Semantiek: RvS noemt overdracht soevereiniteit ‘delen’

Overdracht betekent eigenlijk ‘delen’ en ‘versterken’

 

 

We zouden het bijna vergeten, maar de Raad van State heeft afgelopen maand eindelijk een advies uitgebracht over de wenselijkheid van referenda om de vastgelopen democratie in dit land weer een beetje schwung te geven. Mijn laaggespannen verwachtingen werden -helaas- overtroffen.

Het Burgercomité EU dat hierom had verzocht schrijft op haar site dat het advies van de Raad kortweg op het volgende neerkomt: ‘Niets aan de hand mensen, loopt u vooral rustig door’. Toch loont het zeker de moeite dit advies te lezen al was het maar vanwege het juridisch gebrabbel, de verbijsterende chutzpah en het obscurantisme waarmee men deze existentiële zaak probeert af te doen. Over het overdragen van bevoegdheden schrijft het adviescollege van de regering:

‘Een dergelijke verdeling van bevoegdheden impliceert echter geen verlies van soevereiniteit en zal veelal juist een bevestiging of versterking daarvan opleveren.’

Dus de Raad noemt het weggeven van onze zelfbeschikking ‘een verdeling van bevoegdheden’? En bovendien ‘een versterking’ van diezelfde soevereiniteit? Begrijpt u het nog mensen? Ik al lang niet meer. Lees hier het hele advies.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. Gerben

  De conclusie is toch wel interessant (hier en daar voor de leesbaarheid wat ge-edit):

   

  De overdracht van bevoegdheden van het Koninkrijk aan een
  volkenrechtelijke organisatie en met name de Europese Unie vindt,
  overeenkomstig de Grondwet, steeds plaats na voorafgaande instemming
  van de Staten Generaal. Dat laat onverlet dat er in de praktijk, bij
  het gebruik van de overgedragen bevoegdheden, of bij de uitleg van de
  bepalingen van de (EU-)Verdragen, sprake kan zijn van inzichten of
  toepassingen die bij de overdracht niet voorzien werden. Het gaat
  daarbij dan veelal om een onverwachte interpretatie in het licht van
  nieuwe ontwikkelingen, of handelen dat geboden is om een (dreigende)
  crisis te voorkomen of te bestrijden. In die zin is de perceptie dat
  bevoegdheden ‘sluipenderwijs’ worden overdragen niet
  onbegrijpelijk.

   

  In
  de aard van het verschijnsel ligt echter besloten dat dit niet kan
  worden voorkomen, door nieuwe of versterkte waarborgen bij de
  besluitvorming over de overdracht van die bevoegdheden. Het betreft
  immers een onvoorziene uitleg of gebruik dat ‘werkende weg’ in de
  besluitvorming vorm krijgt.

   

  Indien
  de Kamer dan ook meer zicht en beter invloed wil hebben op dit
  verschijnsel, zal dit gerealiseerd moeten worden door de
  betrokkenheid en controle op het proces van besluitvorming in
  ‘Brussel’. Dit kan door:

  – een ruimere en doeltreffender inzet van nu reeds bestaande
  mogelijkheden,

  – het ontwikkelen van een systematische en consequente werkwijze en


  intensivering van samenwerking met Europese instellingen en met
  parlementen van andere lidstaten.

   

  Onderkend
  moet worden dat het parlement ook in de toekomst kan worden
  geconfronteerd met onderhandelingsresultaten of beslissingen die,
  hoewel zij minder stroken met in Nederland levende inzichten of
  wensen, onderdeel zijn van een compromis dat onder druk van de
  omstandigheden moet worden aanvaard.

   

  De vraag is nu hoe de tweede kamer die intensievere betrokkenheid vorm wil gaan geven. Op basis van dit advies kan de kamer besluiten het hele besluitvormingsproces overhoop te gooien door bijvoorbeeld geen enkel besluit meer goed te keuren, voordat er eerst een uitgebreide consultatieronde met de parlementen van Europese lidstaten is geweest. De vraag is nu wat de kamer gaat doen en of ze in voorkomende gevallen hun poot stijf gaan houden.

 2. BPS

  Dat en wat er gezegd, en van begrepen wordt, is niet van belang. Ook voor u niet.

  Dit schip, en deze economie, keert niet. Het loopt in dezelfde soep als uw borrelpraat.

 3. Bob Fleumer

  Als de raad van State als een van de hoogste colleges in dit land het opgeven van onze soevereiniteit niet belangrijk genoeg vindt omdat goed en helder te definieren dan is alles verloren en gaan we naar de gallemiezen.

  Eigenlijk, als je er goed naar kijkt is het landverraad maar dat woord betekend ook niet meer dat er dan wordt opgetreden, alles verzandt in woorden die geen waarde meer hebben.

 4. avander

  @BPS 15.53 uur.   Ik kan geen soep koken van Uw reactie, wat heeft Uw economielesje van doen met overdracht van souvereiniteit? Verkeerde blog?

  Overigens, dat advies van de RvS moeten de leden eens zelf toepassen op de fles geestverruiming die ze voorafgaand aan hun sessie dronken.

  ‘Een dergelijke verdeling van alcoholgehalte  bevoegdheden  impliceert echter geen verlies van kracht en zal veelal juist een versterking daarvan opleveren.’

 5. BPS

   

  Het is allang niet meer van belang dat, en wat er uitgesproken wordt.

  Het geld ervoor komt toch wel. Waar vandaan vinden ze ook niet van belang.

  Dat komt van het geloof in maakbare economie met maakbaar geld,

  de omgekeerde economie vandaag de dag: eerst geld, dan productiviteit,                    terwijl productiviteit en prestatie normaal aan geld en consumptie vooruit gaan.

  Want zonder product eerst, was en is er niets te consumeren.

  Vandaar ook dat er steeds meer geld nodig is om deze economie in stand te houden.   Die illusie spat vanzelf eens uit elkaar.

 6. KeesvanD

  Wederom een stap in de verkeerde richting.

  En Nederland? Dat slaapt voor meer dan 80 procent rustig verder.

   

  Ik bewonder je om het doorzettingsvermogen.

 7. CDlogo

  Kijk eens aan soevereiniteit overdragen, collaboratie met een vreemde mogendheid puur landverraad dus, heet tegenwoordig delen en versterken.

  De psychische gestoordheid van sommige figuren is schijnbaar grenzeloos…letterlijk en figuurlijk!

 8. Jean Wanningen

  “De vraag is nu wat de kamer gaat doen en of ze in voorkomende gevallen hun poot stijf gaan houden.” –  Wat denk je zelf? (Hint: wat is er met het ESM-verdrag gebeurd?).

 9. Gerben

  De regeringspartijen kunnen gewoon niets doen met dit advies, maar daar zitten ook mogelijke consequenties aan. Ik verwacht dat er best oppositiepartijen hierover een debat willen voeren. Als regeringspartijen niet bereid zijn om bij voorbaat al meer betrokkenheid te eisen bij Europese besluitvorming geeft dit de eurosceptici een leuk instrument om de regeringspartijen mee om de oren te slaan wanneer het weer eens mis gaat.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.