Stichting Democratie & Media: geen steun voor rechtse website

Voor de zomer diende Joshua Livestro een verzoek in bij de Stichting Democratie & Media om in een nieuw project te investeren. UPDATE: Kamervragen.

Deze stichting zegt zich hard te maken voor democratie en media; pluriformiteit, vrijheid van meningsuiting, en wat dies meer zij. Sterker nog, op de eigen website legt de SDM uit:

Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet een project passen binnen één of meer van de volgende doelstellingen:

 • opkomen voor de vrijheid van meningsuiting;
 • beschermen en hooghouden van een democratische rechtsstaat;
 • openstaan voor – en het stimuleren van – democratische vernieuwing;
 • bevorderen van diversiteit op het terrein van traditionele en nieuwe media, mede in het belang van een goed functionerende democratie;

Het project waar het om ging leek behoorlijk veel op de website die u onderhand al kent als Jalta:

Het heeft vele maanden geduurd, maar uiteindelijk kwam er dan toch een reactie van de stichting op het verzoek: nee het project zoals omschreven in de documenten komt niet in aanmerking voor een investering (het was de bedoeling dat de stichting er geld in zou stoppen in ruil voor aandelen, het was dus geen subsidie):

Een nog belachelijkere redenering om een rechts initiatief niet te steunen is nauwelijks denkbaar. Het is niet vernieuwend genoeg? Omdat De Correspondent er al is? Een website die uitgesproken links is? Ten eerste is dat buitengewoon vreemd (het is voor rechts wel degelijk heel nieuw en zorgt dus voor pluriformiteit), ten tweede is ‘verniewend’ zijn helemaal geen criterium, en op de derde plaats vroeg Joshua om veel minder geld dan De Correspondent heeft ontvangen (te weten: 450.000 euro).

Alexander Pleijter, een bekende mediaprofessor, haalt op Twitter dan ook hard uit naar de stichting:

En:

Nu is wat uiteindelijk Jalta is geworden niet afhankelijk van deze kapitaalinjectie, maar het is wél schandalig dat de stichting dit mooie rechtse project zomaar aan de kant schuift, en dan ook nog eens met behulp van een redenering die aan alle kanten rammelt. Natuurlijke mogen private stichtingen doen en laten wat ze willen, maar het is aan ons om daar vervolgens kritiek op te leveren als we het niet eens zijn met de genomen beslissingen. Als een stichting voor dit en dat pretendeert te staan (vrijheid van meningsuiting, rechtsstaat, etc.) heeft het minstens de morele plicht om zich daar ook echt mee bezig te houden en initiatieven te steunen (via een investering!) die aan die criteria voldoen. 

Bewijs eens temeer dat links zichzelf de hand boven het hoofd houdt en dat werkelijk alle hoge idealen alleen maar dienen om zichzelf te versterken.

UPDATE:

De heren van VoorNederland (VNL), te weten Joram van Klaveren en Louis Bontes, vinden deze gang van zaken ook buitengewoon merkwaardig. Daarom hebben zij Kamervragen ingediend, gericht aan de staatssecretaris van Finaniën over de voorwaarden voor een ANBI-status. Zij luiden:

1. Bent u bekend met het gegeven dat de organisatie ‘Stichting Democratie en Media’ een ANBI-status heeft*?

2. Deelt u de visie dat een organisatie met een ANBI-status, conform de wet, het algemeen nut moet dienen?

3. Zo ja, hoe verhoudt dat dienen van het algemeen nut zich tot het politiek eenzijdig faciliteren van subsidie-aanvragen?

4. Hoe duidt u – in relatie tot de plicht van een organisatie met een ANBI-status het algemeen nut te dienen en, in dit geval, haar doelstelling om te zorgen voor pluriformiteit in de media – het gegeven dat ‘Stichting Democratie en Media’ linkse media-organisaties wel steunt middels subsidie, maar rechtse aanvragen afwijst op gronden die voor de linkse aanvragen niet gelden**?

*http://stdem.org/nl/anbi-doelstellingen
**http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/stichting-democratie-media-geen-steun-voor-rechtse-website

Net als de twee liberale Kamerleden kijken wij uit naar de antwoorden van de staatssecretaris. 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

 1. BPS

  @kees rudolf. Goede reactie schrijft u. Ik ben ook wel klaar met dat stigmatiserende en uiterst gevoelige rechts/links imago. Het wordt te pas en te onpas afgevuurd.

 2. BPS

  @fredvdb 09:53

  Waar komt die € 150 miljoen funding vandaan? Is dat van gemeenschapsgeld?

  @MvdG

  Er moet eens een einde komen aan de verzuilende typering van links-rechts polarisatie. Linkse mensen graaien rechts en potverteren tot er niets voor een ander overblijft. Rechtse mensen zijn socialer. Ze hebben het beter voor met hun medemens omdat er wel het nodige overblijft.

  Verzuiling is nog iets van de 20e eeuw. In de 21e eeuw moeten we verstandiger zijn. Zonodig breng ik Joshua Livestro dat zelf aan het verstand. Komt ie verder mee.

 3. Mar

  Het wordt verkocht als kritiek leveren, maar het is niets anders dan in de slachtofferrol kruipen.

   

  Omdat we rechts zijn, krijgen wij geen geld. Het is allemaal de schuld van links.

   

  Het argument dat Jalta (voor) rechts is maakt het concept nog niet vernieuwend.

 4. R.Sorensen

  Ik zou een beroep doen op Artikel 1 het bureau van klagend, zeurend en cultuurrelativerend Nederland.

  In het grondwetsartikel 1 staat duidelijk dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op politieke voorkeur.

  Heeft mij in 2001, toen ik voor Fortuyn koos, behoed voor ontslag! (kreeg wel salaris maar mocht geen les meer geven!)

  Uiteraard zonder hulp van de betaalde antidiscriminatie leeglopers.

 5. Hans Kramer

  De volgende keer een aanvraag doen voor een linkse site en als het geld binnen is, doen zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De boel belazeren dacht u ? Welnee. Het voorbeeld van links volgen.

 6. joga

  Achterlijk Nederland houdt dit gewoon instant door op de linkse partijen(incl. VVD en SGP) te blijven stemmen. De PVV zou een dergelijk initiatief maar al te graag steunen, maar ja rechts hè(hoewel ze die partij graag links noemen) en dat moeten we niet willen met z’n allen.

 7. fredvdB

  Ja maar die stichting is een geldzak van rond de 150 miljoen, die de grootaandeelhouder is van de Volkskrant, NRC en Trouw. Het is een puur privaatrechtelijke instelling. 

   

  Regels als bij het openbaar bestuur gelden niet. Die weging of dat een aanvrager voldoet aan de voorwaarden zijn dan ook niet voor te leggen aan een rechter voor toetsing. Ook zie ik geen onafhankelijke klachtencommisie. En uit de artikelen 2 t/m 4 van de statuten van de stichting blijkt dat alles wordt beoordeeld door het bestuur.

   

  En de huidige voorzitter van het bestuur van de Stichting, de heer Brenninkmeijer, is zelf als Nationale Ombudsman het hoofd van de Nederlandse onafhankelijke klachtencommisie voor burgers geweest. Die is natuurlijk zo onafhankelijk en objectief in zijn oordeel van aanvragen voor subsidie, dat er helemaal geen klachtencommissie nodig is. 

 8. fredvdB

  @ BPS 13:09

   

  Dat geld, die 150 miljoen, is echt wel rechtmatig verkregen uit de verkopen en opbrengsten van krantenbedrijven en dividenden van werkmijen. Daar zit een accountant op. Verder kun je het allemaal op de website vinden. Ik zag dat daar ook staan.

   

  Het gaat om de aanwending. Vindt deze echt objectief, transparant plaats. Daar heb ik twijfel. Overigens zou dat dan ook geen alemeen nut meer beogen, gesteld dat er een politieke agenda wordt aangestuurd. Dan is het maar beter belasting (is algemeen nut verzekerd) te betalen en allerlei ABNI-clubjes of dergelijke af te schaffen.

  Verder maak ik mij sterk, dat de Belastigdienst nauwelijks prioriteit heeft bij controle, want ik vermoed dat de normen boterzacht zijn.

   

   

 9. BPS

  Dan kan Livestro daar beter geen beroep op doen en andere wegen zoeken.             

  Waar een wil is, is een weg. En als het kan, dan kan het.

  Al moet het soms met een omweg. Er zijn meerdere wegen naar Rome.

 10. dickrotterdam

  SÖRENSEN had het over een keurige?? GroenLinkser ! Zijn die er dan? Een partij die openlijk HAMAS aanhangt is staatsgevaarlijk en zo verboden moeten worden!

 11. BPS

  Als er belastingvoordeel is toegekend op grond van de doelen, verwoordt in statuten en toekenningsreglement van funding, is er geen sprake meer van 100% privaat. U hebt gelijk. Maar SDM als een blijkbare tegenpartij als aandeelhouder zou ikzelf mijden.       Het brengt bestuurlijke en continuïteitsrisico´s met zich mee. Levensgevaarlijk.

  @E. Bleeker. Het schijnt niet om subsidie te gaan, maar om financiële deelname.

 12. E. Bleeker

  Rechtse mensen zijn tegen subsidie dus die hebben er dan dus ook geen recht op. Subsidieclubs worden bevolkt met linkse lui die will natuurlijk helemaal geen geld aan een rechtse website geven.

 13. fredvdB

  @ BPS 17:40

   

  Toch vind ik dat het hier en daar zeker kan wringen. . 

  Als het zou blijken dat er qua subsidieverlening een onderschied gemaakt wordt tussen de politieke ideologie van de subsidieaanvragers, dan lijkt mij dat een onjuiste zaak. Dat zou niet stroken met “algemeen nut” toch?

   

  Vergeet niet dat er middels de vrijstelling ook indirect belastinggeld in het geding is.

  En als de subsidieaanvrager en een politieke partij daar graag helderheid over wensen, zie ik absoluut niet waarom dat niet zou kunnen? De bedragen zijn materieel genoeg. Bij de Correspondent gaat het om 450.000 Euro, en bij een belastingtarief van 30% zou het indirect gaan om 135.000 Euro wat de staat dan heeft bijgedragen voor de vernieuwers. En als je alle jaren en alle subsidies optelt gaat het misschien wel over miljoenen belastinggeld. 

   

 14. kees rudolf

  Maar waarom moet de website ‘rechts’ heten? Omdat het zo nodig wat anders moet zijn dan de overige, allen linkse media? Maar het is toch niet zo dat schrijvers bij voorbaat er aan gehouden zijn rechtse opinies te formuleren? En wat moeten we eigenlijk onder ‘rechts’ en ‘links’ verstaan?

  Als je een website lanceert met als expliciet kenmerk dat het een rechtse website is draagt dat niet bij aan de interesse van lieden die zichzelf bij voorkeur als ‘links’ zien, terwijl juist zij misschien van sommige artikelen op die website iets zouden kunnen opsteken.

  Van de meeste schrijvers die genoemd zijn als toekomstige medewerkers van ‘Jalta’ trof ik eerder ook wel eens stukken aan op de opiniepagina’s van De Volkskrant, een krant waarvan de lezers voor een hoog percentage links georiënteerd zijn of heten te zijn. De kans dat zulke lezers die stukken lezen (omdat ze immers in ‘hun’ krant  staan) is misschien groter dan het geval is wanneer ze alleen op een als ‘rechts’ bekendstaande website te vinden zijn.  

  Ik las ook dat “jalta” een alternatief zou moeten zijn voor “drie keer De Volkskrant”.  Ik vind dat geen adekwate typering. De Volkskrant zelf is weliswaar tot op zekere hoogte “links”, te noemen, maar het is zeker geen linkse eenheidsworst, en sommige vaste commentatoren kun je waarschijnlijk eerder ‘rechts’ dan ‘links’ noemen. Daar komt dan nog bij dat op de pagina’s voor opinie en debat ruimte is voor een veelheid van opinies in het hele spectrum van links naar rechts, inclusief dus de opinies van de schrijvers die nu hun medewerking aan ‘jalta’ hebben toegezegd.

  Het kan toch niet de bedoeling zijn dat “jalta’ vooral interessant zal zijn voor ‘rechtse” lieden wier honger naar “rechtse geluiden” onvoldoende door andere media wordt gestild? Gezien de schrijvers die hebben toegezegd aan deze website mee te werken lijkt het me gewenst dat de website de interesse wekt van een ieder, rechts of links, die in vermeerdering, verdieping of verbreding van eigen inzicht is geïnteresseerd. En doe je dat het beste door vooraf te zeggen: wij zijn nadrukkelijk een rechtse website, eindelijk eens wat anders dan “drie keer De Volkskrant”?

  Het is in elk geval niet erg wervend voor mensen zoals ik die geregeld met belangstelling, al is het niet altijd zonder ergernis, ook De Volkskrant lezen. Niettemin hoop ik dat het project lukt en heb ik mij als abonnee opgegeven.

 15. BPS

  @fred. Ken Livestro ook niet. Maar als dat SDM geen medestander is, moet hij SDM links laten. Dan heeft hij er ook geen last van. Als Livestro wat wil, moet hij gewoon beginnen en laten zien wat Jalta kan. Klein beginnen via een DDS doorklikpagina voor Jalta met leestegoed, is een kansrijker begin, weinig kosten en risico, groot bereik en gratis reclame. Bolkestein en Mujagic wil ik wel lezen. De rest moet ik nog zien.

  Dus hr. Livestro, als u dit leest, laat uw gedachten er eens over gaan. Klein beginnen. Daar schaamt u zich toch niet voor? Gewoon doen! En niet met SDM gaan boksen.

 16. Henk

  Hoewel VNL meestal zinnige vragen stelt, maken ze zich nu toch belachelijk. SDM is een particuliere stichting, dus maakt in principe zelf uit waar ze hun geld – binnen hun doelstelling – aan besteden.De Belastingdienst toetst of SDM aan haar ANBI-status voldoet. Het zou belachelijk zijn als de politiek gaat bepalen waar een particuliere stichting zijn geld aan uitgeeft. 

  Daarbij zegt VNL dat het om subsidie gaat, terwijl MvdG zegt dat het om een investering in aandelen gaat.

  Verder kan de afwijzing er ook mee te maken hebben, zoals Mar stelt, dat de financiële onderbouwing niet deugde. 

  De antwoorden op deze vragen zijn dus vrij voorspelbaar.

  1. Ja

  2. Ja

  3 en 4. Als particuliere stichting mag SDM – binnen de door haar gekozen doelstelling – haar eigen afwegingen maken. De poltiek gaat daar niet over.

   

 17. fredvdB

  @ BPS 14:04 Mar 15:26

   

  Dat is toch zaak van Livestro. Ik reargeer alleen maar, verder ken ik de heer Livestro niet persoonlijk, behalve van deze website. Ook zie ik dat er net een update is. Waar rook is, is vuur. Hoe de zaak in elkaar steekt, zal hopelijk meer duidelijk over worden. Afwachten dus.

   

   


 18. BPS

  Waarom begint Jalta niet gewoon met schrijven via een aparte pagina van DDS.nl met een opgave en een wervende presentatie van aanbod. Kosten gaan voor de baten.

  Voor bijv. een kwartje per artikel per lezer van DDS bezoekers met een leestegoed.     Dan kan er tegen weinig kosten worden opgestart en zit Jalta al dicht bij haar publiek.    Als de pilot grond onder de voeten krijgt, kan men verder. Het risico is minder.

 19. Mar

  Ik speel met vuur, maar ik heb toch sterk de indruk dat het echte  verhaal hier nu niet verteld wordt.

   

  Gisteren tweette Joshua Livestro:

  “Opmerkelijk: krijg vandaag pas bericht van de Stichting Democratie & Media over een voor de zomer ingediend voorstel.”

   

  De afwijzing is voor:

   

  “Was onder andere werktitel en met papieren component (om onder het 21%
  btw-tarief uit te komen) maar verder gewoon het Jaltaconcept.”

   

  Wat dit project precies was, wordt in het midden gelaten maar leek op Jalta-concept.

   

  Bij de criteria staat ook nog het volgende:

   

  De subsidiecommissie beoordeelt een aanvraag daarnaast op de volgende aanvullende voorwaarden of criteria:


  a. een gedetailleerd financieel inzicht in de betrokken organisatie en het specifieke project;

  b. de haalbaarheid van de door de organisatie of voor het project gestelde doelen;
  c. de kwaliteit van de door de organisatie en/of met het project beoogde resultaat;
  d. of de activiteit of het project voldoende toekomstgericht is.

   

  Sorry hoor, maar jullie vermoeden dat de opgegeven redenen niet de ware zijn, maar er wordt geen concreet bewijs voor geleverd omdat een en ander door jullie zelf vaag wordt gehouden.

   

  Ergens zit er wel een komische noot in. Men is in eenzelfde situatie beland als een sollicitant van allochtone afkomt of met een handicap, die wordt afgewezen door een werkgever met vage redenen, die aandoen als  smoesje. De sollicitant voelt zich gediscrimineerd, maar bewijs maar eens dat er sprake is van welbewuste discriminatie.

   

  En dat VNL nog eens kamervragen gaat stellen over SDM n.a.v. deze kwestie, maakt het verhaal er niet beter op maar zorgt voor nog meer leedvermaak.

   

  Het is ironie ten top. Schrijven hoe het zou moeten gaan is één. Daar zelf invulling aan geven is een ander verhaal.

   

   

   

 20. vanderberg

  “Natuurlijke mogen private stichtingen doen en laten wat ze willen, maar
  het is aan ons om daar vervolgens kritiek op te leveren als we het niet
  eens zijn met de genomen beslissingen.”

   

  mooie kritiek ook. “je doet niet wat ik wil DUS je bent links = duivel = het kwaad”

   

  ga toch fietsen.

 21. fredvdB

  @ Sorensen 10:31

  Arbeidsrecht is veel over in de wet geregeld, en is bezwaar mogelijk.

   

  @Mar 11:22

  Het gaat niet over rechts of links. Het gaat over hoe inhoudelijk een oordeel over een subsidie wordt geleverd, op basis van de kern, de statuten. De voorzitter van de Raad van Toezicht is een keurige Groenlinks politicus, die artikel 2 (doelstelling) van de statuten bewaakt, naast dat hij ook Hamas steunt als Groenlinkser.

   

  In artikel 2 van de statuten zijn twee doelen te onderscheiden: 1 democratische vernieuwing en 2 tegengaan van totalitaire verschijnselen in de maatschappij.

   

  Gezien het feit dat er op het oordeel van het bestuur een subsidieaanvraag af te wijzen geen enkele bezwaarprocedure geldt, is de boel bij die stichting zelf op zijn minst aardig totalitair georganiseerd. Krijsen en brullen als het de PVV betreft, maar zelf stiekum hetzelfde doen.

   

  Neemt niet weg dat je echt geen poot hebt om op te staan als ze een aanvraag afwijzen. 

   

   

   

 22. Michael van der Galien

  Het argument dat Jalta (voor) rechts is maakt het concept nog niet vernieuwend.

   

  Het valt me steeds vaker op dat je moeite hebt met lezen, Mar. Kijk eens naar de criteria: ‘vernieuwend zijn’ is geen eis.

   

  Is dus gewoon het zoveelste hobbyproject van links. Leuk, maar wel wat gek dat ze dan gezien worden als een organisatie die het algemeen nut dient en dus een ANBI-status heeft.

 23. fredvdB

  @Micheal van der Galien 12:22

   

  Ik wordt voor ANBI-status doorverwezen naar de Belastingdienst. Het betreft een stichting zonder winstoogmerk, dus een positief saldo hoeft geen belasting over betaald te worden. Een geldzak van 150 miljoen zal best wat rendement op te behalen zijn, en als in enig jaar de projectaanvragen, die passen binnen de doelstelling, gering zijn, is een belastingvrijstelling aantrekkelijk. Voor wat betreft dat algemene nut, kan een beleidsplan voldoen, lees ik op de website van de belastingdienst. Zo staat het zo een stichting inderdaad vrij om algemeen nut zelf invulling aan te geven, lijkt mij. Mits er stenge controle is op basis van strenge normen vanuit de Belastingdienst op dat soort stichtingen?

   

  Ik kan voorlopig niet anders dan je gelijk geven in je conclusie: binnen de doestelling van die stichting vallende hobbyprojecten kunnen en zullen wellicht voorrang hebben. Pijnlijk. 

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.