Afbraak van ons defensie-apparaat

‘Hooguit scherfvesten naar de Koerden’ kopte De Volkskrant vanochtend. ‘We hebben alles al verkocht‘ voegde De Telegraaf daar nog aan toe.

De afbraak van ons defensie-apparaat gaat gewoon door. Decennialang socialistisch afbraakbeleid laat diepe sporen na. Ons land voldoet in de verste verte al jaren niet aan de internationaal in Navo-verband gemaakte budgetafspraken. Maar de budgetafspraken voor OS overtreffen wel ruimschoots de internationaal overeengekomen normen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig in dit land?

Nu overweegt de (vrouwelijke) minister van Defensie dan eindelijk een opportunistische budgetverhoging van 50 tot 100 miljoen euro vanwege een vermeende Russische dreiging. Een fooi! Ternauwernood genoeg om het achterstallige onderhoud aan kazernes en rollend materieel te betalen. Dat bedrag moet tenminste met een factor tien worden vermenigvuldigd en willen we echt ons defensie-apparaat op sterkte brengen dan is er nog eens een veelvoud daarvan nodig. De stelselmatige afbraak van onze landsverdediging is mij, als zoon van één van de grondleggers van het KCT te Roosendaal, natuurlijk een doorn in het oog, maar die afbraak zou elke Nederlander zorgen moeten baren.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe onder invloed van de pvda onze krijgsmacht stelselmatig is afgebroken:

De belangrijkste bezuinigingen en bezuinigingsmaatregelen op Defensie en de Koninklijke Marine gedurende 1971 – 2013.

De afgelopen 45 jaar is er fors bezuinigd op defensie, met uitzondering van 2008 toen het budget steeg van € 7,9 miljard naar € 8,1 miljard, een procentuele stijging van 6,4%. Dat was met 1,6% van het BBP nog altijd lager dan de afgesproken Navo-norm van 2% van het BBP.  Momenteel bedraagt het budget € 7,6 miljard ofwel 1,1% van het BBP, iets meer dan de helft van de afgesproken norm met onze Navo-partners. En deze 1,1% is inclusief pensioenen en wachtgelden van onze ex militairen. Corrigeren we die niet strikt militaire uitgaven, dan besteden we slechts 0,87% van ons BBP aan defensie. Door inflatie, maar ook door een stijgende staatsschuld en meer uitgaven aan de gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen is er stelselmatig bezuinigd op de defensie begroting. Vooral het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen is getalsmatig sterk teruggelopen, terwijl die onderdelen multi-functioneel inzetbaar zijn, zowel in buiten- als binnenland.

Je kunt je afvragen of deze ontwikkelingen voor een handelsland als Nederland wel zo verstandig zijn. Immers, onze economische belangen vallen of staan bij internationale veiligheid. Ons land heeft groot belang bij een internationaal stabiel en vreedzaam klimaat. Daarom verafschuw ik de handelsoorlog die de EU, onder auspiciën van de VS nu is begonnen met Rusland. Dat raakt de handelsnatie, die Nederland nu eenmaal is, in het hart. Dom, dom, dom.

Welke krijgsmacht is nodig om de belangen van het Koninkrijk te kunnen blijven beschermen en zo nodig te verdedigen? Welke krijgsmacht is nodig om de internationale rechtsorde te bevorderen?

Die vraag is op 29 maart 2010 beantwoord geworden door een interdepartementale werkgroep in haar eindrapport ‘Verkenningen, houvast voor de krijgsmacht van de toekomst’. Hierin wordt nadrukkelijk gepleit voor internationale samenwerking en het nakomen van in Navo-verband gemaakte afspraken, maar toch houdt de Nederlandse regering zich er niet aan. Klaarblijkelijk zijn uitgaven aan de bodemloze putten van Ontwikkelingshulp van grotere importantie. Het is echt bar en boos. Zaten we in 1950 nog ruim boven de Navo-norm, sedert medio jaren negentig zitten we er (ruim) onder.Om een idee te geven: landen als de VS en Rusland besteden jaarlijks 4,4 procent van hun BBP aan defensie. Nog meer bezuinigingen op defensie maken van Nederland een ‘free rider‘, om met de woorden van defensiespecialiste Margriet Drent van Instituut Clingendael te spreken. Vanaf 2011 valt Nederland qua inzet van haar krijgsmacht in de catergorie Cyprus of Luxemburg. En dat voor een land dat de zesde economie van de EU en de zestiende van de wereld is.

De Nederlandse regering zal zich eens serieus moeten bezinnen over de vraag of het lidmaatschap van diverse supra-nationale organisaties zoals de EU zo langzamerhand nog wel in het belang zijn van ons land (daar zit de regering tenslotte voor, om het belang van ons land te dienen). We betalen ons scheel aan netto afdrachten aan Brussel (€ 4 miljard netto per jaar, elk jaar opnieuw); we staan nu al voor meer dan € 200 miljard -grotendeels ongedekt- garant aan de zuidelijke periferie; we hebben de verplichting op ons geladen om via het permanente noodfonds ESM binnen 7 werkdagen te betalen als de Raad van Gouverneurs daarom vraagt; we zijn voor ons deel verantwoordelijk voor het op peil houden van het kapitaal van de ECB (hoeveel oninbare leningen staan daar intussen op de balans?); de lijst met betaalverplichtingen is eindeloos. Maar staat er ook wat tegenover? En dan zal ik het maar niet eens hebben over de honderden miljarden die de verkeerde omwisselkoers van de gulden naar de euro ons land heeft gekost en nog kost. Kan iemand mij uitleggen waarom we dit doen? En kan iemand mij uitleggen waarom we onze defensie totaal hebben uitgekleed?

Vandaag bleek, dat we niet eens zware wapens en munitie naar de Koerden kunnen sturen. We sturen wat helmen, nachtkijkers en scherfvestjes! Jean De Bie, voorzitter van de militaire vakbond VBM verklaarde vandaag tegenover De Volkskrant:

“Ik zou niet weten welke zware wapens Nederland kan leveren, want we hebben al een hoop spul verkocht.”

En generaal-majoor b.d. Kees Homan vult aan:

“Er is bij mijn weten geen wapendepot waar we hele voorraden handwapens of munitie hebben liggen, die geschikt zouden zijn voor de Koerden.”

Hier zijn natuurlijk geen woorden voor. Het is diep en dieptriest. De PvdA schijnt inmiddels ook voorstander te zijn van het ‘bewapenen’ van de Koerden…, mits met niet-dodelijk materieel. I kid you not, dat heeft hun woordvoerder Servaes gezegd. Het is werkelijk niet te geloven dat deze afbraakpartij nog zetels heeft in de peilingen.

Zoals aan het begin van dit betoog aangegeven zijn vele miljarden nodig om ons defensie-apparaat weer op fatsoenlijke sterkte te krijgen. Die 50 of 100 miljoen waarover gesproken wordt is niet meer dan een fooi.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. cmsuijkerbuijk

  Men is in de jaren tachtig begonnen met reorganiseren (Een mooi woord voor totaal uitkleden) en het is nooit meer opgehouden. Letterlijk was de ene reorganisatie nog niet afgerond, of de andere stond al weer op stapel. Soms 3 reorganisaties tegelijkertijd, die elkaar in de wielen reden, met soms als eindresultaat, dat via omwegen, elementen van de oorspronkelijke organisatie weer terugkwamen. Wél onder een andere naam natuurlijk, want men zoú eens toe moeten geven, dat iets mislukt was!

  Ik kan me nog héél goed een overste voor de geest halen, die de chef werd van de nieuwe Materieel-orgnisatie bij het DMVS. Nu moet je weten, dat voor wat de voorraden betreft, er een constante voorraadinspectie werd gehouden. Dat was ook wel nodig met een pakket van meer dan 100.000 verschillende artikelen. Dat kun je niet even in januari “balansen”. Dat had als voordeel, dat je direct op de voorraadituatie een corrigerende invloed uit kon oefenen, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van een tekort. Daarbij kwam, dat sommige kritieke onderdelen een levertijd van méér dan een jaar hadden en soms nog langer en het dus van het grootste belang was, om die voorraden actueel te houden. Nou komt die overste om de hoek kijken: Die vond dat allemaal maar onzin, dat getel. Dat verschil (= tekort) werd wel vastgesteld, als bij uitgifte er een tekort werd vastgesteld, met als resultaat, dat je dus vliegtuigen aan de grond kreeg staan, die stonden te wachten op een lullig onderdeel, maar waarvan de levertijd ellen lang was. Later is deze overste voor straf bevorderd tot kolonel. Maar dit soort figuren zaten dus in Den Haag duur te vergaderen met de politieke leiding van defensie en zorgden ervoor, dat de Krijgsmacht in  het algemeen zo’n slechte naam heeft gekregen over het materieel beheer. Ik heb er met een team van specialisten ruim een jaar over gedaan, om alles weer recht te trekken en uit te zoeken, van het kleinste boutje, tot vliegtuigvleugels die men kwijt was en dus maar hadden afgeschreven, aan toe!

 2. witwas

  Waarom zouden we überhaupt nog geld uitgeven aan de defensie van Nederland? Wat valt er nog te verdedigen? We zijn uitgeleverd aan de EU, de euro en de policor elite en blijkens verkiezingen en peilingen vindt de overgrote meerderheid het uitstekend. Het zal echt niet beter worden voordat het aanzienlijk slechter wordt dus bezuinig nog maar wat meer op defensie.

 3. dirk1940

  ‘Het is diep en dieptriest. De PvdA schijnt inmiddels ook voorstander te zijn van het ‘bewapenen’ van de Koerden…, mits met niet-dodelijk materieel’. 

   

  Dit klinkt heel erg naar gebroken geweertje politiek. Maar als deze meneer Servaes een halve eeuw eerder had geleefd zou hij waarschijnlijk vol lof zijn geweest over de DDR en Cuba. Beide landen die toen wapens en manschappen stuurden naar o.a. Afrika. 

 4. Hans Roodenburg

  We lezen: “Daarom verafschuw ik de handelsoorlog die de EU, onder auspiciën van de VS nu is begonnen met Rusland. Dat raakt de handelsnatie, die Nederland nu eenmaal is, in het hart. Dom, dom, dom.”

  Helemaal mee eens. Dit kan niet vaak genoeg worden gezegd. Zeker hier op deze website.

 5. arno

  samenwerking, het wordt nu toch ook al zonder controle naar de bodemloze putten in de diverse landen gepleurd.

  Dan is het budget groot genoeg om ook internationaal mee te kunnen doen aan de vernietiging van de religie van de vrede welke meer dood en ellende veroozaakt dan welke andere ideologie. Het nationaal socialisme en het internationale socialisme zijn kinderspel geweest in vergelijking met het islamisme. Al 1400 jaar levert deze ideologie al niets anders dan onderdrukking, slavernij, ellende en dood aan andersdenkende/ongelovigen.

 6. oudgediende

  Zie toch het voordeel: als Nederland door een terreurgroep zou worden aangevallen zullen die in ieder geval geen wapens vinden en zullen er geen lijken vallen in de strijd. 

   

  Waar is de tijd dat we nog mariniers hadden om het Amsterdamse station te zuiveren. Dat we maandenlange hele leger oefeningen in La Courtine konden houden met echte tanks.

  Dat we in de koude oorlog  nog een deel van Duitsland moesten beschermen. Nu meer hoofdoffcieren dan manschappen, meer dienstwagens dan tanks en alleen losse flodders.

 7. cmsuijkerbuijk

  Defensie is gewoon het gemakkelijkste slachtoffer om geld van te plukken. Maar oh wéh, als er écht poep aan de knikker komt. Dán moet je al die voorstanders van bezuinigingen eens horen. Dát zijn dan de grootste kritielkasters. Ik heb zo’n veertig jaar niets anders dan bezuinigingen bij defensie meegemaakt en het is om gék van te worden, als je die afbraak moet meemaken. Er wordt ook helemaal niet nagedacht over wáár er zogenaamd bezuinigd kan worden. Een krijgsmacht dient zichzelf te kunnen onderhouden. Als je dan bijvoorbeeld vliegtuigmototren voor groot onderhoud naar Zuid-Korea stuurt, omdat het daar een paar Euro’s of Dollars goedkoper is, dan ben je van de pot gerukt, want je aanvoerlijnen zijn dan te lang en te kwetsbaar geworden. Bovendien kon dit alles gewoon in Nederland bij Luchtmacht depots. Ook het samenvoegen van Marine,Landmacht en Luchtmacht-depots en onderhoudscentra lijken op het eerste gezicht een bezuiniging. Maar concentratie maakt kwetsbaar en bij een gerichte terroristische aanslag, leg je meteen de drie belangrijkste krijgsmachtonderdelen lam, want er is dan geen logistieke ondersteuning meer. Maar ja, het heeft wél geld “opgeleverd”. Er zijn werkelijk miljarden  nodig, om defensie weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen en dan bovendien ook nog eens zónder die door malloten en nitwits gepropageerde Europese Samenwerking, lees Europees Leger. Dát moet nooit of te nimmer gebeuren, want je bent dan de zeggenschap over je eigen defensie-apparaat kwijt en wordt een speelbal van vooral de Fransen (Zie wat KLM overkomt)! Internationale samenwerking is er overigens reeds, door het lidmaatschap van de NAVO!

  Ik pleit voor een robuuste Marine, met uitbreiding van de onderzeedienst met minstens een verdubbeling van het aantal onderzeeërs plus modernisering of vervanging van de bestaande vloot (ocharme drie oude barrels). Uitbreiding van de oppervlaktevloot met ook minstens een verdubbeling van de bestaande schepen én uitbreiding met zwaardere slagschepen. Mogelijk zijn een of twee vliegdekschepen ook een optie. Daarbij dient het Korps Mariniers weer op een aanvaardbaar peil gebracht te worden. De Koninklijke Landmacht moet weer de beschikking krijgen over zware wapensystemen, zoals artillerie en tanks. Bovendien een verdubbeling van het aantal troepen, zodat bij eventuele uitzending, de militair óók een fatsoenlijke rustperiode heeft (Het onmenselijke systeem van uitzendingsfrequenties heeft al heel wat huwelijken gekost). Tenslotte de Koninklijke Luchtmacht: Minstens 200 gevechtsvliegtuigen zijn er nodig om enigzins een geloofwaardige slagkracht in de lucht te hebben. Daarbij heropening  van de Vliegbasis Twenthe en Soesterberg en eveneens een verdubbeling van het aantal militairen, zodat ook bewaking en beveiliging van militaire complexen, kazernes, marinehavens en vliegvelden door defensie zelf gedaan wordt, i.p.v. door partikuliere ongewapende beveiligings- en bewakingsfirma’s! Dat álles is gewoon blind wegbezuingd door opeenvolgende kabinetten.

   

 8. L. van der Schoot

  Wie lacht niet die nederland beziet. (Alleen de buitenlanders).

  Al jaren worden we geleid door een overheid die niet weet waar het over gaat.

  En wij nog wel lachen om Belgenmoppen.

  Andersom is veel beter en nog waar ook:

  Bijvoorbeeld: Ken je die mop van die Nederlandse Minister van Defensie, die zelf anti-Militarist was?

  En die mop  is al vele jaren oud.

  (Hier heb ik tijdens mijn werk in het buitenland regelmatig spitsroeden voor moeten lopen)

   

  En al jaren doen de opvolgende ministers van Defensie hun uiterste best om onze krijgsmacht zo klein mogelijk te maken. Waarschijnlijk is dat de enige reden waarom ze gekozen zijn. Van het militair bedrijf hebben ze verder nauwelijks of geen weet. Deze houding straalt af op de hele krijgsmacht. Echter, Vrijheid is niet gratis.

   

  Als we ooit oorlog krijgen in dit land dan is de EU daar hoofdzakelijk debet aan.

  In dat geval zullen we uitsluitend op de NATO moeten vertrouwen want de EU is dan niet thuis.

  Ik denk trouwens dat een burgeroorlog eerder op de loer ligt gezien de  snelle ontwikkelingen in Zweden, Denemarken en Noorwegen waar geen krant over durft te schrijven. Bij ons gaat het ook al die kant uit.

 9. Antivenin

  Precies wat de Nederlandse overheid wil.

   

  Weg met ons…

 10. harry la croix

  Het probleem van Nederland is, als altijd, de filosofie die men aanhangt. Oorlogsmaterieel behandelen we in vredestijd alsof het niet riskant is om er mee de wereld over te zeulen. We hebben jaren het Depôt Vliegtuigmotoren (DVM) gehad, waar men uitstekend werkte. Maar neen, het moest een centrale organisatie worden. Ging dus fout. Fout twee is dat aan het hoofd een secretaris generaal staat, die politiek is ingekleurd (altijd rood) geen militair is en er ook de ballen verstand van heeft. Fout drie is dat de chef defensiestaf adviseert en een politiek onbenul deze adviezen stelselmatig naast zich neerlegt. Fout vier is dat de chef defensiestaf dan niet de eer aan zichzelf houdt en opstapt of dat de minister opstapt en zegt “Dit neem ik niet voor mijn verantwoording”. Kijk naar Srebrenica. Daar zei de toenmalige militaire adviseur: Stuur de mannen goed bewapend het veld in, met tanks, pantserwagens etc. Nee zei onze antimilitairistische minister: lichte bewapening! Het resultaat kennen we. Nu weer dat eeuwige geouwehoer over de F35, komt er weer een urkedurker die vindt dat het allemaal goedkoper moet en dan ons land opzadelt met  verouderde Zweedse kisten, die ze hebben gemoderniseerd. Maar nog steeds oude bakken! Als ze dan eenmaal hebben besloten, komt er weer een partij die vindt dat we niet 100 maar 45 moeten kopen. Ze gooiden bakken met geld over de balk naar ontwikkelingslanden, waar een hele industrie van zakenvullers zich tegoed doet aan ons zuurverdiende geld. Ook daar een zeer incompetent mens, dat maar wat doet! Met de Leopard-tank ging het hetzelfde. Nachtzicht was niet nodig, rijdend schieten evenmin (dan stoppen ze maar even om te schieten…) we voerden ’s nachts toch geen oorlog. Uiteindelijk wel gekocht en duur betaald. Verder eens met betoog cms al (knipoog) steun ik hem niet wat de marine betreft. Blijf ik sitting ducks vinden sinds ik ooit eens zo’n vliegdekschip heb aangevlogen met een F-16. Leuk spul, maar o n t z e t t e n d  duur!

 11. bat

  Maar Nederland moet dus de internationale rechtsorde bevorderen maar geen geld uit geven aan ontwikkelingshulp of sancties in stellen? Beide lijken mij toch beogen de internationale rechtsorde te bevorderen. Ook is Nederland een handelsland maar moet het wel zijn lidmaatschap van supra nationale organisaties heroverwegen. Deze lijken me toch de handel te bevorderen? 

   

  Wanneer je ontwikkelingshulp een bodemloze put noem zou ik over defensie maar niet beginnen.  De missie in Afganistan kostte veel, leverde weinig op.  Voor de sier staan er wat patriots in Turkije. In Zuid Soedan kijken we hoe het land achteruit gaat. Enig lichtpuntje is de piraterijbestrijding voor de kust van Somalie. Echter door de bocht genomen leveren militaire interventies weinig op.  U hoeft maar naar het Amerikaanse leger te kijken om te zien dat hier een grote kern van waarheid in zit. 

   

  En dat we geen wapens hebben om aan de koerden te geven is alleen maar goed. In Libie werden er wapens weggeven die vervolgens opdoken in Mali.  Wapens die werden uitgedeeld in Afganistan zorgden voor het aan de macht komen van de islamisten aldaar. Immers als bewapende groeperingen hun doel uit het oog verliezen kiezen ze wel weer een nieuw doel.  

 12. Breinbrouwsels

  …Er hebben in dit land de afgelopen decennia geen socialisten geregeerd…

   

  Maar weet u dan niet dat CDA, VVD, CU en noem ze maar op, behalve de PVV, allemaal kopjes zijn van dezelfde fascistisch communistisch socialistische Hydra en dat ze afspraken maken wie er dit keer in de basis moet staan en wie op de reservebank zit tot er weer gewisseld wordt? Het is een clan van volksmenners die aan de touwtjes zitten van Das Kapital, een soort kampbeulen dus.

 13. Breinbrouwsels

  Heel traag en met tegenzin worden er ogen geopend door de harde klappen van vallende kwartjes. Het leger krijgt er opeens geld bij voor koperpoets. Één potje per bataljon. Een bedrag om over naar huis te schrijven. Gaf ik in de tijd dat ik nog niet door de voorgangers van Dijsselbloem was leeggezogen als fooi aan het meisje bij de kassa van de Aldi. En dat 3 keer in de week. En nu lees ik ook nog ergens dat de regering wel 40 duizend gulden wil investeren op het terughalen van de werkgelegenheid die eerder door diezelfde lui het land werd uitgepest. Want wij zijn een land met een enorme kenniseconomie, een nooit geëvenaarde saamhorigheid tijdens jank- en rouwfestivals op viaducten en we stikken hier van de werklustigen die tegen Pakistaanse CAO-condities staan te trappelen om de textielververijen in te gaan. O, en we stikken van de gelovigen die alles geloven als het maar lijkt op beloftes over de toekomst, na het zuur het zoet en straks krijgen jullie allemaal een roodje van ome Rutte.

 14. Jean Wanningen

  Tussen 89 – 98: kabinetten Kok I en II; van 2006 t/m 2010 PvdA in de regering. Vanaf 2012 tot op de dag van heden ook. Hoezo geen socialisten geregeerd de afgelopen decennia?

 15. nog_1

  ‘Decennialang socialistisch afbraakbeleid laat diepe sporen na’

   

  Er hebben in dit land de afgelopen decennia geen socialisten geregeerd.

   

  De grootste bezuinigingen op defensie waren het werk van CDA en VVD. Het kabinet ‘waar rechts Nederland zijn vingers bij zou aflikken’ heeft procentueel de grootste defensiebezuiniging op zijn geweten.

 16. Insure

  LOL. Al die enorme leugens van rechts. 

  En nu ook weer van jullie. 

  Defensie is onder Rutte 1 het meest afgebroken.

  Onder aanspeuring van Wilders. Die hier als een soort halfgod wordt vereerd. 

   

  Hoe kan voor de rest defensie worden afgebroken door 1 partij? Dat kan niet. 

  Nederland is nooit bestuurd door alleen de PvdA.

  Voor de rest heb ik van 1990 tot 2010 nooit ergens over het hele politieke spectrum commentaar gehoord. 

  Ook niet in Rutte 1. Want jullie zijn te laf om tegen jullie eigen rechtse puinhopen in te gaan. 

   

  Wilders is wel de meeste grote geestelijk gestoorde.

  Altijd en overal maar angst zaaien voor het fascistische gevaar. 

  Brullen en roepen over ISIS, 

  maar dan wel bezuinigingen op defensie. 

   

  Als ISIS wil branden ze met aanslagen in 1 dag de randstad plat. 

  Zal de NAVO waarschijnlijk wel optreden. Daar niet van.

  Dat is verschrikkelijk erg eigenlijk van Wilders. 

   

  Elke keer roepen om groot fascistisch gevaar. Dat erger is al de Nazi bezetting, 

  maar ondertussen onze verdedigingslinie weg halen.

  Dan ben je een lafaard en een grote landverrader. 

   

  Door jullie gedoogd allemaal. 

 17. V.K.

  -Wat hebben we in de aanbieding, een paar scherfvesten en een imam.

  -Tsja ,daar win je geen oorlog mee.

 18. fredvdB

  Zou het niet mogelijk zijn om in de welbekende onderhandelingen in Den Haag tot het volgende compromis te komen:

  De krijgsmacht gaat de komende jaren meer aan uitgegeven worden, mits men bereid is ervoor zorg te dragen dat het dodelijke, gevaarlijke en immorele aspect eruit wordt gehaald, en men zich erop toelegd een transparante, verdraagzame en multiculturele organisatie te worden?

 19. zeeman

  Helemaal mee eens.

  Mijn vader was “storm troeper” gedurende de politionele acties in Nederlands Indie, de voorlopers van de Commando’s. Goed of niet goed die acties, onze troepen daar waren zeer karig bewapend door de toen al zeer “voorzichtige” politici. Vaak werden onze jongens in Indie gewoon in de steek gelaten omdat ze zich niet goed konden verdedigen.

  Ikzelf heb ook in het leger gediend in de jaren 70 en was niet erg onder de indruk van materiaal en politici. Maar in ieder geval hadden we toen nog Leopard tanks (en ook lang haar)…

  Destijds werd ontwikkelingshulp reeds belangrijker gevonden.

   

  Koopvaardij schepen mochten zich gedurende de jaren 80 niet bewapenen tegen Nigeriaanse kapers. Gewoon wachten tot je bestolen, beschoten of vermoord werd. Zo ging dat op de rede van Lagos.

  Koopvaardij schepen mogen zich nog steeds niet bewapenen tegen wereldwijd voorkomende piraterij.

   

  Iedere politiek correcte Nederlander zal dit een “agressief” verhaal vinden.

  Maar dan vergeet men wel dat de Nederlandse vloot, wat daar nog van over is, van klein Nederland een grote handelsnatie heeft gemaakt. En dat al die schepen produkten vervoeren waar ook linkse pacifisten profijt van hebben.

   

  Als gedurende de 17 eeuw politiek links al had bestaan, dan waren we nu een ontwikkelings land geweest.

   

  Indien we zo doorgaan dan zal het niet lang meer duren voordat we deze hulp daadwerkelijk nodig hebben.

  Bah!

 20. Frulen

  Allemaal opzetjes voor een (multicultureel) EU leger. En Nederland als “Beste jongetje van de klas” loopt natuurlijk voorop, (al jaren) om deze natte droom van van Rompuy te verwezenlijken. En de “Puppets” die zich politici noemen voeren dit, en andere instructies gedwee uit. Landverraders zijn het ! En op het moment dat de domme massa dit doorkrijgt en in opstand komt, wordt deze neergeslagen door legereenheden. Die zullen dus bestaan uit een mix van EU landen maar wel onder de leiding van Nederlandse landverraders. Hetzelfde zal gebeuren met de Politie want die zal het dan het “Muliculturele ” Nederland met multiculturele wetten (EU bepalingen) door multiculturele  “Wetsdienaars” moeten handhaven. Welkom in de EUSSR.

   

   

 21. peterdeRuyter

  Maar de afbraak Jean, is naast het socialistendom en een ondragelijk licht knuppeltje van de CU, mede vrolijk uitgevoerd door Jeur Veur, Frank de Grave, en ene meneer Henk Kamp, van de VVD. Je kunt natuurlijk ook – niet zonder reden – zeggen dat VVD en PvdA -gezien het voorspel in de jaren ’90- de SEN (Socialistische Eenheidspartij Nederland) vormen. Maar zonder gekheid: HET gebeurt en critici  van dit vreselijke beleid werden ook vrolijk weggezet door links als rechts geaarde militaristen, in elk geval weer van die vieze mensen. Onze elite 🙂 heeft sinds de jaren ’80 heel veel geld nodig gehad om haar immigratie- en asielhobby en daarmee gepaard gaande ‘verrijking’ te financieren, alsook om de knip voor rode en cda ministers van OS ruim open te houden. Resultaat binnenslands: een imposante 5e colonne van het Geloof van de Vrede en een volledig gecastreerd defensieapparaat.Het hele policolor politiek correcte koehandelbedrijf van CU tm SP ( de  Eenheidspartij) is hier schuldig aan. Ik noem dit gewoon landverraad, kwade trouw of minstens: criminele onachtzaamheid.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.