PGGM’s beperkte ethisch reveil

Veertig jaar geleden overspoelden twee Turkse invasies het Griekse eiland Cyprus. Het werd een bittere oorlog tussen twee buurvolken met een gecompliceerde geschiedenis. In 1453 namen de Turken, die uit Centraal-Azië naar het westen waren getrokken, Constantinopel in en maakten ze een einde aan het Grieks-christelijke Byzantijnse Rijk. De Hagia Sophiakathedraal werd een moskee. Vervolgens veroverden de Turken Griekenland en onderdrukten de nieuwe heersers meedogenloos de Griekse christenen. De overheersing door de Turken duurde tot in de negentiende eeuw. De herinnering aan die ervaringen is bij de Grieken in de ziel gekerfd.

Van 1878 tot 1960 zwaaiden op Cyprus de Britten de scepter. Zoals zij dat elders deden, heersten zij opmerkelijk mild over het onderworpen Cypriotische volk. In 1960 werd het eiland onafhankelijk. De eenheid duurde tot 1974. Op het droge mediterrane eiland werd hard gevochten na de Turkse invasies. Het Turkse leger bezette het gehele noorden. Vele tienduizenden Griekse Cyprioten vluchtten naar het zuiden en omgekeerd vluchtten etnische Turken naar het noorden; we noemen dat tegenwoordig ’etnische zuiveringen’. Tot op de dag van vandaag zijn er enkele duizenden ’vermisten’ op Cyprus.

Er kwamen een muur, een hek, een grens. De Turken riepen in het noorden een nieuwe republiek uit, de ’Turkse Republiek NoordCyprus’. De Turkse regering bracht Turken van het vasteland naar het eiland om het noordelijke deel te verturken. Het zijn Turkse kolonisten.

Waar leven de noordelijke Cyprioten van? Van de export van agrarische producten en van enig toerisme. Maar zonder financiële steun van moederland Turkije zouden de Turkse Cyprioten het niet redden. Hun munt is de Turkse lira.

Deling

Het Griekse deel van Cyprus werd in 2004 lid van de EU en in 2008 kregen de ’echte’ Cyprioten de euro. Maar de deling van het eiland is gebleven. VN-resoluties die de Turkse bezetting veroordeelden, werden door de Turken naast zich neergelegd. Op Turkije na erkent geen enkel land in de wereld de Turkse Republiek NoordCyprus.

De producten van de Noord-Cypriotische republiek worden via Turkije naar onder andere de EU geëxporteerd. Maar zonder aanduiding van het land van herkomst. Zo wordt de illegitimiteit van de noordelijke republiek ontdoken en kan het staatje via een omweg inkomsten genereren.

De status van Cyprus is een van de vele struikelblokken in de gesprekken over de toetreding van Turkije tot de EU. Turkije erkent Cyprus niet, en omgekeerd erkent de EU de noordelijke republiek niet.

Desondanks opereren alle grote Turkse banken in het door de internationale gemeenschap als illegitiem beschouwde noordelijke republiekje. Ook bij voorbeeld de grote Turkse bank Garanti Bank bezit vestigingen in het bezette noorden. Investeringen in deze illegitieme republiek worden mede door deze banken gesteund.

Het rijke Nederlandse pensioenfonds PGGM is direct of indirect eigenaar van Turkse banken zoals Garanti Bank, die mede de noordelijke republiek van Cyprus in stand houden – die, zoals gezegd, door geen land in de wereld wordt erkend en door VN-resoluties is veroordeeld. Het noorden is bijna puur Turks geworden, het zuiden – ons EU-lid – puur Grieks. Wat de Turken daar hebben veroorzaakt, kan niet anders dan een vorm van apartheid worden genoemd – en PGGM kijkt weg.

Banken

Wel heeft PGGM belangen in Israëlische banken verkocht omdat die banken de bezetting van de Westoever in stand houden. PGGM zegt in een persverklaring dat het bedrijf resoluties van de Algemene Vergadering en van de Mensenrechtenraad (die de helft van zijn tijd besteedt aan het veroordelen van één staat: Israël) van de VN volgt – maar de verklaring zwijgt over het feit dat die resoluties net zo weinig bindend zijn als de resoluties over noordelijk Cyprus. Ook verwijst PGGM in een verklaring naar een ’advisory’ uitspraak van het Internationaal Hof van Justitie. Die is evenmin bindend, zoals het woord ’advisory’ aangeeft. Ook de USA heeft in het verleden een dergelijke ’advisory’ uitspraak naast zich neergelegd zonder boze sancties van PGGM.

Juridisch bestaat er voor PGGM geen enkele dwingende noodzaak om die resoluties en de ’advisory’ uitspraak te volgen aangezien ze ’nonbinding’ zijn. PGGM laat zich dus door zijn eigen opvatting van wat ethisch is leiden. PGGM meent kennelijk dat de mensenrechtensituatie op de Westoever de ergste in de wereld is. Is dat zo?

Hinder

Bijna alle Palestijnen leven onder Palestijns bestuur, en het is een feit dat zij ernstig worden gehinderd door Israëlische wegblokkades en legerpatrouilles. Maar je kunt niet volhouden dat de vrijheden van Arabieren in Jordanië, Egypte of Saudi-Arabië veel ruimer zijn dan de Palestijnse (die ook door de eigen Palestijnse PLO-regering, die niet de indruk wekt aan een Arabische variant van Luxemburg te werken, serieus worden beperkt).

Mensenrechten in westerse zin bestaan in de Arabische wereld niet. En zeker niet in Saudi-Arabië; de sjiieten bijvoorbeeld worden op een verschrikkelijke manier vervolgd. Dat alles is echter geen aanleiding voor PGGM om zijn belangen in bedrijven die in Saudi-Arabië investeren te staken.

Het staken van investeringen in bedrijven, zo vindt men kennelijk bij PGGM, geldt niet voor schendingen van mensenrechten in Turks Cyprus, niet voor China, dat in Tibet en Sinkiang hele culturen aan het wegvagen is, niet voor Rusland, dat in Tsjetsjenië een massamoord uitvoert, niet voor Marokko, dat de Westelijke Sahara heeft bezet en daar bloedbaden heeft aangericht (en, let op, ook een ’advisory’ uitspraak van het Internationaal Hof heeft genegeerd), niet voor Indonesië, dat een zesde deel van de bevolking van West-Papoea heeft vermoord, nee, PGGM’s ethische bevlogenheid beperkt zich tot Israël, ook al zijn de misstanden op de Westoever een voetnoot vergeleken met de grove misstanden elders.

J-woord

Waardoor is de West Bank anders dan Cyprus? Het J-woord, dames en heren van PGGM? Nee toch? Maak dan ook een einde aan de belangen in Garanti Bank die de bezetting van het noorden van Cyprus in stand houdt en Turkse kolonisten en hun apartheidsnederzettingen medefinanciert. Breek daarna met banken en bedrijven die hun bloedgeld verdienen in Saudi-Arabië, in China, in Rusland. Dan zijn jullie pas kerels. Nu verspreiden jullie alleen maar stank.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

37 reacties

 1. Altea-Hills

  Joden hebben de meeste Nobel prijs winnaars in hun midden.

  Maar hoeveel hebben de moslims er?

  Maar wel iets tegen een land hebben maar niet tegen zijn inwoners.

  Dommer lullen kun je niet,omdat een land bestaat door zijn inwoners.

  Daar bij de Arabieren barst het nog van de grote zandbakken,waar niemand woont,dus waar word om gezeurd.

  Nee,ze vestigen zich gewoon in Nederland,en daar moet je eens wat van zeggen,dus laat de Joden genieten van hun beloofde land,maar dan wel van hun hele land waar ze recht op hebben volgens de TORA,en het Oude Testament,de naam zegt het al.

 2. Altea-Hills

  PGGM = Joden Haat.

  Waarschijnlijk aandelen gehad in de ovens van Hitler Duitsland.

  Schande van een bedrijf met zijn wortels in Nederland.

  Of is dit bedrijf van de Partij van de Allochtonen,nou dan weet ik het wel,weg wezen bij zo’n bedrijf als PGGM.

  Je wilt daar niet bij horen,zelfs niet als werknemer,JODEN HAAT Brrrrrrrrr,anno 2014.

 3. Mar

  @Witte de With

   

  U behoort blijkbaar tot de mensen die niet het onderscheid weten tussen de staat Israël en diens beleid en joden in het algemeen.

   

  Likoed Nederland schrijft om 11.03 uur: 

  Het is weer zoals het altijd was: geen Joden, geen boycot.

   

  Met die uitspraak ben ik het niet eens en verwoordt dat net zo bot als Likoed: Geen Israël, geen boycot.

   

  Op het binnenlandse beleid van Israël is niets op aan te merken. Sterker nog: als het gaat om vrijheid van godsdienst met alles erop en eraan, kan Nederland daar nog een voorbeeld aan nemen.

   

  De boycot heeft te maken met het beleid van Israël met betrekking tot de Palestijnse Gebieden en is gericht op de staat Israël en niet op joden wereldwijd. Er is geen ontmoedingingsbeleid/boycot aangaande bedrijven, winkels, organisaties enz.  over de wereld waarvan de eigenaars van joods komaf zijn.

   

  Er is in Nederland en Europa geen boycot naar joden, zoals die er wel was in de Tweede Wereldoorlog.

   

  Weet u wanneer ik anders ben gaan denken over Israël. Op 12/9/2001 met dank aan Netanyahu, die mij nog meer verbijsterde als ik toen al was door de woorden: nu weet Amerika ook eens wat wij elke dag in Israël meemaken.

  Op 11/9/2001 in krap 2 uur tijd meer doden door terreur-aanslagen dan in het 80 jaar bestaan van Israël (voor 1948 meegerekend) en dan zegt een vooraanstaande politicus uit Israël dit.En dat kon ik dus niet begrijpen en was het gedaan met de zonder nadenken onvoorwaardelijke steun aan Israël.

   

  Zo, en vertel nu nog  maar eens wat er nou zo fout was aan hetgeen ik schreef.

   

   

   

   

   

   

   

   

 4. Frank Rijk

  Als je liever in het rijtje Turkije, Saudi-Arabië en China genoemd wil worden, dan is dat een twijfelachtige eer voor Israël. Waarom de kolonisatie van de West-Bank? Israël wordt er toch niet veiliger van??

 5. Likoed Nederland

  Het is weer zoals het altijd was: geen Joden, geen boycot.

 6. MS

   

  De hypocriete selectieve verontwaardiging van PGGM is werkelijk stuitend.

  De wantoestanden op Noord-Cyprus in de vorm van afgehakte kruizen van ruïnes van Grieks-Orthortodoxe kerken die als veestallen worden gebruikt, deden mij huilen van woede en verontwaardiging. Het was een dagtocht die ik maakte vanuit Grieks-Cyprus, en het overschrijden van de grens was als het overgaan van dag naar nacht.

  Over alle voorbeelden die de Winter beschrijft wordt nagenoeg nooit meer geschreven in de MSM.

  Alleen over Israël. Laat dit artikel in vele media verschijnen!

 7. Robbert L.

  Mar laat haar visie op een land, volk, eeuwenoude geschiedenis en religie afhangen van één uitspraak van één politicus naar aanleiding van één gebeurtenis in één tijdstip in de wereldgeschiedenis.

  Platter en lachwekkender lukt alleen bij RTL TV programma’s

  Een verstandig mens laat zijn mening nooit afhangen van uitspraken van welke politicus dan ook.

  (Op 1 of 2 uitzonderingen na  ooit in de wereldgeschiedenis wellicht).

   

 8. Altea-Hills

  Waarom niet alle Christenen uit die landen naar Nederland gehaald,dan zag je een heel ander straatbeeld.

  Konden de homo’s in Amsterdam nog rustig hand in hand lopen.

  En de kerken zaten voller,en het waren meer ontwikkelde mensen die we dan binnen hadden gekregen,en wat hebben we nu.

  Kijk eens naar het TV programma Opsporing verzocht,dan kunt U de verijking zien van Nederland,want dat werd in het verleden gezegt,het zou een verrijking zijn,maar een Hans Janmaat wist het toen al als partij voorzitter van de Centrum Democraten.

 9. Altea-Hills

  Sinds we met ons hoofd in de radio zaten toen Israël werd aangevallen door zijn buurlanden,cq moslim landen,en die hadden maar een doel voor ogen,en dat was alle Joden de zee in drijven,en nog maar net WO II achter de rug.

  Vanaf dat moment werd ik nog meer supporter van dat kleine landje,en ik niet alleen,waarschijnlijk 99% van de toen woonachtige Nederlanders,zelfs de Partij,toen nog van de Arbeiders hadden een verbond met de Arbeiders partij in Israël.

  Want toen zag Nederland er nog op zijn Nederlands uit,mannen op klompen,enz.

  Maar toen dacht je toch niet dat deze partij van de Arbeiders,een populistische partij zou worden door onbelemmerd vreemdelingen binnen te laten die hoofd zakelijk uit moslims zou bestaan,en daar zelfs de dood van een Theo van Gogh door zouden bewerkstelligen.

  Want 60% van de autochtone Nederlanders waren hier tegen,en aan hun is niks gevraagd.

  Hou anno nu maar een referendum onder de Nederlanders,en zonder een adres op een formulier zal zo’n 60% nog steeds hier tegen zijn,want uiteindelijk was de conclusie in 1953 dat Nederland vol was,en dat werd uitgesproken door de koningin in haar troonrede,en zij verzocht de Nederlander om te gaan emigreren,en dat deden er velen,alleen moesten die wel eerst een verzoek doen aan het betreffende land om te mogen komen,en dat is heel wat anders dan maar ongebreidelt de gelukzoeker binnen laten komen,en ook nog eens mee eten uit de belasting ruif.

  Ieder jaar steeds weer 7 miljard euries,en dat is anno nu al meer dan 200 miljard euries,en dat voor de natte droom van een stel linkse mensen.

  We zouden met dit geld nu veel hebben kunnen doen voor de autochtone Nederlander,zonder de ‘tsunamie van moslims.

 10. Julius

  “Maar wel iets tegen een land hebben maar niet tegen zijn inwoners.

   

  Dommer lullen kun je niet,omdat een land bestaat door zijn inwoners”

   

  Sommigen blijven nogal verwarrende taal uitkramen want….. van wie is de volgende uitspraak ook alweer;

   

  “we hebben niets tegen moslims maar wel tegen de islam”

   

  En wat is het verschil tussen beide uitspraken?

   

 11. Mar

  @Altea-Hills

   

  “Als land laat je mensen binnen waar je wat aan hebt,en wie dat zijn zal mij een worst wezen.”

   

  O, dat toch wel weer.

   

  Dus uiteindelijk maakt het bij u toch niet uit waar iemand vandaan komt en wat die persoon is (christen, joods of moslim) als men maar wat heeft aan de persoon. En o ja, ze moeten wel een beetje leuk gekleed gaan, zodat ze niet van afstand herkenbaar te plaatsen zijn.

   

  In Israel maakt men geen problemen over hoe iemand gekleed (hoofddoekjes, lange gewaden, voddenzooi),  wist u dat?

   

  Nog een brutale vraag aan u: Versterkt de aanwezigheid van islam in Nederland uw steun/liefde voor Israel of is en blijft die als vanouds?

   

   

 12. Chris Develing

  Laat dit artikel het maar worden: het standaardd antwoord op iedere pro-PGGM tirade.

   

  Met groot genot (en gedeelde frustratie) gelezen.

 13. oudgediende

  Hielen likken op verdachte morele gronden.

  Een uitstekend artikel zoals gewoonlijk. De hypocrisie van de westerse wereld en de dubbel moraal worden haarscherp gevonnist.

 14. Richard de II2

  Op de website van het Reformatorisch Dagblad staat een stukje over demonstranten van Christenen voor Israël die vanmorgen bij PGGM voor de deur hebben gedemonstreerd. Enkele personeelsleden van PGGM reageerden agressief met scheldpartijen en door hun auto in te zetten om op de demonstranten in te rijden. Dat zegt toch veel over de mentaliteit bij dit bedrijf.

 15. Mar

  @Altea-Hills

   

  Ik neem een lichte afkeer van moslims bij u waar.

   

  15% van de inwoners van Israel is moslim (Arabische Israeliers).

   

  Zijn die wel welkom in Nederland bij u?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 16. louis-portugal

  Onderscheid moet er zijn denken ze.

  Wat een huichelaars.

 17. Jaantje

   

  Dat PGGM heeft belangen in Islamitische landen en hoe die over Israel denken is bekend^.

 18. Jaantje

   

  Een van de verklaringen zou kunnen zijn dat de Islam botst met het Jodendom.

  Men haat de joden omdat het bloedbroeders zijn met een andere religie.

  Men haat in Syrie ook de broeders vanwege een andere stroming binnen de islam.

  Het is die tak van de islam die geweldadig is overal ter wereld waar ze opduiken kijk maar waar de hart eters vandaan komen en welke religie/stroming zij aanhangen.

   

   

   

 19. Mar

  @AJ-Raalte

   

  Ik ben een kind van de jaren ’60/’70 waarin onvoorwaardelijke steun aan Israel normaal was. De schok van Munchen ’72 staat mij nog steeds helder voor de geest. Iedereen leefde mee. Niemand sprak over eigen leed of dat van anderen.

   

  Hoe anders verliep het op 11-9-2001 en daarna. De tv stond continue aan en daardoor zag ik dat interview. Achteraf betreur ik het dat ik toen niet de tv heb uitgezet. Dat moment zorgde voor een omslagpunt. Ik ging met andere ogen kijken naar Israel. Ik kwam er al snel achter dat Netanyahu geen uitzondering was. Er waren er meer.

   

  Ik heb het even voor u opgezocht. Bron is de website van de Israelische regering.

   

  http://www.mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2000/Pages/Terrorism%20deaths%20in%20Israel%20-%201920-1999.aspx

   

  From 1920 through 1999, a total of 2,500
  residents of Mandatory Palestine and, since 1948, the State of Israel
  fell victims to hostile enemy action; in most cases, terrorist attacks.

   

  Ter herinnering: op 11/9/2001 kwamen bijna drieduizend mensen, afkomstig uit meer dan 90 landen om in 2 uur tijd.

   

  Hoe haalt u het in uw hoofd om het  leed van die dag in Amerika bij nabestaanden en Amerikaanse burgers minder erg te maken door het toegebrachte  leed in proporties te vergelijken met Israel en inwoners? Heeft u geen centje gevoel in uw lijf? Hoe gebrekkig is uw empathie.

   

  “Weet je, als iemand woorden of daden van één persoon een heel volk aanrekent, heeft dat een onprettige naam.”

   

  En die naam is?

   

  U zult het vast wel weten, want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u zich bezondigt aan dit verschijnsel maar dan ten opzichte van een ander persoon met  een ander volk en dat u die naam frequent te horen heb gekregen.

   

  Hypocriet. (de rest gaat tenonder aan zelfcensuur)


 20. Mar

  @Dorith

   

  “Als we er van uitgaan dat het niet vanwege anti semitisme is, wat is wel de verklaring? “

   

  Ik ga het proberen, maar ik vind het niet makkelijk:

   

  Israël is een uniek land, met geen ander land te vergelijken. Er is geen land ter wereld waarmee niet alleen inwoners een diepe band mee hebben, maar ook vele mensen met verschillende achtergronden over de hele wereld.

   

  Noem me gek of wat maar ook, naar mijn idee/beleving zou het voor Israel het beste zijn als het land gelijk gezien en behandeld zou worden, zowel positief en negatief. Maar dat gaat niet lukken als de rest van de wereld dat niet wil vanuit religieuze opvattingen en eigen belangen, maar ook niet als Israel zelf dat niet wil.

   

  Er lijkt geen middenweg te zijn voor  Israel en inwoners. Het gaat van overdreven positief (perfectie, zonder fouten waarbij ik de gedachten krijg van omgekeerd antisemitisme) tot fanatiek negatief in de houding die druipt van antisemitisme. Voor Israel of tegen Israel, andere opties zijn niet gewenst/onbespreekbaar/niet mogelijk.

   

  Ik blijf het lastig vinden om een en ander een plekje te geven en dat te verwoorden vanwege alle gevoeligheden.

   

  Een paar jaar terug werd ik gegrepen door de documentaire Promises over het met elkaar in contact brengen van Israelische en Palestijnse kinderen en de delicate vriendschappen die daaruit ontstonden. Voor alle kinderen in Israel en de Palestijnse gebieden hoop ik met heel mijn hart, dat op een dag niet de oorlogszuchtigen maar de welwillende mensen aan weerzijden, die met elkaar samenwerken voor vrede, de overhand krijgen en de aandacht/focus op hen komt te liggen.

   

  Er is nog zoveel wat ik kan aanhalen, Dorith, maar ik voel op m’n klompen aan dat ik niet juist begrepen zal worden, gewoonweg omdat het niet past in ieders behoefte aan standpunten.

   

   

   

   

   

 21. nog_1

  Leon liegt hier de boel bij elkaar. Er zijn geen VN-resoluties die de ‘bezetting’ van Cyprus veroordelen. Er zijn slechts resoluties die de strijdende partijen oproept hun geschillen vreedzaam op te lossen. Juridisch gaat het ook niet om bezet gebied.

   

  En na het laatste referendum kunne we zelfs zeggen dat de Grieks Cyprioten (die tegen hereniging styemden) ingestemd hebben met de huidige verdeling.

   

   

 22. AJ - Raalte

  “””Weet u wanneer ik anders ben gaan denken over Israël. Op 12/9/2001 met dank aan Netanyahu, die mij nog meer verbijsterde als ik toen al was door de woorden: nu weet Amerika ook eens wat wij elke dag in Israël meemaken.”””

   

  Op 12/9/2001 was de al-Aqsa-intifada tegen Israel al bijna een jaar aan de gang, met vrijwel dagelijkse ontploffingen van (zelf)moordterroristen, soms tweemaal op één dag, dus als je door die opmerking van Bibi “anders” bent gaan denken, heb je m.i. nooit veel sympathie voor Israel gehad.

   

  “””Op 11/9/2001 in krap 2 uur tijd meer doden door terreur-aanslagen dan in het 80 jaar bestaan van Israël (voor 1948 meegerekend) en dan zegt een vooraanstaande politicus uit Israël dit.En dat kon ik dus niet begrijpen en was het gedaan met de zonder nadenken onvoorwaardelijke steun aan Israël.”””

   

  Proportioneel gerekend (Israel met ~ 7 miljoen inwoners en de VS met 300 miljoen) onderging Israel in die periode tientallen 9/11s!!! Het lijkt nl. me sterk dat vrijwel álle Amerikanen iemand kennen die bij die éne idd gigantische aanslag om het leven is gekomen, terwijl dat bij de vele aanslagen in het kleine Israel dus wèl het geval is. 

   

  Ik geloof dus voor geen moment dat jij ooit “zonder nadenken onvoorwaardelijke steun aan Israël” hebt gegeven. 

   

  Weet je, als iemand woorden of daden van één persoon een heel volk aanrekent, heeft dat een onprettige naam.

   

 23. Job

  Linkse westerlingen beschouwen Joden als gelijken of zelfs meer dan dat, en leggen hun dus dezelfde hoge normen op die ze zichzelf opleggen, zich niet realiserend dat ze zich in een veel comfortabeler situatie bevinden dan in Israël. Voor niet-westerse volkeren daarentegen leggen ze de lat veel lager, want van ‘barbaren’ kun je namelijk niet verwachten dat ze even nobel zijn als joden.

 24. Dorith

  Zoals Leon de Winter toont, zijn er op onze aardbol landen/situaties te vinden die men meer of min kan vergelijken met de situatie rond Israel. 

   

  Dan zijn er natuurlijk de landen waar de mensenrechten zoals wij die kennen dagelijks geschonden worden zonder dat er sprake is van “bezetting” of “betwiste gebieden”.

   

  Zoals we allemaal weten, krijgt enkel Israel het volle pond waar het gaat om resoluties her en der, ontmoedigingsbeleid, boycotakties en bds-akties etc. 

   

  Dan ga je je toch afvragen hoe dat zo komt? Wat is het grote verschil wat de obsessie, de verontwaardiging en al die akties tegen Israel rechtvaardigt? 

   

  Dus geen anti-semitisme, want Joden in de westerse diaspora kunnen vrij en blij leven. 

  Toch blijft het opvallend dat het grote verschil tussen Israel en al die andere landen waar de heer de Winter over schrijft en al die landen waar de mensenrechten voortdurend geschonden worden, juist het feit is dat er in Israel de meerderheid van de bevolking Joods is. (Overbodig waarschijnlijk om op te merken dat in een groot deel van deze landen slechts zeer weinig tot geen Joden leven)

   

  Als we er van uitgaan dat het niet vanwege anti semitisme is, wat is wel de verklaring? 

  Dat zou ik zo graag willen weten en begrijpen.

   

  Misschien kunnen matthieu29 en Mar het antwoord geven? Niet anti semitisme, maar wat verklaart wel dit grote verschil in bejegening?

 25. Altea-Hills

  Als land laat je mensen binnen waar je wat aan hebt,en wie dat zijn zal mij een worst wezen.

  Maar in Nederland hebben ze miljoenen binnen gelaten waar je 3 X niks aan hebt.

  Bekijk de uitkeringen,bekijk opsporing verzocht,bekijk de gevangenissen.

  Wie hebben daar wat aan,ja de rechters,en advocaten,en al die mensen bij de IND,enz.

  Maar waarom ze hier zonder papieren binnen laten,terwijl ze papieren hadden toen ze op het vliegtuig stapten.

  Maar dan nog iets,is het straat beeld er mooier op geworden met de mensen die nog in hun pyama overstraat gaan,en verscholen in hun hoe heet dat vod ook alweer.

 26. Mar

  @dr.Kwast

   

  Heeft u stiekem toch alcohol gedaan in de kwast (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwast_%28drank%29)

   

  U klinkt als een kip zonder kop. Geen touw aan vast te knopen.

 27. Mar

  @baksteen

   

  U schrijft: Israel is de enige veilige plek voor joden.

   

  O.

   

  Oké, als u het zegt.

   

   

   

   

   

   

 28. matthieu29

  ‘Het is weer zoals het altijd was; geen Joden, geen boycot’

   

  Voorspelbare reactie van de doorsnee Likoednik.

  Wat deze Likoednik bedoelt te zeggen is dat ook hier vast weer sprake is van antisemitisme, maar hij is te laf om het beestje bij de naam te noemen ( en, opmerkelijker, dat geldt ook voor de Winter)

  Antisemitisme, de meest originele, en ook enige tegenwerping die tegenstanders van het Israelische Midden Oosten beleid standaard voor de voeten geworpen krijgen. Bedoeling is de discussie is een vroeg stadium te smoren door opponent verdacht te maken.

  Mede onder invloed van de slagschaduw van de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog heeft deze truck lang gewerkt en deed men er maar het zwijgen toe, hoe ongemakkelijk men zich hier ook bij voelde en ondanks groeiende irritatie

  Inmiddels is al enige tijd sprake van een kentering. Tijden veranderen, gelukkig. Discussiëren gebeurt gelukkig steeds vaker met open vizier en op basis van argumenten

 29. dr.Kwast

  Mar::
  Joden leven overal ! Je vergist vreselijk. Waar het volk van de vrede ideologie leeft zal de jood zonder hoofd wel aanwezig zijn. Als Israël op houd te bestaan zal daar enkel de jood zonder hoofd aanwezig zijn. In andere landen vlucht de jood voor het stompzinnige vrede menigte naar de enige uitweg die ze hebben Israël en jij beweerd dat ze vrij zijn in hun markante religie. Zonder Israël zal de jood onder de grond moeten, levend of dood.

 30. baksteen

  Israel-Joden

  Joden wetreldwijd kun je niet boycotten, slechts aanslagen op plegen en dat gebeurt dan ook. Israel de enige veilige plek voor Joden dat kun je wel boycotten, dus daar beginnen we dan maar mee als antisemiet, sorry anti-zionist.

  Nee, Turkije, Marokko, China etc boycotten we niet, waarom niet?, omdat daar geen Joden mee te treffen zijn.

 31. Jessica

  lezen waard. Weer een juweel van Leon de Winter. Lafheid en het meten met twee maten zijn de dood in de pot.

 32. AJ - Raalte

  Kennelijk heb ik een gevoelige snaar geraakt, Mar. 

   

  JIJ was degene die er het aantal slachtoffers met de haren bijsleepte, niet ik. 

   

   

 33. Mar

  Geen Israël, geen boycot moet het zijn.

   

  Joden zijn wijd verspreid over de wereld en joden hebben of zitten in vele bedrijven, banken, instanties over de wereld.

 34. Witte de With

  Mar, vergelijkingen met WO2 worden te vaak gemaakt, vooral door links.
  Maar jouw geval doe ik het nu toch.
  Als redacteur van “Der Sturmer” was je helemaal op je plaats geweest.
  Wat ben jij een fout mens!
  Al naar een voorstelling van Dieudonnee geweest?

 35. Frits B

  U begrijpt Mar niet. De boycot is nooit tegen joden, altijd tegen Israël. Zoals Mar terecht opmerkt zijn joden over de hele wereld verspreid (de diaspora, u weet wel) en hebben daar vaak maar zeker niet altijd goede posities, door eigen verdienste en intellect. Maar joden als personen worden nauwelijks geboycot. Ze lopen niet meer met gele sterren, ze mogen overal in. De staat Israël daarentegen is altijd weer de klos: houders van Israëlische paspoorten mogen een aantal islamitische landen niet in, alles wat Israël doet met betrekking tot de Arabische buren wordt onmiddellijk met groot gehuil begroet, Israëlische producten worden geweerd. Daar zit een groot verschil. 

 36. Mar

  @AJ – Raalte

   

  Ik raak nooit  gewend aan  botte gevoelloze mensen.

   

  Uw reactie zegt alles over u als mens.

   

   

   

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.