Het correctief referendum is niet wenselijk

Een correctief referendum betekent de uitholling van de bestuurbaarheid van Nederland.

De nacht van 18 mei op 19 mei 1999 was een historische avond in de Eerste Kamer. Senator Hans Wiegel (VVD) stemde als enige van zijn fractie tegen het correctief referendum (dit referendum is bindend). De nacht ging de geschiedenisboeken in als de “Nacht van Wiegel”. De tegenstem van Wiegel tegen het correctief referendum zorgde voor een korte kabinetscrisis van het kabinet Kok II. 

Heden vind in de Eerste Kamer opnieuw de strijd plaats om het correctief referendum in te voeren. D66, PvdA en Groenlinks hebben hiertoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het initiatiefwetsvoorstel moet na goedkeuring nog wel door een tweederde meerderheid van diezelfde Eerste Kamer worden aangenomen. Er is namelijk een wijziging in de grondwet nodig om een correctief referendum mogelijk te maken. 

Waarom is een correctief referendum mijn inziens niet wenselijk? De democratie is in Nederland namelijk zo opgebouwd dat er tijdens de landelijke verkiezingen volksvertegenwoordigers worden gekozen. Deze nemen plaats in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij zijn het vervolgens die de besluiten nemen en het volk vertegenwoordigen. Een correctief referendum zou daarom dubbelop zijn, omdat er eerst volksvertegenwoordigers worden gekozen en daarna opnieuw de burger mag beslissen. Als elk besluit zou worden teruggekoppeld aan de burger, d.w.z. dat iedereen voor of tegen een besluit mag stemmen, zouden we het hele stelsel van volksvertegenwoordiging kunnen afschaffen. Dit zou tot gevolg hebben dat het land niet meer te besturen wordt. Het gevaar bestaat daarnaast dat mensen zonder kennis van zaken zich laten verleiden tot het geven van een ongenuanceerde stem. Het is daarom juist van belang dat er een volksvertegenwoordiging is met mensen die kennis van zaken hebben.

Het is mijn inziens daarom wenselijk om alleen bij enkele belangrijke gevallen, met name inzake Europa, een raadgevend referendum uit te schrijven als hier voldoende animo voor is. Dit gebeurde in 2005 ook over de Europese Grondwet. 

Ik sluit mij dus volledig bij de tegenstem aan van dhr. Wiegel. Het correctief referendum is niet wenselijk. Ik hoop daarom van harte dat dit initiatiefwetsvoorstel niet wordt aangenomen.

Jason van der Helm is lid van de VVD en auteur van het rapport: “VVD- Wederopstanding onder Rutte”.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

33 reacties

 1. jannet1940

  1.Liever een bindend referendum

  2.Liever géén 1e Kamer meer, en een 2e Kamer met maar 100zetels

  3.Bij verkiezingen afspreken een grens van tenminste 10 tot 15 zetels minimaal als partij om als

     volksvertegenwoordiging gezien te worden en mee te doen in de  Kamer.

  4. Géén zgn 50 + 1 zetel bindend als democratische meerderheid in de Kamer te zien bij een totaal van eer

  dergenoemde 100 zetels. Dat is níet democratisch, want de andere 49 zetels x de pakweg 60.000 kiezers

  kunnen dan werkloos weer achter de TV gaan zitten. Néé, tenminste een 2/3 e meerderheid, en liever niet

  in een coalitie vorm(maar helaas, dat zal wel een utopie blijven), dus zou graag een 70+ zetel aantal zien

  als een goede vorm van besturen van de natie.

  5. De kiezers zoveel mogelijk benadrukken om te gaan stemmen, danwel om het verplicht te gaan stel

  len.

  Het eerdergenoemde “Trekzakmodel in de 2e Kamer” is niet onaardig, maar wél omslachtig.

  6. Méér onderricht/onderwijs vanaf de basisschool over de regering, bestuursvormen, democratie en de

  evt bindend referenda in de toekomst, de pro’s en contra’s…!!!!!!!!!

   

 2. Oet_Grunnen

  Ach ja, even googelen. Hij is 18 jaar (dat verklaart veel). Kijk eens voor de grap op Twitter, waar hij trots melding maakt van zijn ‘artikel’ op DDS.

  De blaag.

 3. Oet_Grunnen

  Toonzetting, opbouw en  en (gebrek aan) argumentatie doen denken aan het opstel van een scholier.

  Hoe oud is deze meneer?

 4. cmsuijkerbuijk

  Wat ik nou wel eens zou willen, is een reactie van de schrijver van deze column en dat hij ingaat op de argumenten die hier zijn ingebracht, tegen zijn mening over het referendum.

  Ik daag hem uit dat te doen, maar het zal een tevergeefs verzoek zijn, want dan moet hij écht met de billen bloot tegenover potentiële kiezers. En dát risico durf dhr. v.d. Helm niet aan, bang als hij zal zijn voor de argumenten, die hij niét kan weerleggen!

 5. Bob Fleumer

  Er wordt vaak gezegd” maar het is een democratisch genomen besluit” alsof daar de kous mee af is.

  Elk democratisch genomen besluit wil nog niet zeggen dat het dan ook een goed besluit is.

  Als een regering bestaat uit incapabele personen die ook nog eens politiek niet loyaal zijn, dan is het heel goed mogelijk om heel democratische maar toch verkeerde besluiten te nemen, b.v. het onderteken van het ESM verdrag.

  Ik zou heel graag een correctief referendum willen in Nederland, als het echt niet bevalt kun je het ook weer afschaffen. Het zou in elk geval voorlomen dat allerlei politici hun habbies blijven nastreven.

  Zoals ontwikkelingshulp enz.

 6. Antivenin

  Wat een wezenloos prutsverhaaltje.

  Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen allang de wil van het volk niet meer (zie dat veelgeprezen referendum over de Europese Grondwet, dat cynisch omzeild werd door de elite).

   

  Volksvertegenwoordigers met kennis van zaken?. Terwijl iedereen weet dat je je voordeur beter op slot kunt doen als je je spullen wilt houden, zetten deze knappe jongens de grenzen wagenwijd open zodat al het uitschot van Europa hier proletarisch kan komen winkelen. Nou, de minstens vertienvoudigde aantallen misdaden laten zien wat een wijs besluit dat was.

   

  Het wordt hoog tijd dat de landverraders die zich op het ogenblik volksvertegenwoordigers noemen door het volk teruggefloten kunnen worden. Het wordt hoog tijd dat er een eind komt aan het verkwanselen van onze vrijheid, soevereiniteit en en niet te vergeten het door de bevolking over de jaren bijeengebrachte kapitaal!

   

  Maar bedankt voor dit stukje. Hopelijk heeft het weer een zootje VVD-kiezer overtuigd dat ze maar beter niet op de partij van de loze beloftes kunnen stemmen!

   

   

   

   

 7. Henk

  Een raadgevend referendum zoals Van der Helm voorstelt is natuurlijk helemaal een lachertje. We weten wat daar in 2005 mee is gebeurd. Dan kun je net zo Maurice de Hond laten peilen.

 8. Wilhelmson

  Een referendum is  geen ‘fait divers’. Directe democratie stoelt  op een diepgewortelde betrokkenheid bij het beleid. Bijvoorbeeld zijn Zwitsers in hun referenda  niet gewoon om over één nacht ijs te gaan en zijn alle referenda goed voorbereid, aan strikte voorwaarden maar ook plichten gebonden en lang voordien aangemeld. Het gaat bij referenda nooit om een opzeping ,ook  geen buikgevoel, maar om het hoogste democratisch goed die elke maatschappij mag sieren. Dat een huidige politieke klasse zich daarbij gebeten en op de vingers gekeken voelt mag dan best voor hen vervelend zijn. Politici moeten leren beseffen dat als zij ‘parle’mentairen ( kamerleden) zijn zij moeten ‘spreken’ voor het volk en als zij ‘ministers’ zijn , zij moeten ‘dienen’.

 9. cmsuijkerbuijk

  Waarom dit oude artikel opnieuw geplaatst (Zie data reacties)? We denken er nu echt niet aders over hoor!

 10. Mortier

  Ik kan me nog heel goed herinneren dat Nederland massaal (in ieder geval 61.6 procent – toch een democratische meerderheid) tegen de Europese grondwet stemde en dit eventjes later (mede dankzij de VVD – <u>de</u> reden dat ik daar sindsdien nooit meer op heb gestemd) terzijde werd geschoven via allerlei flauwekul (de kiezers zijn toch dom denk ze daar). Daar ben ik al mijn (laatste) vertrouwen in de gevestigde partijen verloren en ben ik dus (volgens de MSM) “radicaal” geworden..

   

  Onverteerbaar is het dat een club als D66 – met al haar “tafelzilver” – al haar idealen uit 1966 volkomen uit het oog verloren is – en haar “kroonjuweel” (het referendum) alleen nog maar propageert zolang het niet indruist in de eigen belangen (baantje in Brussel, meer kan ik er niet van maken – verder is het alleen maar WMO (Weg Met Ons)). Een ieder die op deze club stemt zou daar Stalin worden getypeerd als “een nuttige idioot”.

   

  Wat me het meest beangstigd is dat de Nederlandse bevolking over het algemeen een geheugen als een goudvis heeft – of zich laat brainwashen door de MSM – of door te lang naar SBS6/RTL etc. te kijken (“sterren” springen op/in/door het ijs/duikplank/whatever (geef het volk brood en spelen) – en daardoor(/daarom?) elke keer weer op de verkeerde politieke partij stemmen.

   

  Ik heb alle vertrouwen in correctieve referenda maar geen enkel vertrouwen (meer) in mijn mede-landgenoten.

 11. witwas

  … is een model van 200 jaar geleden, toen 90% van de bevolking analfabeet en ongeschoold was, 7 dagen per week moest werken en Den Haag op 5 dagreizen van Groningen of Maastricht lag. Inmiddels zijn er betere manieren maar die zogenaamde volksvertegenwoordigers gaan natuurlijk niet goedschiks de macht afstaan

 12. Jos

  Ik vind meneer Van der Helm grappig. Mag ik dat zeggen? En wel hierom:

  De kern van zijn verhaal zit ‘m in de uitleg hoe onze vertegenwoordigende democratie zou moeten werken. Maar dat is een theorie die met name sinds 12 september 2012 volledig achterhaald is. De schrijver van “de wederopstandig van de VVD onder Rutte”  — een moie titel die aangevuld had moeten worden met “ten koste van zijn kiezers” — moet ermee bekend zijn hoe de VVD in 2012 een beangrijke hoeveelheid stemmen heeft binnengehaald op punten die de partij vanaf 13 september 2012 volledig overboord heeft gegooid. Met het verlaten van dat grote aantal belangrijke punten uit het verkeizingsprogramma op die dag vertegenwoordigde de VVD een heel groot deel van haar electoraat niet meer. De peilingen tonen het aan; de VVD zou worden gedecimeerd, en is daadwerkelijk een heleboel kiezers kwijtgeraakt bij de gemeenteraadsverkieizingen van afgelopen maand. Inderdaad, eerst en vooral door het bedrog van de partij aan haar kiezers. De VVD had zichzelf volstrekt onbetrouwbaar gemaakt (jegens de kiezers; jegens de PvdA ligt dat duidelijk anders, waarbij ‘jouw woord is jouw woord’ ineens erg veel waarde kent). De huidige VVD is dus het mooiste voorbeeld waarom een referendum juist heel hard nodig is. Het alternaitef is namelijk dat een politieke partij alles mag doen om kiezers achter zich te scharen om de dag na de verkiezingen al die beloften keihard terzijde te schuiven en maar te doen wat het wil. Dan zegt mneer Van der Helm natuurlijk “maar dan heb je over 4 jaar weer verkieizngen, waarbij je die partij mag afrekenen op het resultaat”, waarop het antwoord dan is: dan is het te laat!! Dan heeft die partij 4 jaar lang kunnen doen en laten wat het wil, in weerwil van wellicht het overgrote deel van het volk (u zegt “strafbaarstelling van illegaliteit”) wat dan reden voor zo’n partij is om er zoveel als mogelijk doorheen te drukken in die 4 jaar en dan een eventuel;e afstraffing bij de volgende verkiezingen voor lief nemend.

  Ik vind het, gelet op hoe de VVD sinds 12 september 2012 opereert, een gotspe dat juist een VVD-lid deze passage durft te schrijven: “De democratie is in Nederland namelijk zo opgebouwd dat er tijdens de landelijke verkiezingen volksvertegenwoordigers worden gekozen. Deze nemen plaats in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij zijn het vervolgens die de besluiten nemen en het volk vertegenwoordigen.”

  Laat mij u uit de droom helpen: de VVD vertegenwoordigd noch het volk, noch haar kiezers. En dit geldt voor het grootste deel van de leden van de TK. Zij vertegenwoordigen nog slechts zichzelf, hun partij maar eerst en vooral ‘Brussel’. Ons parlement heeft niets meer van doen met volksvertegenwoordiging. En uw partij, meneer Van der Helm, heeft dit op pijnlijke wijze ten zeerste benadrukt. Ten koste van de kiezers. 

  Ik corrigeer mijzelf: meneer Van der Helm is niet grappig. Hij is boosmakend.

 13. L. van der Schoot

  Net of Nederland nu zo goed bestuurd wordt!

  Voor heel belangrijke zaken zoals over de EU, is het absoluut wenselijk dat er een gebonden referendum komt. Echter vooropgesteld dat het volk NeUTRAAL wordt voorgelicht over de voor’s en tegens.

  Absoluut geen linkse beinvloeding door Media, Omroepen,  sukkels  en leugenaars als bij partijen. Ik denk aan Pechtold, van Baalen en andere weggevers van ons land.

  Trieste fantasie figuren als Verhofstadt zouden al helemaal geen invloed moeten hebben of aangehaald moeten worden.

 14. Kiwi45

  “Het is daarom juist van belang dat er een volksvertegenwoordiging is met mensen die kennis van zaken hebben.”
  Daar heeft u een punt. Helaas hebben we dat soort types al jaren niet meer, de tweede kamer bestaat uit omhooggevallen ambtenarren en lobbyisten. Op de slippen van een lijsttrekker met een ‘lekker kontje’ danwel een ‘fijne glimlach’ de kamer ingefietst dankzij jarenlang hielen likken binnen de partij.

  De loyaliteit ligt dan ook volledig bij de partij en niet bij het volk.

  Voeg daarbij dat de controlerende functie waardeloos is, omdat men altijd meerderheidskabinetten wenst, en derhalve de meerderheid der controleurs bestaat uit vriendjes van de bewindslieden, en je snapt dat het parlement in dit land een wassen neus is. In een normaal land had iemand als Fred Teeven niet meer op zijn plek gezeten, maar dankzij nepotisme en vriendjespolitiek plakt hij lekker aan het pluche.

   

 15. Energya

  Als je zegt dat het niet wenselijk is dan heb je blijkbaar al jaren onder een steen geleefd, onze regering is al jaren bezig met zaken die haar mandaat te boven gaan. Neem bijvoorbeeld alle souvereiniteit die men aan het gekkenhuis de EU heeft weggeven.

  Als er iets is wat dit land juist wel nodig heeft is het een correctief referendum!

 16. Nannie

  en kom er dagelijks.

  Zij vertellen inderdaad het echte nieuws.

  Tevens maak ik mijn eigen dagelijkse krant met hetgeen ik daar lees.

  Die stuur ik aan diverse mensen die me dierbaar zijn.

  Ik woon samen met mijn dochter en 2 kleinzoontjes.

  Ook voor hen blijven die kranten en documenten bewaard.

  Ook ken ik uw site en ben er lid van maar krijg geen nieuwsbrief terwijl ik wél aangemeld ben.

  Ik maak mensen er op attent hetgeen ik weet.

  Ze kijken je raar aan want ben 71 jaar en denken dat je aan het dementeren bent, ha, ha.

  Wat ik merk is dat mensen totaal niet wakker zijn.

  Ze zijn er helemaal niet mee bezig.

  Ik denk ook dat de schuldigen berecht zullen worden. Dat is na WO-2 ook gebeurd.

  Ik hoop het nog mee te maken…..

 17. waakzaam2014

  @Nannie,

   

  De geschiedenis herhaalt 

  Bespreek het met iedereen in u omgeving, en zeker zij die u dierbaar zijn.

  Er is veel informatie te vinden op het internet voor mensen die willen weten wat er echt in de wereld gebeurt.

  website’s als xandernieuws, pensioenactivist, wanttoknow, martin vrijland etc. 

   

  Uiteindelijk zal de democratie zegenvieren, en de schuldigen berecht en veroordeeld.

   

   

   

   

 18. psycholoogjob

  Beste Heer Jason van der Helm,                                                                                                                                  

   

  Heeft u wel eens gehoord van niet-stemmers? Dat is doorgaans eenderde van de kiesgerechtigden. Dat is in de Tweede Kamer zo’n  50 zetels. Maar die ztels worden gestolen door de politieke partijen. Van de overige tweederde regeert een meerderheid van minstens de helft plus een. Dat zijn 51 zetels die meerderheidje spelen en  zo steeds 4 jaar ten onrechte  om het gouden kalf dansen ten koste van de Nederlander. Die dus ook kruimelsgewijs onze Nederlandse  onafhankelijkheid en eigenheid naar de Europese mallemiezen smokkelen. En bij kritiek zeggen : Het moet van Europa!

   

  Ik deed al eens een voorstel om toch eens met democratie te beginnen: http://www.scribd.com/doc/112630694/Trekzakmodel-voor-de-Tweede-Kamer

   

   

  En daarnaast is een correctief referendum noodzakelijk, al was het maar om ons met terugwerkende kracht  eindelijk eens uit te kunnen spreken over alles dat ZONDER DE KIEZER DAARIN TE KENNEN  aan Europa overgedragen is. Om dit zonodig te kunnen terugdraaien. En tegelijk ook maar de daders daarvan wegens landverraad  te berechten. 

 19. CDlogo

  Wat een correctief referendum ?…….ben je belazerd dat moet gewoon een bindend referendum worden.

  Waarom ?

  Heb je de CV’s al eens gezien van de lieden die verregaande beslisingen nemen die de burger direct treffen op  departementen ?

  Niks correctief DIRECT DEMOCRATIE NOW!….zodat de burger de mogelijkheid krijgt de paljassen te corrigeren en te controleren nadat deze zijn verkozen.

   

 20. Nannie

  @ waakzaam2014 op 14 april, 2014 – 13:44
 21. A Dutch Patriot

  Ondanks dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking op z’n minst de EU staande wil brengen, is het vreemd dat met alle coalities van de afgelopen jaren de koers altijd méér EU is geweest. Dat alleen al geeft de noodzaak van een correctief referendum aan.

 22. cmsuijkerbuijk

  Ik heb net zijn Twitter-account bekeken en met zijn héle 18 jaar, is hij al héél veelzijdig hoor: Onder anderen: lid JOVD, adviseur, liberaal, Media, Defensie. (Proest)

  Kom nou hé DDS! Dat je jonge mensen uitnodigt of de gelegenheid geeft, hier een colomn te schrijven is aan te moedigen, maar neem dan in ieder geval iemand, die niet zo pedant eigenwijs is en toch enkele jaren ouder. Iemand die twee jaar brommer mag rijden en misschien nét zijn rijbewijs heeft gehaald, dus nog zijknat achter de oren is maar tóch al pretendeert, “adviseur” (Waarin? Lollies ofzo?) te zijn en alles af te weten van de Media en Defensie, die bescherm je toch tegen zichzelf!

  Gewoon een eigenwijze pedante blaag, die óók wat wil zeggen, maar totaal geen enkele levenservaring heeft en niet weet waar hij het over heeft, anders dan belletje trekken en met zijn fiets over het trottoir rijden.

  Dit opstelletje is een affront voor de serieuze lezer van DDS!

 23. locke

  U wil toch geen onrust gaan stoken dat wij echte volksvertegenwoordigers hebben en dat wij echt vertegenwoordigd

  worden met een politiek doortrapt systeem van coalitievorming naar believen ? Ik heb het idee dat ze in D/H alleen nog bezig zijn met buitenlandse zaken en neus peuteren ,kunt u mee één uitvoering noemen over de laatste 20 jaar waar het VOLK  zijn voordeel mee heeft kunnen doen? Ik heb die Clowns niet nodig ze kosten mij alleen maar geld en ik mag mij als ik het zelf toelaat er ook nog dagelijks op ergeren ! Daarom heb ik allang besloten

  om het te laten voor wat het is en mijzelf te vertegenwoordigen. 

 24. KhunHans

  De zogenaamde democratie in Nederland is niet meer dan een een keer in de vier jaar, of minder, je stem uitbrengen, en voor de rest van de tijd gewoon je bek hoeden, en toezien hoe de jou gekozenen preceis dat doen waarvoor je je stem hebt gegeven.

   

  Het systeem van evenredige vertegenwoordiging is verworden tot een ondemocratische manier van democratie.

   

  De enige oplossing is dat de gekozenen aangesproken kunnen worden op hun stemgedrag in de kamer door diegenen die hem daar hebben gekozen, kortom, de verkozene is gehouden te doen wat hij moet doen, namelijk het volk vertegenwoordigen.

  Zo niet dient hij te verdwijnen en vervangen te worden door een kandidaat volksvertegenwoordiger die wel de wensen van zijn kiezers uitvoert.

   

  Tevens zou het zo moeten zijn dat voor belangrijke zaken er automatisch een referendum uitgeschreven gaat wordt, waarvan de uitslag vast staat en niet zoals in het verleden is gebeurd gewoon genegeerd wordt.

   

  Ook het uitschrijven van correctieve en raadgevende referenda zou direct moeten worden ingevoerd, enerzijds ter correctie van besluiten welke genimen zijn door volksvertegenwoordigers tegen de zin van de kiezers, anderzijds voor het raadgeven van volksvertegenwoordigers die een belangrijk besluit dienen te nemen.

   

  Gebeurt dit niet, dan zal het democratisch gehalde van Nederland steeds meer verworden tot een kiescircus die geen enkel democratisch gehalte meer heeft.

   

  Dus, wel degelijk raadgevende, correctieve en wetgevende referenda!

 25. Micky V.

  De meeste mensen in de tweede kamer noemen zich  volksvertegenwoordiger maar zijn het niet of ze vertegenwoordigen een volk waar ik nog nooit van heb gehoord.Dus zo’n referendum lijkt me een goed idee. Ze moeten de hete adem van het echte volk in hun nek voelen in plaats van het zachte pluche (al denkende aan hun volgende baan bij bijvoorbeeld ING of een adviesbureau).

 26. waakzaam2014

  Daar staat de VVD voor. 

   

  Het einde van de democratie en de terugkeer naar de middeleeuwen

   
  Op deze plaats kan het voor de onwetende lezer een hulp zijn om een samenvatting van de verkiezing van de eerste President en Minister van Buitenlandse Zaken van de EU weer te geven:
  1. De bevolking van Europa werd uitgesloten in het nemen van deze en verdere beslissingen.
  2. De nieuwe ‘vorsten’ van Europa werden gekozen door het elitekringetje van grote industriële belanghebbenden.
  3. De verkiezingsceremonie vond plaats in een luxe aristocratische omgeving, het Paleis van de Vallei van de Hertogin aan de rand van Brussel.
  4. Toenmalige Franse President Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bosca), nakomeling van een kleine aristocraat, was de ‘ceremoniemeester’.
  5. De Barones Catherine Ashton werd gekroond met de ‘koninginnekroon’.
  6. De ‘koningskroon’ ging naar een andere persoon wiens naam een adelijke afkomst weer geeft, Herman van Rompuy. Van Rompuy zal als tussenkoning fungeren, totdat – vermoedelijk in de gang gezet door een internationale crisis – de kleine aristocraat zelf de troon op zich neemt.

  In feite draait het Europese regeringssysteem alle democratische Verworvenheden van de Europese beschaving over de voorbije duizend jaren terug en wordt het gehele continent teruggeworpen naar de Middeleeuwen toen autocratische vorsten over Europa regeerden zonder enige democratische controle.

  Hebben de mensen van Europa eeuwen aan democratie vrijwillig opgegeven?

   
  Voor het olie en farmaceutisch kartel is de Europese Unie slechts een uitvalsbasis van waaruit zij van plan is de wereld te onderdrukken door gebruikmaking van politieke, economische en – zo nodig met – militaire dwang.
  Met dit doel voor ogen is het kartel momenteel bezig de ondemocratische opzet van de Europese Unie naar andere landen van de wereld te exporteren.
  De ‘African Union’ wordt naar het Europe model opgezet – met inbegrip van een ‘African Commissie’. De politieke aandeelhouders van het kartel lopen op bedrieglijke manier te koop met de Europese Unie als voorbeeld van democratie en vrede in de 21e Eeuw.
  Louter door de omvang van deze wereldwijde PR campagne, kunnen de mensen in de wereld de indruk krijgen, dat de Europese Unie was ontstaan doormiddel van een democratische verkiezing door de Europese bevolking en dat dit politieke instituut hun wil vertolkt. Maar niets is minder waar.

   

  De werkelijkheid werpt een opvallend licht op de fundamenteel ondemocratische aard van de EU – een waarschuwingssignaal voor de wereld:
  • Het enige land waar het volk mocht stemmen over het ‘Verdrag van Lissabon’ – de machtigingswet voor de EU – was Ierland met een bevolkingsaantal, dat minder dan1% bedraagt (!) van het totaal in Europa.
  Zelfs deze stemming werd een aanfluiting: 
  In juni 2008 hadden de Ieren de opzet van de Europese Unie met een klinkend ‘NEE’ afgewezen. Echter de politieke aandeelhouders van het kartel in Brussel beslisten deze stemming te negeren. Zij zagen kans om het Ierse Parlement om te kopen om een tweede referendum te laten houden en dwongen een ‘Ja’ af met duizelingwekkend veel geld, dat naar Dublin werd doorgesluisd.
  • Meer dan 99% van de bevolking van Europa – meer dan 500 miljoen mensen in getal – werd een democratisch recht onthouden om, middels een referendum, een stem uit te brengen over het ‘Verdrag van Lissabon’.

  De aandeelhouders van het kartel ontzegden het volk hun democratische rechten!

  Deze verkrachting van alle democratische principes door het kartel is niet toevallig. 
  Opiniepeilingen over geheel Europa lieten een afwijzing zien door een grote meerderheid van stemmers over de opzet van de Europese Unie.
  De bedrieglijke aard van de Europese Unie laat zich het beste zien op de manier waarop het bejubeld wordt door de aandeelhouders van het kartel als het voorbeeld van democratie, terwijl de grondrechten van democratie aan het volk worden onthouden. Het nieuwe fascisme heet corporatisme.

   

  pensioenactivist

 27. BowieW

  Was het maar waar dat de tweede kamer een afspiegeling is van hetgeen de kiezer wil en duidelojk heeft gemaakt door zijn stem te geven aan een partij. Maar helaas is het in Nederland ietsjes anders geregeld. Als politicus beloof je gouden bergen en vervolgens doe je precies waar je zelf zin in hebt.

  Vanuit het standpunt dat de politiek maar wat aanklooit zonder na te denken over hoe besluiten totaal verkeerd uit kunnen pakken, lijkt mij een bindend referendum een zegen. Kijk maar hoe de europese grondwet ons door wat slinksigheid  door de strot gewrongen is. Vandaag nog invoeren wat mij betreft!!

 28. Kiwi45

  Nou ja, het feit dat partijen als PvdA, D66, Groen Links, Dierenpartij, SP, CDA en VVD nog steeds zo veel kiezers trekken geeft toch wel aan dat de bevolking daadwerkelijk vrij dom is.

 29. hoevenap

  Een correctief referendum is een democratisch instrument dat de zogenaamde Nederlandse democratie node mist.

  De politieke elite is voor een groot deel tegen omdat hun macht kan breken en als het hun macht niet is die gebroken wordt dan is het wel de macht van  amorfe troep om de volksvertegenwoordigers heen bestaande uit lobby-isten, ambtenaren en allerlei “commissies”.

  Dat het land onbestuurbaar zou worden is gewoon “flauwe kul ” , Zwitserland is ook niet  “onbestuurbaar” en daar

  heeft de bevolking wel het laatste woord.

  Of de bevolking “kundig genoeg” is hangt voornamelijk af van de juiste en onpartijdige voorlichting en het beschikken over zuivere , dus niet gemanipuleerde , data.

  Als een grote groep mensen zo’n correctief referendum voorstelt , is er bij deze groep mensen ruim voldoende kennis aanwezig om de “regering” van repliek te dienen.

  Hopelijk is er dan ook een “objectieve pers ” aanwezig die beide standpunten redelijk neutraal verwoordt, daar ontbreekt het in Nederland ook nog al eens aan. ( zie de “windmolen-idioterie” )

  Dat de bevolking “te dom”  zou zijn voor beslissingen is dus gewoon een idioot gotspe van de besturende kliek.

 30. tipo

  Het is een grof misverstand, dat de leden van de Staten Generaal het Nederlandse volk vertegenwoordigen. De leden van de Staten Generaal vertegenwoordigen enkel zichzelf, zonder last of ruggespraak. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij zich laten leiden door zaken als ‘volkswil’ of wensen van de achterban. Neen, het is precies omgekeerd: Het volk kiest de leden van de Staten Generaal omm het volk de les te lezen. Dat volgt automatisch uit de Nederlandse grondwet en de eed die ieder lid van de Staten Generaal aflegt.

   

  U ziet het resultaat: De huidige coalitie heeft 20% van de steun van de Nederlandse bevolking en regeert vrolijk door. Nederland is geen democratie, maar een volk dat enkel kan kiezen door wie zij zich de les laat lezen. 

   

  En het Nederlandse volk heeft de afgelopen eeuwen wel wat lessen geleerd. Bijvoorbeeld dat referenda in Zwitserland leiden tot een kleinere overheid, minder staatsschuld, een lager begrotingstekort, beter gewaarborgde nationale soevereiniteit en meer vrijheid en welvaart voor burgers. 

   

  Het Nederlandse volk hoeft de les niet meer gelezen te worden. De politieke elite hoort te buigen voor de wil van de Nederlandse bevolking via referenda, zodat de ‘wisdom of the crowd’ Nederland weer soeverein, intelligent, sober, zuinig en concurerend maakt.

 31. Knarsman

  De D in de VVD is niks meer waard. Dat was ook al zo bij de DDR, ook daar had de D niks met Demokratische te maken. Correctief betekent niet anders dan dat het besluit van (de meerderheid) van de ‘volksvertegenwoordigers’ ongedaan KAN worden gemaakt, een soort tussentijdse verkiezingsactie dus. Verkiezingen kunnen heel lastig zijn voor de gekozenen, een kwestie van wennen. De aap komt steeds verder uit de mouw: hoe minder democratie hoe beter!

 32. Knarsman

  Over de volksvertegenwoordigers zonder kennis van zaken hebben we het maar even niet……

 33. Henk

  Hoewel ik ook twijfels heb over het correctief referendum, noemt Van der Helm de verkeerde argumenten. Met name het kennis van zaken argument. Nergens biijkt uit dat de leden van de 1ste en 2de Kamer wel voldoende kennis van zaken hebben. Bij verschillende wetten, die door de kamers zijn gejast, valt juist de onkunde van de Staten-Generaal op. Dit wordt versterkt door de snelle doorstroomsnelheid en de carrière-gerichtheid van de kamerleden. Kamerleden die doen waarvoor ze zijn aangesteld, het volk vertegenwoordigen, moet je met een lampje zoeken. De kans dat een correctief referendum tot een slechtere uitkomst leidt, lijkt me vrijwel nihil. Mijn grootste bezwaar tegen het correctief referendum is dat er geen referenda gehouden mogen worden over de zaken die er voor het Nederlandse volk echt toe doen zoals soevereiniteitsoverdracht, al dan niet intrekken van verdragen en grondwetswijzigingen.  Daarmee is het correctief referendum een doekje voor het bloeden en wordt het volk opnieuw voor de gek gehouden.   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.