoofd door een Soeniet. Mooi stuk verder hoor!!

 89. Jaantje

  Je hebt gelijk degene die verantwoordelijk zijn voor de massa immigratie zijn onze gekozen regeringen(zijn wij) en de bedrijven.

  Het volk zelf heeft voor gelijke rechten gepleit niet wetende…

  Noem het een faal ikzelf zie het als bedrogen zijn.

  Het is een rotgevoel en ik wil er niet te vaak mee geconfronteerd worden anders verknip ik mn tuintje.

   

  Wat ik wel wil is er verandering in aan brengen en daarmee bedoel ik niet mn tuintje maar onze regering.

  Stoppen met de toestroom.

   

   

   

   

   

   

 90. R. Hartman

  Sorry dit te lezen, maar u laat slechts blijken er NIETS van te begrijpen.

   

  Libertariërs gaan uit van een principiële filosofie, VVDers weten niet eens hoe je ‘principe’ schrijft, of wat het woord betekent. Daarom zijn het ook zulke draaikonten, overigens net als vrijwel alle andere politici.

   

  “Maar niet in de zin van “libertariërs” die het worst zou wezen of iemand doodvalt.”
  Kunt u uitleggen waar u deze notie vandaan haalt?

   

  “Iemand die vanaf z’n 18-e met ’n muispolsje de WAO in is beland kan ik niet echt serieus nemen, natuurlijk, dat dan weer wel.”
  Ik ook niet.

 91. M. Brandenburg

  Moslims treft geen enkele schuld aan de massa immigratie.

  Projecteer in hen niet uw eigen falen.

   

  Moslims treft inderdaad niet de massa immigratie, zoals het halen van
  65.000 gastarbeiders(let op het woord gast) niet de reden is voor de
  massa-immigratie, maar voor links de mogelijkheid was om zieltjes in grote
  getallen te gaan winnen. Het eigen falen is inderdaad groot, maar met politiek
  correcte politici die zogenaamd de wens van het volk uitvoeren, ondanks dat het
  volk over 95% van de zaken men niet eens inspraak of bekendheid in het partij
  programma had. En toch de enige keus die men heeft is stemmen op deze partijen,
  zoals bij de laatste verkiezing eindelijk echt duidelijk werd is zelfs de VVD
  die altijd als rechts wordt afgeschilderd zo links als wat is. Dat men deze
  rechts afschildert zegt hoe links de rest staat! Echter het volk kan roepen wat
  het wil, de politiek doet wat het wil dat blijkt uit de schulden crisis, dat
  blijkt uit de Europese grondwet, de lijst ios eigenlijk veel te lang om
  allemaal te benoemen en geen van die zaken is duidelijk besproken toen de
  kiezer mocht stemmen, men zwijgt er eigenlijk over om daarna de eigen agenda
  uit te voeren. Het eigen falen neemt echter niet weg dat je niet actief
  corrigerend mag optreden wanneer na die niet gewenste massa-immigratie de
  nieuwe Nederlanders overheersend gedrag aan de dag leggen. Alwaar de Nederlander
  moet buigen als een knipmes op elke wens en toegeving die geuit wordt, hiermee
  de (zogenaamde niet bestaande identiteit volgens de nieuwe Prinses…)
  Nederlandse identiteit uit te wissen of in te ruilen voor die van de niet
  tolerante nieuwe medelander.

   

  Gooi geen olie op het vuur.

   

  Gooi geen olie op het vuur is juist waarop de huidige situatie zich heeft
  kunnen ontwikkelen. We hebben het over nieuwe medelanders die praten en toegeven
  juist als zwakte en onderdanigheid zien. Hoe ver moet je van de werkelijkheid
  afstaan om dit niet te willen zien. Er is niet één probleem in de wereld
  waarbij de Islam is betrokken die pratend wordt opgelost. Al voor 14 eeuwen is
  heel duidelijk dat problemen met de Islam maar op één manier zijn op te lossen,
  en dat is niet oproepen tot geweld, dat is geen `olie op het vuur gooien´ maar
  dat is de rug recht houden, duidelijk aangeven wat gewenst is en wat niet, om
  het daarna indien nodig met harde hand te handhaven, zodat men niet eens iwl
  proberen om zaken te veranderen in eigen voordeel.

   

  Analyseer het probleem rationeel.

  Het probleem is allang rationeel geanalyseerd, de oplossingen zijn al
  geboden, echter deze worden consequent afgedaan als populistisch, niet gewenst
  of politiek incorrect, u wet wel de uitspaken die politici gebruiken wanneer
  zij beslissingen moeten nemen die goed zijn voor het land maar door sommige
  niet geaccepteerd worden. Immers democratie is wat de meerderheid wil, behalve
  als het de linkse maakbare wereld in de weg staat. Ingrijpen en handhaven is
  niet het sterkste punt wanneer het komt om de eigen nationaliteit en identiteit
  te beschermen. Nee keihard ingrijpen doen we enkel wanneer de staatspartij die
  in de maak is wordt bedreigd. Dan moet de meerderheid wederom dansen naar de
  pijpen van de elite want die weet het beter.

   

  Het roepen dat er rationeel moet worden gekeken is een uitspraak die de
  werkelijkheid verkracht, men het weigeren onder ogen te zien van de werkelijke
  problemen en de negatieve, desastreuse gevolgen voor Nederland en het Westen in
  het geheel. Een kanker gezwel gaat niet weg door het te masseren, je zal het
  uit moeten snijden met wortel en al. Waarna het zeer veel werk is om te zorgen
  dat de kwaal niet terug keert. Voor Peter wiens reacties ik graag lees hierbij
  een gezegde dat vroeger werd geleefd en niet enkel werd gesproken;

   

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

   

  Een enorm lange reactie op een probleem dat maar wordt gebagatelliseerd
  door hen die geen paal en perk willen stellen.

   

  Peter Pan is dat niet de naam van het figuur dat klein wilde blijven en
  niet in de grote mensen wereld oud wilde worden? Weglopend van
  verantwoordelijkheid en de problemen om zo altijd vrolijk en blij te kunnen
  zijn?

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.