PVV monddood gemaakt bij hoorzitting nieuwe eurocommissarissen

Foto:

Delegatieleider Marcel de Graaff is woedend.

Zijn PVV heeft namelijk geen spreektijd gekregen bij een hoorzitting over de benoeming van de nieuwe eurocommissarissen. Dit terwijl de partij daar nadrukkelijk om had gevraagd:

De Europese fractie van de PVV is verbolgen over het feit dat de commissie Burgerlijke Vrijheden het spreekrecht onthoudt aan haar woordvoerder juist bij de hoorzitting over de nieuwe Euro-commissarissen. Tijdens de hoorzitting op maandagavond 14 juli, waarin de kandidaten voor de Europese Commissie aan de tand konden worden gevoeld, is door de grote fracties van het Europees Parlement het recht van spreken onthouden aan de niet-gebonden fracties.

Tsja, welkom in het ondemocratische en hautaine Brussel, meneer De Graaff. Geniet ervan, want dit soort dingen zullen nog veel vaker gebeuren.

De regels geven de leiders van de grote facties namelijk de bevoegdheid om niet-gelieerden het spreekrecht te ontnemen (bij dergelijke aangelegenheden). Het zal eurosceptici niet verbazen dat daar bijzonder dankbaar gebruik van wordt gemaakt; niemand in Brussel heeft behoefte aan het geklaag van euronihilisten die de EU zo snel mogelijk willen opdoeken en de commissarissen stuk voor stuk niet zien zitten.

De Graaff is zich daarvan bewust, maar was alsnog verrast door deze arrogante actie van de powers that be

“Klaarblijkelijk gelden de meest elementaire burgerrechten niet voor democratisch minderheden in het Europees Parlement, zelfs niet in de commissie Burgerlijke Vrijheden. Dit bewijst dat de Europese Unie steeds meer een dictatuur wordt. Op deze wijze worden de stemmen van miljoenen Europese kiezers willens en wetens tot zwijgen gebracht.” 

Een ‘dictatuur’ gaat wel erg ver (op het moment is er geen enkel serieus mens die dat woord in de mond neemt om de autocratische Brusselse bende te beschrijven), maar hij heeft zeker een punt wanneer hij zegt dat dit weer eens bewijst dat de EU alles behalve democratisch is. De hoge dames en heren daar willen ‘het volk’ geen stem geven, maar hun eigen macht uitbreiden. Daar – en nergens anders – gaat het ze om. Het is daarbij vanuit hun perspectief logisch dat ze geen spreektijd wensen te geven aan mensen die zich daartegen verzetten. In dit geval gaat het oude motto ‘negatieve aandacht is ook aandacht’ niet op.

Toch moet de PVV ook naar zichzelf kijken. Als die partij zich gematigder had opgesteld had ze zich misschien kunnen aansluiten bij een bestaande fractie óf een nieuwe fractie kunnen oprichten met partijen die het enigszins van belang vinden om bekend te staan als ‘fatsoenlijk.’ Door allerlei uitspraken van de Grote Man zelf – Geert Wilders dus – zat dat er niet in, en kwam de PVV uiteindelijk geïsoleerd te zitten, waardoor zij nu te pas en te onpas geschoffeerd kan worden zonder dat ze daar iets aan kan doen.

Het valt te hopen voor de vele PVV-kiezers in het land dat Wilders en de zijnen zich in de komende jaren iets anders – iets fatsoenlijker – opstellen en aansluiting proberen te zoeken bij normale Europese partijen die geen extreemrechts verleden hebben. Doen ze dat niet, dan worden de denkbeelden van hun kiezers maar heel zelden gehoord in het Europees Parlement – ja, ook bij speciale commissies.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!