Joden blijven pispaaltje, ook in Europa

Eng!

Het blijft een bijzonder fenomeen. Al eeuwen is er op deze aardbol veel antisemitisme. Het lijkt iets te zijn van alle plaatsen en alle tijden. Hoe komt het dat zo’n, relatief, klein volk zoveel agressie, kwaad, geweld en ellende over zich heen krijgt? Wat maakt Joden tot een eeuwig mikpunt? Vragen waar ik niet uitkom.

Hoe komt het dat antisemitisme na tweeduizend jaar beschaving nog steeds bestaat. Een ieder op de wereld kan in Auschwitz zien hoe het kan aflopen met jodenhaat. Nog geen 70 jaar geleden!

Oekraïne
De afgelopen tijd is Oekraïne veel in het nieuws. Dat de Pro-Russische demonstranten antisemitistische trekjes hebben, was veel te lezen in de media. Dat is zorgelijk! In Oekraïne wonen nog steeds veel Joden. Aan de andere kant, zo blijkt uit een rapport, dat ook de nationalisten niet al te grote jodenvrienden zijn. Ook zij maken zich schuldig aan antisemitisme. Ironisch vervolgens dat beide partijen de andere partij verwijten anti-joods te zijn. Joodse mensen zijn in Oekraïne een speelbal geworden.

Opmerkelijk genoeg is Oekraïne echter niet het Europese land met de meeste antisemitische incidenten. Daarvoor kunnen we veel dichter bij huis blijven. Slechts enkele uren rijden van Nederland, Frankrijk.

Het hoogste aantal antisemitische incidenten deed zich in Frankrijk voor: 116. Meer dan een derde van de aanvallen was direct tegen mensen gericht, aldus het rapport. Maar ook het verbieden van rituele slacht en het opvoeren van antisemitische conferences wijzen volgens het Kantor Centrum op het groeiende antisemitisme in Europa.

Pispaal
Zo’n 40 procent van alle racistische aanvallen in Europa is gericht op Joden. Daarmee zijn zij de meest getroffen minderheid in Europa. Wederom schokkende cijfers! Wat doen Joden mis? Wat voedt deze haat? Wat maakt de Joden een eeuwig pispaaltje? Is er nog wel toekomst voor Joden in Europa? Niet voor niets emigreren nog steeds Joden uit Europa naar Israël. Het gevoel van onveiligheid blijft namelijk groeien.

Reden voor de SGP in de Tweede Kamer om de noodklok te luiden.

Naar aanleiding van het rapport heeft SGP-Kamerlid Dijkgraaf dinsdagmorgen schriftelijke vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gesteld. De SGP wil van de bewindsman niet alleen weten hoe hij de uitkomsten van de studie van het Kantor Centrum beoordeelt, maar vraagt Timmermans ook welke concrete mogelijkheden hij heeft om de gepresenteerde studie naar antisemitisme te agenderen in een van de overleggen met Europese collega’s.

Wonen over een paar jaar bijna alle Joden ter wereld in Israël? Het zou maar zo kunnen. Op een klein stukje land, omringt door een dreigende Arabische wereld. We leven in een knettergekke wereld. Joden weten daar alles van. Helaas!

U kunt mij volgen op Twitter onder de naam @MeijerHerman. Kijkt u ook eens op mijn site.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. Bes Tolen

  Voor de mensen is het zicht op de geschiedenis onttrokken door godsdienstige en politieke dogma’s. Daar zitten de grootste belangen achter, die men nu niet mag kennen en ook eerder niet mocht kennen. Je ziet het aan de opgeklopte tegenstelling tussen Amerika en Rusland. Alles over de hoofden van de Europeanen heen. Zo is het al tweeduizend jaar en langer gegaan. Het ontbreekt nu eenmaal aan de nodige openheid en oprechtheid bij de machtigste groepen. Die knevelen de bevolking. Mee doordat steeds lieden in de pollitiek naar voren komen, onder welke voorwendselen en benaming ook, die de belangen van de allermachtigsten en allerlrijksten dienen, vaak zonder dat te begrijpen, zal dit steeds op gegeven minder florissant ogenblik leiden tot agressie, verscherping van tegenstellingen. Dat daarbij zoals in de wereldoorlogen en de godsdienstoorlogen miljoenen slachtoffers vallen, nemen de machtigsten keer op keer op de koop toe. Over joden bestaan veel fabeltjes. Voor een belangrijk deel doen ze daar voor een groot deel zelf aan mee. Men weet immers niet beter. Voor christenen zijn joden het uitverkoren volk. Ook daar een grote warboel. Bij andere groepen is het in het verlengde van de godsdiensten en politiek heel wat minder erg, bijna net zo erg of nog erger. Wel gisteravond zag ik voor Nieuwsuur een Amerikaanse joodse vrouw, die ook de Poolse nationaliteit heeft. [Polen kent  m.i. een groot aantal Rooms katholieken met achterlijke gevoelens, emoties en sentimenten. Is daarom ook voor Europeanen minder betrouwbaar.]. Ze is naar mijn idee een oorlogshitser. Dus is ook onder joden lang niet iedereen even goed bezig. Moet je dan daarbij de vraag stellen wie ze vertegenwoordigt? Zo, dat mag en duidelijk is dan moet je wel in alle vrijheid mogen bekritiseren. Wordt dat dadelijk al moeilijk of onmogelijk gemaakt dan rest onderzoek en nog eerder speculatie en verdachtmaking. Gezonde verhoudingen zijn er nog altijd niet in de westerse wereld. Eigendunk en sublimatie wel. Misleiding te over. Waarheden zijn niet meer kenbaar. 

 2. josef1952

  Een ondervoede Biafraan, een katholiek en een jood zitten lekker op een terrasje, als er een vlieg land op de schouder van de Biafraan. Die reageert supersnel en vangt het beestje, trekt zijn pootjes uit, en peuzelt hem lekker op. Zijn broertje ontdaan door zoveel zinloos geweld, kiest de schouder van de katholiek. Ook die vang het beestje, en biedt de minderbedeelde Biafraan zijn vliegje aan. De derde vlieg komt in handen van de jood. Die grist het beestje van zijn mouw, trekt de pootjes uit, en vraagt de Biafraan of ie ‘m wil kopen.

 3. Knarsman

  De christenen zouden er zeker op moeten kunnen antwoorden.

 4. jansje

  Helemaal eens met de voorgaande schrijver.

  Als je kijkt naar de omringende landen van Israel, is er geen land wat het zo goed doet als Israel op velerlei fronten, behalve dan de superrijke oliestaten, die drijven op de oliemaffia.

  Altijd al zijn ze iedereen te slim af, wat je ook nu weer ziet.

  De Palestijnen doen zelf niets, kunnen hun eigen broek zelfs niet ophouden, omdat ze niet anders doen dan op wraak zinnen. Vergiltigd door jalouzie. En…dit fenomeen breidt zich steeds meer uit…en natuurlijk staat Frankrijk bovenaan…ook vergiftigd doordat het vergeven is van moslims.

 5. Wilhelmson

  Joden werden het land van Kanaan beloofd. Dat maakte hun babylonische tijden tot een tijdelijk leed, alsook een reden te overleven, wat zij duizenden jaren lang ook deden . Zij beslisten om zich duidelijk onderscheiden in alles en een parallelle samenleving te lijden, met het oog op de terugkeer. Dat is nooit veranderd. Zij zijn hierbij ook een gemakkelijke prooi en schietschijf , pispaal voor alle ellende. Is nu ook zo anno 2014. Ook al is het  antisemitisme sterk af te keuren, het is ook hun sterkte: meest hoog geleerden, rijke handelaars en zeer rijke familie banden. Ik zie de joods bevolking als enige,  ieder andere bevolkinggroep   zoals ze nu bestaan met verve overleven.

 6. josef1952

  Wilhelmson!! Zo kan ie wel weer, straks gaan ze naast hun schoenen lopen. Maar je hebt gelijk, het is een volkje dat zijn mannetje(maar ook vrouwtje) staat, dat is door de jaren heen wel gebleken!

 7. nog_1

  Zo’n 40 procent van alle racistische aanvallen in Europa is gericht op Joden.’

   

  ik ben erg benieuwd waar dit cijfer vandaan komt. In Nederland zijn de gerigistreerde cijfers volstrekt anders en is ca 1% van het racisme antisemitisch van aard. (Cijfers CIDI)

 8. jannet1940

  Moet niet vergeten, dat het Joodse volk een uitverkoren volk is, gedisciplineerd om het

  verbond van Abraham met God door alle eeuwen heen  plechtig te blijven bezweren.

   

  Dit volk onderscheidt zich van al die verscheidene Arabische stamhoofden, die naar

  believen en machtigheid dezelfde rituelen uitvoeren als de Papoeas toen op Nieuw

  Guinea, en zovele stammen heden ten dage nog in Afrika.

   

  Om uitverkoren te blijven, zal de Jood zich met moeite mengen met andere etnische

  groeperingen, en dat zal ook waarschijnlijk wel een reden zijn, dat het Jodenvolk

  met enige jaloersheid wordt gadegeslagen.

   

  Verder hebben zij véél meer discipline, vastberadenheid, ijver, moed, en nog een

  heleboel andere goede eigenschappen, die de Europeaan kwijt is geraakt, of

  kwijt zal raken.

   

  Ik bewonder ze als volk, niet altijd als individu, en geef ze mijn zegen op een goede

  afloop

   

   

 9. eisman

  Israél en de Palestijnen,zijn niet gebaat bij vrede,hiemede verliezen ze hun grootste en makkelijkste inkomsten bron.

  Schaf de bevoordeling af door de VN,USAen EU.

  Dan komt er vrede al of niet met een bloedbad.

  Joden en Moslims moeten eens begrijpen dat het altijd in de schuld positie te kruipen vervelend wordt.

  Het eeuwig duiden op het leed van de tweede wereld oorlog,begint knap vervelend te worden.

  Er is geen enlek volk of geloof uitverkoren opzouten met die onzin.Als ze raar kleedt in Antwerpen kun je reaktie verwachten en dan roep je discriminatie,op uitlokken van dicriminatie zou ook een straf moeten staan..

  Uitdragen van je geloof,moet maar gebeuren als je onderling bent.

 10. louis-portugal

  Herman misschien hebben enkele joden wel trekjes die niet iedereen bevallen.

  Als ik hun macht zie in politiek, geld, media, film, cultuurwereld die in geen enkele relatie staat tot de 15 miljoen wereldbewoners lijkt me dat wel te begrijpen.

  Vooral het hebben en manipuleren van veel geld wekt jaloesie op.

  In Israel hebben en leveren ze nog altijd, vooral door hard werken, een geweldige prestatie.

  Ook daar zijn genoeg buren en anderen jaloers op.

  De grootste oplichter ooit is joods (Madoff)

  Alleen hij met een gat van ongeveer 60 miljard dollar zal een hoop vijanden hebben achtergelaten.

 11. Han Tykjen

  Waarom Frankrijk koploper antisemitisme is, lijkt me vrij evident. Frankrijk is namelijk ook koploper islamieten importeren geweest. En aangezien antisemitisme integraal deel van de islam uitmaakt, hoeven de Franse cijfers dus niet te verbazen.

   

  Overigens lees ik ook dat het verbieden van religieuze slacht onder de noemer antisemitisme wordt geschaard, en dat lijkt me dan weer iets met ellenlange tenen van doen te hebben, vooral als we weten dat het verbieden van religieuze slacht primair bedoeld is om de primitieve keeldoorzaagmethodes van de islam tegen te gaan.

   

  En op de vraag of er voor joden nog wel een toekomst in Europa is, kan ik kort zijn: zolang er doorgegaan wordt met de massale import van geïnstitutionaliseerde jodenhaat in de vorm van de islam, zal er in Europa geen plek voor joden meer zijn. Jammer maar helaas. En Gretta Duysenberg, Harrie van Bommel, de imam van de moskee om de hoek, Dries van Agt etcetera etcetera, zagen dat het goed was…

 12. cmsuijkerbuijk

  Een (gedeeltelijke) verklaring zou kunnen zijn, dat de Joden verantwoordelijk worden gehouden voor de kruisiging van Jezus. Dat heeft eeuwen lang als een zwaard van Damocles boven hun hoofd gehangen. Ik denk dat dat nu nog, onbewust misschien, bij veel Christenen en ex-Christenen nog steeds ergens in het onderbewustzijn aanwezig is. Dat sommigen veel geld verdien(d)en is overigens de “schuld” van de Christenen zelf, omdat die niet alle beroepen open stelden voor Joden. De meesten echter waren arm, zo niet straatarm. De Joden in Nederland mochten in het overwegend protestantse Nederland oorspronkelijk geen lid worden van een gilde
  en dus vrijwel geen enkel beroep uitoefenen. Sommigen zochten hun heil
  in het kredietwezen of de handel, verreweg de meesten probeerden echter
  als venter, marskramer
  of los-vaste arbeider wat te verdienen. De gilden verzetten zich in
  1748 tegen de levendige straathandel. Handhaving van de strenge regels
  leverde rellen op en kritiek van de invloedrijke Isaac de Pinto. (Uit Wikipedia)

 13. Rufol

  Een oorzaak zou kunnen liggen in de afgunst die velen voelen omdat de Joden kennelijk dat weten te bereiken, wat ze zelf niet kunnen. 

  Dat is bij islamieten meteen wel duidelijk. Immers, in islamitische landen is geen enkele groei zichtbaar, behalve baardgroei. Je zal toch maar tot het superieure ‘ras’ van gelovigen behoren en steeds weer worden geconfroteerd met het volstrekte onvermogen van je groep om ook maar iets simpels voor elkaar te krijgen. Zonder olie zouden ze nog steeds zand happen en geiten neu….

  Wat betreft die oplichter van een Madoff. Slimme man, die precies wist in te spelen op de hebberigheid van anderen. Dei anderen dan weer op hun beurt te dom om eens goed na te denken. Weliswaar was Madoff niet slim genoeg, want gepakt. Maar toch.

  In ieder geval is er geen enkel volk dat zoveel Nobelprijzen bij elkaar heeft gesleept (en dan niet met flutzaken!) als de Joden.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.