Afbraak van ons defensie-apparaat

Foto:

‘Hooguit scherfvesten naar de Koerden’ kopte De Volkskrant vanochtend. ‘We hebben alles al verkocht‘ voegde De Telegraaf daar nog aan toe.

De afbraak van ons defensie-apparaat gaat gewoon door. Decennialang socialistisch afbraakbeleid laat diepe sporen na. Ons land voldoet in de verste verte al jaren niet aan de internationaal in Navo-verband gemaakte budgetafspraken. Maar de budgetafspraken voor OS overtreffen wel ruimschoots de internationaal overeengekomen normen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig in dit land?

Nu overweegt de (vrouwelijke) minister van Defensie dan eindelijk een opportunistische budgetverhoging van 50 tot 100 miljoen euro vanwege een vermeende Russische dreiging. Een fooi! Ternauwernood genoeg om het achterstallige onderhoud aan kazernes en rollend materieel te betalen. Dat bedrag moet tenminste met een factor tien worden vermenigvuldigd en willen we echt ons defensie-apparaat op sterkte brengen dan is er nog eens een veelvoud daarvan nodig. De stelselmatige afbraak van onze landsverdediging is mij, als zoon van één van de grondleggers van het KCT te Roosendaal, natuurlijk een doorn in het oog, maar die afbraak zou elke Nederlander zorgen moeten baren.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe onder invloed van de pvda onze krijgsmacht stelselmatig is afgebroken:

De belangrijkste bezuinigingen en bezuinigingsmaatregelen op Defensie en de Koninklijke Marine gedurende 1971 – 2013.

De afgelopen 45 jaar is er fors bezuinigd op defensie, met uitzondering van 2008 toen het budget steeg van € 7,9 miljard naar € 8,1 miljard, een procentuele stijging van 6,4%. Dat was met 1,6% van het BBP nog altijd lager dan de afgesproken Navo-norm van 2% van het BBP.  Momenteel bedraagt het budget € 7,6 miljard ofwel 1,1% van het BBP, iets meer dan de helft van de afgesproken norm met onze Navo-partners. En deze 1,1% is inclusief pensioenen en wachtgelden van onze ex militairen. Corrigeren we die niet strikt militaire uitgaven, dan besteden we slechts 0,87% van ons BBP aan defensie. Door inflatie, maar ook door een stijgende staatsschuld en meer uitgaven aan de gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen is er stelselmatig bezuinigd op de defensie begroting. Vooral het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen is getalsmatig sterk teruggelopen, terwijl die onderdelen multi-functioneel inzetbaar zijn, zowel in buiten- als binnenland.

Je kunt je afvragen of deze ontwikkelingen voor een handelsland als Nederland wel zo verstandig zijn. Immers, onze economische belangen vallen of staan bij internationale veiligheid. Ons land heeft groot belang bij een internationaal stabiel en vreedzaam klimaat. Daarom verafschuw ik de handelsoorlog die de EU, onder auspiciën van de VS nu is begonnen met Rusland. Dat raakt de handelsnatie, die Nederland nu eenmaal is, in het hart. Dom, dom, dom.

Welke krijgsmacht is nodig om de belangen van het Koninkrijk te kunnen blijven beschermen en zo nodig te verdedigen? Welke krijgsmacht is nodig om de internationale rechtsorde te bevorderen?

Die vraag is op 29 maart 2010 beantwoord geworden door een interdepartementale werkgroep in haar eindrapport ‘Verkenningen, houvast voor de krijgsmacht van de toekomst’. Hierin wordt nadrukkelijk gepleit voor internationale samenwerking en het nakomen van in Navo-verband gemaakte afspraken, maar toch houdt de Nederlandse regering zich er niet aan. Klaarblijkelijk zijn uitgaven aan de bodemloze putten van Ontwikkelingshulp van grotere importantie. Het is echt bar en boos. Zaten we in 1950 nog ruim boven de Navo-norm, sedert medio jaren negentig zitten we er (ruim) onder.Om een idee te geven: landen als de VS en Rusland besteden jaarlijks 4,4 procent van hun BBP aan defensie. Nog meer bezuinigingen op defensie maken van Nederland een ‘free rider‘, om met de woorden van defensiespecialiste Margriet Drent van Instituut Clingendael te spreken. Vanaf 2011 valt Nederland qua inzet van haar krijgsmacht in de catergorie Cyprus of Luxemburg. En dat voor een land dat de zesde economie van de EU en de zestiende van de wereld is.

De Nederlandse regering zal zich eens serieus moeten bezinnen over de vraag of het lidmaatschap van diverse supra-nationale organisaties zoals de EU zo langzamerhand nog wel in het belang zijn van ons land (daar zit de regering tenslotte voor, om het belang van ons land te dienen). We betalen ons scheel aan netto afdrachten aan Brussel (€ 4 miljard netto per jaar, elk jaar opnieuw); we staan nu al voor meer dan € 200 miljard -grotendeels ongedekt- garant aan de zuidelijke periferie; we hebben de verplichting op ons geladen om via het permanente noodfonds ESM binnen 7 werkdagen te betalen als de Raad van Gouverneurs daarom vraagt; we zijn voor ons deel verantwoordelijk voor het op peil houden van het kapitaal van de ECB (hoeveel oninbare leningen staan daar intussen op de balans?); de lijst met betaalverplichtingen is eindeloos. Maar staat er ook wat tegenover? En dan zal ik het maar niet eens hebben over de honderden miljarden die de verkeerde omwisselkoers van de gulden naar de euro ons land heeft gekost en nog kost. Kan iemand mij uitleggen waarom we dit doen? En kan iemand mij uitleggen waarom we onze defensie totaal hebben uitgekleed?

Vandaag bleek, dat we niet eens zware wapens en munitie naar de Koerden kunnen sturen. We sturen wat helmen, nachtkijkers en scherfvestjes! Jean De Bie, voorzitter van de militaire vakbond VBM verklaarde vandaag tegenover De Volkskrant:

“Ik zou niet weten welke zware wapens Nederland kan leveren, want we hebben al een hoop spul verkocht.”

En generaal-majoor b.d. Kees Homan vult aan:

“Er is bij mijn weten geen wapendepot waar we hele voorraden handwapens of munitie hebben liggen, die geschikt zouden zijn voor de Koerden.”

Hier zijn natuurlijk geen woorden voor. Het is diep en dieptriest. De PvdA schijnt inmiddels ook voorstander te zijn van het ‘bewapenen’ van de Koerden…, mits met niet-dodelijk materieel. I kid you not, dat heeft hun woordvoerder Servaes gezegd. Het is werkelijk niet te geloven dat deze afbraakpartij nog zetels heeft in de peilingen.

Zoals aan het begin van dit betoog aangegeven zijn vele miljarden nodig om ons defensie-apparaat weer op fatsoenlijke sterkte te krijgen. Die 50 of 100 miljoen waarover gesproken wordt is niet meer dan een fooi.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!