De Koude Oorlog is terug van weggeweest

With a little help from the European Union.

Alexander Sassen van Elsloo – columnist van De Telegraaf en de nummer twee op de Europese kieslijst van Artikel 50 – heeft vandaag een bijzonder mooie column afgeleverd in zijn krant, waarin hij de Europese Unie fileert vanwege diens expansiedrift en buitengewoon onwijze buitenlands beleid.

Het huidige conflict is dan ook niets anders dan een netto verslechtering van de wereldvrede te noemen. Het verhaal wordt nog schadelijker als we de rol van de EU in dit conflict meenemen. De expansiedrift van de EU (mede gestimuleerd door de VS) gecombineerd met de totale ongevoeligheid aangaande de lokale verhoudingen, heeft Rusland zowat gedwongen in te grijpen in een deel van de Oekraïne (de Krim). Het is ironisch te noemen dat de EU haar imperialistische neigingen niet kan beteugelen en zo de vrede en welvaart waar zij voor staat verder in gevaar brengt. De lessen uit het verleden zijn duidelijk niet geleerd door de bureaucraten uit Brussel.

Hierin heeft hij natuurlijk 100 procent gelijk. Poetin is in de eerste en laatste plaats in actie gekomen omdat hij zich bedreigd voelde. Vanuit zijn perspectief bezien is dat niet eens zo gek: de EU komt immmers steeds dichterbij en probeert zijn invloedssfeer te beperen… en zelfs terug te rollen. 

Nu zou dat op zich best kunnen, maar dan alleen als de EU de slagkracht heeft om haar expansiedrift kracht bij te zetten. Helaas is dat allerminst het geval. De leiders van de lidstaten zijn niet eens bijna in staat om samen een vuist te maken. Er wordt gemopperd, er komen wat sancties tegen Rusland, maar houdt het wel mee op. De reden is, natuurlijk, dat Brussel helemaal geen militaire macht kan coördineren en tegelijkertijd ook nog eens afhankelijk is van Ruslands energievoorzieningen. Probeer je dan maar eens tegen Poetin te verzetten. Veel geluk, gaat je niet lukken.

Vervolgens zegt de EU dat dit probleem kan worden opgelost door zelf een leger tot stand te brengen. Leuk geprobeerd, maar dat is natuurlijk je reinste onzin. De EU-lidstaten kunnen prima zelf ingrijpen; ze hoeven het daarvoor alleen maar met elkaar eens te zijn, hun legers uit te breiden, en daadwerkelijk in actie te komen als Poetin te ver gaat. Daar heeft de EU geen eigen leger voor nodig. Sterker nog, met een eigen krijgsmacht gaat Brussel vrijwel zeker nog verder zonder dat men daadwerkelijk bereid zal zijn om met gewapend ingrijpen te dreigen. Het pacifisme is daarvoor te sterk verankerd in het moderne Europa.

Daar komt bij dat meer centralisatie vanwege andere reden ook bijzonder slecht zou zijn. Sassen van Elsloo:

Maatwerk vereist decentralisatie, niet centralisatie. Moet er samenwerking zijn? Natuurlijk, maar daar is geen supranationale organisatie zoals de EU (een organisatie die boven de nationale regeringen staat) voor nodig. Desondanks is het enige geluid wat de kiezer te horen zal krijgen: “meer EU, meer EU” (ofwel TINA, there is no alternative). U kunt hier aangifte tegen doen tijdens de Europese Parlementsverkiezingen, op 22 mei, via uw stembiljet. U weet waar ik op zal stemmen (het eindigt op 50). 

Natuurlijk verzet de PVV zich ook tegen ‘meer EU, meer EU,” maar er zijn redenen dat aardig wat rechtse kiezers liever niet op die partij willen stemmen, niet in de laatste plaats omdat Wilders graag wil samenwerken met de FPO en Front National. Helaas was er tot voor kort geen alternatief. Nu wel. En ja, de naam van dat alternatief begint met een A en eindigt op 50. 

Hoe dan ook: de komende verkiezingen zijn van levensbelang voor Nederland. De eurosceptische partijen moeten een goed resultaat boeken en de verkiezingen winnen. Als dat niet gebeurt kunnen wij namelijk voor eens en voor altijd dag met ons handje zeggen tegen onze nationale soevereiniteit. Het is dan over en uit: einde oefening.

De EU maakt er een enorme puinhoop van, maar iedere keer dat er problemen bijkomen houdt Brussel bij hoog en bij laag vol dat dit komt doordat het nog niet ‘genoeg bevoegdheden’ heeft. De overgrote meerderheid van de Nederlandse partijen is het daar – al dan niet achter de schermen! – mee eens. Willen dit technocratische monster tegenhouden, dan moeten we dit jaar nog in actie komen: weg met de EU, leve de nationale soevereiniteit van individuele Europese staten. Ironisch genoeg is een stem tegen de EU dan ook een stem voor Europa.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Kritiekaster

  ’n Paar weken geleden werden de lezers van DDS nog dagelijks vergast op letterlijke: “oorlogshitserij” van de geachte DDS-redactie.

  Nu het stof is gaan liggen en de ronduit smerige en uiterst belachelijke idioterie van Brussel en de USA tegenover Poetin klaar en helder is aangetoond, verwoord Heer van der Galien nu de andere kant van de zaak.

  Merkwaardig.

   

   

   

 2. cmsuijkerbuijk

  Ik kan me toch artikelen hier op DDS van diverse columnisten herinneren, waarin de EU werd opgeroepen om “in te grijpen”!

  Nu is er plotseling begrip voor Putin (Poetin is in de eerste en laatste plaats in actie gekomen omdat hij zich
  bedreigd voelde. Vanuit zijn perspectief bezien is dat niet eens zo
  gek: de EU komt immmers steeds dichterbij en probeert zijn invloedssfeer
  te beperen… en zelfs terug te rollen.)

  Waarom die ommekeer?

 3. oudgediende

  Wees reëel. Alle Nederlandse partijen behalve de PVV en Artikel 50 zijn voor de EU en behalve met de mond niet tegen uitbreiding van de macht ervan en zullen zich er zeker niet tegen verzetten.

   

  Artikel 50 heeft geen macht, PVV heeft veel kiezers, is zo ongeveer de grootste partij van Nederland en is gegarandeerd 100% zonder kontdraaien tegen de EU en uitbreiding van Brussels macht.

  Stemmen op de PVV geeft dus met zekerheid in het Europees Parlement een aantal anti EU zetels.

   

  Als je het  het niet doet louter uit uit afkeer voor Wilders dan komen er gegarandeerd  alleen Nederlandse Eurofielen in het EP. Dat is in eigen voet schieten.

   

  Scheld op Wilders, doe aangifte tegen hem, schrijf hem brieven, stuur hem hate mail maar laat de afkeer voor de EU het in dit geval winnen van de afkeer van Wilders. Stem op de PVV drink daarna een glas melk of een borrel om die vieze principeloze smaak weg te drinken. Wees pragmatisch en help niet je eigen graf mee te delven.

   

  En bedenk dat alle politici hypocrieten zijn, datr zal het leed ook verzachten.

 4. schnoebel

  Het klopt dat Daniël van der Stoep, de uit de PVV gejaste oprichter van Artikel 50 anti-EU is. Prima partij dus voor wat de EU betreft. Echter A50 zet zich niet af tegen de islam. Het beziet de islam als elke andere religie. En dat standpunt is voor mij de reden nooit op die partij te stemmen.

 5. joga

  @ Schnoebel

  En daar ben ik het weer volledig mee eens. Dus ook de art.50 aanhangers zijn gewoon farizeeërs en slaan dus geen deuk in een pakje boter, want de huidige EU wordt gewoon gechanteerd door de islam, zoals ze ook al de VN volledig naar hun hand hebben gezet met hun olie-dreiging. Daarom loopt ons land  nog steeds voller met immigranten uit het Midden-Oosten, die men daarom niet durft te weigeren. En Juliana vond dat ons land al te vol was bij 10 miljoen inwoners. Trouwens links Nederland met inbegrip vooral van Pechtold vraagt nadrukkelijk hierom. 

 6. Caroline

  Toen eerst Obama en daarna het onverkwikkelijke driepresidentschap EU een Nobelprijs voor de Vrede kreeg, zag ik de bui al hangen: oorlogshitserij een moordpartijen op grote schaal.

   

  Drobama, de man die van zichzelf zegt ‘good at killing’ te zijn (waar is de tijd dat er dan een vestje zonder mouwen werd aangedaan en een gecapitoneerde ruimte werd gezocht?) en de oorlogshistende bende van de EU, en de door hen veroorzaakte drama’s en moordpartijen zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen.

   

  Ik hoef niet te kiezen vóór Poetin (die is het probleem van Rusland) om tegen de mensen en het systeem dat zij vormen te zijn, die zich hier van de staatsmacht hebben meester gemaakt.

   

  Wist er trouwens iemand iets van, van het (toen nog) voornemen om Oekraïne bij de EU te voegen? Heeft één van jullie daarom gevraagd, of is er iemand die is gevraagd dat te willen? En die miljarden die naar Oekraïne gegaan zijn en nog zullen gaan, die hebben we er allemaal graag voor over? Nee dus, en wie er denkt nog in een ‘democratie’ (voor wat dat waard is zonder fatsoenlijke grondwet) te wonen, die moet misschien nog maar eens nadenken.

   

  In plaats van Wilders te vervolgen kan men beter de mensen die gemene zaak maken met échte (neo?) nationaal socialisten in Oekraïne vervolgen. Of, revolutionair idee: daders van tegen de onderdanen (voorheen de burgers) gerchte misdaden opsporen en vervolgen.

   

  Los van de leiders: als er iemand in het door de VS en de EU gemaakte conflict (verjaging van een democratisch gekozen regering, billen afvegen met een twee dagen oud verdrag over nieuwe verkiezingen e.d.) een goede rol gespeeld heeft, dan is het Poetin, die door het wangedrag van VS/EU niet anders kon (en dat met instemming van de bevolking) dan de Russische belangen (ijsvrije haven het hele jaar rond, de enige andere ijsvrije haven die Rusland ter beschikking staat is in Syrië) veilig stellen. Dat wisten ‘ze’ in de VS/EU natuurlijk ook, en juist daarom zullen ze gedaan hebben wat zij deden.

   

  Zoals ik Timmermans al schreef (ja, ja, hij is niet de enige met facebook en twitter): als u dat allemaal zo vindt en voelt, dan betaalt en gaat u maar lekker zelf, en gewoon eigenhandig (pistool en ransel mee) Poetin verjagen en de ‘democratie herstellen’. En als u dan toch bezig bent: eerst maar even langs Brussel om daar gewapenderhand de democratie te herstellen.

   

   

 7. nick

  Let even op;

   

  “Volgens de website EUObserver is macht in de Europese Unie in alle stilte overgenomen door een nog vrijwel onbekend comité met de naam ‘Trialoog’. Dit anonieme comité, wier leden niemand kent en dat aan niemand verantwoording hoeft af te leggen, neemt bijna alle belangrijke besluiten voor de hele EU. De verkiezingen voor het Europese Parlement in mei zijn dan ook een complete schijnvertoning, aangezien dat parlement in werkelijkheid helemaal niets in te brengen heeft


  Dat er de laatste jaren nog amper van democratie in de EU gesproken kan worden, wisten de meeste mensen al. Dat de daadwerkelijke macht van de Unie echter in handen blijkt te liggen van een duister schaduwcomité, is echter vrijwel niemand bekend.


  De verkiezingen in mei zouden één grote grap kunnen worden genoemd, ware het niet dat het behalve in- en intriest ook buitengewoon gevaarlijk is dat onze toekomst in handen ligt van mensen, die zich niets wensen aan te trekken van de wil en het lot van de gewone Europeaan, en die uitsluitend hun eigen belangen behartigen –en van hen, die daar dik voor willen betalen.”

   

  Indien dit waar is zou ik toch wel graag wilen dat dit gegeven wat meer aan de opervlakte komt, vandaar dat ik het even plaats!


   

  http://euobserver.com/investigations/123555

   

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/Schaduwcomit-Trialoog-heeft-macht-EU-overgenomen

 8. Nutshell

  Obama gaf  – uit eigenbelang – licht voor de overname van de rest van de Oekraine door de vraatzuchtige EU.

   

  De reden hiervan voor Obama is dat hij vindt dat Rusland kleiner moet worden.

   

  De EU is zoals gebruikelijk bezig om de EU zo groot mogelijk te maken,  zoals dat al vele jaren het geval is.

   

  Gezien het bovenstaande is de kans op een WO 3 alweer gestegen.

   

  Tijd om de EU / Nobelprijs voor de Vrede alvast te retourneren, met een excuus voor de foute beslissing van toen..

   

   

 9. Nutshell

  Nutshell 6 april. 16-36. Sorry.

  Moet zijn: Obama gaf – uit eigen belang – groen licht enz.

 10. halo1

  Er is geen echt ideologisch verschil in denken tussen Rusland en het Westen:resp.  brood en vrijheid …vrijheid en brood.En laten alle Wilders-critici nou gewoon Artikel 50 stemmen.. zij ook weer rustig met 2-3 zetels.. de toekomst gloort. Maar het is natuurlijk raar om uit EU-haat bij Putin in bed te gaan liggen….

 11. louis-portugal

  Micheal ik heb enkele dagen geleden stevig geraeageerd op jouw immense anti-putin standpunt.

  Ik vraag met net als enkele  ander reageerders hierboven af of dat nog altijd zo is of is jouw haat tegen de €uro groter dan tegen Putin???

 12. antonius

  Eerst heeft hij gedurende weken tegen iedereen Putin afgeschilderd als een maniakale despoot die erop uit zou zijn om heel europa te veroveren . Nu tapt hij ineens uit een heel ander vaatje .

  Moet ik dit nu geloven of zit er een bedoeling achter die ik niet zie ?

 13. François

  Zo te zien leest Sassen van Elsloo wat de Oekraïne-kwestie betreft in ieder geval de volhardende EU/VS kritische lezers-commentaren hier, dus die zijn niet voor niets geweest:)

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.