De vrijheidshaat van Opstelten

Minister Opstelten is helemaal vóór de gedachtepolitie.

Afgelopen donderdag berichtte Nieuwsuur naar aanleiding van het jihaddebat in de Tweede Kamer dat minister Opstelten van Privacyhaat en Politiestaat Veiligheid en Justitie het voorstel van CDA-leider Sybrand Buma om de vrijheid van meningsuiting af te schaffen het verheerlijken van geweld en terreur strafbaar te stellen wel wilde overnemen, maar hij terecht werd teruggefloten door het PvdA-smaldeel in het kabinet onder leiding van Asscher. Tegen deze achtergrond is het obligate bewieroken van de vrijheid van meningsuiting door Opstelten in reactie op het voorstel van Buma niet alleen ongeloofwaardig maar ook potsierlijk. Met dit voorstel, waar Opstelten dus voor is maar niet voor durft uit te komen vanwege het staatsrechtelijke leerstuk der ministeriële verantwoordelijkheid, wordt de vrijheid van meningsuiting nog verder ingeperkt. Critici, zowel in de Kamer als daarbuiten, hebben geen ongelijk dat daarmee de vrees voor een gedachtenpolitie wel erg groot wordt. Maar is die gedachtenpolitie er nu ook niet al met haatzaaiende, beledigende, smadelijke en discriminerende meningsuitingen? Het Kamerdebat over de jihadaanpak voor de bühne, de kliklijn en de gedachtepolitie, was vooral een herhaling van het debat over het apologieverbod uit 2005.

Opstelten is helemaal vóór de gedachtepolitie. Ook over de huidige beperkingen van de vrijheid van meningsuiting is tot op de dag van vandaag nog geen kritisch woord gehoord van Opstelten. Opstelten is een typische afgezant van de neoconservatieve stroming die dominant is in de VVD. Voor deze stroming is de vrijheid van het individu zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betoging en het recht op privacy ondergeschikt aan orde, gezag en de (schijn)veiligheid van het collectief. Reden voor Hans Goslinga in Trouw de liberale VVD-minister van Justitie Carel Polak uit de vorige eeuw aan te halen:

Wij mogen niet de orde en rust bij voorbaat stellen boven de vrijheid van het woord en de vrijheid van meningsuiting.

Op het gebied van orde en gezag is de VVD ook geen voorstander meer van een kleine overheid met beperkte bevoegdheden. Niks is de VVD te dol voor de vervolmaking van de neoconservatieve veiligheids- en controlestaat. Zo stelde VVD-kamerlid Dijkhoff doodleuk voor om ISIS-demonstranten te behandelen als terroristen. Dijkhoff is warm voorstander van alle bestaande beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, want dan kunnen walgelijke uitingen van onwelgevallige demonstranten tenminste worden aangepakt, maar de VVD is niet voor een gedachtenpolitie. Nee, echt niet!

De dagen van het liberale pleidooi van Mark Rutte als opposititieleider om de vrijheid van meningsuiting te maximeren en de wettelijke beperkingen terug te brengen tot het noodzakelijke – oproepen tot geweld was de enige denkbare beperking van de vrijheid van meningsuiting – en de oprichting van de vrijdenkersruimte in 2008 liggen ver achter ons. Nu kunnen er volgens Rutte niet genoeg beperkingen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting. Jeroen Lamers hekelde onlangs op Sargasso terecht het selectieve beroep op de vrijheid van meningsuiting:

Niet de vrijheid van meningsuiting is heilig, maar de inhoud van de ene boodschap wel en die van de andere niet.

Zihni Özdil is één van de weinige publicisten die consistent voor de vrijheid van meningsuiting heeft gepleit en niet de vrijheid van de eigen mening bepleit zoals veel zelfbenoemde helden van het vrije woord.

Dat Opstelten weinig op heeft met de vrijheid van meningsuiting, is ook gebleken uit het ongrondwettige vlaggencensuur bij de anti-Israëldemonstraties, waartoe Opstelten het Openbaar Ministerie opdracht heeft gegeven. Het strafbaar stellen van ISIS- en Hamas-vlaggen staat gelijk aan het strafbaar stellen van het verheerlijken van terreur. Hiermee heeft Opstelten uitvoering gegeven aan het voorstel van Buma. Aanvankelijk had het OM grote aarzelingen bij een strafrechtelijke aanpak van ‘foute’ vlaggen vanwege de vrijheid van meningsuiting, maar na de interventie van Opstelten was de vrijheid van meningsuiting geen beletsel voor het censuurdecreet. Vlaggen van ISIS en Hamas zijn opeens strafbaar omdat dit vlaggen zijn van terroristische organisaties, waardoor er per definities sprake zou zijn van haatzaaien en groepsbelediging.

Dit is grote kul, omdat de PKK ook op de lijst van terroristische organisaties staat, maar vlaggen van de PKK en Öcalan werden op 13 augustus tijdens een demonstratie gewoon toegestaan. Niks aanzetten tot haat en geweld. Opmerkelijk dat geen enkele Kamerfractie hier kritische vragen over heeft gesteld terwijl over het voorstel van Buma zoveel retorische krachttermen werden gebruikt om de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting mee uit te drukken. Maar over werkelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, de vlaggencensuur bij demonstraties, hoor je geen enkele fractie. Zo principieel is men dus niet, ook niet de zelfbenoemde kampioenen van het vrije woord.

Terug naar de gedachtepolitie van Opstelten. Opstelten verdedigde het strafrechtelijk onderzoek tegen de vermeende bedreiging van burgemeester Van Aartsen van Den Haag door de feauteaufuck van GeenStijl met een keiharde veroordeling. Opstelten vond de cartoon over zijn partijgenoot ‘walgelijk’. Wat is dat toch met gezagsdragers van de staat dat ze een moreel oordeel menen te moeten vellen over een provocerende fototrucage? De staat als recensent? Als de vrijheid van meningsuiting meer was geweest dan een holle kretologie, maar ook echt enige betekenis had gehad, dan had Opstelten geen commentaar gegeven op het onderzoek tegen Geenstijl. Nee, in plaats daarvan moest hij weer de fatsoensrakker uithangen en een moreel oordeel geven. Het past een vertegenwoordiger van de staat, die beschikt over dwangmiddelen om strafbare uitingen te vervolgen, niet om cartoonrecensies te geven. Het is hier geen kalifaat!

De privacyhaat van Opstelten, geen nieuw verschijnsel, bleek uit zijn voorstel om de reisgegevens van iedereen, ook indien je nergens van verdacht wordt, vast te leggen als wondermiddel tegen jihadisme en radicalisering. We hebben immers toch niks te verbergen. Daaruit spreekt een chronisch wantrouwen van de overheid jegens het individu, wel een dingetje voor liberalen. Gelukkig gaat deze aanslag op de privacy zelfs een Kamermeerderheid te ver. Maar Opstelten komt vast met een andere privacyhatend voorstel. Geen wonder dat Opstelten vorig jaar de Big Brother Award won voor zijn toewijding aan de surveillancestaat vanwege zijn “harde inzet voor het afbreken van digitale rechten”. Lang leve de veiligheids- en controlestaat en de rechtse maakbaarheid van de veilige samenleving!

Dan is er nog dat andere neoconservatieve kroonjuweel van Opstelten, de rechtsstaathaat. Opstelten wil het Nederlanderschap van mogelijke jihadstrijders op basis van vermoedens en aannames kunnen afnemen zonder tussenkomst van een rechter. Volgens Opstelten is de rechtsgang maar een tijdrovende bezigheid en ook bewijsrechtelijk is het lastig, maar toch “gaat het om terroristen waarvan is vastgesteld dat ze terroristen zijn en dat ze die daad hebben gepleegd”, zodat een rechtsgang niet nodig is. Je gelooft je oren niet als je deze autoritaire waanzin hoort van een minister van Justitie. Verbijsterend dat deze man met zulke opvattingen – rechtsstaat duurt te lang en bewijsrechtelijk te moeilijk – over de rechtsstaat nog minister is. Wat moet je nog doen als minister om een motie van wantrouwen aan je broek te krijgen?

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. Hilterman

  “Ja. Ik ben voor volledige vrijheid van meningsuiting (zoals bv in de VS al een paar honderd jaar bestaat). Dan kunnen we meteen in de gaten houden wie er verantwoordelijk dan wel vatbaar voor is.”

   

  Zoals in de VS waar grondrechten van een verdachte die in ieder beschaafd land worden gerespecteerd volledig vertrapt worden met hun schandalige behandeling van verdachten in Guantamamo Bay?

  Dat soort vrijheid van meningsuiting zegt me niets zolang er misbruik bestaat op Guantamamo Bay.

  Bespottelijk dat een grootmacht dit tientallen jaren kan volhouden zonder dat de wereld de VS ter verantwoording roept.

 2. Kees Jan Dellebeke

  Geheel eens met de schrijver dezes. Dank. Heb dit stuk dan ook privé gedeeld.

   

  Het zal helaas niet helpen om Opstelten van gedachten te doen veranderen vanwege diens gebrek aan kennis van de Trias Politica of ontkenning daarvan. Door gebrekkig onderwijs weten ook steeds minder Nederlanders iets over de scheiding van de machten, een zeer belangrijke voorwaarde voor een democratie. Kennelijk ook door de VVD vertrapt.

  Met de trias politica wordt bedoeld men een verdeling van de macht, meneer Opstelten. De wetgevende,  uitvoerende en rechterlijke macht, mogen nooit aan één en
  dezelfde persoon of instantie worden toegekend. 

  Toch is het goed dat Opstelten nooit rechter is geworden.

   

   

 3. nick87

  Of we nou de neoconservatie Opa Opstelten op Justitie hebben of zijn net zo verdwaasde collega Teeven maakt geen verschil. Ik denk dat hij nog erger is dan Opstelten als het aankomt op regelzucht en de strijd tégen de vrijheid (denk aan die lachwekkende kruistocht tegen wietplantjes)….

   

  Die Dijkhoff van de VVD is allesbehalve een belofte. Hij is in staat om op een zogenaamd stoere no-nonsense wijze de grootst mogelijke kul te verkopen. Ik las laatst dat deze meneer gepromoveerd is in de rechten. Het wordt echt steeds gekker in dit land…

 4. Hans Roodenburg

  Het woord ‘gedachtepolitie’ in de ondertitel is misleidend. Als ik Opstelten goed begrijp mag iedereen nog steeds denken wat hij wil. Bij nadere beschouwing richt het stuk zich ook niet tegen een door Opstelten voorgestelde beperking van de vrijheid van denken, maar van de vrijheid van meningsuiting.

   

  Verder denk ik dat in den lande brede overeenstemming bestaat over de ontoelaatbaarheid van het oproepen/aanzetten tot geweld. Waar houdt de vrijheid van meningsuiting op en begint het oproepen/aanzetten tot geweld? Tja, daar ligt natuurlijk een grijs gebied van meningsuitingen over de toelaatbaarheid waarvan men van mening kan verschillen. Dat voorstel van Opstelten om het verheerlijken van geweld en terreur strafbaar te stellen en dus impliciet te beschouwen als het oproepen/aanzetten tot geweld, is daar een voorbeeld van. En zulke grensgevallen zullen er altijd zijn. Je kan ervoor of ertegen zijn, maar het is niet echt een principiële kwestie, lijkt mij.

 5. Jan Gajentaan

  Hmmmm, ik denk dat het vraagstuk toch ingewikkelder is dan hier wordt voorgesteld.
  Natuurlijk is de vrijheid van meningsuiting en de trias politica etc. een belangrijk goed, ik pleit er ook altijd voor.
  Maar we leven nu in tijden van een verhoogde terroristische dreiging. Dan zul je bepaalde concessies moeten doen en dat geldt niet alleen voor degenen die concreet een aanslag willen plegen, maar ook voor degenen die de terreur verheerlijken maar dat op een dusdanig slimme manier doen dat ze zelf buiten schot blijven.

  Natuurlijk is dat een waanzinnig ingewikkelde discussie want waar leg je precies de grens? Wat mag wel en wat mag niet gezegd of geschreven worden? Dat kon Buma niet aangeven en Opstelten was ook erg onduidelijk. Maar om nu te gaan doen alsof alles vanzelf goed komt met ISIS-dreiging in Nederland als we maar de trias politica en de vrijheid van meningsuiting respecteren, lijkt mij een erg naiëve opvatting. Daarmee heeft men Hitler ook niet kunnen afstoppen in de jaren dertig. 

 6. nog_1

  Daarmee heeft men Hitler ook niet kunnen afstoppen in de jaren dertig.’


  Destijds heeft men juist de vrijheid van meningsuiting beperkt in de hoop dit te kunnen doen. Het is dus een goed voorbeeld dat dit soort verboden toch niet werken. In Nederland is destijds artikel 137c aan ons wetboek toegevoegd, maar het heeft geen jood kunnen redden.

   

   

 7. nog_1

  Of hij lid was van Al Nusra of ISIS is nog altijd niet bekend. Of de aanslag gepleegd is i.o.v. één van beide organisaties is niet bewezen.

   

  Maar zelfs zou ik deze meereken, dan nog zijn de Nederlandse militairen die met PTSS terugkomen van missie nog altijd gevaarlijker. Net als AL Qaida, die in Londen en Madrid echt aanslagen heeft gepleegd.

 8. Jan Gajentaan

  Nog_1: een hele diepe zucht.

 9. Eminem2

  Jos Lubbers schreef: 

   

  Volgens Opstelten is de rechtsgang maar een tijdrovende bezigheid en ook bewijsrechtelijk is het lastig, maar toch “gaat het om terroristen waarvan is vastgesteld dat ze terroristen zijn en dat ze die daad hebben gepleegd”, zodat een rechtsgang niet nodig is. Je gelooft je oren niet als je deze autoritaire waanzin hoort van een minister van Justitie.”

   

  Dat klinkt in zijn algemeenheid heel juist, maar binnen de gegeven context kantelt dat beeld nogal. Want waar hebben we het over als we “bewijs” eisen van terroristische handelingen gepleegd door … mensen die vrijwillig zijn afgereisd naar en zich hebben aangesloten bij een *terroristische organisatie*! En dan ook nog een die in een compleet wetteloos gebied in een complexe burgeroorlog is verwikkeld. In die context is de eis van “bewijs” van het daadwerkelijk gepleegd hebben van terroristische daden compleet onzinnig. Moet het OM soms naar het ISIS-Kalifaat afreizen om daar te onderzoeken welke baardman precies welke wreedheid heeft begaan? Dat is natuurlijk onzinnig. Op die manier kan iedere Nederlander zich naar hartelust aansluiten bij welke strijdende partij in welke burgeroorlog ter wereld dan ook en na afloop terugkeren naar Nederland en bij de douane zeggen: “kunnen jullie bewijzen dat ik concrete terroristische daden heb verricht in die burgeroorlog? Nee? Nou, dan ga ik toch vrijuit! ;-)”

   

  Dus wat Opstelten zei klonk in zijn algemeenheid misschien rechtsstaatonvriendelijk, maar is dat in de gegeven context absoluut niet…

 10. P.S.

  Gedachtenpolitie wat een kul; gelukkig is ook pedovereniging Martijn verboden door de gedachtenpolitie. Ik vind het volledig terecht dat er wordt opgetreden tegen groeperingen die van plan zijn om misdrijven te plegen. De gedachtenpolitie is een uitvinding van de politiek correcte laffe regenten in dit land, die juist van plan zijn de bewegingsvrijheid van autochtonen in alle opzichten te beperken.

 11. Jan Gajentaan

  Nog_1 de eerste ISIS aanslag in West-Europa is al gepleegd, maar dat was toevallig in Brussel en niet in NL. Deze gek had net zo goed het Joods Historisch Museum in Amsterdam kunnen kiezen en dan waren daar drie of vier onschuldige mensen doodgeschoten.

   

  Maar goed, ga maar rustig verder met je kop in het zand steken.

 12. nog_1

  Ja. Ik ben voor volledige vrijheid van meningsuiting (zoals bv in de VS al een paar honderd jaar bestaat). Dan kunnen we meteen in de gaten houden wie er verantwoordelijk dan wel vatbaar voor is.

   

  Overigens vind ik niet dat er sprake is van een exceptionele dreiging. Ik weet van nog geen enkel incident/slachtoffer in Nederland en zelfs internationaal vind ik ISIS niet tot de grootste dreigingen behoren. Al Qaida is bv bewezen gevaarlijker.

   

  Het enige waar ISIS echt goed in is, is aandacht trekken.

 13. Jan Gajentaan

  Dus… we moeten de Nazi c.q. Islamo-Nazipropaganda maar vrijelijk door de straten laten schallen, in de ijdele hoop dat allerlei labiele figuren zich niet laten beInvloeden… terwijl we weten dat er nu al 140 Nederlandse moslims op onthoofdingsmissie zijn in het Midden-Oosten en mogelijk binnenkort terug komen met aanslagplannen?

   

  Sorry, maar wat jij schrijft klinkt als de bekende linkse politiek-correcte Pavlov-reactie. 
  Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat ik de oplossing paraat heb. Ik zeg alleen maar dat we buiten de gebaande paden zullen moeten denken, omdat we met een exceptionele dreiging te maken hebben. Al zal iemand als Femke Halsema wel vinden dat het nog reuze meevalt. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.