Door de Europese bomen het bos niet meer zien

In de drie jaar die ik inmiddels Tweede Kamerlid ben heb ik al veel nieuwe (straf)wetgeving voorbij zien komen. Veel, zeg maar gerust héél veel, van deze wetgeving is afkomstig uit de EU. Dat varieert van eenzelfde strafmaat in alle EU lidstaten bij inbreuken op het milieurecht, tot minimumeisen voor kwetsbare verdachten (lees: criminelen die de taal niet spreken). Deze Europese wetgeving moet in rap tempo omgezet worden in Nederlandse wetgeving, want als dit niet snel genoeg gebeurt start de EU een ingebrekestelling-procedure. En als het niet precies gebeurt op de manier zoals de EU het wil, start de Europese Commissie een infractieprocedure. Nou, dan zijn de rapen gaar. 

Het verontrustende hierbij is dat we op dit moment een bloedfanatieke minister van Veiligheid en Justitie hebben die blind alles doet wat de EU van hem vraagt. Het is dan ook geen minister die de belangen van de Nederlandse burger waarborgt, maar een minister die eerder gezien kan worden als de conducteur van een lange trein vol met Europese strafwetgeving.   

Je zou verwachten dat, gezien het tempo waarin Europese wetgeving er doorheen doorgejast wordt, er op zijn minst een overzicht bestaat van de stand van zaken van die wetgeving. Zou Nederland weer het braafste jongetje van de klas zijn dat als eerste zijn huiswerk af heeft? Welke landen zouden al een tik op de vingers hebben gekregen? Al deze zaken zouden controleerbaar of in ieder geval te achterhalen moeten zijn. 

Maar wie dat verwacht komt bedrogen uit. Er bestaat namelijk helemaal geen overzicht van de stand van zaken over het omzetten van Europese regelgeving. Toen ik de minister hier om vroeg kreeg ik te horen wat ik al wist, namelijk dat er een aantal websites bestaan waar die informatie zogenaamd terug te vinden moest zijn. Gelukkig reikte de kennis van de minister wel zo ver dat hij erkende dat de door hem genoemde websites vaak “onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende actueel” zijn. Ergo: hier hebben we niets aan.

Toen de PVV later vroeg of er ooit een onderzoek is gedaan naar de invloed van de EU op strafrechtelijke regelgeving, antwoordde de minister ontkennend omdat de invloed volgens hem beperkt is. Maar als die stroom aan wetgeving niet wordt bijgehouden, zoals ik hierboven beschreef, hoe kan je dit dan weten? Als u het weet mag u het zeggen. 

Laat ik voorop stellen dat waar het bijvoorbeeld gaat om het oprollen van bijvoorbeeld grote internationaal opererende criminele organisaties, internationale samenwerking noodzakelijk is. Wat de PVV betreft gebeurt dit echter op basis van bilaterale- en multilaterale verdragen en niet in EU-verband. De kernvraag is wat het gros van de Europese regelgeving nu daadwerkelijk toevoegt? Zouden we zonder Europese regelgeving minder straatroven, overvallers en criminele jeugdbendes hebben? Zou Nederland een stuk minder veilig zijn als we niet in rap tempo wetgeving uit Europa zouden omzetten? 

Als je als Tweede Kamerlid gewoon je werk goed wil doen, maar door al die regelgeving door de bomen het bos niet meer kan zien, hoe kan je dan als nietsvermoedende burger dit nu weten. Deze minister vindt het belangrijk dat Europese wetgeving zo snel mogelijk omgezet wordt, maar het bijhouden wát er nu daadwerkelijk omgezet wordt niet. 

Daarnaast staan we op dit moment aan de vooravond van de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling die ongetwijfeld invloed zal hebben op onze nationale opsporingscapaciteit. Dit opiniestuk zou te lang worden wanneer ik alle nadelige gevolgen van een Europees OM  hier uiteen zou zetten. De PVV heeft de minister al tig keer om een standpunt gevraagd, maar een duidelijk antwoord kwam er nooit. Aangezien afgelopen jaren nog nooit een VVD-minister zijn rug recht heeft weten te houden in Brussel, zal deze minister ongetwijfeld ook op dit punt met de Europese wind (of beter gezegd storm) meewaaien, en zwichten voor zijn Europese vrienden.

De trein met Europese regelgeving dendert voort richting één groot strafrechtelijk Europa, maar waar deze trein naartoe gaat weet niemand. Wat ik wel weet is dat deze minister, verantwoordelijk voor de veiligheid in ons land, de zeggenschap over onze veiligheid en onze strafrechtelijke regelgeving klakkeloos uit handen geeft.

Lilian Helder is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid – woordvoerder Veiligheid en Justitie.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

18 reacties

 1. dr.Kwast

  Zijn de echte dan zoveel beter ? Henk.

 2. Job

  Ons parlement heeft wel degelijk de macht om niet naar het pijpen van Brussel te dansen, maar een meerderheid kiest ervoor dat wel te blijven doen. Van Rompuy en consorten hebben slechts zoveel macht als hem gegeven wordt.

 3. J. C. Th. Köhler

  Lilian Helder:

   

  “Als je als Tweede Kamerlid gewoon je werk goed wil doen, maar door al die regelgeving door de bomen het bos niet meer kan zien, hoe kan je dan als nietsvermoedende burger dit nu weten.”

   

  Doet er ook absoluut niet toe, want naar onze mening wordt niet gevraagd. Die mening mogen we pas uiten bij de verkiezingen, als we door alle propagandaleugens van de verkiezingscampagne sufgeluld zijn. Als alle belangrijke onderwerpen onder het tapijt geveegd zijn.

   

  Wat we nodig hebben is een bindend referendum, zodat we, als we geen “nietsvermoedende” burger meer zijn, direct kunnen reageren op weer een volgend krankzinnig voorstel uit Brussel. Of Den Haag.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 4. François

  Er is dus geen enkel overzicht, maar ook geen enkele controle op de oekazes die vanuit Brussel worden oogedrongen. De regering interesseert het allemaal een ene bal. De minister ook niet, want die is maar een stempelaar, en stempelt af. Zijn kostje is toch al gekocht.

  Dit betekent bijvoorbeeld ook dat over niet al te lange uw auto (nieuw of oud) van een EU-black box zal moeten worden voorzien, mét cameratje en gps, waarmee de EU al uw bewegingen kan volgen en u “real-time” of achteraf kan beboeten én belasten.

   

  Uw auto zal dan ook niet harder meer kunnen dan 112 km/h en bij lagere max.snelheden vanzelf afremmen. Dit zal die lamlendige VVD-stempelaar vast ook al soezend hebben afgestempeld. In Groot Brittannië echter is aan de bel getrokken: “A Government source told the Mail on Sunday Mr McLoughlin had instructed officials to block the move because they ‘violated’ motorists’ freedom. They said: “This has Big Brother written all over it and is exactly the sort of thing that gets people’s backs up about Brussels. http://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/10278702/EU-plans-to-fit-all-cars-with-speed-limiters.html

   

  Wat een doffe ellende die oude politiek, wat een ongelooflijk malafide sjacheraars daar in Den Haag. Houdt stand mevrouw Helder, het is goed te weten dat er nog iemand oplet en voor de burgers opkomt.

 5. Antivenin

  Alles wat we ons nu op slinkse manier laten ontstelen en door de vingers laten glippen, zullen wij (of liever gezegd onze kinderen) met de wapens in de hand weer moeten terugveroveren. Met tegenwerking van de heersende kliek, dus als verzetsbeweging. Good luck daarmee, met al die nieuwe Big Brother-methodes om de bevolking in de gaten en eronder te houden!

   

  Tenzij de PVV bij de volgende verkiezingen een absolute meerderheid behaalt en de wissels voor de Brusselse ramptrein resoluut omgooit. Maar daar zullen onze brave Nederiglandse kiezers wel te fatsoenlijk voor zijn…

 6. Peter Pan

 7. Jos

  Het is dan ook onbegrijpelijk dat onze wetgevende macht niet meer in het werk stelt om haar wetgevende macht ook inderdaad te behouden. De Tweede Kamer is verworden tot een ‘administratieve’ ondersteuner van ‘Brussel’; het iets verder uitwerken van regeltjes die in Brussel zijn bedacht. Wat zelden duidelijk is, is wie of wat ‘Brussel’ precies is per casus. Eerder verschool Van Rompuy zich achter het feit dat ‘de regeltjes’ afkomstig zijn van de regeringsleiders, terwijl ij toch met z’n allen weten dat heel veel regeltjes afkomstig zijn van de EC. Deze onduidelijkheid, plus het feit dat onze, wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht zodanig in de ban zijn van ‘Brussel’ maakt dat het tijd wordt voor een grondig constitutionele beziening. Welke rol vervullen deze mahten nog feitelijk/daadwerkelijk en hoe verhoudt zich dat met onze Grondwet. En als bijv. onze wetgevende macht alleen nog maar verdere uitvoerder is van Brussel, en ze vindt dat wel prima (en naar het lijkt is dat het geval), dan moet die etgevende macht ook maar eens het lef tonen en de Grondwet (de Nederlandse; niet dat gedrocht dat in Lissabon tot stand is gekomen) aanpassen en het feit dat ze een poppenkast is. Eens kijken hoe dat landt bij het volk.

   

  De wetgevende macht geeft invulling en uitwerking aan de regels uit Brussel en controleert de uitvoerende macht, welke macht toeziet op de implementatie van regels uit Brussel. Hoe constitutioneel is dit nog?

 8. Lieftinck fan

  Ach, straks komt Wouter Bos weer terug, onder groot applaus van de PO, en voor we het weten hebben CDA en of VVD samen met de PVDA weer een meerderheid en kan de EU agenda weer rap verder worden uitgevoerd.

 9. JC

  Gisteren kwam op DDS in de column “Grondwet botst met Barroso’s gewenste imperium” de vraag naar voren of overdracht van bevoegdheden aan de EU wel mogelijk is volgens de huidige Nederlandse Grondwet. En reageerde ik met de vraag: moeten, als het antwoord ontkennend is, alle tot dusverre overgedragen bevoegdheden dan niet teruggedraaid worden? 

   

  De procedure die u in uw bijdrage beschrijft lijkt andersom te werken, Brussel dicteert, vervolgens past Rutte II de Nederlandse wetgeving daaraan aan. Dit suggereert dat Nederland elke OM bevoegdheid zelf behoudt, maar Rutte II het Nederlandse volk (Grondwettelijk?) onderwerpt aan de wil van de EU. Op grond waarvan zou de EU Nederland kunnen dwingen haar wetten aan te passen?

   

  Ik kijk uit naar 21 september aanstaande. Om13:00 uur, Koekamp, Den Haag

   

 10. dr.Kwast

  De meeste van deze soort, heeft schijt aan de burger. Na vier jaar of bij goed gedrach na acht jaar, ( dat zijn spekkopers ) is het over en gaat de trein rijden naar de winst van het bedrijfsleven. Het woord ( verandwoording ) mee nemend in hun zak en niemand vraagt om deze verantwoording die ze op hun schouders hebben genomen waar te maken. Men vergeet deze volksverlakkers veel te snel en vergeet wat door hun toe doen verwaarloost is.

 11. brutebertus

   

  Ik las dat deze politica zei dat de Europeesche wetten heel erg snel dienden te worden omgezet naar Nederlands recht, of iets van dergelijke onzin.

   

  Er is maar één ding dat heel snel moet gebeuren :  Nederland dient zo snel mogelijk die zooi te verlaten en weer gewoon Nederland worden.

   

  Trap de moslims die niet willen inburgeren eruit, sluit de échte criminelen écht op en sluit de grenzen voor nóg meer dieven, rovers en verkrachters. Niet álle buitenlanders zijn dieven, rovers of verkrachters………………maar ik heb nog geen anderen ontmoet !!

 12. dr.Kwast

  Brutebertus.

   

  Dat schrijven we al zo llang, maar er gebeurd niets. Als je de pijlingen ziet zal dat ook niet veranderen.

 13. pierreofzo

   

  Burgershebben niks te vertellen….. Verkiezingen afschaffen

   

  Gemeenten hebben niks te vertellen…. Gemeenten opheffen

   

   

  Provincies zij oooooh zo aaaachterhaald……. Provibcies opheffebn.

   

   

  Waterschappen staan ooooo zoooo voor dijken en daar wil pechold niet achter schuilen,. Opheffen die organen.

   

  Staten zijn fundamenteel nationalistisch, dat motte we toch metsenallenietwille.

   

  Wemoette metsenalle dit land sterkermaken of ietsnaders doot de handterijke niewille.

   

  Maar het sterkeNederland datweniewille salnie disperere

   

   

  Weleeffe in en lan met schaliechas.

   

   

   

   

 14. Henk Lomax

  Beste Kwast,

  Gelet op uw taalfouten bedient u zich ten onrechte van een academische titel.

  Dat is strafbaar in Nederland.

 15. oudgediende

  Dit gaat alleen over het strafrecht, maar wat denkt u dan al die duizenden overbetaalde EU functionarissen in Brussel de gehele dag doen? Duimen draaien?

  In Brussel gebeurt niets anders dan het verstikkende regelgeving circus van directieven en aanwijzingen op volle snelheid te houden.

  We zijn al ingekapseld en worden nu in snel tempo geheel afhankelijk van de  Brusselse willekeur gemaakt.

  Kijk alleen eens naar de plannetjes van Rompuy. Vollegdige overgave.

  Ons parlement praat maar door, maar heeft geen macht, niet over de begroting, niet over de economie, niet over de volksverhuizingen, niet over de steunpakketten, niet voor de ECB aankopen van waardeloze obligaties, niet over onze geldafdracht aan Brussel, zelfs niet over de vorm van bananen en maat van condooms.

   

 16. Cathja

  Interessant stuk om te lezen, mevrouw Helder, maar wat een vervelende boodschappen zitten er in! Donkere wolken pakken zich boven ons land samen, en het lijkt onmogelijk om aan de aanstaande donderbui te ontkomen.

  Hoe meer Brussel van zich laat horen m.b.t. nieuwe (lees: beperkende) regels voor de burgers, hoe groter mijn haat wordt tegen allen die het op hun geweten hebben dat ze de ooit vrije burgers kneden en knechten, totdat elk plezier uit hun leven is verdwenen! Vreselijke lui, die tegen een veel te fors salaris mensen álles afpakken wat hen toebehoort. Het allerbelangrijkst is hun vrijheid.

  Brussel schept er een enorm behagen in om zo spoedig mogelijk alle burgers van de wieg tot het graf te controleren! Misselijkmakend is nog te voorzichtig uitgedrukt!

  De inwoners van de Sovjet Unie waren blij toen ze verlost werden van het communisme en begrijpen niet dat wij, EU-lidstaten, dit laten gebeuren! Gekken en dwazen zitten er in Brussel, de enkele goeden niet te na gesproken. Ik ben in vrijheid opgegroeid, ben van enkele jaren na WOII, en dacht altijd dat wij nooit meer in een oorlog verzeild zouden raken. Als dit gedrag van de lieden in Brussel zó doorgaat, krijgen we oorlog. Een burgeroorlog, wel te verstaan. We moeten het niet toestaan dat men ons als makke schapen naar de slachtbank gaat leiden!

  We hebben inmiddels onze buik meer dan vol van Brussel!

  Ik wens mevrouw Helder veel sterkte en wijsheid toe.

  Ze zal het nodig hebben!

 17. Bob Fleumer

  Er is geen Euro crisis er is een EU crisis, de besturen van de EU zijn niet capabel om te doen wat nodig is om de impasse te doorbreken. Hun irreële idealen staan de oplossingen in de weg en zij zijn al jaren niet bereidt daar iets aan te doen omdat ze niet willen/kunnen inzien dat hun droom niet werkt. Economische samenwerking; prima, een Europa NIET.
  De criminelen in Brussel moet een halt worden toegeroepen anders gaat het van kwaad tot erger.
  Er is grote moed voor nodig om te zeggen wij hebben het niet goed gedaan en die moed is bij het tegenwoordige bestuur niet aanwezig.
  Zij zijn zelfs niet bereidt om te heroverwegen of het misschien ook anders kan, nee hun haan zal koning kraaien en anders niets.
  En daar worden miljoenen mensen in Europa de dupe van en worden in diepe armoede gebracht zonder dat ze daar een stem in hebben gehad.

   

 18. oudgediende

  Brusselse directieven moeten in nationale wetgeving worden omgezet. Dat moet het parlement doen. Zo niet zie dan wat er gebeurt, Lillian omschrijft het precies. Ons parlement: een tandeloze leeuw.

  Bovendien, al zou dat niets uitmaken, maar je hebt gelijk dat ze dat geen eens zouden willen.

  Zoals de heer Köhler zegt: een referendum (zoals in Zwitserland) is de enige manier om de volkswil te laten prevaleren. Maar ook dan kan Brussel dat negeren.

  Maastricht en Lissabon hangen als twee molenstenen om onze nationale nek.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.