Griekse bail outs zijn een structurele bezuinigingskans

Hoeveel krijgt Nederland nog terug van Griekenland? En hoeveel kunnen we er op bezuinigen? Nederland heeft via Target2 een vordering van 4,1 miljard op Griekenland. Nederland heeft 3,2 miljard direct uitgeleend aan Griekenland.  Nederland heeft 1,2 miljard via het IMF uitgeleend aan Griekenland.  Nederland heeft 14,6 miljard via het EFSF uitgeleend aan Griekenland.

Totaal krijgt Nederland nog terug van Griekenland sinds mei 2010: 23,1 miljard Euro. Plus rente. Die schuld is binnen drie jaar opgebouwd. Dat is dus 7,7 miljard per jaar dat Nederland aan Griekenland uitleent of garandeert. Hebben de bail outs van Griekenland een permanent karakter?

Eerst even naar onze Minister van Financiën luisteren in verschillende talen: Dijsselbloem zegt daarover in Le Figaro:

“Als een land leent aan een ander land, dan moet dat terugbetaald worden. Dan kan tijd kosten, decennia. Maar het gaat om een aanvaard en beschermd principe. De Nederlanders en hun parlement hebben, zoals anderen, leningen voor Griekenland opengesteld, na de belofte dat zij hun geld terugkrijgen”.

 De Griekse krant Ekathimerini vroeg Dijsselbloem op 23 mei 2013:

“You said that one of the challenges is to bring down Greece’s debt. Is it feasible for eurozone parliaments to approve a deal that would incur losses to European taxpayers, for example?”

Dijsselbloem antwoorde daarop:

“Indeed, eurozone countries are prepared to do more if necessary to help Greece, on the condition that the program is fully implemented. This was part of the agreement in December. There has been no decision on the specifics yet, so I cannot say whether there will be a write off of bilateral debts at this stage. The point is that within the course of 2014, we will know if the program delivers and if more is necessary to be done.”

 Toen Suddeutsche Zeitung vroeg: “Planen Sie einen zweiten Schuldenerlass?”, antwoordde Dijsselbloem:

“Wir werden im April entscheiden, was zu tun ist. Ich verstehe die Bedenken. Griechenland ist weiterhin ein harter Fall. Wir alle sorgen uns. Aber schauen Sie, was sie schon alles erreicht haben. Ich finde das bewundernswert.”

 Dijsselbloem wil geen kwijtschelding van een deel van de schulden communiceren in het openbaar, maar een hele lange tijd van terugbetalen van de schulden als ‘hulp’ aanbieden. Dit, terwijl nu al bekend is bij de Troika dat Griekenland dit jaar en volgend jaar 0,5 miljard te kort komt om alleen al de rente over de schuld te betalen, laat staan afbetaling van de schulden. Daar komen ze niet eens aan toe. Het gebrek aan terugbetalingscapaciteit verergert dus met de jaren, zodat een eerste schuldenkwijtschelding noodzakelijk zal blijken in April 2014.

Dijsselbloem heeft dus altijd de bereidheid om meer te doen, te allen tijde. Een derde bail out van Griekenland is dus heel reëel, waartoe in de lente van 2014 besloten zal worden.

Hoe lang gaat dit nog door?  Komt er ook een vierde, vijfde en tiende bail-out?

Nou, ja dus.

Volgens een rapport van het IMF is het begrotingstekort van Griekenland in het jaar 2060 nog steeds 2,5% BBP, dankzij alle hervormingen die tot nu toe zijn overeengekomen met de Troika. De staatsschuld van Griekenland daalt dus niet de komende 47 jaar maar stijgt gedurende die hele periode, aangenomen dat de inflatie van de Euro onder de 2,5% blijft. Dijsselbloems hoop op terugbetaling van leningen kan enkel plaatsvinden als de Griekse overheid een begrotingsoverschot realiseert. Volgens het IMF is dat de komende 47 jaar in ieder geval niet het geval. Dijsselbloem weet dit en weet dus ook dat een (alsmaar voortdurende) schuldenkwijtschelding onvermijdelijk is.

De giften, leningen en garanties van Nederland aan Griekenland hebben zonder zo een kwijtschelding een structureel karakter de komende 47 jaar en bedragen nu 7,7 miljard per jaar. Dat jaarlijkse bedrag zal eerder groter dan kleiner worden, zolang Nederland bijdraagt aan de bail-outs van Griekenland. Gaan we op deze voet verder, dan heeft Nederland aan Griekenland tot en met het jaar 2060 385 miljard Euro ‘geleend’, ‘gegarandeerd’ en geschonken aan Griekenland.

Geen cent meer aan Griekenland’, zal dus een permanente Rijksoverheidsbezuiniging inhouden van 7,7 miljard/jaar. Daardoor kan de Nederlandse overheid zelf haar eigen begrotingstekort in 2015 binnen de 3%BBP houden. Volgens Dijsselbloem zijn er op korte termijn geen 6 miljard aan bezuinigingen te vinden, maar enkel lastenverzwaringen. Vanaf de herfst van 2014 is zo een bezuiniging dus wel degelijk aanwezig. Keur die derde bailout van Griekenland dus niet goed in april 2014 en voldoe zo aan de 3%norm van Olli Rehn in 2015.

Waarom niet, meneer Dijsselbloem? En kom niet aanzetten met begrotingsregels en EMU-definties, want het wordt allemaal ooit echt geld: 385 miljard Euro aan Nederlands belastingbetalersgeld in 2060.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

10 reacties

 1. oudgediende

  Is het niet zo dat die leningen e.d. nog niet op de Nederlandse balans als passieva maar als activa (leningen aan derden)  staan en zo niet meetellen voor onze staatsschuld.

  Pas als er schuldkwijtschelding aan Griekenland plaatsvindt  (volgens het IMF volgend jaar onvermijdelijk) worden het ook boekhoudkundig  verliezen en tellen dus mee voor onze staatsschuld. Dat is ook de reden waarom het IMF afhaakt, de EU wil niet accoord gaan met kwijtschelding. Duidelijk waarom, de Duitse burger zou zich rotschrikken en ook bij ons  zou het met 23 miljard extra staatschuld dun door de broek lopen en zelfs Rutte zou er zich niet uit kunnen zwetsen.

  Overigens wordt nu door de aan ons betaalde rente (zelfs als die niet betaald zou worden)  juist de staatsschuld verlaagd als extra activa. Het wegvallen daarvan zou dan ook nog de staatsschuld vermeerderen.

  Wij dragen ook nog eens voor 5,7% bij voor de dan actief wordende verliezen van de ECB van het aankopen van Griekse obligaties op de secondaire markt.

   

  Voor de eurozone is het dus van overlevingsbelang kwijtschelding te voorkomen en terugbetaling over desnoods honderd jaar te propageren. Alles beter dan in de openbaarheid komen wat wij inderdaad jaarlijks verliezen alleen al aan Griekenland zonder het officiëel te weten.

   

  De Grieken weten dat ook en weten dus dat de obligate beloftes aan de Troika geen enkele invloed hebben, als ze maar volhouden dat ze het blijven proberen  blijft het geld tot in de lengte van jaren naar de Griekse staat en banken vloeien.

 2. trias politica

  @Ian, precies, en dat allemaal om een politieke droom in leven te houden. Stel je voor dat de elite die ‘blonde gek’ gelijk moet geven! Dan liever Nederland failliet! Het is werkelijk te gek om los te lopen. Maar wij van DDS zullen dit landverraad aan de kaak blijven stellen. Desnoods tot vervelens toe.

 3. Ian

  @trias: inderdaad, tot vervelens toe. Ook voor al die sukkels die hun kop in het zand (blijven) steken en denken dat het tuig in Den Haag wel het beste met het land en de burger voor moet hebben.

 4. louis-portugal

  Tipo bedankt om het nog eens zo mooi op een rijtje te zetten.

  Het kan niet vaak genoeg gezegd worden.

  En Griekenland is pas een begin.

 5. R. Hartman

  De dag dat wat antieke werktuigen uit het Franse vet gehaald worden?

 6. Johannes N

  @Tipo

   

  Nu kan ik me vergissen, maar volgens mij worden deze leningen helemaal niet bij ons overheidstekort geteld omdat er een vordering op Griekenland tegenover staat. In andere woorden, dit telt als een “investering”: wij investeren 23 miljard in Griekenland, maar we krijgen dat terug en dus is het geen gat in onze begroting.

   

  Als we deze bedragen (en soortgelijke bedragen voor andere landen als Portugal, Ierland, …) wel gaan meetellen dan kunnen we de sociale zekerheid wel per meteen opdoeken. Of we doen de inkomstenbelasting en BTW allebei naar 100% of zo…

   

   

 7. Ian

  Goed. Dijsselbloem is dus én een vuile leugenaar én een corrupte EU-trekpop. Verrassing? Dit soort vragen hoort het parlement te stellen, maar die doen dat niet, behalve Teun van Dijck, maar die is van die vreselijke PVV van die geblondeerde gek Geert. (nb.: dit laatste is cynisch bedoelt). De rest is dus 100% medeverantwoordelijk voor de financiële strop die ons voor decennia om de nek wordt gelegd.

 8. Himmelhoch

  We krijgen niks nada niente terug van Griekenland. Waarom? Omdat je geen veren kan plukken van een kikker. Giekenland is willems en wetens opgeofferd op het altaar van de heilige Euro door de Heilige Troika. Een volk in slavernij.
  En het is gewoon misdadig als mensen als Dijsselbloem dit soort valse suggesties doen om het zgn plebs van zich af te houden.

 9. tipo

  Nu staan die miljarden inderdaad gewoon als bezittingen van de Nederlandse Schatkist in de boeken en zijn ze niet bij de EMU-staatsschuld opgeteld. Dat gebeurd pas bij een haircut van Griekenland of een soevereign default. Die haircuts zijn onvermijdelijk, omdat er anders een soevereign default plaatsvindt. Dan zijn het ‘onverwachte tegenvallers’. Daarvoor geldt dat die niet onder de EU-definitie van een begrotingstekort vallen en dat die niet bezuinigd hoeven te worden om aan de 3%-norm te voldoen.

   

  Dit, terwijl Griekse haircuts een structureel karakter hebben en helemaal niet onverwachts zijn. Er valt uit te rekenen om de hoeveel tijd Griekenland een haircut nodig heeft van welk bedrag. Dat kan voor Nederland minder dan 7,7 miljard aan strcucturele kosten per jaar met zich meebrengen de komende 47 jaar, maar als Griekenland elke 5 jaar een haircut van 20% nodig heeft, dan gaat het voor Nederland nog steeds om 1 a 2 miljard per jaar aan zekere kosten die elke 5 jaar oger uitvallen. Stoppen met de bailouts haalt het verlies naar voren, maar op de langere termijn (over 47 jaar) is het vele malen goedkoper.

   

  De begrotingsregels werken zo een fantasiewerkelijkheid in de hand, die de werkelijke kosten van het redden van de Euro maskeert. En dat is ergerlijk, omdat Dijsselbloem zichzelf, ons en onze kinderen zo belazerd. Dankzij de begrotingsregels kan hij nu doen alsof het bedelven van de Grieken onder steeds meer schuld hulp is, die ons niets kost. Terwijl we de Grieken zo enkel verder de problemen in duwen, wat ons elk jaar enkele miljarden kost. Structureel, maar onder de radar.

 10. Johannes N

  @Hartman

   

  Ik ken wat mensen bij Museum de Gevangenpoort in Den Haag, daar kunnen we wel wat spulletjes lenen. Handig: het is ook gelijk lekker dicht bij het Binnenhof, dan hoeven we niet zo ver te zeulen. Ze zijn bovendien bereid om te adviseren over de werkwijze en bijbehorende gebruiken. Dat zorgt dan voor een mooie historische lijn naar het heden toe. Prachtig toch, dat soort oude tradities?

   

  Zo kan een veroordeelde, of zijn familie, er bijvoorbeeld voor kiezen om de beul wat extra geld toe te stoppen, zodat die het zwaard nog even extra aanscherpt; dat voorkomt een beschamende zaagpartij tijdens de executie. Overigens is het in Nederland gebruikelijk dat de veroordeelde rechtop zit, i.e. er wordt geen hakblok gebruikt. Dit heet de “Hollandse slag”.

   

  De straf voor valsemunters, en die term lijkt zeker op zijn plaats voor een aantal bewindslieden, was onderdompeling in kokende olie. Ik meen dat er nog een tobbe voor dit doel in de Gevangenpoort aanwezig is maar ik kan me vergissen. Olie moeten we wel zelf meebrengen, maar er zit vast wel ergens een supermarkt in de buurt of zo.

   

  Onwelkome bewindslieden werden, historisch gezien, uitgezwaaid door enthousiaste en ‘spontane’ groepen verontruste burgers, op het Groene Zoodje, zeg maar ongeveer waar de wegwijzer staat voor de Gevangenpoort.

   

  Je zou tenslotte niet iets willen doen dat historisch onverantwoord was… Vandaar dat ik een lichte voorkeur heb voor 13 mei boven 14 juli.

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.