Anti-homogeweld wel degelijk op conto allochtoon

Homo-emancipatie en de multiculturele samenleving. Gezien de uitkomsten van vele rapporten en cijfers van de afgelopen jaren, niet de meest gelukkige combinatie. Dat lijkt  politiek-correct Nederland echter niet te weerhouden om ‘fact free’, keer op keer het tegendeel te beweren.

De oververtegenwoordiging van allochtonen, en met name Marokkanen, in statistieken over verdachten van anti-homogeweld zijn helder. Ook de achterliggende islamitische oorzaak bij deze groep lijkt evident. Toch werd afgelopen week de zoveelste poging ondernomen om het terechte beeld dat allochtonen, veel meer dan gemiddeld, verantwoordelijk lijken voor anti-homogeweld weg te zetten als een mythe. 

Diverse media kwamen tot deze onjuiste conclusie op basis van het politierapport  ‘Anti-homogeweld in Nederland’. Ongeveer 60% van de verdachten zou geboren zijn in Nederland en alleen de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat dit betekent dat minimaal bijna 40% van de verdachten allochtoon is terwijl deze groep ongeveer 20% van de bevolking uitmaakt, en er dus sprake is van een forse oververtegenwoordiging, werd niet genoemd. Ook vergat men te vermelden dat personen die in Nederland geboren zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben ook allochtoon kunnen zijn. Veel allochtonen van de tweede generatie vallen namelijk in die categorie.

Als we de gegevens uit het genoemde politierapport nader bekijken en de incidenten waar een verdachte bekend is,  koppelen aan de groep die zo vaak genoemd wordt in het kader van anti-homogeweld, Marokkanen, dan blijkt dat deze groep zelfs bijna 10x (!) vaker verdachte is. Geen gegeven dat zich leent om te negeren of te bagatelliseren. Integendeel.

Deze werkelijkheid hoeft overigens, ook voor politiek-correct Nederland, geen verrassing te zijn. Zo stelde het UvA-rapport ‘Als ze maar van mij afblijven’ al, dat 62% van de daders van fysiek geweld tegen homo’s in Amsterdam, van niet-Nederlandse afkomst is (en daarbinnen zijn het Marokkanen die met 36% de grootste groep vormen), blijkt uit het onderzoek ‘Geweld en agressie in het onderwijs’ (Verwey-Jonker Instituut) dat het aantal incidenten gericht tegen homoseksuele docenten toeneemt op scholen met veel allochtone (islamitische) jongeren, lezen we in het rapport ‘Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland’ (SCP) dat Marokkaanse jongeren het scherpst zijn in de veroordeling van homoseksualiteit en stelt het onderzoek ‘Gewoon anders’ (SCP) dat “voor veel niet-westerse Nederlanders, homoseksualiteit iets is van westerlingen en ongelovigen” en “de afwijzing van homoseksualiteit wordt gelegitimeerd vanuit de religie.” Allemaal bekende gegevens maar blijkbaar allemaal ‘vergeten’.

We zullen deze feiten keer op keer blijven  belichten en, in tegenstelling tot velen, de negatieve gevolgen van de massa-immigratie en de daarmee samenhangende islamisering van Nederland niet onder stoelen of banken schuiven. Willen we de problemen werkelijk oplossen dan zal eerst erkend moeten worden wat de problemen zijn. En dat lijkt, gezien de wijze van berichtgeven, iets dat helaas niet snel zal gebeuren.

J.J. van Klaveren, Tweede Kamerlid PVV (woordvoerder emancipatie)

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

67 reacties

 1. Mar

  met dank aan pierreofzo 14.35 uur

   

  “Noch de PVV, noch de PvdA kan derhalve uit de cijfers exacte gegevens halen omtrent de etniciteit van de daders.”

   

  “Dat brengt me tot de aanname, dat we de feiten niet mogen kennen.”

   

   

 2. Mar

  @nick

   

  Als je niet tegen de hitte kan, moet je uit de keuken blijven.

   

  Ik kan en mag elke minuut van de dag iets zeggen  over de PVV, Geert Wilders en vertegenwoordigers van de PVV in  de politiek.

   

  Nee, ik wil niet bewijzen dat het wel meevalt met het homogeweld uit de islamitische en marokkaanse hoek.

   

  Ik maak kanttekeningen bij de verhalen van de PVV om te laten zien dat  men ook daar niet betrouwbaar is.  In politiek Den Haag heeft men zo hun eigen waarheid/waarheden en PVV vormt daarop geen uitzondering.

   

   

   

 3. dorotheus

  @Mar: inderdaad is er ook ”wit” anti-homo-geweld, maar dat wordt deels gevoed door het feit dat er ook etnisch gemengde groepen bestaan. De latente homo-haat bij de witte onderklasse wordt momenteel geactiveerd door de felle antihouding van de moslims. Zonder de massale instroom van niet-Westerse allochtonen zou de witte onderklasse geen probleem meer vormen. Er is geen kerk of politieke groepering die ze ophitst zoals in vele landen ter wereld.  Vooral het gedrag van hum islamitische ‘medeburgers’ moedigt ze aan. Ik weet het, daar zijn geen cijfers over, maar een hele reeks aanwijzingen is ook van belang. En kwalitatief onderzoek is voor sommige onderwerpen onontbeerlijk. Maar dat weet je vast wel, Mar,

  Ga dus door Joram. Je bent nog hard nodig in Nederland. B.v. om het gegoochel (en soms gelieg) met statistieken of het negeren van wangedrag van bepaalde groepen of minderheden aan de kaak te stellen.

   

 4. staleo

  Mar 11:51   13:22 etc.

   

  U heeft mijn reactie erg slecht gelezen, want iedere Marokkaan die we minder hebben dan 900.000 verhoogd het percentage daders van Marokkaanse afkomst.

  Hier heeft van Klaveren 100% gelijk, maar hij krijgt het niet omdat hij van de PVV is.

  Ik hoor u ook alleen maar schreeuwen als het over de PVV gaat, en dan zo negatief mogelijk.

  Verhoudingsgewijs ligt het percentage daders onder Marokkanen op meer dan 80% .

   

 5. Kritiekaster

  (Hernieuwd advies) 

  Ga toch ’s ’n keer lekker wieberen man op marokko.nl man!

  Dáár hoor je thuis.

 6. Mar

  @Kritiekaster

  Ik ben thuis.

  Waarom verkast u niet naar een plek waar maar één denken is toegestaan en andere meningen ongewenst zijn? Daar bent u meer op uw plek dan op DDS waar men vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt.

 7. toetssteen

 8. observer

  Mar,

  Al uw schrijfsels lezend, schiet er maar een woord door mijn hoofd: Tunnelvisie.

 9. Wiebe Filippus

  Zolang de conclusie van Joram van Klaveren dat mensen met een Marokkaanse achtergrond zich gemiddeld vaker aan geweld tegen homo’s schuldig zouden maken door geen enkele concrete suggestie tot verbetering van die situatie wordt gevolgd lijkt me het doel van zijn betoog weinig anders dan de gehele categorie ‘allochtonen’ in een kwaad daglicht te stellen.

   

  Voor constateringen is duidelijk minder inzicht nodig dan voor intelligente voorstellen tot beleid.

 10. Johannes N

  Hee, maar wacht nu eens even: ethniciteit werd toch helemaal niet geregistreerd? Vragen van de PVV konden toch niet beantwoord worden omdat die gegevens nu eenmaal ontbraken? Hoe kan er dan een uitspraak over worden gedaan? Werd er eerder over gelogen, dan?

 11. toetssteen

  Juist. En dat is precies wat in die twee Volkskrant artikelen aan de kaak werd gesteld. Plus bij dat wat wel geregistreerd was, er sprake was van een oververtegenwoordiging van 50%.

  Daarnaast neemt men aan dat die 60% Nederlanders allemaal Jannen en Klazen zijn, mja, vooral daar waar de Jannen en de Klazen in de minderheid zijn. Tenzij iemand me wijs wil maken dat een rollator opa na zeven uur ’s avond zich nog buiten durft te wagen om een homo tikjes te geven…. Dat gelooft toch niemand.

   

  Ben het kaartje kwijt, maar daar waar het merendeel nog orgineel autochtoon is, zijn er nauwelijks meldingen, en in de smeltkroezen staan dikke rode stippen. Men zou toch wat anders verwachten als het zou gaan om Jannen en Klazen….

  Ohhh, wacht in de provincie wonen geen holibi’s. Yep, dat zal het zijn, ze gaan wonen op de plek waar ze het meeste risico lopen….

 12. toetssteen

  Verbetering? Ehhhh, hoe stelt u zich dat voor? Benoemen mag al niet eens.

 13. toetssteen

  http://zizo-magazine.be/nederlandse-politie-analyseert-anti-homogeweld

   

  Leees ik daar na het mooipraten:

   

  31,2% van de verdachten was niet in Nederland geboren.

   

  Ow…, dat is toch een aardig aantal nietwaar?

 14. louis-portugal

  Ik hoor nog homo Pim Fortuyn zeggen dat hij een lekker marokkaantje niet te versmaden vondt.

  Ik heb nog wat artikeltjes liggen uit de telegraaf waarin staat dat homo´s, vooral in Amsterdam,  weggepest worden uit hun buurt door marokkaantjes.

  Dat is dan buiten de weggepeste nederlanders.

 15. pierreofzo

   

  Mar

   

  Nationaliteit en geboorteland is niet hetzelfde als etniciteit.

  U weet dat uiteraard.

   

  Juist etniciteit wordt niet geregistreerd.

  Noch de PVV, noch de PvdA kan derhalve uit de cijfers exacte gegevens halen omtrent de etniciteit van de daders.

  Dat brengt me tot de aanname, dat we de feiten niet mogen kennen.

 16. nick

  Mar wat ben je toch een zemel en blijkbaar ook niet vies van insinueerende opmerkingen naar de PVV! Je noemt het een een “samengeraapt artikel” en dat je dat ‘wel gewend bent uit die hoek’. 

  Dit artikel is wel degelijk onderbouwd met feiten zoals ik gewend ben uit die hoek, het is maar hoe je zelf wil kijken en feit is ook, dat ongeveer iedere Nederlander heel goed weet uit welke hoek die klappen komen! De hand onterrecht boven het hoofd van de Islam en hun geweldadige aanhangers houden is ook een feit welke veelvuldig voorkomt bij de linkse vleugel! 

  Wat wil je hier nu mee bewijzen eigenlijk, dat het wel meevalt met homogeweld uit de islamitische en marokkaanse hoek? Homo’s kunnen je anders vertellen en dat is ook een feit! Hou toch eens op met feiten die de PVV brengt te willen ondergraven. Onmogelijk en onzinnig! De PVV is namelijk de enige partij de de waarheid en werkelijkheid duft te benoemen en daarom krijgen ze mijn stem en geen enkele andere partij en zo denken inmiddels vele Nederlanders erover en dat is een goede ontwikkeling, het wordt tijd!

 17. pietkremer

  Daarom is het zo ergerlijk dat politiek correct Nederland wel de Russen ter verantwoording roept om hun negatieve houding tegenover homoseksuelen. maar zwijgt over de agressie van onze Marokkanen tegenover onze homo’s. Veeg eerst je eigen straatje schoon alvorens commentaar te leveren op andermans vuile straatje. Men onthoudt zich van kritiek op de homohaat van Nederlandse moslims om het imago van onze moslims hoog te houden. Onze weldenkenden hebben veel medeleven met minderheden, maar dan toch minder met onze homominderheid dan met onze Marokkaanse minderheid. Als blanke hooligans een Marokkaanse homo zouden afrossen, maken weldenkenden daar natuurlijk grote ophef over, maar als Marokkanen en blanke homo belagen, hoor je ze niet. Vraag me af hoe ze tegenover Marokkanen staan die een Marokkanse homo in elkaar slaan. Zullen ze dat door de vingers zien ?  .  

 18. Machteloze

  Tja, voor een realistische kijk op de samenleving heb je toch echt de PVV nodig. Dank!

   

 19. Mar

  Eerst maar even de link naar het rapport

  http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf

   

   

  Het klopt dat personen die in Nederland geboren zijn en alleen de Nederlandse nationaliteit hebben ook allochtoon kunnen zijn. Als papa of mama in het buitenland geboren is, dan is het kind allochtoon.

   

  Op pagina 33 in het rapport staat een staatdiagram nationaliteit. Vermeld staan o.a. Nederlandse, Marokkaanse, Nederlandse Marokkaanse, Nederlandse Surinaamse, Nederlandse Turkse, Turkse.

   

  61,8% heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. In 16,6% betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit), vermeldt het rapport.

   

  En daarmee gaat de auteur goochelen om  zijn stelling “oververtegenwoordiging van allochtonen, en met name Marokkanen, in statistieken over verdachten van anti-homogeweld” te onderbouwen. Andere rapporten worden erbij gehaald (die de lezer vervolgens zelf via Google mag gaan opzoeken), waarbij alleen Amsterdam, werkelijke daden en denken  op een hoop worden geschoven.

   

  De auteur moet toch flink aan het werk om uit te komen bij zijn stelling, met als gevolg een warrig bijeengeraapt artikel waarin feiten en veronderstelde feiten door elkaar heen lopen.

   

  Als de auteur vindt dat men zich aan feiten moet houden en geen fact free gebabbel moet produceren, mag hij dat zelf ook eens gaan doen.

   

  Dit samengeraapte artikel ben ik wel gewend vanuit die hoek, de auteur beweerde ooit tegen mij in een e-mail dat topless ook badkleding is want de vrouw draagt een bikinibroekje (feit: in een zwembad wordt topless niet gezien als de verplichte badkleding, ondanks bikinibroekje).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 20. Antivenin

  zowel van het toenemende anti-semitisme als van de groeiende homohaat.  Meer moslims –> meer antisemitisme en meer jodenhaat. Als links dat feit toegeeft (want ze weten het heus wel), dan moeten ze iets aan de instroom van hun stemvee gaan doen. En dat willen ze niet. Dus vandaar die berichtgeving. Zolang mogelijk de bevolking een rad voor ogen draaien, tot je ten slotte triomfantelijk kunt zeggen dat het te laat is en de vroegere minderheid nu een meerderheid is (zie Amsterdam) en de autochtoon zich er maar bij moet neerleggen dat hij zich nu aan de import moet aanpassen.

   

  Als straks hun Utopia van een gezellige multiculturele maatschappij is uitgedraaid op een heel wat minder gezellige islamitische monocultuur, dan hoop ik dat al die linkse “nuttige idioten” op een dag à la Iran aan een hoogwerker komen te bungelen!

 21. Jan Van

  Maar je zult best wel een minnetje verdienen…..

  Ik lees je later…… Mvg.

 22. staleo

  Mar 11:51

  U verhaal rammelt in ieder geval van alle kanten.

  Er staat inderdaad dat 61,8% van Nederlandse afkomst is, maar dit betekend alleen dat de verdachte in Nederland is geboren.

  Gezien de opvoeding van deze kinderen krijgen ze nog ALLES mee van de ouders en allah.

  Dit percentage is dus niet correct.

  We hebben in Nederland 18 miljoen inwoners, waarvan misschien 900.000 Marokkanen.

  Dit zou resulteren in dat als 61,8% van de daders Nederlander is, er maar 3,01% Marokkanen dader mochten zijn.

  Het percentage van 16,6 % ligt dus meer dan 5 keer zo hoog, en zij zijn dus weldegelijk oververtegenwoordigt.

 23. Dick Kraaij

  Als de cijfers dan echt zo ondubbelzinnig overduidelijk in één richting wijzen, waarom lukt het dit kamerlid dan keer op keer niet om het debat te winnen?

   

  De laatste alinea van zijn betoog kan ik volgen. Bepaalde partijen hebben — onder andere om electorale redenen — minder belang bij de onverbloemde waarheid. Maar dat verklaart niet waarom een klein groepje kamerleden keer op keer alleen blijft staan – mits de cijfers van Van Klaveren kloppen.

   

  Want indien die cijfers kloppen, moeten we ook eens gaan kijken of ook de minister de Kamer onjuist heeft geïnformeerd.

   

   

 24. Mar

  @pierreofzo

   

  Nationaliteit en geboorteland wordt blijkbaar wel geregistreerd. Daarmee wordt toch wel e.e.a. duidelijk.

   

  61,8% heeft alleen de Nederlandse nationaliteit.

   

  Van Klaveren wijst erop dat daaronder wel degelijk allochtonen kunnen zitten en daarmee heeft hij gelijk. Maar dan:

   

  Mag ik u wijzen op de discussie dubbele nationaliteit en de reden waarom de PVV daar vanaf wil.

  Mag ik u wijzen op de oplossing die PVV regelmatig geeft: Nederlandse nationaliteit afpakken en terugsturen naar land van de andere nationaliteit.

   

  Het verhaal van Van Klaveren zit net zo vol met draaien als een verhaal van een PvdA-lid over deze materie.

   

   

   

   

 25. harry la croix

  Een nuttig rapport dat helaas weer niet alles benoemt. Vooral moet gelet worden op de beperkingen die het rapport zelf aangeeft. Er wordt door de politie, die werkt met vele systemen, niet uniform geregistreerd. Bovendien is etniciteit altijd een heikel onderwerp geweest in Nederland, dus niet geregistreerd. De bewering dat de meeste daders van Nederlandse afkomst zijn, zegt dus niets. Het rapport beoogt naar mijn mening weg te nemen dat de Marokkanen veelal dader zijn, door ze als Nederlanders te beschouwen. Het verbaast me overigens dat er geen cijfers zijn over anti-homogeweld gepleegd door christelijke mensen. Men zegt in het rapport wel dat er ook christelijken zijn die gewelddadig zijn tegen homo’s. Ik volg vooralsnog, het rapport gelezen hebbende, de visie vqan Joram van Klaveren.

 26. JC

  Beste Mar,

   

  Als je het uitstekende stuk van de heer Van Klaveren “fact free” leest, kom je vanzelf bij uw conclusie uit.

   

  Ik lees (waarmee ik bedoel: echt lezen wat er staat) in de bijdrage van de heer Van Klaveren geen gegoochel met getallen. Deze zijn immers vrij eenvoudig te herleiden. Beste Mar, ik lees daarentegen in uw commentaar een politiek correcte scheldkanonnade, die uw vooraf getrokken conclusie ogenschijnlijk bevestigd. Wat u de heer Van Klaveren verwijt, doet u immers zelf ook in uw commentaar.

   

  Gelukkig ervaart de meerderheid van de autochtone en de goed geïntegreerde allochtone Nederlanders en allochtone niet-Nederlanders de
  homoseksuele medemens veelal weliswaar als positief “anders”, maar niet als apart. En nee, ik ben geen homoseksueel, maar hoop evenwel dat u zich, net als de PVV,  ook verzet tegen anti-homogeweld.

   

  Ik weet weinig van de islam, maar lees vaak, ook in policor schrijfsels, dat de islam op gespannen voet staat met homoseksualiteit. Relatief meer anti-homogeweld vanuit deze groep lijkt mij dan niet verbazingwekkend. Daarmee is vanzelfsprekend en beslist niet gezegd dat iedere moslim anti-homogeweldadig zou zijn (integendeel, zie bijvoorbeeld de vorige alinea).

   

  Ik ben overigens tegen iedere vorm van zinloos geweld en blijf dus vooralsnog PVV stemmen.

   

 27. Mar

  @staleo

   

  Goed dat u er misschien voor zet want er wonen geen 900.00 Marokkanen in Nederland.

   

  Voorts gaat u eraan voorbij dat, vandaar ook de wens tot het opheffen van dubbele nationaliteit, het overgrote deel van Marokkanen en Turken dubbele nationaliteit hebben. Daarom staan die ook nog weer apart vermeld in staafdiagram, pagina 33, hoofdstuk 4.1 in het rapport.

   

  Van Klaveren moet wel gaan goochelen met cijfers, definities en relatief gezien en dan nog komt hij, gezien de cijfers die worden genoemd in het rapport, niet verder dan de suggestie wekken dat …….

   

  Hij kan aantonen dat er onder een bevolkingsgroep meer aversie tegen homo’s voortkomt dan onder een andere bevolkingsgroep, maar hij kan niet weggepoetst krijgen dat een deel van de gevallen op het conto staan van Nederlanders van Nederlandse afkomst tot in de tigste generatie.

   

  Er is een verschil tussen denken en doen. Denken staat vrij.

 28. Mar

  @observer

   

  Dat heeft u goed gezien, ik reageer op de tunnelvisie van Joram van Klaveren.

 29. Mar

  @toetssteen

   

  17.47 uur

   

  Het rapport van UVA gaat enkel en alleen over Amsterdam.

   

  1.37 uur

   

  Wel zo aardig voor een afgewogen beeld om de rest er ook bij te zetten:

   

  De politie registreert wel de nationaliteit van de verdachten. Die
  hebben vooral de Nederlandse nationaliteit (61,8%). Kwamen ook vaak
  voor: de Marokkaanse nationaliteit (al dan niet samen met de Nederlandse
  nationaliteit) (16,6%), de Turkse nationaliteit (5,5%) en de Roemeense
  nationaliteit (2,5%). 31,2% van de verdachten was niet in Nederland
  geboren.

   

  Van Klaveren stelt in de kop: anti-homogeweld wel degelijk op conto allochtoon.

   

  Al vlot daarna verzacht hij de stelling: Toch werd afgelopen week de zoveelste poging ondernomen om het terechte
  beeld dat allochtonen, veel meer dan gemiddeld, verantwoordelijk lijken
  voor anti-homogeweld weg te zetten als een mythe.

   

  Het is spelen met gegevens en taal:

   

  Het feit dat onder een bepaalde bevolkingsgroep meer anti-homo gevoelens zijn, kan niet vertaald worden naar:

  dus het merendeel van de gevallen van anti-homo haat worden gepleegd door die bepaalde bevolkingsgroep.

   

  Bijvoorbeeld:

   

  Conclusie na onderzoek 100 gevallen van homohaat: 50% door autochtonen, 50% door allochtonen. Dan kan men stellen dat omdat er minder allochtonen zijn in Nederland  zij dus meer dan gemiddeld zich schuldig maken aan homohaat ten opzichte van autochtonen, maar de werkelijke situatie blijft staan: de helft van de gevallen worden gepleegd door autochtonen, de andere helft door allochtonen.

   

  Het artikel is dusdanig geschreven dat de lezer de aanname maakt, dat de gevallen van homohaat voor het merendeel enkel en alleen door allochtonen worden gepleegd.

   

  En dan krijg je dus dit soort beweringen:

  “inderdaad is er ook ”wit” anti-homo-geweld, maar dat wordt deels
  gevoed door het feit dat er ook etnisch gemengde groepen bestaan. De
  latente homo-haat bij de witte onderklasse wordt momenteel geactiveerd
  door de felle antihouding van de moslims. Zonder de massale instroom van
  niet-Westerse allochtonen zou de witte onderklasse geen probleem meer
  vormen.”

   

  Het is allemaal de schuld van een ander, ook al doet men het zelf.

   

   

   

   

   

   

   

   

 30. Johanna

  Mar  12:56  “Blijft staan ook al……antisemitisme en homohaat  aanwezig  blijft  in de Nederlandse maatschappij”.

   

   Daar hebt u gelijk in.  En niet alleen in Nederland.

   

  “Homo’s en lesbiennes  weten zelf het beste door wie zij worden aangevallen, lastig gevallen,uitgescholden…”.

   

  Dat weten homo’s inderdaad héél goed. Op school  was  onze kleinzoon  als de dood voor allochtonen o.a. Turken en Marokkannen.  En niet voor niets. In het uitgaansleven, in bus en trein worden ze ( met vriend) slecht aangevallen,  lastig gevallen, uitgescholden en bespucht door Turken en vooral Marokkanen. Nooit alleen maar binnen een minuut  worden ze  omsingeld door  5/10 man.  Gevolg, door veel ervaringen als de dood voor allochtonen.

   

 31. Johanna

  Mar.

  Zelf al ervaring opgedaan? Of ben je alleen maar in de verdediging?

 32. Mar

  westerse allochtonen Amsterdam per 1-1-2013

   

  totaal 125.720

  1e generatie 71.335

  2e generatie 54.385

   

  bron: http://www.os.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/#

  2.1.8 Bevolking naar herkomstgroepering en generatie (http://www.os.amsterdam.nl/popup/1924)

   

  Meerderheid allochtonen bestaat dus uit westerse en niet westerse allochtonen bij elkaar opgeteld.

  Het beeld wat bij voorkeur wordt voorgeschoteld, dat autochtonen in Amsterdam in de minderheid zijn t.o.v. niet westerse islamitische allochtonen, is gebruik maken van de leugen der statistieken plus de misvatting onder mensen dat het woord allochtoon alleen staat voor moslims-Marokkanen+Turken.

   

   

 33. Mar

  Discussie verplaatst naar VC?

   

  http://www.vrijechroniqueurs.nl/peter-hilhorst-voert-campagne/#comment-39382

   

  toetssteen 30 januari 22.41 uur

   

  “Gisteren nog met Mar (DDS) aan de stok. Ging over homorammen. Was
  weer een uiterst merkwaardigde PDF over vrijgegeven waaruit zou blijken
  dat de autochtoon zou zijn oververtegenwoordigd bij die ‘hobby’. Maar
  tegelijkertijd heeft de politie ook dit geplaatst:

  http://zizo-magazine.be/nederlandse-politie-analyseert-anti-homogeweld

  Wat is daar benevens het nodige draaiwerk te lezen:

  ’31,2% van de verdachten was niet in Nederland geboren.’

  Ow…. en hoeveel procent van die 65% die een paspoort hebben waarin
  bij nationaliteit: Nederlandse staat, hebben ook nog een ander boekje?
  In Amsterdam (idem de rest van de grote steden) loopt dat aardig in de
  cijfer.
  Nou zou men menen dat mevrouw opgeeft met ontkennen, maar nee hoor.”

   

  Het leven is zo oneerlijk, hè toetssteen. Willen ze niet eens je gelijk geven.

   

   

   

 34. Wiebe Filippus

  ….dat men het ontzettend jammer vindt dat nergens wordt opgeschreven wat de religie van verdachten is.

   

  Maar ja, daar zijn we in 1945 mee gestopt, nietwaar?

 35. toetssteen

  Ik denk niet dat het veel met religie van doen heeft, maar meer met cultuur en in welke mate die homoseksualiteit heeft geaccepteerd.

 36. toetssteen

  Wat aardig van u dat u op de Chroniqueurs leest.

 37. Wiebe Filippus

  Volgens mij zijn cultuur en religie sterk met elkaar verbonden. Limburg zou een stuk minder corrupt zijn als het niet katholiek was bijvoorbeeld. Nederland zou een stuk minder moralistisch zijn als het niet van origine protestants was.

 38. toetssteen

  Dat is onzin, en al helemaal zoals u het stelt.

  Ik vermoed dat u echt niet weet hoe het eraan toeging in de dorpen waar vrijers naar boven klommen en ouders dat wisten. Hypocriet? Mwah de huwelijksnacht is ook niet alles. Volgens mij sliep ik al toen ik het matras raakte.

   

  Maar goed het ging over homo’s. Wat kon het mij nou schelen wat deze mensen voor voorkeur hadden? 60/70 cultuur maalde er niet om. Zij hadden hun voorkeur, ik de mijne.

  Feitelijk bemerk ik pas laatstelijk dat homo  een aparte plek in moet nemen, blijkbaar zijn de ram en beroof de oudjes al passé.

  Het wordt tijd dat de homosensuelen een antwoord geven en dat kunnen zij beter dan opoe met rollator.

   

  En het maakt me dan werkelijk niet uit wie de gracht in gaat.

 39. Mar

  @toetssteen

   

  “Ik denk niet dat het veel met religie van doen heeft maar meer met cultuur en in welke mate die homoseksualiteit heeft geaccepteerd.”

   

  Van Klaveren ziet dat anders en probeert juist te bewijzen dat het alles  met religie te maken heeft: (en niet westers)

   

  Zie zijn stelling:

   

  “De oververtegenwoordiging van allochtonen, en met name Marokkanen, in
  statistieken over verdachten van anti-homogeweld zijn helder. Ook de
  achterliggende islamitische oorzaak bij deze groep lijkt evident.”

   

  en

   

  “de afwijzing van homoseksualiteit wordt gelegitimeerd vanuit de religie.”

   

  U zit niet op één lijn met Van Klaveren/PVV.

   

   

   

   

   

 40. toetssteen

  En stug doorgaan op de lijn van een slager koopt 500 kilo kip in, 200 biologisch, maar op al zijn producten zet hij biologisch. En dan bent u in staat om zich af te vragen waar die 300 kilo is gebleven.

  In dat politierapport dat ik nog maar weer eens doorgaf staat toch al te lezen dat bijna een derde niet eens autochtoon is. Een derde ! dat is te gek voor woorden! En dan de als, wat u zo wijs maar weg liet in mijn relaas op DVC, in de groep autochtonen in de grote steden inderdaad geregistreerd staat als autochtoon, maar bizar genoeg ook beschikt over een andere identiteit. Right, geboren zijn in twee landen en wettelijk erkend.

 41. toetssteen

  “de afwijzing van homoseksualiteit wordt gelegitimeerd vanuit de religie.”

   

  Die heeft een baard tot aan de grond. Mja en idem het rijke leven van.

 42. Mar

  @toetssteen

   

  1. U geeft een artikel over het politierapport door.

   

  Het politierapport staat hier:

   

  http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf

   

  Op pagina 33, hoofdstuk 4.3 staat een staafdiagram van geboorteland. Hoofdstuk 4.2 geeft nationaliteit verdachten weer (inclusief de dubbele)

   

  U moet eerst maar eens het artikel lezen van Van Klaveren, voordat u verder gaat. De slager met de kip is in dit geval Van Klaveren, die de suggestie wekt dat naast de 31,2% in het buitenland geboren verdachten, de tevens 70% van de in Nederland geboren verdachten ook voor het meerendeel allochtoon zouden zijn.

   

  Uw bewering over autochtonen, die dan wel als autochtoon staan geregistreerd maar bizar ook nog over een andere identiteit beschikken, klopt niet.

   

  Vuistregel:

   

  1e generatie is allochtoon (in het buitenland geboren)

  2e generatie is allochtoon (beide of één van de ouders in het buitenland geboren)

  Pas bij 3e generatie en als beide ouders in Nederland zijn geboren, wordt de nakomeling geregistreerd als autochtoon.

   

  De 3e generatie is middels een onderzoek in 2010  in kaart gebracht:

   

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/311354DC-0B4D-4C0F-B8DA-B09247450055/0/201002x42pub.pdf

   

  Op pagina 10 staan aantallen genoemd.

   

  Een derde van de verdachten is niet eens autochtoon (in Nederland geboren uit Nederlandse ouders), schrijft u. Dat klopt. Dan blijft twee derde over, die autochtoon (in Nederland geboren uit Nederlandse ouders) kunnen zijn maar ook nog onder allochtoon (in Nederland geboren met ouders waarvan tenminste één is geboren in het buitenland) te vinden zijn. Een indicatie hiervoor wordt gegeven in het politierapport bij de staafdiagram nationaliteit.

   

  Bij Surinamers en Antillianen wordt het iets lastiger. Na de onafhankelijkheid van Suriname kon men kiezen voor het behouden van de Nederlandse nationaliteit of voor de Surinaamse nationaliteit. Het meerendeel van de Antillianen hebben de Nederlandse nationaliteit (als burger van het Koninkrijk der Nederlanden), ook al is men geboren op de Antillen.

   

  U klaagt volop dat u dingen niet mag zeggen, maar dat is het probleem niet. U maakt een zooitje van de onderbouwing en beweert dingen die niet kloppen. Dat is het probleem.

   

  Het anti-homogeweld wordt begaan door zowel autochtonen als allochtonen. Volgens homo-organisaties fiftie-fiftie. Wen er maar aan en als u het gegeven wil tegenspreken, neem dan in ieder geval de moeite om dit goed te onderbouwen in plaats van allerlei valse argumenten te gebruiken.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 43. Johannes N

  @Mar

   

  Er staat iets vreemd op pagina 33 van het politierapport. Kennelijk heeft 61.8% van de daders (alleen) de Nederlandse nationaliteit, maar is maar liefst 31.2% van de verdachten niet in Nederland geboren. Dat betekent dus dat vrijwel al die marokaanse en Turkse Nederlanderse verdachten niet in Nederland geboren zijn – kennelijk betreft het hier allemaal eerste-generatie allochtonen. Maar is dat geloofwaardig? De eerste generatie zijn toch al wat ouder, en de leeftijdsgrafiek een paar pagina’s verder laat zien dat het merendeel van de daders aan de jonge kant is.

   

  Uw andere rapport, waarover u claimt dat het aantallen bevat, bevat _geen_ aantallen. Er staan alleen staafdiagrammen, zonder getalletjes erbij.

 44. Mar

  @Johannes N

   

  Volgens de registraties heeft 61,8% van de verdachten alleen de Nederlandse nationaliteit. Dit wil echter niet zeggen dat het geboorteland ook Nederland is. Men kan ook geboren zijn in het Koninkrijk der Nederlanden in de overzeese gebieden. Men kan via naturalisatie met afstand doen van oude nationaliteit enkel en alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben. Kinderen geboren in het buitenland uit ouders met de Nederlandse nationaliteit krijgen bij aangifte de Nederlandse nationaliteit. Een neef van mij is geboren in Engeland en heeft vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Man van mijn nicht is geboren op Curacao en heeft vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit.

   

  31,2% is niet in Nederland geboren. Ongeacht leeftijd, wie in het buitenland is geboren uit ouders met een buitenlandse nationaliteit en naar Nederland komt is een eerste generatie allochtoon. In Nederland geboren uit ouders met beide of één geboren in het buitenland is een 2e generatie allochtoon.

   

  Het buitenland is groter dan alleen Marokko en Turkije. In België of Duitsland geboren, ook al is het 1 cm over de grens, betekent in het buitenland geboren. Bij nationaliteit staan Marokkaanse, Nederlandse/Marokkaanse en Nederlandse Turkse apart vermeld. Bij geboorteland staan Marokko en Turkije apart vermeld.

   

  Men maakt een probleem van dubbele nationaliteit en dan vooral bij Marokkaans en Turks. Zelfs kinderen geboren in Nederland krijgen die vrijwel automatisch.

  16,6% van de verdachten heeft de Marokkaanse, eventueel gecombineerd met de Nederlandse. 5,5% de Turkse, 2,2% de Roemeense.

   

  Zoals u al eerder opmerkte, kan men alleen een goed juist beeld krijgen als etniciteit vermeld wordt. Het genoemde politierapport en ook alle anderen zitten vol met valkuilen en opties om een bepaald beeld op te roepen.

   

  Nationaliteit is een op zichzelf staand gegeven. Geboorteland is een op zichzelf staand gegeven. Voor de goede orde moet men die twee niet aan elkaar vastknopen of door elkaar heen gebruiken om tot de gewenste stelling met allochtonen en autochtonen te komen.

   

  Het is inmiddels wel duidelijk dat het rapport naar ieders eigen idee kan worden ingevuld en niemand heeft gelijk of de waarheid en alleen maar de waarheid  aan z’n zijde.

   

  Mijn voorkeur gaat daaarom uit naar keiharde cijfers en feiten en geen relatief gezien, ten opzichte van, vergeleken met en oververtegenwoordigd gezien ………..

   

  Of men nu door de kat of de hond gebeten wordt, het doet zeer.

   

  ———–

   

  Bedoelt u met dat andere rapport, dat over 3e generatie? Als eerste worden op pagina 10 de aantallen genoemd, met herkomst en leeftijdscategorie.Toch niet te missen.

   

   

   

   

   

   

   

 45. Johannes N

  Wat duidelijk is, is dat u het rapport een eigen draai geeft die u goed uitkomt, bijvoorbeeld door de begrippen nationaliteit en allochtoon / autochtoon door elkaar te gebruiken. Die 62% “autochtone” Nederlanders van u, daar zit ook heel wat import bij – dat blijkt uit die 31% daders die in het buitenland geboren is. Of wou u zeggen dat alle niet-puur-Nederlandse daders ook automatisch in het buitenland geboren zijn, ondanks het enorm hoge aandeel marokanen en turken? Die laatste groep is uiteraard gewoon hier geboren, maar dan moet een substantieel deel van die zogenaamde Nederlanders stiekem ook uit buitenlanders bestaan.

   

  Dat is verder allemaal niet erg, behalve dat het begrip “Nederlanders” in deze discussie door allerlei mensen vervangen is door “autochtonen”, en daar kun je bij genaturaliseerde buitenlanders niet van spreken. Kortom, de zaak is enorm opgeklopt, kennelijk met als doel om ons (alweer!) een schuldcomplex aan te praten. En dat laatste krijg ik pukkels van…

 46. avander

  Er wordt veel over procenten en aantallen gediscussieerd, ik heb de echte cijfers even opgezocht.

  De volgende cijfers komen uit de statistieken van het CBS en gegevens van de gemeente Amsterdam.

  Er waren in Nederland op 1-1-2012

  390.000 Turken              200.000 1e generatie en 190.000 2e generatie
  365.000 Marokkanen     170.000 1e generatie en 195.000 2e generatie
  490.000 Surinamers en Antillianen

  Voor Amsterdam waren de cijfers: aantal inwoners 779.800
  waarvan 272.763 niet westerse allochtonen
  waaronder  Turken   41.042 
  en Marokkanen        70.604
  Surin. en Antillianen 80.656

  Dan weten we nu hoe het is.

 47. Mar

  @toetssteen

   

  Ik weet dat u het niet verzonnen heeft. U bent zo aardig de link van het artikel te geven, maar als u nu nog eens goed leest, ziet u dat wat ik toevoeg van die site komt met de slotzin van u erbij.

   

  De tekst in het artikel komt rechtstreeks uit het politierapport. http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-archief/anti-homogeweld-in-nederland.pdf

  pagina 33, hoofdstuk 4.1

  Daar staat ook een mooie staafdiagram met geboorteland van de verdachten met aanvullende informatie.

   

  Wat die 31,2 zegt? Dat ze hier in Nederland onder de kop allochtoon vallen. Maar dan zijn we nog niet bij het merendeel.

   

  “Tel dan er ook nog eens bij op het deel dat wel hier is geboren, dus autochtoon is, die dus weg worden gerelativeerd in feite”

   

  Hier geboren is niet automatisch autochtoon. Dat gaat pas in bij de 3e generatie. En die is nog zeer jong.

   

  “Daarnaast is ook nog te lezen dat het geweld het meest voorkomt in de
  grote steden die waar de autochtoon inmiddels de minderheid vormt. Plus dat wat er aan autochtoon woont voor een goed deel bejaard is en
  dan zou men toch de conclusie kunnen trekken dat het vrijwel zeker niet
  de rollator gang in aktie zal zijn geweest.”

   

  U gaat nu toch niet beweren dat de allochtonen in de grote steden alleen maar jonkies zijn en er geen mensen van buiten de grote steden tijd doorbrengen in de grote steden. Een avondje stappen bijvoorbeeld.

   

  Ik heb geen verstand van statistiek, schrijft u. Tja, ik weet wel dat het nadeel van statistieken is dat je ze zo kan uitleggen als je wil. Dat is wat Van Klaveren doet, dat is wat ik doe en dat is wat u doet.

   

  31,2% is duidelijk. Met de overige 70% moet men gaan spelen met de gegevens, eventueel gedeeltelijk vastgelegd in statistieken, om te komen tot de stelling, zoals weergegeven in de kop van het artikel.

   

  Van Klaveren:

   

  “De oververtegenwoordiging van allochtonen, en met name Marokkanen, in
  statistieken over verdachten van anti-homogeweld zijn helder. Ook de
  achterliggende islamitische oorzaak bij deze groep lijkt evident.”

   

  Echt helder? Waarom dan al die uitstapjes en spelen met gegevens?

   

  “Toch werd afgelopen week de zoveelste poging ondernomen om het terechte
  beeld dat allochtonen, veel meer dan gemiddeld, verantwoordelijk lijken
  voor anti-homogeweld weg te zetten als een mythe.”

   

  Deze zin is interessant. Van Klaveren houdt een slag om de arm met “verantwoordelijk lijken“.

   

  Het beeld bestaat (feit) maar het is niet keihard te bewijzen (feit). Met de beschikbare gegevens is niet keihard te bewijzen dat het niet zo is (feit).

   

  Patstelling.

   

  Zo liggen de zaken, toetssteen en niet anders.

   

  Politiek Den Haag inclusief PVV bespeelt de mensen en manipuleert volop met gegevens.

   

  Veel mensen zeggen dat alleen de PVV de waarheid vertelt, maar sorry voor die mensen, dat is dus niet zo.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 48. toetssteen

  Mar is een ze.

  En van statistiek heeft ze geen verstand.

 49. Mar

  @Johanna

   

  Zit u voor de PVV in de kamer of zo?

   

  Ik zal het duidelijker voor u neerzetten: evenwicht bij de PVV-kamer/gemeente/provincie-leden.

 50. Johannes N

  @Mar

   

  Maar dat sorteren gebeurt wel. Statistieken die de media onwelgevallig is worden weggemoffeld en goedgepraat. En in dit geval kregen we een statistiek voorgeschoteld die ze zeer welkom is – en bij andere beschouwing een totale leugen blijkt. Dat kunnen we geen ‘evenwicht’ noemen, dat is totale ontreddering.

   

   

 51. toetssteen

  ‘31,2% van de verdachten was niet in Nederland geboren.’

   

  Dat komt van de politie zelf, dat heb ik niet verzonnen, het is recent, en het gaat over heel Nederland.

   

  http://zizo-magazine.be/nederlandse-politie-analyseert-anti-homogeweld

   

  Als 31,2 % niet in Nederland is geboren, waar duidt dat volgens u op?

  Tel dan er ook nog eens bij op het deel dat wel hier is geboren, dus autochtoon is, die dus weg worden gerelativeerd in feite en dan lijkt het me toch echt waar zo te zijn dat een bepaalde groep het wel erg bont maakt.

  Daarnaast is ook nog te lezen dat het geweld het meest voorkomt in de grote steden die waar de autochtoon inmiddels de minderheid vormt. Plus dat wat er aan autochtoon woont voor een goed deel bejaard is en dan zou men toch de conclusie kunnen trekken dat het vrijwel zeker niet de rollator gang in aktie zal zijn geweest.

 52. staleo

  Mensen rerageer toch gewoon niet meer op Mar, want wat hem niet welgevallig is breekt hij af.

  Verder is hij een fanatieke PVV basher, ook al heeft deze partij gelijk.

 53. Mar

  @Johannes N

  U moet toch nog eens mijn reacties bij dit artikel goed lezen.

  Ik reageer op de beweringen van Van Klaveren en anderen, die menen te kunnen stellen dat anti-homogeweld voor het merendeel op conto van allochtonen komt.

  Zij goochelen met allochtoon/autochtoon, nationaliteit, geboorteland om hun verhaal te staven. Voor een leek wellicht overtuigend, maar ik heb me ooit verdiept in de materie en ben op de hoogte van welke termen met bijbehorende definities worden gebruikt en zie dus ook verkeerde aannames of bewust verkeerd weergaves.

  Ik doorzie de taktiek van Van Klaveren en gebruik die schaamteloos tegen hem. Pech voor u, had Van Klaveren maar moeten zorgen voor een verhaal waar geen speld tussen te krijgen is.

 54. Mar

  @Johannes N

   

  Ik ben een voorstander van het beestje bij de naam noemen, met daarbij wel de kanttekening dat de media sowieso alle zaken melden en niet gaan sorteren op etniciteit.

   

  Ik ben en blijf een voorstander van gelijke monniken, gelijke kappen. Gelijke straffen voor iedereen.

 55. Johanna

  “Evenwicht zien”. Is er dan  evenwicht? Ik stel niemand verantwoordelijk. Wel geef ik  feiten weer.  Feit blijft ,na komst wil, eisen  van  moslim,  islam en moskee is het er in Europa niet veiliger en gezelliger op geworden.

 56. Johannes N

  @Mar

   

  Iedereen zou graag een evenwicht zien. Liefst beginnend bij de criminaliteitscijfers uitgesplitst naar ethniciteit. Als bepaalde ethnische groepen zich zouden kunnen conformeren aan het landelijk gemiddelde waren er al veel minder problemen in dit land.

   

  Tot die tijd is het belangrijk om het marokanenprobleem te bljiven benoemen. Meer problemen –> meer aandacht, zo hoort dat.

 57. Mar

  @Johanna

   

  Toch typisch dat u alleen verhalen hoort van homohaat door allochtonen en niet anders.

   

  Men kan dan wel wat voor reden hebben voor kritiek op immigratie, integratie en islam, maar allochtonen in het algemeen en islamitische allochtonen in het bijzonder overal verantwoordelijk voor te stellen is toch wel een uiterste.

   

  Ik zou graag evenwicht zien. Welke smoes PVV ook gebruikt, ik vind het irritant dat zij alleen kamervragen gaan stellen als de hoofdpersonen Marokkaans of Turks zijn en bij eenzelfde vergrijp door Nederlandse autochtone jongeren zich hullen in stilzwijgen.

   

  Een knal voor de kop doet zeer, punt.

   

   

 58. Johanna

   Mar  12:57

  Toch typisch u hoort wel over  homohaat door autochtonen en kennelijk weet  u niks af  van het geweld en  bedreigingen die  allochtonen gebruiken tegen homo’s.

  Je  kunt wel  door wat voor reden dan ook  kritiek hebben op homo of lesbienne maar ze in elkaar rammen,bespugen,  lastig vallen en met hele grote groepen bedreigen is van een andere orde.  Als  ze worden lastig gevallen door een autochtoon zal men eerder aangifte durven doen dan wanneer het een allochtoon betreft die later met een grote groep jou en je hele familie komt bedreigen.

 59. Mar

  @Johanna

   

  Ik hoor ook verhalen waarbij er sprake is van homohaat door autochtonen.

   

  En gezien de reputatie van Nederland(ers) van homovriendelijk,  is dat toch best opmerkelijk.

   

  Toch?

   

  Elke ouder weet toch wel uit ervaring dat zelf het goede voorbeeld geven aan je kinderen de beste weg is. Je kinderen iets verbieden en het wel zelf doen, werkt als een boemerang.

 60. Mar

  @Johanna

   

  Bent u zelf homo/lesbisch?

 61. Mar

  @Johanna

   

  Het is maar hoe u het wil zien. Ik kies voor de aanval op hetgeen PVV valselijk verspreidt. U ziet het als verdediging, omdat u het graag wil geloven want u houdt van een schoon straatje.

   

  Persoonlijke ervaringen? Ja, helaas wel. Een opgefokte autochtoon die het niet pikte dat mijn man hem duidelijk maakte  dat hij op een fietspad reed, waar geen auto’s mochten komen. Gevolg: een gebroken neus. Daarna een hele negatieve ervaring met een politie-agente, waardoor wij het idee kregen dat de dader geen onbekende van haar was. Klacht over haar ingediend bij de burgemeester. Er kwam geen rechtzaak want er waren geen getuigen. Inclusief de dader zaten er 4 man in de auto, maar er waren geen getuigen.

   

  Ik woon in de Randstad, onder de rook van Den Haag en Rotterdam. Dus niet een gebied waar je allochtonen met een kaarsje moet zoeken.

   

   

   

   

 62. Johanna

  Mar……

  Overgrote deel homo’s durven  als ze worden aangevallen, geslagen, lastig gevallen,bespucht,  uitgescholden ( jullie moeten ze door de kop schieten)  geen aangifte te doen. Als de dood voor represaille, door allochtonen. Men probeert ook zo veel als mogelijk de allochtoon te ontwijken door andere wegen te kiezen.

 63. Mar

  @Antivenin

   

  Blijft staan dat ook al flikkert men alles wat met islam te maken heeft het land uit, antisemitisme en homohaat , aanwezig blijft in de Nederlandse maatschappij. Maar daar heeft Van Klaveren het niet over. Over erkennen gesproken.

   

  Homo’s en lesbiënnes weten zelf het beste door wie zij worden aangevallen, lastig gevallen, uitgescholden en die geven zelf aan dat het fiftie-fiftie is.

   

   

 64. pierreofzo

  @ Mar

   

  In paragraaf 4.1. van het rapport staat letterlijk, dat in de politierapportages de afkomst of etniciteit van verdachten niet wordt vastgelegd.

  Politiek, politie en justitie willen het allemaal gewoon niet weten.

   

 65. halo1

  ..je kan er natuurlijk alle kanten mee op…snap dat het niet leuk is voor bepaalde mensen om negatieve dingen constant te moeten horen.. maar sowieso hebben veel mensen “van buiten” een soort ingebakken fuck-you-houding.. erg vermoeiend en irritant. Je hebt het cooperatieve Aboutaleb-type en dan (voor 80 %?) dat andere type. PVV..blijf het aan de kaak stellen want alle krachten zijn er op uit om weer te doen alsof er niets aan de hand is. Het valt ook voor links niet mee…om hun totale echec onder ogen te moeten zien.. zulke mooie verhalen.. en dan krijg je een puinhoop… je moet ook kletsen als Brugman om daar nog wat van te maken….

 66. Johanna

  Mar…11:03

  Het ging over “anti homogeweld wel degelijk op conto allochtoon”:

  U gaat niet in op mijn reactie. Waarom niet? Nee ik ben zelf niet lesbische of homo. Maar hoor wel permanent de gevolgen  van homohaat door allochtonen  o.a . absoluut geen aangifte durven doen, geen slaap kunnen vatten, huilen van angst, niet meer uit tijdens weekenden, altijd op hun hoede voor, ja inderdaad voor de allochtone  homohater en altijd in groepen.  Ik schrijf het op maar dan wel anoniem en blijf het proberen dat ze eens aangifte durven te doen.Kennelijk weet u verdomde weinig  van de  realiteit.

 67. MaartenBergen

  Goed dat dit nog eens op de kaart word gezet. Ik denk dat je dit zelf verder door kunt trekken in intollorantie tegen over anders denkenden. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.