De islam is een godsdienst, geen ideologie

Als de PVV ergens briljant in is geslaagd, dan is het in het onschadelijk maken van het ‘antifascisme’. Alles dat naar fascisme en Hitler verwijst, wordt tegenwoordig als een ‘godwin’ afgedaan en werkt als een politieke boemerang. Behalve als Geert Wilders zich er zelf van bedient.

Zo is er door de PVV-leider met de kracht van de niet aflatende herhaling ingeramd dat de islam geen godsdienst is, maar een politieke ideologie. Hij spreekt het liefst van islamofascisme. De term is inmiddels zo ingeburgerd, dat niemand er meer van opkijkt. Het is een samentrekking van twee duivelse zaken: de islam, die al duizend jaar een bedreiging voor de christelijke wereld vormt, en het fascisme, de belichaming van het hedendaagse kwaad. Het past een beetje bij het spraakgebruik van de PVV. Appeasement of theedrinkers zijn niet genoeg. Het zijn laffe appeasers en laffe theedrinkers (dhimmies), die ook altijd ‘wegkijken’ van de werkelijkheid. Geert niet. Anders dan het ‘politiek correcte establishment’ noemt de PVV-leider, die imams bij voorkeur als haatimams aanduidt, de zaken graag bij z’n naam.

Nochtans heeft de PVV-leider een zeer idiosyncratische kijk op de islam. Volgens elke beschrijving is de islam een monotheïstische godsdienst, maar in de visie van Geert is er sprake van een politieke ideologie, van islamofascisme. Historisch gezien is dat een lastige zaak, want het fascisme is nog geen honderd jaar oud. Het fascisme is bovendien eerder een gevoel dat dynamiek en geweld verheerlijkt dan een systematisch uitgewerkte politieke filosofie. Het is een uit de jaren twintig stammende politieke ressentimentsbeweging die onder leiding van de oud-socialist Benito Mussolini in Italië na een mars op Rome in 1922 de macht wist te grijpen en in 1945 met de nederlaag van de As-mogendheden in de Tweede Wereldoorlog aan zijn einde kwam. Daarna waren er nog wel modernere varianten, maar het fascisme is dermate in diskrediet geraakt dat geen enkele politieke stroming zich uit eigen beweging fascistisch noemt (al heb je bij de lunatic fringe wel neofascisten en neonazi’s). Het fascisme is alleen nog geschikt als scheldwoord. Vandaar ook de term ‘islamofascisme’. Dan zijn we er helemaal zeker van dat de islam niet deugt.

Helaas deugt de term islamofascisme evenmin, omdat de islam veel ouder is dan het fascisme en ook veel ouder dan wat in het moderne spraakgebruik ideologieën heten. De islam is, weet iedereen, een religie, en religies onderscheiden zich van ideologieën doordat zij zich niet alleen op het hier en nu richten, maar ook op een (verondersteld) leven na de dood. Een godsdienst is een geloofsovertuiging die veel meer omvat dan de politiek alleen. Een godsdienst omvat niet alleen het hele leven, maar wijst er ook op dat het individu deel uitmaakt van een groter geheel dat ook na de dood van de gelovige blijft voortbestaan. Het is dus niet zo gek dat moslims voortdurend roepen dat Allah groot is. Hij is in elk geval groter dan de individuele mens zelf die zich aan de wil van Allah onderwerpt. De islam is met het zwaard verspreid en kent geen scheiding tussen kerk en staat. In westerse ogen heet dat totalitair, al is ook ‘totalitair’ een modern begrip dat pas zeggingskracht kreeg toen in het Westen zelf het secularisme opgang deed. Dat is eigenlijk pas sinds de Franse Revolutie het geval. En zelfs toen vond Napoleon het nodig om zich in de Notre Dame van Parijs in 1804 in het bijzijn van de paus tot keizer te laten kronen.

Politieke ideologieën maakten vooral opgang in de negentiende eeuw, met het socialisme als belangrijkste en theoretisch meest uitgewerkte stroming. Het socialisme/communisme was van oorsprong atheïstisch, en het marxisme zou je door zijn veelomvattendheid een seculiere heilsleer kunnen noemen. Het richtte zich niet op een leven na de dood, maar was voor alles een politiek-materialistische leer om de arbeidersklasse (‘het volk’) in het hier en nu te mobiliseren. Het paste bij uitstek in het democratisch tijdperk, waarin het organiseren van ‘de massa’s’ voorop stond. Ook nationalisten en de godsdiensten, zowel de katholieke kerk als de protestanten, hielden zich daarmee bezig, mede om het opkomende socialisme de pas af te snijden. Maar ook de confessionele partijen waren seculier, in die zin dat zij een scheiding tussen kerk en staat maakten, waarbij de staat het recht ontzegd werd zich met kerkelijke zaken te bemoeien. Denk aan de beroemde ‘soevereiniteit in eigen kring’. (In Nederland maakte alleen de SGP zich sterk voor een theocratie.)

Moderniseringsprocessen kwamen ook in de moslimwereld voor, vooral in Turkije, dat er sinds de oprichting van de moderne republiek in 1923 trots op is seculier te zijn. Dat is zelfs grondwettelijk vastgelegd. Musafa Kemal Atatürk wees zijn volk in westerse richting en wilde de islam als reactionaire kracht die de vooruitgang blokkeerde uit het publieke leven bannen. In een land dat voor 98 procent islamitisch was (het moderne Turkije is qua bevolkingssamenstelling veel islamitischer dan het multiculturele Ottomaanse Rijk ooit geweest is) betekende dat repressie. Het kemalisme was een autoritaire politieke ideologie in de twintigste eeuwse betekenis van het woord. Kemal was anti-islam, en had met zijn uitstraling als ‘sterke man’ fascistische en ook wel communistische trekken. Als de moslimwereld echt fascisme heeft gekend, dan gaat het om seculiere bewegingen als de Ba’ath-partijen in Irak onder Saddam Hoessein (ook een bewonderaar van Stalin) en de familie Assad (harde killers van een minderheidsstroming in de islam, de Alewieten, die van alle markten thuis zijn). Kortom, de stromingen die het meest in de buurt komen van het Europese fascisme, waren seculier en anti-islam. De Ba’ath-partijen staan zelfs voor het ‘Arabisch socialisme’, waar een Arabisch nationalist als de Egyptische president Nasser ook lippendienst aan bewees. Net als de Jong-Turken waren dat officieren die hun land van bovenaf wilden moderniseren en de islam, en vanaf de jaren twintig de moslimbroederschappen (die in 1928 in Egypte zijn opgericht), als hun grootste vijanden zagen.

Als we het over de islam hebben als ideologie en niet als godsdienst, praten we over de moslimbroederschappen en de politieke islam, waar in Turkije de AK-partij van Recep Tayyip Erdogan, de huidige premier, een voorbeeld van is. Erdogan staat te boek als een vrome moslim, maar is in de eerste plaats een politicus die bezig is zich het machtsapparaat van de moderne Turkse staat toe te eigenen. Of hij daarmee een ‘fascist’ is, of een moslimdemocraat vergelijkbaar met Europese christendemocraten (wat de aanhangers van Erdogan zelf zeggen), is een kwestie van etikettering. Ik zou denken dat Erdogan staat voor de politieke emancipatie van de islam, waarbij het islamitische Turkije moet concurreren met een keur aan andere staten die voor het merendeel niet-islamitisch zijn. Er wordt ook wel gesproken van neo-ottomanisering, alleen is daarmee het Turkse Rijk dat tot twee keer toe voor de poorten van Wenen heeft gestaan nog niet terug. Erdogan kan zich wel als een sultan voordoen, maar daarmee is hij nog niet de leider van alle moslims ter wereld. Zelfs in Turkije is zijn leiderschap omstreden, ook binnen de islamitische beweging, die meerdere gezichten kent, onder wie dat van de naar het christelijke (!) Amerika uitgeweken moslimgeestelijke Fethullah Gülen. Hij bestuurt zijn beweging op afstand en via met medestanders geïnfiltreerde staatsinstituties en niet vanaf de straat, van oudsher het domein van de fascisten. Dan wordt het wel heel moeilijk om de islam nog als ‘islamofascistisch’ aan te duiden. En wie het over het moslimterrorisme heeft, een eigentijdse manifestatie van de politieke islam, kan beter van nihilisme spreken, een gewelddadig (anarchistisch) verschijnsel waar ook het zich moderniserende Europa vanaf het eind van de negentiende eeuw ruimschoots ervaring mee heeft.

Wie zegt dat de islam geen godsdienst is maar een ideologie, onderschat de hardnekkigheid van de islam en van godsdiensten in het algemeen. Ideologieën zoals het socialisme plegen na hooguit een eeuw te verdampen. Het fascisme was al binnen twintig jaar opgebrand. Daarentegen gaan religies eeuwenlang mee en beleven zij ook wederopstandingen. Door van ‘islamofascisme’ te spreken mobiliseert Wilders met een gemakkelijke strijdkreet zijn aanhang in eigen land, maar onderschat hij ook de uitdaging die de opdringerige islam aan het (grotendeels ontkerkelijkte) Europa stelt. Onze Geert is zelf een uiting van de historische naïveteit waardoor de hedendaagse EU, die postmodern is en geen kennis van (religieuze en politieke) tradities meer heeft, wordt geplaagd.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

60 reacties

 1. Eelco91

  Vaak heeft Van Baar wel een punt, maar nu laat hij zijn gebrek aan kennis over de Islam pijnlijk blijken. 

 2. Ian

  Benieuwd of de marokkaanse Elou Akhiat dat ook van mening is, na diverse doodsbedreigingen aan haar adres en de wens haar wijnbar af te laten branden met haar daar in aanwezig.

  Overigens, Van Baar heeft het hier nergens over de grootmoefti van Jeruzalem, amin-el-husseini, de man die hitler en himmler meer dan behulpzaam was bij het ‘Jodenvraagstuk’ door tienduizenden moslims op de balkan te werven voor zijn SS-milities, die slachtpartijen hebben aangericht onder Joden, zigeuners, partisanen en burgers. Bewonderd door en een voorbeeld voor arafat en z’n palestijnen-bende, saddam hoessein en de moslimbroederschap. Een beetje historicus is daarvan op de hoogte en weet wat bedoelt wordt met islamofascisme.

  Van Baar niet, die diskwalificeert alleen zichzelf door ijdele vooringenomenheid, minachting en een sterke afkeer van het plebs die ook menen te kunnen denken dat ze ergens verstand van hebben. Zielig.

 3. Liefhebber

  “Volgens elke beschrijving is de islam een monotheïstische godsdienst, maar in de visie van Geert is er sprake van een politieke ideologie, van islamofascisme.”

   

  Volgens elke beschrijving is het islamisme een stroming binnen het politieke spectrum, maar in de visie van Van Baar is er sprake van een godsdienst, een monotheïstische godsdienst.

   

  En alsof dat niet duidelijk genoeg is zegt het opstel van Van Baar ook nog eens impliciet dat een monotheïstische godsdienst nooit een theocratie voort kan brengen. Haal je schoolgeld terug,Van Baar. Met rente.

 4. Robbert L.

  “Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend, en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend.”

   

  Wiki:

  Onder ideologie verstaan we het geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving. Het begrip werd gelanceerd door de Franse verlichtingsfilosoof Antoine Destutt de Tracy, die er de wetenschap der ideeën mee bedoelde. Daarnaast wordt het begrip ook gebruikt in een vorm zonder meervoud, waarin het verwijst naar het stelsel van heersende opvattingen in bepaalde maatschappij.


  Als iets de dwingende leidraad in de samenleving is van 52 natiestaten, van rechtspraak tot economisch beleid, van onderwijs tot ethiek en moraal is het toch echt een ideologie, zoals wij de democratische rechtstaat als ideologie hebben, communisten de hunne en nazi’s het fascisme.


  Alleen VB ziet het als een religie.

   

  Hij ziet waarschijnlijk ook geen eend maar een duikboot.

 5. pierreofzo

   

  Hoewel ik door het christendom ben beinvloed, kan ik geen aanhanger meer zijn van dit stelsel van ideeen.

  Toch vind in christendom eerder een godsdienst dan de islam.

   

  Mijn Rijk is niet van deze wereld.

  en

  Geef de keizer wat des keizers is.

   

  Die statements doen me vermoeden, dat politioeke macht niet het primaire doel van de man uit Nazareth was.

   

  Hoe anders stond de profeet van Allah in het leven en Van Baar is diens dienaar.

   

   

   

 6. Jos

  Wederom een warrig, niet eensluidend verhaal. Ik weet niet wie de kop van deze bijdrage heeft bedacht, maar als je stelt dat de islam een godsdienst is en niet een ideologie, moet je niet halverwege het artikel een alinea beginnen met de woorden “Als we het over de islam hebben als ideologie en niet als godsdienst, praten we over de moslimbroederschappen en de politieke islam”, waarmee je zelf aantoont dat de islam veel meer (of misschien “minder”) is dan alleen een godsdienst. En als dan je conclusie is dat de islam geen ideologie kan zijn omdat ideologieën de neiging hebben een korte levensspanne te hebben (een niet bewezen maar vooral niet onderbouwde vooronderstelling) dan kan ik niet anders dan concluderen dat ook deze Van Baar Bijdrage doel-redeneert. Het maakt een betoog dat iedere godsdienst ook een ideologie is, onnodig.

 7. LantR.fant

  Als de christelijke partijen nou eens zouden redeneren: “geef de kiezer wat des kiezers is” waren we al een heel eind op de betere weg.

 8. Peter Selie 1

  Dirk-Jan van Baar sloeg het Pavlov reflex weer eens toe, bij het lezen van de steekwoorden PVV, veroverings ideologie en Wilders. Jij ben ook een van deze ontkenners die met trieste artikeltjes over de multiculturele parallel maatschappij.  Immigratieproblematiek, multicultureel wanbeleid. en etnisch daderschap wordt doorzichtig door jouw pen weggeredeneerd door te stellen dat de islam een geloof is. Je voorstellingsvermogen ijlt een flink stuk achter op de dagelijkse realiteit, even voor de goede orde de islam is een levenswijze naar de koran waar in je klaarblijkelijk niet in verdiept hebt.

 9. MicMokum

  Het maakt niet zo veel uit welk etiketje er op islam geplakt word: religie, ideologie, sekte, indoctrine, of wat dan ook. Voor elk valt wel wat te zeggen. De problemen van de islam, zoals geweld en onderdrukking, worden er niet minder op. 

 10. Julius

  Maar uiteraard zoals verwacht vanaf de eerste reaguurder alweer de grond in geboord. Het bekende vingers in de oren en lalalala-gekrijs. Het hard core PVV volk doet de rest. Hoe voorspelbaar en wat jammer toch. 

   

  Jan Van geeft deze keer als allermooiste de indoctrinatie van Wilders weer. Hij komt niet verder dan 10℅ zelf nadenken, de andere 90℅ laat hij invullen door zijn grote leider. Het is toch wat. Of nee, daarmee wordt het nooit wat.

 11. philippine

  De populistische slogan van de islam is tegelijkertijd ook de ideologie:

  “Islam is Vrede”

  Je hoeft er alleen maar in te stappen en het treedt in werking.
  Allen die er niet instappen behoren tot Dar-el-Harb, zijn inwoners van een gebied dat in oorlog is met de uitgangspunten van de islam of anders gezegd: een gebied dat door oorlogsvoering en door verovering toegevoegd mag worden aan Dar-al-Islam waar dus de Vrede van de Islam heerst.

 12. D. G. Neree

  Het maakt weinig uit of je door een ideoloog of een godsdienstige het hoofd afgeslagen wordt.

   

  Islam is een ideologie, gebaseerd op een geloof. Dat noemen we religie en het is een extreme vorm van ideologie.

 13. M. Brandenburg

  De redenatie die alle realitiet mist, Het begint hier al; “ maar in de visie van Geert is er sprake van een politieke ideologie, van islamofascisme. Historisch gezien is dat een lastige zaak, want het fascisme is nog geen honderd jaar oud. Het fascisme is bovendien eerder een gevoel dat dynamiek en geweld verheerlijkt dan een systematisch uitgewerkte politieke filosofie.”

   

  Het is iets als lezen, men noemt het een hartaanval, echter een hartaanval kennen we pas sinds een honderdenvijfitgjaar, een hart aanval geeft een ernstige pijn in de borst en als het tegenzit overlijdt je eraan. Dat iets heel anders als waar mensen 1300 jaar geleden aan overleden, die mensen hun stopte gewoon, echter we hadden nog geen naam voor hartaanval en dus is het niet juist om die zaken toe te schrijven aan de noemer hartaanval, Immers wat toen nog niet ondekt was, kan moeilijk exact hetzelfde zijn. 

   

  Het enige in deze quote dat klopt is dat Facisme DYNAMIEK en geweld verheerlijken, wie de Koran en de hadith leest, komt dan ook tot de één conclusie ergens heeft Dirk-JAn gelijk, want als de Islam één ding niet dot dan is het dynamiek verheerlijken! Het overige staat gewoon zwart op wit voor een ieder te lezen, en wie niet lezen kan wordt op zijn wenken bedient in de vele Moskeeen alwaar men oproept letterlijk volens die geweldadige Koran te leven. Immers een goede Moslim leeft als Mohamed, laat dat nu net een moorddadig en oorlogzuchtig type  zijn, die niet vies is van kleine kinderen en het onderdrukken van vrouwen en andersgelovigen de normaalste zaak van de wereld te vinden. Om nog maar te zwijgen van het feit dat elke overwonnene die zich niet wilde bekeren werd vermoord, en hun vrouw en kinderen tot slaaf werden gemaakt. Nee dat heeft niets met fascisme te maken. Gelukkig hebben we de boeken nog om voor een ieder even op zijn gemak door te lezen.

 14. Jan Van

  Sorry, heb 90% van je gezwam over geslagen. 

  Wanneer een religie elk aspect van mijn leven wil regelen, en wanneer ik daar bezwaar tegen maak, mij fysiek wel straffen, dan is het geen religie meer maar een indoctrine.

 15. bandini

  Tja van Baar, het probleem lijkt mij niet zo zeer de islam-an sich, als wel het feit dat de islam doelbewust politiek wordt gebruikt; en dan is het natuurlijk wel een ideologie!

 16. Energya

  Het afdoen dat het niet zo is is de feiten niet erkennen, neem bijvoorbeeld alle fatwa’s en de sharia.

 17. OphEUffen

  Godsdienst of ideologie? Ik lig er niet van wakker. Waar ik wel van wakker lig? Dat het mij door de strot is geduwd. Mij is niets gevraagd.

 18. LantR.fant

  oneliners. Daar is GW erg goed in en daar scoort hij dus mee. Doen de anderen ook: Weg uit de EU, dan komt het gras op de kades in Rotterdam te staan, om maar eens 1 te noemen.

   

  Deden de voorgangers in de “goede oude tijd” ook als er geklaagd werd over uitspattingen van allochtone medelanders, die zich nogal tegen de bevolking afzetten. Dat noemden ze “borrelpraat, kroegenpraat, of verjaardagspraat”.  Herinnert vrindje Van Baar zich dat nog?

   

  Op een dag komt er dan een man, of vrouw die goed gebekt is en de pijnpunten bloot legt. Pim F. maar die werd door een linksmensch doodgeschoten. In ruil daarvoor heb je Wilders. U en uw politiek correcte gutmenschen met u hebben wind gezaaid en oogsten nu storm.

 19. wim de goede

  Van Baar heeft een dagtaak aan het bestrijden van de PVV

 20. Job

  Michael van der Galien is het levende bewijs dat van Baar gelijk heeft. Ik snap niet dat PVV’ers die falsificatie van hun stokpaardje kunnen wegredeneren

 21. Knarsman

  citaat: de islam, die al duizend jaar een bedreiging voor de christelijke wereld vormt

   

  Niet alleen voor de christelijke wereld, maar voor elke andere wereld en in de dagelijkse praktijk ook voor de islamitische wereld zelf. Kijk alleen maar naar Ironistan, Afgangnistan, Irak, Pakistan en Egypte om maar een paar landen te noemen. Net als in het fascisme haalt de islam het slechtste in de mens naar boven tot in Nederland toe, waar bedreigingen uit islamitische hoek aan de orde van de dag zijn.

 22. Lucie

  De islam is een extremistische sekte,niet meer,niet minder.

 23. CDlogo

  Sorry heur ……….maar ik prefereer feiten boven de glazen bol en luchtfietserij van van Baar.

 24. gvi1966

  Omdat in de middeleeuwen de term fascisme nog niet bestond en er überhaupt nog geen woorden gegeven waren aan het verschijnsel dat wij nu met ideologie aanduiden kan volgens van Baar de islam nooit een ideologie zijn of fascistisch genoemd worden. Die argumentatie rammelt echt aan alle kanten. Dat wat in het (verre) verleden nog geen naam had, of anders genoemd werd kan best door hedendaagse historici (of politici) geduid worden met een moderne naam omdat het verschijnsel voldoet aan alle criteria ervan. Volgens mij is de islam zowel een religie als een ideologie. Maar even afgezien daarvan; Van Baar volgt de logica niet in zijn betoog.

 25. R.Sorensen

  kan het grote politieke licht de moslimbroeders gaan vertellen dat ze geen politieke visie hebben.

 26. François

  Aangezien socialisme en islamisme vergaande overeenkomsten hebben, en de laatste volgels DJvB geen ideoligie genoemd mag worden, is de eerste dan een religie?

   

  Ed Driscoll: “One question I have — and I’m not sure if there’s a definitive answer: is leftism one giant religious substitute as Dennis Prager has argued, or does it contain within its fasces numerous sub-religions and cults? I’m leaning towards the latter. The late Michael Crichton perceptively noted the similarities between environmentalism and religion. Several conservative pundits, particularly Jamie Glazov, who wrote a book on the topic, have spotted the similarities between the left and Islamofascism.”

   

  Dit is interessant. De grote Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn had in het volgende citaat socialisme inderdaad dan kunnen vervangen met islamisme: “Socialism/Islamism seeks to reduce human personality to its most primitive levels ok extinguish the highest, most complex, and “God-like” aspects of human individuality. And even equality itself that powerful appeal and great promise of socialists/islamists throughout the ages, turns out to signify not equality of rights, of opportunities, and of external conditions, but equality qua identity, equality seen as the movement of variety toward uniformity. (…) Pointing out the tragic facts that so frequently have accompanied the socialist/islamist experiments…usually evokes the objection that an idea cannot be judged by the unsuccessful attempts at its implementation. The fact that even in the earliest declarations of socialist/islamist doctrine there are schemes which in their cruelty far exceed any real system is dismissed as insignificant.”

   

  Is de reden om het socialisme uitsluitend een ideologie te noemen, en islamisme uitsluitend een religie, gelegen in een poging de vergaande overeenkomsten te verbloemen? Zou zomaar kunnen 🙂

 27. Piet Hein

  Blijf aub dit soort stukjes schrijven, hoe vaker je dat doet, hoe meer wij de pvv stemmers weten dat wij op een goede partij stemmen, en in tegenstelling tot u goed kunnen slapen, door de goede keuze die wij maken.

   

  U daarentegen  zwamt een eind in de ronde, hopende dat de pvv nooit aan macht komt, omdat dan uw domheid en leugens ontmaskerd gaan worden, het moet voor u ook een vervelende tijd worden.

   

  Slaap lekker, ik heb met u te doen zogenaamd geleerd en toch nog zo dom….

 28. Bob Fleumer

  Ook al zou het een godsdienst zijn, het is in elk geval een hele slechte godsdienst eentje waar je altijd met een nekbeschermer moet lopen anders raak je je hoofd kwijt.

  Ik begrijp niet dat er mensen zijn als van Baar die die rotzooi nog begrijpelijk probeert te maken.

  Elke dag komt de islamisering dichterbij en als ze bij van Baar op de stoep staan weet ook hij wat islam inhoudt.

  En dan is het buigen of barsten voor van Baar.

  Ik vind dat je een godsdienst die elke dag honderden doden veroorzaakt best een ideologie mag noemen.

   

 29. L. van der Schoot

  De uitspraak van Kemal Ataturk, de vroegere “vader des vaderlands” van Turkije, over de Islam

  is nog steeds de meest kernachtige en daarmee de beste, alle ingewikkelde beschouwingen van van Baar en anderen ten spijt.

  Het is Erdogan nog steeds niet gelukt om de verering voor Ataturk uit te bannen, maar hij werkt er

  continu aan.

   

 30. Jessica

  maar wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Islam is macht voor mannen.

 31. harry la croix

  Eerste kenmerk: Als je DJvB heet, en je hebt linkse ideeën dan MOET je provoceren. Ligt in de lijn van de ideologie die hij aanhangt. Vooral als je weet dat het auditorium vnl. rechtse lezers is. Tweede kenmerk: alle anderen hebben het fout, DJvB en zijn ideologie hebben gelijk. Derde kenmerk: Niet vergeten GW te bashen, want eerdaags gemeenteraadsverkiezingen en de polls zijn dramatisch voor de ideologie. Vierde kenmerk: gebrek aan kennis. Gecopieerd en geplakt met internetgegevens, zonder enige kennis te hebben. Vijfde kenmerk: Heeft de islam niet gecollaboreerd met de Duitsers?! Stappen we overheen.Was dat niet omdat ze instemden met de jodenvervolging, de zigeunerhaat en de homohaat? Vergeten we, was allemaal niet waar!

  Hoe zit het nu? De bewering dat de islam een ideologie is komt niet van de geringste wetenschappers in ons land. Zij hebben ervoor doorgeleerd. Les 1 DJvB: de Koran is wat Mohammed zei, wat de engel Gabriel tegen hem heeft gezegd, wat Allah heeft gezegd tegen de engel Gabriel. Opgeschreven na de dood van Mohammed door ‘zeer geleerde’ mensen die dit alles uit hun hoofd deden. Helaas echter, de Koran geeft onvoldoende richting om moslim te zijn. Vandaar dat Mohammed al vroeg zegt dat moslims hem moeten imiteren. Dat staat ook in de Koran. Mohammeds woorden en daden worden Soena genoemd.  De soena wordt gevonden in de Sira en de Hadith. Tot zover les 1. Dan nu les 2. De doctrine van de islam (>61%) heeft betrekking op de ongelovige, genaamd ‘kafir’ De relatie met de kafir kan niet religieus zijn omdat het een moslim strict verboden is enige religieuze interactie te hebben met hen. De religie is alleen de opdracht aan de moslim om de hel te vermijden en in het paradijs terecht te komen. De doctrine eist dat moslims de kafir in alle politiek en cultuur domineren en dat de kafir zich aan hen moet onderwerpen, goedschiks of kwaadschiks. 75% van de Sira (de biografie van Mohammed) is gewijd aan kafir en strijd tegen de kafirs. Dat is wereldoverheersing en dus politiek, een ideologie. Mohammed was eerst religieus leider en verzamelde 150 aanhangers tot zijn geloof, maar toen hij politiek leider en strijder werd explodeerde de islam in groei en Mohammed werd Koning van Arabië gedurende 10 jaar. Als DJvB behoefte heeft zal ik hem later les 3 toesturen. Kraamt hij geen onzin meer uit!

 32. dr.Kwast

  De koran is het woord van allah en er mag niets aan verandert worden. Alles wat daar in staat zijn de woorden van allah volgens de islam en zeker volgens de Moefti. Toch is in de jaren (685-705) door een zekere kalief Abd al-Malik bin Marwan de koran herschreven. De conservatieve stemmen tegen deze hervorming door allah gegeven schrift drukte hij bekwaam de kop in. Dit herschrijven diende om het Arbische-schrift voor meerdere personen leesbaar te maken. Allah had vergeten dat de mens de koran ook moest kunnen lezen. Daarom werd de koran het schrift van allah herschreven, door een kalief die vond dat het niet leesbaar genoeg was. Wat deze kalief op eigen houtje heeft kunnen veranderen aan de opdrachten van allah zal hij er wel niet bij gezet hebben. Dus het punt is dat het heilige boek voor de islam niet zo heilig is als ze zelf denken (als ze dat al kunnen). Toch bleek de leesbaarheid niet altijd goedleesbaar, vandaar dat een ander Ibn Muqla (886-940) het nog een beetje makkelijker leesbaar maakte. Maar voor veel mensen is het nog steeds heel moelijk te lezen. Veel letters duiden het zelfde, waadoor ze op of onder de letter een punt,komma,haakje of wat ze bedachten om de letter te duiden, waardoor de letter de waarde kreeg waarvoor hij diende. De horizontalelijn is cruciaal ook de  grootte van de letter is ook van belang, ze worden allemaal in hokjes gezet van bepaalde grootte. Zo ver wat ik gelezen heb op internet.

 33. janzwitser

  Die van Baar.
  Spuit elf geeft modder.

 34. ronzor

  “Islam is een godsdienst geen ideologie”

   

  En een aap is ook een roofvogel.

   

  Een religie die zich voornamelijk bezighoud met hoe een ongelovige zich moet gedragen.

   

  De focus van de islamitische doctine ligt op de kafir,dát heet politieke islam.

   

  U bent in de war van Baar

   

 35. Michel108

  http://www.politicalislam.com/pages/bio

   

   

  met oud-zuid geneuzel blijf je achter de feiten aanlopen, kerel.

 36. Allahtoon

  Beste Dirk-Jan van Baar,

   

  Word het niet de hoogste tijd om uw hoofddoek of laten we liever zeggen uw niqab af te leggen en zo uw ware westerse haat-moslimface te tonen ipv van met een mooie nederlandse naam hier rond te huppelen en niet-gelovigen te bashen met onzin. U bent geen “koeltoer” verrijker maar een ware haaatspuwer. 

 37. Allahtoon

  Dat is het aantal mensen dat zijn vermoord wegens de jihad plicht van de moslims sedert  de zieke Mohamed het bijltje er bij neergelegd heeft. Hitler is daarmee vergeleken een heilige.

   

  En wij in het Westen halen die hier aan de lopende band binnen. We halen zgz. niet alleen koeltoer binnen maar ineens een heel paard van Troje so to speak. Hoeel van die koeltoer heeben er al een Nobelprijs gewonnen ? Oh ja, een of twee en die ene was dan nog een ex-terrorist (remember Munchen ?).

 38. wim vaart

  De uitgebreide manier waarop Dirk-Jan zijn stelling verdedigd spreekt voor zich. Hij wil ook vooral zichzelf overtuigen van zijn gelijk. Het is een elementaire fout om de islam als godsdienst te zien. Het is een levenswijze, en daarom ook een ideologie waarin van uur tot uur, dag tot dag voorgeschreven wordt hoe je dient te leven en waar onvoorwaardelijke gehoorzaamheid wordt geeist aan de uitspraken van een analfabeet. pedofiel en wrede moordenaar die zijn verknipte wereldbeeld met geweld opgelegd heeft aan hele volkeren,er niet voor terug deinsde miljoenen mensen te vermoorden (85 miljoen in India bijvoorbeeld)  En dat is geen levenswijze!? Voor onzekere, labiele simpele mensen geeft dit een houvast in hun leven dat vervolgens door de islamitische interlectuelen uitgebuit wordt.

  De Islam is wel degelijk een ideologie, een dwingende zelfs. Je bent voor ons of tegen ons, geen keuze.

   

  Slaap rustig verder westerse wereld.

 39. Jansma

  VAN BAAR: “Helaas deugt de term islamofascisme evenmin, omdat de islam veel ouder is dan het fascisme en ook veel ouder dan wat in het moderne spraakgebruik ideologieën heten.”

  Dat de Islam ouder is dan het fascisme, wil niet zeggen dat ze niet aan alle karakteristieken van het fascisme voldoet en daarmee als fascistische stroming kan worden betiteld. Een drogredenering dus.

  VAN BAAR: “De islam is, weet iedereen, een religie, en religies onderscheiden zich van ideologieën doordat zij zich niet alleen op het hier en nu richten, maar ook op een (verondersteld) leven na de dood.”

  Dat Islam religieuze kenmerken heeft, wil niet zeggen dat ze geen ideologische kenmerken heeft. Dat “iedereen dit weet” is tevens een drogredenering”. Een argumentum ad veruncundiam. En bovendien volstrekt onjuist, want Islam voldoet volkomen aan alle kenmerken van een ideologie. Totale drogredeneringen dus.

  VAN BAAR: “Als de moslimwereld echt fascisme heeft gekend, dan gaat het om seculiere bewegingen als de Ba’ath-partijen in Irak onder Saddam Hoessein (ook een bewonderaar van Stalin) en de familie Assad (harde killers van een minderheidsstroming in de islam, deAlewieten, die van alle markten thuis zijn)” 

  Al zou de moslimwereld geen fascisme hebben gekend, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat Islam niet fascistisch is, noch dat Islam geen ideologie is. Drogredenering na drogredenering.  

  VAN BAAR: “Als we het over de islam hebben als ideologie en niet als godsdienst, praten we over de moslimbroederschappen en de politieke islam, waar in Turkije de AK-partij van Recep Tayyip Erdogan, de huidige premier, een voorbeeld van is. “

  Het minst schreinende voorbeeld. Kijk anders even naar Saudi-Arabie.

  QUOTE: “Wie zegt dat de islam geen godsdienst is maar een ideologie, onderschat de hardnekkigheid van de islam en van godsdiensten in het algemeen. Ideologieën zoals het socialisme plegen na hooguit een eeuw te verdampen. Het fascisme was al binnen twintig jaar opgebrand. Daarentegen gaan religies eeuwenlang mee en beleven zij ook wederopstandingen.”

  En wéér een drogredenering…..Zucht. Dat ideologieen snel ten onder plegen te gaan, wil niet zeggen dat Islam dan maar geen ideologie is……(drogredenering), zoals ook het gegeven dat “een religie lang mee gaat” geen enkel bewijs vormt dat de Islam geen ideologie is (drogredenering). 

   

  Werkelijk een verschrikkelijk slecht artikel. Zou de schrijver willen aantonen dat Islam geen ideologie is, dan zou hij eens moeten starten met de betekenis van het woord ideologie op te zoeken en daarna Islam eens te bestuderen. Vervolgens is geen enkele andere conclusie meer mogelijk, anders dan dat Islam primair een ideologie is en secundair pas een religie. Zou van Baar zich eens inlezen, dan had hij zich dit gedrocht van een artikel kunnen besparen….

 40. Jansma

  JANSMA: Dat “iedereen dit weet” is tevens een drogredenering”. Een argumentum ad veruncundiam.

   

  moet zijn:

   

  Dat “iedereen dit weet” is tevens een drogredenering”. Een argumentum ad populum…..

 41. Kritiekaster

  Geen enkele creativiteit. Geen enkele verbeeldingskracht. Geen enkel vlammmend woord van protest tegen die zelfde verfoeide politieke sekte die onderontwikkelde volkstammen verleid met een godsdienstige leugen.

  Geen wonder dat fata morgana’s alléén en uitsluitend vóór komen in die oneindige zandvlaktes waar deze verdoemde leugen uit opgedampt is!!! 

  Bovendien het opsommen van feiten in deze sof die helemaal niet of niet helemaal waar zijn.

  Ja, dan blijft er voor alleen maar het letterlijk overnemen van bepaalde uitspraken over om ze vervolgens in een bedenkele context te plaatsen. Een bekende manier van argumenteren die veelvuldig bij links voorkomt.

  Op de persoon spelen en liegen. 

   

   

 42. Jaantje

  Inmiddels is u hele artikel door de tands des tijds een godwin.

 43. Bas Koning

  Dat is islam niet ‘het fascisme’ IS, is duidelijk. Het fascisme is het fascisme. De islam is de islam.

  Maar de islam vertoont elementen van het fascisme, die weldenkende mensen de haren te berge doen rijzen.

   

  Wat was nou zo vervelend aan die nazies? Dat het fascisten waren. Dat wil zeggen: groep boven individu. Leden van de groep boven niet-leden. Het hanteren van groepsgeweld. (nationaal)socialisme. Islam. Fascisme. Allemaal prediken ze dat de mens niets is: als hij niet de groep kan dienen. 

   

  Sterven voor de groep is de hoogste eer in de islam. Zoals dat het geval was bij de nazies. Omdat het fascisten zijn.

   

  Laten we nog wat indicatoren van ‘fascisme’ zoals ons dat zo tegenstond in de vorige eeuw doornemen, en kijken of de islam eraan voldoet. 

   

  -Het willen uitmoorden van joden. De islam wil het, de nazies wilden het. Wilders? Die niet. Die wil niemand uitmoorden.

  -Het willen uitmoorden van homosexuelen. Nazies predikten het: de islam predikt het. Wilders niet.

  -Wereldheerschappij: de islam wil het, de nazies wilden het

  -Geweldsverheerlijking: de nazies deden het: de islam doet het.

   

  Alle aspecten die ons zo tegenstonden van de vorige nazies vinden wij terug bij de islam. Bij Wilders? Meer dan een vlag van de Republiek (!) Nederland, wapperend boven een republiekijn zijn buro, een vlag die ook door nsb-ers wel eens is gebruikt, kan de linkse kerk niet tonen.

   

  Vechten om de macht is menselijk. Het word pas echt gevaarlijk voor de gewone mensen als miljoenen zich aaneensluiten tot ‘een lichaam’: zich bekeren tot een fascistische organisatie, waarin mensen ‘gebundelt’ zijn tot een wezen, waarbinnen het individu dient op te houden te bestaan. Slaaf van ‘de groep’ worden. Het eigen denken uitgeschakeld. Geweld niet schuwent. De dood niet vrezend. ‘want de groep leeft voort’. Fascisme. Het grootste gevaar voor de vrijheid van het individu dat wij ooit gezien hebben. Bij de islam. Bij de eussr. 

   

  Wilders? Wilders is de enige die er wat tegen doet. Hem een ‘fascist’ noemen is wat links al jaren doet. Geheel zonder grond. ‘omdat de islam uit het buitenland komt’. Ja. De islam komt uit het buitenland. Maar wij zijn niet tegen de islam ‘OMDAT het uit het buitenland’ komt. Wij zijn tegen de islam, omdat de islam een fascistische mierenkolonie is die aan ons land aan het knabbelen is. De eu en de islam vechten om de titel ‘fascist van het jaar’. De eu heeft de democratie in een heel continent kapot gemaakt. Dat is ook heel fascistisch. 

   

  Gelukkis is er nog hoop. Hoop met de naam ‘Wilders’. En denk nou niet dat wij ‘hem volgen’. Wij sturen hem. Zou die dood gaan, dan sturen wij gewoon weer een ander. Wij staan namelijk onze rechten als individu te verdedigen. Opgeven zou slavernij betekenen, voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat nooit. 

   

  Nooit meer fascisme:

  Weg met de islam!

  Weg met de eussr!

  Stem PVV!

 44. Julius

  Het leest als R Sorensen, het klinkt als R Sorensen en je schrijft het als R Sorensen.

   

  Kwak! Dan moet het wel die R Sorensen uit de 1e kamer zijn. Ja toch?

 45. Julius

  1.

  “Slaap je nog wel goed Dirk-Jan (what’s in a name)?

  Of lig je driftig te woelen in je bed, al dromend van die verschrikkelijke Geert die zomaar durft te zeggen wat jij en jouw soortgenoten de afgelopen decennia steeds onder het multiculturele vliegend tapijt hebben gehouden?”

   

  2. 

  “Kijk, precies datzelfde probleem heb ik altijd met links-verlichten eh…. -intellectuelen gehad die je steeds weer naar beneden op hun niveau proberen te trekken en dan de “discussie” winnen….

  Zelden (beter=nooit) één fatsoenlijk en/of steekhoudend argument gehoord dat het grote “ongelijk” van z.g. rechts zou aantonen”

   

  Oké Joep de Bolleboos. Wat is nu je geweldig overtuigend en steekhoudend argument?

   

 46. keesuitdenhaag

  Hier wilde ik ook nog aan toevoegen dat de islam de wetten van de sharia aanhangt, die haaks staat op de democratie (de sharia heeft andere wetten dan de democratie als b.v nederland.

  Conclusie: de islam is een ideologie gebaseerd op de islam en de sharia

 47. Altea-Hills

  Islam is oorlog,en niet lullen van Baar,want hang alle kwaaie moslims op,dan blijven er maar weinig over.

  Waar word in de koran gesproken over liefde naar de Joden en ongelovigen?

 48. R.Sorensen

  Het zwemt, kwaakt, kan vliegen en er is een schoonmaakmiddel naar genoemd.Rarara, wat is dat.

  Een eend misschien?  Volgens de redenatie van de grote denker Van Baar niet, want vissen zwemmen ook, kikkers kwaken, kraaien vliegen en er is een schoonmaakmiddel vernoemd naar een voetbalclub.

 49. Margreet Huiting

  Zie in dit kader (ook) wat een voormalig aanhanger zegt over de islam – als ideologie: http://www.youtube.com/watch?v=koUgSqK9CwI

 50. louis-portugal

  Daar is hij weer die Dirk Jan.

  Bij de eerste alinea dacht ik nog dat hij ironisch begon maar daarna werd het al duidelijk ben ik gestopt met lezen.

  Er is ook een uitdrukking die zegt” Aan de vruchten herkent men de boom”.

  Ik wil voorstellen dat je eens gaat kijken in de landen waar het aantal moslims al groter is dan de helft,

  In de landen in o.a. het middenoosten roeien ze het christendom telkens verder uit.

  In Nigeria,Mali Soudan enz. proberen ze de christenen en nietmoslims te intimideren door steeds maar kerken dorpen en scholen en onlangs een winkelcentrum aan te vallen en uiteraard hopen doden achter te laten.

  Als telkens die mannen zie met die grote baarden en ook al veel jongeren die met die baard bezig zijn in wel verdomd duidelijk wat ze willen.

  N.L. een wereldkalifaat waar de sharia wet is en dat zonodig met geweld afgedwongen wordt.

  Dat is in het normale spraakgebruik een ideologie.

  D.J misschien heb je ook al ontdekt dat ons wetboek met 95 % overeenkomt met de sharia zoals oogemerkt door Maurits Berger.

  Ik vraag me werkelijk hoe je zoveel onzin hierboven kunt neerpennen als je de koran gelezen hebt en kunt zien hoe moslims zich gedragen.

 51. Joep

  “Ik geef eerlijk toe het allang op te hebben gegeven om nog in discussie te gaan met de hard core achterban van de PVV”…

   

  Kijk, precies datzelfde probleem heb ik altijd met links-verlichten eh…. -intellectuelen gehad die je steeds weer naar beneden op hun niveau proberen te trekken en dan de “discussie” winnen….

   

  Zelden (beter=nooit) één fatsoenlijk en/of steekhoudend argument gehoord dat het grote “ongelijk” van z.g. rechts zou aantonen.

 52. Joep

  Slaap je nog wel goed Dirk-Jan (what’s in a name)?

   

  Of lig je driftig te woelen in je bed, al dromend van die verschrikkelijke Geert die zomaar durft te zeggen wat jij en jouw soortgenoten de afgelopen decennia steeds onder het multiculturele vliegend tapijt hebben gehouden?

   

  Kortom: slap artikeltje waar de frustratie van af druipt.

   

   

 53. Julius

  10℅ lezen, 90℅ nablaten wat je grote voorbeeld roept en dan zeggen dat je met argumenten komt? Zelden zo moeten lachen om een posting 🙂

   

  Ik geef eerlijk toe het allang op te hebben gegeven om nog in discussie te gaan met de hard core achterban van de PVV. Het is namelijk exact hetzelfde alsof je tegen die achterlijke sharia4belgium knuppels staat te lullen.

   

  Desalniettemin zet van Baar een goed stuk neer waar behalve het eeuwig terugkerende dogmatisch gelul van het PVV volk weinig tegen in valt te brengen. 

  En ik voorspel je dat de islam als thema voor de PVV sleets, verveeld en oninteressant voor andere potentiële kiezers gaat worden. Maak je nou maar druk om de EU want daar kan je leider nog wel wat scoren. Daarna zal het alleen maar minder worden en zakt de achterban weer als vanouds terug naar het stabiele zetelaantal wat het nu heeft.

 54. Fred vd B

  Wat kritiek op uw stuk:

   

  Wilders richt middels krachttermen de aandacht van een breed publiek op een ontwikkeling in de maatschappij. Krachttermen worden in alle “kampen” gebruikt. Het is zelfs zo dat in sommige kampen geweld, moord, bedreiging en intimidatie worden gebruikt, wat veel verder gaat dan krachttermen.

   

  Een godsdienst wordt omschreven als een lang bestaande geloofsovertuiging en beleden door een aanzienlijke groep mensen; voor zover ik heb kunnen vinden. Daar voldoet de Islam aan. Deze godsdienst manifesteert zich echter door geloven in een god die niet alleen regels stelt voor de individuele gelovige en de groep waartoe hij/zij behoort.

  Ook oordeelt de Koran over andersdenkenden in zeer boute bewoordingen. Niet alleen worden andersdenkenden keihard als vals, onjuist, dwalend, ketters of vervloekt veroordeeld, zij moeten zelf met Jihad door de Koran worden bestreden; indien strategisch mogelijk. Daarom organiseert de Koran haar strijders (mannen) in de tempels. Verder geeft de Koran krachtige verplichtingen voor een maatschappelijke orde. Ook stelt de Koran: chaos is erger dan slachting! Desertie (afvalligheid) levert de zwaarste staf op volgens de Koran. Conclusie moet zijn dat de goddelijke strijd tot de juiste theocratische orde in de gore wereld van andersdenkenden met regels van het praktische oorlogsrecht (strijdersorganisatie in de tempels, desertieverbod, slachtingengoedkeuring) moet worden afgedwongen. Vrouwen hebben in een oorlogseconomie een andere -lagere- status, zo ook de reeds onderworpen andersdenkenden.


  Je kunt het natuurlijk nog immer een geloofsovertuiging noemen, zeker als er een God bijgesleept wordt. Je kunt ook stellen dat het ideologische deel van deze groepsovertuiging in een land als Nederland geen plaats heeft.

  Je ontkomt er niet aan door in dit geval duidelijke grenzen te stellen. Dat kan niet door jarenlang vruchteloos soebatten. Dat vereist lef, moed en krachtdadig optreden, want voor wie de actualiteiten nauwkeurig volgt, de Koran grondig bestudeert en de leefregels bestudeert in enkele Islamitische landen ziet die noodzaak.

  Een voorbeeld: inmiddels bevinden zich rond de 4000-5000 EU-ingezetenen in Syrie. Velen vechten in autonoom opererende groepen, die zich bedienen van het zuiveren, martelen, intimideren en bedreigen van de bevoking en het opzetten van de ideolische rechtorde van de Koran. Dergelijke actualitiet vereist een optreden anders dan een discussie over de aard van de Islam. 

   

   

   

   

 55. Likoed Nederland

  Van Baar probeert te bewijzen dat de islam niet fascistisch kan zijn, omdat de islam ouder is en een godsdienst.

  Dat is niet overtuigend.

   

  Het gaat erom hoe de godsdienst zich uit. Ook van de christelijke inquisitie kan je achteraf best zeggen dat die fascistische kenmerken had.

   

  En de islam? De wahabistische versie van de islam wordt momenteel aangehangen door een meerderheid van de moslims -dankzij het uitdragen van die stroming met miljarden oliedollars uit Saoedi-Arabie en de Golfstaten.

   

  Van het wahabisme kan je zeker constateren dat die fascistische trekken heeft, zoals de haat naar andersdenkenen, de doodstraf voor afvallingen en het streven naar de wereldheerschappij.  

   

 56. Jan Van

  Je presenteert je als een simpele ziel, Julius.

  “Het bekende vingers in de oren en lalalala-gekrijs. Het hard core PVV volk doet de rest. Hoe voorspelbaar en wat jammer toch”.

  Jammer toch, voor jou, dat WIJ degenen zijn die argumenten aanvoeren.

  Bij jou en van Baar horen we bladibladibla…., gewoon kletskoek.

  En blijkbaar weet je geen zák over de Islam.

 57. Wiebe Filippus

  Een poging tot analyse die een pluim verdient, al was het allen maar omdat zij in schril contrast staat met de punt-uit-omdat-ik-het-zeg-reacties van de autoritair bevlogenen hier.

 58. CDlogo

  Persoonlijk vind ik Wilders veel te mild om de islam als een ideologie te bestempelen, elke stroming die meent hun ideeen of overtuiging desnoods met geweld op te leggen is een TIRANNIE zoals overduidelijk het geval is bij nazisme en mohammedanisme.

 59. tipo

  Deze is in 1990 geintroduceerd als meme. Toen Usenet nog avant-garde was.

   

  Wilders typte toen net zijn sollicitatiebrief om assistent van Bolkestein te mogen worden.

   

  Wilders heeft de Godwin niet bedacht. Usenet deed dat. En Mike Godwin maakte er zijn eigen wet van.

 60. cmsuijkerbuijk

  Van Baar: Je kunt proberen recht te praten wat krom is, maar de Islam is gewoon een Ideologie onder een dekmantel van religie! Dat wassen álle drogredenen, moeilijke woorden en mistgordijnen niet weg!

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.