Herkomst misdadigers noemen mag niet meer

Stimuleert ‘onderbuikgevoelens’

 

 

 

Twee onvervalste goedmenschen, ‘filosofe’ Lotte Houwing en acticvist Kwinten Keesmaat (what’s in a name?) bepleiten in een opiniestuk in De Volkskrant voor het stoppen met het vermelden van de herkomst van wetsovertreders. Dat zou slechts ‘onderbuikgevoelens’ en ‘populisme’ aanmoedigen. I kid you not.

Jongedame en heer schrijven, ik citeer:

“Racistische onderbuikgevoelens in de maatschappij worden aangewakkerd door het beeld wat de media schetsen door te berichten over cijfers van verdachten, en door herkomst van personen te vermelden als ware het een relevant aspect van de gebeurtenis.”

Kunnen deze twee idealistische dagdromers niet eens een keer een koude douche nemen? Misschien dat dan hun denken wat helderder wordt. Het zijn niet de media berichten over de herkomst van de daders die de criminaliteit veroorzaken, maar toch echt die mensen zelf. En inderdaad, het zijn vaak niet-westerse allochtonen en voormalige oostblokkers. Heel goed juist om de herkomst te blijven benoemen, dan gaat er misschien ooit eens een keer een lichtje branden in die wereldvreemde goedmenskoppen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. Juul 2

  Dergelijke mensen zijn dermate kwaadaardig realofoob, dat zij werkelijk structureel rascisme in Nederland totaal over het hoofd zien. Afgezien van afrekeningen tussen Marokkaanse drugsdealers is criminaliteit door Marokkanen in 99 van de 100 gevallen namelijk bewust gericht tegen alleen niet-Marokkanen. Al decennia een plaag ondertussen, maar het beestje bij de naam noemen is dan weer wel rascisme? Als de hoeveelheid criminelen onder Marokkanen slechts ongeveer de hoeveelheid was van het totale aantal verwerpelijke neo-nazi’s en echte (!) autochtone rascisten in Nederland, was het naar alle waarschijnlijkheid overheerlijk rustig in Nederland. 

 2. Johanna

   laat ze er zelf voor zorgen dat ze in alle criminaliteitsstatistieken van   licht tot  de zwaarste  misdaad onderaan de lijst komen.  Nu willen ze altijd de hoofdprijs winnen.  Dat kun je toch niet verbloemen?

 3. Two Ravens Black Kettle

  Het enige wat je hoop is dat deze twee figuren eens flink het slachtoffer worden van hun geliefde knuffeldaders ipv. onschuldige mensen.

 4. Johanna

  Mogen we binnenkort ook niet meer benoemen wie de jihadterroristen zijn? Die mensen  kelen  en  het hoofd eraf snijden.  Let wel vaak met een mes.  Frans Timmermans noemde ze “mensen”. Frans heeft een goed begin gemaakt.

 5. cmsuijkerbuijk

  “Frans Timmermans noemde ze “mensen”. Frans heeft een goed begin gemaakt.”

  ZimmerFranz is dan ook geabonneerd op de “GutMenschBode”. Hij zal dat “opiniestuk” (heh) dan ook al wel gelezen hebben en meteen de daad bij het woord gevoegd!

 6. Mar

  Nou Jean, een koude douche nemen voor je een stukje schrijft,  is voor jou ook wel aan te raden. Je vliegt er weer als een doldrieste in, als ik het mag zeggen 🙂

   

  Ik ben een voorstander van het beestje bij de naam noemen. Schept helderheid en dwingt vooral politici tot zich houden aan feiten.

   

  Voorwaarde is wel dat media en aanverwanten alles melden zonder aanzien des persoons.

 7. Moria de Quéribus

  Tien, twintig, dertig en veertig jaar geleden verschenen in de Volkskrant artikelen van gelijke strekking, in soortgelijke bewoordingen. 

  Toch kan de vraag gesteld worden wat het belang is van het noemen van de afkomst. 

  De belangstelling ervoor komt m.i. voort uit het feit dat de hoge criminaliteit onder allochtonen argumenten zijn tegen het vreemdelingenbeleid als gevolg waarvan deze mensen in Nederland zijn en veel Nederlanders niet begrijpen waarom als deze mensen nu eigenlijk zich in Nederland zouden moeten kunnen vestigen. Maar dat mag nog steeds geen vraagstuk zijn…

  Voor wie echter gelooft dat we met een verantwoorde of acceptabele immigratie te maken hebben moet het niet uitmaken waar de wortels van de wetsovertreders liggen. 

  De vraag is dus op wat voor ‘lichtje’ Jean precies doelt. In welke afweging zou de hoge criminaliteit onder allochtonen een punt van overweging kunnen zijn, en welke conclusie volgt daaruit? 

 8. pietkremer

  In Elsevier van deze week en in Trouw van zaterdag een artikel over de 31 instanties die zich in Amsterdam bezig houden met de top 600 criminele jongeren van Marokkaanse afkomst. De conclusie is dat het allemaal boter aan de galg is, want die gasten staan niet open voor al die reikende handen. Er is al voorgesteld om de bemoeienis uit te breiden tot een top-1000. In wezen vergeefse moeite, want het helpt allemaal geen steek. Volgens die brave Hendrik en Hendrikje zouden zulke artikelen ook beter niet gepubliceerd kunnen worden om geen onderbuiksgevoelens aan te wakkeren bij autochtone Nederlanders. Maar ook zonder zulke artikelen, zijn autochtonen op de hoogte van de oververtegenwooriging van Marokkanen, Surinamers en Antillianen in de misdaadstatistieken. Die autochtonen zijn er immers zelf slachtoffer van. Neem al die /amsterdamse winkeliers die bestolen worden. Ik werd deze week benaderd door een buurvrouw die twee Marokkanen bij haar in de tuin ontwaarde die controleerden of er iemand thuis was.En dat op ons dorp ons dorp. De crimineeltjes zelf maken zich er niet druk om of hen nu al dan niet de maat wordt genomen in zulke artikelen. Het probleem wordt alleen maar groter. De meerderheid van die crimineeltjes bestaat uit loopjongens van grote criminelen. De slimmerikken stoten door naar de grote misdaad. De minder slimme verlaten de criminele wandel tegen hun 35ste verjaardag. Dan is de fut eruit en gaan ze in de vut van een bijstandsuitkering, al dan niet getrouwd. En getrouwd zorgen ze voor een nieuwe generatie crimineeltjes. Het is in ieder geval een troost dat er door wetenschappers op wordt gewezen dat die criminelen, ook al zijn ze groot in getal, toch maar een minderheid uitmaken van de Marokkaanse,
  Surinaamse en Antilianse bevoilkingsgroep. Media die de afkomst verzwijgen, nemen ons en zichzelf in de maling.

 9. Els

  “De meerderheid van criminelen is zonder twijfel rechtshandig”.

   

  Poeeeh hé, ben ik even blij met m’n linkerpoot!

  Mij pakken ze dus niet als ik een kraakje heb gezet 🙂

 10. Rob Spier

  Afkomst noemen is totaal overbodig. Bij de meeste vergrijpen kun je er gevoeglijk van uitgaan dat ze begaan zijn door allochtonen.

  Eenvoudiger is het dus om in de uitzonderlijke gevallen waar het een blanke, autochtone Nederlander betreft dat feit te vermelden. Gewoon, uit nostalgische overwegingen.

 11. Yato

  Het is een ongeschreven regel dat als de afkomst er niet bij staat, vergrijp in kwestie door een blanke, autochtone Nederlander is gepleegd. Dus niet meer dan logisch dat links zoiets voorstelt.

   

  Uiteindelijk is het juist objectief dat de afkomst dan vermeld wordt. Immers een groep in kwestie is volledig zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Willen ze af van een slechte naam en een slechte reputatie dan is er slechts één middle: Stoppen met crimineel gedrag.

   

   

 12. Ales

  Tja, laten we de 2e Wereldoorlog en de Holocaust ook maar niet meer toeschrijven aan de Nazi’s. Dat is stigmatiserend voor die vele Nazi’s die nooit wat gedaan hebben. Denken deze wereldvreemde NSB’ers nou werkelijk dat door de afkomst van misdadigers niet te vermelden dat smerige kafir anno 2014 zich nog in de luren laten leggen?

 13. Frits B

  in de goedheid hunner harten dat afkomst van criminelen net zo weinig van belang is als het feit dat ze links- of rechtshandig zijn. De meerderheid van criminelen is zonder twijfel rechtshandig, maar dat is niet bepalend voor het feit dat ze crimineel zijn. Afkomst en de daarmee verbonden opvattingen en plaats in de maatschappij zijn wel bepalend, en dus is het uiterst relevant om die in de berichtgeving op te nemen. 

  Ik lees overigens uit het stuk van deze twee weer een onverholen oproep tot censuur. En dat is veel kwalijker.

 14. robmdw

  Ik denk niet dat dit verboden moet worden. Het gaat hier om de competenties van de lezers. Mensen die de cognitieve vermogens hebben tot o.a. abstractie en zelfkritiek kunnen meestal goed omgaan met dit soort info en weten het te relateren aan context e.d. om  zo tot een juiste waardering van die info te komen.

  Natuurlijk zijn er ook veel mensen die niet vrijelijk kunnen beschikken over die vermogens, ze zijn mentaal kwetsbaar en zeer vatbaar voor bijvoorbeeld racisme. Zij zullen die info uiteraard gaan gebruiken voor hun irrationele beeldvorming.

 15. Louis in de Pels

  Als we het niet weten bestaat het ook niet en kunnen we het ook gemakkelijker ontkennen. Ik zie alleen maar voordelen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.