Het 6-miljard-pakket is voor 60% lastenverzwaring

Het klonk zo mooi. Rutte zou 6 miljard euro extra bezuinigen. Een feest voor iedereen die een kleinere overheid wil. De vlag ging bijna uit, maar Rutte gooide afgelopen lente bij het verantwoordigsdebat direct al zelf roet in het eten.

Premier Rutte :

“Voor het kabinet zijn een paar dingen van belang. We willen in 2014 het begrotingstekort onder de 3% krijgen. [mislukt, Tipo] We willen daarbij een verdeling van lasten en uitgaven zoals die de afgelopen jaren steeds zichtbaar is geweest. In het geheel van de 50 miljard die er ligt, is er 15 miljard aan lasten en 35 miljard aan uitgaven. Dat is een verhouding van 30% lasten en 70% uitgaven. Die verhouding van een derde/twee derde zien we in de recente decennia steeds bij de Nederlandse hervormings- en bezuinigingspakketten. Die willen we handhaven voor de komende tijd. Daar willen we ook aan vasthouden. [ook mislukt, Tipo]”

En Rutte zei verder:

“Wat ik meld, is dat wij bij eventuele extra noodzakelijke bezuinigingen geen andere verhouding mogen krijgen ten nadele van het lastenbeeld dat we in de afgelopen tien, twintig jaar in Nederland gezien hebben. Daar waar het mogelijk is om met elkaar te komen tot oplossingen waarbij dat lager kan zijn, heeft dat uiteraard onze grote voorkeur.”

Mevrouw Van Veldhoven (D66) reageerde daar nog op met:

“Dat is in ieder geval helder. De premier stelt de verhouding een derde/twee derde als maximum. Daarmee beantwoordt hij nog steeds niet mijn vraag, namelijk hoe hij reageert op de geluiden die al in de Kamer zijn geuit dat er helemaal geen extra lasten moeten komen. Ondermijnt dat niet een beetje de oplossingsrichting die de premier nu schetst?”

Premier Rutte antwoorde: 

“Ik stel vast dat partijen die hierover uitlatingen hebben gedaan, waaronder het CDA, ook de motie-Pechtold hebben ondertekend. Alles wat ik daar nu verder over zeg, draagt niet bij aan het succes van de zich grotendeels informeel afspelende onderhandelingen in de komende weken en maanden.”

Rutte – en hij sprak namens het kabinet – wilde dus vasthouden aan een maximum van 30% lastenverzwaringen en een minimum van 70% overheidsuitgavenbeperkingen bij elk pakket dat noodzakelijk is om het begrotingstekort onder de 3% BBP te krijgen. Dat maximum zou hij en zijn kabinet handhaven. Dat heeft hij in de Tweede Kamer op 16 mei 2013 bij het verantwoordingsdebat verklaard.

De 6 miljard extra bezuiniging die enkele weken later door Olli Rehn zijn opgedragen aan Rutte en Dijsselbloem, zou dus voor 1,8 miljard uit lastenverzwaringen bestaan. Maximaal. Geen cent meer. Rutte en het kabinet zouden handhaven. Je maintiendrai!

Een idiote gedachte overigens, dat een bezuiniging altijd met een lastenverzwaring moet samengaan, om het enkele feit dat dat vroeger ook zo ging. Echt iets voor een geschiedenisleraar om nooit eens iets nieuws te proberen. Iets met visie op een kleinere overheid, bijvoorbeeld. Maar goed, dan leggen we de leraar wel langs zijn eigen meetlat. Want is het gelukt, dat handhaven? Nee. Rutte heeft het allemaal op zijn beloop gelaten. Hij heeft niet vooruitgedacht, maar achteruit onderhandeld. En hij viel pijnlijk.

In de CPB-verkenning (blz 60-62, PDF-alert) staat namelijk:

“De EMU-relevante lasten worden in 2014 verzwaard met 8,5 miljard euro, waarvan 3 mld euro als gevolg van maatregelen in het 6-miljard-pakket die in 2014 ingaan en 1,5 miljard euro als gevolg van het vervallen van de eenmalige lastenverlichting (AOF-premie) in 2013.”

Minstens 50% van het 6-miljard-pakket bestaat dus uit lastenverzwaringen:

– Geen inflatie-correctie op schijfgrenzen en heffingskortingen (1 mld euro)

– Afschaffing van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen (0,75 mld euro)

– Tijdelijke opname van bestaande stamrechttegoeden met 20% belastingvrijstelling wanneer het volledige tegoed in 2014 wordt opgenomen (1,25 mld euro).

Maar dat is nog niet alles, want in de CPB-verkenning staat ook:

“Tot slot komt de Beleidsmatige LastenOntwikkeling (BLO) lager uit, vooral als gevolg van definitiewijzigingen: het beperken van premiekortingen met 0,5 miljard euro is niet meegerekend als BLO, maar als niet-EMU-relevante lastenverzwaring.”

Er is dus nog 0,5 miljard extra aan lastenverzwaringen uit het 6-miljard-pakket in een voetnoot van een 90-paginadik rapport verstopt, die vanwege een definitiekwestie niet relevant voor het EMU-saldo is verklaard, maar wel als zodanig de Nederlandse burger raakt: de beperking van de premiekorting in 2014. Wat een mooie verdwijntruc!

Van het 6-miljard-pakket is dus 3,5 miljard een lastenverzwaring en 2,5 miljard een overheidsuitgavenbeperking. De verhouding is dus: 60% lastenverzwaring, 40% uitgavenbeperking.

Nu vond ik de 30/70-verhouding al een aanfluiting, maar Rutte zou die verhouding handhaven. Nu blijkt dat de werkelijke verhouding 60/40 is, is Rutte zelf niet meer te handhaven. Dit kan namelijk gewoon echt niet. De 3%BBP-norm is niet eens gehaald en de verhouding lastenverzwaring / uitgavenbeperking is bijna omgekeerd als dat Rutte zo ferm zou handhaven. Dit kabinet doet maar wat en heeft geen idee wat ze te weeg brengt. Het komt haar eigen afspraken en uitspraken niet eens na. Onvoorstelbaar en onbetrouwbaar dus. Als de Tweede Kamer (volksvertegenwoordigers) na Prinsjesdag dit kabinet handhaaft, is het geen knip voor zijn neus waard. Dit kabinet schuift de schulden door naar de volgende generaties en belast de economie ook nog eens kapot. Dit, terwijl ze gewoon hadden moeten bezuinigen volgens het boekje (lees: Van Dale).

Update: Daar heb je het gelazer al. Leest Halbe Zijlstra het CPB rapport eerst even? En trekt hij dan de stekker uit Rutte-II? Mooi.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

12 reacties

 1. tipo

  Als reactie kreeg ik
  van Halbe Zijlstra de volgende mail:

   

  "Graag verwijs ik u naar pagina 73 van de Miljoenennota. Deze tabel is voor ons het uitgangspunt.
   
  Met vriendelijke groet, Halbe Zijlstra"

   

  Die tabel is
  principieel onjuist, want het is de uitkomst van 36 posten die grotendeels met
  herverdeling te maken hebben en niets met de bezuinigingsagenda. Daardoor lijkt
  het in de miljoenennota dat het 6 miljard pakket slechts voor 1 deel uit
  lastenverzwaringen bestaat en voor 2 delen uit overheidskostenbeperkingen. De
  verlaging van de btw op integratiecursussen wordt bijvoorbeeld afgetrokken van
  de lastenverzwaringen elders, waardoor het lijkt alsof de lastenverzwaringen wel
  meevallen. De subsidie op zonnepanelen wordt ook afgetrokken van
  lastenverzwaringen elders. De overheid groeit natuurlijk gewoon door die
  herverdelingsinstrumenten en het begrotingstekort wordt er geen spat kleiner door. Dat blijkt ook wel, want de bruto collectieve uitgaven waren in
  2012 50,4%BBP en deze blijven 50,4%BBP in 2014, terwijl de collectieve lasten in 2012 39,0%BBP was en 40,8%BBP wordt in 2014.  De collectieve uitgaven blijven dus gelijk, maar de collectieve lasten stijgen met 1,8%BBP in 2 jaar tijd. Dat is een structurele stijging van de collectieve lasten met 5,4miljard per jaar en zie je in de tabel van Halbe niet terug.

   

  Halbe Zijlstra en Mark
  Rutte gebruiken het nivilleringsfeestje van de PvdA dus als maskerade om een
  tabel te produceren die moet verhullen dat er niet bezuinigd wordt en enkel de
  lasten verzwaard worden. Volksverlakkerij zouden wij dat noemen. Feit is,
  (blijkt uit CPB-rapport) dat de lasten in 2014 met 8,5 miljard Euro verzwaard
  worden en dat de overheidsquote (alle uitgaven van Rijk, Provincie en Gemeente
  samen tov de BBP) geen procentpunt daalt. Daar zou Halbe Zijlstra dit kabinet op
  moeten afrekenen, maar hij komt dus met die foptabel
  aanzetten. Onbegrijpelijk.

   

 2. Rolandus

  Rutte die gelogen heeft. Zal eerlijk zijn, ik zag het niet aankomen…..

  Overigens verbazingwekkend hoezeer dit de MSM is opgevallen. Niet dus.

 3. Knarsman

  Groot op de trom over de 11.000.000.000 rentelasten vanwege de tot nu gemaakte schulden door de staat. En dat bij de huidige lage rentestand. Daar gaan we wat aan doen….

   

  Inkomsten 2014 249,1 miljard

  Uitgaven   2014 267,0 miljard

   

  Ook in 2014 gaat de schuld dus gewoon verder omhoog. Welke regering in de 21e eeuw gaat onze schulden nu eens echt verlagen?

 4. Peter Pan

  Heel goed Tipo. Dit zal de oppositie zeker niet ontgaan. Maar Zijlstra zal met het oog op de opvolging van Rutte het volgende zeggen:

   

  Wij zitten in een zeer moeilijke situatie. Dat moet men goed begrijpen. Daarbij moeten wij ons houden aan Europese afspraken. Dat andere landen daar de hand mee lichten is hun zaak. Maar wij staan voor onze zelfbedachte aanscherping der regels. Nu zegt u dat wij 30% lasten en 70% bezuinigingen nastreven. Maar ik wijs u erop dat dit alleen gold wanneer wij daarmee het begrotingstekort onder de 3% konden krijgen. Dat staat letterlijk in de door u aangehaalde tekst. En het zal u niet ontgaan zijn dat dit ons niet gelukt is. Het naderde al 3,9%. En dan zeg ik, dan stáán wij voor onze zaak, en dan némen wij onze verantwoordelijkheid, en dan zétten wij graag een tandje bij, en dan sléúren wij het land uit de crisis, en dan góóien wij er een schepje bovenop van al die mensen die een extra potje op het vuur hebben. Zo komen wij gezamenlijk uit de crisis met nog slechts een tekort van 3,3%. Dus dat kleine beetje lastenverzwaring is slechts 0,6 % van de overschrijding van de 3% norm. Dat u dit in het juiste perspectief ziet en beseft dat wij de burger het vel beslist niet over de oren hebben getrokken. Laten wij ons niet blindstaren op holle frasen en goedkope verkiezingsrethoriek, waar hier een generalistenview vereist is. En ja dan némen wij er nog een, op uw gezondheid. Proost!

 5. Rolandus

  Aanvulling @ knarsma

  In 2013 gaf de rijksiverheid nog € 260,9 miljard uit. Stijgt dus in 2014 met 3%, of € 6 miljard. Ironisch genoeg die zelfde € 6 miljard die we moesten bezuinigen.

  Maar onze politici zonder opleiding blijven al een jaar doorblaten over kapotbezuinigen. Dramatisch.

 6. Cathja

  Dit kabinet moet opzouten. Ze hangen van leugens en bedrog aan elkaar! De burgers hebben massaal geen vertrouwen meer in de overheid. Nu weer die stiekeme loonbelastingverhoging, die door Pieter Omtzigt is ontdekt. Daar hoorden we gisteravond Jeroen Dijsselbloem totaal niet over in Nieuwsuur!

   

  En daarom is er maar één oplossing: naar huis met dit kabinet! We hebben het helemaal gehad met deze leugenaars!

   

 7. witwas

  U kunt ook reageren op de site van de VVD:

   http://www.vvd.nl/blog/211/miljoenennota-onze-keuzes#reageren

  Velen gingen u reeds voor, maar helpen doet het geen zak.

   

 8. JC

  Ik las in de bij update gevoegde link/artikel dat Rutte II bij monde van Kamp (vvd) Zijlstra (vvd) in feite tegenspreekt. Zijlstra zegt dat de verhouding ook bij deze 6 miljard 30/70 moet zijn, terwijl Kamp zegt dat die verhouding , overeenkomstig het regeerakkoord, over de gehele regeerperiode moet gelden. Mijns inziens houdt de stelling van Kamp slechts stand houdt als de regeerperiode vast en zeker zou duren tot de geplande volgende verkiezingen. Dat is echter nooit met zekerheid te zeggen. Ik smacht naar nieuwe verkiezingen.

   

  Gisterenavond het dieptreurige schouwspel bij de NOS gezien (debat 6 fractievoorzitters).

   

  Het moet Buma (cda) door de Duivel himself ingegeven zijn, toen hij aan de heer Wilders (PVV) de opdracht gaf om premier Rutte (vvd) nooit meer een autist te noemen, want daarmee kwetste hij immers alle autisten van Nederland. Autist of niet, wie wil er nou met Rutte vergeleken worden, maar dat bedoelde Buma waarschijnlijk niet. Wat Buma (cda) oeps vergat te vermelden was, dat de heer Wilders Rutte een politieke autist noemde. De opmerking van Buma is daarmee veel kwalijker (voor de autisten, voor de heer Wilders, voor Rutte voor het cda en voor de politiek), dan de uitspraak van de heer Wilders.

   

  Pechtold (d66) voegde de heer Wilders toe dat hij een specialist was in weglopen voor zijn verantwoordelijkheid. Over weglopen voor z’n verantwoordelijkheid gesproken. Welke partij met de D van democratie in haar naam heeft keer op keer de wil van de meerderheid van het volk genegeerd?  (Bijvoorbeeld Grondwet EU, ESM). Welke partij maakte steeds deel uit van de (demissionaire) regering toen de verantwoordelijke politieke beslissingen werden genomen, waardoor Nederland steeds dieper in het moeras is gekomen? Juist d66.

   

  Zijlstra (vvd) wees schandelijk genoeg op de sterke economie van Nederland en de goede positie van Nederland, daarmee volledig voorbijgaand aan het leed van veel Nederlanders die steeds meer moeite krijgen de eindjes aan elkaar te knopen. Overigens kwam hij ook niet veel verder dan flauwe algemeenheden als we moeten doen wat goed is voor Nederland en dat gaat iedereen voelen. Daarmee geeft hij geen enkele uitleg voor de keuzes die dit kabinet van de pvda moet maken.

   

  De heer Wilders (PVV) stelde dat de keuze voor de JSF kwalijk is nu daarmee de ouderen gekort moeten worden. Als door een horzel gestoken reageerde Samsom (pvda) dat de heer Wilders geen juiste voorstelling van zaken gaf. De heer Roemer (sp) stelde dat het anders Wouter Bos van de pvda was die eerder stelde we staan voor de keuze de JSF aanschaffen of de ouderen ontzien.

   

  De Kunduz club bepleit nog steeds vurig dat als je oudere werknemers makkelijker kan ontslaan zij makkelijker werk, wat er niets is, zullen kunnen vinden. In welke slechte film zijn wij terechtgekomen?

 9. Bas

  Het Spekman electoraat gaat er op vooruit. Onzichtbaar zijn zij apetrots op het geflikte kunstje nivelleren en denken echt dat voor hen het belletje nooit gaat luiden. Bij de eerst volgende verkiezingen gaat dat gebeuren. Als vechten tevergeefs blijkt te zijn is de oplossing mèè doen.  Feestvieren, elke dag. In de geschiedenis draaide dat uit veel luidende klokken. Meestal om iets te herdenken en hoe het begon. Als socialisten ein volk word.

 10. Peter Pan

  Niemand heeft het toch over u? 🙂

 11. shrimpocat

  Ik weiger om als achterban van de VVD beschouwd te worden.

 12. tipo

  Ik had dit artikel naar Halbe Zijlstra gemaild. Zijn reactie:

   

  Hartelijk dank voor uw mailbericht. Uw reactie zal, als signaal uit onze achterban,

  een rol spelen bij onze politieke besluitvorming."

  Dat klinkt niet bemoedigend. Ik wil horen dat dit pakket van 6 miljard van tafel moet, zolang het voor 60% uit lastenverzwaringen bestaat. Ook u kunt Halbe zijlstra mailen om hem in dat streven aan te moedigen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.