Generaal van Uhm, jihadisten verdienen uw respect niet!

Iemand moet onze oud-bevelhebber aan het verstand brengen dat “respect” voor jihadistische oorlogsmisdadigers geen recht doet aan de herinnering aan gesneuvelde Nederlandse militairen.

Deze column schrijven wordt een lastige klus. Respect voor de Nederlandse strijdkrachten is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader heeft zijn hele leven in de Koninklijke Luchtmacht gediend en hetzelfde geldt voor mijn oudste broer. De beste vrienden van mijn ouders, mijn “ooms”, zijn bijna allen jaargenoten van de Koninklijke Militaire Academie. Generaal b.d. Peter van Uhm had één van hen kunnen zijn.

U kent Van Uhms verhaal ongetwijfeld. De generaal was achtereenvolgens commandant der landstrijdkrachten en bevelhebber der strijdkrachten, Nederlands hoogste militaire functie. Op 18 april 2008 nam Van Uhms leven een dramatische wending toen zijn zoon Dennis – luitenant bij de landmacht – in Uruzgan, Afghanistan werd gedood door een IED, een improvised explosive device, bernbom in het Nederlands. Ondanks dit verlies bleef de generaal in functie, een bewijs van zijn professionaliteit en karakter.

Ontroerend

Precies een jaar geleden verkreeg Van Uhm landelijke bekendheid toen hij een ontroerende speech hield bij de nationale dodenherdenking op de Dam. De generaal vertelde over de motieven die vader en zoon ertoe hadden bewogen te dienen. Hij vertelde over het verlies dat hij voelde toen Dennis sneuvelde en hoe de Dodenherking hem hielp bij het verwerken van dat ongelooflijke verlies. Ik was er diep van onder de indruk.

Daarom schrok ik zeer toen ik gisteren las dat Van Uhm gezegd had “diep respect” te hebben voor Nederlandse vrijwilligers in Syrië en wilde het eigenlijk niet geloven. Helaas, hij zei het echt (in deze knullige, melodramatische draak van een radiodocumentaire): “Laten we blij zijn dat er nog steeds jongelui zijn die bereid zijn om die rol te vervullen…” Die rol verwijst naar de “strijd voor rechtvaardigheid en vrijheid” waarover Van Uhm op 4 Mei 2013 sprak. Een rol die volgens de generaal de Syriëgangers uit de Schilderswijk, het Kanaleneiland en Nieuw-West nu vervullen.

Ik vind het moeilijk een vader (en ook nog eens een militair met zo’n indrukwekkende staat van dienst) die zo’n intens verlies heeft geleden, terecht te wijzen, maar toch is het nodig dat iemand in zijn omgeving Peter van Uhm vertelt over de “jongelui” (deze woordkeuze alleen toont hoe ver de generaal verwijderd is van de realiteit van de polderjihadi’s) die hij zegt te respecteren. Hij schildert hen af als idealistische wereldverbeteraars, moderne verzetshelden, hippies met een Kalasjnikov. Dit is waanzin en ik hoop dat u het mij niet kwalijk neem als ik mij hieronder direct aan Generaal van Uhm richt.

Geachte generaal,

U kunt zich niet erger vergissen! De gedachte dat Nederlandse jihadisten naar Syrië afreizen om de bevolking te helpen tegen een dictator is bespottelijk en gevaarlijk tegelijkertijd. Bespottelijk, omdat het toont hoe weinig aandacht u lijkt te besteden aan hun oorlogsmisdaden. Onthoofden, verkrachten, martelen plunderen – het is het bread and butter van “onze jongens” in Syrië . En sinds kort dus ook zelfmoordaanslagen. De “Nederlandse” vrijwilligers melden zich niet bij de gematigde milities van het Vrije Syrische Leger, zij komen praktisch zonder uitzondering terecht bij Al Qaida-filiaal Jabhat al-Nusra of bij ISIS, de Islamitische Staat in Irak en Syrië, een organisatie zo bloeddorstig dat zelfs AQ-leider Ayman al-Zawahiri er afstand van heeft genomen.

Het ideaal dat de jihadi’s nastreven is niet hulp aan het Syrische volk, dat volk is juist het slachtoffer van de obscurantistische wensdroom van hun door de dood geobsedeerde cultus: een zuiver islamitisch kalifaat, waarin geen ruimte is voor democratie, rechtstaat of universele vrijheden. Waarin vrouwen tweederangsburgers zijn die als zij zich aan hun juk willen ontworstelen, worden vermoord (herinnert u zich Malala Yousafzai nog?). Waarin alleen “puur” soennisme bestaat en iedere andersdenkende wordt opgeruimd: christen, sjiiet, Alawiet, jood, seculiere “afvallige” en zelfs soennieten die niet recht genoeg zijn in de leer. Ik raad u aan de talloze recruteringsvideo’s op het internet te bekijken, Generaal van Uhm. Zij roepen niet op tot hulp aan de Syrische bevolking, maar tot strijd tegen de ongelovigen, tot een heilige oorlog, in een woord: tot jihad.

Ik kan mij niet voorstellen dat u respect heeft voor deze terroristen in de meest zuivere betekenis van het woord, generaal. Hun soort idealisme heeft de 20e eeuw in een nachtmerrie veranderd. Het bemande de gaskamers in Auschwitz, bewaakte de kampen van de Goelagarchipel en bezaaide de Killing Fields met schedels. En nu drijft het de koppensnellers in Syrië. Deze “idealististen” verdienen geen enkel respect en zij verdienen het al helemaal niet op één lijn te worden gesteld met Nederlandse militairen die probeerden in Afghanistan een positieve bijdrage te leveren. Hoe weinig daar in de praktijk ook van is terechtgekomen.

Gevaarlijk

Het feit dat een man van onbesproken karakter als u zegt de jihadi’s te respecteren, juist in een tijd waarin hun oorlogsmisdaden langzaam beginnen door te dringen in de Nederlandse samenleving, is gevaarlijk, want het bevestigt het beeld dat 75 procent van de moslims in ons land al over hen heeft: dat van helden die strijden voor een goede zaak. Gevaarlijk ook omdat beleidsmakers hier toch al geneigd zijn hun ogen te sluiten voor hun misdaden en het gevaar dat zij vormen. (Maar daarover meer in een volgende column.) Als u, Generaal van Uhm, de Syriëgangers al ziet als “idealistische jongelui” die de wereld “proberen te verbeteren”, waarom zouden zij dan onderzoek doen naar hun misdaden, waarom hen in de gaten houden, vervolgen, straffen?

Iemand moet u vertellen dat niet elk idealisme respect verdient, generaal, het gaat wel degelijk ook om de inhoud van die idealen. U bent vast geen cultuurrelativist die vindt dat ieder ideaal even waardevol is als een ander. Nazi’s, communisten, jihadisten… hoezeer u als man van de daad hun moed ook wilt bewonderen, u mag niet de ogen sluiten voor hun misdadige denkbeelden, laat staan voor hun misdaden zelf. De vrijwilligers in Syrië bestrijden – om uw eigen woorden uit de 4 Meitoespraak te gebruiken – niet de onmenselijkheid, zij zijn die onmenselijkheid. U bekritiseert mild hun “modus operandi”, maar generaal, u zou toch moeten weten dat bij terroristen modus operandi en doel gelijk zijn.

U meent dat over de jihadi’s (de enige smaak Syriëgangers die wij in Nederland hebben) “te gemakkelijk” wordt geoordeeld. Had u hetzelfde gezegd over de Nederlandse SS-vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog? Ik heb nooit het voorrecht gehad uw zoon Dennis te leren kennen, generaal, maar ik ben er heilig van overtuigd dat zijn motieven om bij onze krijgsmacht te dienen en naar Afghanistan te gaan, in niets – niets – lijken op die van het Nederlandse jihadistentuig dat Syrië onveilig maakt. Hen veroordeel ik inderdaad met het grootste gemak, voor uw zoon heb ik niets dan respect.

 

Volg Bart Schut op Twitter en Facebook.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

24 reacties

 1. Adriaan

  Ik weet zo net nog niet of Van Uhm hier een plank misslaat. Als je Syrië even verwijdert uit zijn betoog, dan zie je dat hij zegt dat de Jihadstrijders bereid zijn hun leven te geven in ruil voor de, voor hen, goede zaak.

   

  Dit zie ik Europese jongeren nog niet snel doen, om bijvoorbeeld de Brusselse dictatuur met gewapend verzet te bestrijden. Die gooien liever een site de lucht in en bouwen een protestfeestje of iets dergelijks. Dat zet geen zoden aan de dijk.

   

  Ik was en ben niet onder de indruk van de guerilla’s van het Burgerforum. Hier zou ik niet echt bang van worden als Brusselse technocraat.

 2. cmsuijkerbuijk

  Bart, een hele off topic vraag: Je zegt, dat je vader officier bij de KLu is geweest. Mag ik weten of hij misschien in deze hoedanigheid, commandant van het voormalige DSM/Vlb. Wdt is geweest ten tijde van de beruchte “Kruisraketten”? Als dat zo is, dan ken ik je vader want hij was toen mijn commandant en hij was zo’n beetje de “bouwpastoor” voor de aan te leggen infrastructuur t.b.v. de Amerikaanse troepen, die deze raketten zouden gaan beheren.

  Hij was een “no nonsence” officier, recht door zee en hield niet van flauwe kul. Zeker niet als die kwam van de altijd aanwezige demonstranten!

 3. JC

  Van belang is te weten: waarom de gezaghebbende generaal van Uhm deze bijna onverkwikkelijke uitspraak heeft gedaan.

   

  In deze prima bijdrage van Bart Schut had ik graag een gefundeerde zienswijze op deze lastige vraag gelezen. Kan mij overigens goed voorstellen dat deze moeilijk te achterhalen is.

 4. Leo KarelJan

  Weer een teken dat de islamisering en het naar de mond praten van moslims, DE grote problemen zijn in dit verrotte politiek correcte landje. Ook het hijsen van de Marokkaanse vlag op de dodenherdenking in Utrecht is zo’n triest dieptepunt.

  Wat voor ziekte heerst hier toch? Het zal een combinatie zijn van angst voor de islam, lafheid, domheid, indoctrinatie door regentenkliek en media en een door en door politieke “weg met ons” correctheid.

  Je schaamt je de ogen uit je hoofd voor dit zo diep weggezonken landje.

  En ook bewijst die 75% van de moslims die begrip hebben voor de Syrische jihad, dat de meerderheid NIET gematigd is. Er bestaan geen gematigde moslims, hooguit een kleine minderheid “gemakzuchtigen”.

   

 5. Ian

  Moeten we hier dan nog verbaast over zijn? Heel defensie bestaat uit PvdAmbtenaren die de afgelopen decennia zorgvuldig gekozen, benoemd en gepromoveerd zijn. Het enige waar ze zich druk over maken is of ze een dienstauto krijgen, er een streepje of sterretje extra bijkomt en of ze in een hogere loonschaal terecht komen. Het is een lachertje die hele defensie, en van Uhm is gepromoveerd tot policor-clown bd annex buikspreekpop voor de inmiddels machtige weg-met-ons brigade en dito zelfbenoemde ‘elite’ die hier en in Europa de dienst uitmaken.

 6. Ludovic

  Hoe is deze ‘dorpsidioot’ ooit opperbevelhebber in NL kunnen worden. Levensgevaarlijk dus?

 7. Antivenin

  Hier zakt je broek toch gewoon van af.

 8. Dick Kraaij

  Er klopt iets niet aan het optreden van Van Uhm. Alsof hij het van hogerhand heeft moeten opnemen voor de Syriëslachters. Alsof (vermeende) Uhm-fluisteraars het in hun broek doen voor de teruggekeerde jihadisten en met vreze en beven de sociale cohensie proberen bewaren. Alsof de theedrinkers invloedrijker zijn dan ooit.

 9. LantR.fant

  in zijn beroep en als mens. In vind de commentaren hierboven daarom erg bot. Vooralsnog is het een eenmalige uitglijder en we weten niet wat de achtergronden hiervan zijn. Geeft de man daarom het voordeel van de twijfel.

 10. Bart Schut

  Een en dezelfde, ik zal hem de groeten doen.

 11. H. Numan

  @ Dick Kraai:

   

  Alle benoemingen boven de rang van luitenant-kolonel zijn politiek. Als je geen lid bent van een politieke partij is dat je maximale eindrang. Om generaal te worden moet je lid zijn van de (op dat moment) juiste partij.

   

  De uitspraak van Van Uhm is zo dom en zo kortzichtig dat ik me niet kan voorstellen dat hij dit zelf verzonnen heeft. Zoek uit van welke partij Van Uhm lid is en je weet vanuit welke hoek het komt. Ik gok op CDA.

 12. Ronald

  Bart, voor een groot deel ben ik het met deze tekst van je eens. Maar ik zou graag zien dat je de hoofdschuldigen zou veroordelen, want enige nuance richting generaal b.d.  Van Uhm is wel op zijn plaats.

  Ik heb me in deze zaak vanaf zaterdag 3 mei verdiept naar aanleiding van een de tekst in NRC/Handelsblad Bijlage Lux, 03 mei 2014 blz. L26 ; in rubriek  Uitgelicht zondag.

   

  Radio. Vrijwillig ten oorlog
  Twee ouders over hun gesneuvelde zonen en de zin van oorlog, van loopgraven in België tot de missie in Afghanistan en Nederlandse jongeren die afreizen naar Syrië.  Ook jongens die vanuit Nederland naar Syrië gaan om daar te vechten verdienen respect, aldus generaal bd.  Van Uhm in deze uitzending.

  Daar heb ik op gereageerd naar wat vrienden en bekenden met gelukkig een beperking.en wel bij deze e-mail ben ik er van uitgegaan dat NRC/Handelsblad in dezen correct heeft bericht.

  Na het volledig beluisteren van de uitzending heb ik dezelfde mensen het volgende geschreven.

  Eerder schreef ik u over de de radiouitzending Verloren Zonen op zondag 4 mei waarin ook  generaal b.d.  Van Uhm sprak. Deze uitzending kunt u nog eens beluisteren m.b.v.

  http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-05-04/21:00

  Wanneer u weinig tijd hebt beluister dan drie passages namelijk van 28. 45 tot 32.45  en vooral de volgende twee van 32.27 tot 34.23  en  van 37.42  tot  34.23   (32.27 betekent hier 32 minuten en 27 seconden). De tijd staat rechtsonder net voor het luidsprekertje vermeld.

  Mijn reactie na het beluisteren is als volgt.

  Enerzijds is de beschrijving in NRC/Handelsblad (zie boven) te kort door de bocht en daarom tegenover  generaal b.d.  Van Uhm NIET CORRECT. Hij brengt het met een enerzijds en anderzijds.
  In de derde passage krijgt hij de vraag: Vindt u het moeilijk als wij uw zoon gelijk stellen met een jongeman die nu in Syrie vecht vanuit Nederland? de heer Van Uhm  zegt enerzijds kan ik dat wel wat de gedrevenheid betreft en anderzijds wat niet te vergelijken is, is het beeld waarvoor ze gaan.

  Anderzijds  vind ik de vraag van de interviewer veel te positief voor een jihadist en vind ik het antwoord van generaal b.d.  Van Uhm wel correct maar te passief. Hier was een scherpe veroordeling op zijn plaats geweest op het gedrag van dergelijke milities die én gericht burgers vermoorden en/of verdrijven omdat ze Christen, Aleviet of Koerd zijn, én (af en toe?) gevangenen onthoofden.
  Milities die vechten voor  een fundamentalistische islamitische staat, waarin de rechten van
  niet-fundamentalistische moslims en alle andere groepen mensen ernstig worden geschonden. Een soennitisch Iran.  Vrouwenrechten? Homorechten?

  Dat is mijn bezwaar tegen de hele uitzending Verloren Zonen. Ik vind deze uitzending – uitgerekend op dodenherdenking  –   beledigend vooral voor zowel de geallieerde militairen als voor de verzetsmensen (de overlevenden en de gesneuvelden). En zelfs voor andere militairen die alleen als militair hebben gevochten, maar geen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. En ook voor alle vermoorde joden in de Sjoa (Holocaust) en de overlevenden en nabestaanden. De vaak gebruikte, maar helaas ook misbruikte leus:  Nooit meer Auschwitz  wordt zo wel in een heel cynisch daglicht gesteld.

  Hoe zou men de vraag van de interviewer aan generaal b.d. Van Uhm hebben gevonden indien de vraag als volgt zou zijn gesteld: Vindt u het moeilijk als wij uw zoon gelijk stellen met een jongeman die in WO II aan het oostfront vocht vanuit Nederland?
  Waarbij het dan wel om een Nederlandse vrijwilliger gaat die als SS’er  ook joodse burgers in Oost-Europa heeft vermoord.

  Waarom kunnen wij in Nederland juist i.v.m. Nooit meer Auschwitz niet ook die islamitische milities, strijdgroepen om bovengenoemde redenen veroordelen? Waarom is men daar in Nederland (vaak) niet toe in staat? Lijden we aan sociaalpsychologische dwaling (bezetting?) waarbij wij alleen nog selectief Nooit meer Auschwitz (durven? te) gebruiken? Dat zou toch pas echt een gotspe zijn.

  Tenslotte

  De uiterst kritische reactie in NRC/Handelsblad had volgens mij i.p.v. op  generaal b.d.  Van Uhm  veel beter gericht kunnen zijn op deze uitzending en de makers daarvan.

  Verloren Zonen is een programma van Hasan Evrengün, Robert Wichink en Joost Wilgenhof
  bron: http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/v/verloren-zonen—een-eeuw-vrijwillig-ten-oorlog.html 

   

 13. Bes Tolen

  Van Uhm heeft last van het Stockholmsyndroom. Hij heeft immers een zoon verloren. Veel mensen, die iets ernstigs  als het verlies van een geliefde als bijvoorbeeld een zoon of dochter overkomt, komen daartoe. het Stockholmsyndroom. Maar ik moet nog iets kwijt. Het zit ook in het christendom en dat gaat vanwege de invloed op de maatschappelijke cultuur ons allemaal aan als Nederlanders en Europeanen. Het is geen voordeel te noemen maar veelal is het bijzonder nadelig. Daardoor wordt -bijvoorbeeld- de schuld aan iets ernstigs niet neergelegd bij degene die de schuld heeft maar dat men als betrokkene, ja zelfs als ernstig slachtoffer, de schuld op zich neemt. Zo zit de cultuur vol verwerpelijke en valse valkuilen. Dat moeten we niet willen. Ik moet eigenlijk zeggen dat we in Nederland en Europa veel te tolerant zijn tegen allerlei criminaliteit. Daarmee doen we ieder ander dan de criminelen te kort. 

 14. Knarsman

  Het is te hopen dat het slechts gaat om een ‘Korte Verstandsverbijstering’ die de generaal alsnog publiekelijk weet te overwinnen. Plublicitair is het een ramp die moordlustige moslims zullen proberen uit te buiten en waar geen kruid tegen gewassen is.

 15. cmsuijkerbuijk

  “En een vergelijking met de SS zou ik gezien je leeftijd helemaal niet maken.”

  Waarom zou dat niet mogen? Ook zij vochten voor hun idealen. Ook zij begingen onvoorstelbare wreedheden. Ook zij waren verblind door de propaganda. Ook zij vochten voor een, in hun ogen betere wereld!

  Deze Generaal b.d. is volkomen het pad kwijt, want met deze uitleg, mag en kan je niemand meer veroordelen om zijn doen en laten. Ik noem een Tanja Niemeijer. Die strijdt óók voor haar idealen en let daarbij niet op een dode meer of minder. Maar dat mag natuurlijk van de generaaal én Kees Jan Dellebeke. Zij heeft alleen (nog) niet de “pech” gehad, te sneuvelen!

  Wat een waanzin, om, dat ook maar énigszins goed te praten.

  Als deze beesten, want zo gaan ze ook te keer en zijn het predikaat “mens” niet eens meer waardig, wérkelijk de wereld willen verbeteren, dan zijn daar véle andere en wél respectvolle manieren voor!

  Ik snap niét, hoe je ook maar er aan kunt dénken, om deze man, die overigens écht hulp nodig heeft, nog kunt verdedigen ook! Hij steekt een dolk in de rug van zijn eigen zoon!

 16. Kees Jan Dellebeke

  Beste Bart,

  Als dit jouw foto is boven je column, dan verraadt jouw leeftijd ook dat je weinig historie hebt. Maar dat je niet kunt luisteren en interpreteren is wel heel erg jammer. Ga eens in gesprek met de heer Van Uhm en vraag hem naar verduidelijking die je kennelijk nodig hebt om zijn uitspraken in de door hem bedoelde context te plaatsen.

  Wees een echte vent en vraag een interview met Van Uhm aan.

  En dan niet alleen de juiste vragen stellen maar ook GOED LUISTEREN.

  Van heeft respect voor jongelui die hun nek uitsteken voor een betere wereld en daarbij -als ze pech hebben- sneuvelen. Hij zegt nadrukkelijk dat het niet zijn wereld is. En een vergelijking met de SS zou ik gezien je leeftijd helemaal niet maken.

 17. Beukman

   

  Misschien verzacht Van Uhm met zijn merkwaardige opmerking voor zichzelf wel het pijnlijke feit dat de Uruzgan-missie ook weinig zoden aan de dijk hebben gezet, en onze 25 jongens ter plekke voor weinig tot niets zijn gestorven.

 18. Richard van Ravenstijn

  Er is iets ernstig misgegaan met Dhr. van Uhm  — Spijtig, wantik heb hem immer hooggeacht — 

  hopelijk beseft hij dat hij met zijn uitspraken ‘”van ’t padje af raakt”.

   

  Zo willen we deze man niet blijven herinneren !!!

 19. cmsuijkerbuijk

  Dit vind ik nou erg leuk en het bewijst, dat de (KLu)wereld maar klein is! Wens hem het allerbeste van me, ook al zal hij me hoogstwaarschijnlijk niet herinneren!

 20. louis-portugal

  Goed stuk Bart.

  Hij zal teveel contact hebben gehad met amerikaanse, EU en enkele nederlandse oorlogshitzers zoals een timmerfrans..

  Onwillekeurig moest ik even denken aan oud.hoofdinspecteur Riessen die bij P&W ooit vond dat de 540.000 nederlanders die op Wilders gestemd hadden maar gedeporteerd moesten worden.

   

 21. baksteen

  aanvulling: Op 17 april werd van Ulm benoemd in zijn nieuwe functie, op 18 april sneuvelde zijn zoon. Het huis stond nog vol met de bloemen.

   

 22. tonzwart

  Dick Kraaij kon wel een gelijk hebben. De uitspraken van van Uhm zijn wel heel erg politiek correct.

  Overigens is het begrip “polieke correctheid” niets anders dan het taalgebruik zodanig filteren en aanpassen, dat linkse mensen zich er niet aan storen….

 23. Altea-Hills

  Dan heb je als dorps gek ene Uhm rond lopen,en ook ene Bart shut,en nog vinden de linkse gekken niks te gek.

  De import van vreemdelingen heeft alleen de degeneratie bij de autochtone Nederlanders van linkse snit opgelevert.

  Verdwazing !

 24. janzwitser

  De vader verraadt zijn in Afghanistan gesneuvelde zoon.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.