Wanda de Kater en de betuttelbrigade

Gisterenavond verscheen Wanda de Kanter weer eens bij Knevel en van den Brink, de rising star van de anti-tabakslobby.

De vrouw die we onder meer kennen van haar eerdere project waarbij mensen achter de vermeende tabakslobby aan de schandpaal genageld werden, inclusief hun familie. De (zoals overigens voor de meeste tabakspaternalisten geldt) ex-roker, kwam namens de stichting rookpreventie jeugd waarbij in haar nieuwste project kinderen worden ingezet om politici te beïnvloeden dat er geen tabak meer wordt verkocht in de supermarkt.

Terwijl de tabaksaccijnzen zo hard zijn gestegen dat inmiddels van elke euro die aan tabak uitgegeven wordt bijna 80 cent naar de staat gaat en er op bijna elke openbare locatie een rookverbod geld, is de tabaksindustrie aan de winnende hand. Als we mevrouw De Kanter moeten geloven althans. Er is een reclameverbod voor de tabaksindustrie dat zo streng is dat er niet gefilmd mag worden op de fabriek van Philip Morris maar voor de betuttelbrigade wordt een uitzondering gemaakt. Met gebruik van kinderen uiteraard, naar goed communistisch voorbeeld.  

Ieder jaar krijgt het KWF miljoenen euro’s subsidie, om van te lobbyen en om de publieke opinie over roken te beïnvloeden, waar onder meer de tergende “roken is zóóó…”-spotjes van worden betaald. Daarmee doet de organisatie qua budgetten zeker niet onder voor de tabaksindustrie. In de EU wordt inmiddels gesproken over een verbod op smaakstoffen in sigaretten waarmee onder meer de mentholsigaret verboden zou worden. Maar de tabaksindustrie zou aan de winnende hand zijn, simpelweg omdat tabak nog (onder zeer streng-gereguleerde omstandigheden) verkocht mag worden. Als dat winnen is, wil ik niet weten wat verliezen is.

Het opvallendste was nog om te zien dat de tafel zover meeging in haar verhaal, met de criminalisering van tabaksbezit als uitgesproken einddoel. Het is een rare gewaarwording als Hans van Baalen nog de verstandigste man aan tafel lijkt te zijn. Andere tafelgasten droegen zelfs verdere betuttelmogelijkheden aan, na de sigaret moesten andere ongezonde (maar oh zo heerlijke) gewoonten als alcohol en suikerrijk of vet eten volgen. Het is een tendens die gestart is met de demoniseren van de roker en (als we hem niet voortijdig weten te stoppen) zal eindigen met een verbod op alles wat lekker is.   

Niet-roker wees gewaarschuwd! Ook als je roken vies vindt en ja, zelfs als je denkt het recht te hebben om voor andere mensen de gezondheidsrisico’s af te wegen: op een dag pakken ze jou. Iedereen heeft z’n guilty pleasure, of dat nu suiker, vet, koffie of alcohol is. Nu al volgt er een strenger alcoholbeleid na een serie antitabaksmaatregelen. De tabak kan en zal fungeren als het eerste dominosteentje in een serie van verdere betutteling. Valt de sigaret, zullen de anderen volgen. 

Een vrolijke toekomst gewenst.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. HaJoGe

  Heb jarenlang 2 builtjes zware shag per 3 dagen gerookt. En ben, 6 jaar geleden, gewoon vande ene dag op de andere gestopt.

  Wat ik nog mis in de opsomming is sex. Dat is, ook voor jongeren, buitengewoon leuk. Ik ben benieuwd wat ze daaraan gaan doen – ze kunnen beginnen – om te oefenen – het te verbieden aan immigranten.

 2. Frits B

  Wanda de Kanter is longarts in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Ze kent dus helaas uit de eerste hand de mogelijke gevolgen van roken. Dan wil je wel eens wat fanatiek worden. 

 3. JC

  Beste Frits B,

   

  Dank voor uw reactie. Ik realiseer mij hierdoor, dat ik ook iets te fanatiek was in mijn oordeel. Het door u ingebrachte feit noopt mij tot een ruimere bocht, wat mijn laatste zin betreft. Blijft het feit, dat ik het jammer vind, dat er geen antwoord (meer) komt op de vraag, die ik stelde. Ik zou het ook zeer op prijs stellen als de strijders voor de goede zaak, zoals mw Kanters, want zo zie ik dat natuurlijk wel, zich ook niet over die vraag zouden kunnen of willen buigen. Want: hoe belastend is de uitstoot van vliegtuigen uiteindelijk voor de longen van de aarde en voor onze longen? Wij weten het niet.

 4. JC

  Ik bedoel natuurlijk wèl over die vraag zouden willen of kunnen buigen.

 5. R. Hartman

  Wanda is dus in de eerste plaats ex-roker, en dat zijn vaak fanatici, ook als ze niet in een ziekenhuis werken. Maar ook als ze ‘de mogelijke gevolgen van roken’ beroepsmatig meemaakt (als het al waar is, ik heb daar om diverse redenen grote vraagtekens bij) geeft dat haar niet het recht om voor anderen te bepalen wat ze wel of niet toto zich mogen nemen.

   

  Het zelfbeschikkingsrecht is een kostbaar en overvreemdbaar recht, dat de basis van uw vrijheid vormt. Wie toestaat dat daar aan geknaagd wordt, zelfs al zouden de intenties daarachter ‘goed’ zijn, staat toe dat hem zijn vrijheid wordt afgenomen.

   

  Het moet maar eens afgelopen zijn met de bemoeizucht van lieden die menen anderen tegen zichzelf te moeten en mogen beschermen.

   

  Overigens mist de auteur iets in zijn waarschuwing in de laatste alinea: dat eerste dominosteentje is allang gevallen: de War on Drugs. De Drooglegging is uiteindelijk teruggedraaid, nadat deze Amerika van een land van bierdrinkers in een land van whiskydrinkers had omgevormd, net zoals de ban op opiaten voor de enorme toename van harddrugs heeft gezorgd (vroeger zat er cocaïne in Coca Cola, zoals er alcohol zit in bier). Alle problemen zijn pas ná het verbod erop ontstaan, net als bij de Drooglegging het geval was.

   

  Tabak is een product dat al eeuwen mensen genot verschaft, en het verbannen zal hetzefde effect hebben als de Drooglegging en de War on Drugs, en nog zo wat andere verboden. Het creëert misdaad, kost (extra, zo u wilt) mensenlevens en ontwricht de samenleving. Type als Wanda zijn daar in hun fanatisme blind voor, men vind zichzelf o zo goed bezig. Maar dat zijn ze dus niet, ze zijn de bijl aan de wortel van onze vrijheid.

   

  Prima als types als Wanda om hen moverende redenen wensen te stoppen met roken, maar totaal abject dat zij anderen ook verplicht willen laten stoppen, onder bedreiging met het pistool van de staat. Het zijn hun zaken niet. En nee,ik rook zelf dus niet.

   

 6. R. Hartman

  “Ik meet hieraan af of haar geuite zorg oprecht is.”

  Of die zorg oprecht is of niet (ik vrees dat het meer een hang naar macht, naar ‘kijk mij eens goed zijn’ is dan wat anders) is volkomen irrelevant.

  Ze heeft domweg het recht niet zich er mee te bemoeien. Zie mijn reactie hierboven.

 7. De man uut Limburg

  Na vier weken ben je levenslang verslaafd.

  Goh, dit wist ik echt niet. Ik heb gerookt zo vanaf mijn 30-ste jaar tot begin 50-ste jaar en kon zomaar in een keer – zonder problemen – ermee stoppen.

  Dus levenslang verslaafd?? Wat een onzin.

 8. JC

  Beste Pimsch,

   

  Op hoeveel plaatsen mag u, als volwassene, nu niet meer roken waar u dit eerst wèl mocht?

   

  Ik heb ook gerookt, van mijn 14e tot mijn 30e, van de ene op de ander dag in een keer gestopt (toen ons eerste kind geboren was). Stoppen is lastig, maar niet ondoenlijk. Ik rook nu al meer dan 30 jaar niet meer.

   

  Het kan zijn dat men (de anti-rooklobby en de overheid) het roken op grond van gezondheidsredenen wil verbieden, maar dan begrijp ik niet waarom er geen onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de uitlaatgassen van vliegtuigen en auto’s op de gezondheid van mens en dier. En op het klimaat niet te vergeten.

   

  Het lijkt mij dat mensen oud en wijs genoeg zijn om zelf te bepalen of zij wel of niet zouden moeten willen roken, als de overheid zaken als dat voor mensen gaat bepalen, wordt dat veelal betutteling genoemd. De betutteling vind ik al veel te ver gaan, maar de inconsistentie in dat beleid (zoals hiervoor aangegeven) ergert mij mateloos.

 9. R. Hartman

  Alcolhol is zo verslavend dat je er bijna nooit meer vanaf komt. Klinkt bekend?

  Zelf nadenken en onderzoek doen is een stuk nuttiger dan voorgekauwde propaganda napraten.

  Waar een wil is is een weg. Alleen wordt het niet willen zo vreselijk gefaciliteerd dat die weg door de niet-willers nooit gevonden hoeft te worden.

  Zoals Dalrymple al eens heeft beschreven is ‘afkicken’ van heroïne niet erger dan een stevige griep. En is proefondervindelijk vastgesteld dat zij die ‘onder begeleiding’ afkicken veel meer ‘ernstige symptomen’ vertonen dan zij die menen niet ‘bewaakt’ te worden. Het is allemaal theater, een schreeuw om aandacht. Zonder ‘publiek’ geen theater.

  Aangeleerd slachtofferisme.

 10. Pimsch

  Uitzonderingen bevestigen de regel.

   

 11. JC

  Ik rook niet, ik drink nagenoeg niets wat alcohol bevat, rijd zeer weinig met mijn auto en ik vlieg niet. Zijn voor mij geen principes, maar ik heb het niet nodig en geef er niks om. Bovendien vraag ik mij af welke van de 4 het meest schadelijk is voor de aarde, voor mij en voor anderen. Helaas komt daar geen antwoord (meer) op. Belangenkwestie, hè. Hoe zit dit met mevrouw Kanters. Ik meet hieraan af of haar geuite zorg oprecht is.

 12. Pimsch

  Nicotine is zo verslavend dat je er bijna nooit meer vanaf komt. Het is gewoon een ordinaire drug en moet onder de opiumwet vallen. Er zijn zoveel wetten die iets verbieden. Is dat betutteling? Is het betutteling dat je geen woninginbraak mag plegen? Is het betutteling dat kinderen op school geen cocaine mogen gebruiken?

  De schrijver draaft veel te ver door.  Waar beweert mevrouw De Kater dat tabak voor volwassenen moet worden verboden? Zij pleit voor anti-rookmaatregelen voor de jeugd. En wie eenmaal volwassen is (wettelijk vanaf 18 jaar) zal minder geneigd zijn om met roken te beginnen. Na vier weken ben je levenslang verslaafd.

  NB. ik ben op de middelbare school begonnen met roken en al veertig jaar verslaafd.

   

 13. JC

  Beste R. Hartman,

   

  Waar het in uw betoog het verbieden betreft ben ik het volkomen met u eens. Waarschuwen voor de gevaren van roken (zoals bijvoorbeeld kanker, copd, enz.), vind ik een goede zaak. Maar dan wat mij betreft niet alleen betreffende het roken, want dan laat je andere probleemgebieden (uitlaatgassen vliegtuigen en auto’s ) teveel onderbelicht. En er wordt al heel heel lang om meer informatie/onderzoek naar de effecten voor de gezondheid van de mensen als gevolg van genoemde problemengebieden gevraagd, maar die informatie en onderzoek komt er niet en zal er ook niet komen. Het ergert mij keer op keer, dat er al heel lang bijna krampachtig een felle en waarschijnlijk zwaar gesubsidieerde anti-rookactie gevoerd wordt, en dat de andere probleemgebieden blijkbaar (en gelet op de langdurig bestaande vraagstelling) willens en wetens buiten beeld gehouden worden. Met het oog op de grote werkgelegenheid die genoemde probleemgebieden met zich meebrengen is dat anderzijds ook wel te begrijpen, maar dan komt de krampachtigheid, waarmee men (de anti-rooklobby en de overheid) het roken nagenoeg overal wil verbieden wat hypocriet over. Zoals gezegd: ik rook ook niet.

 14. Jean Wanningen

  Eens, volledig eens.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.