Belachelijk: VS proberen genocide te voorkomen

Wij hebben andere prioriteiten.

Christopher Hitchens was een groot voorstander van de Amerikaanse inval in Irak. Hoewel weggehoond en uitgejouwd, werd hij niet moe zijn lezers en gehoor uit te leggen waarom: Saddam Hoessein heeft genocide gepleegd door de Koerden en masse te vergassen, hij heeft terroristen financieel gesponsord, hij heeft Koeweit trachten te usurperen en hij had wel degelijk de beschikking over massavernietigingswapens – zie eerdergenoemd gifgas. De onuitgesproken vraag was dat als dit geen rechtvaardiging voor militair ingrijpen, wat wel?

Tegenstanders van de oorlog leden in zijn ogen aan een mengvorm van decadentie, ennui en een zelfkritiek waarvan ze hoopten dat het hen van elke plicht tot moed zou ontslaan. 

‘Many of those advocating withdrawal have been “war-weary” ever since the midafternoon of Sept. 11, 2001.’

Alles om maar niets te hoeven doen. En eigenlijk is er sinds 2006, toen Hitchens deze woorden schreef, wat betreft de mentaliteit van de tegenstanders van militair ingrijpen in Irak, niets veranderd. Dat blijkt maar weer nu we de reacties kunnen peilen over de jongste interventie.

De F18 Superhornets waren nog niet opgestegen of de VS werden alweer voor halve (of hele) satan uitgemaakt. Steeds weer denken de critici zich te kunnen opwerpen als een alwetend koor, dat ironisch commentaar levert bij de acties van die oh zo sterfelijke Amerikanen. Critici – mind you – die Saddams Irak niet militair wilden aanpakken. Ik vraag me of de critici dan aan de goede kant van geschiedenis of moraal staan. Of de inval goed was, laat ik in het midden, maar ik zou die Maarten van Rossem-arrogantie niet durven opbrengen. 

Maar goed, daar gaan we weer. De VS zouden de situatie in Irak zelf veroorzaakt hebben, zouden de IS-troepen indirect van wapens hebben voorzien door aan het Irakese leger te leveren en ik hoorde ook al complotdenkers die vermoeden dat er olie onder die berg met Yezidi’s zat. Wederom wordt alles uit de kast gehaald om elke vorm van Amerikaans militair ingrijpen in diskrediet te brengen.

Zelfs al zouden alle aantijgingen waar zijn (wat niet zo is), dan is dat momenteel volstrekt irrelevant. De Verenigde Staten van Amerika proberen genocide te voorkomen. Zelfs al zou dit indirect hun schuld zijn en al zouden hun motieven twijfelachtig zijn, dan nog zijn Amerikanen bezig duizenden mensenlevens te redden. Er is iets fundamenteel verrot in de prioriteiten die het zogenaamd oorlogsmoeie kamp stelt, want kritiek op Amerika lijkt belangrijker dan mensenlevens redden.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

31 reacties

 1. Bes Tolen

  In de negentiger jaren zag je dat de fundamentalistsiche islam in Joego-Slavië door de Verenigde Staten op het paard werd geholpen. De alom in Joego-Slavië erkende Albanese slechterikken in Kosovo, ook islamitisch, evenzo. Turkije zou grote invloed moeten krijgen op de Balkan. Dat was de Amerikaanse opzet van toen. De slechte situatie daar als erfenis van het communisme van Tito met de verdeel en heers politiek gaven breeduit voeding aan allerlei krijgsheren, uit op eigen staten. De westerse wereld met een enorme overdaad aan valse informatie bedolven. Niemand die de waarheid mocht kennen. Opvallend detail was het optreden van Blair en Kohl namens Engeland en Duitsland, in werkelijkheid vooral de belangen van de Roomskatholieke godsdienst behartigende. Duidelijk in overleg met het Vaticaan. Een typisch aspect van het Europa van tegenwoordig. Opvallend was de bepaling dat geen Amerikanen voor het internationale strafhof mochten worden gesleept. Opvallend was hier dat Amerika katalysator was om Joego-Slavië uiteen te laten vallen. Opvallend was dat multiculturaistsche opvattingen de leidraad moesten zijn. Waarvan de interpretatie met de ontwikkelingen mee wijzigde. Geheel in tegenstelling met de gang van zaken nu in de Oekraïne en ook onder leiding van Amerika. Amerika’s belangen liggen hier anders en dat is nu het criterium. Dat zijn hier niet de belangen van het overgrote deel van de Europeanen. Oost-Europa wordt het moeras in geholpen en heel Europa ziet haar kansen op een gedeelde vredige toekomst drastisch verminderen.

 2. Hans Roodenburg

  Niet te geloven. Ze bestaan nog: mensen die de Amerikaanse inval in Irak (2003) goedpraten. Die inval heeft de voorwaarden geschapen voor de puinhopen en het onbeschrijfelijke menselijk lijden waarvan we nu getuige zijn. En dan te bedenken dat er destijds weinig fantasie voor nodig was om te voorspellen dat het hierop zou uitdraaien. Om het vriendelijk te zeggen: de Amerikanen hebben daar nu wel wat goed te maken.

 3. Moose

  Als je ze zat bent..

   

  Waarom maak je dan nog steeds gebruik van hun technologie?

   

  Slaap lekker!

 4. Johanna

  Gerben 20:20 Het lijkt erop dat de Amerikanen  mogen beslissen wie er mag blijven leven en wie niet. De pro-Russen hebben pech. De West  Oekraïeners mogen  van hun regering zelfs de Russische tv niet meer zien. Stel dat ze met eigen ogen kunnen zien wat het leger van Kiev allemaal aanricht met medewerking van de NAVO, EU en leider VS. VS komt overal mee weg.  De eerste sancties moeten voor de Amerikanen zijn omdat ze hun doorvoer, macht , invloed en eigen energiemaatschappijen VOOR mensen zet.

 5. Johanna

  JW Hueting 20:03  20:03

    De Amerikanen zullen ook hun goede kanten hebben.  Wat de Tweede WO betreft en de M-hulp. VS zat indertijd totaal aan de afgrond en zo konden ze hun handel,  wapenindustrie en economie tot bloei brengen. Van de M-hulp zijn vooral de Amerikanen zelf  flink beter van geworden. Wij hebben iedere cent teug betaald. Amerika heeft daara hun invloed en macht flink uitgebreid. Zo erg zelfs dat anno 2014 de EU leiders trillen voor de Amerikaanse president , nu Obama. We moeten dus na 1945  eeuwig de Amerikanen dankbaar blijven?

  Ik ben ze lang en meer  dan  genoeg dankbaar geweest.

 6. Gerben

  De Amerikanen moeten inderdaad eens eerst bij zichzelf beginnen en dan bij  het MO en de Russen.” Dus mensen gewoon laten sterven, zoals de Nederlandse regering het ook prima lijkt te vinden. Ik verwacht niet dat veel mensen het daar mee eens zijn.

 7. jwhueting

  Eindelijk wordt de oorlog in Irak eens in het juiste perspectief geplaatst. Dat het allemaal verkeerd is afgelopen, dat is nu duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het ook noodzakelijkerwijs zo had moeten gaan. Ik had liever gezien dat de Amerikanen er met een flinke troepenmacht gebleven waren, dan was de regio ongetwijfeld beter af geweest dan nu.

   

  @ Johanna

   

  In ’44 waren we maar wat blij met Amerikaanse inmenging. En in de Marshallhulp zagen we destijds ook niet direct de hand van ‘het kwaad’. Nu hebben we welvaart en vrijheid. Dat u nu begint over hoe fout de Amerikanen zijn: dat is nu precies de decadentie waar in het artikel op gewezen wordt. Hebben Irakezen minder recht op vrijheid en democratie dan u? Als er in de wereld iets moet gebeuren kijken we naar de VS. Als de VS iets doen, dan keuren we het af. Die Amerikanen moeten onderhand gek worden van Europa!

 8. tipo

  Dat na het verdwijnen van Sadam Hussein een etnisch conflict tussen sji-ieten, sunnieten, Koerden, Christen en nog enkel specifiek Iraakse etniciteiten zou optreden was al voor de inval van Irak bekend. Hetzelfde geldt voor Libie en voor Syrie.

   

  Dat de meest extreme vorm van islam dan zal overwinnen was ook vantevoren bekend.

   

  Wat had er dan moeten gebeuren? Niks. Niksdoen is namelijk een optie. Had Sadam Hussein en Ghadaffi lekker daar gelaten. En laat Assad ook lekker zitten. Ja, dat waren en zijn vreselijke dictators die mensne laten vermoorden. Maar als het enige alternatief nog vreselijkere dictators zijn die nog meer mensen vermoorden, kies dan voor niks doen.

   

  Goed, dat is nu te laat. Maar kom niet aan dat dit wijsheid achteraf is. Dit was vantevoren bekend. Na Tito was de Balkan ook een etnisch broeinest. Dat is gewoon een wetmatigheid die bij iedereen bekend was. Voor Irak geldt dan nog, dat die etnische spanningen grensoverschrijdend werken naar Turkije, Iran en Syrie. Voor Libie geldt dan nog dat de etnische spanningen grensoverschrijdend werken naar egypte en Algerije. Ook dat was vantevoren bekend.

   

  Wat was dus het doel van de inval in Irak? Dat was het opnieuw schudden van de kaarten in de hoop op een betere uitkomst tegen beter weten in. En nu kan het Westen enkel nog blufpoker spelen, want het midden-oosten redden van het kalifaat, zit er de komende eeuw niet meer in natuurlijk. Daar helpen geen 1000 Navo’s tegen, want die kunnen geen assymetrische oorlog voeren.

   

  Het enige prettige van het islamitische Kalifaat is dat je er Nederlandse Jihadisten naar toe kan uitzetten, zoals Groot-Brittanie ooit haar gajes naar Australie stuurde en Rusland haar gajes naar Siberie en de VS haar gajes naar Guantanomo Bay.

   

  Vergeet niet dat de leider van ISIS in 2009 vrijgelaten is door Obama uit Guntanomo. En dat dat ook het oprichtingsjaar van ISIS was, niet geheel toevallig.

 9. Johannes N

  Het past in een patroon: alles, alles, alles afkraken. De onophoudelijke stroom doelloze kritiek dient om mensen murw te slaan, om te zorgen dat ze afhaken en de wereld overlaten aan deze zogenaamde “betere” mensen. Het is het typische wapen van de socialisten en de islam. Het hoeft niet eens met argumenten. Gewoon de aantijging herhalen naar de andere partij toe is al genoeg, mensen worden namelijk ook doodmoe om telkens maar weer dezelfde volkomen foute standpunten te moeten weerleggen.

   

  En je ziet het overal, ook hier op de site. Post een artikel, maakt niet uit wat, en mensen als mar en nog_1 staan klaar om er overheen te braken. Het is gewoon crowd control – geen enkele plek mag veilig zijn voor mensen die niet denken zoals zij dat doen. En net als hun grote voorbeeld weten ze dat als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf de waarheid wordt.

   

   

 10. Johanna

  Dirk jan van Baar 19:38  Paul Craig Roberts heeft het niet goed gezien? Zonder de VS was er nu geen oorlog tegen de pro-Russen en zouden ze niet worden uitgemoord door  het leger van Svobada en Rechte Sektor. In Kiev kregen ze vleugels doordat ze flink werden gesteund door Obama.  Hij wil Poetin en kopje kleiner maken en zijn eigen buil  flink wat groter. De Amerikanen zie je nergens als ze er zelfs financieel en economisch niet van kunnen profiteren en macht vergroten. Laat ze hun eigen  enorme armoede opknappen en niet permanent hun wapenindustrie opkrikken.

 11. Dirk-Jan van Baar

  De VS proberen niet alleen genocide te voorkomen, maar ze proberen ook mensen in leven te houden die mogelijk nog een constructieve rol kunnen spelen in de toekomst van Irak en de regio. Zoals Koerden en christenen.

   

  Een zeer terechte bijdrage overigens, dit stuk. Ook als de VS hun EIGEN mensen voorop plaatsen. In een suïcidale regio als het Midden-Oosten moet je ergens beginnen en een betere wereld begint bij jezelf.

 12. Jean Wanningen

  Die Amerikaanse inval in Irak was onder valse voorwendselen en heeft niets opgeleverd, omdat de Amerikanen te vroeg vertrokken zijn. Of je doet het goed en zorgt voor blijvende stabiliteit of je blijft er met je tengels vanaf.

 13. Joost1991

  De inval in Irak was onontkoombaar. Saddan stond weer op het punt Koeweit te bezetten. De massavernietigingswapens waren een bijzaak.

 14. Bes Tolen

  In de Verenigde Staten bestaat al ruim anderhalve eeuw een min of meer constante groep dubieuze politici aangevuld met een aanhang van propagandisten en grootbankiers, die met hun allen  uit zijn op een wereldregering maar dan wel onder leiding van … van wie mag u raden. De instelling is zeer agressief. Ook het militair industrieel complex heeft zich aangesloten bij die beweging, die aanvankelijk vooral uit was op kolonieën voor Engeland en Amerika. Het ging hier vooral om veroveringen om grondstoffenwinning in bezit te krijgen. Wat ook aardig gelukt is. Uit godsdienstige kringen wordt veel steun gegeven. Door een uiterst agressieve, ondoordachte ( door oneerlijkheid) instelling worden veel fouten gemaakt. De invloed op Europa is daardoor altijd al negatief geweest. De Verenigde Staten zorgden en zorgen vaak voor escalatie. Engeland ondersteunt dat en vaak ook Frankrijk. Stuk voor stuk onfrisse staten, die hun laffe (zoals Duitsland, enigszins  in mindere mate Nederland) dan wel meer opportunistische (Polen) bondgenoten onder controle weten te houden en medeplichtig maken. Het is veel meerr uitkijken door, voor de zo gebonden bondgenoten. Dat blijft tot heden achterwege. De grote schade gaat ten koste van de burgers. De burgers zijn met hun allen zonder echte invloed. Bizar gevolg van de sterke Amerikaanse invloed op andere landen.

 15. Johanna

  D,G,Neree 20:39 Het waren niet mijn woorden. Dan zijn er twee redenen de islam en de economie.

 16. D. G. Neree

  Johanna, het is niet “Het kwaad dat  Washington  vertegenwoordigt zal de wereld  naar de vernietiging leiden”,

   

  maar “Het kwaad (de fundamentalistische islam) dat  Washington  door Obama aan het faciliteren is zal de wereld  naar de vernietiging leiden.”

 17. Johanna

  Leo KareIJan 17:23 U bent mij te persoonlijk.   Ik herhaal. Volgens de Amerikaanse  econoom, verslaggever, columnist Paul  Craig Roberts  ” Raak ervan bewust dat het kwaad in Washington zetelt”. ” De vernietiging die Washington  heeft aangericht”. “Miljard dollar voor versterking  voor de  Amerikaanse  militaire aanwezigheid in Europa wordt als  een grote  prestatie  voorgesteld.Washington  zal zijn zin doordrijven. Het kwaad dat  Washington  vertegenwoordigt zal de wereld  naar de vernietiging leiden”. Dat zijn niet mijn woorden. Ik  zie al jaren hetzelfde gebeuren. Eén land alle invloed en macht  is heel slecht voor de wereldvrede. 

  VS overal militaire basis, marinehavens, raketafweersystemen, naar Oosten oprukkend met de NAVO, nu weer  bemoeienis met Oekraïne  en Syrië  Het oorlog voeren van de Amerikanen zal nooit ophouden als bevolking geen kritiek mag en kan leveren. De “gewone” man/vrouw, kind zijn de grote verliezers. Die Amerikanen moeten stoppen en op een normale, vriendschappelijke, beschaafde  wijze handel  leren drijven en niet de hele wereld vernietigen met duizenden doden, gewonden en gehandicapten. Schandelijk!,Schandelijk! Schandelijk. En zeer onbeschaafd om in 2014 het nodig te hebben om  oorlog te voeren  voor de ECONOMIE. Dat is mijn mening en daar zult u nog lang van genieten. Als ik in leven blijf natuurlijk.

 18. Caroline

  Die Marshall-hulp is met de (petro)$$ inmiddels al honderden malen afbetaald.

   

  Amerikanen, prima mensen, maar hun staat is op hol, en dat is al jaren zo. Nu een 3e invasie in Irak, en alweer onder humanitiaire voorwendselen. Net als de EU, dat gezwel waar slechts mensen die er op de loonlijst staat zich mee identificeren, die treedt ook op op een manier die me met steeds meer walging vervult. Desondanks vind ik de mensen die onder het EU-juk zuchten niets anders te verwijten dan dat ze het nog niet afgeworpen hebben.

   

  De Oekraïne staat in brand, en blijkbaar kan de MH17 daar uit de lucht geschoten worden (en de burgerbevolking met fosfor gebombardeerd) zonder dat de Nederlandse politiek zelfs maar om de banden van de communicatie tussen MH17 en de verkeerstoren in Kiev vraagt. En daar zou dan een US/EU puppet de macht hebben.

   

  En dat er allerlei mooie (in China in elkaar gezette) Amerikaanse producten zijn, dat is zo, maar dat zegt iets over de nijverheid en industrie van de Amerikanen, en niets over die van de USstaat.

   

  Voor wat het waard is eens een andere visie: https://www.youtube.com/watch?v=k8kgUsldftA#t=1227

 19. Leo KarelJan

  Je slaat volledig door in anti Amerikanisme. Ik ben zeer sterk tegen Obama, maar een dergelijk fundamentalistisch anti-Amerikanisme stuit me zeer tegen de borst.

  Alsof er geen slechter land bestaat. Stop met jezelf belachelijk maken. Je slaat volledig door!

  Technologie: Microsoft-Google-Intel-IBM-Facebook enz enz : is dat niet Amerikaans?

 20. D. G. Neree

  Ook in Egypte werden de fundamentalisten in de vorm van de Moslimbroederschap aan de macht geholpen, wat gelukkig voor Egypte door het leger verhinderd werd. Een paardemiddel, maar het alternatief zou op den duur 100x zo erg zijn. Egpte net als Turkije langzaam in de greep van de Sharia, met als gevolg terugkeer naar de steentijd zoals in de andere genoemde landen.

 21. D. G. Neree

  En ook al was Saddam een wrede tiran, dat geeft andere landen nog niet het recht om het hele land naar de kloten te helpen.

 22. D. G. Neree

  na de val van het ottomaanse rijk werd dat rijk opgedeeld in kunstmatige landen, met willekeurige grenzen, waarbij  volken doormmidden werden gesneden en er verschillende etnische en culturele groepen binnen landen ontstonden. De enige manier om die kunstmatige landen in stand te houden was door met harde hand te regeren. Dit werd door dictators gedaan, die door het westen in het zadel werden gehouden. Maar plotseling brak de zogenaamde Arabische lente uit, waarbij amerika en het Westen opeens de door hen gesteunde dictators afvielen. Irak was de eerste, nog voor die “lente” moest hij het veld ruimen, met als resultaat een burgeroorlog. Toen werden Ben Ali, Gadafi en Mubarak  aan de dijk gezet en ook in Syrië probeert men het.

   

  Dat door het wegvallen van de  centrale (harde) macht er strijd zou komen kon een eerstejaars politicologie wel voorspellen.

  En dat gebeurde dus.

  Irak veranderde in een hel, net als Libië en Syrië. Islamitische stammenoorlogen

   

  Vreemd genoeg werd de “Iraanse lente” volstrekt genegeerd door het westen, wat het vermoeden versterkt, dat de fundamentalistische islam door het westen gesteund wordt.

   

  Nu gaat het westen dus ISIS in Irak bestrijden, terwijl ze ISIS in Syrië steunen tegen Assad.

   

  En waar is de democratie en de vrijheid die de Amerikanen zouden brengen?

   

  Oorlog, bloed, honger, ruïnes en terugkeer naar de steentijd is het gevolg, met de christenen en joden tussen wal en schip.

   

  Dit is destabiliseringspolitiek in werking.

   

 23. Wilhelmson

  In het olietijdperk wordt de geopolitiek hierdoor bepaald. VS, EU, Rusland en OPEC. Alles overige is hiervan grotendeels afhankelijk. Maak zelf de oefening.

 24. Johanna

  Pierre Lebon 11:32 Is dat alles? Geen enkel tegengeluid?  Die uitzondering  gaat alleen  maar op  voor  de Amerikanen.

 25. Pierre Lebon

  @Johanna komt voor de zoveelste keer voorbij draven op haar anti-Amerikaanse stokpaard. Gaaaaaap.

 26. Joost1991

  Nadat Saddam uit Koeweit was gekegeld, bleef hij het land bedreigen. Zelfs zo ernstig dat opnieuw Amerikaanse troepen opstoomden in de richting van Koeweit. Daarop trok Saddam zijn troepen schielijk terug. Toen de Amerikanen weg waren, begon hij opnieuw. Daarop volgde de tweede Amerikaanse invasie van Irak en werd Saddam afgezet. Intussen was er het gechicaneer van Saddam met de kerninspecties. Maar dat was niet het hoofdmotief voor de inval in Irak. Dat er geen kerninstallaties zijn gevonden, wil niet zeggen dat ze er niet waren. Jammer dat iedereen het anti-Amerikaanse gefantaseer zo nabauwt. Wees blij dat ze wat deden. Feit is wel dat de chaos nu ongekend is. Maar dat valt de Amerikanen niet aan te rekenen. De schuld ligt bij de hardnekkige duistere krachten in het Midden-Oosten.

 27. Johanna

  Moose 13-21:06 “hun technologie?  Bij VS vazallen komt al het goede van Amerika. Die kunnen alleen uit hun linkeroog kijken.  Van oorsprong zijn ze allemaal Europeaan.Dus? Vriendschappelijk handel drijven is wat anders dan  gaan dreigen  met sancties en oorlog voering  als   jouw  concurrent  jouw  eisen niet inwilligt. Sancties die de concurrent  kapot moeten maken. Probeer is één sanctie tegen de Amerikanen? Eén maar?

 28. Johanna

  Waar redden de Amerikanen dan duizenden mensen? U bedoelt EIGEN mensen? Niemand heeft zoveel oorlogen gevoerd als de Amerikanen volgens  Paul Craig Roberts hebben  ze hebben   in de “21ste eeuw  al  7 landen geheel of gedeeltelijk vernietigd”.Hij schrijft dat het “kwaad in Washington zetelt”. “Het kwaad dat Washington vertegenwoordigd zal de  wereld  naar de vernietiging brengen”. Hoezo dat de Amerikanen duizenden mensenlevens redden. De Amerikanen doen alleen maar wat als ze er zelf economisch  heel veel beter van worden zoals nu in het M-O en  Oekraïne.  De Kiev regering mag haar eigen pro Russische bevolking totaal uitroeien  en heel het Oosten plat gooien  met behulp van Obama. De Amerikanen willen hun grote concurrent Poetin/Russen uitschakelen. Dat mag veel mensenlevens kosten.  Hoezo  de Amerikanen redden  mensenlevens.  Hun eigen mensen die redden ze.De ander interesseert ze geen ene moer.

 29. tipo

  U stelt de vraag verkeerd: Hebben Irakezen behoefte aan vrijheid en democratie? Zijn de er niet te achterlijk voor?

   

  Volgens mij heeft de meerderheid van de Irakezen, Syiers en Libiers geen behoefte aan democratie en is de meerderheid van de mensen in die landen te achterlijk voor zulke moderne concepten.

 30. Johanna

  Dirk jan van Baar, denkt u dat de Koerden  houden van christenen en Joden? Inderdaad in het M-O moet je ergens beginnen, bijvoorbeeld in Irak  enz, enz, enz. Allemaal voor zichzelf. NIet noemende Vietnam, Korea. En denk ook eens aan  Hiroshima en Nagasaki enz,enz,enz.

  Had nooit gedacht dat ik nog zo over de Amerikanen zou  schrijven. Ik heb ze leren kennen. De Amerikanen zullen (als de EU leiders  zich niet  op tijd gaan  afreageren)   de Eurpese staten nog  allemaal kapot maken.  De linkse media  is zo “dapper”. Ze durven amper   de realiteit binnen Oost Oekraïne te laten zien. Ze willen hun afgod Obama  niet afvallen. De VS heeft heel de EU in haar macht. Kom nou toch! De Amerikanen “redden mensen”?De Amerikanen moeten inderdaad eens eerst bij zichzelf beginnen en dan bij  het MO en de Russen.

 31. Johanna

  Niet een staat  (VS)  heeft het recht hun waarden en politiek systeem aan een ander land op te dringen. En zeker niet met gebruik van bedreigingen en oorlog voeren.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.