De overheid maakt Nederland kapot

Nederland zou met gemak het meest succesvolle en vrije land ter wereld kunnen zijn, maar dan moeten we ons wel eerst losweken van de allesbeheersende overheid.

“Government is not the solution to our problem,” zei Ronald Reagan meer dan dertig jaar geleden al; “Government is the problem”.

Destijds al een waarheid als een koe, en dat is het nog altijd. En het probleem is alleen maar gegroeid, naarmate ook de overheden op deze wereld steeds verder gegroeid zijn. Ook in Nederland – wellicht zelfs vooral in Nederland, waar bijkans de helft van onze economische productiviteit wordt opgeslokt door belastingen. En voor wat? Om allerlei problemen op te lossen, bezweren de politici ons. Maar welke problemen dan, en waarom kunnen we ze zelf niet oplossen?

Natuurlijk zijn er zaken die de overheid beter kan dan jij of ik; als dat niet zo was, waren er om te beginnen geen overheden geweest. Maar dat geeft de staat geen carte blanche om onze leven tot in detail te gaan besturen. Het garanderen van vrijheid en veiligheid voor ieder mens, het instandhouden van wegen en dijken, en het beschikbaar maken van geschikt onderwijs en goede zorg – weinig mensen zullen betwisten dat dit taken voor de overheid zijn.

Maar in Nederland worden miljarden euro’s rondgepompt in een verzorgingsstaat die vooral bestaat om een groot bureaucratisch apparaat aan het werk te houden. Het primaire doel van sociale voorzieningen lijkt mij om mensen er weer bovenop te helpen: om zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk overbodig te maken. In Nederland geldt het omgekeerde: we hebben een systeem dat elk jaar talloze mensen permanent de sticker “ongeschikt” opplakt, en ze permanent afhankelijk maakt – terwijl dat nergens voor nodig is.

Toch zal het, alle beloftes ten spijt, niet snel veranderen. Als die mensen ooit weer op eigen benen kwamen te staan, dan zouden ze niet meer afhankelijk zijn. Dan werd een flink deel van de overheidsmedewerkers opeens overbodig. Liever gezegd: dat zijn ze nu al, maar dan kwam dit aan het licht.

Hetzelfde geldt voor de ontelbare subsidies die in ons land bestaan: ze dienen vaak geen duidelijk doel, en financieren in feite diverse vormen van veredeld hobbyisme. Geen kwaad woord over kunst of cultuur, noch over sport en wetenschappelijke innovatie – maar dat zijn géén taken van de staat. Dit kunnen mensen en bedrijven ook prima zelf betalen, en al helemaal als de overheid ze niet meer zoveel belast.

Als ik over belasting spreek, bedoel ik overigens niet alleen geld, maar ook de zware last van overbodige regels. Jaar na jaar stoor de overheid een papierwinkel aan nieuwe wetten en bepalingen uit, en ook hier zit dikwijls geen echt maatschappelijk doel achter. Als men echter géén nieuwe regels zou maken, op het ministerie, dan zouden er minder ambtenaren nodig zijn. Ze produceren nutteloze bureaucratie om hun eigen baan te redden.

De bovenstaande ontwikkelingen kosten ons tientallen miljarden per jaar. Een overheid die méér doet dan nodig, meer regels maakt dan nodig, en meer kost dan nodig: we kunnen het eigenlijk niet betalen. Vandaar ook dat diezelfde overheid jaar na jaar miljarden bijleent, waar de samenleving vervolgens voor mag opdraaien. Ja, óók dat nog. We worden regelrecht de armoede ingeregeerd.

Erger nog: het kost ons naast onze welvaart ook onze vrijheid en ons geluk. Al die regels, al die bureaucratie, het timmert ons land volledig dicht. Er is geen ruimte meer om vrij te bewegen, en eigen initiatief wordt op deze manier onmogelijk gemaakt. De enorme lastendruk en de absurde hoeveelheid regels maken het praktisch onmogelijk om gewoon rond te komen als beginnende ondernemer. Er zijn subsidies nodig om mensen zo ver te krijgen dat ze nog kinderen nemen – want anders zou het onbetaalbaar zijn. Maar dat komt omdat de belastingen zo vreselijk hoog zijn. En niemand die op het idee komt om de belasting eens te verlagen, zodat die extra subsidies helemaal niet meer nodig zijn.

Als men de democratie helemaal aftimmert met regeltjes smoort men de vrijheid en wordt de democratie steeds minder een regering van het volk. Alle macht komt dan terecht bij de regelmakers, de pennenlikkers, die van nature alles willen ordenen en reguleren. Dit beeld komt angstaanjagend overeen met de overheid in dit land. Is Nederland nog een democratie te noemen, of hebben we te maken met een bureaucratuur? Ik vrees het ergste. Dit moderne, rijke Nederland van ons is beneden de oppervlakte dood- en doodziek.

En het wordt alleen maar erger. Iedere bij elkaar gepolderde regering van nietszeggende lamlullen weet de boel net een beetje verder af te breken. En de burger? De burger doet er niets aan. Die is wel kwaad, maar in een land waar mensen voortdurend worden behandeld als kleine kinderen, gaan ze zich ook zo gedragen. We zijn gepacificeerd met uitkeringen en toeslagen, we zijn geketend aan hypotheken en studieschulden… we zijn slaven van dit ellendige systeem geworden. Is dat wat we willen? De volledige infantilisering van de maatschappij? Of durven we ons nog los te weken van onze oh-zo-vriendelijke en in wekelijkheid oh-zo-schadelijke overheid?

Zegt u het maar. Ik zelf heb al keer op keer gepleit voor een veel kleinere overheid, voor een volk dat haar vrijheid terugneemt. Dan is het wel nodig dat we ook onze verantwoordelijkheid nemen. Dan is het afgelopen met de uitkeringen en de subsidies. Oók de uitkeringen en subsidies waar u wellicht zelf van profiteert. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ik blijf proberen om dit land te veranderen, en als dat niet lukt, dan vertrek ik uiteindelijk naar een ver buitenland, waar ik nog wat meer ademruimte zal hebben.

Hoe u dat ziet, beste lezer, weet ik niet. Maar als wij de bureaucratuur in Nederland niet aanpakken, dan doet niemand het. Dus het is tijd om te kiezen: vrijheid en verantwoordelijkheid, of slaafse infantilisering. Als u het eerste kiest, zie ik een mooie toekomst voor ons land. Maar als het zo doorgaat als nu, is Nederland ons land niet meer.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

79 reacties

 1. Jansma

  Wat is er nog om voor te vechten hier? Heeft u de overmacht van het collectivistische deel van Nederland wel eens bekeken? 16.000.000 inwoners. Daarvan zijn er 12.800.000 stemgerechtigd. Van die 12.800.000 stemgerechtigden komen er 9.000.000 opdagen bij verkiezingen.

   

  Van die 9.000.000 stemgerechtigden, stemmen er 8.995.000 op partijen die het een goed idee vinden dat de overheid mijn kinderen opvoedt via een staatsindoctrinatiesysteem. Ook vinden die 8.995.000 mensen het een goed idee dat ik opgesloten wordt tussen moordenaars, dieven en verkrachters, wanneer ik besluit dat ik niet mee wil doen aan dit schitterende systeem. Er stemmen 8.995.000 mensen op partijen die, haal ik mijn volle productie capaciteit, meer dan 80% van het door MIJ geproduceerde willen afpakken. Er stemmen 8.995.000 mensen op partijen die menen dat er een “recht op leven”, “recht op onderwijs” en “minimaal inkomen” bestaat. Wie gaat dat betalen dan? Ik? No way.  Er stemmen 8.995.000 mensen op partijen die menen dat het een goed idee is om alle macht over hun leven uit handen te geven aan een entiteit genaamd Staat, en vervolgens stomverbaasd staan te kijken als te houders van de Staatsmacht je te grazen nemen.

   

  Er stemmen 8.995.000 mensen op een tiraniek systeem genaamd een democratie, waarin een meerderheid zijn totale wil aan een minderheid oplegt. Dat betekent dat er 8.995.000 mensen zijn die het geen goed idee vinden dat IK ZELF over mijn leven-, MIJN bewegingsvrijheid-, MIJN inkomsten- en bestemming van inkomsten bepaal.

   

  Werkelijk, wat valt er hier nog te redden? Dit land is gedoemd ten onder te gaan, zoals ieder collectivistisch systeem in de geschiedenis van de mensheid ten onder is gegaan. En tot aan de ondergang zullen “ze” van mij niet meer kunnen plukken dan het absoluut minimaal onontkoombare.

 2. Jansma

  Maar……Dit IS het GEKOZEN bestuur…….EN het bestuur kan verwijderd worden. Dus wat is nu precies uw punt?

   

   

 3. R. Hartman

  NL is geen democratie, maar een kleptocratie. Het voorspelbare resultaat van democratie met algemeen stemrecht. Stemrecht voor alleen de productieven zou al veel helpen, maar is ook geen geen garantie voor het terugdringen van socialisme. Minimaal zouden partijen verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de contractbreuk die ze plegen als ze hun verkiezingsprogramma’s verraden. En dan bedoel ik hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur en de TK-leden.

 4. R. Hartman

  “Er zijn in de 12 jaar na 9/11 meer wetten tegen onze vrijheid ingevoerd dan in de 400 jaar ervoor!”

  Dat was dan ook de rationale achter 9/11.

 5. Waarnemer

  Je vergist je volgens mij een beetje, Jansma (18:39). 

  Je schrijft: “Maar……Dit IS het GEKOZEN bestuur….”  IS…? Natuurlijk niet! Dit is een in elkaar gemanipuleerd modder’bestuur’! Daarbij is de uit de modder naar boven opgestegen gasbel tot hoofdbestuurder benoemd. Een hoofdbestuurder die als joyrider zonder ook maar énige rijvaardigheid al botsend en ongelukken makend en veroorzakend zijn totaal onverantwoordelijke onheilsweg vervolgt.  

  Maar net als jij, wil ik graag weten hoe HaJoGe zijn betoog wil aanpunten.

 6. Paul99

  Nog even terugkomend op mijn 17.51 uur.

   

  Ik vind de opmerking te aarzelend en te vrijblijvend:

   

  “Ik blijf proberen om dit land te veranderen, en als dat niet lukt, dan vertrek ik uiteindelijk naar een ver buitenland, waar ik nog wat meer ademruimte zal hebben.”

   

  Het doet mij een beetje denken aan: over een poosje ga ik stoppen met roken of in ieder geval minderen, denk ik, is het plan waarschijnlijk.

   

  Ik kan je van te voren wel vertellen dat je helemaal niets verandert. Wanneer zou je uiterlijk resultaat willen zien en welk resultaat dan wel ? En wanneer is uiteindelijk ?

  Ik heb een paar jaar geleden een besluit genomen en binnen 3 maanden was ik weg, hele boeltje opgeruimd, alles verkocht of weg gegeven en heb nog geen seconde spijt. Maar je moet het wel DOEN. Ook naar een ver buitenland met meer Lebensraum, ook al praten ze geen Duits hier 🙂

 7. Jansma

  Nee, ik vergis me in het geheel niet. Dat is hoe het absurde parlementair-democratische proces werkt. De kiezers van Nederland leggen zich na de verkiezing, waarin men stemt op een partij en die partij daarmee volmacht geeft om te doen zo men wenst, neer bij iedere coalitie die daar uit volgt. Door op een partij te stemmen, stem je dus ook automatisch op de geheel willekeurige uitkomst van dit proces. Ergo: Dit bestuur IS gekozen. Door diegenen die u gemachtigd heeft de keuze voor u te maken.

   

  Laten we inderdaad HaJoGe zijn reactie even afwachten.

 8. Waarnemer

  Echt ‘KIEZEN’ is een bewúste zaak Jansma. Dat woord neem ik serieus.  Alleen daarom al zal ik nooit kunnen melden dat er nu sprake is van een ‘gekozen’ bestuur (zo dat ooit al het geval zou zijn geweest trouwens). Ik heb nou eenmaal iets met woorden. Maar uiteraard begreep ik perfect wat je bedoelde. 

 9. Jansma

  Kiezen is inderdaad een zeer serieuze zaak. Het is dan ook een trieste constatering dat er in Nederland helemaal NIETS te kiezen valt, anders dan een nieuwe dictator, en dan moet u nog maar afwachten wie of wat dat gaat worden nadat u gekozen heeft. Ik ben het dan ook geheel met u eens. Soms gebruik ik wel eens dit soort vragen om mensen hier op te attenderen…… De totale absentie van keuze en individuele vrijheid in Nederland lijkt zelfs de meesten op een rechts geacht forum totaal te ontgaan, verbijsterend genoeg.

   

  En diegenen die het wel doorhebben lijken te hebben, ontbeert het aan woorden om het correct en acuraat te formuleren….

 10. shrimpocat

  Ik had aan het eind van je vlammend betoog verwacht de perfecte oplossing van je te vernemen. Wie schetst mijn teleurstelling dat je kwam met: “En tot aan de ondergang zullen “ze” van mij niet meer kunnen plukken dan het absoluut minimaal onontkoombare.”

  Trek maar een nummertje, je bent de 17 000 000ste.

 11. HaJoGe

  Sorry, deed wat anders.

  In eerste instantie wilde ik afscheid nemen van “overheid”en “onderdanen”, daar deze begrippen zwaar beladen zijn.

  In het vervolg van mijn opstel zocht ik naar een concretisering van het idee van directe democratie: nu nog een amorf mengsel van volksraadpleging (al dan niet bindende referenda); een bestuur  – te vergelijken met een Raad van Bestuur van een grote onderneming – met de daar bij behorende Raad van Commissarissen (nu: de tegenwoordige regering + het parlement). Je moet hier de Raad van Bestuur zien als een – min of meer permanent – zakenkabinet, waarvan de leden verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen.

  De Raad van Commissarissen kan bestaan uit leden die, via getrapte verkiezingen, gekozen worden door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer vervalt. De Tweede Kamer wordt om de twee jaar voor de helft verkozen – maar wordt wat groter dan de bestaande kamer.

  De referenda worden verankerd in de grondwet (in welk geval en geldigheid bij vastgestelde opkomst%-ages). Raadgevende referenda zouden via internet gehouden kunnen worden. Wetgevende referenda als bij verkiezingen nu.

  De Grondwet wordt grondig herzien en geldt vóór internationale verdragen.

  Er komt een grondwettelijk hof – dat de wetten (en besluiten) en verdragen kan toetsen aan de grondwet.

  Dit is uiteraard hier en daar wat “Gedankenspielerei” – maar wel met een serieuze ondertoon. Zeker als je probeert te voorkomen dat er al te veel ideologische dwingelandij over de goedwillende burgers wordt uitgestort.

   

 12. Waarnemer

  Dank voor de aangepunte versie van je verhaal, HaJoGe (02:13). Voor flink wat ideeën valt zeker iets te zeggen. De vraag blijft hoe men in Nederland kan bereiken dat daaraan -en aan wellicht andere- gewerkt gaat worden. Een eerste vereiste is -uiteraard- de exodus uit de monsterlijke E.U. Die kan alleen plaats vinden als de gemiddelde Nederlander het eigenbelang en vooral ook dat van zijn/haar kinderen en kleinkinderen inziet. EN daar naar handelt tijdens verkiezingen…..

 13. Henk Hollander

  Dit is allemaal oud nieuws,ofwel papegaaienpraat.

  Wilders van de PVV.heeft het hier al een paar jaar over,maar dat wordt door de linkse kliek iedere keer gewoon van tafel geveegd en ook de media speelt het spelletje vaak mee!

  Zie ook de Partij Voor de Vrijheid site.

   

  Geert Wilders: “De demonstratie van 21 september zal een groot succes worden. Wij zetten daarvoor alle middelen in. Nederland moet een vuist maken tegen Rutte II. Via deze weg kunnen mensen zich aanmelden en nieuws volgen over de demonstratie!”
  De demonstratie vindt plaats van 13:00 tot 14:00 uur op het Koekamp in Den Haag.

 14. HaJoGe

  Eens.

  Uit de EU en terug naar de EEG. Dat was de basis van de Europese Economische Groei.

  Het draait eigenlijk om de grondige herziening (zeg maar 100% revisie) van de Grondwet.

  Ons land kennende zal dit ongeveer 20 jaar duren. Ik ben dan ook een ras-optimist. Maar neem de Constitution of the United States (met amendementen), de Franse Grondwet en de Duitse. Met dat drietal heb je een aardige basis.

  Aardig aspect: één van na een opstand, één van na een revolutie en één van na een nederlaag – het geeft wel te denken.

 15. Peter Pan

  .

  [@PP nieuw

  Elke organisatie heeft leiders en volgers, maar niet elke
  organisatie is een overheid. U maakt de vergissing de gedachte dat een
  bedrijf of zangvereniging een bestuur behoeft, door te trekken naar een
  land: dat zal dan ook wel een bestuur nodig hebben. Maar wat bestuur je
  dan eigenlijk?]

   

  U hebt een ander vertrekpunt dan ik. Een groep dieren schaart zich onder de leider (de staat). Op gegeven moment wordt de groep te groot en valt hij uiteen in subgroepen. Daar herhaalt zich het proces. Groepsvorming is een instinct, dat roept dus automatisch een leider op.

   

  Wat betekent dat er geen verschil is tussen ‘organisatie’ en ‘overheid’. Nu is het natuurlijk zo dat de aard van de organisatie mede de leiding bepaalt. Maar dat is geen principieel gegeven. De organisatiegraad en de wijze waarop een organisatie zichzelf leidt is in dezen arbitrair.

   

  Zoals u ziet trek ik niet het bestuur van de zangvereniging door naar het land maar andersom. Niet van de delen naar het geheel maar van het geheel naar de delen. Niet dat dit er iets toe doet. Mensen zijn groepsdieren en daarom onderwerpen zij zich aan de staat. Het is een instinct, doe je niets aan.

   

  [Maar wat bestuur je
  dan eigenlijk?]

   

  Wat Rutte bestuurt is arbitrair, Rutte bestuurt duidelijk niets. Ik zeg ook niet dat Rutte nodig is maar dat mensen een instinct hebben dat zegt dat iemand als Rutte nodig is.

 16. Kees E

  Lees ik net in het stuk van Victor

   

  Ik heb mijn keuze al gemaakt. Ik blijf proberen om dit land te
  veranderen, en als dat niet lukt, dan vertrek ik uiteindelijk naar een
  ver buitenland, waar ik nog wat meer ademruimte zal hebben.

   

  Nou Victor, waarom ben je dan nog hier ?? En ten tweede als je wilt emigreren, dit lees ik wel eens vaker van menig mens, dan kom je van een kouwe kermis terug. Je kunt namelijk niet zomaar emigreren. Andere landen stellen namelijk eisen aan je en velen, werkelijk velen zullen daaraan niet kunnen voldoen.

   

  Dus het is een utopie om te denken dan maar te gaan emigreren. Kom op zeg, knok voor je bestaan en je vrijheid hier. Dat moet de missie zijn. Weglopen kan iedereen maar opkomen voor je eigen daarvoor heb je lef en moed nodig.

 17. Paul99

  “Ik blijf proberen om dit land te veranderen, en als dat niet lukt, dan vertrek ik uiteindelijk naar een ver buitenland, waar ik nog wat meer ademruimte zal hebben.”

   

  Ik kan je adviseren: vertrek dit jaar nog. Okay, okay, het vergt wat voorbereiding en afkicken, binnen 1 jaar dan, maar dan heb je ook wat. Dat je probeert dit land te veranderen, is dat geen excuus, omdat je niet durft, te onzeker bent en te verslaafd aan het systeem, dat je zo verfoeit ?

 18. shrimpocat

  Hint: stemmen op de LP is een non-starter.

 19. drnomad

  Vernietiging van de verzorgingsstaat zal alleen gebeuren via een ramp, en het einde van democratie.

 20. Obomov

  “Natuurlijk zijn er zaken die de overheid beter kan dan jij of ik; als dat niet zo was, waren er om te beginnen geen overheden geweest. “

  Nee, de staat is ontstaan uit het feodale stelsel waar de landheer aan horigen en lijfeigenen voor een gepeperde prijs veiligheidsdiensten leverde. Deze heren groeiden uit tot adel waar later een lappendeken aan monarchieen uit voortkwam. Daarnaast zijn veel streken politiek met elkaar verbonden en weer ontbonden als gevolg van oorlog en huwelijksarrangementen. Het is kortom wat moeilijk te verdedigen dat de staat een door de burger gewenste constructie is. Het is dan ook zo dat de voorbeelden: wegen, dijken, onderwijs en zorg eigenlijk altijd privaat georganiseerd waren.

 21. Waarnemer

  Over welke overheid hebben wij het hier eigenlijk? De Nederlandse? Die bestaat grotendeels niet. Wat wij hier ‘overheid’ noemen bestaat inderdaad, zoals Van der Sterren het noemt, uit lamlullen. Maar het zijn lamlullen in dienst van andere lamlullen, die van de E.U. Lamlullen die het onmogelijk maken onze ‘eigen’ lamlullen aan te pakken.

  Dus: Wáár te beginnen met het saneren van ‘de overheid’ ? 

 22. cmsuijkerbuijk

  “Ik heb mijn keuze al gemaakt.”

  Wél klare wijn schenken: Wélke keuze dan? (Naam van de partij én rugnummer van de favoriete kandidaat a.u.b.)

  En als het de VVD mocht zijn (vrees ik), bespaar je dán de moeite van het “kiezen”, want dan is je “keuze” een farce!

 23. besserwessi

  Ik heb het volgende meegemaakt:

  Ik woon in een bestemmingsplan dat dateert uit 1969. Dat kan al helemaal niet, bestemmingsplannen moeten om de 10 jaar worden updated.

  Nu heeft men in 1969 de fout gemaakt om de woningen in het buitengebied geen erf toe te kennen.

  Ik heb tenmiste 5 maal handhaving ambtenaren op mijn erf gehad omdat ik een kippehok van 4 m2 had getimmerd, een drainage slang had ingegraven, de grond rond mijn huis had opgehoogd tot de fundering etc.

  Dolgedraaide regelgeving, maar wel door mij betaald.

  Elk jaar komt er een helicopter  boven mijn erf die foto’s maakt waarop ik de straatstenen kan tellen.

 24. Obomov

  Elke organisatie heeft leiders en volgers, maar niet elke organisatie is een overheid. U maakt de vergissing de gedachte dat een bedrijf of zangvereniging een bestuur behoeft, door te trekken naar een land: dat zal dan ook wel een bestuur nodig hebben. Maar wat bestuur je dan eigenlijk?

 25. Jasterke

  .

  .

  Er leefde eens ’n Prachtvolk in een bijna Sprookjesland

  veel dichterbij dan iemand amper vermoeden

  het was leergierig, ijverig en had het roer in eigen hand

  en spaarde opvoedend nóch liefde, nóch de roeden…

  .

  maar…zoals het meeste…ging ook dit geluk voorbij

  er kwamen onbenullen die het beter wisten

  die veroverden met gefleem en onbenul de heerschappij

  en de goedgelovigen beseften niet wat zij bijna misten …

  .

  dus werden systematisch van hun Vrijheidsrecht beroofd

  in blind vertrouwen dat het ooit wel goed zou komen

  als je het zou lezen had je dit verhaal vast niet geloofd,

  maar vandaag de dag is men nóg bezig dit te dromen…

  .

  vandaar dat wij nu smeken vrienden zet die oogkleppen toch af

  die EU is er al bijna in geslaagd jouw allerlaatste vrijheid te ontrukken

  noem ons fascisten, extreem-rechtsen, halvegaren, desnoods laf

  maar verrék het voordie Dhimmi’s ooit te bukken !.

 26. Marg

  “Erger nog: het kost ons naast onze welvaart ook onze vrijheid en ons geluk.”

  Er zijn in de 12 jaar na 9/11 meer wetten tegen onze vrijheid ingevoerd dan in de 400 jaar ervoor!

 27. Happel

  Maak iedereen ambtenaar en vraag aan de Euro Marxisten toestemming –  voor de vorm –  want toch al gepland.

   

  Kies als voorbeeld alle oostbloklanden tot ca. 1989, en profiteer van hun kennis om bijv, winkels te bemannen die aan 2  vierkante meter per verkopend persoon, inclusief de manager, klant, kassier en magazijnbediende, met één merk en standaardprijzen per product, met succes lopende te houden met 10 ambtenaren per winkel minimaal.

   

  Met goedkope en willige ambtenaren.

   

  Winkelen is dan niet meer nodig.

   

  Met name de DDR heeft dat vrij lang vol kunnen houden.

   

   

   

 28. R. Hartman

  “Natuurlijk zijn er zaken die de overheid beter kan dan jij of ik; als
  dat niet zo was, waren er om te beginnen geen overheden geweest.”

  Dit mag toch wel een zeer curieuze stelling genoemd worden. Dat samenwerkende individuen meer dingen beter kunnen dan één individu alleeen mag duidelijk zijn, maar waarom zou dat een overheid moeten zijn? Mijn computer is toch ook niet door de overheid bedacht en gebouwd?

  Als overheden nuttig waren, en daarom verzekerd zouden zijn van de steun van haar ‘klanten’, zouden ze niet zoveel moeite doen die klanten te ontwapenen en bij werkelijk alles een pistool op het hoofd zetten.

  Overheden kunnen zonder dwang niet bestaan, tenzij ze hun enig legitieme taak tot tevredenheid van haar burgers uitvoert: bescherming van de individuvele vrijheid tegen agressie uit binnen- en buitenland.

 29. WHS

  Prima situatieschets. Volledig mee eens.

  Ik heb geen reddersfantasie (meer).

  Je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen kan ook impliceren:

  “maak duidelijk waarom het gewenst is het systeem te doorbreken door elders te gaan wonen. :

   

  Verhuis nu het nog kan !!

  De wereld is aanzienlijk groter dan NL…

   

   

 30. OphEUffen

  Iedereen is gelijk zegt men. Netto betaler of ontvanger, u bent even gelijk en u heeft evenveel stemrecht. Daardoor is Jan (2x) Modaal altijd de klos zolang er zoveel afhankelijken zijn. Dat zijn niet alleen uitkeringstrekkers maar ook ambtenaren, PO, NGO’s, geluk- en asielzoekers en alles dat leeft van subsidie. En dan praten we helaas over een grote groep in Nederland die tot overmaat van ramp bijna de volledige controle heeft over de media. .

  Bottomline is dat de onderkant van onze maatschappij zielig wordt bevonden en gesubsidieerd danwel gecompenseerd worden. De rijken zijn onvoldoende talrijk in aantal, dat zet te weinig zoden aan de dijk. Daardoor ontspringt deze groepregelmatig de dans. Wie hoest al die miljarden op?

 31. HaJoGe

  @ Hartman.

  Je zou moeten beginnen het begrip overheid te definiëren. Nu is dat het zichzelf voortplantende monster dat, in diverse lagen, van lokaal tot internationaal, gehoorzaamheid eist van zijn onderdanen.

  De term die wij eigenlijhk zoeken, en het systeem, waarnaar wij terugverlangen, is het (gekozen) bestuur. Die, door ons samengestelde, groep mensen die voor en namens ons diverse groepsactiviteiten verrichten.

  Bij deze groepsactiviteiten denk ik aan b.v. wegen- en dijkenaanleg, het verzorgen van onderwijs, het handhaven van normen en waarden (nationaal en internationaal).

  Natuurlijk valt op het bovenstaande het nodige af te dingen, en alle mogelijke variaties zijn mogelijk; maar het kernpunt is het bestaan van een gekozen bestuur, dat dus ook verwijderd kan worden.

 32. Peter Pan

  .

  Wel, ik heb mij kostelijk vermaakt. Onze schrijfstijlen convergeren. Wij vinden elkaar eigenlijk wel aardig. Want Jansma, wij hebben mogelijk meer gemeen dan u denkt.

   

  Eerst de belangrijkste factor: Ik verwerp alles wat niet door mijn zeef komt. Of het nu religie is of libertarisme of wat dan ook. Dus ik ben geen libertarisme hater, integendeel, maar ik aanvaard geen door anderen gedefinieerde begrippen waar ik zelf niet achtersta. Alleen zo kon de Seksuele Theorie van Religie ontstaan. Dus ik definieer mijn eigen recht, mijn eigen moraal, waarom zou ik mij van uw definities bedienen?

   

  En karakter heb ik best hoor, pas maar op, dat moet u inmiddels toch begrepen hebben. Nu lees ik uw amusante werkje nogmaals maar ga niet meer overal op in. Want ik begin niet meer aan een SM-dyade.

   

  Kijk, zover ben ik gekomen met het libertarisme:

   

  Libertariërs beschouwen het natuurrecht, het negatieve recht op zelfbeschikking en het eigendomsrecht als natuurlijke rechten. Zij zouden deel uitmaken van aangeboren rechten. Wat betekent dat deze deel uitmaken van de state of nature.

   

  De werkelijkheid is echter dat deze rechten slechts de toekomstige state of the art van het libertarisme betreffen. Zij zijn namelijk binnen de state of nature niet gegeven. Daar immers heerst het recht van de sterkste, die er met het bezit of de mogelijkheid tot vorming van bezit vandoor gaat.

  Het negatieve recht berust daarom niet bij het kind maar bij de ouders die dit kunnen misbruiken voor pedofilie en uithuwelijking. Tenslotte is moraliteit binnen de soort gebaseerd op de verhouding testosteron-oestrogenen.

   

  Dit alles heeft grote repercussies voor het libertarische model. Het kan niet worden afgedwongen als iets dat natuurlijk is, integendeel moet het worden gezien als een hypothetisch andere indeling van de samenleving. De conclusie is daarom dat het libertarisme onnatuurlijk is en daar, waarde Jansma, ligt uw kans op verwezenlijking. Want nu hoeft u uw model niet meer te bewijzen als zijnde natuurlijk en kunt u psychologische compromissen sluiten om het te realiseren. Want Jansma, uw model moet op de helling, de psychologische poot moet worden herzien. Niet mijn belang, mij maakt het niets uit.

   

  Kijk, waarde Jansma, u maakt de bekende fout dat waar ik uw theorie falsifieer ik ook verplicht zou zijn een vervangende theorie aan te leveren. U, Jansma, moet dan een nieuwe bedenken of u geeft het op.

   

  Uw punt 2) is werkelijk kostelijk, het is de eerste aanzet het eigen onbewuste te exploreren. Wel, dan kom ik tot het punt dat ik eruit wil lichten:

   

  2) Dit punt streeft u na omdat er geen grotere dreiging voor uw
  non-realiteit bestaat dan het Libertarisme en het fundament waarop ze is
  gestaafd. Ik vermoed zelfs dat u of leven in een libertarische
  samenleving, als ACUUT levensbedreigend ervaart. U wordt gedreven door
  angst en onzekerheid. Dat baseer ik op het eenvoudige gegeven dat het
  libertarisme niets anders van u vraagt dan te stoppen met
  geweldsinitiatie
  . Hoe kan dit nu een foute of onjuiste construct zijn,
  Peter? Toch bent u hier tegen. Waarom…?
  Omdat U leeft in een dergelijk
  paranoide en angstige denkwereld dat u enkel bruut agressief geweld om u
  heen ziet. Zie uw contradictio in adjecto genaamd Recht van de
  Sterkste. Zie daar uw vanille-chocolade psychose.Kijk hier komen wij dan toch tot de kern van het probleem.

   

  Intelligente mensen zijn veelal wat angstiger en onzeker. Ik ga over het algemeen akkoord met uw analyse. U bent ook niet dom maar u onderdrukt uw onbewuste omdat u min of meer aanvoelt dat het daar niet pluis is. En daarom durft u ook alleen maar “”rationeel”” te denken. Maar Jansma, uw logica is een gatenkaas.

   

  Over kaas gesproken ik neem een borrel met kaasblokjes. Tot zo. Koggelandse Oude Kaas( Classique) lekker bij een glas port. In de keuken wist ik opeens wat ik u zeggen wil. Zoals u weet zie ik alle menselijke relaties als SM-dyades, dat zijn dwangrelaties, nu kun je een aantal daarvan omzetten in Vanille-dyades, maar slechts een paar, want die dwangrelaties die houden juist de groep bijeen. Zou men alle SM-dyades weghalen dan werkt mijn model niet meer. JANSMA, DAT IS HET: OF UW MODEL KLOPT OF HET MIJNE. JANSMA, WIJ ZIJN ERUIT. Het libertarisme leidt tot anarchie, en u Jansma, zijt een onbewuste anarchist, een oproerkraaier in uw onbewuste en een geweldloze in uw bewuste. Zolang u uw onbewuste niet aansluit op uw bewuste bent u een gevaar voor de samenleving.

   

  Nu begrijp ik waarom ik zo tekeer ga tegen het libertarisme, het staat haaks op de Seksuele Theorie van Religie. Wat betekent dat mijn theorie op dictatuur(sadisme) versus socialisme(masochisme) uitkomt, maar dat had ik al begrepen. Mijn theorie leidt tot het cultuurabsolutisme van de Tawhid van islam, en de uwe komt voort uit het cultuurrelativisme van het christendom. Nu maak ik daarvan kapitalisme (sadisme) versus socialisme (masochisme). En dat wordt dan libertarisme (sadisme) versus socialisme (masochisme). Ja, ik heb het: in de limiet convergeert multidimensionaliteit (masochisme, cultuurrelativisme) in eendimensionaliteit (sadisme, individualisme). Dus het libertarisme ontspringt in cultuurrelativisme van het christendom, wat juist is, maar ontaardt in cultuurabsolutisme. Wij krijgen dus een roze-rood verschuiving van libertarisma van rechts naar links. Dus libertarisme moet zich volgens de seksuele theorie van religie ontwikkelen naar datgene wat zij tracht te bestrijden: een dictatuur. Dat moet mijn onbewuste angst zijn geweest. Maar nu is die bewust. Wel, ik ben weer een stukje verder. Leuk hè Jansma, zelf een theorie ontwerpen doe je zo….


   

 33. Peter Pan

  zwaktebod Hartman, je weet het niet meer

   

 34. Jansma

  QUOTE: “Jawel, maar er zijn nu evenveel slechte als goede mensen als straks. Dus
  als de overheid wordt opgeheven zakken die slechterikken naar lagere
  groepen om daar de leiding over te nemen. U tracht de structuur van de
  maatschappij te veranderen, terwijl het probleem ligt in het aandeel
  slechte t.o.v. het aandeel goede mensen. En dat verandert u daar niet
  mee.”

   

  Waarom zou een overheid moeten worden opgeheven in een Libertarische samenleving? Een overheid kan gewoon bestaan, alleen vergt ze dan VRIJWILLIGE instemming van de individuen die haar aangesteld hebben om specifieke taken te verrichten. Zoals verdediging tegen groepsagressie. Gewoon de overheid van de Verendigde Staten uit 1776, zeg maar. Ik tracht dan ook geen structuur van een maatschappij te veranderen, voor zover en indien u onder deze structuur een verdeling van goeden/slechten bedoelt. Het enige dat IK tracht te veranderen is dat IK de mogelijkheid heb om mij ongedwongen te verenigen in een maatschappij waar individuele eigendomsrechten worden gerespecteerd. Wat de rest doet, moet de rest weten…..Doe zo u wenst.

   

  Richt uw verzorgingsstaat op. Besteedt uw onderwijs uit aan een organisatie genaamd overheid. Richt een collectief zorgsstelsel op waarin u wenst mee te betalen aan het verlengen van het leven van een vadsige en alcoholistische roker die niets anders heeft gedaan dan zijn leven verwoesten, de anticonceptie pillen van uw 16 jarige buurmeisje, of aan de plastische chirurgie van uw spuuglelijke buurvrouw die meent recht te hebben op schoonheid. I don’t care. Ik vraag slechts individueel recht (pleonasme) te respecteren en te stoppen mij te dwingen ongevraagd mee te werken aan al die pracht…..

 35. Peter Pan

  Maar in een democratie wordt de overheid toch ook geacht ‘vrijwillig’ aangesteld te zijn, althans voor verandering voorgedragen te kunnen worden? In principe kan de kamer de grondwet veranderen en destijds uit de EU treden. In uw optie komt er weer gewoon stemrecht voor de Kamer. Ik zie niet in hoe u dit groepsinstinct met zulke simpele matra’s zou kunnen beïnvloeden. Concluderend, wat is de werkelijke maatschappelijke kracht van ‘eigendomsrecht’. ‘pacifisme of hoe u dat wenst te noemen’, geen ‘belastingafdracht’. De maatschappelijke impact is nihil omdat de burger zelf vindt dat hij moet bijdragen aan de groep, niet egoïstisch mag zijn, er een sterke controle op burgers moet worden gehandhaafd. En dat bedoel ik, dat is het groepsinstinct, dat is de state of nature. De state of nature is tientallen miljoenen jaren oud.

   

 36. Waarnemer

  Hartman (21:56), je vergeet het aloude ‘Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig’. Ik heb de boodschap, de mij aangereikte kernpunten van de L.P. goed verstaan. Gezien je reactie begrijp ik dat ‘non-agressieve’ inmiddels zelfs nog beter.

 37. R. Hartman

  U meent een inmiddels eeuwenoude filosofie, waar boeken over volgeschreven zijn inclusief de uitleg van een op deze filosofie gebouwde maatschappij, af te kunnen schrijven op basis van een paar beknopte kanttekeningen aangaande die filosofie, die u tot een paar uur geleden meed als de spreekwoordelijke pest zodra die ter sprake kwam. Een filosofie die, in tegenstelling tot socialisme, minimaal in theorie werkt, en in de praktijk goede indicaties van haar juistheid heeft gegeven. Maar u weet al dat het niks is.

   

  Zegt u maar waar mijn samenvatting niet klopt, hoor. Oh nee, “het gaat [u] veel te veel tijd kosten om op alles serieus in te gaan en
  waar nodig te weerleggen.” Waar u “wel de capaciteiten en de kennis
  voor” heeft, maar “geen zin in omdat [u] een en ander nutteloos lijkt.”

   

  Alsof ik Rutte hoor praten, zoveel leegheid. U claimt maar wijst op voorhand de bijbehorende bewijsvoering af. U poneert dus slechts. Waarbij u ‘kennis’ claimt waar u eerder volmondig van heeft toegegeven die niet te bezitten (“geen paperclip”). Niet overtuigend.

   

  Als u meent dat directheid (waar ik op voorhand op attendeerde) agressie is moet u een keer uw belastingaangifte niet doen, of niet betalen. Dan merkt u het verschil vanzelf.

 38. Peter Pan

  .

  [Zegt u maar waar mijn samenvatting niet klopt, hoor]

  [Alsof ik Rutte hoor praten, zoveel leegheid. U claimt maar wijst op
  voorhand de bijbehorende bewijsvoering af. U poneert dus slechts.]

   

  Uw samenvatting klopt perfect en geeft een geborneerd en arrogant persoon weer die meent Waarnemer op basis van eeuwenoude kennis te kunnen aftroeven. U hebt zelf geen splinter bewijs voor uw fluttheorie.

 39. Peter Pan

  [Een filosofie die, in tegenstelling tot socialisme, minimaal in theorie
  werkt, en in de praktijk goede indicaties van haar juistheid heeft
  gegeven.][Zegt u maar waar mijn samenvatting niet klopt, hoor]

   

  Nou dat is simpel de psychologische component is een absolute fail. U hebt geen enkel idee van hoe mensen functioneren. Die laissez faire samenleving gaat helemaal niet werken, tenzij zoals in Griekenland.

 40. Jansma

  QUOTE: “Maar in een democratie wordt de overheid toch ook geacht ‘vrijwillig’
  aangesteld te zijn, althans voor verandering voorgedragen te kunnen
  worden? In principe kan de kamer de grondwet veranderen en destijds uit
  de EU treden. In uw optie komt er weer gewoon stemrecht voor de Kamer.
  Ik zie niet in hoe u dit groepsinstinct met zulke simpele matra’s zou
  kunnen beïnvloeden.”

   

  Het gaat om recht, Peter. Recht kan enkel een individu toebehoren. Anders is het geen “recht”, maar een plicht, waarmee het recht van een ander wordt geschonden. Is dit principe u duidelijk? Derhalve kan het adagium “Alles wat
  een samenleving doet is goed, want de samenleving koos er voor om dit te doen”,
  geen moreel principe zijn. En daarmee geen recht. Het gaat om de Rule of Law. Conform de Rule of Law dient IEDER individu onderhavig te zijn aan hetzelfde recht, tenzij hier EXPLICIET afstand van is gedaan door het individu. Ook individuen die in dienst zijn van een overheid dienen zich dus te conformeren aan hetzelfde recht als een individu dat niet in dienst van een overheid is. Nu is het zo dat als ik steel, dat ik opgesloten wordt tussen dieven, moordenaars en verkrachter. Echter, steelt Mark Rutte mijn vruchten van arbeid (en daar heb ik hem geen toestemming of opdracht voor gegeven, dus is dat diefstal), is er geen sprake van “recht”, maar van mob rule. Ook al vinden 10.000.000 mensen dit een goed idee. Collectivistisch recht is een contradicio in terminus.

   

  Op welk moreel principe, ook wel “recht” genoemd, kan Mark Rutte zich immers beroepen wanneer hij mijn geld steelt? Op “Mijn recht om te betalen wanneer een andere groep individuen dat eist”? Dat is geen recht…..Zo kan ook het “recht” van de sterkste geen RECHT zijn. Intrinsiek onmogelijk. En dat is wat ik u al tijden tracht duidelijk te maken.

   

  QUOTE: “Concluderend, wat is de werkelijke maatschappelijke kracht van
  ‘eigendomsrecht’. ‘pacifisme of hoe u dat wenst te noemen’, geen
  ‘belastingafdracht’. De maatschappelijke impact is nihil omdat de burger
  zelf vindt dat hij moet bijdragen aan de groep, niet egoïstisch mag
  zijn, er een sterke controle op burgers moet worden gehandhaafd. En dat
  bedoel ik, dat is het groepsinstinct, dat is de state of nature. De
  state of nature is tientallen miljoenen jaren oud.”

   

  Geen belastingafdracht? Goede man, u moet begrijpen dat een recht op eigendom een recht is op handelen(!),
  zoals alle anderen rechten. Het is niet het recht op een object, maar het recht op handelen en de consequenties van
  het verdienen van dat object. Het is geen garantie dat een mens enig eigendom
  zal verdienen, maar enkel een garantie dat hij er eigenaar van zal zijn, mocht
  het hem lukken om het te verdienen. Eigendomsrecht is het recht om materiele
  waarden te vergaren, te houden, te gebruiken en er afstand van te doen. Recht, zoals het behoort te zijn, definieert NIETS anders dan “juist” intermenselijk handelen tussen individuen. Het gaat dus niet om het niet willen betalen van belasting! Het erom niet te willen worden beroofd! Niet te accepteren te worden beroofd. Niet te accepteren dat recht wordt geschonden. Begrijpt u dit fundamentele verschil?  U moet het libertarisme trouwens ook niet verwarren met het pacifisme. Het pacifisme wijst iedere geweldadige handeling af. Het libertarisme niet. Het libertarisme keurt ENKEL agressief geweld af, niet verdedigend geweld……

   

  Ik merk dat het fundamentele principe zwaar onduidelijk is voor velen. Derhalve zal ik trachten een artikel te tikken en dit van de week hier op DDS plaatsen.

 41. Waarnemer

  Peter Pan (22:49) versus R. Hartman: “U hebt geen enkel idee van hoe mensen functioneren”. 

  Dat is exact het kernpunt waarom de L.P. al bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Zonder die kennis blijft men met zijn gedachten vruchteloos rondtollen binnen de eigen schedel.


 42. Obomov

  Libertarisme komt in twee smaken: klassiek-liberalisme en anarcho-kapitalisme. De tweede variant ontstaat door de principes van de eerste consequent door te trekken. Wijsneuzen die menen te weten dat libertarisme niet kan werken stellen dus dat liberalisme niet kan werken, toch de basis voor het succes van de complete Westerse wereld en tegenwoordig ook daarbuiten. Een argumentatie heb ik daarvoor trouwens niet gelezen hier. Het zal de onwennigheidheid zijn met de gedachte dat de staat, als vervanger van God, door libertariers regelmatig terecht gewezen en veroordeeld wordt.

 43. R. Hartman

  “Vergeet u mij deze directheid, maar ik wordt langzamerhand er moe van
  lieden die vanuit volstrekte onbekendheid met iets toch gefundeerde een
  mening over dat iets denken te kunnen vormen.”

  moet uiteraard zijn

  “Vergeeft u mij deze directheid, maar ik word langzamerhand erg moe van
  lieden die vanuit volstrekte onbekendheid met iets toch een gefundeerde mening over dat iets denken te kunnen vormen.”

 44. R. Hartman

  Vergeet u mij deze directheid, maar ik wordt langzamerhand er moe van lieden die vanuit volstrekte onbekendheid met iets toch gefundeerde een mening over dat iets denken te kunnen vormen.

  Het gaat nooit iets worden…

  Gezien de rest van uw reactie(s) een self-fulfilling prophecy:
  “Jansma (12:50), een (serieuze) vraag en een (serieus) verzoek van iemand
  die, bewust, nog nooit aandacht heeft willen schenken aan teksten
  betreffende alwéér een nieuwe partij, de L.P.:” (14:13)
  “Ik weet echt geen paperclip van die L.P.” (20:17)
  “Jansma (20:48), ik vind het prachtig wat je daar allemaal schrijft hoor,
  maar het gaat me veel te veel tijd kosten om op alles serieus in te
  gaan en waar nodig te weerleggen. Daar heb ik wel de capaciteiten en de
  kennis voor, maar ik heb er geen zin in omdat me een en ander nutteloos
  lijkt.” (21:22)

  Samengevat: ik heb geen idee waar ik over praat maar op basis van een paar tipjes van de sluier weet ik voldoende om de club als ‘nutteloos’ terzijde te schuiven (en dus bij de geweldsplegers te blijven).

  Te veel tijd en moeite om kennis te nemen van een alternatieve en wél sociale inrichting van de maatschappij. Teveel tijd en moeite om onder de huidige slavernij uit te komen.

  Kortom: geen enkele zin om me te verdiepen in, en tijd te besteden aan, datgene wat mijn leven in verregaande mate bepaalt en reguleert.

  Next!

  Met zulke vrienden heeft dit land geen vijanden meer nodig.

 45. Jansma

  QUOTE: “Deze quote behelst een onjuiste aanname: het non-agressieprincipe gaat
  nu juist NIET uit van het goede in de mens. Waar het wel van uitgaat is
  dat meer mensen van nature goed zijn dan kwaadaardig, en dat de
  gelegenheid de dief maakt. De meeste mensen zijn nu eenmaal niet
  agressief richting hun medemensen, hun buren, hun bakker, hun vrienden
  en zelfs onbekenden. Men discrimineert, kiest zijn bakker, slager,
  supermarkt in vrije wil, helpt zijn buurman een handje als dat zo
  uitkomt en negeert mensne die men niet wil kennen. Allemaal heel
  libertarisch.”

   

  Dat is een zeer waardevolle toevoeging, Hartman. Gaat men af op de “realiteit” van sommigen hier, dan leven we in het Wilde Westen. Men schijnt wel eens uit het oog te verliezen dat criminelen slechts een minimaal percentage van de samenleving uitmaken. Per 100.000 inwoners zitten er maar 75(!!) in de gevangenis. Politici zitten daar niet eens bij inbegrepen. Zelfs binnen de context van deze absurde rechtsstaat is dat een absurd laag percentage, maar goed, het oplospercentage is dan ook laag. Maar…. al zouden er 1000 gevangenen zijn per 100.000 inwoners, dan is dat nog maar 1%……..Maar ja, dat zijn cijfers die angstzaaier Wilders, en zijn mede collectivistische apolegeten, niet zo goed uitkomen natuurlijk. De “woeste” bevolking moet wel tegen zichzelf beschermd blijven worden natuurlijk…… 😉

   

   

 46. Waarnemer

  Dank voor de reacties van Kiwi45 (15:01) en Jansma (15:04) op mijn vraag en verzoek betreffende de L.P.

   

  ‘Ja in zoverre’ en ‘Ja en nee’ zijn de antwoorden op mijn vraag naar uittreding van Nederland uit de E.U.

  Terugvallen in een samenwerkingsverband à la de E.E.G. wordt als optie genoemd  en de opmerking ‘uittreding uit de E.U. is niet meer nodig als individuele eigendomsrechten hersteld zijn’ komt daar naast te staan.

  -Terug naar samenwerking zoals in de E.E.G., dus zonder de kwalijke politieke ‘eenheidsgedachte’ lijkt mij goed, maar dan zal toch eerst de fascistische E.U. moeten zijn gestorven of om zeep geholpen. 

  -‘Individuele eigendomsrechten herstellen’ zal niet gaan zonder uit de E.U. te treden of zonder dat die E.U. ingestort zal zijn.

  Kortom: Een eerste aanzet zal, ook voor een partij als de L.P., moeten zijn: Wég uit de E.U. De benadering van dat punt vind ik nogal vaag. Onderschat de L.P. de macht van de E.U.?

   

  ‘Scheiding van staat en economie’. Dat wil ik graag met een werkbaar en daarbij te verwerkelijken voorbeeld geïllustreerd zien. 

  ‘-Individuële eigendomsrechten’ veronderstellen ook individuele verantwoordelijkheid voor de verwerving van die eigendommen. Is iedereen daartoe in staat?

  -Het ‘non-agressieprincipe’ gaat uit van het goede in de mens. De mens die zijn verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van andermans belangen, kan en wil nemen……..maar daar is men al eerder de mist mee in gegaan nietwaar?

   

  De ideeën van de L.P. voor zover ik ze hier verneem zullen moeten worden voorzien van een stevig en uitvoerbaar plan van aanpak. Anders blijft het bij de zoveelste vorm van idealisme die tot mislukken gedoemd is. Daarbij: gezien de gebruikte formuleringen zullen deze ideeën ook het grote publiek niet bereiken, wat me toch een voorwaarde lijkt te zijn voor succes.

  Tenslotte: Ik vrees dat de L.P. de werkelijkheid niet onder ogen ziet. 

   

 47. shrimpocat

  Hebben ze je al verteld dat de LP voor ongebreidelde immigratie is?

 48. Waarnemer

  Nee Shrimp (19:59). Weet jij er meer van? Hoe gaat de L.P. dan om met het individuele eigendomsrecht van de immigranten? En die non-agressie en zo? Ik weet echt geen paperclip van die L.P. Las tot op heden zelfs niet door als die in reacties ter sprake kwam.  

 49. Jansma

  QUOTE: “Kortom: Een eerste aanzet zal, ook voor een partij als de L.P., moeten
  zijn: Wég uit de E.U. De benadering van dat punt vind ik nogal vaag.
  Onderschat de L.P. de macht van de E.U.?”

   

  Nee, u haalt oorzaak en verband door elkaar. De EU kan enkel ontstaan doordat een groep individuen, houders van staatsmacht, u recht ontkennen. Daar recht een moreel principe is dat “juiste” handelingen tussen individuen omvat, is de EU enkel mogelijk doordat een groep individuen andere individuen ondergeschikt maakt aan hun dictaten. De EU is een direct gevolg van het niet erkennen van individuele eigendomsrechten. Het is hier van belang om te beseffen dat eigendomsrechten ENKEL uit handen kunnen worden GEGEVEN. Niet genomen. Dit is exact hoe de criminele organisatie EU heeft kunnen ontstaan…..En de enige wijze waarop ze ten onder kan gaan: Stem nooit en te nimmer op partijen (VVD, PVV, D66, SP of welke Tweede Kamer partij dan ook). Stem niet voor een groep, stem voor UW recht, daar u enkel als een individu over recht beschikt. De LP is dan ook niet voor niets MORDICUS tegen de EU. U moet begrijpen dat hier geen onderhandeling met de LP plaats over kan vinden. De LP zal NOOIT en te NIMMER meewerken aan een coalitie die pro EU is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de PVV, waar e.e.a flexibel blijkt door een gebrek aan morele principes.

   

  QUOTE: “Scheiding van staat en economie’. Dat wil ik graag met een werkbaar en daarbij te verwerkelijken voorbeeld geïllustreerd zien.”

   

  Zie de Verenigde Staten vanaf 1776 om te zien hoe zoeits er uit ziet. Het ging 250 jaar goed, totdat collectivisten recht begonnen te vernietigen met collectief recht, wat geen recht kan zijn…..Mijn werkbaar en te verwezenlijken voorbeeld over hoe dat vandaag de dag ingevoerd kan worden is doodsimpel: Bij de volgende verkiezingen stemt iedereen op de LP of stemt men niet. Dan is de scheiding van staat en economie direct een feit. De EU instant historie. Of dit realistisch is, is een ander verhaal. Maar dat vraagt u dan ook niet.

   

  QUOTE: “Individuële eigendomsrechten’ veronderstellen ook individuele
  verantwoordelijkheid voor de verwerving van die eigendommen. Is iedereen
  daartoe in staat?”

   

  Nee, niet iedereen. Een ieder die lichamelijk en geestelijk gezond genoeg is om eigendom middels inspanning te vergaren kan natuurlijk eigendom vergaren. De mate waarin men in staat is om eigendom te vergaren verschild hangt af van de individuele geestelijke capaciteit.

   

  QUOTE” Het ‘non-agressieprincipe’ gaat uit van het goede in de mens. De mens
  die zijn verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van andermans belangen,
  kan en wil nemen……..maar daar is men al eerder de mist mee in gegaan
  nietwaar?”

   

  Waar heeft het non-agressie principe gefaald dan?

   

  QUOTE: “De ideeën van de L.P. voor zover ik ze hier verneem zullen moeten worden
  voorzien van een stevig en uitvoerbaar plan van aanpak. Anders blijft
  het bij de zoveelste vorm van idealisme die tot mislukken gedoemd is.
  Daarbij: gezien de gebruikte formuleringen zullen deze ideeën ook het
  grote publiek niet bereiken, wat me toch een voorwaarde lijkt te zijn
  voor succes.”

   

  Aangaande de formulering heeft u een goed punt. Aangezien
  enkel een individueel mens rechten kan bezitten, is de expressie “individuele
  rechten” een pleonasme dat men helaas moet gebruiken voor doeleinden
  van verheldering, in de intellectuele chaos van vandaag de dag. Het doorbreken van een dergelijke mate van gehersenspoeldheid vergt eerder decennia dan jaren.

   

  QUOTE: “Tenslotte: Ik vrees dat de L.P. de werkelijkheid niet onder ogen ziet.”

   

  Wat bedoelt u daar EXACT mee?

   

   

   

   

 50. Jansma

  Natuurlijk. Enkel IK en de mensen met wie ik samenwoon behoren te bepalen met wie ik samenwoon en om welke reden. Dat is MIJN recht en MIJN keuze. Niet dat van een ander. Worden individuele rechten (vanaf nu gewoon rechten genoemd) gerespecteerd, dan bepaal IK en mijn medemensen wie er er toegstaan zijn om  EIGENDOM te betreden en wie niet……Ook waarom niet.

   

  Enkel IK behoor te bepalen waar mijn vruchten van arbeid aan besteed worden en aan wie. Kom daar bij uw collectivistische rechtenschender en dief Geert Wilders maar eens om……

 51. Peter Pan

  QUOTE: “Tenslotte: Ik vrees dat de L.P. de werkelijkheid niet onder ogen ziet.”

  Wat bedoelt u daar EXACT mee?

   

  Dat ze naar de kloten gaat Jansma

 52. Jansma

  U bent vast in staat om concreet in woorden uit te drukken wat u daarmee bedoelt.

   

  “Ik vrees dat de LP de werkelijkheid niet onder ogen ziet”, is non-taal. Het zegt namelijk niets. Deze zin heeft enkel concrete betekenis voor degene die de zin uit. En de interpretatie die u er aan ontleent. Uw opmerking “Dat ze naar de klote gaat” zegt derhalve nog minder.

   

  Dus leg eens concreet en onomfloerst uit wat u bedoelt?

 53. Waarnemer

  Jansma (20:48), ik vind het prachtig wat je daar allemaal schrijft hoor, maar het gaat me veel te veel tijd kosten om op alles serieus in te gaan en waar nodig te weerleggen. Daar heb ik wel de capaciteiten en de kennis voor, maar ik heb er geen zin in omdat me een en ander nutteloos lijkt.

  Mijn conclusie op grond van wat ik las luidt vooralsnog dat de L.P. een elitaire, egocentrische zo niet egoïstische, daarbij niet pragmatische groep is, die voorbijziet aan de werkelijkheid, of waar dat niet het geval is niet weet hoe die ongewenste werkelijkheid te veranderen, die verwaarloost wie over ontoereikende vermogens beschikt, die een verkeerd en geïdealiseerd mensbeeld hanteert en die geen enkel idee heeft hoe de grote massa te bereiken. Een partij dus die zich bevindt achter een bureau in een kamer zonder vensters of in een kelderruimte. Het zal nooit iets worden met die L.P. 

 54. Jansma

  QUOTE: “Hoe gaat de L.P. dan om met
  het individuele eigendomsrecht van de immigranten?”

   

  Welk gedeelte van individuele eigendomsrechten is u niet duidelijk? Had u het concept individuele eigendomsrechten begrepen, dan had u ook begrepen dat uw vraag op zijn zachtst gezegd curieus is. Dus was kan ik voor u verhelderen?

   

  QUOTE” En die non-agressie
  en zo? Ik weet echt geen paperclip van die L.P. Las tot op heden zelfs
  niet door als die in reacties ter sprake kwam.”

   

  Het non-agressie-principe omvat niets anders dan dat geen individu of groep individuen ooit het “recht” heeft om lijf of goed van andere individuen of groepen te schenden. Dat is voor immigranten niet anders dan voor autochtonen. Het betekent dus dat geen immigrant op ooit kosten van een autochtoon kan leven. Dat zou immers een schending van recht inhouden.

   

   

 55. Peter Pan

  ja, ik dacht ook dat ‘klote’ beter was. Nou Jansma, als iemand de werkelijkheid niet onder ogen ziet dan verkeerd hij dus in de waan. Geeft niet als hij een kunstenaar is en vrijelijk weer naar de werkelijkheid kan terugkeren en zich kan handhaven in de samenleving. Wat is nu de waan, Jansma, dat is dat u denkt dat het recht een universeel gegeven is, een universele waarheid, dat u denkt dat het negatieve recht van Ruby is aangeboren, dat het niet moet worden aangereikt aan dat meisje. Dat betekent dat mensen niet goed of kwaad zijn zonder expliciete definitie van moraal. Dat betekent dat u zonder eigendomsrechten ter wereld komt en zonder eigendom zult sterven. Dat betekent dat u, heer Jansma, geen poot hebt om op te staan met uw bewering dat het door u verdiende volledig uw eigendom is. Uit de lucht gegrepen matra’s Jansma, zoals zoveel ideologieën en religies tracht u uw volgelingen op dit weblog valselijk te beïnvloeden. Jansma, alles wat u beweert is een waandenkbeeld dat in de reële werkelijkheid niet bestaat. Wat wel zou kunnen is dat u op basis van ideologische zingeving veranderingen voorstelt aan de samenleving. Maar u lijkt van de veronderstelling uit te gaan dat het libertarisme de state of nature is. Maar het is the state op psychosis.

 56. R. Hartman

  Allereerst bedankt voor de uitvoerige uiteenzetting, Jansma. Nog een paar kleine puntjes daarbij:

  “QUOTE: “Individuële eigendomsrechten’ veronderstellen ook individuele
  verantwoordelijkheid voor de verwerving van die eigendommen. Is iedereen
  daartoe in staat?”

  Nee, niet iedereen.”

  Los van de toelichting door Jansma is het goed om te beseffen dat ook geldt: Nee, niet meer iedereen. De debilisering van de maatschappij en het collectiviseren van wat vroeger hele gewone individuele verantwoordelijkheden waren heeft veel mensen hun zelfredzaamheid ontnomen en afhankelijk gemaakt van de staat. Men ziet het aan de moraal en het fatsoen op straat: het neemt steeds verder af. Generaties van opvoeders zijn zelf niet meer opgevoed, en kunnen fatsoen dus ook niet meer aan hun kroost bijbrengen.

  Dat proces heeft een tijdje geduurd, en het zal dan ook tijd kosten om het om te draaien. Te beginnen door het propaganda-instituut dat staatsonderwijs heet te vervangen door een privaat systeem van kwaliteitsonderwijs. Je kunt niet blijven dweilen met de kraan open, dat wist Pim al.

   

  “QUOTE” Het ‘non-agressieprincipe’ gaat uit van het goede in de mens. De mens
  die zijn verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van andermans belangen,
  kan en wil nemen……..maar daar is men al eerder de mist mee in gegaan
  nietwaar?””

  Deze quote behelst een onjuiste aanname: het non-agressieprincipe gaat nu juist NIET uit van het goede in de mens. Waar het wel van uitgaat is dat meer mensen van nature goed zijn dan kwaadaardig, en dat de gelegenheid de dief maakt. De meeste mensen zijn nu eenmaal niet agressief richting hun medemensen, hun buren, hun bakker, hun vrienden en zelfs onbekenden. Men discrimineert, kiest zijn bakker, slager, supermarkt in vrije wil, helpt zijn buurman een handje als dat zo uitkomt en negeert mensne die men niet wil kennen. Allemaal heel libertarisch.

  Waar het misgaat is wanneer een plek geschapen wordt waar mensen die niet van nature goed zijn de gelegeheid krijgen een machts- en geweldsmonopolie te scheppen, en regels te maken waar iedereen zich aan dient te houden, zinnif of onzinnig, en die met geweld te handhaven of juist niet (selectieve handhaving, vriendjespolitiek).

  Non-agressie wordt gehandhaafd door een ordedienst die dat als enige taak heeft, en die ook op die taak wordt afgerekend.

  Wie oprecht meent dat non-agressie niet kan werken omdat er slechte mensen zijn zou de uiterste consequentie uit die redenering moeten trekken: een machts- en geweldsmonopolie heeft bij uitstek een aanzuigende werking op juist die mensen, die de baas willen spelen over anderen; goede mensen hebben daar geen behoefte aan, die wensen slechts in vrijheid en rust hun leven te leiden zoals hen dat goeddunkt, en gunnen dat ook aan anderen.

  Het plan van aanpak van de LP omvat in eerste instantie de bewustmaking van mensen van de immoraliteit van een omnipotente overheid, en de effecten die die heeft op een samenleving. Pas daarna zal er (een begin van) draagvlak zijn voor de aanpak van die immoraliteit. Principes zijn een stabiele basis, onvrede is dat niet. De macht van de staat (en dus ook de EU) komt uit de loop van een pistool. Maar de meeste mensen zien dat pistool helemaal niet, en dus dient dat als eerste te veranderen.

  Het libertarisme is dan ook een consequente, principiële filosofie, geen ideologie.

 57. Jansma

  QUOTE: “Jansma (20:48), ik vind het prachtig wat je daar allemaal schrijft hoor,
  maar het gaat me veel te veel tijd kosten om op alles serieus in te
  gaan en waar nodig te weerleggen. Daar heb ik wel de capaciteiten en de
  kennis voor, maar ik heb er geen zin in omdat me een en ander nutteloos
  lijkt.”

   

  Geen individu of groep individuen heeft ooit het recht om lijf of goed van andere individuen of groepen te schenden. Dat is het libertarisme. Exact hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om 1 zin moreel danwel fundamenteel te ontkrachten…..?

   

  QUOTE: “Mijn conclusie op grond van wat ik las luidt vooralsnog dat de L.P. een
  elitaire, egocentrische zo niet egoïstische, daarbij niet pragmatische
  groep is, die voorbijziet aan de werkelijkheid, of waar dat niet het
  geval is niet weet hoe die ongewenste werkelijkheid te veranderen, die
  verwaarloost wie over ontoereikende vermogens beschikt, die een verkeerd
  en geïdealiseerd mensbeeld hanteert en die geen enkel idee heeft hoe de
  grote massa te bereiken. Een partij dus die zich bevindt achter een
  bureau in een kamer zonder vensters of in een kelderruimte. Het zal
  nooit iets worden met die L.P. “

   

  Had u zich er in verdiept, dan zou dat uw beeld wellicht hebben veranderd. Dat het nooit iets zal worden met de LP in de context van een parlementaire democratie ben ik met u eens. Al was het maar omdat het zelfs nodig is om aan intelligente lieden zoals u, en dat zeg ik met het volste respect en zonder bijbedoeling, dat “individuele rechten” een pleonasme vormen en groepsrechten geen rechten kunnen zijn. Dat natuurlijk los bezien van het feit dat 8.950.000 van de 9.000.000 kiezers stemmen op rechtenschende partijen….Exact hoe losgeslagen van uw werkelijkheid denkt u dat ik ben….? 😉

   

   

 58. Peter Pan

  Jawel, maar er zijn nu evenveel slechte als goede mensen als straks. Dus als de overheid wordt opgeheven zakken die slechterikken naar lagere groepen om daar de leiding over te nemen. U tracht de structuur van de maatschappij te veranderen, terwijl het probleem ligt in het aandeel slechte t.o.v. het aandeel goede mensen. En dat verandert u daar niet mee.

 59. Tannenbaum

  De geschiedenis leert dat een mondiale omslag alleen plaatsvindt na een een (flinke) oorlog. We zijn al in oorlog met de islam, we hoeven onze inspanningen alleen nog maar op te voeren. Wij zijn nu nog in het voordeel. Als we wachten nemen zij dat voordeel en zijn we de pineut.

 60. Jansma

  QUOTE: “Vraag: Heeft die L.P. als éérste doel de uittrede van Nederland uit de E.U. ?”

   

  Ja en nee. Ja, omdat de LP als doel heeft om individuele eigendomsrechten te herstellen. Nee, omdat uittrede uit de EU niet meer nodig is als individuele eigendomsrechten hersteld zijn.

   

  QUOTE: “Verzoek: Kun je in tien regels aangeven wat de hoofd-streefpunten zijn van de L.P. ?”

   

  Dat kan ik in 1 regel. Het herstellen van individuele eigendomsrechten door alle collectieve rechten af te schaffen.

   

   

 61. Kiwi45

  U vraagt: heeft de LP als eerste doel om uit de EU te treden? Het antwoord is ja, in zoverre dat het in de top van het prioriteitenlijstje staat. Mochten we die mogelijkheid hebben dan zou een terugkeer naar een vrijblijvend samenwerkingsverband zoals de EEG was ook prima zijn voor de LP. Kijk je naar hoe de hazen in Brussel lopen dan kun je weten dat dit niet in de lijn der verwachtingen ligt, dus dan is uittreden de snelste optie.

  De LP bedrijft politiek op basis van het Non-agressie principe (niet te verwarren met pacifisme!). Kortom: ieder individu dient volledige vrijheid te hebben, mits hij geen agressie (of fraude) pleegt tegenover andere individuen. Met die vrijheid komt echter ook verantwoordelijkheid. Het afschuiven van verantwoordelijkheden anders dan middels een vrijwillige overeenkomst is wat de LP betreft niet mogelijk.

   

  Uiteindelijk betekent dit een volledige scheiding van staat en economie.

  De LP zal dus voor elke maatregel stemmen die de overheid inperkt en de individuele vrijheid bevordert.

 62. Jansma

  Wat is er onjuist aan die veronderstellingen?

 63. Jansma

  QUOTE: “Nou meneer Jansma, natuurlijk krijgt de argeloze lezer de indruk dat u hem met grove middelen tracht te hersenspoelen: “Verklaar u nader“. Jansma, foei, dat past toch binnen een dictatuur. En daar was u toch zo op tegen?”

   

  “Grove middelen en dictatuur”….Ronduit vermakelijk. Cut the crap. Stop met het spelen van “slachtoffertje”. Ik ben immuun voor argumenten van 5-jarigen.

   

  QUOTE: “Kom op Jansma, hier regeert de wetenschap. Kom met een uitgewerkte
  theorie. Van mijn theorieën klopt misschien ook geen hout maar ik
  verduidelijk ze graag zonder ze aan anderen op te dringen.”

   

  Dat is nog veel vermakelijker! U dringt ze aan niemand op……? Haha, u pleurt uw absurde theorieen over vanille en Islam hier werkelijk in ieder stuk op de website. Vaak zelfs met link naar uw eigen online verlaten eilandje der non-existentie….Ronduit ridicuul. Zoals het ook weer de insteek van een 5-jarig kind is om te stellen dat ik iets opdring aan een ander. Dat is namelijk onmogelijk en u weet het. U KIEST ervoor om te reageren of NIET. Dat is dan ook meteen uw enige keuze…..Amusant en aandoenlijk dat je dit soort argumenten nodig hebt. Nogmaals, ik ben er immuun voor.

   

  QUOTE: Contradictio in adjecto, ach heeft u daar de hele
  middag naar lopen zoeken. Het recht van de sterkste is een vierkante
  cirkel. Jansma, het is een uitdrukking zo oud als de wereld. Het is de
  eerste omschrijving van dierlijk recht. Ik heb het niet bedacht hoor.

   

  Dierlijk recht is wederom een contradicio in adjecte. Beste, u kwaakt simpelweg in de ruimte. Woorden zonder betekenis, zonder enig raakvlak met de context van het besprokene. Het is alles dat u weet te “produceren”…..Wat een leegte. Wat een armoede. Ik heb het al gezegd: U begrijpt zelfs niet wat een recht is….. 

   

  QUOTE: “Ja, inderdaad, laat ik mij niet meevoeren door uw beneveling naar
  libertarisme, iedere stap Jansma, moet verantwoord worden, geen
  nepargumentaties, alles openlijk zoals ik ook altijd doe. Mij belazer je
  niet Jansma, je theorie klopt voor geen meter. De psychologische poot
  is een absolute fail.”

   

  U heeft nog steeds niet door dat het niet mijn wens is om u te overtuigen…..I could’nt care less. Ik bestudeer u. Sta me toe een aantal van mijn observaties te delen. Ik heb geobserveerd dat al uw comments, opzichzelf en in onderlinge samenhang bezien, slechts 2 doelen dienen:

   

  1) U tracht MIJ ervan te overtuigen dat het libertarisme op onjuiste gronden berust.

   

  2) U tracht zichzelf ervan te overtuigen dat het Libertarisme onjuist is. (Het waarom begin ik steeds beter te begrijpen).

   

  1)  Laten we de ultieme consequentie hiervan het mij afstand laten doen van het libertarisme noemen. Dat kunt u echt ZEER eenvoudig bewerkstelligen. Daar heeft u geen 30 A4’tjes aan nietszeggende drab voor nodig. Een alinea volstaat. Overtuig mij mij
  ervan dat u een BETERE en JUISTERE morele fundering voor menselijke interactie weet
  dan het non-agressie-principe. That’s all….Echter dat doet u niet. Uw geest kan enkel vernietigen. Er zit geen constructief vermogen in. Niets, noppes, nada.

   

  2) Dit punt streeft u na omdat er geen grotere dreiging voor uw non-realiteit bestaat dan het Libertarisme en het fundament waarop ze is gestaafd. Ik vermoed zelfs dat u of leven in een libertarische samenleving, als ACUUT levensbedreigend ervaart. U wordt gedreven door angst en onzekerheid. Dat baseer ik op het eenvoudige gegeven dat het libertarisme niets anders van u vraagt dan te stoppen met geweldsinitiatie. Hoe kan dit nu een foute of onjuiste construct zijn, Peter? Toch bent u hier tegen. Waarom…? Omdat U leeft in een dergelijk paranoide en angstige denkwereld dat u enkel bruut agressief geweld om u heen ziet. Zie uw contradictio in adjecto genaamd Recht van de Sterkste. Zie daar uw vanille-chocolade psychose. U portretteert de mens structureel als een “dierlijke” entiteit. Gedreven door zijn onderbewuste. Belust op sex en macht. Testosteron vs oestrogeen. Uw “gejank” dat ik u commandeer wanneer ik stel “verklaar u nader” (ook da was een bewussie, Peter), waar u eenvoudig kunt besluiten geen gehoor aan mijn commando te geven. U gruwelt- en krimpt ineen van pure paniek bij het idee dat er geen criminele organisatie meer is die u een garantie op leven biedt, zelfs al is dit een garantie die met agressief geweld wordt afgedwongen en de garantie onmogelijk gegarandeerd kan worden zonder mij en de mijnen, de werkelijke sterken van deze wereld. U bekijkt de wereld niet vanuit het perspectief van een sterke, maar een zwakke. Als een jong hertje, dat zonder bescherming enkel is omringd door hongerige wolven. U bent letterlijk doodsbang voor een situatie waarin u
  verantwoordelijkheid voor het leven niet meer in schoenen van anderen
  kunt schuiven……

   

  Ik moet bekennen dat ik u er recent ook een tikje ingeluisd heb, door onlangs te suggereren dat u een vrouw bent……Waarop u antwoorde dit als een compliment te zien. Dat was de check in the box waar ik naar op zoek was. U voelt zich oestrogeen, in een wereld van testosteron. Het angstzweet loopt u door de bilnaad, bij de gedachte dat de agressieve Alpha Males van deze wereld er niet langer zijn om de illusie van het recht op leven in stand te houden……U ziet zichzelf als zwakkere van deze wereld. Dan bent u dat ook. U wordt gedreven door niets anders dan angst en onzekerheid. Dat vind ik een trieste constatering, want wat een treurige manier om een mensenleven te verspelen, maar tegelijk is het de enige logische rationele constatering die er is. A is A. Wat IS, IS.

   

  QUOTE: “Neen, Jansma, met ieder comment leert u meer over uzelf, en zo hoort het ook. Zijn wij nu zo onderhand niet eens een beetje klaar? Meneer Jansma?”

   

  Ik heb geleerd wat ik wilde leren. Over u. Over de uwen. Over uw filosofie van non-denken, dat het fundament kent in een angst-psychose. U heeft mij zinvol inzicht verschaft. Daar dank ik u voor. Voorts wens ik u verdere “sterkte” in dit leven…..

 64. Peter Pan

  .

  Nou meneer Jansma, natuurlijk krijgt de argeloze lezer de indruk dat u hem met grove middelen tracht te hersenspoelen: “Verklaar u nader“. Jansma, foei, dat past toch binnen een dictatuur. En daar was u toch zo op tegen? En dan Waarnemer onbeschoft behandelen omdat hij niet al die flutromans van die juf wil lezen. Kom op Jansma, hier regeert de wetenschap. Kom met een uitgewerkte theorie. Van mijn theorieën klopt misschien ook geen hout maar ik verduidelijk ze graag zonder ze aan anderen op te dringen.

   

  [U begrijpt nog steeds niet dat het recht van de sterkste een contradictio in adjecto is.]

   

  Contradictio in adjecto, ach heeft u daar de hele middag naar lopen zoeken. Het recht van de sterkste is een vierkante cirkel. Jansma, het is een uitdrukking zo oud als de wereld. Het is de eerste omschrijving van dierlijk recht. Ik heb het niet bedacht hoor.

   

  [Kent u die slijm om mee te spelen wellicht nog uit uw jeugd? Die slijm is u.]

   

  Jansma, Jansma, hier moest ik onbedaarlijk lachen. Straks komt deze intellectueel nog met het poepverhaal.

  Ja, inderdaad, laat ik mij niet meevoeren door uw beneveling naar libertarisme, iedere stap Jansma, moet verantwoord worden, geen nepargumentaties, alles openlijk zoals ik ook altijd doe. Mij belazer je niet Jansma, je theorie klopt voor geen meter. De psychologische poot is een absolute fail.

   

  [En ik ben u er dankbaar voor. Met iedere comment van u leer ik meer. En
  begint me duidelijker te worden hoeveel Pan’s er rondlopen op deze
  aardkloot en hoe groot de verwoesting van het non-denken eigenlijk is.]

   

  Neen, Jansma, met ieder comment leert u meer over uzelf, en zo hoort het ook. Zijn wij nu zo onderhand niet eens een beetje klaar? Meneer Jansma?

   

 65. Waarnemer

  Ik herhaal nog maar eens wat ik in een eerdere reactie schreef en wat ik ook na lezing van de discussies daaronder nog steeds moet handhaven:

   

  “Mijn conclusie op grond van wat ik las luidt vooralsnog dat de L.P. een elitaire, egocentrische zo niet egoïstische, daarbij niet pragmatische groep is, die voorbijziet aan de werkelijkheid, of waar dat niet het geval is niet weet hoe die ongewenste werkelijkheid te veranderen, die verwaarloost wie over ontoereikende vermogens beschikt, die een verkeerd en geïdealiseerd mensbeeld hanteert en die geen enkel idee heeft hoe de grote massa te bereiken. Een partij dus die zich bevindt achter een bureau in een kamer zonder vensters of in een kelderruimte. Het zal nooit iets worden met die L.P”.

   

  Meer kan ik er nog altijd niet van maken, of het moest zijn dat ik ook nog gebrek aan mensenkennis, verongelijktheid, aanmatiging, enige verbale agressie en een sectarische houding kon waarnemen en melden….

   

   


 66. Jansma

  QUOTE: “U bent boos omdat u het rationele argument ontbreekt mij te overtuigen.
  Anarcho-kapitalisme is de lust van jonge mannetjes om de groep te
  verlaten met wat vrouwtjes of ander privaat eigendom. Het is zo
  pathetisch, zo doorzichtig.”

   

  Ik ben niet boos, noch bent u overtuigbaar. U leeft namelijk in een vloeibare wereld van non-existentie. Letterlijk al uw theororieen draaien om ontkenning. U heeft het alleen niet door. Dat maakte het aanvankelijk amusant, maar begint intussen gevoelens van plaatsvervangende schaamte op te roepen. “Lust van jonge mannetjes om de groep te verlaten met wat vrouwtjes……”. Goede man, wat moet ik met deze ongedefinieerde veralgemeniserende woordendrab?

   

  QUOTE: “Met hoeveel comments staan u en uw geestverwant nu al niet op ons in te
  hakken. U hebt geen schijn van overtuigingskracht. Wat betekent dat u
  destijds zelf met open ogen in deze egoïstenval bent getuind.”

   

  U schijnt nog altijd in de veronderstelling te verkeren dat overtuigen mijn doel is….U bent niet te overtuigen van wat dan ook, door uw nihilistische filosofie. Zie uw gezever over the state of nature. U ontkent de state of nature van de mens. Namelijk dat hij moet vreten om te leven…..En dat er geen recht op vreten bestaat in de natuur. Slechts recht op vergaring ervan…..Ik heb u al verteld wat mijn doel is, Peter. En dat is niet u overtuigen.

   

  QUOTE: “Ho Jansma, dat heb ik niet gezegd, zelf ben ik voor het negatieve recht van zelfbeschikking en
  veel libertarische ideeën zouden deels kunnen worden uitgewerkt. Maar
  wat ik met mijn negatieve verstand dat niet tot enig constructief
  denkwerk in staat is meen te moeten opmerken is, dat u een dwingelandje bent, een onverlicht despootje, een absolutistisch fundamentalistisch denker, kortom een dictator in den dop. En dat Jansma, dat bevindt zich niet in uw bewuste. Uw libertarische bewuste is de anti-projectie van wie u werkelijk bent. U bent geen ongevaarlijk persoon en het is te hopen dat u nooit met enige macht zult worden omkleed.”

   

  U zegt hier weer NIETS. Abstractheid, ontastbaarheid en ondefinieerbaarheid. Letterlijk LUCHT. Een drab van non-woorden en illusies die kennelijk tussen uw oren een omlijnde betekenis kennen. U is niet in staat tot concreet denken…..En daardoor niet tot denken.

   

  QUOTE: “Wel, wel, wel Jansma, de Verenigde staten van na 1776 waren juist het
  absolute toonbeeld van het recht van de sterkste, van immoraliteit, van volstrekt immorele rechtspleging. Hoe is het mogelijk dat u dit als voorbeeld stelt. Als er één land is met de slogan : ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ dan zijn dat de Verenigde Staten wel. Jansma, de VS waren het recht van de sterkste ten voeten uit. En dat Jansma, deze anti-projectie van wat u verkondigt is wie u werkelijk bent. Een oriëntaal despoot.”

   

  U begrijpt nog steeds niet dat het recht van de sterkste een contradictio in adjecto is. Vierkante cirkels bestaan niet. Recht van de sterkste ook niet. En dat bedoel ik met mijn eerdere comment. U begrijpt zelfs eenvoudigweg niet eens wat een “recht” is…….

   

  En dus blijft u, comment na comment, maar verdwalen in uw woud der non-existentie, verhullend en multi-interpretabel woordgebruik, platitudes, argumentum ad hominems, zonder ook maar ooit een concreet IETS aan te dragen. Kent u die slijm om mee te spelen wellicht nog uit uw jeugd? Die slijm is u. Uw non-denken. Ik knijp in u, en u “oozed” er ongrijpbaar tussen handpalm en vingers tussen uit. U is volkomen vloeibaar. Niet op basis van concrete argumenten, van van ondefinieerbare non-speak, non denken en ontwijking.

   

  En ik ben u er dankbaar voor. Met iedere comment van u leer ik meer. En begint me duidelijker te worden hoeveel Pan’s er rondlopen op deze aardkloot en hoe groot de verwoesting van het non-denken eigenlijk is.

 67. Peter Pan

  .

  Zo, heeft Obomov de handdoek in de ring geworpen? Nou Jansma, als plaatsvervanger bent u geen verbetering. Moet Hartman straks de scherven weer opvegen.

   

  U bent boos omdat u het rationele argument ontbreekt mij te overtuigen. Anarcho-kapitalisme is de lust van jonge mannetjes om de groep te verlaten met wat vrouwtjes of ander privaat eigendom. Het is zo pathetisch, zo doorzichtig.

   

  Met hoeveel comments staan u en uw geestverwant nu al niet op ons in te hakken. U hebt geen schijn van overtuigingskracht. Wat betekent dat u destijds zelf met open ogen in deze egoïstenval bent getuind.

   

  En dat gezeur over het recht Jansma, dat is hoe u het ziet, dat mag, maar het is niet de state of nature, het recht van de sterkste, en dat is er over een miljoen jaar nog, waar u dan al zonder medename van enig eigendom bent overleden. Het is tragisch Jansma zo in de val van het libertarisme te zitten en er met goed fatsoen niet meer uit te kunnen.

   

  [Dat is ook de reden dat u zelf NOG NOOIT ook maar ENIGE suggestief heeft aangedragen over hoe het dan wel moet]

   

  Ho Jansma, dat heb ik niet gezegd, zelf ben ik voor het negatieve recht van zelfbeschikking en veel libertarische ideeën zouden deels kunnen worden uitgewerkt. Maar wat ik met mijn negatieve verstand dat niet tot enig constructief denkwerk in staat is meen te moeten opmerken is, dat u een dwingelandje bent, een onverlicht despootje, een absolutistisch fundamentalistisch denker, kortom een dictator in den dop. En dat Jansma, dat bevindt zich niet in uw bewuste. Uw libertarische bewuste is de anti-projectie van wie u werkelijk bent. U bent geen ongevaarlijk persoon en het is te hopen dat u nooit met enige macht zult worden omkleed.

   

  [De Verenigde Staten zijn het enige land ter wereld in de geschiedenis
  van de mensheid waar uw geliefde “recht van de sterkste” (hetgeen geen
  recht kan zijn), geen enkele plaats meer kende.]

   

  Wel, wel, wel Jansma, de Verenigde staten van na 1776 waren juist het absolute toonbeeld van het recht van de sterkste, van immoraliteit, van volstrekt immorele rechtspleging. Hoe is het mogelijk dat u dit als voorbeeld stelt. Als er één land is met de slogan : ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ dan zijn dat de Verenigde Staten wel. Jansma, de VS waren het recht van de sterkste ten voeten uit. En dat Jansma, deze anti-projectie van wat u verkondigt is wie u werkelijk bent. Een oriëntaal despoot.

   

   

 68. Jansma

  Mijn hemel. Goede man, verdiep u toch eens een keer in de materie in plaats van dat u middels oevergeloos gezwam vol platitudes, nietszeggendheden, non-taal en ontkenning om ontkenning een theorie tracht te ontkrachten die u niet eens begrijpt. U begrijpt niet eens wat een recht is…….. U bent werkelijk de meest “negatieve” geest die ik ooit heb meegemaakt. Niet omdat u ik u een azijnzeiker vind, maar omdat u niet in staat bent tot constructief denkwerk. Dat is ook de reden dat u zelf NOG NOOIT ook maar ENIGE suggestief heeft aangedragen over hoe het dan wel moet……Uw brein werkt slechts in termen van vernietigen. Niet in termen van construeren. U heeft zelfs niet in de gaten dat het fundament van uw denkwerk vormt onder uw absurde diade-myade-chocolade theorie, die u amusant genoeg wetenschappelijke waarde toedicht.

   

  Wat bazelt u nou toch iedere keer over het gegeven dat het libertarisme zich moet bewijzen? De ENIGE vrije samenleving OOIT in de geschiedenis van de mensheid was een libertarische samenleving. Niet geheel toevallig was dit ook economisch de meest succesvolle samenleving uit de geschiedenis. De theorie IS al lang bewezen. In de praktijk. De Verenigde Staten zijn het enige land ter wereld in de geschiedenis van de mensheid waar uw geliefde “recht van de sterkste” (hetgeen geen recht kan zijn), geen enkele plaats meer kende.

   

  Van 1776 tot en met het begin van de 20e eeuw zelfs. In de Verenigde Staten. Het ENIGE land in de geschiedenis van de mensheid waar de houders van Staatsmacht gebonden waren aan hetzelfde recht als haar inwoners. Door de Constitution en The Bill of Rights. Het ENIGE land ter wereld waar een scheiding tussen Staat en economie, een logisch gevolg van de rule of law, zorgde voor een ongelofelijke boom in welvaart en beschaving…..Het ging goed tot aan het moment dat het “recht” werd vernietigd door advocaten die collectivistische rechten, welke geen rechten KUNNEN zijn, gingen invoeren.

   

  Het libertarisme IS al bewezen. Hoeveel meer “bewijs” heeft u nog nodig?

 69. Peter Pan

  .

  [Wijsneuzen die menen te weten dat libertarisme niet kan werken stellen
  dus dat liberalisme niet kan werken, toch de basis voor het succes van
  de complete Westerse wereld en tegenwoordig ook daarbuiten]

   

  Ik wens deze opgedrongen cirkelredenatie niet te snappen tenzij u bedoelt dat de schuldeneconomie door het liberalisme wordt veroorzaakt. Obomov, u dient aan te tonen dat libertarisme werkt. Anderen falsifiëren dat. Wij wachten nog steeds op het bewijs van uw stelling.

   

  [Libertarisme komt in twee smaken: klassiek-liberalisme en anarcho-kapitalisme.]

   

   

  Het maakt niet uit in hoeveel categorieën u het libertarisme wenst te verdelen. U zult de basisprincipes moeten verantwoorden. U zult moeten laten zien hoe de psychologische component is gefundeerd. U zult moeten tonen dat het psychologische concept althans in theorie kan werken. U zult moeten aantonen dat psychologie uit economie kan worden afgeleid (libertarisme) en niet andersom.

   

  En natuurlijk zijn er in de VS afgesloten gemeenschappen waar het werkt. Maar dergelijke groeperingen hebben weer een of andere groepsidentiteit over zich heenhangen die verstorend werkt. Ik bedoel dat zij toch op een of andere wijze tot een groep behoren, waaronder zich subgroepen kunnen vormen. Laat ik het anders zeggen: het moet in Haïti (aardbeving) ook kunnen werken, een volstrekt losgeslagen samenleving zonder functionerende overheid.

   

  Dan heb ik op zich nog niet eens zoveel tegen het libertarisme maar tegen de dwang die daaruit voortkomt om de samenleving te hervormen zonder zich rekenschap te geven van de mogelijke gevolgen. Zou het libertarisme morgen kunnen worden afgedwongen dan kreeg men een symbiose van Griekenland en Haïti. Anarchokapitalisme is natuurlijk the bloody limit.

   

  [Het zal de onwennigheidheid zijn met de gedachte dat de staat, als
  vervanger van God, door libertariers regelmatig terecht gewezen en
  veroordeeld wordt.]

   

  De staat Obomov bestaat niet, dat is een abstractie, net zoals God, daar hebt u gelijk in. Verder wel een gevatte opmerking.

 70. Waarnemer

  Jansma (12:50), een (serieuze) vraag en een (serieus) verzoek van iemand die, bewust, nog nooit aandacht heeft willen schenken aan teksten betreffende alwéér een nieuwe partij, de L.P.:

  Vraag: Heeft die L.P. als éérste doel de uittrede van Nederland uit de E.U. ?

  Verzoek: Kun je in tien regels aangeven wat de hoofd-streefpunten zijn van de L.P. ?


 71. Happel

  De EU laat ons nooit gaan, tenzij door wie of wat dan ook gedwongen.

   

  De EU laat ons niet weten hoever men inmiddels gevorderd is naar de beoogde Eénpartij Staat, en daarna de Géénpartij Staat, wat standaard de beoogde Euro Marxistische dictatuur oplevert.

   

  De enige kans op een redelijk vrij NL is er alleen nog als de EU , gedwongen door geldnood en opstanden etc. ,het  experiment moet stoppen. waarbij dan wel de kans ontstaat dat de grotere landen de oude grenslijnen niet meer zullen eerbiedigen.

   

  Pas daarna kunnen wij dan eens gaan denken aan een leefbaar NL zoals omschreven in de diverse bovengenoemde idéalen. 

 72. shrimpocat

  Twee onjuiste veronderstellingen, maar ik denk dat je dat wel weet.

 73. dirk1940

  Als ik het goed heb uitgerekend dan is het volgende van toepassing.

  Totaal hebben wij belegd in dit land 1.710 biljoen. Dat is veel geld. Deel je dit bedrag door aantal inwoners dan heeft iedereen van jong tot oud dik 100.000 euro tot zijn/haar beschikking. Let wel van baby tot oude knar.

   

  Al die kantoren vol met verzekeringsmensen enz vreten het gespaarde geld op. Voor de mensen die de 65 halen, 35% is dan al dood, blijft er een schijntje over. Die dekkingsgraad hè?

   

  Het zou in mijn ogen een veel beter systeem zijn dat iedereen verplicht spaart. X percentage van je salaris of wat dan ook. Daar komt rente bij, jaar in jaar uit. Daar mag de overheid GEEN belasting over heffen. Het resultaat is een flinke som geld, door iedere persoon zelf gespaard en genoeg om leuk pensioen van te hebben. Dat doen we samen met de AOW in eenzelfde systeem. Scheelt vrachten werk en maakt dat ambtenaren, noodgedwongen, ander en misschien productief werk gaan doen. Bovendien geeft het mensen een gevoel van eigenwaarde, want ze zijn zelf ook een beetje verantwoordelijk voor hun oude dag geworden. Bij overlijden gaat restant geld naar eendere rekeningen van erfgenamen. De overheid blijft er met haar inhalige tengels van af. Geen erfgenamen, alles verdelen over iedereen.

   

  Zo kan het met enorm veel zaken helemaal anders. Waarom zo ontzettend veel verzekeringsmaatschappijen? Kan dit echt niet een stuk minder? Creatiever? Het kost veel te veel geld om de boel draaiende te houden. Iedere directie moet zo nodig een riante bonus hebben en u en ik betalen er voor.

   

  We moeten gewoon een goed doortimmerd plan maken over dit soort zaken, wat er nu is verdelen volgens een verdeelsleutel en in één klap de boel in Nederland resetten.

  Dit moet uiteraard niet worden overgelaten aan politici en figuren als Jorritsma, want dan weten we wel hoe het gaat aflopen. Dan houden we helemaal niets meer over.

   

  Zeg niet te snel, dat kan niet, soms moet je buiten ‘de box’ denken.

 74. Peter Pan

  .

  De groep kiest een leider, dat is de alpha male. Dat doet de groep op magische wijze. Zijn beleid zou op rationele wijze moeten worden beoordeeld. Maar dat kan de groep veelal niet.

   

  De kwetsbaarheid van de mens is dat hij een groepsdier is. Alle misbruik van de Staat – een abstractie – is hieruit te verklaren. Een wezenlijk verschil tussen houders van staatsmacht – concrete entiteiten – en houders van kipperennen is er niet. Dit omdat houders van staatsmacht vrijelijk van het vergiet van de staat naar dat van bank- en verzekeringswezen zwemmen en weer terug. Er bestaan daarom in moreel gezien geen goede of slechte bestuurstructuren. Tenzij het om goede en slechte mensen gaat. En daarmee ligt het libertarisme op zijn gat.


  (533)  Het Libertariër Syndroom

 75. Obomov

  De overheid gaat niet uit zichzelf inkrimpen. Dat kun je wel vergeten. Er zijn manieren denkbaar om diezelfde overheid dusdanig te overbelasten (ze houden het nu al bijna niet meer) dat ze in elkaar klapt – allemaal een uitkering aanvragen, allemaal een flinke PL afsluiten en die niet terugbetalen. Dat soort werk. Alleen zul je daarna niet dezelfde fouten moeten maken als nu.

 76. Jansma

  U is van mening dat u een betere bestemming voor MIJN bezit en vrijheid kent, dan ik?

   

  Wat is de reden dat u mij als productieslaaf wenst vast te houden?

 77. shrimpocat

  Dat zal ik om voor de hand liggende redenen niet doen. Dat stemmen dan.

 78. Jansma

  Dat is nogal een verwachtingspatroon dat u er op nahoudt….

   

  Maar mijn oplossing is hetzelfde als altijd. Ik roep u, en iedere andere inwoner van dit land, op om onmiddelijk MIJN onvervreembare individuele eigendomsrechten te respecteren, zoals ik ook die van u respecteer.

  Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is op geen enkele huidge Tweede Kamer partij te stemmen, maar te stemmen op de LP.

 79. Jeff Vink

  De vraag is: hoe dan? Er zijn helaas méér mensen die hun hand ophouden, dan mensen die belasting betalen. En dus is er weerstand elke keer als het rijk gas terugneemt. Ik vrees daarom dat de wal het schip moet keren. Pas als iedereen arm is en er geen basis meer is om belasting te heffen, zal er iets moeten gebeuren.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.