Recente technologische doorbraken maken SDE+ achterhaald

Kernfusie en zonne-energie zijn over 20 a 30 jaar rendabel, veilig en zonder subsidie te exploiteren. Nederland loopt voorop in de huidige race van technologische doorbraken die nu plaatsvinden op zonne-energie en op kernfusie-gebied.

Twente heeft nu een oplossing gevonden om de warmtehuishouding van een kernfusiecentrale in de hand te houden, welke een belangrijke doorbraak voor de ontwikkeling van kernfusie is. Eindhoven en Delft hebben nu een oplossing om zonne-energie met nano-technologie efficienter en goedkoper op te vangen, wat een doorbraak voor de ontwikkeling van subsidie-vrije zonne-energie is. Nederland heeft voor deze twee energie-revoluties de know-how en de industriële, geografische en geologische infrastructuur om dit wereldwijd uit te rollen binnen tien a twintig jaar, maar dan moet er wel nu op ingezet worden met de nodige concentratie.

Wanneer Twente met de Gasunie in de Eemshaven een kernfusiecentrale bouwt en wanneer Eindhovense en Roermondse nano-technologische en chemische bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en DSM goedkope en efficiente zonnefolies en spray op nanotechnologische wijze gaan produceren op wereldschaal, dan heeft Nederland er over 20 a 30 jaar een enorme energie-economie bij. Deze energie-revoluties kunnen voor Nederland de boost worden, waar Nederland nu naar snakt.

Het Nederlandse aardgas kan met kernfusie vele malen meer energie opleveren, dan de energetische waarde van het gas zelf. De gasvoorraad wordt daardoor meer waard en kan langer meegaan, dan dat het nu door vluchtige export oplevert. De Nederlandse akkerbouw kan met goedkope en efficiente zonnefolies tevens energie opwekken (en tegelijkertijd het onkruid tussen aardbeienplantjes of tulpenbollen voorkomen), zodat het landbouwbeleid wellicht zonder externe subsidie kan plaatsvinden, als de Nederlandse nanotechnologie en productie op orde zijn.

De Nederlandse Rijksoverheid moet dan wel per direct stoppen met SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie, red.), want dat is op volledig achterhaalde en belastingslurpende technologie gefixeerd. Nederlandse gemeentes moeten per direct stoppen met het worden van een CO2-neutrale stad, want ook dat is op achterhaalde en dure oplossingen gebaseerd. De zonnepanelen die gemeentes nu monteren op hun gemeentehuizen zijn weggegooid geld. Niets doen is nu de beste optie. Het geld wat daar mee bespaard wordt, 18 miljard, kan beter elders uitgegeven worden of terug naar de burger. Wanneer slechts een fractie van dat bedrag wordt ingezet voor het onderzoek en de doorontwikkeling van Nederlandse technologische doorbraken op gebied van nano-technologie en kernfusie, dan kan dat de hoopgevende boost zijn zie Nederland nu nodig heeft. De Nederlandse overheid moet dan wel nu al een vergunning voor een kernfusiecentrale voorbereiden in Noord-Oost-Nederland en zich voorbereiden op een enorme productie van zonne-folie en -spray op wereldschaal in Zuid-Oost Nederland door de gespecialiseerde bedrijven aldaar.

Het energie-accoord van Minister Kamp kan dus in in de prullenmand, voordat de inkt droog is. De doorbraak van september 2013 in de zonne-energie en de doorbraak van december 2013 in de kernfusie vragen om een ernstige heroverweging van het hele SDE+-subsidiecircus, want het kost enkel belastingeld en levert niets op. Kostenefficiente kernfusie en zonne-energie van eigen bodem levert economische groei op en zorgt er voor dat landbouwsubsidies afgeschaft kunnen worden, zodra zonne-energie met goedkoop landbouwfolie op de akkers geoogst kan worden. Een overheidsbezuiniging op termijn dus. Dit kan op de middenlange termijn gerealiseerd worden door Nederlandse uitvindingen. Daar moet Minister Kamp meer oog voor hebben, in plaats van dat verschrikkelijke, kostenverslindende, verlieslijdende en nu al achterhaalde SDE+.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. renevers

  Gezellige jokkebrok ben je “tipo”:

   

  “Kernfusie en zonne-energie zijn over 20 a 30 jaar rendabel, veilig en zonder subsidie te exploiteren”

   

  Je klets gezellig zonder ook maar enig bewijs aan te voeren dan in gedachten “lijntjes doortrekken” en peptalk van een TU afdeling in Enschede als bron van alle waarheid op te lepelen. Helaas valt je stukkie weer in de catagorie “op het verkeerde been zetten” want zowel zonneenergie als kernfusie zullen over 30 jaar niet meer dan een babystap verder zijn kwa opgeloste problematiek. Er is echt wel wat meer nodig dan reclametaal a la Rothmans voordat een technologie mogelijk wordt. En zelfs als een technologie zeer goed toepasbaar is , zoals kernenergie met thorium en snelle kweekreactoren dat zijn, kan de politiek er op grond van  politieke agitatie , proliferatiedoem en een heleboel stralingsangst actie in de politiek, juridisch economisch onmogelijk gemaakt worden. Helaas is de enige werkelijk HAALBARE,bewezen,  stabiele, grootschalige en opschaalbare vorm van energiewinning gewone kernenergie op basis van kernsplijting. En leuter verhalen als dit “tipo stukkie” maken er niet eens melding van.. Zet maar in je achterhoofd dat kernFUSIE echt iets is voor over HONDERDEN jaren. 50 jaar geleden was het ook “over vijftig jaar”. Ga dan ook even in op de radiactiviteits problematiek van kernFUSIE vergelijkbaar is als die van kernsplijting.. ALs daar moeilijk gedaan wordt over kernafval , afbraak van reactoren.., waarom zou dat dan anders zijn met kernfusie reactoren en afval troep. Laat staan dat de technologie er al zou zijn: die is er namelijk dan niet..Er is geen doorbraak bekend, er zijn nog tientallen doorbraken op andere gebieden nodig dan opwarming van supergeleidende kabels door straling.. Er is nog geen duidelijkheid over hoe energie te onttrekken aan de fusiereactie en er bijvoorbeel water mee op te warmen. Ga eens realiseren hoe je onderhoud moet plegen aan ingewikkeld apparaat dat zo radioactief is dat een persoon er niet in kan werken, alleen robots. Over zonne energie en de resultaten ervan op dit moment . Er is nog niet eens een WERKENDE PROEF FUSIE reactor over 30 jaar waarmee je kan gaan opschalen. Leuk om een ideetje waar de maatschappij in de toekomst afhankelijk zal zijn, op ONBEWEZEN FLAUWEKUL te baseren. Waar kennen we dat meer van? In de leer geweest bij de groene meute?

   

  Nee “tipo” : je zet ons weer op de conventionele manier op het verkeerde been en je laat ons weer de verkeerde conclusie nemen. “Wachten op beter ” en geen kernsplijting. Er is echter weinig tijd meer om conventionele kernenergie in Nederland in te voeren. WE zijn NU NOG rijk genoeg om een aantal reactoren te LATEN MAKEN en de Uranium of thorium voor een tiental jaren elektriciteitsproductie te bestellen. Er zijn wellicht nog een aantal kernenergie ingenieurs over die hun kennis aan een jonge generatie kunnen overdragen, maar de tijd nijpt. Over een tijdje als alle spaargeld en maakindustrie vernietigd is in onnozele groene technologie hype misinvesteringen is het te laat. De concurrentie kracht van Nederland is na de laatste aardgas  snik echt niet meer dan gedroomd. En je stukkie laat dat geld element  even “onvermeld” .

  Er is je ook niet bekend dat zonnepanelen nog steeds een factor VIJFTIG duurder zijn dan investering in kernenergie..Dat verschil haal je niet weg in 30 jaar. De technologische ontwikkeling van zonnecellen is aan het stagneren in snelheid..De verschillende opties voor verbetering van photovoltaische techniek worden echt nu al gevolgd  in de huidige onderzoeken..We zitten nu in de asymptotische fase van verbetering. Maar de kostprijs van zonnecellen daalt niet echt voldoende structureel snel,behalve dan af en toe tijdelijk door faillisement voorraden die op de markt komen . Zonne energie maakt fluctuerende stroom, waar continue stroom noodzakelijk is.. Opslag technologie voor wisselvallige stroombronnen zou nodig zijn, maar opslaan van stroom blijkt duurder dan het in de eerste plaats extreem DUUR te produceren. Zonder subsidie geen groen speelgoed en ecoprullaria voor de “groene kerk”.  Het groen politiek systeempje is al aan het stilvallen door belasting inkomsten die steeds lager worden , door zelfvernietiging van consumenten koopkracht en economische groene zelfmutilatie van de staat Nederland. Electriciteit en belasting maakt een steeds hoger kosten aandeel van een reeel fysiek product, niet het soort juridische producten wat de staat Nederland als product schept “gelijkheid in armoede, schaarste en recht op dagelijkse propaganda”.

  Tipo, leer nu eens dat je voor de TV en met het opslaan van kranten als Trouw en AD niks opdoet van de werkelijke problematiek. Ga dan ook niet herhalen wat je daarop/daarin  gezien hebt. Bespaar ons de hype journalistiek van de techno illusie.

 2. Hans Roodenburg

  We lezen: “Het Nederlandse aardgas kan met kernfusie vele malen meer energie opleveren, dan de energetische waarde van het gas zelf. De gasvoorraad wordt daardoor meer waard en kan langer meegaan”

   

  Verrassend, hoe zit dat precies?

 3. Energya

  Ik denk dat het laatste stuk van Hans heel duidelijk laat zien waarom we niet bovenstaande verstandig beleid zullen gaan zien. Er zijn teveel belang hebbende subsidie slurpers met invloed in de tweede kamer en in de EU.

 4. cmsuijkerbuijk

  “Ik denk dat het laatste stuk van Hans heel duidelijk laat zien waarom we
  niet bovenstaande verstandig beleid zullen gaan zien. Er zijn teveel
  belang hebbende subsidie slurpers met invloed in de tweede kamer en in
  de EU.”

  Ik moet je, helaas, gelijk geven. Liever stort men miljarden in een bodemloze put, om een inmiddels weerlegd klimaatverhaal te steunen, dan toe te geven, dat men het mis had en in te zetten op de ontwikkeling van deze nieuwe technieken!

 5. witwas

  Ook eens, behalve met de reden die je geeft. Mijns inziens is het geen kwestie van de angst om fouten toe te geven. Ze storten onze miljarden gewoon waar die het meeste profijt opleveren; niet voor het milieu maar voor hen zelf.

 6. tipo

  Voor de ontsteking van een kernfusiecentrale is veel gas nodig om het kernfusieproces op gang te brengen. Is het proces eenmaal op gang, dan is er voor de centrale geen of nauwelijks nog gas nodig, maar is Deuterium en Lithium de brandstof. Een kernfusiecentrale kan ook aardgas in waterstof omzetten, indien de centrale meer electriciteit produceert dan dat er op dat moment vraag naar is. 

   

  Aardgas steekt zo een centrale dus aan in den beginne en vervolgens kan de centrale aardgas in waterstof omzetten in de daluren tegen lagere kosten dan nu het geval is, wat nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt voor aardgas. 

   

  Dat het aardgas meer waard wordt daardoor, is speculatie van mijn kant. Het aardgas gaat langer mee, indien gascentrales door kernfusiecentrales vervangen worden en indien aardgas in waterstof omgezet kan worden tijdens de daluren van kernfusicentrales.

 7. avander

  Hier tekent zich voor de zoveelste keer het nadeel van onze `parlementaire democratie` af.
  Onze overheid zou in deze situatie met de grootst mogelijke spoed een onafhankelijke commissie moeten aanstellen die een grondig onderzoek naar haalbaarheid, kosten, uitvoerbaarheid enz.  gaat instellen. Spijtig genoeg heeft onze overheid in al zijn wijsheid? haar kaarten in handen gegeven van milieu lobby/hobbyisten.
  Dat komt misschien omdat de overheid ( kabinet en de kamers ) alsmede de beleidsmakers in de ministeries grotendeels 1 massieve groep lobby / hobbyisten vormt. Immers, kabinet en kamer werden gekozen uit een select gezelschap van ca. 92.691 leden van de beide regerende politieke partijen, VVD en PvdA. Velen van deze 93000 leden komen niet verder dan het lidmaatschap, een aantal komt bovendrijven in de bijeenkomsten en vergaderingen op lokaal niveau em mogen dan op lokaal niveau meespelen, enkelen slechts doorstaan alle criteria van gelijkheid in denken, acceptatie van leiderschap en voldoende vriendjes.
  Deze eenheidsworsten hebben een, al dan niet vage, hogere beroepsopleiding, of een graad in politicologie, geschiedenis, vult U maar zelf verder in.
  En kijk eens, ongeacht de partij welke ze vertegenwoordigen, ze hebben bijna allemaal 15 tot 25 jaar linkse indoctrinatie achter de rug, Vanaf de middenklassen lagere school tot en met het afstuderen.

  Onze `democratie` is in handen van een wel uiterst selecte groep, met weinig maatschappelijke vorming, afgezien van een leidend baantje als ( vult U maar iets in zoals verzorgingshuis manager, waterleidingsbedrijfmanager ( enz.enz.) .
  En deze 100 man.vrouw zijn nu onze volksvertegenwoordigers.
  Lekkere democratie.

 8. Energya

  Des te meer reden om te zorgen dat u niet al voor een berg kosten mag op draaien voor iets wat straks en eerlijk gezegd zijn windmolens altijd al achterhaald geweest. 

  Nu inzetten op deze technieken en gebruik maken van wat we nu nog hebben aan fossiel en kernenergie daar worden we nu en straks beter van!

 9. HB

  @Energya

   

  U heeft gelijk over de berg kosten maar die zou er niet zijn als.

  Men wilde luisteren en rekenen voor 15 minuten.

  Ik betaal nu zelf de kosten van het project.

  Het is mooi wat zij ondekt hebben maar het heeft ook haaken en oogen.

  Als je stroom vergelijkt met een ketting dan moet deze zo

  kort mogelijk blijfen want iedere schakel kan de zwakste zijn.

  Dit is een belangrijk punt wat zij denken ondekt te hebben maar

  het geheel is zeer complex.

  Hier is men al lang mee bezig maar niet met geld uit eigen zak.

  Een ander punt is dat het een stroom centrale word deze leverd

  stroom via het net het prive bedrijf van onze staat waar u voor

  mag betalen voor de aanleg er van en het gebruik er van en zij

  kunnen deze kosten verhogen zo veel zij willen.

  Mijn project laat geen wind molens toe de stroom word bij het

  bedrijf opgewekt een zeer korte keting.

  Bij windmolens hebben ze het altijd over zoveel huishoudens

  mijn doelgroep is het bedrijfs leven die laat de wereld draaien .

  En dan praat ik niet over 20 of 30 jaar!.

   

  Groet: Henk B

 10. Jan Van

  dan die afschuwlijk lelijke en geldvretende windmolens…..

 11. HB

  Met 20 a 30 jaar zou het al kunnen werken!

  Ja dan gooi ik m,n werk en onderzoek van de laatste jaaren

  maar op de grote hoop want daar kan ik niet tegen op.

  E wagens ook maar op die hoop want die accus

  zijn maar goed voor zo,n 100 a 125 km.

  De ontdekking om een betere accu temaken moeten ze

  maar niet in productie brengen ondanks dat die 500 km

  mee kan en sterker is want over 20 a 30 jaar gaan ze iets

  veel beters maken (als het mee zit).

  Volgens algreen pies is de wereld dan al vergaan of wonen

  we op mars het geroep elke keer weer over zoveel tijd.

  We denken niet meer aan nu ik wel omdat ik er nu ben

  en niet meer over 20 a 30 jaar daar om doen we er

  nu iets aan!.

   

  Groet : Henk B

 12. oudgediende

   

  Toen ik het onderstaande las moest ik eerst even slikken en het opnieuw lezen. The Environmental Protection Agency, de autoriteit in de USA op het gebied van klimaat en milieu. Onafhankelijk van het parlement  kan de EPA regelgeving met de kracht van wet uitvaardigen. Zij zijn de grote bestrijders van CO2.

  Het is niet te geloven dat bij zo’n instantie zoiets kan voorkomen. Misschien maakt het ook veel duidelijk op het gebied wat men maakt van nieuwe energie technologieën. 

   

  “By Michael Isikoff

  NBC News National Investigative Correspondent

  The EPA’s highest-paid employee and top expert on climate
  change engaged in “crime of massive proportions” by pretending to be working as
  an undercover agent for the CIA so he could avoid doing his real job for years,
  according to federal prosecutors and the agency’s top investigator on the case.

  In a memorandum filed days before his sentencing in
  Washington, D.C., Wednesday, prosecutors asked that John C. Beale, 65, be sent
  to federal prison for at least 30 months for bilking the government out of
  nearly $1 million in salary and other benefits over a decade, and said his
  “historic” lies are “offensive” to those who actually do dangerous work for the
  CIA”.

   

 13. Energya

  Het grote voordeel van de goedkopere productie van waterstof is dan ook nog dat de volgende generatie auto’s daar gebruik van gaan maken. De autoshow van Tokyo werd al gebruikt om dit aan te kondigen, de electrische auto is feitelijk al dood verklaard. 

  Dus waterstof zal een zeer gewenst product gaan worden in de toekomst, en als je daar een grote leverancier van kan worden is dat zeer goed voor je economie.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.