Westers ‘ietsisme’ is een groter gevaar dan ISIS

‘Het is (…) veel beter dat Obama bedachtzaam blijft en zich niet onder druk van kwaadsprekers tot een nieuw (en halfhartig) militair ingrijpen laat verleiden in een vijandige regio waar Amerika er nooit goed uitziet.’

Dat was mijn slotzin in het stuk ‘Het weghonen van Obama is schadelijk’, vorige week op de Dagelijkse Standaard. Het mag niet, jezelf citeren, maar ik doe het nu even toch om de draad weer op te pikken. De president heeft woensdag een rede gehouden waarin hij zijn strategie (beter: ‘strategie’) om aan de koppensnellers van ISIS het hoofd te bieden nader toelichtte. Eerlijk gezegd weet ik uit m’n hoofd niet meer precies wat hij allemaal heeft gezegd, behalve dat het ingewikkeld was. Amerika gaat de IS-jihadisten met luchtaanvallen bestrijden, niet alleen in Irak, maar ook in Syrië. Er komen geen ‘boots on the ground’. Maar Obama neemt nu wel de leiding en nodigt andere landen uit om aan de coalitie deel te nemen.(Nederland zat daar tot de eigen verbijstering niet bij.) ISIS, eerder al door de president ‘een kanker’ genoemd, zal worden uitgeschakeld. Amerika gaat dat niet alleen doen, maar ‘by proxy’. Daarbij worden de Koerden de frontsoldaten die op de grond het vuile werk gaan doen. Zelfs de pacifistische Duitsers hebben al toegezegd hen te gaan bewapenen. Het laat zien dat de westerse landen het erover eens zijn dat de verbazingwekkende territoriale opmars van de IS-jihadisten moet worden gestuit. In het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris mag geen kalifaat ontstaan. Dat vinden ook de voornaamste partijen van de gevestigde (maar ter discussie staande) regionale orde.

Je kunt erover twisten of Obama, die overigens nog twee jaar heeft te gaan, hiermee afstapt van de legacy die hij graag wil nalaten. Ja, Barack wil ook Syrië bombarderen, wat hij vorig jaar niet heeft gedaan. Ja, daarmee steunt hij indirect Bashar al-Assad, die hij vorig jaar wilde bestraffen. Ja, hij begint toch een nieuwe militaire actie, waar hij is gekozen om oorlogen te beëindigen. Ja, het Witte Huis neemt de leiding, waar Obama zich eerst beperkte tot ‘leading from behind’. Ja, hij heeft nog geen VN-mandaat voor acties in Syrië, waardoor hij er net als Bush in Irak alleen voor kan komen te staan en door allerlei bondgenoten een hak kan worden gezet. Daarmee trekt hij vijf keer de Rubicon over, maar we hebben al eerder gezien dat Obama in zulke gevallen soms halverwege terugzwemt. In het vloeiende strategische landschap van vandaag zijn de ‘rode lijnen’ minder rood dan vroeger. De Amerikaanse president dreigt bovendien steeds halfhartig met ingrijpen, liever zou hij het helemaal niet doen. Obama had zich zijn presidentschap heel anders voorgesteld. Maar de realiteit gebiedt hem zijn koers te verleggen en een weg te gaan waarin hij zelf niet echt gelooft. Obama was niet principieel tegen oorlog – de war on terror zette hij met drones voort – maar ze moeten wel smart zijn. De invasie in Irak was in zijn ogen ‘stupid stuff’ , niet noodzakelijk, maar een ‘war of choice’. Die wil hij vermijden. De oorlog tegen ISIS heeft Obama zelf niet opgezocht, die wordt hem opgedrongen. Dus in die zin houdt hij woord.

Je kunt zeggen dat we deze week de Obama hebben gezien zoals we hem kennen. Ingewikkeld, wikkend, draaiend, wegend. Heel anders dan Bush, die vooral besluitvaardig was en vasthield aan een eenmaal ingeslagen koers. De huidige president is zich er zeer van bewust dat hij onder druk van de publieke opinie, die actie eist na de onthoofding van twee Amerikaanse journalisten (en vandaag van een Britse hulpverlener), ‘iets’ moet doen. Maar zo’n militair ingrijpen moet wel zo intelligent zijn dat Obama het kan uitleggen, meer aan zichzelf dan aan de buitenwereld. Daarmee is hij precies die in zichzelf verzonken pilaarheilige waarvoor zijn critici hem houden. Al is hij in al zijn complexe afwegingen ook zeer zichzelf. Obama is geen man van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. En inderdaad: zo simpel zit het Midden-Oosten niet in elkaar. Dus ook de strijd tegen de eenentwintigste-eeuwse barbaarsheid van ISIS niet.

Daardoor ontbreekt strategische helderheid, en dat zou je bij militair ingrijpen wel moeten hebben. Die helderheid gaan we van Obama niet krijgen. De vraag is ook waarom Amerika nu weer moet ingrijpen, terwijl er in de regio minimaal vier (en misschien wel zeven of acht) gevestigde staten zijn voor wie ISIS een grotere uitdaging is dan voor het Westen. Allereerst Irak en Syrië, de ‘I’ en ‘S’ van ISIS, al gelden zij nu ook als ‘failed states’. Dan de regionale machten Turkije en Iran, van wie de Turken ISIS (soennitische opstandelingen tegen Assad) hebben gesteund en het sji’itische Iran aan de kant van het Ba’ath-bewind in Damascus staat. Turkije is NAVO-partner en levert op de achtergrond nog steeds hand- en spandiensten voor de jihadisten. Waarom zou Amerika dat toch al wordt gehaat dan voorop lopen in de strijd tegen ISIS? Voor Israël hoeft Amerika het ook niet te doen. Voor de Joodse staat is de Islamitische Staat in prioriteit de vierde of de vijfde dreiging (na Iran, Hamas, Hezbollah en Assad). Egypte heeft grotere zorgen, zoals het uitschakelen van de eigen moslimbroederschappen en Hamas in Gaza. De Saoedi’s spelen hun vertrouwde dubbelrol. Alleen voor Jordanië is ISIS de grootste bedreiging. Net als voor de Koerden, die nog geen eigen staat hebben en nu hun ‘strategische kans’ krijgen.

Dat hele krachtenspel verklaart waarom de jihadisten aanvankelijk weinig in de weg is gelegd, tot ze Mosul innamen en de westerse publieke opinie gingen gekmaken. Onduidelijk is welke staten willen breken met de statenorde zoals die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog is ontstaan en welke staten die willen behouden. En voor ons belangrijker: wat wil het Westen zelf? Ik zie niet in waarom het Westen voorop zou moeten gaan bij het opbreken van de statenorde die de koloniale Britten en de Fransen tijdens de Eerste Wereldoorlog op de achterkant van een sigarendoos hebben getekend en die in grote lijnen een eeuw heeft standgehouden. Zelfs de moderne Turkse Republiek van Kemal Atatürk kreeg daarin zijn plaats, net als na de Tweede Wereldoorlog Israël en oliekoninkrijken die voor hun overleven meer van het Westen afhankelijk zijn dan andersom. Wees voorzichtig met wat je in gang zet. Het redden van bedreigde christenen is nobel, maar die christenen zijn er al bijna niet meer. Steun aan Israël zou voor het Westen en zeker voor Europa een strategische prioriteit moeten zijn (al was het maar om zich niet langer door de eigen moslims te laten chanteren). Maar als het op het verdedigen van de Joodse staat aankomt, reageren Amerika en Europa verdeeld. Schenk daarover eens klare wijn. Daarna denken we verder over een heilige oorlog die de christelijke wereld al sinds de Middeleeuwen achter zich gelaten dacht te hebben en waar het verschrikkelijk benauwd voor is.

Daar komt nog iets bij. Sinds vorig jaar heeft Rusland in het Midden-Oosten weer een voet tussen de deur. Anders dan gehoopt, speelt Moskou geen constructieve rol, maar lijken de Russen weer als vanouds de spoiler te willen zijn. In alle conflicten in het Midden-Oosten zijn er voor Moskou eindeloos mogelijkheden om te stoken en het Westen er slecht te laten uitzien. Erger, we hebben dat al gezien in Irak en Afghanistan. Bedenk hoezeer het Midden-Oosten had kunnen opknappen als Moskou werkelijk had meegeholpen aan het ontwapenen en bewaken van Syrië en Iran. Maar liever houden de Russen al die conflicten gaande, om in Oost-Europa meer speelruimte te hebben. Met al die adders die steeds weer onder de woestijn in Syrië en Irak (het ISIS-territorium) vandaan zijn gekropen, is dacht ik een kritische herevaluatie van de rol van Poetin op z’n plaats. En wel met terugwerkende kracht. Wat was de rol van Rusland als ‘strategische partner van het Westen’ het afgelopen decennium nu precies?

Zolang er geen duidelijkheid bestaat over deze geopolitieke vraag, kan het Westen niet met een heldere strategie voor het Midden-Oosten komen en hangt ook de bestrijding van ISIS in de lucht. Dan blijft het in het ‘ietsisme’ van Obama steken en bestaat het risico dat de stuurloze westerse leiders worden meegezogen in een moeras waarin sinistere krachten de regie bepalen. De gevaarlijkste krachten zijn niet de IS-jihadisten, die met hun openbare terechtstellingen een spel voor de bühne spelen. Zij wekken doelbewust afschuw op bij de westerse publieke opinie. Hun onthoofdingen zijn per video en internet aan westerse leiders gericht, met de bedoeling dat ook zij hun hoofd verliezen. Virtueel zijn de jihadisten alomtegenwoordig, en in die zin ook supermodern, maar hun feitelijke macht wordt enorm overschat. Gevaarlijker zijn nog steeds de gevestigde staten, die klassiek hun verraderlijke spel spelen. Vlak daarbij Rusland niet uit. Het Kremlin is in gestook gespecialiseerd en steunde tijdens de Koude Oorlog allerlei antiwesterse terroristische groepen. Dus waarom geen jihadisten, een spel dat Ronald Reagan al speelde in Afghanistan, een ervaring die Vladimir Poetin beslist niet is vergeten.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. Johanna

  VS heeft maar één oplossing, platbombarderen.  Wie er president is  Democraat of  Republikein zal geen ene moer uitmaken. De Russen hadden ze nog zo gewaarschuwd en doen dat nog steeds. Is het misschien  de bedoeling van Obama  om zo via de ISIS en aanhangers toch nog  alawitische Assad van zijn troon te stoten. 

  Dan zullen wij allen nog verder van huis zijn  want dan is praktisch de hele grote regio ISIS aanhanger. Allemaal tegen het Westen. Wéér  als dank aan de Amerikanen. Die nemen altijd de verkeerde beslissingen omdat ze  zich teveel bezighouden met de Russen.  Die Amerikanen  blijven maar  denken dat ze alleen de wereld kunnen blijven beheersen en onderdrukken. Nogmaals één  blijvende wereldoverheerser (VS)  met  alle  invloed en macht is vragen om oorlogen.  Die hebben we er al velen voorbij zien komen. NU weer Oekraïne en Syrië. Houden die Amerikanen dan nooit op?  Misschien kunnen we ons  (christelijke Europeanen)  ons ook eens afvragen  van wie we beter  afhankelijk kunnen zijn van energie: van de islamitische staten of van  christelijk Rusland? Als de VS  zich overal  had buitengehouden  hadden  de Russen  zich bij de EU gevoegd en dan hadden we miljarden en  energie meer dan genoeg.

  P.S iSIS zit over de hele wereld en in alle staten die is niet meer uit te roeien. Europa zit er vol mee omdat de Amerikanen  alle “vluchtelingen”  linea recta richting  Europa sturen. VS heeft maar heel weinig moslims  toegelaten

  Enige jaren geleden waren er in Amerika ongeveer 1,8 miljoen moslims op  300 miljoen Amerikanen en maar 1200 moskeeën. VS  gaat altijd vrijuit  en laat alle Europese staten met alle sociale en financiële  chaos  achter. Wij lopen weer vol met islamitische Syriërs. De christenen zijn praktisch in al die  islamitische staten allemaal al uitgeroeid. Wie zijn al die “vluchtelingen”? Zijn de  islamieten  op de vlucht die elkaar hebben  gedood. die de christenen hebben uitgemoord. de ISIS en aanhangers die bang zijn geworden voor de aankomende  VS bombardementen. Hoe dan ook wij zullen er niet beter op worden.

 2. Linkse Internetcrimineel

  Goed stuk.

  Allemaal de schuld van de Russen, zo begrijp ik 😉

 3. Krolll

  Wat Linkse Internetcrimineel zegt. En wat David Hutchins over Putin zegt: ‘Why I Like Vladimir Putin’:

  https://www.youtube.com/watch?v=UeO44STvnJw

 4. Janbert

  Obama heeft grote fouten gemaakt.

   

  Hij heeft alle troepen in 2012 teruggehaald; tegen het advies van de militiaren die vroegen of er een aantal troepen kon blijven als steun.  Omdat Obama dat niet heeft gedaan is er een vacuum ontstaan waardoor Jiadisten opgang konden maken.

   

  Toen ISIS bezig was aan een opmars , en Obama daarvoor was gewaarschuwd door de inlichtingendiensten, deed Obama alsof er niets aan de hand was. Pas na de onthoofdingen is de publieke druk zo groot geworden dat Obama besloten heeft tot militaire acite. Dus veel te laat.

   

  Ik heb niet veel vertrouwen in Obama om ISIS aan te pakken. Ook liegt Obama als hij zegt dat ISIS niets met de Islam heeft te maken.

   

   

 5. V.K.

  -Het westen heeft altijd gezwegen wanneer het op christenen aan kwam, het westen is pas gaan bewegen nadat duidelijk was dat er een genocide op Jezidi’s, minus Timmermans.

   

  -Dat de overgebleven christenen als excuus voor Obama’s vernietiging van Issis wordt gebruikt, dat lijkt me wel duidelijk.

 6. simon

  Prima analyse. Ik dank dat religieus ietsisme er ook mee te maken heeft. De mens is de weg kwijt. 

 7. Ron de Weijze

  Als er iets(isme) is wat de koppensnellers willen, neem ik aan, dan is het serieus genomen worden in hun geloofsovertuiging. Linkse politiek á la Alinski en Obama heeft altijd de weg van het cultureel pluralisme bewandeld waarin dit onveranderlijk wordt toegekend, mits dit leidt tot een hierarchische samenleving, dus in deze geopolitiek zou dat ook liever geen uitzondering mogen zijn. Maar er zitten zoveel strata tussen de hoogst geplaatsten en deze barbaarse moordenaars (ookal wenden ze zich direct tot Cameron en Obama), dat het gebruikelijke orde scheppen met behulp van dialectiek en het aanbrengen van machts-afstand (Mulder 1973) onmogelijk is of lijkt. Dus blijft het een krachtmeting waarvan de uitkomst niet meer te beinvloeden is.

 8. witwas

  Misschien is ‘pappen en nathouden’ voor Obama wel gewoon de beste strategie. Zolang de strijd woedt in Irak en Syrië slaat zij niet over naar het Westen en zullen in het westen wonende radicale jihadisten er in overgrote meerderheid voor kiezen om af te reizen. IS met grof geweld uitroeien zal de regio niet stabieler maken maar hier wonende radicalen een residoel ontnemen en er mogelijk toe brengen dan maar aanslagen in het woonland te gaan plegen.

 9. Robert Lemm

  Het Westen is geestelijk en moreel uitgeput. Het heersende secularisme vergemakkelijkt de entree van de islam.

 10. Jonas

  De onverschilligheid hoe men staat tegenover het joods,christelijk en humanistisch erfgoed is een van de oorzaken dat de islam in een vacuum kon duiken. Als men in het Westen opkwam voor genoemd erfgoed en daardoor niet politiek correct was. Dan hadden de islamieten niet zoveel terrein kunnen winnen. De geseculeerde wereld is daar debet aan.

 11. janzwitser

  Het bombarderen van Isis helpt geen ene mallemoer om deze organisatie uit te roeien. Het gaat veel onschuldige mensen de dood in drijven en Isis zal onder een andere naam er sterker uitkomen.

  Lees vandaag RT. Volgens een Amerikaan bestaat er sinds 2002 een geheim rapport van 28 pagina’s, waarin Saoedie-Arabië beschuldigd wordt van het helpen bij de aanslag van 9/11. Een deel van het congres wil dat dit rapport openbaar gemaakt wordt. Men wil niet dat de USA zich in een nieuwe oorlog stort. Terecht, naar mijn mening: alle oorlogen hebben tot niets geleid terwijl de situatie in het MO en N-Afrika er alleen maar slechter op wordt. Een dergelijke’oorlog zal waarschijnlijk buiten de VN om begonnen worden. Rusland en China kunnen daaraan veel doen: opgewonden standjes terugsturen in hun hok.

 12. HdK

  Leuk gevonden?

   

  De president heeft woensdag een rede gehouden waarin hij zijn strategie (beter: ‘strategie’) om aan de koppensnellers van ISIS het hoofd te bieden nader toelichtte.

 13. V.K.

  -Obama zegt dan ook niet dat de vele onthoofdingen op het chop-chop plein in Saudi-Arabie niks met de islam te maken hebben.

   

  -Death of a princess en die vele telefoontjes naar de VARA om het toch maar niet uitgezonden te krijgen.Maar ja, dat was voor het You-tube tijdperk.

 14. Charles de Gaulle

  Nou dat moet zeer doen bij van Baar om nu openlijk Obama te moeten afvallen, nota bene de man die door heel socialistisch Europa al op het schild gehesen was voordat hij zelfs maar iets had gedaan en direct daarna gevolgd door de Nobelprijs (waarvoor interesseerde socialistisch Europa voor geen meter want de goede man had nog altijd niks gedaan).

  Nu doet hij in elk geval iets en dan is het weer niet goed, en ach die paar christenen die ze nu nog kunnen vermoorden dat is ineens geen oorlog meer waard.

  Helaas Dirk van Baar er zijn op de wereld nog maar een paar mensen die met het pacifistische gebroken geweertje rondlopen en de rest is best bereid wat mensen overhoop te knallen als het zo uitkomt. 

  Het Rusland van Poetin is druk doende met zijn pijpleiding naar de Middelandse Zee en daar hadden ze het Syrië van Assad hard voor nodig, liever een dictator die met harde hand de zooi in de hand hield dan meerdere groepen die al ruzieënd over straat rollen.

  Verwerpelijk? Misschien, maar dan toch niet verwerpelijker dan de USA die Saoedi-Arabië de hand boven het hoofd houd vanwege hun oliebelangen.

  Rusland had natuurlijk ook nog een appeltje te schillen met de USA vanwege de oorlog in Afghanistan die zij niet konden winnen omdat de USA de Mudjheddien via een achterdeur liepen te bewapenen, wat zullen die in achterkamertjes gelachen hebben toen diezelfde Mudjaheddien verder als Al-Quaïda gingen knokken tegen de USA.

  Ik kan mij best voorstellen dat Obama niet opnieuw in een peperdure oorlog verzeild wil raken die niet te winnen is en dat ze het onderhand knap zat zijn om als politieagent voor de hele wereld op te moeten treden.

  Hij heeft het succes van de luchtmacht erkent, een oorlog met bommen, al dan niet van afstand bestuurt, is vele malen goedkoper en effectiever dan een troepenmacht op de grond, dus zo moeilijk is die keuze niet.

  Eén ding dat iewdereen begrijpt, uitgezonderde de socialisten is dat IS niet stopt als ze hun islamitische staat in Arabierië hebben gesticht, daarna is de westerse wereld aan de beurt, en daarom is het beter ze nu naar hun 72 jarige maagd te sturen dan te wachten tot ze op de stoep staan. 

 15. simon

  Prima analyse. Ik dank dat religieus ietsisme er ook mee te maken heeft. De mens is de weg kwijt. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.