De CPN en de verkettering van Hans Janmaat

“Waarom kan Wilders nu ongestraft veel ergere dingen zeggen?”

Aldus de kop boven een vraaggesprek in Vrij Nederland met Wil Schuurman (70), de weduwe van Hans Janmaat die bij een demonstratie van ‘Antifa’s’ in het Betuwse dorp Kedichem (bij Leerdam) in 1986 een been verloor. Van 1994 tot 1998 zat ze voor de Centrumdemocraten in de Tweede Kamer. De vraag is interessant, zeker voor de vrouwelijke interviewers die in de jaren tachtig nog tieners waren en zich afvragen of wij toen gek waren, of nu. Wat Janmaat, tegenwoordig soms als een ‘ziener’ gevierd, in de jaren tachtig zei, klinkt door de ogen van nu onschuldig. Het CD-program Oost West, Thuis Best eiste toen het einde van de discriminatie van de Nederlanders, een schoner millieu zonder belastingverhoging, Nederland geen immigratieland, en een benzineprijs van fl.1,50. Toch werd Janmaat als de duivel (= het fascisme) zelf gezien.

Je kunt je de opwinding van toen nauwelijks meer voorstellen. Het politiek klimaat was in de jaren tachtig heel anders dan nu, ook al was er toen een economische crisis en waren er ook al gastarbeiders die banen innamen van het eigen volk. Sterker, de eerste rellen tegen buitenlanders dateren uit 1972, in de Rotterdamse Afrikaanderwijk (toen er nog helemaal geen economische crisis was). Maar in de jaren tachtig, toen Ruud Lubbers al regeerde, was het klimaat nog sterk links gekleurd. Politiek correct, zouden we tegenwoordig zeggen, maar die term kwam in Nederland pas in zwang in de jaren negentig en was (als zoveel) overgewaaid uit Amerika, waar op de universiteiten onder invloed van een postmoderne (neomarxistische) cultuurkritiek een hysterie over gelijke rechten voor allerlei onderdrukte mindeheidsgroepen (zoals ‘vrouwen’) was ontstaan. Wie daaraan op de universiteit geen lippendienst bewees, was niet uit het juiste progressieve hout gesneden, en werd als lid van het rechtse, blanke, mannelijke establishment verdacht gemaakt (‘ontmaskerd’). Maar in de jaren tachtig was de strijd tegen racisme en fascisme in links-activistisch Nederland al wel op een hoogtepunt.

In het interview met Wil Schuurman, die zelf uit een rood nest kwam en zich nu wel heel erg sereen opstelt, valt op hoezeer de CD van Janmaat werd gestigmatiseerd (door mensen die kamerbreed tegen stigmatisering waren). Het klimaat was vooral laf en conformistisch, niet eens fanatiek politiek correct, want dat hoeft ook niet als gematigd links en zelfs rechts daarin meegaan. Een klimaat van uitsluiting is misschien nog sterker als dat onuitgesproken wordt gehandhaafd. Meindert Fennema, oud-hoogleraar politicologie in Amsterdam die tegenwoordig de archieven van Janmaat beheert, had onlangs nog aan zijn weduwe verteld dat hij in 1992 niet met de CD-leider in het openbaar gezien durfde te worden, want dat zou zijn academische carrière ernstig schaden. Dat zou hij nu niet meer doen. Interessant, want Fennema was tot de opheffing in 1991 lid van de CPN, een partij die tijdens de Koude Oorlog verketterd werd en graag de vervolgde uithing, maar zelf ook wist hoe tegenstanders verketterd moesten worden.

Het ‘antifascisme’ dat in de jaren zeventig en tachtig breed werd uitgedragen, was vooral een specialiteit van de CPN. In de jaren zeventig, toen de partij onder Paul de Groot nog stalinistisch was, werd de verzetsrol tijdens de Tweede Wereldoorlog gecultiveerd, om zich als ‘het betere links’ te kunnen profileren. De communisten, was het verhaal, hadden tenminste wat tegen Hitler gedaan, waar het laffe Nederlandse politieke establishment de benen had genomen naar Londen. En toen De Groot na de desastreuze verkiezingsnederlaag van 1977 (Van Agt eruit, de CPN erin!), die op links door Joop den Uyl was gewonnen, aan de kant werd geschoven, belandde de CPN in het vaarwater van radicaal-linkse studenten (en feministen) die in de jaren zeventig lid waren geworden. Wat onder de echte kameraden (de arbeiders) vanzelfsprekend veel wantrouwen wekte en kwaad bloed zette. Denk vooral niet dat het een gezellig eenheidsfront was in linkse kringen. Er heerstte volop concurrentie tussen allerlei linkse splinterbewegingen, waarbij een nieuwlichter als de SP van xenofobie werd beschuldigd omdat die op de afkeer van buitenlanders onder ‘de werkers’ zou inspelen. Je kunt het ook zo zien: naarmate de CPN ook in linkse kring steeds meer tot een partij van gisteren werd gemarginaliseerd en aan de top een radicaal-feministisch aanzien kreeg, werden de antifascistische antecedenten van de partij belangrijker. Dat ‘antifascisme’ was de verbindende strijdkreet die de hele linkse beweging verenigde, zeker nadat links de slag tegen de plaatsing van kruisraketten had verloren en op sociaal-economisch gebied door Lubbers en companen in het defensief was gedrongen.

Dat de CPN van toen kon uitgroeien tot vaandeldrager van de politieke correctheid van later blijft ook met de blik van nu iets eigenaardigs. Niet dat alle partijen in de Tweede Kamer even fanatiek in de geloofsbelijdenis meegingen. Maar er was nauwelijks verzet. Alleen Janmaat was een uitzondering op de algehele consensus, en daarmee ook een dankbaar haatobject waarin ‘iedereen’ zich kon vinden, ook de partijen (van VVD tot PvdA) die niets van de CPN moesten hebben en er zelfs verbitterde gevechten mee hebben geleverd (vooral de PvdA was in de jaren vijftig sterk anticommunistisch). Wat Janmaat was in de jaren tachtig, was de CPN in de jaren vijftig. Met dit verschil dat de CPN altijd kon terugvallen op een indrukwekkend ideologisch begrippenapparaat, dat de gestaalde kaders disciplineerde, en de steun van marxistisch geschoolde intellectuelen. Intellectuelen die overigens even zo makkelijk als verraders van de arbeidersklasse in de ban werden gedaan en als ‘NAVO-professor’ (de historicus Ger Harmsen) gehekeld als zij niet de juiste partijlijn volgden. Het ‘democratisch centralisme’ was bij de CPN heel sterk. En partijleden die in ongenade vielen, kregen de hele partij over zich heen, plus een lastercampagne in het dagblad De Waarheid.

Geen fris gezelschap dus, hoewel ik enkele oud-communisten ken voor wie ik mijn hand in het vuur zou steken. Er is een groot verschil tussen communisten als individu en communisten als groep. Al herken je de meesten aan hun argwanende blik en hun politiek insinuerende toontje, iets dat je volgens Martin van Amerongen, oud-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, nooit meer kwijtraakte als je er eenmaal door was besmet. Maar het is zeker waar dat de CPN veel invloedrijker op het vaderlandse opinieklimaat was dan je op grond van haar getal mocht verwachten. De CPN profileerde zich ook als een nationale partij die niet naar de pijpen zou dansen van Moskou en – uiteraard –  het grootkapitaal. CPN’ers, die later als oud-CPN’ers ook veel sleutelposities kregen op Nederlandse universiteiten en bij Nederlandse kranten (ook liberale), waren trots op hun invloed ‘aan de basis van de Nederlandse samenleving’. Wat tegelijk hun rol belangrijker maakt bij de vraag hoe nu precies dat linkse politiek correcte klimaat in burgerlijk Nederland heeft kunnen ontstaan. Want ook daarin – en bij de verkettering van Janmaat – speelden zij een hoofdrol.

Toch weten we nog steeds betrekkelijk weinig over de CPN, omdat die altijd met een waas van geheimzinnigheid bleef omgeven en veel oud-communisten niet met hun vroegere lidmaatschap te koop lopen. Vooral de jaren zeventig en tachtig roepen nog vele vragen op, omdat de CPN toen allang als dictatoriale stalinistische club was ontmaskerd (dat Stalin niet deugde was eigenlijk al duidelijk sinds Lenin – die ook niet deugde – kort voor zijn dood voor hem waarschuwde), maar toch aantrekkingskracht bleef behouden op een apart slag intellectuelen. Hoewel de CPN, net als nu de PVV, juist een groot wantrouwen koesterde tegen intellectuelen, die zich al gauw beter wanen dan het ‘gewone’ volk.

Tussen de politieke correctheid van de CPN en vooral de opvolger GroenLinks en de politieke incorrectheid van de PVV zit in elk geval de overeenkomst dat deze clubs aantrekkingskracht uitoefenen op mensen die het politieke establishment willen provoceren. En het feit dat zij daardoor worden ‘buitengesloten’ ten eigen faveure weten te exploiteren. Daarbij is de eenmansclub van Geert Wilders ook democratisch centralistisch. En de PVV-aanhang verkettert iedereen die de leider bekritiseert, vooral afvallers (renegaten) uit eigen kring. Een bekende communistische agitatietechniek, al kan het zijn dat dit meer onbewust dan bewust gebeurt. Maar zeker is wel dat Wilders erin is geslaagd elk ‘antifascisme’ onschadelijk te maken. Elke verwijzing naar Hitler werkt tegenwoordig als een politieke boemerang, waardoor er nu veel meer ‘kan’ dan in de jaren tachtig.

Hiermee is de vraag waarom Wilders ongestraft veel ergere dingen kan zeggen dan Janmaat nog niet bevredigend beantwoord. Dat moet je ongetwijfeld in zijn tijd zien en er speelt veel meer mee. Maar vergeet daarbij vooral niet de rol van de ‘antifascistische’ CPN (die er nu niet meer is). In Oost-Europa zagen we na de val van het Sovjetcommunisme al dat voormalige communistische partijen op de nationalistische tour gingen. De overeenkomsten tussen de CPN en PVV, vooral in agitatorisch opzicht, hoeven dus niet te verbazen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

30 reacties

 1. Kritiekaster

  Meneer van Baar funktioneert bij DDS als de hofnar uit vroeger tijden.

  Heel erg dat hij zich zo in de kaart laat kijken.

   

 2. klowiepowie

  In die tijd leerden wij, dat alle kritiek op andersgekleurde mensen (buitenlanders) discriminatie zou zijn. Ze hebben een andere huidskleur, vormen een minderheid én alle kritiek was automatisch racistisch. Nu blijkt, dat Nederlanders, de integratieproblematiek altijd voor een groot deel bij zichzelf hebben gezocht en dit geen zoden aan de dijk heeft gezet. Dagelijks lezen we wat voor onderliggende haat er gekoesterd wordt jegens de autochtone cultuur. Dit is geen racisme of discriminatie van onze kant, maar van hun kant. Met name een culturele islamitische. 

   

  Er staan meer dan 10 soera’s in de koran die het moslims verbieden om vriendschappelijke banden aan te gaan of te onderhouden met niet-moslims. Daarnaast worden moslims wel geacht zich aan de wet te houden, maar van integratie kan en mag er geen sprake zijn. Wél van islamitische enclave vorming. Heeft zoiets met huidskleur te maken? Nee, absoluut niet. Heeft zoiets met Nederland vol=vol te maken? Nee, ook niet.

   

  Waar het wel mee te maken heeft, is dat moslims op basis van de koran, niet mogen integreren, geen omgang mogen zoeken met de autochtone burger. In de koran staan zelfs soera’s die eisen dat moslims hun banden horen te breken met eigen familie. Intussen halen we het hier maar naartoe, terwijl de islam zelf ook nog eens nergens werkt. Dat komt niet door het westen, dat komt doordat de islam moslims intolerantie oplegt. Ze hebben niet voor niets zoveel oorlogen daar in het Midden Oosten.

   

  Oh, de motivatie dat zoiets alleen om olie gaat. Dit is niet waar. Zonder onze uitvindingen, zouden ze daar nog veel meer oorlog hebben gehad. Dankzij onze uitvindingen en ondanks hun intolerantie, is er daar nog enigszins sprake van een economie. Want.. wat als wij hun olie niet nodig hebben (the global innovation index 2013, daar komen Islamitische landen ook niet zo in voor). 

   

  Moslims worden veelal hun land uitgejaagd of zoeken hun toevlucht in landen waar een totaal andere (veelal wel deugdzame) cultuur heerst. Met het oog op zoveel maagdjes in het hiernamaals, vinden ze dan dat ondanks dat hun eigen cultuur nergens werkt, het elders wel zou moeten werken. Moslims vinden het namelijk een straf om teruggestuurd te worden naar een land, waar hun geloof dominant is. Waarom? 72 maagden, zeggen ze ok.. als het dan nergens werkt, dan rennen ze elders. 

 3. klowiepowie

  In die tijd leerden wij, dat alle kritiek op andersgekleurde mensen (buitenlanders) discriminatie zou zijn. Ze hebben een andere huidskleur, vormen een minderheid én alle kritiek was automatisch racistisch. Nu blijkt, dat Nederlanders, de integratieproblematiek altijd voor een groot deel bij zichzelf hebben gezocht en dit geen zoden aan de dijk heeft gezet. Dagelijks lezen we wat voor onderliggende haat er gekoesterd wordt jegens de autochtone cultuur. Dit is geen racisme of discriminatie van onze kant, maar van hun kant. Met name een culturele islamitische. 

   

  Er staan meer dan 10 soera’s in de koran die het moslims verbieden om vriendschappelijke banden aan te gaan of te onderhouden met niet-moslims. Daarnaast worden moslims wel geacht zich aan de wet te houden, maar van integratie kan en mag er geen sprake zijn. Wél van islamitische enclave vorming. Heeft zoiets met huidskleur te maken? Nee, absoluut niet. Heeft zoiets met Nederland vol=vol te maken? Nee, ook niet.

   

  Waar het wel mee te maken heeft, is dat moslims op basis van de koran, niet mogen integreren, geen omgang mogen zoeken met de autochtone burger. In de koran staan zelfs soera’s die eisen dat moslims hun banden horen te breken met eigen familie. Intussen halen we het hier maar naartoe, terwijl de islam zelf ook nog eens nergens werkt. Dat komt niet door het westen, dat komt doordat de islam moslims intolerantie oplegt. Ze hebben niet voor niets zoveel oorlogen daar in het Midden Oosten.

   

  Oh, de motivatie dat zoiets alleen om olie gaat. Dit is niet waar. Zonder onze uitvindingen, zouden ze daar nog veel meer oorlog hebben gehad. Dankzij onze uitvindingen en ondanks hun intolerantie, is er daar nog enigszins sprake van een economie. Want.. wat als wij hun olie niet nodig hebben (the global innovation index 2013, daar komen Islamitische landen ook niet zo in voor). 

   

  Moslims worden veelal hun land uitgejaagd of zoeken hun toevlucht in landen waar een totaal andere (veelal wel deugdzame) cultuur heerst. Met het oog op zoveel maagdjes in het hiernamaals, vinden ze dan dat ondanks dat hun eigen cultuur nergens werkt, het elders wel zou moeten werken. Moslims vinden het namelijk een straf om teruggestuurd te worden naar een land, waar hun geloof dominant is. Waarom? 72 maagden, zeggen ze ok.. als het dan nergens werkt, dan rennen ze elders. 

 4. Niek Verheyen

  “…..dat deze clubs aantrekkingskracht uitoefenen op mensen die het politieke establishment willen provoceren”

           

  Van Baar zoekt het gewoon te ver. Het zijn gewoon mensen die vinden dat de hele immigratie de spuigaten blijft uitlopen met als gevolg verloedering van onze (grote) steden en cultuur met daaraan gekoppeld het grote gevaar dat het islamonazisme (op termijn) onherroepelijk gaat opleveren. Plus de daarbij niet aflatende soevereiniteits – en miljardenoverdrachten aan de EU. Dat zijn de hoofdzaken waar het over gaat en waarvoor inderdaad het politieke establishment, dat weigert ook maar iets aan deze zaken te doen, aangepakt moet worden.

   

  “…..de PVV-aanhang verkettert iedereen die de leider bekritiseert”

   

  Fout van Baar. De PVV-aanhang tackelt gewoon heel simpel al die vermeende gutmenschen en politiek correcte figuren als uzelf die Geert Wilders maar blijven demoniseren, blijven framen (u probeert hem nu zelfs in centralistische hoek te zetten wat gewoon bespottelijk is), onsportief blijven bejegenen, blijven miskennen en het het politiek speelveld ongelijk blijven houden. En daarnaast NOOIT bereid zijn om echt inhoudelijk over bovengenoemde zaken in debat te gaan want dat is de grote makke in de relatie van het politieke establishment met Geert Wilders. Zie afgelopen week het zo goed als bijna totale negeren van het rapport van het gerenommerde Capital Economics. 

   

  U moet zich diep schamen voor de rits conclusies die u op het einde van uw stuk durft te trekken. Deze zijn gewoon misselijkmakend, bezijden de waarheid en nergens anders voor bedoeld dan ter framing van Geert Wilders en de PVV. Lukt het niet om hem in mentaal opzicht aan het (nationaal)socialisme te linken dan maar eens het communisme geprobeerd. Hoe goedkoop, doorzichtig en opportunistisch! We zijn benieuwd naar uw volgende insteek.

 5. Bob Fleumer

  Verdomd als het van Baar weer niet is, deze man is een soort logos interruptes wat een engerd en dat noemt zich journalist?

 6. rinus

  Ik ben benieuwd wat de mening van vBaar is nu de EU  keiharde dreigementen uit tegen Zwitserland. Nog geen paar uur na de uitslag van het Zwitserse referendum over massaimmigratie komt Brussel direct met dreigementen tegen een democratisch niet-EU land.

   

  Ik geloof niet meer dat de foto waar lachende Eurofielen Barosso,Schultz en Verhofstad op staan waarop een hakenkruisvlag achter hen hangt een ”photoshop” is.

   

  Dit doet echt denken aan Duitsland 1940-41. 

 7. rinus

  Hoe komt u erbij dat Geert Wilders ongestraft veel ”ergere” dingen kan zeggen. De man kan geen minuut zonder beveiliging om zich heen en is al negen jaar zijn vrijheid kwijt.  Dus wat nou ongestraft!

   

  Natuurlijk snap ik natuurlijk best wat u bedoelt. Janmaat werd continu gestraft door de rechter. In die tijd mocht je niet eens uitspreken dat Nederland vol was! Zo ”fout” is de politiek correcte meute dus! Een demoniserende meute waar u het trouwens goed mee kan vinden. Ik bedoel maar, niks geleerd.

   

  Er werd in de jaren 80 door de gehele linie van politieke partijen en dito elite gesproken over racisten, fascisten, vreemdelingenhaters en complete nazi’s als over de Centrumdemocraten ging. Deze elite ging niet eens in debat. Alle politici wende zich opzichtig de andere kant op of gingen terwijl Janmaat sprak opzichtig met elkaar praten om te laten zien dat zij niet luisterden. Vaak verlieten zij allemaal expres de 2e kamer als Janmaat (een gekozen volksvertegenwoordiger!) aan het woord kwam zodat hij voor een lege kamer sprak.

   

  De CD was eigenlijk de eerste partij die de immigratieproblematiek en ook de Islam durfde te benoemen. Voor iedereen was dat in die tijd nieuw. Maar velen geloofden toen nog heilig in die keurige elite zoals de PvdA, toen nog met de A van arbeider!! Ze hebben ons keihard in de steek gelaten!

   

  Verder zijn in uw betoog de veren niet aan te slepen die u heeft voor Janmaat en Schuurman. Maar waarom eigenlijk? Waarschijnlijk misbruikt u de overleden Janmaat alleen maar om uw gelijk te willen halen dat Wilders en zijn partij fascistisch is en gevaarlijk en niks anders. U bent al zo diep gezakt dat u de ”aanhang” daar ook mee beschimpt. U heeft er tot nu anno 2014 dus nog geen hout van geleerd. Maar dat kan ook niet anders als je jezelf zo geweldig vindt.

   

  In midden jaren 80 hield ik mijn stembrief  of kaart of wat het ook was nog angstvallig dicht bij me, zodat ik zeker wist dat niemand (ook de PvdA-sympathisant achter de tafel van het stembureau) kon zien dat  ik voor Drs H.Janmaat stemde. Zo demoniserend werd er door de elite op kiezers ingepraat dat je daar nooit op mocht stemmen.

   

  Zo schandalig was het echt in die tijd! En als ik zo overal in media rondkijk heeft de overgrote meerderheid van die elite er niets van geleerd. Kijk maar naar toen Pim Fortuijn en nu Geert Wilders.

   

   

 8. cmsuijkerbuijk

  “Hiermee is de vraag waarom Wilders ongestraft veel ergere dingen kan zeggen dan Janmaat nog niet bevredigend beantwoord.”

  Nou, Van Baar, dan daag ik je uit, om die “veel ergere dingen” hier aan ons openbaar te maken. Niet zomaar wat roepen: Bewijzen willen we! Geroepen door links en fact free beweerd is er al genoeg!

 9. R.Sorensen

  van onbewezen aannames en stellingen. CPN werd nationalistisch b.v. (bleven voor wereldrevolutie!)

  Na 1956 volgde de CPN gewoon het Russiche congres en verliet ook Stalin?

  PVV heeft wantrouwen tegen intellectuelen? Als Van Baar zich intellectueel zou noemen klopt het misschien.

 10. The Fox

  Het weggemoffelde verleden van de antidemocraat, opportunist en ophitser Samson moet ook in de openbaarheid. Feit is dat  de gesubsidieerde en gelijkgeschakelde media er niet aan durven te branden, omdat er dan gedreigd kan worden met een bezuiniging. Ze zouden eens hun baan kwijt raken net als de rest van Nederland.

   

   

 11. Charles de Gaulle

  Een beetje wrang is het wel als iemand uit het linkse kamp dit verhaal komt vertellen.

  Zoals te doen gebruikelijk zit het venijn van dhr. van Baar weer in de staart waar hij terloops even opmerkt dat Wilders veel ergere dingen zegt. Punt 1 zegt Wilders geen erge dingen hooguit realistische dingen, en punt 2 erger dan wat, dan hetgeen Janmaat zei ? Ook Janmaat was vele malen realistischer dan de rest van de politieke clowns destijds.

   

  De ergste zin uit dit epistel is nog wel ; “Hoewel de CPN, net als nu de PVV juist een groot wantrouwen koesterde tegen intellectuelen, die zich algauw beter wanen dan het ‘gewone’ volk”.

   

  Het is een tikkie doorzichtig dat dhr. van Baar telkens als uitgangspunt heeft dat hij met zijn artikeltjes zowel de PVV als zijn aanhangers wil beschadigen, hij doet dat op een geslepen manier door eerst nog wat redelijks te zeggen en dan, naar het eind zijn gif probeert te verspreiden.

 12. klowiepowie

  Voor de introductie van islam, waren ze daar best wel vindingrijk in het Midden Oosten. Daarnaast bevat de koran exact dezelfde fouten, als oud Griekse en Romeinse wetenschappen. Van Galen en Hippocrates. Nadat de Arabieren (na veel onschuldige mensen te hebben afgeslacht. Na de introductie van islam een score van meer dan 270 miljoen mensen), Alexandrië (Babylon, Egypte) en haar Koninklijke Bibliotheek hadden veroverd, is de koran geschreven.

   

  Wanneer moslims het westen zouden veroveren, zouden moslims zeggen, dat al onze uitvindingen én vooruitgang te danken zou zijn aan de islam én binnen de islamitische cultuur zou zijn uitgevonden. Liegen Taqyyah is toegestaan binnen de islam.

   

  Geen moslim die zou zeggen, dat moslims het (destijds 2014) een straf gevonden zou hebben, om teruggestuurd te worden naar een islamitisch land. Daarnaast zouden ze al het bewijs vernietigen. Zoals Omar het moslims (Arabieren) beveelde in Alexandrië. 

   

 13. wim de goede

  Verder: Janmaat is inderdaad schandalig behandeld. Net als Fortuyn, Hirsi Ali en Wilders overigens, EN alle Nederlanders (een verdacht woord tegenwoordig) die dat ook vonden en vinden. Weg met die eindeloze immigratie. 

  De regentenkliek – met hun aanhang – een ander woord kan ik er niet voor bedenken – draagt een grote verantwoordelijkheid voor de stigmatisering van die Nederlanders.

 14. wim de goede

  Van Baar kent alle AgitProp technieken uit het hoofd. Hij schuwt geen enkele middel. Wetene we allang. Van Baar zou voor de Pravda hebben kunne schrijven.

 15. janzwitser

  Hr. v. Baar wordt uitgenodigd om te prikkelen en dat lukt hem uitstekend, gezien de reacties op zijn artikelen.
  Wel vraag ik mij af, of deze meneer ook iets objectiefs kan schrijven.

  Janmaat heeft nooit vreselijke dingen gezegd, dat werd door de ontkennende en zwijgende partijen wel zo benoemd. Het volk was toen en nu ook niet gek, zoals de gevestigde partijen dat toen en nu wel waren/zijn.

  De waarheid is altijd heel hard en de waarheid van Wilders komt snoeihard aan, ook door de volkse manier van spreken.
  De overige partijen proberen de PVV hard aan te pakken: het wil er maar niet in, dat de PVV daardoor groter wordt. Een partij is er voor het volk, het volk is er niet voor een partij

 16. M. Brandenburg

  Wat mij opvalt met politiek correcten als Dirk-Jan Van Baar is dat zij graag verwijzen naar zaken, zonder deze zaken expliciet te vermelden, zodat een ieder weet waar ze het over hebben. Zoals nu ook weer, beschuldigt Dirk-Jan WIlders van uitspraken die hij niet zou kunnen of blijkbaar mogen doen(voor zover vrijheid van meningsuiting, u mag alles zeggen dat ik wil horen!); “Hiermee is de vraag waarom Wilders ongestraft veel ergere dingen kan zeggen dan Janmaat nog niet bevredigend beantwoord.”.

   

  De verwijzing, maar heel bewust niet het plaatsen van de bewuste uitspraken, er kunnen diverse redenen zijn om het niet op papier te zetten,

   

  ten eerste, Dirk-Jan weet dat 95% van zijn uitspraken door conculega´s zo verdraaid zijn, dat de woorden niet meer die van hem zijn,we kennen allemaal, “Marokkanen door de knieen schieten”, de uitspraak kwam van Pechtold die Wilders met een smerige verdraaing in een kwaaddaglicht wilde zetten. Immers het gericht op knieen schieten was een uitspraak van WIlders als gevolg van een incident waarbij Politieagenten op de Meent in Rotterdam in het nauw werden gedreven door Hooligans die op bloed uit waren. Het was Pechtold die de Hooligans in Marokkanen veranderen, en figuren zoals Dirk-Jan nemen dit soort uitsprkaen vervolgens mee als zijnde waar, wetende dat zij heel vals zijn. 

   

  Ten tweede, men is eigenlijk gewoon tegen WIlders, en door constant de verdenking uit te spreken, maak je de persoon zwart zonder dat die eigenlijk iets heeft om zich tegen te verzetten, want het wordt niet benoemd dus waar kan je je tegen verdedigen toch??

   

  Ten derde men weet gewoon niet beter, men heeft iets gehoord en neemt blind aan dat dit de waarheid is, en verwijst dus naar die gedachte uitspraken, men is te naief om zelf te onderzoeken of wat er blind wordt overgenomen, wel degelijk waar is. 

   

  Met Dirk-Jan weet ik het niet zo goed, het ene moment lijtk het naiviteit, zoals je deze historicus wel heel vaak op historische fouten betrapt, de andere lijkt het gewoon een diepgewortelde haat tegen de persoon, wie het weet mag het zeggen.

   

  Het lioefst hoor ik Dirk-Jan, maar zoals vaak, schittert die van afwezigheid onder zijn eigen artikelen.

 17. pietkremer

  Een ezel stoot zich in t’gemeen, geen twee keer aan dezelfde steen. Maar van Baar wel. Je zou toch zeggen dat iemand die achteraf tot het inzicht is gekomen dat Janmaat ten onrechte werd uitgsloten en gedemoniseerd, nu niet dezlfde fout zou maken tegenover Wilders. Maar van Baar sluit Wilders weer even zo vrolijk uit en demoniseert de man vol overgave. Ik weet niet of van Baar ten tijde van Janmaats kamerliodmaatschap al voor de HP schreef, maar ik herinner me wel dat de HP braaf meedeed aan de verkettering van Janmaat. Ik had destijds respect voor de moed van Janmaat om tegen de stroom in de gevoelens van een grote zwijgende minderheid te vertolken. De politieke en gerechtelijke elite heeft alles uit de kast gehaald om Janmaat het zwijgen op te leggen, maar is daar nooit in geslaagd. Ik beschik over alle strafvonnissen en -arresten die Janmaat om zijn oren heeft gekregen en als je die leest, schaam je je dood voor onze rechtelijke macht, die op iedere slak die Janmaat losliet zout legde. Hij werd niet alleen veroordeeld op wat hij zei maar zelfs op wat de rechter meende dat hij dacht. Wilders kan troost putten uit het feit dat veel van Janmaats standpunten gemeengoed zijn geworden. De waarheden van Janmaat hebben de leugens van zijn vijanden achterhaald. Zo zal het de waarheden van Wilders waarschijnlijk ook vergaan. Leugens hebben niet het eeuwige leven. Waarheden die berusten op feiten wel.

 18. MicMokum

  Ik ga dit artikel van Van Baar eens wél lezen. Vaak doe ik dat niet, omdat zijn artikelen niet veel meer zijn dan een scheldkanonnade richting de PVV en haar kiezers. Mijn voorspelling is dat dit artikel dat ook is. 

 19. jantje

  Het zou mij niet verbazen dat van Baar ook een stiekum lidmaatschap van de CPN koestert.

  Als pvv-er ben je tegenwoordig ook gestigmatiseerd door de andere politieke partijen, het journaille en andere ‘weldenkende’ mensen.

  Dat terwijl je alleen de waarheid benoemt.

 20. philippine

  Hieronder een goed stuk van Joost Niemöller over hetzelfde onderwerp.

   

  Met een video van Janmaat zelf.

   

  http://ejbron.wordpress.com/2014/02/09/wilders-zegt-veel-ergere-dingen-dan-janmaat/

 21. Lieftinck fan

  De elite en de media zijn niet voor niets zo voor de EU. Met de komende EU-wetten moet het mogelijk zijn opnieuw politici te vervolgen die het lot van de mensen in de achterstandswijken zich aantrekken.

   

  Men verkneutert zich nu al over de open grenzen met Turkije.

 22. Machteloze

  Meer van hetzelfde: pc-ontkennende maar daarmee juist bevestigende onzin, afgesloten met een uit de lucht gegrepen sneer naar Wilders en z’n aanhang.

  Redelijk pathetisch allemaal. 

 23. klowiepowie

  Jah, misschien niet als het een ander huidskleurtje heeft dan de gemiddelde autochtone Duitser. 

  Ze zijn zo zielig. 

 24. klowiepowie

  De koran is een fascistisce politieke ideologie. Waarom?

   

  De betekenis van islam is: onderwerping. Onderwerping waaraan? 

  – Onderwerping aan een boek met wetten: koran; sharia. = politiek.

   

  Is dat zwart, blank, bruin, aziatisch? Neuh. Gewoon politiek.

   

  Maakt die politieke ideologie onderscheidt tussen mensen?

  Jah, wetten voor degenen die de fascistische ideologie niet aanhangen: dhimmi/untermensch/apartheid wetten.

  Jah, wetten voor degenen die de fascistische ideologie wél aanhangen: Übermensch moslim.

   

  Hoort iedere moslim naar een dergelijk fascistisch Reich/NWO  te streven? Jah.

   

  Kunnen moslims gezien worden als nazi’s? Jah, ze horen onderscheid te maken, tussen land dat moslims toebehoort, waar zij niet-moslims, verdrijven en op allerlei mogelijke manieren het leven zuur maken… én tussen land waar zij naartoe verkassen, omdat de islam nergens werkt.

   

  Daarnaast hebben moslims nog onderlinge geschillen. De intolerantie én verschillende interpretaties zorgen voor vele slachtpartijen. Op die manier verspreidt de islam zich. Vluchtelingen, die vervolgens menen dat de islam elders wel hoort te werken. Intussen menen christenen dat er vrijheid van alle geloof zou moeten zijn, stigmatiseren atheisten als geen ander, omdat er in één klap een geloof is waar ze ieder ander geloof op moeten menen af te rekenen, zijn anders gekleurde mensen aan het blèren over slavernij (terwijl de Arabieren 120 miljoen Afrikaanse slaven alleen al door transport over de kam schoren). Menen zij dat we alle buitenlanders willen deporteren. Terwijl de islam een fascistische politieke ideologie is. 

   

   

   

   

   

 25. klowiepowie

  Voor de islam werd er nogal veel wetenschap uitgewisseld tussen Griekenland en Babylonië (Alexandrië). 

 26. MicMokum

  Goh, mijn voospelling van een anti-PVV artikel blijkt onjuist. Overigens is het mij onduidelijk wat dit artikel me dan wél had moeten vertellen. 

  Walchelijk trouwens dat de aanval/aanslag op een CD bijeenkomst door Van Baar wordt weggezet als “demonstratie“. Ik neem aan dat als zijn huis door politieke tegenstanders wordt platgebrand (met hem en zijn familie erin), hij voor het woord “terrorisme” zal kiezen. 

 27. halo1

  Dat hoor je nou altijd.. maar ik zou niet weten welke. Wilders zegt nooit (helaas) “Vol is vol!!”..of “”Eigen volk eerst!”” b.v..waar komt deze hysterie toch vandaan? Bovendien treedt het grote nadeel van die linkse politiek nu steeds meer aan de dag  dan toen: algemene verloedering!

 28. Lieftinck fan

  Ik behoor tot de generatie die de complete debiele hysterie t.o.v. Janmaat de verschrikkelijke van nabij het mogen aanschouwen. Ik heb hem ook wel eens zien fietsen. Verkrampt om zich heen kijkend. Ik ben ervan overtuigd dat hij zonder politicus te zijn geweest veel ouder geworden zijn. En dan die idiote rechtzaken tegen hem.

   

   

  Ik herinner mij ook nog een paar NOS-journaals. 2 mensen die lid waren van de Centrumpartij vulde het hele televisie scherm. Ze waren ook leraar en die combinatie mocht niet! Door de NOS tot fascisten gebombardeerd.

   

  In ieder geval  2  keer (maar kan ook 4 keer zijn) een glimlachende NOS medewerker die meldde dat de band van de CP gestolen was door een groepje antifa’s. Met een grote glimlach werd hier verslag van gedaan, terwijl het toch om een crimminele daad ging.

   

  Bij Fortuyn leek het ook die richting op te gaan maar dat mislukte, aangezien een groot deel van de bevolking het met hem eens was. Daar zit hem het verschil. We hadden in 2001 tenslotte ook internet, dus waren niet alleen afhankelijk van de gelijkgeschakelde pers.

   

  Dit alles verklaart misschin ook mijn grote wantrouwen t.o.v. journalisten van de staatsmedia.

 29. Arie Bombarie

  @R. Sörensen

  Na 1956 volgde de CPN gewoon het Russiche congres en verliet ook Stalin?”

   

  De CPN heeft onder Paul de Groot Stalin nooit verlaten. Sterker nog: de Tweede Destalinisatiegolf onder Chroesjtsjov begin jaren zestig was voor Pauld de Groot en zijn CPN juist de reden om met Moskou te breken. Met andere woorden De CPN was in de jaren zestig en zeventig stalinistischer dan de Russische moederpartij de CPSU.

   

  De Groot mocht dan wel de Russiche inval in Tsjechoslowakije in 1968 veroordelen (hij had twaalf jaar daarvoor de inval in Hongarije nog toegejuicht), dat neemt niet weg dat hij nog in 1971verklaarde dat kritiek op Stalin getuigde van een “pygmeeën-mentaliteit”. Pygmeeëen zouden namelijk een hekel hebben aan grote mensen. http://citatenboekje.wordpress.com/2012/08/08/paul-de-groot-over-stalin-1971/

   

  Zoals Dirk-Jan Van Baar terecht stelt is de CPN na 1978 onhherkenbaar veranderd en werd het marxistisch-leninisme steeds minder belangrijk. Het was ook de reden dat in 1986 een aantal gestaalde kaders zich van de partij afscheidden om de VCN op te richten.

   

  Ik heb het om die reden nooit echt fair gevonden om mensen zoals oud de fractievoorziter van de CPN in de Tweede Kamer, Ina Brouwer, op één lijn te stellen met lieden als Paul de Groot en Marcus Bakker (Over schurken gesproken).

 30. Altea-Hills

  Ach het is nog niet zo heel lang geleden dat ene Pim Fortuin werd dood geschoten,omdat links Nederland hem net zoals Hans Janmaat verketterden.

  Dus meneer Dirkje-jan van Baar,ga zo door,en misschien word Geert Wilders mede door mensen zoals U vermoord.

  Men beschuldigd hem van dingen die de persoon nog nooit heeft uitgesproken,terwijl ene van Baar stelt dat Wilders hele erge dingen zegt,en mijn vraag is dan.

  Zet het op een rij neer,anno ahora.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.