Verhofstadt wil Europese regering en -leger

Oud-premier en nu liberaal fractieleider in het Europees parlement Guy Verhofstadt pleit met zijn denktank Spinelli voor een Europese regering, met sterkere bevoegdheden, en een Europese legermacht.  Dat schreef het Belgische blad Knack.be vanochtend. Gelukkig krijgt dit onzalige plan zelfs een weerwoord van de eurofiele professor Europese studies Hendrik Vos. Kritiek, die ik volmondig deel, maar Vos gaat nog lang niet ver genoeg.

Verhofstadt pleit voor een sterke Europese regering. Met slechts enkele ministers, die dan wel over enorme bevoegdheden moeten beschikken. Ik sluit niet uit dat de heer Verhofstadt mogelijk ambities koestert voor zo’n post, maar dat terzijde. Die ministers moeten dan wel gecontrolleerd kunnen worden. Ja, stel je voor. Daarvoor heeft Verhofstadt enerzijds het Europees parlement op het oog en anderszijds een ‘raad van staten‘, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Het is mij niet duidelijk hoe Verhofstadt de taak- en rolverdeling precies ziet. Wel krijgen die organen een ‘parlementair initiatiefrecht’, dat wil zeggen dat zij zelf wetgeving kunnen voorstellen en dat burgers dat via hen ook mogen doen.

Hiernaast pleit Verhofstadt voor een Europees leger, zogezegd uit ‘kostenoverwegingen’. Maar er is niemand die dat gelooft natuurlijk.  En tenslotte wil hij af van het ‘Europa van meerdere snelheden‘, dat wil zeggen dat het éne land andere voorwaarden heeft bedongen bij toetreding dan het andere (bijvoorbeeld een opt out op bepaalde beleidsterreinen zoals de Denen hebben bedongen op het gebied van asiel- en immigratie wetgeving). In plaats daarvan wil Verhofstadt een ‘volwaardig‘ en een ‘geassocieerd‘ lidmaatschap van de Unie. In dat laatste geval kan een lidstaat er voor kiezen om bijvoorbeeld niet mee te doen met de euro. Op die manier hoopt Verhofstadt Groot-Britannië binnenboord te houden en de toetreding van Turkije te bespoedigen.

Toch durfde Verhofstadt het beladen woord ‘bevoegdhedenoverdracht’ niet in de mond te nemen. Hij weet natuurlijk dondersgoed, dat de bevolkingen dat niet willen. Daarom verwoord de sluwe vos dit als volgt:

“Het intergouvernementeel besluitvormingsproces is gebaseerd op de beslissingen van 28 lidstaten. Pas als zij op een lijn zitten, kunnen we een stapje zetten. Dat systeem is niet aangepast aan de problemen die we hebben. De lidstaten zullen niet verdwijnen, maar voornamelijk bevoegd zijn om het door Europa uitgetekende pad te gaan realiseren.”

Dit heet natuurlijk met een Nederlands woord ‘volksverlakkerij‘, want het is voor iedereen met verstand van zaken volkomen glashelder dat de plannen van Verhofstadt een federale unie noodzakelijk maken en dat het ingeslagen pad van intergouvernementeel via supranationalisme eindigt bij federalisme. En op het moment dat dit is gebeurd klapt de fuik definitief dicht. En dat weten Verhofstadt en companen natuurlijk maar al te goed.

Volgens de gewezen premier van het eveneens federale België neemt de behoefte aan Europese integratie hand over hand toe. Zozeer zelfs, dat de tegenstand van Duitsland tegen de beoogde Banken Unie overwonnen zal worden. Ik citeer:

“We kunnen niet met de muntunie verdergaan als we geen afspraken maken met betrekking tot de arbeidsmarkt, de bankenunie, …’. Duitsland weigerde die bankenunie, en toch zijn we die vandaag uit de grond aan het stampen. Zelfs het IMF pleit daar nu voor.”

Dit is een kras staaltje ‘powerplay’ van Verhofstadt, die hier Merkel’s Duitsland rechtstreeks uitdaagt. Je vraagt je onwillekeurig af, waar de Belg het lef vandaan haalt om de machtigste bondgenoot uit de Unie met dergelijke uitspraken te confronteren. Beslist de hyperactieve Brusselaar soms al over het Europese beleid van zijn Oosterbuurman? Wie deze ‘nieuwe aristocraat‘ ziet acteren als hij over ‘zijn’ Europese project praat, die wordt bevangen door plaatsvervangende schaamte. Schreeuwend en heftig gesticulerend tracht hij anderen te overtuigen van diens gelijk. Ik vraag mij af of dat de juiste manier is om anderen van je gedachten te overtuigen, maar soit. Wie weleens met Verhofstadt aan de debattafel heeft gezeten overkomt hetzelfde. Wie herinnert zich niet de onbehouden wijze waarop deze ex premier Thierry Baudet bejegende bij Buitenhof? De ander onderbreken, stemverheffen en op het hysterische af zijn vermeende gelijk propageren. Dat doet denken aan de manier waarop destijds bepaalde dictators te werk gingen. Uitermate griezelig.

Vaste lezers van mijn columns weten waarom ik een Europese superstaat bepaald niet zie zitten. Kort samengevat: de verschillen tussen de landen zijn te groot, niet alleen in economisch opzicht (waardoor de muntunie niet werkt), maar ook in cultureel opzicht. Daar komt bij dat de democratische basis ontbreekt: de mensen willen het niet. Op zich al méér dan voldoende redenen om te stoppen met dit politieke project, maar bovendien is een federaal Europa niet nodig voor een sterk Europees economisch blok, zoals voormalig CPB-directeur Coen Teulings aangaf bij zijn vertrek. Zie hier. Teulings in een interview met het Nederlands Dagblad, afgelopen april:

“Uit onze analyse blijkt dat als je de euro niet had ingevoerd en door was gegaan als handelsunie en die had uitgebreid, dan had je het leeuwendeel van de voordelen van de Europese integratie ook wel geïncasseerd.”

Duidelijke taal. In datzelfde interview zegt Teulings, dat de heilige Brusselse drie procentsnorm terzijde geschoven moet worden. Rutte cum suis zouden het hebben moeten laten bij die zestien miljard bezuinigingen. Kortom, het éne na het andere heilige huisje wordt omver getrapt door de euro-realisten. De euro is alleen goed voor de Latijnse landen, met Frankrijk als grootste profiteur, zodadelijk gevolgd door de arme voormalige Oostblokkers. Om met Bolkestein te spreken:

“Deze verschillen van doelstelling werken echter door. Frankrijk en Duitsland hebben verschillende visies op wat de aard van de muntunie zou moeten zijn. De Fransen willen dat belangrijke economische beslissingen door politici worden genomen met het praktische gevolg dat onevenwichtigheden zouden worden verdeeld over overschot- en tekortlanden en dat de ECB dit zou bespoedigen. Duitsland – hierin gesteund door Nederland – wil dat fundamentele economische besluiten vastliggen in het Verdrag zelf: een onafhankelijk ECB, prioriteit voor prijsstabiliteit, begrotingen in evenwicht en geen bail-out, zodat tekortlanden hun eigen broek moeten ophouden. Kortom: Noordwest-Europa wil soliditeit, het mediterrane Europa wil solidariteit, dat wil zeggen geld.”

Ook Bolkestein is als spijtoptant van mening dat doorgaan met dit politieke project schadelijk is voor de toekomst van Europa en meer in het bijzonder voor die van Nederland. Dit onderstreepte hij nogmaals afgelopen maandagavond tijdens het eerste internationale DDS-eurodebat. Zelfs genoemde Hendrik Vos, die in Vlaanderen toch bekend staat als zeer eurofiel beaamt dat de route van de heer Verhofstadt een heilloze is. Ik citeer Vos:

“Dit zal botsen op veto’s van de landen. Zij houden vast aan de eigen soevereiniteit – ook al is dat steeds meer een illusie aan het worden. De wereld van hier voor een overzicht van mijn columns en volg mij hier op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

37 reacties

 1. hans-e-pans

  .

   

  Deze meneer Guy Verhofstadt is gek, als je zijn haar ziet kan daar nooit een fatsoenlijke voedingsbodem onder zitten.

 2. toetssteen

  Niet vaak eens, maar hier heeft u beslist een punt, een groot punt zelfs. Ik zou daarom graag verkiezingen zien en laten alle partijen zich dan maar een helder uitspreken. En degenen die dat weigeren zijn de stem niet waard.

  Feitelijk zou dat een twee in een worden, referendum plus Tweede Kamer verkiezing.

   

  Ik vermoed alleen dat Rutte er alles aan zal doen om dat te vermijden en aangezien de PvdA zo’n beetje door het gootje gaat heeft Samsom al helemaal geen behoefte aan verkiezingen.

  D’66 zal zijn virtuele zetelwinst willen behouden, dus tenzij deze partij nog meer toezegd krijgt zal er gehapt worden.Groen Links doet alleen mee als D’66 tekent bij het kruisje.

   

  Op Joop menen velen dat de SGP wel mee zal gaan in deze waan, ik geloof daar niet zo in.

 3. Dirk Lager

  NWO

 4. toetssteen

  Dit heeft een afdronk als het opzetten van de verplichte Nederlandse Waffen SS. Nee zeggen was geen keuze.

   

  Mij benieuwen hoeveel militairen het voor gezien houden nu ze de boel nog kunnen ontvluchten. Persoonlijk zou ik nog liever in de kassen gaan werken voor een grijpstuiver dan hierin meegaan.

   

  Verhofstadt heet een liberaal te zijn, maar gezien zijn totalitaire denkbeelden, is dat een spotternij. Geldt idem voor een Hans van Baalen. Als je als liberaal pleit voor een overheid geleide staat, ben je een communist.

 5. louis-portugal

  Hij heeft van die stekende priemoogjes.

  Brinkman heeft die ook.

  Ik heb ooit eens een belastingcontroleur gehad die van die oogjes had.

  Ik heb me de hele tijd zeer benauwd gevoeld.

  Maar deze vent is echt gevaarlijk.

  Een paar ministers en een eigen leger.

  Ik denk dat hij er al slecht van slaapt bij de gedachte wat hij daarmee zou kunnen doen.

  België was natuurlijk veel te klein om op te knappen daarom heeft hij dat maar gelaten.

  Hij denkt in het GROOT.

  27 landen dat is nog eens iets en als dan Turkije  ook nog erbij komt schiet echt op, ook als die turken niet meer willen. Ze krijgen zoveel aangeboden dat ze het niet meer afwijzen kunnen.

  ER is ook wel eens gedacht om NOORD-Afrika erbij te halen immers “The sky is the limit”.

  Ik hoop dat, eer hij echt gevaarlijk wordt, dat hele €uro gebouw in elkaar gestort is.

 6. brutebertus

   

  Als ik deze man zie of hoor, moet ik altijd onbedaarlijk lachen, wat een raar, miezerig, nikszeggend mannetje; als hij naast mij zou wonen zei ik hem vast geen goedendag !

  Vreselijke narcist.

 7. EigenVolkEerst

  Verhofstadt is een walgelijke man. Af en toe kijk ik op YouTube naar filmpjes waarin hij ‘debateert’. Hij zegt zelf iets en daarna schreeuwt hij door een tegenstander heen als die iets probeert te zeggen.

 8. Leo KarelJan

  Een volslagen idioot, die maar één ding wil: een autoritaire, links-fascistische éénheidsstaat.

  De vent noemt zich ook nog liberaal, maar wij weten inmiddels van de VVD marxisten, wat dat inhoudt.

  En de VVD voelt zich gewoon thuis bij deze krankzinnige regent, die geen enkele boodschap heeft aan de Europese bevolking.

  Wie stopt de waanzin van de EUSSR ?

 9. Tannenbaum

  Verhofstadt zegt helemaal niets (heeft trouwens nooit iets zinnigs gezegd). Niets anders dan dat andere belgen al langer hebben bepleit. Duitsland trapt hier niet in. Dit gebazel komt wellicht voort uit de gespletenheid van het land. Vanzelf word je dan schizofreen. Je hoeft geen kenner van Cesare Lombroso te zijn om uit de blik van Verhofstadt op te maken dat hij èn manisch en volslagen debiel is. Maar ja, vaak zijn dit soort “gedreven” gekken levensgevaarlijk. Kijk maar naar Volkert van der G. of naar het  hoofd van Pechthold.

 10. Kees E

  Heb je misschien een link naar die Buitenhof uitzending? Ik wil die graag terugkijken.

   

  En wat Verhofstadt betreft dit is de equivalent van onze eigen drammer Didi.

   

  Weinig verschil mee, altijd van het eigen gelijk overtuigd. En snel geirriteerd.

  Krijgt hij tegengas dan gaat de stem omhoog en tot het schreeuwerige toe om zo de gesprekspartner proberen te overbluffen. Typisch een duidelijk links trekje.

 11. pierreofzo

   

  Mijn bijdrage is aardig ingekort.

  Laatste bezoek aan DDS

 12. pierreofzo

   

  Ik koop graag voor een habbekrats de laatste Leopard van het LL leger om mijn huis te verdedigen.

   

 13. Bob Fleumer

  Wat echt erg is dat dit soort mensen aan de knoppen zit, ze hebben geen benul wat er onder de mensen leeft.

  Deze man is bloedlink en gevaarlijk en gaat over lijken om zijn doel te bereiken.

  En het erge is ze zijn niet aansprakelijk voor de ellende en schade die ze aanrichten!

 14. Bob Fleumer

  Het zal waarschijnlijk niet mogen maar ik zeg het toch, ik zou het niet erg vinden als er boven in de trap van deze man een traproede los zou zitten.

 15. nick

  Onbegrijpelijk dat deze griezel fractieleider is van de liberale groep  in de EU maar ook VEEL zeggend over deze groep.

  Als je een krankzinnige en gevaarlijke idioot je leider laat zijn ben je zelf op zijn minst ook niet helemaal in orde. En het blijkt, ook onze ‘liberalen’ VVD en D66 zijn volledig van het pad af en scharen zich onder de marxisten, prefereren een dictatuur, verraden hun land en knechten hun bevolking. 

  Onze eigen gevaarlijke malloot Pechtold zit nu handenwrijvend bij Rutte op schoot om gezamelijk met de linkse broeders ons land te vernietigen. Misselijk word ik ervan. Kijk naar deze engerd Verhofstad en je ziet onze eigen huidige politiek.

 16. peterdeRuyter

  ‘sobbistisch ,lees: Slobbistisch .Ja ,naar die CU dweil.

 17. peterdeRuyter

  Kwam even buurten op DDS en kwam daar Verhofstadt en van Baar tegen,de laatste met een ‘andere wang’ verhaal mbt Pim Fortuyn.Een groot gebaar is niet hetzelfde als  Sobbistisch gedrag van Baar,schaam je,en ik tutoyeer je,omdat dit een stuk is beneden schoolkrant niveau.Waanzin en grofheid in zijn diverse manifestaties.

  Die Belg blijkt een hystericus en is het maatje van de VVD,need I say more.De vergekking lijkt nog verder te kunnen gaan,tot er bloed vloeit natuurlijk.

   

   

 18. Pieter V

  Verhofstad is een gremlin die in het water is gevallen, net als Van Rompuy. Buitengewoon kwaadaardig dus.

   

   

 19. pensioenactivist

  We hebben nog één kans om de totale tragedie te ontlopen. Dan zulen we iedereen moeten oproepen om op lokale partijen te stemmen, en de landelijke gevestigde partijen te desimeren tot enkel de naam van de partij. Dt is de eerste stap die nodig is om lokaal de souvereiniteit te handhaven / verdedigen.

   

  Indien wij succesvol in enkele gemeenten kunnen deelnemen: 

  Dan kunnen we ten eerste  ”Agenda 21” van de VERENIGDE NAZI’s in de prullenbak gooien.

  Oprichten lokale bank (desnoods met een eigen lokale munt) die de hypotheken herfinancieerd tegen 1 a 1.5 % rente (rente = voor kosten personeel etc. eventuele winst gaat naar de lokale bevolking.

  Belangrijke zaken worden in een bindend referendum voorgelegd aan de (lokale) bevolking.

  Ik roep een ieder op om hier eens over na te denken en gezamelijk onze woorden in daden om te zetten.

   

  De gevestigde politiek zal doorgaan met de totale afbraak die uiteindelijk zal leiden tot chaos en oorlog.

   

  Samen staan we sterk voor en menswaardig bestaan.

   

   

   

   

 20. Bob Fleumer

  Je gunt natuurlijk niemand lichamelijk ongemak door te wensen dat hij van de trap valt maar ik wil er eigenlijk mee zeggen dat dit soort mensen met woorden niet meer te stoppen is.

  Ze zijn zo overtuigt van hun gelijk dat anderen er helemaal niet toe doen.

  Hun constante drang om anderen naar hun pijpen te laten dansen is dwangmatig, ze hebben ons in een dusdanig slechte situatie gebracht waar ze zelf geen andere oplossing voor hebben dan de vlucht naar voren.

  Dat die vlucht ten verderve leidt weerhoudt ze er niet van, dan kunnen ze later zeggen we hebben onze best gedaan. Dat HUN best erg slecht was voor ons is jammer dan.

 21. Makropoelos

   

   

  Simpel en alleen al omdat we er de middelen niet voor hebben.

   

  George Soros een topfiguur bij de Bilderber Group trok even 50 miljoen $ uit om zo`n 200 academici, zakenmensen, en (oud)politici bij elkaar te brengen voor ‘zijn’ Instituut for New Economic Thinking (TNET). Zie zijn plannen op de “Pensioenactivist”.

   

  Wat kunnen wij uittrekken? Onze werphengel en gaan vissen! Het is triest maar onze samenleving zit rot in elkaar.

 22. Makropoelos

   

   

   

  Dit is een zeer gevaarlijke man. En zo zitten er tot in de hoogste toppen van onze samenleving veel te veel! Plus, nog veel gevaarlijker.

   

  De vraag is, wat kunnen we hier tegen doen. Je zou haast zeggen, we zouden ook eens per jaar achter gesloten deuren bij elkaar moeten komen. Helaas zal dit er nooit van komen!

 23. brutebertus

   

  Ik had verwacht dat deze figuur reeds het toppunt van gekte had bereikt, maar niets blijkt minder waar.

   

  Hij blijkt in staat om aan te tonen dat hij véél gestoorder is als menigeen heeft gedacht.

   

  Opsluiten in een klein hokje samen met Pechthold.

 24. topsporter

  Verhofstadt is dat niet een politicus, die Europa in brand zet?

  Ik herinner me heel goed dat debat op de nederlandse tv over dat grote Europa, waaruit bleek dat deze zgn. eendimensionale exponent van het liberalisme, niet minder of meer een  brandend lontje uit zijn broek heeft steken.

  Sta op liberalen en verwijder deze worm uit het politiek bestel.

 25. oudgediende

  Verhofstad is voorzitter van de liberale fractie in het europarlement en VVD en D66 zitten daar ook broederlijk in. VVD en D66= EU Verhofstad.

 26. Luctor-et-Emergo

  als zulke eurofielen het ooit voor elkaar krijgen om van europa 1 land te maken etc. nou dan zit ik in het seperatistisch verzet !  

   

  zoals iemand al eerder noemde europa moet volgens zulke mensen 1 reich 1 volk & 1 fuhrer krijgen.

  bah bah en nog eens bah, nederland moet zijn eigen soevereiniteit behouden, een schengen vedrag is van een tijd dat er geen oosteuropese criminelen vrij door europa konden reizen op rooftoch.

   

  deze verhofstad is de weg zo kwijt, die beste man hoort in een gesticht thuis in de isoleersel met een dwangbuis om en een knevel voor z’n mond zodat niemand zijn onzin hoeft aan te horen.

 27. Tannenbaum

  En wat gaan de zakkenwassers in Den Haag met deze info doen. Van Pechthold weet je het wel, die is de vleesgeworden randdebiel. Maar de rest? Als de plannen doorgaan, wordt Stennis dan een soort  veldbed??

 28. Paul99

  En ook gaat z’n stem omhoog en begint ie hard te praten als ie z’n “boodschap” aan het uitdragen is.

 29. Paul99

  Hij heeft geen snorretje maar wel van die waanzinnige machtsbeluste ogen.

 30. Rick Naert

  In het vorige stukje over Verhofstadt schreef ik : ” Verhofstadt is een francofiele eurofiel. Europa dient volgens hem een groot Frankrijk te worden d.w.z. een zeer sterk gecentraliseerde staat met de huidige landen omgevormd tot departementen zonder inspraak. De lidstaten mogen hoogstens nog wat lokale folklore in stand houden en verder gewoon betalen en zwijgen. Alles wordt gestuurd en geregeld vanuit Brussel als filiaal van Parijs.”

   

  Het lijkt er op dat hij rustig op die weg rustig verder gaat.  

  Hij stelt immers dat: “Het intergouvernementeel besluitvormingsproces is gebaseerd op de beslissingen van 28 lidstaten. Pas als zij op een lijn zitten, kunnen we een stapje zetten. Dat systeem is niet aangepast aan de problemen die we hebben. De lidstaten zullen niet verdwijnen, maar voornamelijk bevoegd zijn om het door Europa uitgetekende pad te gaan realiseren.”


  Hij toont hiermee duidelijk aan dat het hem niet te doen is om een echt federaal Europa, met lidstaten met uitgebreide bevoegdheden zoals de kantons en de gemeenten in bijvoorbeeld Zwitserland maar om een gecentraliseerde nep-federale constructie zoals die nu in België geldt en waar dit ook niet functioneert en leidt tot onverantwoord potverteren door de ene regio en een navenante aderlating van de meer ijverige of spaarzame andere regio. Een soort transfer-unie op Europese schaal is zijn en Frankrijks doel. Dit laatste is ook de verklaring voor het feit, dat hij zich geruggesteund door Frankrijk tegen Duitsland durft in te varen.

   

  Op militair gebied is Europese samenwerking tussen nationale legers ‘à la Navo’ onvoldoende voor hem, de nationale legers dienen gewoon op te gaan in het ene Europese leger.

  En niet alleen de munt (economie) maar ook de ‘arbeidsmarkt’ (het sociale) en de ‘financiële’ markten dienen onder één noemer gebracht.

  “We kunnen niet met de muntunie verdergaan als we geen afspraken maken met betrekking tot de arbeidsmarkt, de bankenunie, …’. Duitsland weigerde die bankenunie, en toch zijn we die vandaag uit de grond aan het stampen. Zelfs het IMF pleit daar nu voor.”

   

  Hij weigert pertinent in te zien, dat alleen een ‘confederaal’ Europa als samenwerkingsverband tussen soevereine lidstaten met een gemeenschappelijke markt de oplossing betekent. Hij is dan ook een francofiele links-‘liberale’ Jacobijn.

   

   

 31. Job

  Geweldig dat die man zo eerlijk is over wat ie wil. In die zin is hij een voorbeeld voor andere politici. Wie het niet met hem eens is, stemme geen D66 of VVD. Wie kan er bezwaar hebben tegen deze duidelijkheid?

 32. Job

   

  Die kiezers weten waar ze aan toe zijn als ze op hem stemmen. Dat is bij veel andere politici heel anders. Dus moet u uw woede en afkeer niet eigenlijk op de ALDE-kiezer richten, die Verhofstadt en co in hun zetel houdt?

 33. cmsuijkerbuijk

  Verhofstadt: De waanzin straalt uit zijn ogen en daar liggen o.a. de VVD én D66 dan samen mee in één bed, ondergestopt door Hans-Klaas Vaak- van Baalen!.

 34. Jukommerce

  “liberaal fractieleider” – Zegt misschien veel over de ‘liberale’ partijen in Europa, maar imperialisme heeft natuurlijk weinig met liberalisme te maken.

   

  Ik wil wel een LIBERAAL Europa van vrijhandel en pacifisme, maar zeker geen Europa van tanks, drones, marcheren, Europese dienstplicht, vliegtuigen, kaarten met prikkertjes erop (veroverde gebieden), Europese generaals, Europese vlaggen, van die uniforms met een blauw vlaggetje met gele sterretjes op het schouder, militaire parades in Brussel (naar voorbeeld Noord Korea).

  Laten we niet vergeten dat het project “ein folk, ein reich, ein führer” gelukkig ooit mislukt is. Dat we ooit hebben gezegd: “dit nooit meer!” En daarom denk ik dat mensen zoals Pechtold heel erg moeten oppassen. Je kunt altijd wijzen naar iemand anders, maar een betere wereld begint bij jezelf.

 35. Krolll

  Off topic, maar ernstig. Minister van BZ Timmermans wil naar Cuba om de communisten daar te prijzen voor hun sociaal-economische successen:

   

   

  http://www.rnw.nl/english/video/cuban-blogger-tackles-dutch-foreign-minister

 36. Ook Boos

  Als dat leger onder leiding van de Britten zou kunnen komen te staan, dan wordt het wel wat. En anders…….

  wordt het gewoon niks.

   

 37. Hilterman

  Die man moet echt tegengehouden worden. De EU heeft Nederland de laatste vijf jaar alleen maar geld gekost en ellende opgeleverd. Dat is deels te wkjten aan slappe regeringen die volkomen onterecht beven voor Brusselse decreten. Mark Rutte is daar de duidelijkste exponent van.

   

  Trias heeft mij groot plezier gedaan met zijn analyse over de juiste aan pak van de crisis. Die komt totin detail overeen met mijn inzichten. Een praatjesmaker als Rutte is niet in staat hier een oplossing te bieden. Daar is een vent voor nodig met ballen die keihard tegen Rehn en Barosso in gaat om de Nederlandse belangen te verdedigen. Jammer dat Koen Teulings zo laat komt met zijn conclusie. Die is helder en to the point.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.