Nederland een joods-christelijke beschaving?

 

Laat me niet lachen.

Sta mij toe een stuk tekst te citeren uit een artikel van gisteren op deze site:  

“Nederland is nog altijd een joods-christelijk land, ook al denken ze daar in de grachtengordel heel anders over. Gelukkig maar: het zou bijzonder slecht voor ons zijn als het fundament van onze beschaving wordt weggeslagen.”

Joods-christelijk. Ik woon niet in de grachtengordel, maar toch heb ik de term nooit helemaal begrepen. Er zijn nauwelijks Joodse christenen en christenen die zich tot het judaïsme bekeren zijn bijna even schaars. En om nou te zeggen dat christen- en Jodendom altijd vier handen op één buik zijn geweest… nee.  

Na enig onderzoek blijkt de term vooral na de Tweede Wereldoorlog in Schwung te zijn gekomen om het stelsel van joodse en christelijke waarden te beschrijven die in het moderne West-Europa (en Noord-Amerika) dominant zouden zijn. De timing van het gebruik van de term is niet geheel toevallig, zoals collega Carel Brendel opmerkt in zijn boek ‘De onzichtbare Ayatollah’:

“Die joods-christelijke cultuur is een constructie van na 1945. Voor die tijd hadden cultuurhistorici het alleen over het christelijke Avondland. Als goedmakertje voor de massamoord op miljoenen Europese joden kreeg de christelijke cultuur een joods voorvoegsel. De samenvoeging heeft iets hypocriets, want bijna tweeduizend jaar lang vormde het vervolgen van joden een vast onderdeel van deze christelijke cultuur.”

Inderdaad, je kunt moeilijk twee culturen als één presenteren wanneer een van die twee de ander meer dan 15 eeuwen lang onafgebroken probeert te uit te roeien, culminerend in de meest systematische genocide in de menselijke geschiedenis (dat de Holocaust zijn wortels heeft in het diepgewortelde christelijke antisemitisme in Europa, zal niemand durven ontkennen).

Culture Wars

Meer recent wordt de term joods-christelijk vooral gebruikt om de islam buiten te sluiten in het licht van wat wel de “culture wars” wordt genoemd. Aangezien velen Israel zien als frontlijn en stoottroep in die oorlog, worden de twee jongste Abrahamistische religiën afgezet tegen het Grote Islamitische Gevaar. Oké, ik zal de laatste zijn die dat gevaar ontkent of bagatelliseert, maar bestaat er eigenlijk wel zoiets als een joods-christelijke cultuur en als dat zo is, is het wel iets om zo trots op te zijn?

Als we denken aan joodse normen en waarden in Nederland, schieten mij uit de losse pols twee begrippen te binnen: de Tien Geboden (waarop zogenaamd onze hele ethiek en daarmee ons rechtssysteem is gebaseerd) en Spinoza, de belangrijkste filosoof die ons land ooit heeft voorgebracht. Aangezien Baruch Spinoza Jood was, wordt zijn bestaan op zich al gezien als een bewijs voor dat “joods-christelijke” aan onze beschaving. Helaas was de filosoof zo atheïstisch als je maar kon zijn in het Nederland van de 17e eeuw. Hij ageerde zo fel tegen de religieuze normen van zijn tijd en gemeenschap, dat de rabbijnen besloten hem uit te stoten. Dat gebeurde via een cherem, een soort joodse excommunicatie. Volgens deze banvloek mocht geen Jood nog iets met Baruch te maken hebben, zelfs zijn familie niet. (U ziet dat ook toen monotheïsme allesbehalve een garantie voor naastenliefde en tolerantie was). Spinoza’s “verschrikkelijke ketterijen” leidden ertoe dat zijn boeken 200 jaar lang werden verboden omdat zij de lezer tot atheïsme (lees: nadenken) zou kunnen aanzetten.

De Tien Geboden – van oorsprong joods en door de christenen overgenomen – zouden de basis zijn van onze Westelijke beschaving en ons recht. Vandaag de dag kunnen we net als George Carlin hartelijk lachen om zoveel onnozelheid. Niet alleen omdat veel van deze geboden (gij zult niet doden, gij zult niet stelen) al lang voor Mozes’ tijd bestonden, maar ook omdat de tien door hem (of door God zelf) opgetekende waarmee we het moeten doen, zo ontzettend tekort schieten. Verkrachting staat er niet bij, die was Jahweh blijkbaar even vergeten, net als martelen en noem zo nog maar een paar zaken. Hij had er natuurlijk dertien of veertien geboden van kunnen maken, maar blijkbaar houdt God van ronde getallen en de eerste vier waren nodig om ons te instrueren hoe we Hem moeten eren. Wat natuurlijk veel belangrijker is dan bijvoorbeeld een verbod op slavernij.

Sowieso is de bijbel – dat joods-christelijke geschrift par excellence – niet zo’n sterk fundament om een beschaving op te bouwen. Met haar draconische wetten (doodstraf voor overspel, astrologie, blasfemie, hekserij), achterhaalde geboden (geen wol met linnen mengen, je baard laten staan, ongestelde vrouwen vermijden) en die verschrikkelijk bloeddorstige god (zondvloed, Sodom en Gomorra, de Egyptische plagen) is de bijbel nu niet bepaald een verhaal dat je anno 2014 je kinderen wilt voorlezen. Tenzij zwaar geredigeerd en gecensureerd natuurlijk. Afijn, al in het eerste jaar van mijn rechtenstudie leerde ik dat ons juridische stelsel is gebaseerd op Napoleontisch en Romeins recht. Niks Joden, niks christenen.

Dun vernislaagje

En dat is nog maar de theorie, in de praktijk maakt de mens het allemaal nog een stuk erger. Die zogenaamde joods-christelijke beschaving is door de eeuwen heen steeds een zeer dun vernislaagje gebleken, zoals tijdens de Kruistochten, de 80-jarige Oorlog, de 30-jarige Oorlog, de Bartholomeusnacht, het kolonialisme en al die andere (mede) religieus geïnspireerde bloedbaden. Ook vandaag de dag blijkt religie nauwelijks beschavend te werken op individuen. Schrijf een stuk op deze website over homoseksualiteit en u ziet in de reacties hoe beschaafd christenen reageren. Dan lijkt het hier opeens op Kansas, Mea Shearim, Teheran of andere fundamentalistische gruweloorden.

Dit is niet zo verwonderlijk want het christelijke geloof (het joodse is in de praktijk nooit bijzonder relevant geweest voor de gemiddelde West-Europeaan) heeft al eeuwen geen beschavende werking meer op onze samenleving. Sterker nog, op de wetenschap is die werking sinds Galileo slechts remmend en onze mensenrechten hebben wij één voor één op de kerk(en) moeten veroveren. Gelooft u dat als Nederland net zo theocratisch was als 500, 200 of zelfs maar 100 jaar geleden abortus, euthanasie of zelfs maar anticonceptie bespreekbaar zouden zijn? Of dat de vrije meningsuiting zou zijn gewaarborgd? Tot 1966 was het voor katholieken verboden een hele waslijst boeken te lezen. Lieve hemel, zelfs nu nog beklagen gelovigen zich te pas en te onpas erover dat zij worden beledigd en het zijn echt niet alleen moslims die hiervan een handje hebben. Vorig jaar nog stemden alle confessionele partijen tegen het schrappen van het blasfemieverbod uit het Wetboek van Strafrecht.

Nee, dat “joodse”, maar vooral dat “christelijke” is een molensteen om de nek van onze beschaving. Pas sinds Verlichting en wetenschap hun intrede hebben gedaan, zijn wij in Europa op de goede weg. Niet dankzij, maar ondanks het christelijke geloof. Hoe minder religieus, hoe vrijer (en rijker) wij zijn. Pas sinds Darwin (en niet Nietzsche) God de nek heeft omgedraaid, gaat het de goede kant op. Met horten en stoten uiteraard, maar het is geen toeval dat Nederland een explosie van welvaart en vrijheid kende op hetzelfde moment dat ontkerkelijking en ontzuiling zich inzetten.

Nederland is geen joods-christelijke, maar een liberaal-seculiere beschaving. Een democratische rechtsstaat met een door de sociaaldemocratie getemperd kapitalistisch systeem. Dit moeten wij ons goed realiseren om vrij, rechtvaardig en rijk te kunnen blijven. Want zij liggen op de loer, die vreemde (in elke zin van het woord) ideologieën. Neem het libertarisme, die bizarre ikke-ikke-ikke-filosofie die uit de VS komt overgewaaid, maar godzijdank (no pun intended) hier geen poot aan de grond krijgt. Nee, Randofielen, wij willen niet af van het minimumloon, de sociale zekerheid of het Kinderwetje van Van Houten. Of zoals Chris Hitchens het zo treffend verwoordde: “I have always found it quaint and rather touching that there is a movement [Libertarians] in the US that thinks Americans are not yet selfish enough.”

En natuurlijk is er de gevaarlijkste aller politieke stromingen: het in de bagage van moslimimmigranten meegereisde islamisme. Hebben wij ons net ontworsteld aan de christelijke wurggreep die onze vrijheden eeuwenlang beknotte (en de Joden aan hun orthodoxe judaïsme – er is een reden dat Tel Aviv een leukere stad is dan Jeruzalem), begint die hele onzin opnieuw: scheiding van mannen en vrouwen, censuur, homofobie, antisemitisme… lekker met zijn allen terug naar de negentiende of zelfs de negende eeuw. Ik wil graag vermijden dat we onze cultuur over 100 jaar als “islamochristelijk’ beschrijven. Een goed begin is op te houden met die nonsens over joods-christelijke beschaving. Dat is anno 2014 een contradictio in terminis.

 

Volg Bart Schut op Twitter en Facebook.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

31 reacties

 1. Wilhelmson

  1500 jaar geleden stonden het christenen en joden tegenover elkaar  in het oostelijke , snel later ook mid romeinse en persische rijk, net zoals nu de islam staat tegen over de christenen in ongeveer hetzelfde gebied. Het veschil toen was dat het christendom toen als romeins staatsgodsdienst  gewapenderhand overal met geweld werd opgelegd, en nu na de blijvende seculiering er eerder zwakjes bijstaat in haar kernlanden. Het bestuur in europa  kiest verlaat haar oude ideologie, terwijl de islam hierdoor toegang krijgt via de aan de hand zijnde immigratie. Het verschil tussen het christendom is dat het op de bestaande bevolking en culturen op zijn romeins werd ingeent , terwijl de islam via nieuwe migranten , net zoals de joodse trouwens , meekomt. Hun invloed , joodse door haar kleinere maar zeer invloedrijke bevolking, de islam door haar grote getallen enten zich niet in, maar zetten zich als parallelle gemeenschappen. Hun invloeden zullen reacties veroorzaken, afhankelijk van hun druksterkte en onze overblijvende tegenkrachten ( zeer verzqkt in westelijkeuropa).

 2. Breinbrouwsels

  Was niet eenvoudig maar bij de buren vond ik gelukkig het bewijs in dit citaat:
  ….en daarom zien we dat Marokkaanse Nederlanders tegenwoordig overal in de maatschappij hun steentje bijdragen. Maar dit is niet alles. Zelfs onze vrijheid hier in Nederland is onder andere door Marokkanen bevochten. Zij stonden in de Tweede Wereldoorlog zij aan zij met de geallieerden om de nazi’s te bevechten….

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3622210/2014/03/25/Rutte-hoe-gaat-u-ons-beschermen-tegen-kwaad-dat-elke-keer-de-grenzen-oprekt.dhtml

   

  En als dit nog te wijnig bewijs mocht zijn vraag ik mij af wie er dan voor gezorgd hebben dat de C&A alleen nog maar windjacks met bontkraagjes verkoopt, duh!

 3. halo1

  U “Het verschil tussen een socialist en een libertarier””enz. Een libertarier heeft niets toe te staan.. die social(istisch)e samenleving ontstaat (overal) vanzelf… niemand kan tegen windmolens vechten. En omgekeerd kan een socialist geen libertarische samenleving toestaan om redenen die ik altijd al aangeef/aangaf : het experiment kan onherstelbare schade aanrichten : totale anarchie. Ik zeg niet dat het zeker gebeurt .maar het risico is niet uit te sluiten.Het heeft dus met tolerantie relatief weinig te maken…meer met “”levenswetmatigheden”..

 4. Bob Fleumer

  Als je dan de reacties leest is het geen wonder dat het nog steeds zo’n troep is in de wereld.

  Ik ben het geheel eens met bovenstaande artikel en ben blij met de heldere stijl waarmee het verwoord is.

  Ga zo door Bart Schut!

 5. Frits B

  Waar Schut over valt is de term joods-christelijk. Die is ook inderdaad onzin. Het christendom is een afgeleide van het jodendom, maar voor het overige zijn joden in Europa nooit meer dan getolereerd, en onderworpen aan beperkende bepalingen met betrekking tot uitoefening van hun godsdienst, beroepen en keuze van woonplaats (Nederland had tot diep in de 19e eeuw beperkingen op het aantal joodse gezinnen per gemeente – al is het de vraag of ze gehandhaafd werden). Jodenvervolging is ook bepaald geen uitvinding van de laatste tijden. Europa is volledig gebouwd op christelijke waarden en komt daar pas de laatste 200 jaar van los. Wie dan roept dat onze Eurpose beschaving berust op joods-christelijke beginselen, miskent dat juist de christenen eeuwenlang hun best hebben gedaan om van die ellendige joden af te komen. Het is niet gelukt, maar er zijn tekenen dat de concurrentie daar anders over denkt.

   

 6. Wilhelmson

  Schijten in eigen nest  geeft best een lekker warm gevoel, ook al stinkt het nogal verdacht !  Niets op tegen. Soms is de drang te groot om op te houden. Kan gebeuren.

  Er is bij dit christelijk-joods, of islam zeer zeker een element van dwang en daar gaat het de auteur natuurlijk vermoedelijk om.  Maar kan je die dwang  verrmijden? 

  Clovis dwong zijn soldaten tot de doop: “Kop af of kop onder.”  Vladimir van Kiev legde het christendom manu militari aan zijn volk op.  Niet dat hij elke Rus het mes op de keel moest zetten, maar hij brak de ruggengraat van de heidense traditie, vertrouwde het onderwijs in monopolie aan monniken toe, en liet hen kerken bouwen op heidense heilige plaatsen.  De deliberaties van het IJslandse parlement rond het jaar 1000 zijn bekend: de vrees voor een militair ingrijpen van de bekeerde Noorse koning was cruciaal in hun beslissing om zich althans pro forma te bekeren.  Ook de onderwerping van heidense volkeren door hun christelijke buren leidde typisch tot dwangbekering, zoals die van de Saksen door Karel de Grote en die van de Balten door de Teutoonse Ridderorde.

  Wat moeten we daar nu van dragen , verdragen behalve de onnozele term die onze verslaving aan een vreemde religie duidt, maar nu eigenlijk eerder  niet  meer dan een cultureel-historische achtergrond beschrijft. Juist of onjuist. Ik laat er alvast mijn slaap niet voor liggen. Ik schijt wel elders .

   

   

   

 7. Mishu

  Geheel tegen mijn goede voornemens in toch even het verhaal van Schut gelezen. Zoals verwacht zonde van mijn tijd. Tunnelvisie en het zoeken naar een stok om de hond (het christendom) te slaan, gekoppeld aan een uiterst gebrekkig inzicht in de (cultuur)geschiedenis. Dat ondanks het christendom de meerderheid van de bevolking (christenen incluis) nog steeds gewelddadige trekjes vertoont, kun je het christendom niet verwijten. Evenmin als de islam kunt prijzen, omdat de meerderheid van de moslims ondanks de jihadistische leer toch vredelievend is.

   

  De passage over het weglaten van verkrachting is te dom voor woorden. Misshcien verdient het voor de onkerkelijke lezer even toelichting dat de volgorde en de samenvoeging van zinnen iets anders is per religie. Alleen de katholieke kerk (maar dat is wel de oudste en verreweg de grootste christelijke stroming) noemt overspel en onkuisheid expliciet, het zit wel degelijk ook in de joodse en calvinistische uitleg. Zie wiki.

   

   

  Indeling van de 10 geboden per godsdienst
  Gebod Joods Orthodox Rooms-katholiek, Lutheraans Anglicaans, Gereformeerd, en andere Protestanten
  Ik ben de Heer uw God 1 1 1
  Gij zult geen andere goden hebben 2 1
  Gij zult geen afgodsbeelden maken 2 2
  Gij zult de naam van God niet misbruiken 3 3 2 3
  Gedenk de sabbat en houd hem in ere 4 4 3 4
  Eer uw moeder en vader 5 5 4 5
  Gij zult niet doden 6 6 5 6
  Gij zult geen overspel plegen 7 7 6 7
  Gij zult niet stelen 8 8 7 8
  Gij zult geen valse getuigenis afleggen 9 9 8 9
  Gij zult de vrouw van uw medemens niet begeren 10 10 9 10
  Gij zult het huis van uw medemens niet begeren. 10

   

   

 8. eenkaa

  kan de dagelijkse standaard redactie Bart niet ruilen tegen Hans Jansen ofzo… kan Bart bij GeenStijl samen met Quid lekker tegen het christendom aanschopen, hoeft niet gefundeerd, kan nodeloos kwetsend.. en kan Hans Jansen hier een inhoudelijk geluid laten horen…

   

  … Het christendom heeft een prachtig succes behaald: in de maatschappijen waar het domineert, of heeft gedomineerd, heeft het iedereen weten te overtuigen van de vanzelfsprekendheid van drie stellingen: ‘De schepper is redelijk en de schepping zit redelijk in elkaar.’ Zonder dat laatste geen wetenschap en techniek. ‘Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.’ Zonder dat gebod geen democratie of rechtszekerheid, en geen vertrouwen in de handelspartners op de markt. ‘Fouten en schuld bekennen, daar knap je van op.’ Dat helpt te zoeken naar fouten van welke aard ook, en de verbeteringen aan te brengen die vooruitgang mogelijk maken.

   

  Alleen erfgenamen van de Joods-Christelijke cultuur denken dat de voorafgaande drie stellingen vanzelfsprekend zijn. Buiten ‘onze’ cultuur worden deze drie opvattingen, waarvan de juistheid oncontroleerbaar is, niet gedeeld. Wie tot onze cultuur wil toetreden, zal die drie punten moeten aanvaarden…..

  (Hans Jansen op GeenStijl.nl) 

   

 9. pietkremer

  Twee zielen, een gedachte. Arabist Jansen wees er in Geen Stijl ook al op dat wij onze vrijheid en welvaart niet te danken hebben aan een religie. Met dit verschil dat Jansen niet alleen wees op het gevaar van de islam maar ook op dat van de EU. Gelukkig zijn de christenen van vandaag de dag voorstanders van scheiding van kerk en staat. Hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden proberen ze ons langs democratische weg op te dringen, maar het blijft bij een poging omdat ze geen meerderheid in het parlement hebben. Het gevaar van de islam voor onze vrijheid is veel groter omdat fanatieke moslims als puntje bij paaltje komt er niet voor terug zullen deinzen hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden aan ons op te dringen middels dreigen met geweld. Zoals Ephimenco zaterdag in Trouw schreef kennen we geen plofchristenen of plofjoden maar wel plofjihadi’s. Maar onze politici maken zich drukker over plofkippen.

 10. rekaba

  Ik ken de geschiedenis van het Christendom in Europa ook niet. Als ik de term ‘joods-christelijk’ hoor denk ik niet zozeer aan christendom en jodendom, ik denk dan aan de bijdrage van joden (vaak ex-jood qua geloof) en christenen (ook heel vaak ex christenen van geloof) aan onze huidige westerse cultuur. De term wordt ook vaak gecomplementeerd met humanistisch: Joods-christelijk-humanistische cultuur. We zijn ergens wel cultureeel-christelijk ook al krijgen de overgebleven christenen er de bibbers van.

   

  Volgens mij gaat het eigenlijk over onze moderne westerse humanistische cultuur en wordt door de termen joods en christelijk alleen twee wortels daarvan erkent.

 11. Jansma

  Een afschuwelijk slecht betoog. Auteur neemt de centrale stelling aan dat wij geen joods-christelijke beschaving zijn en draagt hiervoor niets anders dan drogredeneringen aan welke één centrale lijn volgen: Omdat het Christendom en het Jodendom ook slechte kanten kennen, is onze maatschappij niet Judeo-Christelijk. Ronduit bespottelijk. En daar waar auteur wél heel even de kern van de zaak raakt (Tien Geboden, welke uiteraard de volledige filosofische grondslag vormen van de Westerse cultuur), weet hij niet half hoe snel hij in de volgende ridiculisering moet vervallen. Een hemeltergend (no pun intentended) slecht artikel.

  En dan dit nog:

  – “Neem het libertarisme, die bizarre ikke-ikke-ikke-filosofie die uit de VS komt overgewaaid, maar godzijdank (no pun intended) hier geen poot aan de grond krijgt. Nee, Randofielen, wij willen niet af van het minimumloon, de sociale zekerheid of het Kinderwetje van Van Houten.”

  Het verschil tussen een libertarier en een socialist is dat de libertarier een socialistische samenleving toestaat, maar de socialist absoluut geen libertarische samenleving. Maar dan is het libertarisme een bizarre “ikke-ikke-ikke-filosofie”……? 

   


 12. LiQselotte Krüger

  ALS de Marokkanen in de OOrlog  zij aan zij met de geallieerde de nazi’s bevochten,kan men daarbij  opmmerklen dat deeerste generatie Matokkanen die naar Nederland kwamen OOK werkten en niet crimineel waren,

  DIT probleem kent men sinds de tweede en derde generatie  HOE dat komt ..daar kan ik geen antwoord op geven en de Marokkanen zelf waarschijnlijk ook niet!

 13. Knarsman

  Rechtvaardigen de vele overeenkomsten in het geloof van joden, christenen en moslims wel dat er drie godsdiensten zijn? Zelfs een oppervlakkige lezer van de handboeken van die godsdiensten zal al snel het gevoel krijgen dat er rijkelijk is overgeschreven volgens de nu bekende copy/past-methode, uiteraard met veel toevoegingen, weglatingen, aandikkingen en véél later bedachte wijzigingen.

 14. Jansma

  – “die social(istisch)e samenleving ontstaat (overal) vanzelf”

   
  Werkelijk? Als een soort van natuurfenomeen ontstaan overal groepjes mensen die besluiten om de rest van de bevolking met agressief geweld te onteigenen en onderdrukken? Niets ontstaat vanzelf….Het is het gevolg van menselijk handelen en daarmee een keuze.

  – “En omgekeerd kan een socialist geen libertarische samenleving toestaan om redenen die ik altijd al aangeef/aangaf : het experiment kan onherstelbare schade aanrichten : totale anarchie.”

   

  Nee, de reden dat een socialist geen libertarische samenleving kan toestaan is omdat een socialist geen eigendomsrechten aan individuen kan geven. Geeft de socialist het individu wel eigendomsrechten en daarmee de keuze om vrijwillig mee te werken aan een sociaal stelsel of niet, dan werkt daar natuurlijk helemaal niemand aan mee…Wat denkt u dat er zou gebeuren als de Belastingdienst morgen een hokje op haar aangifte formulieren zou zetten dat u kunt aankruisen met de tekst: “Nee, ik wens geen gebruik van uw diensten te maken en sta derhalve niets van mijn inkomen af”….Dan is er morgen geen socialisme meer. Het zegt alles over de wenselijkheid van een socialistisch systeem. Het zegt alles over de aard en natuur van het systeem. Bijna niemand wil het en het systeem kan alleen bij gratie van overheidsgeweld (of in ieder geval de dreiging hiervan) bestaan.

  – “totale anarchie. Ik zeg niet dat het zeker gebeurt .maar het risico is niet uit te sluiten.”

   

  Dat vind ik nogal een vreemd argument, komende van een socialist. Immers, iedere socialistische samenleving in de geschiedenis van de mensheid is tot nu toe geeindigd in absolute gruwelijkheid, bloedvergieten en barbarisme…Het argument dat libertarisme mogelijk wel eens in chaos zou kunnen eindigen is dan ook wel het slechtst mogelijk denkbare argument om het barbaarse socialisme boven het beschaafde libertarisme te prefereren….. 

  – “Het heeft dus met tolerantie relatief weinig te maken…meer met “”levenswetmatigheden”..”

   

  Grappig dat u dat zegt. De reden dat socialisme niet werkt, nooit gewerkt heeft en nooit zal kunnen werken, komt door de enige levenswetmatigheid waar IEDER mens mee te maken heeft: Namelijk dat voortzetting van het leven het enige primaire doel van het leven als zodanig kan zijn….The nature of reality. En het lijkt mij tamelijk evident dat een individu niet gebaat is bij beroving, onderdrukking en onderdanigheid in het realiseren van het in stand houden van het leven, maar juist exact gebaat is bij het tegenovergestelde: Vrijheid, vreedzaam handelen en leven naar eigen inzicht.

 15. nog_1

  Voor een historicus als u verbaast het mij, dat u klaarblijkelijk niet weet welke enorme impact het Civitate Dei heeft gehad op de invloed van het Christendom in dit Avondland. ‘

   

  Waar haalt U deze fantasie vandaan dat ik geschreven zou hebben dat dit werk onbelangrijk was? Het was/is echter een zeer anti-semitisch werk, en staat (samen met het NT zelf) aan de basis van het christelijk-antisemitisme. Het geeft dus goed aan dat de term joods-christelijk geen inhoudelijke betekenis heeft.

   

  De Joodse invloed op onze cultuur is evident, wederom via het Christendom. De Wet, de vader, de staat, et cetera’

  We hadden al wetten voor het Christendom, net als vaders en staten. Als we kijken naar het ‘joodse’ element in het christendom dan is dat zeer beperkt, daarnaast gaat het vaak om elementen die niet specifiek joods zijn maar uit andere culturen van het MO komen, zoals de Egyptische de Babylonische.

   

  Denk bv aan de 10 geboden, die een kopie waren van de wetten van Hamoerabi en allerminst typisch joods zijn.

 16. V.K.

  -Na ja,  Niet Europa, maar Nederland is wel degelijk een christelijk/joodse beschaving, simpelweg omdat de protestanten het tot in de jaren 50 te druk hadden met de katholieken en vice versa, werden de Joden relatief met rust gelaten.

   

  -Maar ja,ik ga er maar van uit dat tijdens de Bataafse republiek (vrijheid, gelijkheid en broederschap) het fundament van de NL beschaving is. (Felix Libertate)

 17. Jean Wanningen

  Voor een historicus als u verbaast het mij, dat u klaarblijkelijk niet weet welke enorme impact het Civitate Dei heeft gehad op de invloed van het Christendom in dit Avondland. Hier laat ik het maar bij. De Joodse invloed op onze cultuur is evident, wederom via het Christendom. De Wet, de vader, de staat, et cetera.

 18. nog_1

  Cultureel komen we uit een Germaans-christelijke traditie. En zoals in dit artikel al geschreven hebben we het Germaans na WOII uit schuldgevoel vervangen.

   

  @ Jean Wanningen

   

  Om uitgerekend een antisemiet als Augustinus van Hippo aan te halen is wel heel cynisch.

   

  Lees Contra Faustum boek 12 maar eens, waar de bloedschuld van de Joden nog eens extra duidelijk wordt gemaakt;

   

  Abel, the younger brother, is killed by the elder brother; Christ, the head of the younger people, is killed by the elder people of the Jews. 

  So the unbelieving people of the Jews is cursed from the earth, that is, from theChurch, which in the confession of sins has opened its mouth to receive the blood shed for the remission of sins by the hand of the people that would not be undergrace, but under the law.

   

  Tja…Joods-christelijk in optima forma …

 19. santaty

  Gezien de vele reacties heb ik daar weinig aan toe te voegen. Het is een wat beschamend artikel voor ieman die pretendeert om journalist te zijn. De kunst van het journalisme is om alles neutraal en ongeemotioneerd te beschouwen en er vervogens over te schrijven. Dit is een bechamend artkel dat geheel voorbij gaat aan haast 2000 jaar geschiedenis en cultuur in Europa. En waarom??? Populisme, self-promotion? Of gewoon provoceren zoals de football holigans dat doen; doch dan moet u niet schrijven in dit toch wel gerespecteerde dagblad en gaan publiceren in een sekte blad zoals de Groene Amsterdammer of i.d..

 20. Jan Flier

  Ik heb een kaart aan de muur van West Friesland oftewel ‘Het Noorder Quartier´ uit ca 1600. Hier zie je de complete inpoldering van het huidige Noord/Holland. Gestart door monniken van de abdij van Egmond in ca 1200 en zie de mathematische manier wqaarop de Beemster is drooggemaakt. Grondslag voor het plan waarop New York is gemaakt. Het kenmerkende van Holland is dat koningen en keizers geen rol speelden maar de mensen zelf en meestal met behulp[ van een godsdienst al of niet in een kerk. Natuurlijk hebben wij wat onenigheden gehad maar Utrecht was er al in de Romeinse tijd en bestaat nog steeds. Terwijl beroemde steden zoals Damascus en Konstantinopel werden verwoest. We gaan toch niet ontkennen dat Joden een enorme rol hebben gespeeld in dit land, kijk naar de ontwikkeling van Amsterdam. Marokkanen en Turken spelen deze rol niet en zijn er alleen om de belangen van hun land en geloof te dienen. 

  De stemmingmakerij tegen Ayn Rand vind ik niet ter zake. Hiero9ndern hoe zij denkt over de rede en altruisme:

   

  Ethics

  “Reason
  is man’s only proper judge of values and his only proper guide to action. The
  proper standard of ethics is: man’s survival qua man—i.e., that which is
  required by man’s nature for his survival as a rational being (not his momentary physical survival
  as a mindless brute). Rationality is man’s basic virtue, and his three
  fundamental values are: reason, purpose, self-esteem. Man—every man—is an end in himself,
  not a means to the ends of others; he must live for his own sake, neither
  sacrificing himself to others nor sacrificing others to himself; he must work
  for his rational self-interest, with the achievement
  of his own happiness as the highest moral purpose of his life.” Thus
  Objectivism rejects any form of altruism—the claim that morality
  consists in living for others or for society.

   

 21. mart

  Ik als eenvoudige”weggelopen hollander” woon nu alweer 34 jaren in brasil en kan me niet herrinneren ooit lastig gevallen te zijn door belasting inspecteurs of immigratie mensen.Mij is nog nooit gevraagd hier  hoeveel ik wel verdien en hoeveel honden ik heb etcetera.Als ”pensionado”, val ik ook nu  buiten enige belastingheffing hebben gratis medische bijstand …ja ook tandarts, en rij vrolijk en voor naks rond met de stadsbus,en mocht het zo ver komen word mijn lijk opgehaald in een aardig kistje  voor nu .+-10 eurootjes/mnd.Niet gek voor een cristelijk land,waar nog steeds overal kruisjes hangen  ook in de rechtzaal… laat dit zo blijven .Natuurlijk steeds meer criminaliteid,maar wèl bedreven door brasilianen.

 22. Rufol

  Kennelijk begrijpt schrijver niet dat als een gebod zegt, gij zult niet doden, dat het dan ook niet de bedoeling is dat je iemand martelt.

  Als het gebod zegt dat je een anders vrouw niet zult begeren, dat het dan ook niet de bedoeling is dat je vrouwen maar verkracht, ook als ze kennelijk niet bij iemand anders horen. Immers, die vrouw die verkracht wordt behoort altijd aan iemand, hetzij nu, hetzij in de toekomst, hetzij aan ziczelf. Dus niet begeren en al helemaal niet verkrachten.

  Het is als je een puber iets verbiedt en die dan daarna iets vergelijkbaars doet waarvan iedereen (behalve die puber natuurlijk) wel begrijp dat dat dan ook niet mag. Die puber begreep het niet en schrijver ook niet, of wilde het niet begrijpen.

  Wat betreft de vorming van de samenleving in de joodse en christelijke wereld, hoeven we maar te kijken naar hoe men in die wereld met elkaar omspringt. Natuurlijk gaan er dingen mis, maar wie goed kijkt herkent wat de betekenis is geweest.

  Kijk dan eens hoe men in de islamitische wereld met elkaar omgaat en dan weet je zo ongeveer wel genoeg. Daar ontbrak, helaas voor vele vroegtijdige doden en/of mishandelden en/of als slaaf gehouden vrouwen, die joodse en christelijke achtergrond.

  Dit schrijfsel getuigt niet van diepgaand inzicht in de hele materie. Noch van de wens daartoe.

  Wat betreft het vermelden van islamisme. Dat is dan kennelijk weer een van de nieuwe manieren om toch vooral de ellende die de islam over de hele wereld heeft gebracht, aan slechts enkele fanatiekelingen te kunnen toeschrijven.

  Daar waar islamieten zelf zeggen dat er maar een islam is (dus niks geen geleuter over fanatieke en gematigde islam) zijn er vooral in de westerse wereld hele volksstammen die dat onderscheid wel menen te kunnen en moeten maken. De reden waarom moge duidelijk zijn.

 23. Francois Mol

  1. Het Romeinse recht wat zijn invloeden in het latere Europese recht heeft gehad was met name op poten gezet door Justinianus, die Christelijk was.

  2. Napoleon leefde absoluut in een erg Christelijke tijd.

  3. Darwin heeft niet “God vermoord” alleen het scheppingsverhaal.

  4. Libertariers zijn geen egoisten, maar wensen geen bemoeienis van bovenaf (de staat), dat heeft niets met een onwillendheid om anderen te helpen te maken.

   

  Slecht artikel, en erg jammer want ik ben het er wel mee eens dat he onjuist is om te spreken van een Joods-Christelijke samenleving. Ik denk zelf eerder Calvinistisch.

 24. Jansma

  – “kijk nu even om  heen : we hebben ongeveer 200 landen..geen enkel libertarisch..199 (Singapore??) min of meer sociaal of “socialistisch””,, een paar (?) communistisch(?). Dat is toch voor 95 % niet in barbarij en choas geeindigd?”

   

  Kijk nou toch eens over de grens, halo1….. Laat de spruitjeslucht varen, schudt die Nederlandse bambi-naiviteit van u af en neem eens een kijkje! Het is een zooitje op dit bolletje, halo1. Een zooitje! Oorlog, afpersing, onderdrukking, inhumane toestanden overal. Een zooitje waar een heel duidelijk verband in te ontdekken is. De minste “zooi” treft u daar waar de invloed van overheden zo klein mogelijk is en de grootste zooi treft u daar waar de invloed van overheden het grootst is. Go figure.

  – “mijn auto en mijn huis etc zijn toch “”van mij””.wat zeurt u nou!?? We hebben wel degelijk veel eigendomsrechten.. alleen niet de uwe (=1%)..logisch toch!!”

   

  Wanneer gaat u uw Grondwet nu eens lezen? U heeft geen eigendomsrecht daar al het bezit en de inwoners van dit grondgebied de Staat der Nederlanden toebehoren. U heeft geen bezit. Slechts toegestaan bezit. En daarmee is dit bezit geen bezit van u, maar van een ander….De Staat kan uw “bezit” op ieder gewenst moment invorderen.

  – ” al deze desiderata worden nota bene gerealiseerd..ik heb geen enkele extra wens… we hebben helemaal geen libertarische samenleving nodig.!! Die is er n.l. (in bijna ieders beleven) al! “

   

  Dan komen we weer in de definitie kwestie. Als u werkelijk denkt dat geen eigendomsrechten hebben, de helft van uw bezit (als u geluk heeft) ingevorderd zien worden en onderhavig zijn dagelijkse spionage praktijken het equivalent van “vrijheid” zijn, dan zegt dit eigenlijk alles……U bent als de slaaf die van zijn slavernij is gaan houden. U wenst niet eens meer vrij te zijn.

   

   


 25. halo1

  Kijk nu even om  heen : we hebben ongeveer 200 landen..geen enkel libertarisch..199 (Singapore??) min of meer sociaal of “socialistisch””,, een paar (?) communistisch(?). Dat is toch voor 95 % niet in barbarij en choas geeindigd?  De meeste landen draai(d)en redelijk..U schetst hier een karikatuur. En wij hebben het ondanks de EU-ellende nog nooit relatief zo goed gehad.. dan ga je toch geen libertarisch experiment aan…veel te link!

   

  (U)”Geen eigendomsrechten aan individuen””…mijn auto en mijn huis etc zijn toch “”van mij””.wat zeurt u nou!?? We hebben wel degelijk veel  eigendomsrechten.. alleen niet de uwe (=1%)..logisch toch!!

   

  (U) “”Vrijheid, vreedzaam handelen, leven naar eigen inzicht””.. al deze desiderata worden nota bene gerealiseerd..ik heb geen enkele extra wens… we hebben helemaal geen libertarische samenleving nodig.!! Die is er n.l. (in bijna ieders beleven) al!

 26. Phoenix

  Goed artikel. Die term “joods-christelijke beschaving” is inderdaad onzinnig. Christenen verwijzen ook zo graag naar die tien geboden, maar dat slaat nergens op. Houden ze zich soms nog aan “Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is”? Nou, eh neu… die slaan we dus maar even over.

   

  Om nog maar te zwijgen van alle gruwelijke voorschriften in het oude testament. Ja maar… roepen de christenen dan, dat is de oude wet, die geldt sinds het nieuwe testament niet meer voor ons. Nou, dan moet je ook niet steeds die tien geboden uit die oude kast halen. Dat noemen we selectief shoppen: wat in onze moderne tijd een goed idee vinden, rechtvaardigen we met de inhoud uit die oude kast, en de rest stoppen we maar heel gauw weer weg. Niet echt consequent, lijkt me.

 27. cmsuijkerbuijk

  Hier staat namelijk dit artikel tegenover: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1247004/2008/05/09/Allochtonen-speelden-geen-rol-bij-bevrijding-opinie.dhtml

  Het betreft namelijk Marokkanen die zijn aangespoeld in medio 1940 aan de Nederlandse kust. Welgeteld één Marokkaan is gesneuveld bij Assen (Gesneuveld op 09-04-1945 bij Assen, in het kader van de operatie Amherst.) Van welgeteld één Marokkaan is dus bekend dat hij heeft meegevochten in Nederland. Dat is dus te totale Marokkaanse bijdrage aan de bevrijding van ons land! Dat is ook logisch, want Nederland werd bevrijd door Amerikanen, Britten en Canadezen.

 28. Jean Wanningen

  Beste Bart, ik kan wel merken dat dit stuk geschreven is door iemand die de geschiedenis van het Christendom in Europa niet kent. Lees de Civitate Dei eens. Maar ik heb wel weer genoten van je schrijfstijl. Dat dan weer wel.

 29. Breinbrouwsels

  Die zogenaamde Nederlandse of westerse cultuur is hooguit een beetje aan komen waaien. Afkomstig van schade en schande over een periode van een paar honderdduizend jaar. Gij zult niet doden betekende dat je je naaste niet de keel moest afsnijden. Dat gaf maar een hoop gedoe. Je naasten dat waren toen nog hooguit je broer en de buurman. En tijdelijknog wat bevriende figuren in een naburig dorp waar je toevallig even geen oorlog mee had. Ook die vrouw die gij niet zult begeren was die van je broer. Om geouwehoer op feestjes te voorkomen. Dat je de rest van de wereld ging verkrachten deed er niet toe. Waren vijanden, vreemde en concurrerende organismen. Nu mag je helemaal niks meer. Hooguit opzitten en pootjes geven. En de volken van naburige dorpen te vreten geven.

   

  Tegenwoordig plakken de alwetende duiders overal maar een glitterig etiketje op. Net naar gelang het het beste uitkomt. Altijd met de achterliggende boodschap dat gij u naar de wensen van dezen zult gedragen. Met hetzelfde recht te beweren dat onze cultuur er eentje van joods-christelijke waarden is kan ik ook aantonen dat de Marrekane ons van de Duitsers bevrijd hebben.  Ik denk dat Patty Brard en Gordon meer voor onze huidige cultuur hebben betekend dan de joden of de christenen. En Paul de Leeuw en de BigMac natuurlijk.

 30. cmsuijkerbuijk

  “Met hetzelfde recht te beweren dat onze cultuur er eentje van
  joods-christelijke waarden is kan ik ook aantonen dat de Marrekane ons
  van de Duitsers bevrijd hebben
  .”

  Ik zou zeggen: Doe een poging!

 31. philippine

  Nederland een joods-christelijke beschaving?

  Verkeerde titel vind ik.

  Nederland heeft een joods-christelijke erfenis.

  Joods-christelijk erfgoed.

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.