Christenen moeten transatlantisch bondgenootschap vormen

Europese christenen zitten teveel op hun eigen houtje. Ze zouden veel actiever moeten worden in internationale netwerken, waarbinnen kennis eenvoudiger ontgonnen en gedeeld kan worden.

Bespiegelingen in Washington

Zo doordacht en systematisch de internationale, seculiere homobeweging is georganiseerd, zo onbeholpen en ongestructureerd zijn de internationale netwerken van christenen die actief zijn in het publieke domein. Zo heeft het COC een internationaal vertakt netwerk, dat planmatig lobbyt bij de VN, de OVSE, de Raad van Europa, maar ook bij het Amerikaanse congres en de Afrikaanse commissie. Daar steken christelijke netwerken mager bij af. Sterker: hier laten zij veel kansen onbenut.

Wie even de moeite neemt om op zoek te gaan naar de talloze doorwrochte rapporten van Amerikaanse, christelijke denktanks staat versteld van de informatie die hier ligt opgeslagen op het terrein van het huwelijk, gezin, levensbescherming, etc. Nog verbazingwekkender is het, dat bijvoorbeeld Europese christenpolitici hier nauwelijks uit putten. Eigenlijk is dit pas goed tot mij doorgedrongen toen christenpolitici in Nederland en andere Europese landen werden gedwongen te debatteren over de consequenties van adoptie door homoparen. In de VS is hierover veel materiaal beschikbaar, wat door ons nauwelijks ontsloten en benut wordt.

Hoewel de mogelijkheden voor kennisuitwisseling en persoonlijk contact vandaag groter zijn ooit, krijg je de indruk dat leidende christenen uit het negentiende eeuwse Reveil serieuzer gebruik maakten van hun contacten met buitenlandse geestverwanten dan wij.

Ook binnen de boezem van de SGP is deze tekortkoming gesignaleerd. Om die reden is in het laatste jaarplan van deze partij opgenomen, dat er een grondige inventarisatie moet komen van bestaande relevante internationale christelijke netwerken. Vervolgens dient bezien te worden hoe aan deze netwerken vruchtbaar kan worden deelgenomen.

Verbinding

Gelukkig hoeven we niet helemaal bij nul te beginnen. Het ‘Transatlantic Christian Council’ (TCC) wil Europese en Amerikaanse christenen en conservatieven verbinden in een netwerk met als doel het overheidsbeleid in christelijk-conservatieve zin te beïnvloeden. In dat licht organiseerde zij onlangs in Washington een congres waarbij politici en leiders van denktanks uit vele landen met elkaar nadenken over de vrijheid van godsdienst in samenlevingen die steeds meer worden gedomineerd door seculiere meerderheidsopvattingen. Nog belangrijker dan deze bezinning zijn echter de concrete voornemens om de vele christelijke denktanks in zowel de VS als in Europa te verenigen in een trans-Atlantisch netwerk. Het ideaal is om vanuit het christelijk geloof en vanuit christelijke waarden en deugden het maatschappelijk middenveld weer vitaal te maken en zo de westerse cultuur opnieuw te voorzien van een moreel fundament. Een fundament dat het liberalisme nimmer kan bieden.

Zonder twijfel een verreikend streven. Het zal niet meevallen in deze streng geseculariseerde tijd. ‘Er is enkel de strijd om te heroveren wat verloren ging, gevonden werd, en weer verloren, telkens opnieuw; en nu in omstandigheden, die ongunstig lijken’ (T.S. Eliot).

De SGP vindt het de moeite waard om haar steentje hieraan bij te dragen. Het zou goed zijn als het CDA, dat opnieuw het maatschappelijk middenveld lijkt te hebben ontdekt, maar ook de ChristenUnie deze handschoen zouden oppakken. Zo ligt het voor de hand dat de wetenschappelijke bureaus van de christelijke partijen gaan participeren in dit netwerk en hun agenda’s op elkaar afstemmen. Maar ik zie ook kansen voor de Kamerfracties. Een doordachte en succesvolle motie op het terrein van het gezin, zou niet alleen zijn werk kunnen doen in de Tweede Kamer, maar ook in de Amerikaanse politiek. Laten we profiteren van elkaars creativiteit en kennis delen. Op hoop van zegen!

Christofobie

Het congres dat werd georganiseerd door het TCC was inhoudelijk zeer de moeite waard. Zowel in de VS als in Europa zijn seculiere politici en media laks als het gaat om het aan de kaak stellen van christenvervolging in grote delen van de wereld. Dit werd door zowel Europese (Rocco Buttiglione) als door Amerikaanse politici (Frank Wolf, lid van het US-Congress) in stevige bewoordingen vastgesteld tijdens het congres. Zij spraken zelfs van christofobie.

Ik vroeg Buttiglione waar die christofobie van seculieren toch vandaan komt. Zijn antwoord was: ze schamen zich voor ons. Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen dat christenen zo dom zijn om zich te laten discrimineren en vervolgen vanwege hun geloof. Ze begrijpen daar niets van en ze vinden het gênant om daarvoor openlijk op te komen.

Dit vond ik verrassend. Het impliceert dat christenen nog beter moeten uitleggen wat geloof voor hen omvat en dat het hun leven doortrekt. Ze zullen moeten kunnen uitleggen wat het betekent dat Christus hun leven ís. Nu weet ik wel dat we hiermee de weerstand tegen christenen niet helemaal wegnemen. Zoals Christus werd gehaat, zullen Zijn volgelingen worden gehaat. Maar verantwoording afleggen van je geloof blijft geboden.

Beoefening

Zoals gezegd zijn er initiatieven om leidende christenen uit de VS en Europa in een netwerk bijeen te brengen en krachten te bundelen. Het is niet goed als dit een westers onderonsje blijft. In Azië en Afrika groeit het christendom. Wat kunnen wij van hen leren als het gaat om de confrontatie met andersdenkenden? Waarin slagen zij waar wij falen? De relatief jonge kerken in Afrika en Azië kennen meer lenigheid en flexibiliteit ten opzichte van de omringende cultuur dan de oude, gevestigde kerken in Europa. Maar er moet méér van hen te leren zijn.

Een vervolgvraag is hoe christenpolitici het meest effectief opkomen voor de vrijheid van christenen. Amerikaanse christenpolitici strijden voluit voor vrijheid voor ieder geloof: islam, hindoeïsme, christendom, etc. Dit vind ik lastig. Moet de overheid geen onderscheid maken tussen verschillende godsdiensten? Mag zij – als dienares van God – waarheid en leugen over één kam scheren? Of mogen christenpolitici in het publieke domein voluit de godsdienstvrijheid van een ieder verdedigen en de waarheidsclaim aan het domein van de kerk overlaten? Dit zal een worsteling blijven en ik hoop dat we die worsteling nooit helemaal passeren.

Sprekend over de rol van religie in het publieke leven blijft één ding voorop staan. Christenen moeten voorkomen dat bespiegeling het wint van beoefening. We hebben mensen nodig die het onder een kopje koffie over de liefde van Christus kunnen hebben. Daar kan geen Kamerzetel van CDA, CU of SGP tegenop.

Mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk is beleidsmedewerker voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

12 reacties

 1. Frits B

  stuk is: wat wordt hier bedoeld met “christenen”? Alleen de rechtzinnige Calvinisten, en alle andere op de bijbel gebaseerde genootschappen zorgen maar voor zichzelf, zoals Pierreofzo opmerkt?

  Verder vind ik deze zinsnede vreemd: “Moet de overheid geen onderscheid maken tussen verschillende godsdiensten? Mag zij – als dienares van God – waarheid en leugen over één kam scheren? ” Is de heer Van Dijk wel op zijn plaats in zo’n goddeloze omgeving in de Tweede Kamer?

 2. jantjebeton

  @JohannesN

  “Waar was de SGP toen gestemd werd over het verwijderen van de koran uit de tweede kamer?”

   

  Ik lees het antwoord op je vraag in het stuk van de schrijver.

  Een vervolgvraag is hoe christenpolitici het meest effectief opkomen
  voor de vrijheid van christenen. Amerikaanse christenpolitici strijden
  voluit voor vrijheid voor ieder geloof: islam, hindoeïsme, christendom,
  etc. Dit vind ik lastig. Moet de overheid geen onderscheid maken tussen
  verschillende godsdiensten? Mag zij – als dienares van God – waarheid en
  leugen over één kam scheren? Of mogen christenpolitici in het publieke
  domein voluit de godsdienstvrijheid van een ieder verdedigen en de
  waarheidsclaim aan het domein van de kerk overlaten? Dit zal een
  worsteling blijven en ik hoop dat we die worsteling nooit helemaal
  passeren.

 3. Karina

  Dit zijn alleen maar mooie dromen. Je hoeft niets te verwachten van CDA en CU. Deze partijen hebben al lang geleden hun ziel en de C. verkocht. Ook te Paus valt af met zijn pijnlijk sociaal correctheid tegenover de massamoordenaars in Arabie. En als laatste de SGP: Een partij die het meest antisemitische coalitie ooit steunt in woord in daad. Daarmee heeft ook de SGP zijn ziel verkocht en werkt deze partij mee aan het boycotten van producten in Israel. Een land die jaar in jaar uit  honderden duizenden christenen hebben opgevangen en een thuis hebben gegeven. En nu zou SGP’er D.(ruiloor) van Dijk even laten zien wat het woord christen inhoudt.

   

 4. tonzwart

  De 30 zilverlingen heeft de SGP ontvangen in de vorm van een beetje meestem macht.

 5. Leo KarelJan

  Als SGP zou ik eerst zelf eens in de spiegel kijken. Wat een walgelijk geslijm met de Rutte kliek en wat werd Wilders afgevallen toen hij de koran uit de kamer wilde hebben. De SGP stemde vóór de koran.

  SGP: woorden, maar echte daden….liever blijft men keurig een pro islamitische regering steunen en is men vóór de massale import van armoede en achterlijkheid. De SGP heet de islamitische gelukszoekers van harte welkom!

  En de vervolging van de christenen in het Midden-Oosten door de islam gaat door……

 6. Marg

  @Johannes N op 19 september, 2014 – 15:39

  Je eerste vraag, serieus? Kun je dat niet uit het betoog halen?

  Het betoog meldt dat de COC goed georganiseerd is en de Christenen die Van Dijk bedoelt onbeholpen en ongestructureerd zijn de internationale netwerken.

  Zo simpel en niks anders, dus waarom zo als gestoken reageren?

  Omdat een Christen het schrijft?

   

  @Mr. D.J.H.van Dijk

  Overigens zijn Christenen ook erg verdeeld en dat komt met name omdat men zichzelf steeds meer verwijdert van de Schrift (als in SV1637) en steeds meer eigen regels en versies gaat bedenken waar de Schrift steeds minder kracht heeft en de mens lekker zijn/haar gang kan gaan. Zichzelf (en denominatie) beloften claimen die helemaal niet voor Christenen bedoeld zijn, maar voor het Joods volk etc. En dan moet men ook niet gek staan kijken dat dat gevolgen heeft. Kijk maar in de Schrift wat de gevolgen zijn van het claimen van beloften bedoeld voor een ander of het knoeien met Gods woorden…. En of men het gelooft of niet, dat heeft nog steeds gevolgen, niet alleen voor de individuele mens of denominatie, maar ook voor de wereld.

 7. V.K.

  -Homo’s zijn succesvol simpelweg omdat je als homo geboren wordt, maar ja dat wordt dan niet erkent door oa de SGP, wel door de RK kerk welke dan weer problemen heeft met prakiciterende homo’s..

   

  -Verder zou ik het Unie van Utrecht part 2 eens flink op de schop nemen, alsook de Europese (of het al door is, dat weet ik niet) defenitie van geloofskritiek wat gelijk staat aan discriminatie.

   

  -Tsja, ook chery picking is de SGP niet vreemd.denk hierbij aan de wet Donner.Nou, je krijgt het nu met bakken over je heen, denk hierbij aan Timmermans welke zich in allerlij bochten wringt om toch vooral +966 ten dienste te zijn.

   

  -Pim Fortuijn had het toch ook gewoon over achterlijke religie’s, nou ik zou niet weten waarom christenen dit niet kunnen zeggen.

  -Overigens heb ik begrepen dat godslasteraar Theo v.Gogh mateloos populair is bij christenen in de USA.

   

  -Verder veel succes gewenst in de ”breede” coalitie van trouwringen en teddy beertjes.

   

   

 8. V.K.

  -By the way SGP,

   

  -Na ja,steun maar lekker die partijen welke Israel willen boycotten.

   

  -Beste SGP, maak maar eens een beginnetje met het inzamelen van geld om zware wapens voor christenen in nood aan te schaffen.

 9. Johannes N

  Waar dient de tegenstelling met de homobeweging precies voor in dit betoog? Is het de bedoeling dat Christenen internationale samenwerking aangaan om homofilie te bestrijden?

   

  Trouwens, waar is de SGP als het op bescherming van Christenen in het Midden-Oosten aankomt?

   

  Waar was de SGP toen gestemd werd over het verwijderen van de koran uit de tweede kamer?

   

   

 10. pierreofzo

   

  Die mooie oproep to solidariteit is hard nodig, meneer Van Dijk.

  Het gedrag van de SGP en van andere partijen die zich christelijk noemen is van ander orde.

   

  Het is meer iets van “liever Turks dan Paaps”

   

  De kerkgenootschappen in het MO zijn gewoon geen gereformeerden en ook geen hervormden en ook geen echte katholieken. 

  Het zijn gewoon verdwaalden, net als de Soenieten de Sjiieten het licht in de ogen niet gunnen en vise versa.

   

  De schijnheiligheid van de SGP, de CU etc. etc. is als de Taqya van de moslems en de aditprop van de socialisten.

   

  Wie als christen de koran op de tafel van onze voorzitter van de TK verdedigt is een Quisling.

   

 11. Jonas

  Inderdaad het valt me reeds lange tijd op dat er nauwelijks tot geen aandacht is voor de christenvervolgingen. Nota bene de grootste groep wereldwijd dat wordt vernederd,vervolgd en vermoord voornamelijk door islamfascisten. Helaas komen partijen als het CDA en CU niet echt op meer voor christenen maar vooral voor de islamieten. Zijn aan de kant gaan staan van de linkse kerk politiek.Tevens enorm politiek correct wat de islam, zeg maar kwalijke ideologie, om maar hen niet tegen de schenen te schoppen. Terwijl dat juist hard nodig is. Kom op voor het joods,christelijk en humanistisch erfgoed en werp een dam op tegen de segregatie en islamiseringsdrift in het publieke domein waar zij geen ruimte voor andere religies en niet-religies willen. Die uit zijn om ons te domineren en te onderwerpen aan de wrede sharia. Alleen de SGP en de PVV zijn de partijen die het kwaad van de islam tegen willen gaan. De Bijbel is een groot psychologisch, overdrachtelijk en zinnebeeldend boek dat op je zelf van toepassing kan zijn. Niet om anderen te domineren maar een visie laat zien wat er toe doet.

  Zou mooi zijn als christenen zich wereldwijd verenigen en een ander woord laat horen,niet zozeer om tegen de secularisatie te zijn, maar tegen het vergeldings- en wraak motto dat tegenwoordig standaard lijkt te zijn, het gevaar van het islamfascisme-fundamentalisme en om de democratie en de daarbij horende vrijheden en eerder genoemd erfgoed te waarborgen.

 12. Johannes N

  @Marq

   

  Ja, omdat een Christen het schrijft, ja. Omdat ik het Christelijk geloof niet als de automatische tegenhanger van homofilie wil en kan zien. Omdat ik het Christendom niet gedefinieerd wil zien in termen van al de dingen waar ze tegen is, waaronder deze volstrekt natuurlijk menselijke conditie. Er zijn zat andere voorbeelden van organisaties die internationaal goed georganiseerd zijn; de keuze van precies deze is nmm. een bewuste en een onwenselijke.

   

  @jantjebeton

   

  Als je het kwaad niet herkent als het in je gezicht spuugt, dan is er niet veel hoop…

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.