Ook het Schotse referendum is een ramp

De geest van het separatisme is nergens sterker dan op de Britse eilanden. Daar maken de Schotten zich op voor een referendum op 18 september over de vraag of zij moeten kiezen voor nationale onafhankelijkheid.

Geen geringe vraag, want de Schotten maken sinds 1707 deel uit van het Verenigd Koninkrijk, een van de succesvolste politieke unies in de wereldgeschiedenis. De campagnes zijn inmiddels begonnen. Er nu is er een generatie Schotten die genoeg heeft van de Engelse dominantie en alles vanuit Edinburgh beter denkt te gaan doen. Voor David Cameron, als Tory een machteloze opvolger van de grote Winston Churchill die in 1940 als een leeuw vocht voor het behoud van het Britse Wereldrijk, een pijnlijke zaak. De conservatieve Britse premier strijdt in Brussel voor ‘minder Europa’, terwijl de voor onafhankelijkheid opterende Schotten de voorkeur geven aan de EU boven Westminster. Van Nigel Farage en zijn UKIP moeten ze niks hebben. Vorig jaar kreeg de UKIP-leider bij een optreden in een pub in Schotland van demonstranten te horen dat hij beter naar Engeland kon oprotten

De tegenstanders van uittreding, die de steun hebben van een popster als David Bowie en de schrijfster Joanne Rowling, de schepper van Harry Potter, zijn nog in de meerderheid, maar het yes-kamp, dat de steun heeft van de acteur Sean Connery (James Bond zelf), kruipt naderbij. Als een icoon als 007 zich met zijn licence to kill tegen verder verblijf in het Verenigd Koninkrijk uitspreekt, kun je dat vergelijken met geheim agent Poetin die de opheffing van de Sovjet-Unie als de grootste geopolitieke zegen van de moderne tijd beschouwt. Op de Dagelijkse Standaard heb ik nog niet veel enthousiasme geproefd voor de Schotse onafhankelijkheid, maar dat zal wel komen doordat de Schotse vrijheidsstrijders links zijn en pro-EU. Op de Britse eilanden zien sommige conservatieve aanhangers van ‘little England’ de Schotten ook liever gaan. Zij wijzen erop dat de Schotten meer subsidies krijgen uit het superrijke Londen dan dat de Engelsen profijt hebben van de Noorzee-olie, die van de vroegere vissershaven Aberdeen een boom town heeft gemaakt.

In Schotland kom je niet snel, door de perifere ligging moet je echt van plan zijn erheen te gaan. Zelf maakte ik een autoreis door de Schotse hooglanden in juni 2001, gebruik makend van de ferry tussen IJmuiden en Newcastle die toen een half jaar in de vaart was. Een schitterend land, met een overweldigende natuur, vriendelijke bewoners en een oude cultuur, een aanrader voor iedereen die een buurland wil ontdekken dat relatief onbekend is. Maar ik zag toen ook met eigen ogen dat de Thatcher-revolutie geen onverdeeld succes is geweest. Vooral aan de westkust van Schotland zag je plaatsen met dichtgetimmerde winkelstraten. Een schokkende gewaarwording, omdat de Britse economie toen een sterke periode heette door te maken. In Schotland bleek daar weinig van. Er hing een triestheid die aan het voormalige Oostblok deed denken, al werd dat weer goedgemaakt door de schitterende kastelen en golflinks waar je ook de betere (of soms enige) restaurants kon vinden. Die grauwheid kon je misschien ook toeschrijven aan Labour, dat Schotland al sinds mensenheugenis als een eenpartijstaat regeerde. Ik was er toen Tony Blair, die in Edinburgh studeerde, aan het bewind was, samen met Gordon Brown, zelf een Schot. Beiden stonden overigens wel voor New Labour, wat iets anders (meer Thatcher) was dan Old Labour

Dertien jaar geleden was de Schotse wens naar ‘meer zelfstandigheid’ al merkbaar. De Schotten waren toen in de hoofdstad Edinburgh bezig met de bouw van een eigen parlement, een project dat vanzelfsprekend met hoge kostenoverschrijdingen gepaard ging. Dat schijnt er bij te horen als kleine volken hun eigen identiteit willen botvieren. Geen groter parlementsgebouw dan de Stormont buiten Belfast, dat de Noord-Ieren al in 1921 hun eigen assermblée gaf. De regering-Blair was voorstander van meer Schots zelfbestuur, in de hoop de Schotten vast te houden, want zonder Schotten kan Labour regeringsdeelname in Londen wel vergeten. Het laat tevens zien dat ‘meer zelfbestuur’ voor de betrokkenen nooit genoeg is, en dat er altijd een wens naar volledige onafhankelijkheid ontstaat. Die overigens zelden door de hele bevolking wordt gedeeld. In Schotland was het aanvankelijk slechts een activistische minderheid die die kant opwilde, terwijl de Noord-Ierse ‘onafhankelijkheid’ juist een afgeleide was van de Ierse kwestie die de Britse eilanden in de twintigste eeuw verscheurde. Onder Blair kwam daarvoor ‘een oplossing’, maar dat betekende wel een akkoord met de terroristen van de IRA. Dat zorgt nog steeds voor kwaad bloed. Denk niet dat het op de Britse eilanden altijd pais en vree was. Integendeel, de stammenstrijd is er berucht en hardnekkig, en in de context van de jaarlijkse viering van Oranjemarsen in Belfast die de slag aan de Boyne uit 1690 herdenken is een Schotse afscheiding waarschijnlijk een lelijke stap terug in de tijd. Als Schotland uittreedt, verstoort dat de verhoudingen binnen het Verenigd Koninkrijk, wat tot nieuwe bonje kan leiden.

Referenda kunnen hiervoor nooit een oplossing bieden. Erger, zij wakkeren oude tegenstellingen aan die lang onder de oppervlakte hebben gezeten. Hoe de uitslag in september ook zal zijn, er zal een ruime minderheid zijn die door een kleine meerderheid wordt overstemd. Dat zal zeker bij een yes het geval zijn, want de Schotse onafhankelijkheid die er in theorie wel aantrekkelijk uitziet opent in werkelijkheid een doos van Pandora die de Britse eilanden verder zal verscheuren. De voorstanders denken dat Schotland rustig het pond sterling kan aanhouden, standplaats kan blijven voor de Britse vloot (inclusief kernwapens), en bij de tijd blijft door het lidmaatschap van de Europese Unie. Maar daar denken lidstaten als Spanje en Frankrijk, die (vanwege Catalonië, Baskenland, Corsica) bang zijn voor precedentwerking, mogelijk anders over. En de ‘transferunie’ met de rest van Groot-Brittannië laat zich ook niet zomaar ontmantelen en zal bij ontbinding voor de Schotten met zekerheid ongunstig zijn. Wat dan weer tot nieuwe referenda kan leiden om het eerdere yes ongedaan te maken. Dat kan volstrekt vreedzaam verlopen, zoals bij de Deense referenda in 1992 en 1993, maar leidt in elk geval tot veel politieke en economische onzekerheid waar investeerders niet van houden.

In het Schotse geval komt het neer op het loslaten van een politieke unie die eeuwenlang (sinds 1707) heeft bestaan, en dat is nog wat anders dan het aangaan van een verbintenis (zoals bij het Verdrag van Maastricht) die zich in de toekomst nog moet bewijzen. Dat is denk ik het kardinale verschil. De EU is een pacificatieproject dat historische tegenstellingen wil overwinnen en toekomstgericht is. De Schotse onafhankelijkheidsstrijders willen terugtreden uit een politiek unie die een aantoonbaar succes is geweest en richten zich op een mythisch verleden van voor 1707 (of een toekomstbeeld dat blind is voor stammentwisten die mogelijk weer kunnen losbreken). We hebben hier met een generatie te maken die het beter denkt te weten dan al die voorgaande generaties Schotten die min of meer tevreden konden leven binnen een gepacificeerd Verenigd Koninkrijk.

Dat is een arrogantie (beter: ignorantie) die veel verder gaat dan de arrogantie van de Britse elites, die tenminste nog historisch besef aan de dag leggen en eeuwenlang wisten hoe je over lastige stammen regeert. Al hadden ze op grond van diezelfde geschiedenis ook kunnen weten dat volksraadplegingen over grote nationale kwesties nooit een oplossing bieden, maar altijd als een spijtzwam werken. Het maakt alle kleingeestigheden wakker die beter in de fles kunnen blijven. Als ik zou moeten kiezen tussen een volk met een (te) grote mond of een via keurige procedures en checks and balances monddoodgemaakt volk, kies ik voor het laatste. Net als Churchill, zeg ik erbij. Maar met dat standpunt zal de meerderheid van het plebs het vrees ik niet eens zijn. Nóg een reden om principieel tegen nationale referenda te zijn.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. MicMokum

  De EU is een pacificatieproject dat historische tegenstellingen wil overwinnen en toekomstgericht is.

   

  Erg knap: drie leugens over de EU in één zin. 

 2. arno

  EUSSR weer voor het daglicht te brengen.

   

  De EUSSR is geen passificatie-project, maar een verdeel en heers projekt. Verdeel de inwoners door misinformatie zodat ze geen uittreding uit de eu voor elkaar krijgen via hun “gekozen” overheden.

   

  Het enige waar je waarschijnlijk gelijk in hebt DJ is dat we er geen fan van zijn van een schotse afscheiding is omdat ze dan aan een EUSSR infuus komen en niet op eigen benen gaan staan.

 3. M. Brandenburg

  Dirk negeert wederom een feit, seperatism ein Schotland is niet van de laatste jaren, het stamt al vanaf het begin, waarin Schotland werd overheerst door Engeland, Eeuwenlang vechtent tegen Engelse overheersing, uiteindelijkis er een verdrag gesloten met Engeland, ENkele land had troepen nodig om de wereld te overheersen en Schotland had de banen nodig, in die tijd was het merendeel van de Schotten werkzaam in het Britse leger. Echter met de tijd veranderen zaken, zoals tijd alles verandert, en een sluimerende afkeer tegen de Engelsen komt weer boven drijven. Men wil niet meer de schoothond zijn  van Engeland. Men wil weer baas worden in eigen huis, dat is ene keuze en die dient gerespecteerd te worden, ook al is het nu (nog) een keus in minderheid. 

   

  Dat men op de Dagelijkse standaard niet zo enthoustiast is over deze onafhankelijkheid, heeft er waarschijnlijk meer mee  te maken, dat terwijl in Engeland de vbevolking juist is voor het doorsnijden van de invloed van het dictoriale EU, de seperatisten in Schotland juist kiuezen voor een nieuwe overheerser, je kan het één namelijk niet los zien van een ander. Wederom een mond om te voeden. Als de dochter van mijn buren het huis uit wil omdat zij zelfstandig wil leven, accepteer ik vervolgens niet dat zij bij intrekt zodat ik haar rekeningen mag betalen. 

   

  Dirk je draait er weer vrolijk op los en wil de werkelijkheid niet onder ogen zien. 

  En de volgende keer wanneer je je afvraagt waarom de economie van Engeland wel groeiende en je in Schotland de borden voor de winkelramen zag, moet je jezelf even realiseren, dat Schotland altijd afhankelijk is geweest voor werk van ENgeland, en dat dit vooral met militaire zaken van doen had, met een inkrimping van het militiare apparaat zullen zij die dit onderhouden en voorzien van materiaal er dus het eerste onder leiden. Een zichzelf noemende Historicus, zou dit na zoveel geschiedenis toch wel blind kunnen realiseren. Schotland heeft namelijk nooit iets geproduceerd(naast Whiskey en Haggis) en doet dat nu nog steeds niet, voor welvaart moet je iets produceren, of leven op kosten van een ander(socialisme communisme EU-isme), die laastet vorm hoedt op wanneer er niet meer op de ander geparasiteerd kan worden, omdat 1 de banden worden doorgesneden, 2 de ander geen geld/welvaart meer heeft om te roven, dan eindigt een ieder in armoe.

 4. toetssteen

  Er bestaat een riant verschil tussen die rokkendragers en Catalonië! Hoe bestaat u het weer om dat op één hoop te vegen?

  Die dichtgetimmerde winkelstraten, maakten u duidelijk hoe zwaar het socialisme faalde. Maar u maakt ervan: het lag aan Thatcher!

  Niet in de gaten dat de riem aangehaald moest worden en dat het sluiten van de mijnen noodzaak was. (Den Uyl had ze hier in Nederland al eerder gesloten).

   

  En wat zou het dat de Schotten tegen Brussel aan willen schurken, net zoals die lui van de IRA die nu bij de SP in de bankjes zitten (hoe voorspelbaar overigens).

 5. dirkse

  Tijdens vakantie in Schotland viel de armoede op: kleine huisjes, verroeste schepen en kolenstank.

 6. Haarscherp

  Heerlijk de Unionistische visie van een ultra-conservatief als Van Baar over de Schotse onafhankelijkheid die er volgens mij gaat komen met een nipte meerderheid en na een verstandige overgangstermijn van 2 jaar in 2016. De Schotten zijn niet links maar sociaal-conservatief en zijn het eens met de strategie van First minister Alex Salmond die het referendum stapje voor stapje heeft voorbereid.  Hij is het laatste jaar als First minister van Schotland al 5 keer met handelmissies naar China en de Golfstaten geweest met enorme belastingvoordelen voor bedrijven en miljarden investerdeerders. Schotten hebben net zoveel met de Unionistische Engelsen als Wij Nederlanders met de Duitsers.

   

  Schotland heeft alles in eigen huis om het Koeweit aan de Noordzee te worden met een eigen munt, leger en kernvloot en behouden net als de Canadezen de koningin als staatshoofd. De Russen, Chinezen en Arabieren investeren miljarden in Aberdeen na Londen de grootste economische boom in de UK. Bovendien Donald Trump heeft miljarden geinvesteerd in een giga golfproject voor de Upperclass uit met name de Verenigde Staten, Russen en Arabieren.

   

  Mijn kleindochter half Schots-half Nederlands van 21 gaat als trainee naar Aberdeen om mee te stemmen voor Yes!

 7. dirkse

  Grote staten (organisaties) zijn log. De toekomst is aan stadstaten en regio’s . Door het internet vallen afstanden weg. Netwerkstructuren zijn flexibeler dan bureaucratische monsters. 

 8. tipo

  -a- Ze werken als een splijtzwam?

  -b- Ze maken kleingeestigen wakker die beter in de fles kunnen blijven?

  -c- De mening van het plebs zou wel een iets anders dan de mening van dhr. Van Baar kunnen zijn en dus zijn referenda niet in het belang van dhr. Van Baar?

   

  Nu heeft Zwitserland al sinds 1948 nationale referenda en deze confederatie bestaat nog steeds en is, op een royaal akkefietje in Neuchatel in 1856, in tegenstelling tot Nederland, nooit in oorlog geweest sindsdien.

   

  Antwoord C zal dus wel bedoeld worden met ‘de reden om tegen nationale referenda te zijn’.  

   

 9. Wilhelmson

  De rol van de EU  ?

   

  De EU  redeneert oneerlijkt en overstaan van de afscheiding van deelstaten. Aangezien bijna elk lid van de Europese Unie ooit ontstaan is vanuit een secessie (men denke aan België) vóór het lid werd van de EU, moet de EU toestaan dat er ook binnen de huidige leden van de Unie een recht tot onafhankelijkheid voor regio’s of deelstaten bestaat.


  Kan zo’n nieuwe deelstaat automatisch lid worden van de Europese Unie? Er is geen enkel beletsel in het internationale recht hieromtrent (de VN staat steeds open voor nieuwe staten). Bovendien zijn de laatste jaren vooral landen toegetreden die nog maar pas losgekomen waren van de USSR.

   

  De conventie van Wenen (1961) garandeert ook de handhaving van gesloten diplomatieke akkoorden. De EU kan daarom ook geen onderhandeld akkoord verbreken met een (nieuwe) lidstaat, zonder het te verbreken of te heronderhandelen met alle lidstaten.

   

  Ten slotte bestaat er ook geen legale grond voor een eventueel afnemen van het EU-burgerschap in een onafhankelijk Schotland of Catalonië of Vlaanderen.

   

 10. Two Ravens Black Kettle

  Prachtig land, prachtige natuur, prachtige historie, prachtige mensen, ik kom er ontzettend graag maar ik hoop dat de Schotten Ja zeggen en zich afscheiden. Labour zal dan voor eeuwig gecastreerd achterblijven in Engeland, de weg wordt vrijgemaakt voor de Engelsen om uit de EUSSR te stappen en Engeland kan enigzins behouden blijven want mijn hemel wat is dat land in een rap tempo veranderd/gebalkaniseerd.  

 11. Wilhelmson

  @ Dirk-Jan van Baar

   

  Het gebrek aan kennis over de eigen en geschiedenis van buurlanden is tergend . Het wordt eentonig’ schreef Eduard Douwes Dekker … Als het daartoe zou beperkt blijven.

  En uw  geschiedvervalsing is dan maar al te zeer een gemakkelijk politiek instrument van bepaalde stromingen in Europa die bewust de Schotten , Vlamingen ,Catalanen en Zuid -Tirol  hun geschiedenis ontzeggen en dus eveneens hun identiteit. Daar bestaat trouwens geen enkele reden toe, die niet ook elk  ander bestaand europees land het recht op zelfbestuur in gelijke mate in vraag stelt.

  Als ik eventjes Ghandi mag aanhalen : Gandhi: “Meneer Kinnoch, ik vraag u te aanvaarden dat er geen volk op aarde is dat niet de voorkeur geeft aan zijn eigen slechte regering boven een goede regering van een buitenlandse macht.” !

  Dat laatste vat de essentie van het recht van elke volk om zich autonoom onafhankelijk te maken. Dat laatste hoeft niet eens via een democratische meerderheid. Respecteerde nederland trouwens de democratisch afkeuring van de EU grondwet ? Neen, men wijzigde dezelfde  grondwet tot verdrag en ging lekker ondemocratisch verder…. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.