Geen klimaatconsensus onder Amerikaanse meteorologen

Klimaat en desinformatie: een onafscheidelijke tweeling.

Hoe vaak hebben mainstream klimatologen en politici ons niet verteld: ‘The science is settled. All scientists agree.’?

Dat is niet waar en is ook nooit waar geweest, zoals ik verschillende keren heb aangetoond.

Ook onze eigen populaire weerman Gerrit Hiemstra was van mening dat alle wetenschappers het over de AGW–hypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming’) eens waren. Op een NOS–blog kapittelde hij mij. Hij vond dat ik de mensen voor de gek hield en mij schuldig maakte aan manipulatie. Wat hij op dat moment waarschijnlijk niet wist – en misschien nu nog steeds niet – is dat vele van zijn Amerikaanse collega’s ook kritisch zijn ten aanzien van AGW. 

Onder de titel, ‘Meteorologists’ views about global warming’, heeft de ‘American Meteorological Society’ (AMS) onlangs de uitkomsten van een onderzoek onder haar leden gepubliceerd, waaruit bleek dat weliswaar een kleine meerderheid pro–AGW was, maar een grote minderheid daar toch niet achter stond. Dat is opmerkelijk in het licht van de onophoudelijke klimaatpropaganda die dagelijks over ons wordt uitgestort.

Ik citeer:

Meteorologists and other atmospheric science experts are playing important roles in helping society respond to climate change. Members of this professional community are not unanimous in their views of climate change, and there has been tension among members of the American Meteorological Society (AMS) who hold different views on the topic.

In January 2012, the AMS surveyed its members via email and found 52 percent believe global warming is happening and is mostly human-caused, while 48 percent do not. The survey also found that scientists with professed liberal political views were far more likely to believe global warming is human-caused than others.

Authors of the survey recommended that the AMS should “acknowledge and explore the uncomfortable fact that political ideology influences the climate change views of meteorology professionals; refute the idea that those who do hold non-majority views just need to be “educated” about climate change; [and] continue to deal with the conflict among members of the meteorology community.”

Lees verder hier.

Bij dit alles moet wel worden bedacht dat wetenschap niet wordt beslist door handopsteken, maar door bewijs. Maar het vormt een duidelijke indicatie dat serieuze wetenschapper van mening kunnen verschillen. Het toont ook aan dat ideologie en politiek in de klimatologie een grote rol blijken te spelen, hetgeen natuurlijk dodelijk is voor de wetenschap. Voorts toont het aan dat het geen pas heeft dat AGW’ers van mening zijn dat collega’s die een andere mening zijn toegedaan, zouden moeten worden ‘opgevoed’.

Kortom, er is geen consensus onder gekwalificeerde wetenschappers. Daarmee zijn de poten onder de stoel van het klimaatbeleid weggezaagd. Hoe lang wensen de beleidsmakers dit nog te negeren?

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

6 reacties

 1. hoevenap

  Het blijkt dus nu overduidelijk dat er geen klimaatconsensus is , ook niet bij benadering.

  Wetenschappelijke standpunten kunnen nu eenmaal niet door een meerderheid met “handopsteken” worden beslist, maar alleen door bewezen feiten gebaseerd op juiste gegevens.

  Het echte probleem is natuurlijk dat de een groot gedeelte van de mensen die in de AGW gloven hun opponenten “niet serieus nemen” en met zeer veel middellen proberen de klimaatsceptici “de mond te snoeren” zonder naar hun betoog te luisteren of inhoudelijk te reageren.  Het AGW- standpunt is voor velen tot een geloof geworden en er worden dogma’s gebruikt waarbij elke discussie wordt uitgesloten. Ook en vooral door politici en

  dit kost de bevolking welvaart  en er worden beslissingen genomen die niet snel kunnen worden teruggedraaid.

  Doordat de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak nu al tenminste een decennium lang niet stijgt en het aantal ppm CO2 in de atmosfeer wel doorstijgt , is een bewijs dat er zeker nog een of meer “drivers”zijn die deze temperatuur beinvloeden. ( en dus niet alleen de CO2 stijging)

  Dat deze warmte in de diepte van de oceanen zou verdwijnen is in ieder geval maar een klein gedeelte van de waarheid. Waarom zou dit 20 of meer jaren geleden dan niet in de diepte zijn verdwenen ? Door verandering van

  zeestromen ? Ook dit is ten minste voor een groot deel onzin. De loop en de sterkte van ( oppervlakte) zeestromen zijn al veel langer nauwkeurig in kaart gebracht dan de watertemperatuur ( om commerciële redenen, anders hadden zeilschepen grote moeite op hun bestemming aan te komen)

  Alle nu optredende stroompatronen zijn tenminste al een maal eerder in de geschiedenis voorgekomen.

  Het bestijden van vervuiling is iets heel anders en moet zo snel mogelijk effectief ter hand worden genomen zonder allerlei gezeur over CO2 uitstoot . Deze 2 zaken hebben niet noodzakelijkerwijs met elkaar te maken , maar worden met opzet regelmatig door elkaar gebruikt.

  Ditzelfde geldt voor natuurrampen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat het aantal en de kracht van weergerelateerde natuurrampen wereldwijd niet is toegenomen. Bij elke wervelstorm (van welk type dan ook) die in de media komt wordt er echter de “opwarming van de aarde of de klimaatverandering” bijgehaald. 

  Door dit op betrekkelijk grote schaal te doen proberen de AGW-gelovigen de klimaatsceptici te “bekeren” via iets wat op hersenspoeling lijkt. 

 2. dirkse

  geloof is per definitie datgene wat niet bewezen kan worden.

  De gelovige zal in alles dat geen verklaring heeft de hand van god zien. Voortschrijdend inzicht kan dat domein wat inperken. Vroeger werden donder en bliksem aan de goden toegeschreven immers.

  “the science is settled” is een on-wetenschappelijk opmerking, dus meer een religieuze uitspraak.

  Het antwoord op zo’n statement moet de eis zijn om dan minstens het verleden goed te kunnen verklaren: warmteperiodes, kleine ijstijd, geen opwarming …..

  Verder is de klimaatdiscussie nogal onrealistisch omdat de CO2 concentratie toch onverdroten doorstijgt. Alleen al wegens de enorme staal- en betonproductie voor windmolenparken. (1 hoogoven produceert 1,5 à 3 maal meer CO2 dan een groot windpark bespaart)

   

 3. Jan Van

  Het rellebellen van de discussie tussen G.H. en Hans L. even door gespit…..

  Ik ben dus een van de léken…, maar mijn gezonde verstand vind ik eigenlijk nog iets belangrijker.

  Wanneer in dan “uitspraken” lees van Gerrit H., zoals:

  “Iemand die nog nooit van mening is veranderd, heeft nooit iets bijgeleerd.” Ik geloof dat’ie van de NRC was. Met de onwrikbaarheid van de meningen van sceptici etaleren ze hun gebrek aan kennis”.

  Van zo’n opmerking zakt mijn broek toch wel af!

 4. Matthijs

  Heb nog nooit wetenschappelijk bewijs voor de broeikastheorie, zoals beschreven door het ipcc, mogen aanschouwen. Hypotheses genoeg, maar nooit een wetenschappelijk bewijs.

  Ik snap ook niet waarom je ergens in moet geloven in de wetenschap, dan heb je het volgens mij niet helemaal begrepen. Dus 52% van de ondervraagde wetenschappers hebben geen wetenschappelijke houding.

 5. Hetzler

  Dit kenmerkt de aanhangers van de AGW-hypothese. Tja, ik ken het debat met Hiemstra. Van zoiets word je niet vrolijk, dat fanatisme. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de wetenschap zal triomferen om de simpele reden dat de natuurwetten zich nooit  aan ideologie zullen onderwerpen. Deze fundamentele denkfout beheerst de obsessie voor consensus alsof men bang is niet tot de kudde te behoren. Zoiets als groepsdenken op scholen en vervolgens eenlingen pesten en vernederen om maar vooral de consensus te laten zien. Enfin, het feit dat de AGW-ideologie zich tot op heden heeft moeten bedienen van fraude en desinformatie om het ongelijk te vermommen als gelijk, is een gênante blamage. Het hockeystickmodel, de Climate Gates, BBC-gate, de feitelijk ojuiste berichtgeving over orkaanactiviteit, Poolijs, ijsbeerpopulatie… De lijst is eindeloos. Naar mijn mening zouden lieden als Hiemstra zich moeten schamen juist vanwege hun wetenschappelijke opleiding. Hoe makkelijk blijken mensen bereid hun ziel te verkopen?

 6. baksteen

  Was dit onderzoek anoniem?

  Andersdenkenden opvoeden, zo oud als de weg tussen Berlijn en Peking

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.