Genocide-deskundige: ‘We nemen de mensenrechten niet serieus’

Waarom gebruiken minister Frans Timmermans en de VN het woord genocide niet om de daden van ISIS in Irak te omschrijven? “Omdat genocide actie vereist,” aldus genocide-deskundige Anthonie Holslag tegen DDS.

Een paar dagen geleden kwam genocide-deskundige Anthonie Holslag in het nieuws. Hij maakte zich zorgen om de terughoudendheid van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) als het gaat om het benoemen van de genocide in Irak. Ik stelde hem een aantal vragen voor De Dagelijkse Standaard over de vreemde houding van zowel Timmermans als de Verenigde Naties, die niet over genocide durven te spreken.

Timmermans vindt dat er geen verschil is in ernst tussen de termen ‘misdaden tegen de menselijkheid’ en ‘genocide’, dus daarom zou er niet over genocide gesproken hoeven te worden. Onzin, zo vindt Holslag. “Zowel in het internationaal recht als binnen de VN wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Dus ik weet niet waar Timmermans zijn ideeën op stoelt,” zei hij tegen het ANP.

Holslag werkte bij het NIOD-instituut en heeft daar les gegeven in vakken als ‘Race, Culture and Genocide‘ en ‘The Armenian Genocide‘. Hij is panellid en voorzitter van de International Association of Genocide Scholars en hij geeft nu les aan de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Conflict Studies/Politicologie. Momenteel doet hij promotie-onderzoek naar het onderwerp genocide. Holslag zegt tegen De Dagelijkse Standaard dat de verdragen van mensenrechten niets meer zijn dan luchtbellen als we niet ingrijpen

Waarom wordt er door minister Timmermans niet gesproken over genocide in Irak?
“Dat komt omdat genocide een beladen woord is. Het geeft sinds de gruwelijkheden in de Tweede Wereldoorlog en de genocideconventie van 1948, een morele verplichting aan de lidstaten om in te grijpen. Dit weet Timmermans en dit weet het kabinet. Het gebruik van het woord genocide zal de situatie een bepaald gewicht geven die het kabinet liever niet wil zien. Genocide vereist namelijk actie, zoals onderzoek naar genocide heeft aangetoond.

Niet ingrijpen bij een genocide zal de situatie alleen maar verergeren. Dit zagen we bij Rwanda. Dit zagen we bij voormalig Joegoslavië. De genocialde processen stopten pas toen er eindelijk werd ingegrepen in 1995. Het benoemen van genocide vereist dus zowel een morele als een materiële en politieke verplichting die Timmermans, zo denk ik tenminste, wil vermijden. Vergeet niet dat Nederland als lidstaat de Genocide-conventie heeft geractificeerd en dat ze ook resolutie 1674, die stelt dat lidstaten burgers dient te beschermen tijdens genocide, heeft ondertekend. Ook tijdens bewapende conflicten. Het kabinet wil deze verplichtingen niet aangaan.”

Wat als het kabinet wél erkent dat er sprake is van genocide door ISIS? Wat moet er dan gebeuren?
“Ten eerste zou dat betekenen dat Nederland zich moet inzetten om de genocide te stoppen en tevens dat we een grotere bijdrage moeten leveren binnen de VN. Misschien moeten we dan ook meer hulp bieden aan de VS. Daarom is het benoemen van genocide, niet alleen in Nederland, maar ook in de VN van een ontzettend groot belang. We hebben resoluties uit 1948 en 2006 die ingrijpen vereisen. Dat niet alleen Nederland het woord vermijdt, maar ook de VN in de resolutie van 16 augustus, is erg opvallend.

Het geeft tegelijkertijd de complexiteit van de politiek weer. Wat mensen moeten begrijpen, is dat als je de situatie bestudeert het niet alleen om ISIS gaat, maar ook om de situatie in Syrië. Je zou kunnen zeggen, zoals Simon Speakman Cordall in Newsweek van 21 juni doet, dat de radicalisering van ISIS voortvloeit uit het niet-ingrijpen in Syrië. Het is allang geen nationaal conflict (lees: burgeroorlog) meer, maar een regionaal conflict. Sommige landen in de VN-Veiligheidsraad willen zich hier niet in mengen en zouden iedere resolutie met het woord ‘genocide’ vetoën. Deze hele kwestie laat het onvermogen van de Veiligheidsraad zien en dat sommige landen hun nationale belangen voor de internationale belangen stellen.”

Ik zie Nederland niet echt iets doen, als ik eerlijk ben.
“Allereerst moeten we eens afstappen van het idee dat Nederland te klein is om überhaupt van betekenis te zijn. Het probleem met dit kabinet is dat het geen buitenlands beleid heeft. Waar we in de Koude Oorlog leunden op de VS, leunen we nu op Duitsland. Timmermans gebruikte het woord ‘onderzoek’, voordat hij met zijn belachelijke “geen verschil in ernst”-uitspraak kwam. Ik weet overigens niet wat er valt te onderzoeken of te concluderen als de rookgordijnen straks zijn opgeklaard en de massagraven ontdekt worden, behalve dan dat we niets hebben gedaan bij een humanitaire en politieke catastrofe en dat al onze praatjes en verdragen van mensenrechten niets meer dan luchtbellen zijn geweest.

Ten tweede moeten we druk blijven uitoefenen in de veiligheidsraad en de EU. Ten derde zouden we de VS, en nu ook Cameron die een coalitie wil gaan vormen, hier meer in kunnen ondersteunen. Zowel moreel als materieel. En als laatst kunnen we meer doen om hulp te geven aan de minderheden die nu het slachtoffer zijn van ISIS. Denk aan veiligheidszones of zelfs veiligheidstroepen. Misschien zelf het opnemen van vluchtelingen. Het doel moet zijn om de hele regio te stabiliseren, en niet achter gesloten deuren Assad te steunen. Daarom is een coalitie met andere landen vereist.”

Kunnen we überhaupt iets betekenen voor de onderdrukte minderheden in Irak met onze beperkte krijgsmacht?
“Ja, maar dat kan alleen als ook het Nederlandse electoraat de ernst van de situatie inziet. In de peilingen stijgen VVD en PvdA. Oftewel: het kabinet. Dit zal het gevoel van hun gelijk, ondanks wat alle organisatie ook roepen, verstevigen. Er zijn verschillende dingen die Nederland kan doen: we kunnen meer samenwerken met de VS en we kunnen een groter standpunt innemen binnen de EU.

We zouden kunnen denken aan een no-fly zone over Syrië, het sturen van veiligheidstroepen, het maken van een luchtbrug om slachtoffers naar een veilige zone te brengen – er is heel wat dat we al hadden kunnen doen als we onze politieke verplichtingen en onze mensenrechtenpositie eens serieus namen. Nu blijven het slechts woorden en halve beloftes en toont deze situatie de miserabele staat van onze leger aan. Het is toch te belachelijk voor woorden dat we wel een onderdeel van de coalition of the willing waren tegen een oorlog in Irak, maar dat we bij een daadwerkelijke humanitaire ramp niet willen of durven in te grijpen? De tegenstrijdigheden zijn immens. En dat ziet de internationale gemeenschap ook.”

Vind je dat er meer geld naar Defensie moet om in te kunnen grijpen in brandhaarden over de wereld?
“Ik denk dat we op dit moment in een wereld leven waarin een stijging van het budget voor Defensie onvermijdelijk is. Europa kent nu 69 jaar vrede. Het is alsof we zijn vergeten dat Europa eeuwenlang een gebied van oorlog is geweest. Het gaat dus niet alleen om meer geld naar onze Defensie sturen, maar – zoals Obama ook al zei – dat de hele EU hun militaire apparaat dient te herzien. Het was geen loze kreet van Obama; er zat een waarschuwing in.

De EU is afhankelijk van Rusland, de EU heeft geen eenduidig buitenlands beleid en functioneert, als het er echt op aankomt, niet als een eenheid. Dit terwijl de brandhaarden samen een uiterst grote vuurzee kan worden, waar wij straks mee te maken krijgen: deze brandhaarden zijn echt geen ver-van-mijn-bed-shows. Ze zijn akelig dichtbij en zullen ons raken.

Dan heb ik het niet alleen over de ISIS sympathisanten in Nederland of de Nederlandse jihadisten die voor ISIS strijden. Ik heb het ook over het feit dat onze directe belangen in het gebied zijn verweven en dat iedereen – met een aantal uitzonderingen in de Veiligheidsraad – gebaat is bij een stabiel Midden-Oosten. Meer geld naar Defensie is het minste wat we kunnen doen, maar er liggen grotere vraagstukken aan ten grondslag.

Wat gaan we doen met de daders van genocide? En hier is een leuke vraag voor Timmermans: wat gaan we doen met de daders van ISIS en Assad die met gifaanvallen op zijn eigen bevolking zich zeer zeker schuldig heeft gemaakt aan ‘misdaden tegen de menselijkheid’? Waarschijnlijk weinig, want volgens hem is er immers geen verschil in de ernst van de daden.”

Over ISIS gesproken, hoe komt het dat ISIS zo groot is in Syrië en Irak?
“In de opmerkingen onder mijn artikel bij GeenStijl en het artikel in De Telegraaf, zie ik dat sommigen zeggen dat ISIS de vertegenwoordiging is van de islam. Laat ik hier duidelijk over zijn: ISIS is niet de islam. ISIS is in mijn optiek ook niet de representatie van de islam, zoals sommige politici beweren, maar meer een gepolitiseerde vorm van de islam omdat we niet eerder hebben ingegrepen in het gebied. Oftewel: ISIS is mede door ons tot stand gekomen.”

Er gaan verhalen dat er 100 miljoen extra naar Defensie gaat. Is dat wel genoeg?
“Ik heb werkelijk geen idee of dit voldoende is. Het is in ieder geval een begin, in een wereld die duidelijk instabieler wordt.”


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

27 reacties

 1. Frank Verhoef

  Naschrift van Anthonie Holslag:

   

  @Genocide, hoewel je heb een punt over Nederland en de colatie of
  the willing, haal je tegelijkertijd actieve en passieve deelname door
  elkaar. Ze namen geen *actief* deel van de “coalitie of the willing”*
  (in de eerste instantie tenminste, later wel – met name door kritiek
  vanuit de
  gemeenschap.) Balkenende wilde eerst wel actief deelnemen, nu gaven ze
  [de regering] zowel politiek als morele steun. Zie ook: http://web.stanford.edu/class/e297a/The%20Coalition%20of%20the%20Willing.htm en http://www.david-morrison.org.uk/iraq/coalition-of-willing.htm.
   
  Met
  betrekking tot de blauwhelmen in Bosnië was dit een vredesmacht geen
  krijgsmacht. Het was na de bombardementen in augustus 1995 (Operation
  Storm) dat de geweldplegingen ophielden. Een van de redenen waarom
  genocide wetenschappers in Bosnie niet praten over genocide, maar
  genocideS. Je ziet in Bosnie heel sterk de invloed van de internationale
  gemeenschap; als er een vredesbespreking was, nam het geweld iets af,
  faalde een bespreking, nam het geweld toe. Dit heeft ons geleerd dat de
  internationale gemeenschap een rol heeft, wat uiteindelijk resulteerde
  in de “responsibility to protect” in de resoluties van 2006. (Die veel
  zwaarder wegen dan de “responsibility to prevent”; artikel 1 van de
  genocideconventie.
   
  Dus voordat mij geheel
  van onjuistheden beschuldigen, is niet correct. Wat ik vervolgens ook
  beweer, als je mijn antwoorden goed leest, is dat het niet alleen gaat
  om het bestrijden IS – we kunnen IS niet als een geïsoleerd element
  beschouwen in de regio; IS is mede door Syrië tot stand gekomen –  maar
  het stabiliseren van de hele regio. Als ik de bovenstaande opmerkingen
  mag geloven is a) niets doen de beste optie of b) een alghele heilige
  oorlog. Twee zaken die ik juist *niet* pretendeer.
 2. tonzwart

  Dat is echt een giller! 100 miljoen vooe defensie. Dat is nog niet een één jaar inflatiecorrectie….

 3. nog_1

  Amnesty spreekt ook niet van een genocide. En ook hoogleraar genocide studies Johannes Houwelink ten Cate heeft het niet over genocide. De laastste stelt zelfs;

   

   “De term wordt te pas en te onpas gebruikt en is ook wel een beetje aan inflatie onderhevig. Als mensen zeggen dat er sprake is van genocide, dan roepen ze vaak op voor militair ingrijpen.”

   

  Er is op dit moment gewoon te weinig betrouwbare informatie over het gebied om een definitieve conclusie te trekken. Het is feitelijk dus correct dat de VN het (nog) niet heeft over genocide. Zonder hard bewijs kan de VN niet anders. 


  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/honderden-yezidis-gedood-wel-geen-genocide

   

  De aanbevelingen die Holslag doet zijn ronduit onzinnig; ‘We zouden kunnen denken aan een no-fly zone over Syrië, het sturen van veiligheidstroepen, het maken van een luchtbrug om slachtoffers naar een veilige zone te brengen.’

   

  En no-fly zone zou ISIS immer helpen; zij hebben geen vliegtuigen, hun vijanden (VS en Syrië) wel. En waar is een veilige zone in de regio te vinden waarheen de slachtoffers gebracht kunnen worden? 

   

  Maar daar blijft het niet bij;

   

  Het is toch te belachelijk voor woorden dat we wel een onderdeel van de coalition of the willing waren tegen een oorlog in Irak, maar dat we bij een daadwerkelijke humanitaire ramp niet willen of durven in te grijpen?”

   

  Ten eerste waren we geen onderdeel van de coalition of the willing. Er zijn ook geen Nederlandse militairen naar Irak gestuurd. (zie bv commissie Davids). Maar dat doen we nu juist wel.

   

  http://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/4/militair/hercules-met-hulpvlucht-vertrokken-naar-irak


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie-Davids

   

  Ook valt me op dat hij het heeft over Bosnia; daar grepen we wel in, maar ondanks de aanwezigheid van Nederlandse militairen werd er toch een genocide gepleegd. Waarbij de Nederlandse militairen hand en spandiensten leverden door de mannen van de vrouwen te scheiden. We moeten dus niet te veel verwachten van militair ingrijpen.

   

  Voor een onderzoeker die over zijn vakgebied spreekt, zitten er wel heel veel aantoonbare missers in zijn verhaal. 


 4. Johannes N

  En daar gaan we weer: ISIS is onze schuld. Niks eigen verantwoordelijkheid van die mensen, het is alleen maar omdat WIJ ze geen zachtzinnige leiding hebben gegeven alsmede voldoende geld om zichzelf in macramee-cursussen te ontplooien dat ze daar van pure ellende zijn gaan bezighouden met onthoofdingen, steniging, en genocide.

   

  Dat ISIS zichzelf de Islamic State noemt betekent uiteraard ook OVERDUIDELIJK dat het niets, maar dan ook niets met de islam te maken heeft. Dat ze zich beroepen op de sharia en die strikt nastreven en uitvoeren betekent ook helemaal niets. Ze hebben helemaal zelf een onmenselijk systeem verzonnen wat weliswaar volstrekt volgens de regels van de sharia is, maar er toch los van staat.

   

  Echt hoor, hoe kom je op dit soort onzin? Is het onwetendheid? Een soort halfbakken poging om de boel bij elkaar te houden? Pure angst voor de marokaanse buurman? Wat, wat is het toch dat die vervloekte islam altijd en overal beschermd moet worden, hoewel het voor eenieder duidelijk is (of zou moeten zijn) dat die ideologie het kwade zelf is?

   

   

 5. Two Ravens Black Kettle

  “We zouden kunnen denken aan een no-fly zone over Syrië”

   

  Zodat de christenen, alawieten en andere minderheden die tot voor kort nog beschermd werden door Assad helemaal uitgeroeid worden door Isis.

  Wat een waanzin.

  Je zou eerder Assad (stiekem) een handje moeten helpen. Assad is een bondgenoot, net als Khadaffi was, en Mubarak.  Stuk voor stuk boeven maar invergelijking met Isis of die racistische Benghazi terroristen brave engeltjes. Kennelijk leren sommign het nooit.

  Islam en de verlichte, vrije, westerse waarden gaan niet samen. Hoeveel bewijzen moet de politiek correcte goedmens in hemelsnaam nog hebben voorat ie zijn snavel uit het woestijnzand trekt ?

 6. Leo KarelJan

  Over de meerderheid van de NL kudde hoeven wij geen woorden meer vuil te maken. Men vindt Timmermans de beste minister. LAAT DIT TOT JE DOORDRINGEN! De vent heeft gefaald met de vliegramp en probeert Rusland tot vijand te maken. Ontkent dat islam de echte vijand is. Ondertussen is hij altijd door en door pro “Palestijns” en ook nog Israëlhater. Fan van Cuba en linkse dictators!

  En ISIS vindt hij niet echt genocide plegen…….

  Wat is dat voor volk dat dit een goede minister vindt?

 7. P.S.

  Het is ook niet voor niets dat niets anders meer in het nieuws komt dan de Oekraine. Dat is het rookgordijn voor de wereldwijde jihad die in volle gang is.

 8. V.K.

  -eerst ISSIS vernietigen, de discussie if ISSIS al dan niet islamitisch is kan prima achteraf worden gevoerd.

 9. Janbert

  ISIS is de pure vorm van de Islam. Alle handelingen van ISIS zijn gebaseerd op de  koran.  ISIS nemen letterlijk  de handelingen over die in de koran staan.

   

  Omdat door ISIS mensen kunnen zijn hoe barbaars de Islam is ontkennen veel moslims dat ISIS iets met de islam te maken heeft.  

   

  Diep in hun hart weten ze wel beter.

 10. tonzwart

  Dus eigenlijk iets minder bezuiniging…

 11. Leo KarelJan

  De hand van de NL kudde is snel gevuld…meeste mensen hebben geen idee dat dit helemaal niets voorstelt. Hoeveel mensen weten echt iets van defensie en de bedragen? ……dom volk.

 12. LantR.fant

  Daar kan je 20 Leopard tanks voor kopen. 

 13. Pierre Lebon

  Een genocide niet benoemen als genocide, zodat je niet hoeft te verhinderen dat er genocide plaats vindt.

  Daar is een woord voor…

 14. tipo

  Ik verwees naar die twitter, omdat me dat nogal foute lui leken. En zelfs die foute lui haten ISIS. Kun je nagaan hoe fout ISIS is. Maar ik weet ook niet wie de waarheid spreekt daar. Wel kan ik me er een voorstelling van maken, waar ISIS voor staat en hoe het in grote lijnen werkt.

   

  Verwijzen naar RT is ook niet helemaal een garantie voor de waarheid… 😉 To put is mildly. 😉

 15. tipo

  Van systematische etnische zuivering door ISIS in het door haar gedomineerde gebied is in ieder geval sprake. Voor ISIS heeft etnische zuivering hetzelfde effect als genocide en dat is het afkomen van niet-sunnies in het ISIS-kalifaat. En de Sunnies die blijven, moeten dan ook ISIS-sunnies zijn in al hun doen en laten, zodat een homogeen Sunnie-kalifaat onstaat. En anders worden ze zo openbaar mogelijk gedood.

   

  Nu is het zo, dat er nog geen sprake van een totale vernietiging van niet-sunnies (of liberale sunnies) uit het ISIS-kalifaat sprake is, omdat mensen kunnen vluchten. 

   

  Waar Hitler en Milosovic in het geniep genocide pleegden om etnische groepen van de aardbodem te laten verdwijnen, pleegt ISIS haar gruweldaden zo openbaar mogelijk om zo veel mogelijk vluchtelingenstromen uit ISIS in gang te zetten. Zo is Hitler overigens ook begonnen tegen de Joden met heel erg openbare vernederingen van Joden. Eerst in de hoop dat Joden zouden vluchten naar welk beloofde land dan ook, maar toen de Mufti van Jerusalem begon te klagen over de toestroom van Joden naar Israel, toen kwam er binnen enkele maanden een totale vernietiging op gang. Toe was Hitler al vele jaren aan de macht. 

   

  ISIS staat met haar etnische zuivering dus nog in de kinderschoenen van het zijn van echte genocide-plegers, maar dat ISIS die ambitie heeft, daar moet geen twijfel over bestaan. En genocideplegers kun je beter te vroeg af zijn. Want anders is er geen weg meer terug. Een genocide is namelijk niet omkeerbaar. Nu het nog enkel een etnische zuivering is, is die wel omkeerbaar (in zekere mate). 

   

  Het is gewoon niet logisch om te wachten tot het te laat is. Waarom wachten tot etnische zuivering een echte genocide is? Dan heeft ingrijpen toch geen zin meer? Nu nog wel.

   

   

   

   

 16. nog_1

  Hier een link naar een verhaal over de bronnen van veel indianenverhalen, de SOHR en de SNHR. Ze zijn fronten voor rebelengroeperingen in Syrië;

   

  The politically motivated debate about SOHR clouded a much needed examination of all the facts involved. A closer look at these facts suggests that the pseudonym issue is the least significant element of the controversy. More than anything else, the row between the two rival groups laying claim over SOHR seems to reflect a wider political feud brewing between the two main Syrian opposition camps: the Syrian National Council (SNC) and the National Coordination Body for Democratic Change in Syria (NCB), both increasingly at odds with each other over the call for foreign intervention.

   

  http://english.al-akhbar.com/content/syrian-observatory-inside-story

   

  http://rt.com/op-edge/us-arms-syria-rebels-750/

   


 17. nog_1

  Je beweert weer dingen waar geen bewijs voor is, anders dan verhalen van mensen die geen oogetuige waren. Of het bewijs komt van twitter (!!!)

   

  DDS heeft er in zoverre mee te maken dat ze dit soort onbewezen indianenverhalen publiceerd. En hoewel meestal na een dag of twee het toch niet waar blijkt te zijn (zoals met de jezidi’s of de inval in Aleppo) wordt er niet gerectificeerd, want er is weer een nieuw onbewezen indianenverhaal trending.

   

  Je hebt gelijk dat niet alleen moord genocide is, maar een voorwaarde om te bewijzen dat het om genocide gaat is de volledigheid; zolang er jezidi’s in het gebied wonen, wordt het lastig om te bewijzen dat de jezidi’s die er niet meer wonen het slachtoffer zijn van genocide. Daarvoor zouden ze allemaal verdreven/vermoord moeten zijn. 

   

  Vandaar dat de VN/Amnesty/HRW het nu niet hebben over genocide. Zij komen niet verder dan de kwalificatie van etnische zuivering.

   

  Nu is dat voor gewone mensen als jij en ik lood om oud ijzer, maar juridisch, en zeker wat het internationaal recht betreft, is het wel een groot verschil. In het ene geval zijn we juridisch verplicht militair in te grijpen, en in het huidige geval niet.

 18. tipo

  Genocide is niet enkel het vermoorden van mensen met een andere etniciteit, maar ook het verjagen van mensen met een bepaalde etniciteit.

   

  Enkele christelijke en sji-ietische hoofden op een hekje in een sluimerend dorpje en het hele dorpje is opeens soenitisch. Of je hangt ze aan electriciteitsmasten. Daar heeft DDS verder niets mee te maken, want in Irak en Syrie lezen ze geen DDS. 

   

  Per moord die ISIS pleegt, kunnen er zomaar 1000 mensen van een bepaalde etniciteit wegvluchten uit het ISIS-gebied rondom zo een moord. Zou zuivert ISIS haar gebied van niet-soenitische mensen. 

   

  Of je vermoordt de tandarts, omdat ze mannen behandeld heeft:  https://twitter.com/SN4HR/status/501406230850846720/photo/1 

  Daar worden omstanders heel erg soennietisch van. 

 19. nog_1

  O ik denk zeker dat als ISIS zo groot zou zijn als ze zouden willen, dat ze hun woorden waar proberen te maken. Maar met een groepje van hooguit een paar duizend strijders kun je geen mijoenen mensen vermoorden.

   

  Je kunt ze wel bang maken. Door bv een paar lijken te onthoofde en aan DDS te vragen om ze aub te plaatsen in het belang van hun heilige oorlog. Er is altijd een  Michael dom genoeg om ze te helpen.

   

  Of een hoop indianenverhalen te verspreiden over hun misdaden. Er zijn islamofoben genoeg die ze serieus nemen en ze blijven herhalen totdat het doel van ISIS bereikt is.

 20. tipo

  ISIS heeft in niet mis te verstane woorden aangegeven om genocide te gaan plegen in het gebied dat ze tot kalifaat hebben uitgeroepen (in feite de hele wereld). 

   

  De ambitie om genocide te plegen heeft ISIS duidelijk verwoord.

   

  Als je dan de toekomstige slachtoffers alvast naar een veilige zone transporteert, dan help je mee met genocide in de gevaarlijkse zone. En als de hele wereld het beoogde kalifaat is, waar is die veilige zone dan? Niet in Brussel bijvoorbeeld, dus waar dan wel?

   

  De durf bij beleidsmakers ontbreekt, om ISIS doodserieus te nemen. Want dan vallen er nogal wat politiek correcte huisjes om, als je dat doet. 

 21. nog_1

  Je schrijft ‘er worden duizenden mensen  koelbloedig vermoord’, maar heb je daar ook bewijs van? De Special Forces die erheen gestuurd zijn hebben ze niet kunnen vinden. Zij zouden dit bewijs ook graag hebben, dus als je dit even geeft kan ik het doormailen naar het Pentagon.

   

  Tot nog toe is er nog geen greintje bewijs voor de als feiten gepresenteerde massaslachtingen. Nog geen twee dagen geleden zou ISIS op grote schaal christenen in Aleppo vermoord hebben. Maar ze blijken er niet te zijn, Aleppo is helemaal niet in handen van ISIS.

   

  De tienduizenden jezidi’s op de berg, bleken er duiizend te zijn. Ze werden niet door ISIS ingesloten, er was een corridor naar Turkije, en ook van dorst/honger was geen spoor.

   

  Ook een aantal van der Koedrische bases die dor ISIS veroverd zouden zijn, bleken na de ‘herovering’ onbeschadigd, zelfs het glas zat nog in de ruiten!!! Geen sporen van de verovering te vinden, noch sporen van een herovering.

   

  De foto’s van de slavenmarkten bleken foto’s van het Ashura-feest in Istanbul gemaakt in 2012. HEt hele slavenverhaal is gebaseerd op het verhaal van minder dan tioen getuigen die het niet gezien hebben, maar gehoord hebben. (zie rapportages van HRW)

   

  Dat ISIS geweld gebruikt, lijkt me een open deur intrappen. Maar ze houden ervan dit geweld te overdrijven, in de hoop op een Westerse inval. En andere partijen (mn de Koerden en christenen) die hetzelfde willen helpen ze graag in het overdrijven van de dreiging en de misdadigheid.

   

  Tot nog toe is het gedeelte van dit geweld dat ook werkelijk hard gemaakt is, door verhalen van bv ooggetuigen, een fors stuk kleiner dan de aannames die in de media (en hier op DDS) ons om de oren vliegen.

 22. mart

  Nu kunnen er dus ook aangepaste banden komen voor de fiets brigade,die nu het woestijn zand  kunnen  befietsen indien nodig enne Nog-1 , doe niet zo moeilijk ,er worden duizenden mensen  koelbloedig vermoord daar,niet belangrijk of daar de stempel genocide wèl o niet op gedrukt moet worden.Wat wèl belangrijk is,de yank doet er wat aan en de EU kijkt er nog steeds naar,terwijl het vèèl dichter bij is dan de meeste denken.

 23. Leo KarelJan

  Alleen al voor inlopen achterstallig onderhoud is 100 miljoen onvoldoende……

 24. Linkse Internetcrimineel

  ISIS is islam.

  ISIS is wat je krijgt als je mohammedanen hun gang laat gaan.

  ISIS is niet ontstaan doordat we niet ingegrepen hebben, het is ontstaan doordat we wel ingegrepen hebben. Doordat we gestopt zijn met het steunen van de dictators daar.

 25. Leo KarelJan

  Zo is het. Ook Holslag ( en Verhoef? ) weigert de isalm als HET probleem te zien.

  ISIS= islam en Boko Haram en Al Shabaab en….  enz enz Op tientallen plaatsen in de wereld..

  En dat zou niet de echte islam zijn?

 26. Two Ravens Black Kettle

  Zou de genocide-deskundige Anthonie Holslag kunnen uitleggen waarom 74% van de NL”se (!!!) moslims achter de slachtpartijen van Isis staan. Dat zijn zo’n beetje alle soennitische moslims van Nederland.

 27. Leo KarelJan

  Holslag is ook van het politiek correcte….Wij komen nergens als we de islam niet gaan zien zoals die ideologie werkelijk is… Maar de politiek correcte dictatuur en bijbehorende indoctrinatie doen hun werk goed: Timmermans is de beste volgens de NL kudde.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.