Bloedige confrontatie was niet te vermijden

Toen twee jaar geleden een golf van protesten door de Arabische straat rolde, waarschuwde ik op deze plek al voor te hooggespannen verwachtingen.<--break-> Het was immers goed mogelijk dat 2011 zich niet zou ontwikkelen tot een nieuw 1989 maar tot een herhaling van een ander revolutiejaar, namelijk 1956. Toen ging in het Oostblok ook overal de bevolking de straat op om vrijheid te eisen. Anders dan in 1989 eindigde dat jaar echter niet in bevrijding maar in bloedvergieten.

De beelden van Boedapest destijds vinden een echo in die van Caïro vandaag. De hoopvol ingezette revolutie is verworden tot een bloedig drama. Een buitengewoon voorspelbaar drama helaas. Het gebrek aan ervaring met democratie en het ontbreken van een effectieve liberale oppositie reduceerden immers de kans op een democratische uitkomst van de Tahrirpleinrevolutie tot nul. Logischer leek het dat de macht zou gaan naar de enige groepering die een werkbaar alternatief bood voor Mubaraks dictatuur: de fundamentalistische Moslimbroederschap.

Dat diezelfde Moslimbroederschap vervolgens ook zou falen, was al even voor de hand liggend. De Moslimbroeders hadden hun reputatie onder Egyptische kiezers vooral te danken aan de praktische hulp die ze boden op wijkniveau. Maar het runnen van scholen en buurtziekenhuizen is iets anders dan het besturen van een land. De Moslimbroeder-president Mohamed Morsi slaagde er dan ook niet in de belofte van een betere economische toekomst waar te maken.

Uitzichtlozer

Sterker nog, de situatie is voor veel Egyptenaren inmiddels nog uitzichtlozer dan onder Mubarak. Het enige deel van Morsi’s agenda dat wel in daden werd omgezet, was het deel waar veel mensen nu juist niet op zaten te wachten. Zijn besluit om een expliciet islamitische grondwet erdoorheen te drukken vormde mede de aanleiding voor de massale demonstraties van begin juli.

De daaropvolgende coup was misschien niet onvermijdelijk maar wel voor de hand liggend. Een president die het vertrouwen zodanig heeft verspeeld dat de bevolking met tientallen miljoenen tegelijk de straat opgaat om zijn aftreden te eisen, heeft geen basis meer voor aanblijven. Toen Morsi desondanks weigerde af te treden, kreeg het leger van de bevolking alle ruimte om in te grijpen.

Een staatsgreep inderdaad, maar een legitieme staatsgreep (wie niet in het bestaan van dat concept gelooft, verwijs ik naar onze eigen Acte van Verlatinghe waarin het uitgebreid wordt besproken). Dat de Moslimbroeders die staatsgreep zouden accepteren, was uitgesloten. Dat het leger de provocatief bedoelde tegendemonstraties van de Moslimbroeders onbeantwoord zou laten, eveneens. Zo snelde het land dus af op de bloedige confrontatie van deze week.

In het interne Egyptische conflict zoals dat nu is ontstaan, moeten we kiezen tussen een leger dat fundamentele vrijheden bruut onderdrukt en een beweging van religieuze fanatici die net zo repressief optreden (vooral tegen koptische christenen) en die bovendien niet aarzelen hun eigen aanhangers de martelaarsdood in te jagen.

De logische keuze is de duivel die we kennen en die we de afgelopen decennia hebben gesteund, namelijk het leger. Geen democraten inderdaad, maar die zijn daar nu eenmaal niet voorhanden. Het is geen prettige keuze om te moeten maken, maar dat is soms ook diplomatie: twee doodlopende wegen en toch moet je kiezen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

24 reacties

 1. hertje

  @Nog1:Mb heeft de kans gehad en gebleken is dat ze die niet waard zijn!Hoeveel kansen wilt u ze nog geven?Er komt pas weer wat rust,wereldwijd,als de islam,een gebleken nepreligie,verboden wordt:wereldwijd!Islam maakt meer[alles]kapot dan je lief is!

 2. Leo KarelJan

  Zo krankzinnig zijn de door islamitische politieke correctheid aangetaste NL journalisten: de NOS Nieuwsuur correspondent die verklaart dat zijn leven buiten ( tijdens demonstratie moslimbroeders) gevaar loopt en daarom maar in het hotel verslag doet. En vervolgens het opneemt voor die zelfde moslimbroeders…

  Dan ben je totaal de weg kwijt: dan ben je krankzinnig!

 3. Peter Pan

  .

  Dat mensen als Timmermans hiermee weg komen, onverhulde miljardensteun aan deze ‘democratie’. En dan simpelweg weer op je schreden terugkeren, alsof je een peuk uitdrukt. Alsof het een sommetje is, alsof door ons bedoelde democratie niet door moraliteit gedragen wordt. Alsof hier Donner spreekt. 

   

  Ik ben voor nuchter libertarisme en dat betekent dat ambtenaren en gezagsdragers persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor het door hen gevoerde beleid. Want ‘overheid’ en ‘niet overheid’ zijn geen elkaar uitsluitende categorieën. Jan Kees de J. loopt overal binnen. De overheid is een zinledige abstractie, waar mensen concrete entiteiten zijn.

   

  Geopolitiek bezien wordt Islam thans overal gedesintegreerd en keert zich de waanzin tegen zichzelf, dat is de grote lijn. Het bloedt dood waardoor Israël lucht tot overleven krijgt. Dat zijn de feiten.

   

  Welke hand hierachter zit en welk beleid? Amerika kan het levensgrote risico van Hezbolla juist hebben ingeschat. De kettingreactie die zij kan veroorzaken. En kijk, Hezbollah heeft nu inderdaad geen tijd voor Israël. Zij bloedt leeg. Ontregeling van islamitische staten is een feit.

   

  Ook feitelijk is dat dit door de VS, de Nato en de EU bevorderd wordt. Ook logisch is het eigenbelang van deze drie. Alleen onze Frans, zou die het eigenlijk wel goed begrepen hebben of is hij slechts de clown die Jodenstempels zet op sinaasappelen?

 4. Evert Mouw

  Joshua Livestro laat zien hoe je in de internationale politiek beter strategisch kunt denken in plaats van ideologisch gedreven. Dat geeft niet alleen voor onszelf, maar ook voor de landen die we menen te helpen vaak betere resultaten. Realisme en strategisch inzicht moet primair staan. Waarden en ideologie zijn natuurlijk ook niet onbelangrijk, maar je kunt nu eenmaal geen luchtkastelen bouwen en er ook nog in wonen.

 5. Pierre Lebon

  De pro Morsi aanhangers halen alles uit de kast. Van AK47’s, tot het vermoorden van eigen mensen om daarmee het leger in een kwaad daglicht te zetten. Ook de filmploegen ‘pally style’ zijn druk bezig met het ensceneren van bloedige scene’s om daarmee de publieke opinie in het westen te beinvloeden.

   

  De moslimbroederschap dient in zijn geheel en zonder scrupules te worden vermorzeld.

  Ik wens de Egyptenaren veel wijsheid toe.

 6. louis-portugal

  Gezien veschillende commentaren over de verkiezingen in Egypte waarbij duidelijk werd dat veel anti-Morsi stemmers geen kans kegen om naar een stemlokaal te gaan is het maar zeer de vraag of die uitslag niet teveel gemanipuleerd is en dus zijn z.g. grote meerderheid gelogen is.

  Ik zou er in ieder geval wel van staan te kijken als zo´n groot deel van de bevolking fanatieke moslims zouden zijn.

 7. Two Ravens Black Kettle

  Voila. Maar de kans dat onze EUSSR-apparatsjiks hetzelfde pad zullen bewandelen acht ik uitgesloten. Immers ze steunen altijd en immer (moreel, financieel, via trainingen en wapentuig) soennitische scherpslijpers. Verkrachters, rovers, mordenaars.  Vijf miljard voor gelegailiseerd kinderverkrachter

  Egypte: Moslimbroederschap wil huwbare leeftijd van meisjes verlagen van 18 naar 13 jaar)

  en Kopten moordenaars. Zo heeft de EUSSR El-Kaida op de troon gehesen in Libië. Gewoon omdat het kan. Daarom steunt EUSSR El-Kaida in Syrië. gewoon omdat het kan (al is 90% van de Europese bevolking tegen maar ja dat is democratie hè) Daarom steunen de EUSSR-mandarijnen de Moslim Broeders. De natte droom van Petra Stienen, Bertus Hendriks en het knipmessend islamistisch salontafeltje Monique ‘buikdansen voor Morsi’ Samuel. 

  kritische geluiden waren er vanaf dag 1. Vanaf dag 1 (!!!!) te horen Op vele blogs, bij de comment secties van myriade kranten en weekbladen.  Lees DDS erop na en het lijkt wel of het lezerpubliek uit kristallen bol tuurders bestaat. Echter je hoefde geen wichelroede loper te zijn om deze uitkomst te voorspellen. Het enige wat je nodig had was een portie gezond boerenkoolverstand en geen disfunctionerende policor-agitprop-klier in je hersenstam. Maar deze geluiden braken (but what else is new) niet door de MSM-cocon heen. Nee ben je helemaal betoetert, het gaat ons niet om de waarheid, wij zijn er om het nieuws te duiden (lees verzwijgen en verminken). Ons medialandschap wordt bevolkt door een leger van Twan Huys cloons. Eén waarheid, één mening, gelijkgeschakeld en altijd, ALTIJD PC. The ministry of Truth.

  Of zoals de propaganda robotten van de PO zouden exclameren: “FREEDOM IS SLAVERY,” “IGNORANCE IS STRENGTH.””

 8. oudgediende

  De grootste fout van het westen is het meten met één maat, de westerse. Dat brengt ons er toe ons intensief te bemoeien met de gang van zaken in cultureel van ons afwijkende landen (behalve, hypocriet, als het gaat om voor ons economisch belangrijke staten of sterke, zoals Rusland en China, dan zijn wij vol begrip) en onze waarden op te dringen.

  Dat de EU en de USA zo openlijk de theocratie van de broederschap steunden, hoewel het voor iedereen toch overduidelijk was dat daar onderdrukking en uitschakeling van andersdenkenden plaats vond, omdat de verkiezing van Morsi democratisch was verlopen toont de waanzin van die houding. Onze financiële steun aan Morsi en zijn broederschap heeft hem geholpen stevig in het zadel te komen maar geen welvaart voor de Egyptenaren gebracht, alleen versterking van de broederschap.

  Nu de tegenstand in Egypte van Morsi en het islamitische theocratische bewind zo sterk is geworden dat het leger heeft ingegrepen gaan we weer onze houding bepalen. Dat nu de broederschap zijn ware gezicht laat zien en een gewapende strijd voert, niet alleen tegen het leger maar ook tegen de Kopten, en (ook al doen onze media ons geloven dat hun geweld beperkt blijft tot wat flessen en stokken) wordt gebagatelliseerd.

   

  Voor landen als Egypte is een streng door het leger gesteund regime dat seculier is en niet anderen discrimineert en de bevolking behoedt voor de streng islamitische wetgeving voor iedereen, kennelijk de enige oplossing.  Zodra zo’n regime plaats moet maken voor wat wij democratie noemen gaat het fout. De Arabische omwenteling is daar een prachtig voorbeeld van.

   

  We moeten ons wel eens afvragen of zonder ons ingrijpen in Irak, Egypte, Tuniesië er ook die vlammende strijd in Syrië zou zijn geweest. Dat lijkt me beter dan zoals Brussel doet een “heroverweging van onze verhouding tot Egypte” te willen. Mond dicht en laat ze het zelf oplossen. Het westen heeft er al genoeg schade aangericht in naam van de democratie.

 9. cmsuijkerbuijk

  Zolang de Islam door aanwezig is, zal van (een) democratie niks terecht komen. Dat verdraagt deze idiologie eenvoudigweg niet. Je kunt er allerlei ingewikkelde theorieën tegenaan gooien, maar dát is gewoon de kern van het probleem: De Islam!!! Dan héb je gewoon als tegenhanger een soort van (seculier) dictatuur nodig, om dat monster in de kooi te houden!

 10. sprx

  De vergelijking met 1956 gaat niet op, die opstand vond plaats in het europesche cultuurgebied waar ook in sommige gebieden van oost Europa democratische tradities bestonden en rechtsstaten hadden bestaan.
  Maar ook in grote gebieden ook niet, en daarom, niet alleen de Sovjet macht, mislukte de opstand.
  In het midden oosten, met z’n feodale en tribale cultuur is nog nooit een democratische rechtstaat ontstaan en zal ook nooit ontstaan, zolang de islamitische cultuur de leidinggevende cultuur is.
  Islam en sharia zijn inherent strijdig met mensenrechten ,rechtstaat en democratie, en daarom kan er slechts democratie ontstaan ,nadat de seculaire krachten de islam vernietigend verslagen hebben, niet eerder.

 11. Hilterman

  Onbegrijpelijk dat het zo uit de hand loopt in Egypte.

  De EU heeft pas nog 5 miljard overgemaakt om het democratische proces in Egypte te bevorderen.

  Nederland mocht aan die uiterst zinvolle schenking zelfs 750 miljoen bijdragen.

  En dan slaat nu de vlam in de pan.Kun je nagaan wat er gebeurd zou zijn wanneer de EU en Nederland niet zo gul zouden zijn geweest.

   

  Stop toch eens met deze totaal zinloze geldsmijterij. Egypte en andere landen in die regio zijn nog lang niet toe aan democratie. Kijk wat er in buurland Turkije gebeurt, dat lijkt als twee druppels water op de onlusten in Egypte. In dat rijtje kun je Syrie en Irak ook toevoegen. Ook in Tunesie is het bal.

  Gewoon afwachten tot er een vorm van stabiel bestuur ontstaat. Of dat democratisch is speelt geen rol.

 12. toetssteen

  http://www.knack.be/opinie/columns/koert-debeuf/hoe-president-morsi-zichzelf-ten-val-bracht/opinie-4000355076542.htm

   

  Ik ben het overigens volkomen oneens met de conclusie van het door mij gelinkte artikel. Niks EU bemoeienissen en de vergelijking met België en het compromis is volkomen absurd.

  Het gaat mij dus om de info. Hoe het zo is gekomen zeg maar.

 13. Johanna

  In Den Haag  een protest  van de Morsi aanhang ze zwaaiden ook nog met Egyptische en Turkse vlaggen.

   De christenen worden uitgemoord in Egypte  Intussen zijn er al meer dan 78 kerken in brand gestoken. De nonnen worden door de Egyptische straten gesleurd.  Komen wonen tussen de christenen en nemen de vrijheid om het in Den Haag voor Morsi op te nemen.  Morsi die  in het openbaar  voor in de moskee samen bidt  met andere  Moslimbroeders om  “De Joden  en zij die hen steunen te vernietigen, te laten verdwijnen te verscheuren”. De beelden werden  uitgezonden op de staatsomroep.

   

  Stel dat  in  een van de landen van Europa  de dominee/pastoor zou bidden (  in de kerk  de minister -president die meebidt  “De moslims en zij die hen steunen te vernietigen ,te laten verdwijnen, te verscheuren” , het ook nog wordt uitgezonden via de Omroep.

  En in ons land wordt  gedemonstreerd om het voor Morsi op te nemen. Schandelijk en onbegrijpelijk. Deze mensen worden bij de christenen opgevangen.

 14. Peter Pan

  .

  Fascinerende plots. Dank. Geopoliotiek zou op DDS meer aandacht moeten krijgen.

 15. shrimpocat

  Morgen buigt de Kamer zich over Egypte. Joël Forsewind is er weer als de kippen bij en nodigt handenwringend alhier gestrande Egyptenaren uit. Misschien voert meisje Samuels – mocht het vasten het toelaten – nog een buikdans op. Op de tafel van de voorzitter, naast de heilige koran, gepaster kan het niet.

  Overmorgen krijgen we dan te horen hoeveel het ons allemaal gaat kosten.

 16. François

  @shrimpocat (14:18) “Het zou verstandig zijn als het leger de MB, zoals vanouds, weer illegaal verklaart…”

  Zoals de heer Livestro heeft ook u helemaal gelijk, en zie eens: “CAIRO (AP) — Egyptian authorities are considering disbanding the Muslim Brotherhood group, a government spokesman said Saturday…” (cnsnews 17.08.2013; via http://canadafreepress.com/index.php/article/57284 )

  De islamitisch-nazistische MB (Ikhwan) heeft het in het ‘Vrije’ Westen veel gemakkelijker. Het is diep in het Witte Huis doorgedrongen (ook de assistente van de afgetreden Hillary Clinton heeft er banden mee), Europa (via de FIOE en met steun van bijv. ‘nog-1’ maar ook de PvdA, wiens vorige leider het als “ongevaarlijk” betitelde). De MB is dus vooral waar het niet zou moeten zijn http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/12/yahia_bouyafa.html Niet verwonderlijk maar wel schandalig dat de MB dus op warme sympathie heeft kunnen rekenen van de BuZa-loopjongen Timmermans, die ook al AQ en Taliban in Syrië wel leuk vindt. Moet die man niet een keer aftreden?

 17. peterdeRuyter

  ‘Onze’ EU- politieke elite verkwanselt iedere dag onze belangen en vrijheden.Iedere peuter van 2 jaar kan beredeneren,dat de islamisering van het Westen een ramp is voor vrijheidslievende mensen,op NOG1 na.Het meewerken aan de uitbreiding van de basis voor de islam in Europa (alleen al door de gezinsherenigingswetten,die vooral werken ten faveure van ongeletterde moslims) én het steunen van een islamistische Arabische president bewijst,dat de politieke leiding in het westen opgesloten zit in haar eigen ideologische politiek correcte gekkenhuis. Het Egyptische leger- een anti-fundikracht – veroordelen,een insttituut dus ,dat in staat is de export van islamitisch fundamentalisme vanuit Egypte te onderdrukken,maar wel heethoofden en haatbaarden steunen als gevolg van de politiek correcte cirkelredeneringen is het beste wat de leiders van de EU uit hun domme strot kunnen persen. Het slaat werkelijk alles,wat ik de afgelopen 50 jaar voorbij heb zien komen aan gekuip,lafheid ,verblinding en aanbidding van het eigen ideologische gelijk. De drap ervan vinden we in de de MSM en PO/RTL terug:waar het kan empathie met de MB,als het maar even kan het seculiere leger als oorlogsmisdadigers en moordenaars aanwijzen.Elite en hun berichtgeving zijn volstrekt gek geworden en zouden het liefst de grootste vijand van ónze vrijheid met 5 miljard blijven steunen.

 18. Theo Prinse

  Op 4 juni 2009 een paar maanden na de inauguratie van de nieuw gekozen Hussein Obama hield hij een appeasement speech in de Universiteit van Cairo

  http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09 

  Daar zat ook de Muslim Brotherhood in de aula op de tribune.

  Over die stokebrand speech is al veel te analyseren en te vertellen maar het was allereerst de dood verklaring en verraad aan de zittende President Hosni Moebarak en een startschot voor een omwenteling van tot dusver door het westen gedoogde dictaturen die de islamitische jihad perfect onder de duim hadden. Nasser van Egypte, Sadam Hussein van Irak,

  De Shah Pavlevi van Perzie voordat Khomeiny aan de macht kwam, Kadafi van Libie en nu Assad van Syrie en Al Sisi van Egypte, Pervez Musharraf van Pakistan hadden allemaal de sunnitische jihadis, of de Sunnitische Muslim Brotherhood of de sunnitische Al Qaeda allemaal onder de duim. 

  In Pakistan is er wel weer een complex van islamitische terreur organisaties maar is Pakistan vooral in de voortdurende controverse rond de vermeende dood van Usama bin Laden in een villa in Abbottabad nog actueel bezien vanuit het perspectief van Obama. .

  2. De VS is steeds de vigerende politieke partij zoals nu de democraten van Hussein Obama en verder de meest geheime geo politiek die de democraten en de republikeinen gezamenlijk voeren. 

  De met de immense defensie uitgaven van Amerika samenhangende noodzaak om veel wapens te slijten aan andere landen is eigenlijk priority number one. 

  De oud militair en tegen kandidaat van Obama de republikein John McCain is op 80 jarige leeftijd een druk baasje en rent het vuur uit zijn schoenen om de wereld te land, ter zee en in de lucht in de fik te steken. 

  Dat Obama nog steeds niet impeached is komt door McCain en Lyndsey Graham. 

  De vragen die je stelt (Peter Pan) over de beweeg redenen van Amerika reduceren dus tot Obama en dat is een zeer geheimzinnige figuur. 

  Mijn inschatting is dat de buitenlandse politiek van de regering Obama John Kerry totaal mislukt en ook uit de hand begint te lopen. 

  Ondertussen gaan de economische belangen van Boeing etc gewoon door en daar spelen de Saudies weer een rol. Ik denk dat Obama en Kerry niet meer in control zijn en met name Obama tegenover Rusland volledig belachelijk is geworden. 

  Ondertussen gaat het echte gevecht olv Grover Norquist over de Amerikaanse begroting gewoon door en is het moelijk om te speculeren hoe de geo politgiek van Amerika er volgend jaar zal uitzien. 

  De Muslim Brotherhood moet verboden worden. Zoveel is duidelijk. 

   

 19. nog_1

  De logische keuze is de duivel die we kennen en die we de afgelopen decennia hebben gesteund,

   

  Wat is daar logisch aan? Dat is dezelfde oplossing, met dus dezelfde uitkomst. Het is logischer om de MB een echte kans te geven.

 20. Peter Pan

  .

  Wel geopolitiek bent u altijd goed geïnformeerd. Daarom hebben uw commentaren mijn interesse.

   

  Wat was de reden van de openlijke steun van de VS aan de Moslim Broederschap, een jaar geleden? Of dreven zij bij de val van Mubarak maar op de stroom mee?

   

  Dat Egypte naar Saoedi Arabië wordt gedreven komt doordat de moslimsbroederschap thans wordt geweerd. Dat is toch weer wel het belang van de VS? Maar waren de VS van begin af aan dan niet al tegen de MB?

   

  [Als de huidige Egyptische regering met al Sisi de abjecte Muslim
  Brotherhood verbiedt wordt Egypte ook meer naar grootverbruiker van
  Saudi oil China getrokken.]

   

  Wat speelt er werkelijk tussen Obama en de MB?

   

  [Grofweg is de Amerikaanse politieke en militauire elite bezih om de
  vijand in de vorm van de Muslim Brotherhood outreach uit te nodigen om
  te infiltreren in de homeland van Amerika om zo een burgeroorlog te
  inflicteren .]

   

  Dit zou zo kunnen zijn. Maar dit is nogal een projectie. Inderdaad heeft u van een islamitische samenzwering van de oude Bush met Soenieten (S.A) al wat laten zien. Maar toch zie ik nog geen duidelijk grote lijnen.

   

  Als de VS de illegaal verklaring van de MB steunt – wat zij nog niet doet – om heimelijk en zonder verdenking de MB in de VS te kunnen introduceren, dan steunt zij het leger èn de MB. Dat zou kunnen. Dat deed Rothschildt ook.

   

  [De zeer gewenste illegaal verklaring van de Muslim Brotherhood in Egypte is dus maar een klein detail in de wereld politiek.]

   

  Ik hou mij aanbevolen voor verdere ontwikkelingen. Vooral de relatie tussen de VS en de MB hebben mijn belangstelling.

   

   

 21. shrimpocat

  Het zou verstandig zijn als het leger de MB, zoals vanouds, weer illegaal verklaart. De MB is een antidemocratische en terroristische organisatie gebleken.

 22. Robert Lemm

  De Arabische landen verdragen geen democratie. Historisch, en sociologisch kon dat geweten worden!. Het volk is analfabeet, islamtisch en wil een leider die het beschermt tegen de midden en upper class. Degenen die het Westen op de beeldbuizen zien demonstreren voor “democratie” zijn de hoger opgeleiden (journalisten, advocaten, professoren….). De christelijke minderheid heeft behoefte aan een militaire dictatuur die kerk zoveel mogelijk van staat scheidt.

  Een parlement met partijen en verkiezingen zoals in West Europa is absoluut onmogelijk, en het is onvergeeflijk dat de westerse regeringen en hun media unaniem achter die Lente gingen staan – terwijl ze hadden moeten weten dat die alleen maar op bloedbaden kon uitlopen. Ze hadden het kunnen weten door Irak, en nu ook door Syrië…

  Het is buitengewoon kortzichtig om “democratie” te willen propageren in landen die daar niet aan toe zijn!

 23. Theo Prinse

  Volkomen eens met Joshua Livestro. Ik hoor trouwens al jaren niks meer van Hans Benghazi van Baalen van de VVD in de Euopese Reichstag. De grote tegenspeler in Egypte tegen Hussein Obama, John McCain, Lindsey Graham, John Brennan, Valery Jarrett etc en David Cameron, William Hague misschien de SAS he he is Saudi Arabie die meer dan 50 % van de Saudische olie naar Azie exporteert. 15 % naar de USA, 15 % mediteranee en 15 % Europa … door het kanaal van Suez. 

  Amerika heeft nu naast shale gas ook natural gas in ontwikkeling waarmee het muslim oil independent kan worden en zelfs key staten in Europa Russian gas independent kan maken. 

  Als de huidige Egyptische regering met al Sisi de abjecte Muslim Brotherhood verbiedt wordt Egypte ook meer naar grootverbruiker van Saudi oil China getrokken. 

  De Amerikaanse legertop is druk bezig om op eigen boord computers de X 43 Drone op vliegdek schepen te laten landen waarmee een totaal nieuwe ontwikkeling aan de marine naval warfare wordt gegeven. China en India beschikken inmiddels elk over een eigen vliegdekschip en China is op eigen kracht bemand in de ruimte. 

  Amerika is met Husseoin Obama en 17 trillion debt op pad naar een total economic disaster. 

  Obamacare wordt reeds steeds verder uitgekleed, de politieke elite is zwaar verdeeld over NSA Prism spionage, Hussein Obama staat als leider voor lul bij Rusland, de mogelijke legalisatie van 11 million illegals zorgt voor grote ertnische en financiele risico’s terwijl de US defensie uitgaven niet echt kunnen worden ingekrompen om zo noemenswaardig effect te nemen op de financiele toestand van de US budget.

  Eerder omgekeerd.

  Met de reusachtige Amerikaanse defensie uitgaven hangt een state of the art cutting edge industrieel-technologisch complex en een wereldwijde geo-political reality samen. 

  Grofweg is de Amerikaanse politieke en militauire elite bezih om de vijand in de vorm van de Muslim Brotherhood outreach uit te nodigen om te infiltreren in de homeland van Amerika om zo een burgeroorlog te inflicteren . 

  De VN wordt voor dat immens demagogische karretje gespannen met Freedom of the seas treaty (zeebodem mangaan etc mining) Agenda 21 en nu weer Climate Change. 

  De zeer gewenste illegaal verklaring van de Muslim Brotherhood in Egypte is dus maar een klein detail in de wereld politiek. 

 24. Likoed Nederland

  De Moslimbroeders hebben baat bij het geweld:

   

  http://likud.nl/2013/08/de-waarheid-achter-het-geweld-in-egypte/

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.