ISIS-terreur geworteld in islamitische cultuur

Waarom vechten duizenden jonge Europese moslimmannen voor de stichting van een kalifaat, ofwel een religieuze tirannie? Voor de ideologen die de problematiek van die jongemannen in sociaal-economische termen willen zien, is dat een groot raadsel.

In hun progressieve wereldbeeld worden de problemen van migranten en hun kinderen bepaald door de maatschappelijke context waarbinnen deze groepen moeten overleven. Maar keer op keer blijkt dat het om cultuur gaat – ofwel: om de agrarische en religieuze tradities die die migranten vanuit het land van vertrek hebben meegenomen.

Waarom nemen niet alle kinderen van migranten uit islamitische landen deel aan de vooruitgang van Nederland? Waarom haken zoveel Marokkaanse en Turkse jongemannen af en belanden ze in de criminaliteit? Wat gaat al op jonge leeftijd mis met deze kinderen waardoor ze, net als hun ouders, niet de stap zetten van de armoede en onwetendheid van het leven van vóór de migratie naar het nieuwe leven in Europa met kennis, inzicht, welvaart?

Vijandschap

In veel migrantengezinnen worden kinderen met afkeer en haat ten opzichte van hun nieuwe omgeving opgevoed. Ze krijgen van hun ouders en van de Arabische media te horen dat zij recht hebben op veel meer dan wat zij bezitten. Die kinderen groeien op met frustraties en vijandschap.

Op het internet wemelt het van jonge Marokkaanse Nederlanders die ISIS toejuichen, de terreurbeweging die zich aan gruwelijke massamoorden schuldig maakt. Die jonge Marokkanen identificeren zich met de woede van de ISIS-strijders.

Ook zij zijn woedend – waarom? Krijgen zij te weinig scholing, te weinig mobieltjes? Of speelt het volgende mee: hun status als moslim, zo vertelt hun cultuur, is verheven boven die van de niet-islamitische Nederlander, en toch is hun maatschappelijke positie ondergeschikt en relatief karig?

Op microniveau zien we hier wat op macroniveau tussen Arabische landen en Israël gebeurt. Het kleine landje is in elk opzicht beter ontwikkeld dan welk Arabisch land dan ook. Meer welvaart, meer vrijheid, meer wetenschap. En dat is onverdraaglijk voor Arabieren. Volgens hun traditie is de Jood een minderwaardig mens die de boodschap van de volmaakte mens Mohammed heeft verworpen en daarom onderworpen is aan de moslim.

En uitgerekend dit verachtelijk volkje is erin geslaagd elk Arabisch land voorbij te streven. Het succesvolle bestaan van Israël maakt de boodschap van de islam – die de definitieve boodschap van Allah is – belachelijk. En omdat deze boodschap niet belachelijk kan zijn, aldus de gelovige, moet Israël vernietigd worden, ten koste van alles. Was het Golda Meir die ooit zei: de Arabieren haten ons meer dan dat zij van hun eigen kinderen houden?

Mechanismen

Ik heb de indruk dat migranten dit soort mentale mechanismen mee naar Nederland hebben genomen. Gelukkig zijn er velen die persoonlijke kansen niet laten verstikken door starre geloofsovertuigingen, maar bij gelovigen stuiten de vermeende superioriteit van het geloof en de archaïsche rolpatronen en opvoedmethoden voortdurend op de goddeloze en toch rijke en machtige omgeving.

Dus eisen deze gelovigen voortdurend meer ruimte op voor hun god. Hun minaretten moeten zichtbaar zijn en hun vrouwen herkenbaar. En voor hun zonen is de niet-gelovige omgeving onderdeel van de Dar al-Harb, de wereld van oorlog, waar zij naar hartenlust – want door hun cultuur gesanctioneerd – mogen roven en stelen, net zoals die vrolijke moordenaars van ISIS.

De problemen van hun religieuze cultuur, die de Arabische (en andere islamitische) volken in achterstand en onwetendheid gegijzeld houden, zijn niet meer beperkt tot de gebieden waar de islam traditioneel de overheersende cultuur vormt. Migratie heeft die problemen naar Europa gebracht. En het is zorgwekkend dat migranten de verlammende krachten van de cultuur van het land van afkomst niet neutraliseren met de ongekende mogelijkheden die het bestaan in Europa biedt.

Frankrijk, land van vrijheid, gelijkheid, broederschap, heeft immens grote problemen met criminele en geradicaliseerde islamitische jongemannen. Het gaat niet om toegang tot voedsel, educatie, kleding, nee, het gaat om immateriële zaken die het zelfrespect van veel boze jonge moslims definiëren. Zij willen een vorm van aanzien, en een daarmee samenhangend consumptiepatroon, dat de maatschappij hun niet slaafs op basis van hun superieure afkomst biedt.

Hun verbitterde ouders, hun verongelijkte geestelijke leiders, hun haat spuwende televisiezenders, alles zendt dezelfde boodschap uit: de verhoudingen in de wereld deugen niet en zijn niet zoals ons heilige boek ons belooft en dus moeten wij strijden zoals Mohammed gestreden heeft en met het zwaard de ongelovigen onderwerpen.

Mag het gezegd worden: de kiem tot radicalisering zit in de algemene culturele waarden van deze migranten? De Koran is gebouwd op drie contrasten; man-vrouw, gelovige-ongelovige, meester-slaaf. In het getechnologiseerde en geïndividualiseerde Westen zijn deze drie contrasten zo goed als opgeheven.

Onfeilbaar

Het Westen is daarmee, net als Israël, een negatie van wat de islam de volgeling belooft: heerschappij van de ware gelovige op aarde en een eeuwig leven in de hemel. De negatie kan dus niet anders dan tijdelijk zijn, aldus de gelovige, want de islam is onfeilbaar.

De jongemannen die nu in het Midden-Oosten de avonturen van hun leven meemaken en gelegitimeerd mogen onthoofden en verkrachten en roven, komen op een dag terug. Zij zijn niet geradicaliseerd omdat ze zielig waren of te weinig kansen kregen, nee, ze zijn geradicaliseerd omdat hun culturele tradities integratie onmogelijk gemaakt hebben en jongemannen het concept van de heilige strijd aanbieden, een idee dat veel jongemannen tot heerlijke opwinding brengt.

Israël en Jordanië zijn in dezelfde periode ontstaan. Zij hebben ongeveer hetzelfde bevolkingsaantal. Geen grondstoffen. Ze behoren tot dezelfde historische wereld. Waarom kwam het ene land tot bloei en werd het een open democratie, en waarom werd het andere een dictatuur die nauwelijks bijdraagt aan de vooruitgang van de mensheid?

Bezeten

Een beroemde rabbijn werd ooit gevraagd om de Thora in één zin samen te vatten. Hij antwoordde: ‘Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet; dit is de hele Thora – ga nu naar huis en studeer.’ Dit is de reden waarom Israël bloeit, en Jordanië niet. Dit is de reden waarom het Westen welvaart en vrijheid kent, en de Arabische wereld niet. Het is tragisch en gevaarlijk dat de ideologie van ISIS, en van de bezeten jongemannen die daarmee heulen, precies de tegenovergestelde waarden uitdraagt. It’s the culture, stupid.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

39 reacties

 1. HrDeKadt

  In 1899 schreef Winston Churchill al in zijn boek ‘The River War’:

   

  “Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die de islam op haar volgelingen legt! Naast de fanatieke waanzin, die net zo gevaarlijk is in een man als hondsdolheid bij een hond, is er deze angstige fatalistische apathie. De effecten zijn duidelijk in veel landen. Ondoordachte gewoonten, slordige systemen van landbouw, trage methoden van handel en onzekerheid over eigendom, bestaan overal waar de volgelingen van de profeet heersen en wonen.

   

  Een aangetast sensualisme ontneemt dit leven haar gratie en verfijning, daarop volgend haar waardigheid en heiligheid. Het feit dat in het islamitisch recht elke vrouw deel moet uitmaken van de bezittingen van een man als zijn absolute eigendom – als kind of concubine -, moet de uiteindelijke afschaffing van slavernij wachten tot dat islam heeft opgehouden een grote macht onder de mensen te zijn.

   

  Individuele Moslims kunnen prachtige kwaliteiten laten zien, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van degenen die het volgen. Geen sterkere achterwaarste kracht bestaat in de wereld. Islam is verre van stervende, maar het is een militant wervend geloof. Het heeft zich al verspreid over centraal Afrika, onverschrokken krijgers aantrekkend bij elke stap.

   

  Ware het niet dat Christendom beschermd wordt door de sterke armen der wetenchap – de wetenschap waartegen het tevergeefs had geworsteld – zou de beschaving van het moderne Europa ten onder kunnen gaan, net zoals de beschaving van het oude Rome ten onder ging”…

   

  Ware woorden van de grote denker. Hij beschreef Islam in een tijd die de politiek correcte (en laffe) multiculturalisten van nu zien als het verleden, maar het is gewoon HIER en NU. Er heeft zich niets veranderd in het islamitische denken. De uitgangspunten zijn sinds de 7e eeuw altijd dezelfde gebleven: verover de wereld en roei alles en iedereen uit die in de weg staat. Het wachten is op een nieuwe beweging die het gevecht durft aan te gaan tot het bittere einde.

   

  Enter ISIS.

   

   

   

 2. bo campman

  Leon de Winter geeft een zeer juiste typering, maar wel slechts van de Arabische islamitische cultuur.

  De Turkse islamitische cultuur is van een andere orde, namelijk eerder Turks dan islamitisch.

   

 3. Trudy

  @Jessica: 14:14,

   

  Arabieren draaien goed mee in Israël..

   

  Hoe weet jij dat nou…waarom dan al die binnenlandse aanslagen in Israël?..zelfmoordaanslagen..enz..enz..

   

   

  Deze aanslagen moeten intern zijn voorbereid..en dat zal echt niet door de Joden zijn voorbereid…dus wie blijven er dan over?  ja de Arabieren in Israël….Tevens dat een Arabier niet in het Israëlische leger hoeft te dienen…waarom niet?  omdat zij anders tegen hun eigen broeders buiten Israël moeten vechten…met alle gevolgen voor dien voor de veiligheid in Israël….dus zeg even niet dat de Arabieren zo goed meedraaien in Israël…hou toch op…Ik denk dat Israël hen liever kwijt dan rijk zijn..

   

 4. keesuitdenhaag

  Met 1 opmerking, in de koran staan meerdere Soera’s dat een goed moslim verplicht is om aan het kalifaat mee te werken.Net als 5 keer bidden per dag geen varkensvlees eten etc.Voor de rest klopt het vrij goed.In de link klein voorproefje: http://geweta.home.xs4all.nl/Het%20Kalifaat.html

   

  Niet mee werken aan het kalifaat ?

   

  Dit is een plicht die zo spoedig mogelijk volbracht dient te worden, er is in dit geval geen ruimte voor keuze of 
  (zelf)voldaanheid. Nalatigheid bij het vervullen van deze plicht is één van de grootste zonden, welke 
  door Allah (swt) bestraft zal worden zo Hij (swt) wil.

   

  Wanneer de ogen van Nederlander open gaan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de gematigde moslim (om je dood te lachen) NIET BESTAAT.

 5. keesuitdenhaag

  Met 1 opmerking, in de koran staan meerdere Soera’s dat een goed moslim verplicht is om aan het kalifaat mee te werken.Net als 5 keer bidden per dag geen varkensvlees eten etc.Voor de rest klopt het vrij goed.In de link klein voorproefje: http://geweta.home.xs4all.nl/Het%20Kalifaat.html

   

  Niet mee werken aan het kalifaat ?

   

  Dit is een plicht die zo spoedig mogelijk volbracht dient te worden, er is in dit geval geen ruimte voor keuze of 
  (zelf)voldaanheid. Nalatigheid bij het vervullen van deze plicht is één van de grootste zonden, welke 
  door Allah (swt) bestraft zal worden zo Hij (swt) wil.

   

  Wanneer de ogen van Nederlander open gaan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de gematigde moslim (om je dood te lachen) NIET BESTAAT.

 6. Jessica

  vanhetgoor. Arabieren draaien goed mee in Israel. Moslims hier in het Westen en de Palestijnen willen er niet bij horen en willen niet mee doen maar kiezen voor het slachtofferschap.

 7. Rob Spier

  Het is een kwaliteitsprobleem. Genetic deficit.

   

 8. Trudy

  Ik ben zeer verheugd om in de media te lezen dat allah 14 Nederlandsche islamitische wandelende tijdbommen tot zich heeft geroepen…..zij kunnen uit hun duivelse genen geen duivelse zonen meer maken…Gefeliciteerd Holland!

 9. vanhetgoor

  Leon de Winter heeft weer een verdomd lang stuk geschreven, leuk voor een boek, maar het kan korter. Veel punten zijn wel zinnig, maar een aspect is buiten het betoog gebleven. Het is omdat tweede generatie moslims hier geen voet aan de grond krijgen, behalve als verkoper in de telefoonwinkel en bezorger van pizza’s, daarom voelt men zich verongelijkt, de reden dat ze geen deel uitmaken van de maatschappij is natuurlijk omdat ze anders willen zijn en geen kans krijgen om normaal te zijn. Dat versterkt zich nu. Juist bij de #bornhere zijn er velen die extreem gaan. En omdat men zich na dertig jaar nog niet weet te gedragen wordt men terrecht buiten gesloten uit de maatschappij. Hier geboren, hier naar school gegaan, vervolgens komt men er achter dat men verderfelijke filosofieën aanhangt en men extremiseert. 

   

  Ik begrijp ook dat het Heilige Land er in verwerkt moest worden, maar de gewone moslim in de straat komt nooit in Israël. De enige binding die hij er mee heeft zijn de Palesijnse ‘broeders’ en voor dat uitschot geldt het zelfde, omdat ze niet willen meedoen maken ze geen kans, en omdat ze maatschappelijk gezien er niet bij willen horen passen ze niet in de samenleving. De Arabische Israëliërs daarentegen doen het veel beter dan hun Palestijnse soortgenoten. Ook hier is weer duidelijk dat het maatschappelijk falen een keuze is. Omdat men er voor kiest is men niet succesvol. 

 10. R.Sorensen

  Had het al in de Telegraaf gelezen, maar Leon de Winter weet in een korte column precies te zeggen waar het op staat en hoe het zo is gekomen. Chapeau!

  Kan zijn betoog na dertig jaar ervaring volkomen onderschrijven.

 11. Klukkluk

  Ik zou in ieder geval niet Trouw en de Volkskrant geloven.

 12. V.K.

  -Vrolijke moordenaars,de brief op het lichaam van Van Gogh geprikt, is ondertekend door de lachende doder.

   

  Na ja, zolang de staat mensen oppakt welke lopen te leuren met de simpele tekst ,,Gij zal niet doden”, maar mensen met Jihadvlaggen zwaaiend ongemoeid laat, dan kan je toch niet anders concluderen dat de staat zich wel degelijk bezig houdt met geloofsbemoeinis.

 13. hhermanus

  De analyse is correct; maar nu de remedie nog.

 14. pietkremer

  Laat ik nou altijd in Trouw en de Volkskrant gelezen hebben dat het moslimterrorisme te wijten is aan onze schuld.

  Zo las ik altijd dat Nederlandse moslimjongeren radicaliseerden als gevolg van achterstelling, werkloosheid en ongelijke kansen. Die radicalsiering zou niks te maken hebben met geloof of cultuur, maar een sociaal-economische achtergrond hebben. En verder lees je dan dat Isis niet zou hebben bestaan als Amerika Irak niet zou zijn binnen gevallen. Zo langzamerhand weet ik echt niet meer wie ik moet geloven.

 15. Leucosia Teles

  @ Bo campman

   

   

  Arabisch Islamitisch en Turks Islamitisch? Wat is het verschil…

   

   

 16. Paul

  Religion, Terror, and the Future of Reason: Sam Harris on Neuroscience & Philosophy:

   

  The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004)
  is a book by Sam Harris, concerning organized religion, the clash
  between religious faith and rational thought, and the problems of
  tolerance towards religious fundamentalism.

   

   

  http://www.youtube.com/watch?v=AsUahG6GJrs

 17. Liesje

  @ HrDeKadt

   

  Deze woorden van Winston Churchill mogen in het openbaar niet uitgesproken worden tegenwoordig.

   

  Paul Weston werd ervoor gearessteerd.Alleen moslims mogen overal hun haat prediken.

   

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2614834/Arrested-quoting-Winston-Churchill-European-election-candidate-accused-religious-racial-harassment-repeats-wartime-prime-ministers-words-Islam-campaign-speech.html


  Arrested for quoting Winston Churchill: European election candidate accused of religious and racial harassment after he repeats wartime prime minister’s words on Islam during campaign speech.

   

 18. bo campman

  “Oh het NCTV…”..next.

   

  Ik geef je het gevraagde bewijs voor mijn stelling, ga jij er doodleuk niet op in maar schiet in plaats daarvan de boodschapper af.

  Weet je bij wie dat ook al jaren met succes gebeurd?

   

 19. Leucosia Teles

  Oh het NCTV… die roepen toch altijd dat er niets aan de hand is en men rustig kan doorlopen. Tjibbe Joustra was daar ook al z’n ster in.

   

  Twitter juichreacties als maatstaf hanteren? Ik gooi hier het woord simplistisch even in de strijd…

   

  Nee inderdaad, islam is geen prettig geloof en is een gevaarlijk ideologisch glijmiddel, het “in potentie” laat ik achterwege… het IS immer gevaarlijk.

   

  Niet alle moslims zijn terroristen, maar de meeste terroristen wel moslim ongeacht welks land ze zijn geboren.

   

   

   

   

 20. bo campman

  Dick Schoof van het NCTV in Nieuwsuur van 17 juni over de ‘Syriëgangers’ :

  “Het merendeel ( ca. 75%) is Marokkaans, een klein beetje Turks en dan nog een aantal bekeerlingen”.

  Hetzelfde patroon is ook te zien als je ‘#ISIS’ op twitter volgt: ISIS juichreacties meerendeel Arabisch, klein beetje Turks. Verhouding 1 op 8 zuig ik helemaal uit mijn duim, maar ik zal er niet heel ver naast zitten denk ik.

   

  De Islam is geen prettig geloof en in potentie een gevaarlijk ideologisch glijmiddel, maar door één-dimensionaal te blijven roepen dat alleen de islam de allesbepalende factor is, dat vertelt niet het hele verhaal en komt wat simplistisch over.

   

   

 21. Leucosia Teles

  @ Bo Campman

   

   

  Je gespeculeer met aantalen jihadi’s vanuit bepaalde bevolkingsgroepen lijkt me vooral het betere duimzuigwerk i.p.v. concrete aantallen. Je denkt dat er meer mocro’s dan turken aanwezig zijn… maar bewijzen ontbreken.

   

  Islam is de allesbepalende factor niet de cultuur, Islam!

  73% procent van alle in NL wonende moslims steunen de strijd van ISIS, ongeacht turk, mocro’s of wat dan ook…

   

   

   

   

 22. Dick Ahles

  Bijna alle middelen hebben we juridisch zowel internationaal, als nationaal uit handen gegeven en vindt de politieke kaste verwerpelijk. Dat loopt dus onvermijdelijk uit op onderwerping aan de IS.

 23. Liesje

  @ Moria de Quéribus

   

  Dit is de rede:

   

  http://www.vrijechroniqueurs.nl/oil-for-immigration/

  Oil for Immigration

  PAMELA HEMELRIJK – 01 OKTOBER 2009

   
  pamela-hemelrijkOp gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd………..Lees verder op de site

 24. Moria de Quéribus

  Welke redenen zijn er eigenlijk om dergelijke problemen (en tal van andere problemen rond allochtonen) middels immigratie in Nederland te introduceren? 

  Als daar geen noodzaak voor bestaat dienen we ons niet bezig te houden met het godsdienstige geloof van allochtonen en de problematische aspecten daarvan, maar met het geloof onder Nederlanders inzake de juistheid en aanvaardbaarheid van de immigratie. 

 25. bo campman

  Dat leg ik toch uit.: Bij de Turkse islamitische cultuur is het eerder Turks dan islamitisch en bij de Arabische islamitische cultuur is de islam veel meer verweven en meer een eenheid met de cultuur, op de wijze zoals de Winter beschrijft.

  Als je zou denken dat het islamitisch zijn an sich, los van cultuur, de enige en allesbepalende factor is, valt niet te verklaren waarom de Neder-jihaati’s zo’n 8x grotere aanhang hebben onder de Marokkanen dan onder de Turken, bij ongeveer even grote aantallen ervan in Nederland.

 26. Trudy

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/22801640/__Kabinet_Israel_bijeen_om_tieners__.html

   

  Kan leuk worden…hoop dat Israël daar flink te keer gaat!!!

 27. Trudy

  @Jantje: # 16:38,

   

  Beste Jantje,

   

  Ik probeerde die Jessica duidelijk te maken dat de Arabieren in Israël helemaal niet goed meedraaien in de Joodse samenleving in Israël……..Sinds dat de muur er is zijn er weinig aanslagen….maar voor die muur waren er wel aanslagen….en u kunt mij niet wijsmaken dat die aanslagen niet door de Arabieren in Israël is voorbereid….want zoiets heeft voorbereiding nodig..en ik neem toch echt niet aan dat de Joden achter die aanslagen zaten…..dus wie bleven er over?   ja de Arabieren in Israël….hoe konden de Palestijnen in Israël anders schoolbussen de lucht in laten knallen…daar is intern hulp geweest…

   

  En dat de Arabieren in Israël niet in het leger hoeven..dat is levensgevaarlijk voor de veiligheid van Israël…want je laat hen niet vechten tegen hun eigen broedees buiten Israël…….ik kom tot de conclusie dat de Arabieren in Israël niet te vertrouwen zijn….

  Dat probeerde ik die Jessica duidelijk te maken…aangezien zij schreef dat de moslims in Israël zo gezellig meedraaien…ja aan mijn hoela….

   

   

   

 28. wim de goede

   

  Blijven schrijven en ageren, Leon, misschien wordt de gevestigde orde en hun paladijnen in de pers eens wakker. Denk het niet want ze blijven liever Wilders aanvallen en hun kop in het zand steken.

  Ik zou tegen hun willen zeggen: Lees het Zwartboek Islam      

  http://www.eutopiainstitute.org/2011/02/zwartboek-islam/

   

  of het boek van Wilders

  en denk ook eens aan Salman Rusdie en de woorden van Hugo Grotiusenz enz

 29. Paul

  Met gelovigen die vanaf hun kindertijd zijn volgepompd met bepaalde ideeen, kun je niet meer discussieren

  Je stuit op een ondoordringbare muur, waar alle redelijke argumenten op afketsen.

  Ik denk dat veel moslims tot een bepaalde grens nog gematigd kunnen zijn.

  Voorbij die grens is de kracht van de indoctrinatie zo sterk dat ze niet anders meer kunnen dan loyaal blijven aan de leer.

  Ook al betekent dat, dat ze de ‘vrienden’ die ze als gematigde moslim hebben, moeten verraden.


  http://www.youtube.com/watch?v=AsUahG6GJrs

   

 30. jantje

  Welke aanslagen heb je het over?

  Sinds de Israelis die muur hebben gebouwd is het aantal aanslagen bijna  nul.

  Behalve de dagelijkse raketbschietingen door Hamas vanuit de Gaza strook.

   

  Van Israelische arabieren is mij bekend dat er één in het hoge gerechtshof werkt..

  Ze hebben allemaal stemrecht. (kom daar als minderheid in een arabisch land maar eens om)

  Ze zijn burger van Israel, met dezelfde rechten en plichten.

  Ze hebben een eigen partij.

  Er is er een Generaal.

  Het hoge gerechtshof heeft geoordeeld dat de Israëlische regering de positieve verplichting heeft om in publieke
  instellingen, met name die met een beslissingsbevoegdheid, gelijke
  vertegenwoordiging van Arabische burgers te garanderen.

  en nog veel meer is er op het internet te vinden.

 31. Liesje

  Zelf nadenkende Marokkaanse ex-moslim begrijpt niet dat wij onze vrijheid niet beter verdedigen.

   

   

  http://omroep.human.nl/speel.program.42202758.html

  Stille Helden.                                    Human 21 juni 2014

  De jonge Marokkaan Kacem El Ghazzali begon al op de middelbare school – anoniem – te bloggen over atheïsme. Nadat zijn identiteit was achterhaald, kreeg hij grote problemen op school, met zijn dorpsgenoten en met zijn familie. Na doodsbedreigingen dook hij onder. In 2013 kreeg hij asiel in Zwitserland waar hij zich ontwikkelt als schrijver, blogger en gastspreker. Als vertegenwoordiger van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) bij de Mensenrechtenraad van de VN confronteert hij o.m. de Marokkaanse delegatie met discriminatie van atheïsten. El Ghazzali ontvangt nog regelmatig doodsbedreigingen. Hij windt zich op over de passieve en vergoelijkende houding in het westen ten opzichte van islamisten. Ook van humanisten.
  ——————————————————————————————————————
  Kacem El Ghazzali zegt o.a. in de film:

  In het Westen wordt het concept van vrijheid verkeerd geïnterpreteerd.
  Soms voel ik mij hier veel meer in gevaar dan in Marokko. We hebben hier te maken met islamisten,
  de ideologie van degene die gezien worden als religieuze activisten voor de Islamitische ideologie, de Islam als religie.
  Die mensen krijgen hier alle mogelijke steun!

  Soms heb ik het gevoel dat ik mezelf en mijn woorden moet censureren, voordat ik iets over de Islam zeg, zelfs als mijn kritiek is gebaseerd op echte feiten.
  Europese bezoekers van mijn pagina zeggen: “Gun ze hun vrijheid”.
  Hoe kan je zeggen dat doodsbedreigingen vrijheid zijn?
  De mensen in het Westen zijn over het algemeen te gevoelig. Ze laten zich door emoties leiden in plaats van door hun verstand!
  Ze zijn voortdurend bang om te worden uitgemaakt voor racist of islamfoob.
  “Er is geen probleem”er is niets aan de hand”.
  “Ze worden in hun landen vervolgd”.
  “We hebben ze zo lang gekoloniseerd”.
  “Ze zijn zo arm”.
  Ik zeg niet dat jullie de extremisten inelkaar moeten slaan, of het land uittrappen.
  Jullie moeten het debat aangaan, over die dingen praten.
  Als jullie echt geven om jullie toekomst, en die van de volgende generaties.
  Ik spreek ook de taal van een grote meerderheid van moslims die blogs hebben, online gaan en fora bezoeken.
  Meestal hopen ze dat Europa binnen 15 jaar een Islamitische staat is, en dat Duitsland de Duitste Islamitische Republiek wordt.
  Als je onwetendheid accepteerd, terrorisme accepteerd in je samenleving, in gemeenschappen die zich afzonderen en denkt dat je veilig bent….
  Dat ben je niet! Als je je vrijheid niet verdedigt, tegen degene die hem willen afnemen, raak je hem op een dag kwijt.
  Veel moslims hebben de hoop dat Europa een Islamitisch Rijk wordt, zoals de Profeet heeft beloofd.
  Als ik een brief krijg van een meisje van 17 jaar uit Libië over haar dagelijkse leven, die mij bedankt dat ik er ben, en namens hen spreek of jongeren in Marokko, dan is dat een grote steun voor mij, zeker als het uit de Arabische wereld komt.
  Soms plubliceer ik brieven.
  Het maakt mij gelukkig om eerlijk te zijn en tegelijkertijd ben ik verdrietig, dat er anderen zijn, die graag in mijn positie willen verkeren, waarin ik profiteer van de vrijheid in Europa.

 32. wow news

  wow news

  I’ve without doubt has previously been really doing this sin. Kabdib 1058 days previously linkOn the contrary, I’ve come across QA lists that no QA the slightest bit. Preferably, They actually frameworks,We want an examination composition” ‘re frig…

 33. HrDeKadt

  @Liesje:

  Ja, dat verhaal had ik ook opgepikt en de video hieromtrent gezien. Het is zeer opmerkelijk en feitelijk een grof schandaal natuurlijk. Over ‘vrijheid van meningsuitting’ gesproken! Die Weston maakte helemaal geen slechte indruk eigenlijk, en wist best goede argumenten aan te voeren.

   

  Overigens was deze specifieke tekst uit Churchill’s boek vermeld in de eerste 2-delige editie uit 1899. Daarna is er een 1 delige uitvoering gekomen met herdrukken, waarin o.a. dit stuk tekst is verwijderd. Dat had meer te maken met de politieke aspiraties van Churchill, en daarom is besloten sommige delen niet te herdrukken. Uiteindelijk is in 2009 een complete herdruk van het origineel uit 1899 verschenen. Maar ook het 1-delige boek is razend goed te lezen en beschrijft de islamitische/arabische wereld uitstekend. Het is nu nog een uiterst belangrijk boek waarin de vele commentaren nog steeds zeer actueel zijn. Aan te bevelen dus.

 34. Leucosia Teles

  @ Bo

   

  Ik heb niemand afgeschoten, geef enkel aan dat ik het NTCV verre van betrouwbaar vindt. Preken slechts wat de Linkse Kerk wil dat ze preken. Voor eigen parochie dus!!

   

  Maar ik snap wie je bedoelt in je laatste zin denk ik… Wilders en de PVV. Jij denkt dat er met succes is geschoten, ik weet zeker dat de linkse kerk nog niet tevreden is, die gaan pas dansen als Geert net als Pim is…

   

  Maar ga gerust verder met de zelfbedachte scheiding tussen turks islamisme en arabisch islamisme. Islam is Islam aldus Erdogan, u weet wel die met die aap uit de mouw.

   

   

 35. Moria de Quéribus

  @ Liesje 23:19

  Ja, het boek van Bat Ye’or is mij bekend. 

  Maar dergelijke ‘redenen’ betreffen de motivatie bij verantwoordelijke politici, en ook daarbij kan de vraag gesteld worden of het om goede redenen gaat, en wat we daarban moeten denken.  

  Daarnaast is de vraag in hoeverre ‘olie-voor-immigratie’ überhaupt bekend is onder de Nederlandse bevolking en wat men er van vindt, en wat, als men het geen legitieme reden vindt, men dan als rechtvaardiging voor de immigratie ziet, en in hoeverre dát dan goede redenen betreft. 

 36. Liesje

  Een zeer goede analyse van Leon de Winter.

   

  En onderstaand lijkt mij de juiste oplossing voor terugkerende syrië-gangers.

   

   

  http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7687-pvv-lanceert-10-puntenplan-tegen-islam-terreur.html

  PVV lanceert 10-puntenplan tegen islam-terreur in Nederland.

 37. harrybr

  trekken uit wat de ISIS-strijders in Syrie en Irak uitvoeren, is de komende ramp hier niet te overzien.

  De oorzaak van hun vertrek daar naartoe is het niet onder ogen willen zien van de mogelijkheden van onze open samenleving.

  Als geen maatregelen worden getroffen om te voorkomen, dat de terugkerende jihadi’s nu niet alleen bol van haat tegen Joden en Christelijken, maar ook goed met wapens en explosieven overweg kunnen gaan en ieder greintje aan menselijkheid daar achter gelaten hebbend, hier hun frustraties komen botvieren, zal eerst stromen Westers bloed vloeien en daarna in een massaal progrom dat van moslims en Westerse bestuurders.

 38. dirkse

  Mensen verschillen in de kern niet zo veel. Zodat extreme eigenschappen ook in afgezwakte of getransformeerde  vorm bij anderen waargenomen moeten kunnen worden.

  Een analogie dringt zich op met het door Isis voorgestane kalifaat: onze eigen milieuorganisatie GreenPeace. Waarbij god is vervangen door de natuur, maar de vooruitgang evenzeer wordt bestreden in de vorm van de industriële samenleving. Waar klimaatalarmisme het nieuwe geloof is. En waar geen offer te gek is en zelfvernietiging wordt gepredikt. En waar het voorwaar niet ontbreekt aan aanhangers.

   

 39. Job

  En de manier waarop wij op ISIS reageren is geworteld in de christelijke cultuur …

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.