De moslimterreur is moderner dan modern

De onthoofding van de Amerikaanse journalist door een IS-jihadist heeft in het Westen algemene weerzin gewekt. ‘Barbaars’ en ‘middeleeuws’ zijn veelgebruikte bewoordingen, alsof we hier met methoden te maken hebben die in de moderne wereld niet thuishoren. Ik vrees dat dit onjuist is.

De aanslagen van 9/11 hebben al geleerd dat moslimterroristen goed thuis zijn in wereld van de media-effecten en verre van achterlijk zijn. De daders van de aanslagen waren hoogopgeleid, kenden de weg in het Westen, en bleken in staat een spectaculaire operatie op touw te zetten waarin alle facetten van het moderne terrorisme samenkwamen. Vliegtuigkapingen zorgden al voor opschudding sinds Palestijnse terreurgroepen daar in september 1970 mee begonnen. Dat je dit voor een wereldpubliek moet doen, werd gedemonstreerd bij de aanslagen op de Israëlische sporters bij de Olympische Spelen in München in 1972. De daders waren revolutionaire antiwesterse groeperingen die voor hun zaak vaak op begrip en sympathie in links-radicale kringen konden rekenen. Ze waren seculier en anti-godsdienstig, behalve in Noord-Ierland, waar de katholieke IRA het meest actief was met bomaanslagen. Daarin leek echter ‘systeem’ te zitten. Zij waren meestal tegen de Britse overheid gericht. Het meest spectaculair was de bomaanslag op een hotel in Brighton in 1984, waarbij de Britse premier Margaret Thatcher – die ’s nachts nog aan haar speech zat te schrijven die zij een dag later op het partijcongres van de Conservatieven zou houden – bijna om het leven kwam. In westerse ogen gold zo’n aanslag nog als rationeel. De Iron Lady was rechts en (bij links) gehaat. Ik herinner me ook de aanslag op Ronald Reagan in maart 1981. Nogal wat medestudenten waren opgetogen en vonden het jammer dat hij die overleefde. Het is onder terrorisme-experts gebruikelijk om naar dit westerse terrorisme en vooral de sympathie daarvoor te verwijzen om te laten zien dat de huidige moslimterreur niet eigen is aan de islam. Alsof het daarmee een soort jeugdzonde is die vanzelf weer overgaat.

Terrorisme is een modern fenomeen dat goed gedijt in de wereld van de massamedia die gefascineerd is door gruwelbeelden. En het moet gezegd: op dat punt hebben de jihadstrijders hun westerse voorgangers ver achter zich gelaten. 9/11, de openingsact van de eenentwintigste eeuw, zal waarschijnlijk nog lang onovertroffen blijven. Het Kwaad sloeg letterlijk als een donderslag bij heldere hemel toe, en haalde met de Twin Towers en het Pentagon twee symbolen van de westerse macht neer. Dat het Witte Huis en het Capitool gespaard bleven, was een geluk bij een ongeluk, misschien ook voor de terroristen, want daardoor reageerde Amerika met maximaal effect. Met de war on terror zocht Amerika zijn vijanden op eigen heilige moslimgrond op, en achteraf moeten we vaststellen dat dit de doelstellingen van Al Qaida en nieuwe groeperingen als Jabhat al-Nusra en ISIS (of IS) zal hebben gediend. Wat niet wil zeggen dat die war on terror – die het Westen vanuit de moslimwereld kreeg opgedrongen – niet zou moeten worden gevoerd. Maar hij vindt voor het Westen op onbekend en vijandig terrein plaats, met jihadistische methoden en doelstellingen die voor ons niet te vatten zijn, zoals de oprichting van een kalifaat (dat in 1924 door Kemal Atatürk, oprichter van de moderne Turkse Republiek, is afgeschaft). Vandaar dat de jihadisten op ons als barbaars en middeleeuws overkomen.

Barbaars en middeleeuws zijn de jihadisten steeds minder. De heilige oorlog vindt wel degelijk in deze tijd plaats, hoezeer westerse politici ook hun best doen om geen kruistocht af te kondigen tegen de islam, en de moslims zijn wel degelijk ‘onder ons’. Barbaars, een begrip dat in een geglobaliseerde wereld zonder grenzen amper betekenis heeft, kun je ze daarom niet noemen. Zij zijn voor het merendeel ‘home made’, in die zin dat zij met de westerse leefwijze vertrouwd zijn, veel dingen (vaak de verkeerde) uit het Westen hebben opgepikt, terwijl wij omgekeerd niks van hen (willen) weten. De ideologie van de Moslimbroederschappen is uitgesproken antiwesters, maar een leider als Said Qutb, die in 1966 door het Arabisch nationalistische bewind van de Egyptische president Nasser ter dood werd veroordeeld, kende Amerika en had het daar leren haten. Ook de daders van 9/11 waren geen domme jongens. Waar wij denken dat jongemannen die eenmaal de voordelen genieten van de westerse vooruitgang en de westerse manier van denken die vanzelf ook wel zullen overnemen, zien we onder moslims het omgekeerde. Ze worden juist radicaler en lijken het Westen meer te gaan haten. Zelfs degenen die voor gematigd doorgaan, omdat ze een pak dragen en een technische opleiding in Londen of Hamburg hebben gehad, of economie of Engelse literatuur in Parijs of New York hebben gestudeerd. Zij blijken in de praktijk helemaal niet zo gematigd. Zij spreken de taal van het Westen, maar beklagen zich tegelijk dat het Westen de moslimwereld niet begrijpt en die discrimineert. Een verongelijktheid die op een eigentijds psychologisch tekort wijst, onder moslims, maar zo langzamerhand ook bij ons, want van dit soort onbehandelbare klachten wordt de moderne rationeel denkende westerling stapelgek.

Ik heb na 9/11 een tijd gedacht dat dit ook een wake up call voor moslims zou zijn, zeker voor Europese moslims die met niet-moslims moeten samenleven. Het idee was dat er moslims zouden opstaan die zich zouden afzetten tegen de terreur die in naam van hun godsdienst werd begaan. Maar dertien jaar later moeten we vaststellen dat dit nauwelijks is gebeurd en dat de zaak alleen maar erger is geworden. De beul van James Foley, de Amerikaanse journalist die ergens in het nieuwe kalifaat in Syrië en Irak publiekelijk is geslacht (de onthoofding stond op een filmpje dat via internet over de wereld ging), is hoogstwaarschijnlijk een jihadist van Britse afkomst. Uit Londen, de meest kosmopolitische stad ter wereld. We kunnen dus niet zomaar zeggen dat dit de barbarij uit een ver verleden is van achterlijke halsafsnijders. Integendeel, dit zijn mensen die zich bewust als zodanig gedragen omdat ze exact weten dat ze daarmee in het Westen op maximale afkeer stuiten en binnen de moslimwereld de meeste angst zaaien én de meeste bewondering wekken. Met hun doodsverachting, die niet typisch islamitisch is, zijn zij helden, vooral in de ogen van moslimbroeders die minder durven dan zij en misschien ook minder slim en grensverleggend zijn. Al die gematigde moslims waarop wij onze hoop hebben gesteld, en waarop wij moeten blijven hopen (je voert nu eenmaal geen oorlog tegen 1,7 miljard mensen), gedragen zich als makke schapen en laten zich via hun schotelantennes, internetblogs en televisiezenders meevoeren binnen een universum van haat, geweld en complotdenken. Erger: dat complotdenken versterkt zichzelf, en maakt nieuwe generaties moslimjongeren niet verlichter, maar dommer en in zichzelf gekeerd. Een ongeletterdheid waar de jihad met boosaardige mensenkennis gebruik van maakt. De overwinning van de Verlichting staat helemaal niet vast, wat ik in 2001 dacht. Een kleine kortsluiting in de hersenen zorgt al voor duisternis.

Waar de jihadisten waarschijnlijk meer verstand van hebben dan wij, is de psychologie van de haat en hoezeer haat een zichzelf waarmakende voorspelling is. Kijk naar Hamas, dan is duidelijk dat zij helemaal geen vrede wil en niet zal rusten tot Israël vernietigd is. Maar de Hamasleiders scheppen er ook een eer in om onder de eigen bevolking zoveel mogelijk slachtoffers te maken, om te laten zien hoeveel klappen zij kunnen incasseren, een ellende waarvan de Joden de schuld krijgen. Niet alleen in de moslimwereld, maar ook binnen de westerse publieke opinie, die graag een ‘reden’ wil hebben voor al het redeloze geweld. Die reden is Israël, dat met zijn optreden slechts meer haat kan oogsten en door veel Europeanen toch al als de grootste bedreiging van de wereldvrede wordt gezien. Zie ook hoe moslims in Europa zich steeds meer als moslims zichtbaar maken, met hoofddoekjes, baarden, kaftans en opzichtige gebedsdiensten. De afkeer van tenminste een deel van de autochtone bevolking is daarmee verzekerd. Wat bewijst dat moslims in het Westen worden gediscrimineerd en dat hier de islamofobie toeneemt. Zeg maar eens dat het niet waar is. Moslims worden in het algemeen steeds meer met jihadstrijders vereenzelvigd en als barbaars en middeleeuws gezien. Wat voor verlichte westerse bestuurders, die de mensenrechten prediken en vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen, een fundamenteel probleem is.

Ik vrees dat het Westen hiertegen weinig kan doen. Het moet zich tegen de moslimterreur beschermen en ervoor zorgen zich niet gek te laten maken, iets waarin Israël tot nu toe is geslaagd. Maar waar Israël zich kan afsluiten van de vijandige moslimwereld (het is maar klein), kan het Westen dat niet. Tegelijk is Turkije, dat officieel nog seculier is en modern, en een strategisch NAVO-bondgenoot, van een hoopvol democratisch model voor de regio aan het afglijden naar een semi-islamitische staat die zich als handlanger opstelt van de ergste moslimgroepen. De regering-Erdogan, die door westerse bladen als The Economist als ‘mildly islamist‘ werd aangeduid, speelt gevaarlijk dubbelspel. Zij spant tegen het Westen samen, zonder dat de Turkse premier daarop echt wordt aangesproken. Ik denk dat het Westen hier kleur moet bekennen, zoals ook Israël in zijn overlevingsstrijd steun verdient. Hetzelfde geldt voor de vervolgde christenen in de moslimwereld, voor wie het al bijna te laat is. Van Barack Obama en Europa vraagt dat een mentale ommezwaai die niet zomaar gemaakt is. Bovendien moet onder ogen worden gezien dat daarmee een ‘heilige oorlog’ voor de deur staat (de middeleeuwse kruistochten gingen ook om Jeruzalem en de strijd tegen de Turken) die door de jihadisten actief is gezocht en uitgelokt. Zij bepalen daarin de (massapsychologische) regels van het spel. Het is een oorlog die het Westen niet heeft willen voeren en misschien ook niet kán voeren. Dat is een nadeel dat het hele fundament van het verlichte Westen op losse schroeven zet en tot nog ongekende barbarij en regressie kan leiden. Ook binnen de democratische wereld zelf.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

37 reacties

 1. Zeeuw

  Het lijkt mij dat de grote bedrijven zoals Shell, Unilever en vele andere bedrijven eindelijk eens hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij zijn het die in de jaren 70 grootschalig de inwoners van Tunesie, Marokko, Egypte en andere moslimlanden geimporteerd hebben omdat die mensen goedkope arbeidskrachten waren. Het feit dat zij ( de bedrijven ) geen rekening hielden met de gevolgen mag hen kwalijk genomen worden. Of topic: In de middeleeuwen werden 1 tot 1.5 miljoen mensen geroofd en als slaaf mis/gebruikt. Ik heb het over de mensen die langs de kusten van noord europa woonde. Bron: Robert C Davis Ohio Stae University. Moeten wij in Nederland een herhaling van die ellende meemaken omdat ene Opstelten het verdomd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een open vraag: Hoe lang staan de leden van dit kabinet al op de loonlijst van terreur organisaties en waar hebben zij hun door Saoedie Arabie gesponsorde bankrekening? Zwitserland of zo? En dan dit. Als Opstelten zo’n goede moslim is waarom heeft hij dan geen eeltplek op zijn voorhoofd. Vermoedelijk bid hij niet genoeg. IS sympathisanten hebben jullie dit gelezen? Opstelten is jullie dankbare slachtoffer. Hij wil ook 77 maagden.

 2. Johanna

   Als je een lesboek hebt dat oproept tot geweld en doden, wat verwacht je dan van je aanhangers? Niet een islamiet  is ooit van plan geweest deze gruwelijke  oproepen te verwijderen. Eigenlijk niet te geloven omdat er velen zijn die deze teksten letterlijk nemen en dagelijks uitvoeren. We leven in 2014 en ze laten alles hetzelfde ondanks de vele moorden. Feit blijft zonder geweld en moord is de islam nergens.Daarom veranderen ze kennelijk niks. We zullen dus eeuwig  opgescheept zitten met  ISIS.

 3. Fay

  ´Terrorisme is een modern fenomeen dat goed gedijt in de wereld van de massamedia die gefascineerd zijn door gruwelbeelden.´

  Was het maar zo als u zegt. U bent historicus, lees da a.ub. eens de bronnen over de isliamitische veroveringen (m.n. India).Dit is geen terririsme, dit is islam in zijn ultieme uiting.

  Wij kunnen proberen te blijven leven in onze happy multikulti wereld, maar de realitlteit is dat we het ultimieme kwaad hebben geimporteerd.

   

   

 4. Jean Wanningen

  @tipo: dat islamisten Het Kalifaat willen vestigen vanuit hun zelfverklaarde, maar nergens op gebaseerde, superioriteits gedachte, kan ik nog begrijpen. Dat veel Westerlingen het gevaar daarvan niet zien en zeggen dat al het geweld niets met islam te maken heeft, is zorgerlijker. Ik munt voor diegenen de term ‘islamned’. Die zijn echt de weg kwijt.

 5. Vinque

  Goed stuk, conclusie bij Baar begint ergens op te lijken. Net als Koenraad Elst ( beter nog dan Jansen) kunnen we de islam en waar het heen gaat als ‘ uitgedokterd ‘ beschouwen. Het enige wat ik van moslims hoor over Isis is: het is geen islam of de zionisten zitten erachter. Nooit en te nimmer hoor ik zelfs maar het meest minimale begin van zelfkritiek.
  I rest my islamic case.

  Het zou goed zijn om Turkije uit de NATO te werken. Er moet echter eerst een deal met Putins Rusland komen. Daarna kunnen Koerdistan en Armenië en evt Georgië als substituut voor Turkije binnen de NATO dienen. Pas dan kan men eens echt werk gaan maken van een pseudo kruistocht. Om te beginnen zal Libanon moeten gaan dienen als ‘ safe haven’ voor de met genocide bedreigde christenen. Hezbollah eruit en hetzelfde voor de Soenieten aldaar. Beiroet wordt hersteld als het tweede Parijs. Israël heeft 1 vijand minder.

  Mee eens? Baar?

 6. tipo

  Net als de islam haat het postmodernisme het modernisme.

   

  Islamitische terreur mixt moderne stijliconen (Boeings, wolkenkrabbers, internet, telefoons) in de beeldcommunicatie met de middeleeuwse ideologie dat je je volledig moet onderwerpen aan een (satanistische in dit geval) god. en dat je je vrouw en iedereen met een andere mening ook moet onderwerpen door te liegen, door bruut geweld en intimidatie of door misleiding. Doel is om het geloof in vooruitgang door techniek, het kapitalisme en de Westerse vrijheden te deconstrueren en te vernietigen.

   

  Dit deconstructieveren van het modernisme doet de islamiet via takiyya, tawriya, kitman, and muruna. De modernist kan daar de moderne rede tegenover zetten, maar het doel van de islamn is juist om de moderne rede met haar eigen middelen te bestrijden. 

   

  Net zoals het postmodernisme, het modernisme dood verklaarde via deconstructivisme, zo verklaart de islam het modernisme dood door het met eigen middelen van binnenuit uit te hollen.

   

  Kijk bijvoorbeeld naar de woorden ‘respect of tolerantie’. De betekenis van die woorden is door de islam volledig omgekeerd, uitgehold en betekenisloos geworden. Dit, door die moderne woorden tegen het modernisme zelf in te zetten om de weg voor respectloosheid en intolerantie vrij te maken, zoals de islam voorschrijft.

 7. Jean Wanningen

  Er is in Nederland geen plek voor ‘miljoenen mensen die hier graag willen komen’. Dat u dat denkt is al het eerste probleem.

 8. fredvdB

  @joost1991

   

  Geert zegt het in (te) gewone woorden.

  Als je de elite benadert, moet je dat in hun woorden zien te doen, anders wordt je direct al het landgoed afgeschopt, vrees ik. Mijn vader grapte het altijd al: “Vermomd als heer…” 

 9. fredvdB

  Die psychologie is een belangrijk aspect. Toevallig heb ik vandaag met enige regelmaat de twitters van Van Doorn van de PvdE gevold. Hij stuurt een aantal radicale tweets uit, ziet dat dat wellicht geen of niet voldoende medestanders oplevert, herstelt zich door de tweets te laten verdwijnen, levert een aantal meer gematigde tweets, en handhaafd een grondtoon, welke de mogelijkheid openhoud om een extremere koers te varen, du moment, dat er zich weer een moment aandient.

   

  Uiteindelijk zit je hier met sociopathische ondertonen (het uiterst intelligent gedreven meedrijven op opinievorming, en kansen continue afwachten). Overigens zie je veel zaken (bedriegen, dreigen, beledigen, laster, manipuleren, intimideren e.d.) die meer thuishoren in de wereld van de studie der criminologie. Daar wordt dan over geklaagd als “de man in de straat”, het tokkiesymbool, aan het woord komt. We spreken hier overigens niet over allerlei fysieke criminele uitingen, die je dagelijks waarneemt in het MO, maar de Nederlandse situatie. 

  Vanouds worden zaken, de criminologie betreffende, gerelateerd aan sociale achterstand. Dat is deels waar, maar verklaarde dat dan ook bijvoorbeeld het fascisme? Of was daarbij ook een andere, de sociale achterstanden overstijgende, kracht aanwezig?

   

 10. boris

  Overdreven om zo geschokt te zijn over onthoofdingen. In Saoedi Arabië worden per jaar tallozen onthoofd 4 whatever. Is gewoon islamitisch. Al dat  ‘geschokt zijn’ is schijnheilig. We, iedereen, konden allang weten dat de islam gewoon barbaars en middeleeuws is. Dat was het, dat is het, en dat zal het blijven! Deal er maar mee!

 11. Eelco91

  Ik ben samen met de auteur erg pessimistisch over het toekomstbeeld van Europa en misschien wel het hele Westen. Het niet ondenkbaar dat de tijd van kloosters en ‘gated communities’ binnen enkele eeuwen terugkeert in Europa. Maargoed zonder gedeelde waarden en normen verliezen beschavingen hun zelfrespect en gaan terug naar af. De kruistochten waren mijns inziens juist een uiting van een vitale cultuur die voor zichzelf opkwam. Je kunt dat maar beter accepteren anders ga je onder aan depressiviteit.

 12. Hans Roodenburg

  We lezen: “Vliegtuigkapingen zorgden al voor opschudding sinds Palestijnse terreurgroepen daar in september 1970 mee begonnen.”

   

  Dit is onjuist. De Palestijns-Libanese Leila Khaled speelde al in augustus 1969 een hoofdrol in de kaping van TWA-vlucht 840 van Rome naar Athene, welke actie destijds enorm veel opschudding verwekte. Het kapen van vliegtuigen kwam al in de jaren ’50 en ’60 veelvuldig voor. Doorgaans betrof het Cubanen c.q. Cubaanse ballingen – zonder terroristisch motief – die op deze manier vanuit de VS naar Cuba wilden.

 13. arno

  Ceterum censeo islam esse delendam

 14. Pienter

  Ik betreur de toekomst.

 15. fredvdB

  @ Jean Wanningen 22:17

   

  Ik zei: “maak gebruik van het feit, dat er miljoenen mensen zijn, die hier graag willen komen en zich graag willen aanpassen.” Daarmee wek ik inderdaad de indruk achter bepaalde gedachten te staan.

   

  Ik doe niets anders dan de realiteit aanvaarden, en binnen die realiteit een functionele oplossing zien aan te dragen. Overigens wek ik die indruk, op basis van hetgeen in de krant is geschreven aan de hand van een recent rapport van de EU, waarin men becijferd schijnt te hebben, dat we meen ik eindeloze scharen immigranten nodig hebben. Ik meen dat men ergens in dat rapport opperde dat een of ander model in principe uitwees dat we nog 647 miljoen nodig hebben. Hoe dan ook, bij de EU is men van mening is dat we veel, heel veel, gigantisch veel immigranten nodig hebben. Misschien heb ik het fout: ik ga dat rapport maar eens bekijken als ik tijd heb.

   

   

 16. Wilhelmson

  @ Jean Wanningen
  Het grootste probleem van het westen is dat we verleerd hebben waar onze rijkdom ligt. Economisch en maatschappelijk.

  We zijn op alles te afhankelijk van de staat geworden en zo lui en verknecht, eigen aan een socialistische ideaal die er bij ons maar eventjes was, en bij onze oosterburen na 80 jaar implodeerde.

  Wij klagen maar doen niets. Maar ook onze staat doet niets en onze islamitische allochtonen doen ook niets , behalve veel beter van onze staatsstrukturen profiteren als wijzelf autochtonen die er een zeker ongemak bijhebben. Bij jongeren die al langer van de calvinistische gedachte ontvoogd zijn en enkel de staat kennen is dit minder het geval.

  De oplossing ligt recht voor de hand .

  Ontmantel de staat tot haar kerntaken en liberaliseer en bevrijd de bevolking , bedrijven en maatschappelijke mechanismen. Hiermee herontdek je Nederland en haar sterktes en responsabiliseer je haar inwonders.
  Dan wordt brood op de plank, werk en gezin opnieuw het doel en komt er geen tijd meer voor met uitkeringen gesubsidieerde onnozelheden.

  Dan pas bekomt men een autodynamisme naar integratie, omdat ook Mustafa als Henk , net zoals pjotr gelijke ambities krijgen en samen nolens volens Nederland sterker kunnen maken.
  Niet bewust als patriotisme , maar eenvoudig door voor zichzelf te moeten voorzien. De rest komt vanzelf.

  In vele studies wordt duidelijk gesteld dat vele ellende in het midden oosten en het westen te maken heeft met een demografische explosie van mannelijke jongeren die niet aan de bak komen en doelloos zonder eigenwaarde en zonder identiteit in ons sociaal vangnet van subsidies en uitkeringen leven en steeds meer gefrustreerd geraken net als eeuwige pubers , totdat ze in het web van extreme islam fundamentalisten vastraken.

  It is the politcs and economics stupid !
  Alle rest is waanzin.

  Noteer dat er nu een tijdsconvergentie van 1/ economische recessie , 2/ maatschappelijk sociaal allochtonen probleem , 3/ terrorisme en islam fundamentalisme met oorlogen ,4/ financiële crisis ,5/ energie crisis met voor Europa black-outs ,5/ EU de-democratisering kennen , waar alles samen komt. Een periode , een momentum die als die piekt en samenkomt met verkiezingen best tot hot stuf zal leiden. 2-5 jaar ?

  Een momentum die nu als het tot een eerste fase komt , onze maatschappij terugbrengt tot een toestand die we niet meer kende sedert WW2 en de hongerwinter kort erna.

  Een artikel waardig om een economisch vergelijk naar heden te wagen ?

 17. Niek Verheyen

  “Dat veel Westerlingen het gevaar daarvan niet zien en zeggen dat al het geweld niets met islam te maken heeft, is zorgerlijker. Ik munt voor diegenen de term ‘islamned’. Die zijn echt de weg kwijt.”

   

  Dan vrees ik dat je deze term meteen kunt gebruiken om de hele regering daarmee te ‘labelen’ en verreweg het grootste gedeelte van de kamer. Ik vraag me vaak af of ze het niet snappen omdat ze gewoon te lui zijn om zich er echt in te verdiepen, wat een schandaal zou zijn omdat zij in hun posities gezien de actualiteit dat verplicht zijn om te doen, of omdat het hun voorstellingsvermogen en fantasie gewoon simpelweg te boven gaat. Andere redenen zijn er niet.

   

  Het echte probleem hierbij is dat veel mensen niet in staat zijn om buiten onze westerse kaders te denken aangaande zaken als liegen, voorwenden, misleiden et cetera. Kortweg de zaken waarnaar Tipo in zijn bijdrage van 23.14 verwijst. Ik ben het met Tipo eens dat we het niet zullen redden als we niet bereid zijn in de psyche van de islamiet te kruipen. Dat is namelijk wat het hele policor westen weigert om te doen. Men gaat er te gemakkelijk van uit dat moslims het net zo goed met ons voor hebben als de meesten van ons met hen.

 18. Thomasson

  Het idee van Dirk Jan van Baar over de “Wake up call” voor de moslims,
  na 9/11, klinkt nu bijzonder pathetisch. Tijd had ons geleerd dat de
  Europese moslims willen helemaal niet met de niet-moslims in Europa
  leven. Het idee is voor hen te min. Van meet af aan hadden ze andere
  plannen: a) weg te banen in de welvaart dat anderen hadden gebouwd, b)
  zich vastklampen aan de huid van de grazers (dat zijn wij) in de
  welvarende landen, c) net als ongedierte in de pels alles leeg zuigen,
  d) het land van binnen in over te nemen. Als Űbermenschen hebben ze het
  geboorterecht gekregen over het leven en goederen te beschikken van
  mensen die niet gediend zijn van Allah. Het idee dat er moslims zouden
  opstaan die zich zouden afzetten tegen de terreur? Hun godsdienst is
  terreur en bestaat uit moord en slachtpartijen!. Afhakken van ledematen
  en koppensnellen hoort bij de islam. De stommeriken DAT ZIJN WIJ!. Wij
  leven volgens een totaal verkeerd concept. En wij zijn ONMETELIJK LAF!.
  Onze leiders zijn zo bang dat zij dwingen zich, kost wat kost, goeds in
  te zien in iets wat totaal is verrot en bedorven. Zij kunnen veel leren
  van Sir Wintston Churchill RIP. Hij had zijn blik gericht naar de
  realiteit van zijn tijd en noemde zaken bij de naam. Kijk naar de
  woorden uit zijn toespraak van 22 juni 1941 “HITLER IS A MONSTER OF
  WICKEDNESS INACCESSIBLE IN HIS LUST FOR BLOOD AND PLUNDER. SO NOW THIS
  BLOOD THIRSTY GUTTERSNIPE MUST SHIELD HIS MECHANISED ARMY OF SLAUGHTER
  AND KILLING”. De woorden van Churchill passen perfect in meervoud bij de
  moslims. Maar niemand van onze leiders durft onze huidige vijand ..DE
  MOSLIMS … op deze wijze te adresseren. Voor degenen die graag de islam
  willen delen in gematigden en fundamentalisten, zegt Recep Tayyip
  Erdogan het volgende: Er is geen gematigd islam. Er is maar een islam en
  dat is islam!. Natuurlijk haten de moslims ons. Moslims hebben
  minachting voor mensen die niet durven recht in hun ogen te kijken en
  zeggen: waar het op staat!. Dirk Jan van Baar heeft gelijk dat men niet
  met 1.7 miljard moslims kan vechten. Dat hoeft ook niet. Maar men kan
  wel zorgen dat de boel in Europa wordt flink uitgedund. Europese
  Jihadisten en ISIS adepten hebben hier niets te zoeken. Iedereen die
  graag volgens de wetten van de islam wil leven, moet dat doen in landen
  waar deze wetten worden toegepast. Dus vertrekken met de hele nest. Er
  is niets gevaarlijker dan een groeiende vijfde colonne. .:

 19. Likoed Nederland

  @Dirk Jan van Baar

   

  Nogmaals. Ook onder de islamitische Araberien in Israel – 20% van de bevolking – bestaat moslimextremisme.

  Israel kan zich daar dus niet voor afsluiten.

  Maar Israel heeft het redelijk in de hand.

   

 20. Marinus1984

  Scherpe analyse van DJvB. Churchill zei in 1940 over de Nazi-dreiging: we have before us an ordeal of the most grievous kind. Dat geld net als toen nu ook voor het Westen. Wij moeten met een helder eenduidig antwoord komen op de islamterreur. We moeten ons als Westen (en als Nederland) scherp definiëren. Wij staan voor vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Voor een beperking van de macht van de staat. Voor de scheiding tussen kerk en staat. En voor democratie en een vrije markteconomie. De wortels hiervan zijn de klassieke oudheid, het christendom en de verlichting.

  Wij zullen deze waarden en bronnen aan al onze burgers van jongs af aan mee moeten geven. Relativisme avn onze waarden moet uit het onderwijs verbannen worden. Mensen die hier wonen hebben dan de keuze. Of je wordt westerling en dan integreer je automatisch, of je verwerpt de westerse waarden en vertrekt. 

   

 21. janzwitser

  Off topic  Waarom staan die NL Patriots nog steeds in Turkije? Dit land helpt ISIS, etc. Speelt een smerige rol.

   

 22. Antivenin

  zouden ze na drie generaties aangepast zijn. Dat zijn ze niet, of hoogstens voor de schijn. Altijd en eeuwig neemt zo ongeveer elke islamiet in dit land het op voor de islam, wat de aanhangers ervan ook hebben gedaan. Zo langzamerhand kan iedereen de smoezen toch wel dromen?

   

  Islamieten zijn hier niet gekomen om te integreren, ze zijn hier gekomen om te overheersen. Net zoals ze al 1400 jaar lang overal waar ze de kans zien binnensluipen en de gastmaatschappij uitbuiten en ondermijnen tot ze hem hebben overgenomen. Ze hebben het alleen nog nooit zo gemakkelijk gehad als hier in het Westen met onze idiote multikulpolitici. 

 23. Dirk-Jan van Baar

  @ Likoed NL,

   

  Er staat ‘afsluiten van de vijandige moslimwereld’. Dat is wat anders. En waartoe dient anders dat veiligheidshek en de muur in Jeruzalem en de afgrendeling tegenover Gaza?

 24. Likoed Nederland

  Israel zou zich kunnen afsluiten voor moslims?

   

  Wat een merkwaardige stelling, twintig procent van de Israelische bevolking is moslim.

  Maar blijkbaar doet Israel iets beter dan Europa ….

 25. Wilhelmson

  @ Johanna

  De islam was slechts succesvol wanneer haar tegenstanders hopeloos,uit zichzelf verzwakt waren. Ook nu opnieuw . Als wij onze zaakje op een rijtje krijgen zal de islam terug in haar woestijn grotten verdwijnen.

  5-6 e eeuw: opkomst islam door 100 jarige oorlogen tussen Romeinse en Perzische rijk , samen met eerste pest epidemieën decimeerden de bevolkingen en vernietigde de economieën samen met besturen.

  15-17 e eeuw : vele eeuwen van Europese oorlogen en opnieuw de pest . De Poolse koning was de enige tegenstander.

  Vandaag opnieuw is onze zwakte de oorzaak.

 26. Johanna

  De islam heeft  haar bestaansrecht slechts te danken aan het veroorzaken  en het permanent gebruikmaken van angst, geweld  en moord. Zonder deze   islamitische gruwelen zou deze zogenaamde religie nergens zijn. Niet een religie  met verboden en geboden zoals in de islam zou kunnen bestaan zonder deze verschrikkeljke methoden.  In discussie gaan  is zinloos want  de islam accepteert geen enkele kritiek. Ze zijn dan ook altijd alleen maar in de verdediging met “het is niet de islam”.  Het is puur indoctrinatie. OIC ( levensgevaarlijk voor niet moslims)  is verweven door geheel het Westen met medewerking van vooral christelijke politici. Als  het OIC niet wordt gestopt zal  op den duur  het  Westen  als verloren moeten worden gezien.

 27. Twan 21

  @ Van Baar en Vinque.

   

  Helemaal mee eens. We moeten kleur bekennen en de wapenrok met het rode kruis weer aantrekken. Praten hebben we geprobeerd maar het werkt niet. Tijd op terug te grijpen op een beproefde tactiek die wel werkt.

   

  Vedrer niet te moeilijk doen over de zogenaamde gematigde moslims. Die bestaan niet. Er is maar één koran. Dat boek van haat wordt ook door de gematigde moslims gelezen en aanvaard. Uiteindelijk zullen er voor de gematigden maar twee keuzes overblijven. Het boek volmondig omarmen en ook radicaliseren of het boek verwerpen en Christen of Atheïst worden.

   

  De gematigde islam bestaat niet tenzij men de moed heeft de koran aan te passen en grote delen te schrappen of herschrijven. Maar dat kan niet, want de koran is het woord van mohammed.

   

  Ik bedoel, zouden wij geloven in gematigde, goedwillende Nazi’s die Mein Kampf op het nachtkastje hebben liggen?

   

  Het boek bepaalt wie je bent omdat wanneer je het boek niet aanvaard je het ook niet zou vereren.

  Moeten we mensen beoordelen op hun daden en niet op hun geloof? Het bezitten van dit boek is een daad.

 28. Luctor et emergo

  Goed geschreven analyse! Nuchter geschreven, maar dicht bij de waarheid!

 29. fredvdB

  @ Jean Wanningen 22:17

   

  Verder wil ik nog wel iets kwijt. De VS is een immigratieland. Hoe dat exact zit, blijkt volgens mij niet helemaal uit VN-vluchtelingen rapportages, omdat ze net als de EU ook associatieverdragen afsluiten met andere landen.

  Toen ik enkele jaren geleden een huituinenkeuken Amerikaan sprak, zeg maar niveau “tokkie”, net als ik, vertelde hij het volgende. “Ja jullie zitten daar in de EU wel met een probleem, met al die boys die jullie binnenslepen met dät primitieve gedachtengoed.”

  Ik dacht, shit, misschien een undercover van AFA, of een getraumatiseerd 9/11 slachtoffer, of gewoon een racist, dus ik hield wijselijk mijn mond dicht. Hij vervolgde: “Wij hebben enorm veel Zuid Amerikanen, met name Mexicanen. Geen probleem, geen enkel probleem. Verder, als je binnen die Nafta van ons kijkt, zijn inmiddels hele steden bevolkt met Aziaten: geen enkel probleem.”

 30. arno

  onrust gestookt worden, dan zal ook hier de bom barsten en zal men zich niets meer van de roverheid die dit mogelijk heeft gemaakt en nu nog steeds toestaat aantrekken. Dan zullen de handschoenen uitgaan en zal de islam haar gewenste oorlog krijgen.

  De tijd is nu nog niet rijp voor de tegenaanval omdat we het nog te goed hebben hier. Pas alsdat verandert en het geen ver van mij bed show meer is dan zal de massa in beweging komen tegen de islam en diegene die haar steunt.

 31. vanhetgoor

  In (Noord) Afrika komen geen vriendelijk olifanten voor. De naam Barbar voor een olifant is vreemd, een barbaar is die stripfiguur niet, het lijkt wel of het een Indische olifant is, terwijl men in de tekenfilm-serie op TV toch echt spreekt over Afrika als plaats van oorsprong. 

   

  Een Barbaar is een Noord Afrikaan, volgens de overlevering heeft hij geen beschaving (klopt) en hij bracht zijn tijd door met zeeroverij, oftewel het jagen op slaven. Men overviel een schip, nam de lading in beslag en de opvarenden werden op de slavenmarkt verkocht. Het is niet voor niets dat Berbers zo’n slechte naam hebben, die slechte naam is in de loop der eeuwen zorgvuldig opgebouwd. De zwarte vlag van de jihad kenden wij uit de geschiedenis als de zwarte vlag van de zeerover. In onze geschiedenisboeken staan nog verhalen van mensen die op schepen voeren voor de Afrikaanse kust, daar het slachtoffer werden van zeerovers en dat de Zeeuwse dorpen geld moesten inzamelen om die ontvoerde slachtoffers weer vrij te kopen. De Amerikaanse marine heeft in de vòrige vorige eeuw getracht een einde te maken aan de zeeroverij. Dat is toen gelukt. Sinds een paar jaar is de zeeroverij weer helemaal terug, niet meer bij de noord Afrikaanse kust, maar bij Somalië. 

   

  De moslimterreur is niet modern, het is exact gelijk aan die van honderd, tweehonderd, vijfhonderd of duizend jaar geleden, alleen zijn de wapens die men gebruikt verschillend! De terreur en het onrecht zijn voor de volle 100% gelijk aan de moslimterreur van dertienhonderdtachtig jaar geleden.  

 32. Robert Lemm

  Als de VS ISIS willen bestrijden, waarom dan niet Asad steunen?

 33. vanhetgoor

  Iemand schreef: “Dirk Jan van Baar heeft gelijk dat men niet met 1.7 miljard moslims kan vechten. Dat hoeft ook niet.” Als men steeds de aantallen moslims blijft vermenigvuldigen dan is de aardkorst bedekt drie lagen dik bedekt met muzzelmannetjes, en dat is fysiek niet mogelijk, dus ergens moet men een keer ophouden met dat aantal groter maken. Het bestrijden van de islam is makkelijk, het gaat automatisch! Zodra iemand niet meer dom is kan hij geen moslim meer zijn. Logica is de vijand van Allah en het wapen is de waarheid. Allah zoekt en propageert de domheid. Zodra aan moslims uitgelegd wordt dat de islam bedacht is als gruwelijk instrument van oplichting en onderdrukking, en zodra men dat begrijpt kan men geen moslim meer zijn. Er zijn op de wereld iets meer dan een half miljard mensen die moslim zijn, het grootste gedeelte is een culturele moslim, hen is als kind verteld dat zij moslim zijn en zij zijn te bang geweest om zelf na te denken. Dit probleem is op te lossen. 

   

  Pienter schreef: “Ik betreur de toekomst.” Dat is een miezerige defaitisme. Zie de huidige toestand als het karma waar mensen in verzeild zijn geraakt, het is een test om uit te maken wie uit het goede hout gesneden is en wie tot het uitschot behoort. Mensen als een Jabber van de Ven en een Abou van Doorn zijn natuurlijk de net als Ans van Dijk in de tweede wereldoorlog. Een reis naar Mekka en dan buigen voor de koning die met een vuist vol geld komt. Bukken en buigen is de tweede natuur van de landverrader.  Ik heb hoop voor de toekomst, en ik heb medelijden voor de zogenaamde bekeerlingen, zij zullen met hun hoerenreet kaalgeschoren worden en rondgereden op de laatste strontkar die er nog in het museum te vinden is.

   

  Johanna schreef: “Feit blijft zonder geweld en moord is de islam nergens. Daarom veranderen ze kennelijk niks. We zullen dus eeuwig  opgescheept zitten met  ISIS.” Dat zal wel loslopen, steeds weer botst de islamitische wereld met de beschaving, steeds weer krijgt de islam op haar falie, steeds weer worden ze weggejaagd en verslagen. Het enige punt van kritiek op deze situatie is dat de beschaafde wereld zulk een kort geheugen heeft. Steeds weer veronderstelt men dat het wel goed zal komen met die geestelijk afgetakelde moslim ‘broeders’! 

   

  Als iemand niet kan werken, hij kan niet op een eerlijke manier zijn brood verdienen, dan kan hij twee dingen doen, dood gaan of gaan stelen. De moslim kiest voor het laatste, stelen en roven, oplichten en de pooier spelen, handelen in hard drugs. Mensen die het niet in zich hebben om zich moreel gezien correct te gedragen die moeten gedwongen worden. Heropvoedingskampen en geen mogelijkheid geven om weer te vervallen in het oude kwaad. Beroepsmoslims moeten aangepakt worden, dan moet de hele islam uitgeroeid worden. Nergens mag nog een boekje overblijven. Steeds weer opnieuw komen er mensen die de slechte dingen uit de koran zien als een richtlijn om te leven. Onderdrukking, afgunst en haat zullen steeds weer de kop opsteken, net zo lang tot de laatste haatbaard ligt te branden in de hel bij Allah. Die islamitische onzin is als anti-maatschappelijk systeem bedacht om aan geld te komen. Die zelfde rotzooi kan dus ook onschadelijk gemaakt worden met tegengestelde gedachten, het kan gepareerd worden. Logica is sterker dan leugens. Waarom denk je dat de beroepsmoslims NOOIT in discussie willen met beschaafde mensen? 

 34. Jean Wanningen

  Goede analyse, waar ik het grotendeels mee eens ben. In tegenstelling tot DJ denk ik dat het Westen wel iets kan doen: duidelijk maken dat wie in het Westen wil wonen zich moet aanpassen aan de hier geldende mores. En mbt Turkije: ook ik denk dat het tijd wordt dat het Westen kleur moet bekennen. Desnoods door Turkije uit de NAVO te zetten.

 35. fredvdB

  @Jean Wanningen 21:54

   

  Je kunt wel dit of dat stellen, maar hetgeen je stelt moet gecontroleerd worden. Het Griekse-begrotingsdrama bleek, voor zover ik de kranten las, te herleiden te zijn aan een gebrek aan controle vanuit Brussel, naast kwaadwillendheid.

  Als je bedenkt dat er een sociaal-maatschappelijk probleem ontstaat door bepaalde tendenzen, kun je ook aan allerlei organisaties, die soms ongecontroleerd en graatmagere bedrijfsorganisatorische BBURC-eisen kennen, maar wel allerlei gefragmenteerde subsidies ontvangen, zonder controle, meer eisen stellen. Dat doe je door ook volledige, juiste en tijdige informatie in het Nederlands op frequente basis over te laten rapporteren en ad hoc ter plekke te controleren. Kwaliteit en transparantie leveren control. Soms moet je op delen de wet aanpassen, so what? Verder minimaliseer je uitbreiding. Assimilatie, verlies aan eigenheid, cultuurverlies, totale depressie? Okay, maak dan simpel gebruik van het feit, dat er miljoenen mensen hier graag willen komen, die zich graag willen aanpassen. 

  Waar een wil is, zijn vele wegen, maar wie ze niet wil zien, blijft gevangen.

 36. Joost1991

  Geert zei dit al. Jaren geleden.

 37. Niek Verheyen

  Veel wijze woorden van  vanhetgoor

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.