‘Tunnelvisie’

Veel internationale economen, bankanalisten en financieel journalisten leiden aan een bepaalde vorm van tunnelvisie als het gaat over de euro en de oorzaken van de eurocrisis.

Ze zeggen en schrijven dat de getroffen crisismaatregelen niet werken (dat kunnen we inderdaad met z’n allen vaststellen) en dat de ECB méér moet doen om de vastgelopen eurozone economieën vlot te trekken. Echter, de doorsnee conclusie die door de media en vele economen vervolgens wordt getrokken is, dat de geldkraan dan maar voluit open gezet moet worden: de ‘nucleaire’ optie, het massaal opkopen van staatsobligaties door de ECB.

Maar deze media en deze economen lijden allen aan een bepaalde vorm van ‘tunnelvisie’, want de enig juiste conclusie zou moeten zijn dat de ECB-maatregelen niet structureel kunnen helpen, zolang er binnen de eurozone geen monetaire flexibiliteit mogelijk is. Dat wil zeggen zolang er geen nationaal-gericht monetair beleid gevoerd kan worden, waarbij evenwichtige wisselkoersen per land en met een voor dat land op maat toegesneden rente gehanteerd kan worden. Het enige dat door de ECB bereikt wordt is het winnen van tijd, terwijl de rekening intussen oploopt… Door de geloofsmantra van de zegening van de eenheidseuro lijkt het wel alsof die media en die economen niet meer helder kunnen denken. Want laten we eerlijk zijn: de ECB-acties zijn enkel symptoombestrijding in plaats van een gerichte, structurele en systematische aanpak van de oorzaken van de crisis. Trouwens, zonder (gedeeltelijke) kwijtschelding van de Europese Schuldenberg is geen enkele oplossing mogelijk. In feite betekent de verlenging van de noodfondsleningen aan Griekenland naar 50 jaar tegen vrijwel nul procent rente eveneens een vorm van kwijtschelding, maar dat is niet genoeg.

Het is daarom van het grootste belang dat we eerlijk zijn over de euro als eenheidsmunt voor de eurozone. Niet alleen hebben de burgers daar recht op, het is ook verstandig voor alle betrokken landen zelf. Oók die nu profiteren van de inspanningen van hun Europese ‘familieleden’. De euro is in deze vorm gewoon schadelijk voor de welvaart van Nederland. Handhaving van de status quo van deze muntunie kost ons land de komende vijf tot tien jaar honderden miljarden en de kans dat er ooit een structureel economisch evenwicht wordt bereikt tussen de verschillende eurolanden is zelfs na al die miljardentransfers uiterst gering. Er moet dus iets gebeuren.

Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van (internationale) monetaire economen om te wijzen op deze gevolgen van de eenheidseuro, het is óók de taak en de dure plicht van volksvertegenwoordigers om dat te doen. Maar wie bijvoorbeeld kijkt naar de Algemene Politieke Beschouwingen van de afgelopen paar dagen in het Nederlandse parlement, die moet tot de slotsom komen, dat ook de meeste parlementariërs al lijden aan dezelfde tunnelvisie. De beschouwingen waren geneuzel in de Nederlandse nationale marge: een beetje meer of minder bezuinigen of verruimen en een beetje meer of minder lasten verhogen of verzwaren, met alle politieke keuzes die daarbij per onderwerp gemaakt (kunnen) worden. Maar al die onderwerpen vallen in het niet bij de invloed die de crises in de eurozone op de toekomstige Nederlandse economie, werkgelegenheid, koopkracht en welvaart al heeft en nog zal hebben. Waarom is daar met geen woord over gerept in de Troonrede en waarom komt dat niet met de allerhoogste prioriteit aan bod bij de algemene beschouwingen?

En dat, terwijl er een oplossing op de plank ligt, nota bene van Nederlandse makelij (over innoveren gesproken, meneer Pechtold), die recht doet aan zowel het vele politieke kapitaal dat in de euro is geïnvesteerd, als aan de monetair-economische, sociale en werkgelegenheidsaspecten van de crisis. We modderen nu al bijna zeven jaar door, maar veel licht aan het einde van de tunnel gloort er niet, integendeel.

Wordt het daarom niet eens tijd om buiten de vaste oplossingskaders te gaan denken en ruimte te maken voor The Matheo Solution (TMS) als werkbaar alternatief?

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. BPS

   

  Nee. Ik snap er ook niks van. Wat ik wel snap is dat de heren en dames politici mee-eten en meebuigen met de EU. Want als je niet meebuigt, eet je niet meer mee.

  Ik denk dat ze zich verder verkeken hebben op de islam, die zich wil vergrijpen aan de verzwakte westerse mentaliteit. Heel primitief en heel dierlijk als iemand zwakte toont.

  P.S. Johannes N., hebt u een strafblad, zoals Mohammed B.?

 2. dirkse

  Tunnelvisie of dwang-conformisme? Met een hypotheek en studerende kinderen kan je je nek beter  niet uitsteken.

 3. Jan Gajentaan

  @BPS het zal wel een combinatie zijn van kortzichtig eigenbelang en conformisme. Angst om er niet bij te horen.

  Iets dergelijks hebben we in Europa gezien eind jaren dertig, de tijd van de appeasement. Ik heb me daar wel eens in verdiept en het is verbijsterend in wat voor sterke mate het toenmalige establishment (politici, media, topambtenaren, etc.) zich wilde conformeren aan Hitler. Dat duurde tot de inval van Duitsland in Polen. Toen kreeg en greep Churchill zijn kans.

   

  Ik heb ooit een boek gelezen over de grote spymaster van WO2, William Stevenson (little Bill). Een Canadese industrieel en vriend van Churchill en Roosevelt. Hij heeft het hele inlichtingen en spionage netwerk van de geallieerden opgezet en gerund gedurende WO2 (zonder enige vergoeding). Een interessant aspect is dat hij in het begin veel met vrijwilligers werkte, omdat hij de bestaande geheime diensten niet vertrouwde. Die waren te veel opgeschoven in de richting van de as-mogendheden in de tijd van de appeasement.

   

  Ook zo’n geval van collectieve verblinding, net als nu met de euro en de EU.

   

 4. Johannes N

  Het feit dat wij, als bevolking, nadelige gevolgen ervaren, en het feit dat allerlei genoemde doelen niet gehaald worden, wil niet zeggen dat er geen sprake is van een doorslaggevend succes. Misschien is de euro wel helemaal perfect en doet hij exact wat hij moet doen voor de _ongenoemde doelen_.

   

  De vraag is dan wat die doelen zouden kunnen zijn. Het kan van alles zijn: van een poging om world reserve currency te worden (met alle voordelen die dat biedt), tot het uitroeien van de middenklasse omdat ze teveel resources gebruiken (de endlösung voor het rapport van de Club van Rome, zeg maar). Ik durf niet meer te raden, maar ik zie Westerse overheden zoveel volstrekt idiote maatregelen nemen (denk aan de ongebreidelde immigratie en de onbeperkte steun voor alles wat ons haat) dat ik tegenwoordig meer naar die laatste neig dan de eerste.

   

  Volstrekte incompetentie kan natuurlijk ook, maar dan zouden ze af en toe nog eens (door puur toeval) _iets_ positiefs moeten doen…

   

   

 5. Lia@DDS

  Waarom gaat de Nederlander doorwerken tot 67 zodat de Fransman en de Italiaan met 60 met pensioen kan blijven gaan.”.

  Dit zijn toch kreten die impact hebben!!!

 6. toetssteen

  Natuurlijk kennen ze alle consequenties, zo megastom zijn de kopstukken echt niet.

  Zelf denk ik dat een deel zich laat paaien met goede vooruitzichten voor hen zelf, een ander deel vanuit een soort van: maar als we deze weg nou gaan, is het even zuur, maar dan wordt het beter en het laatste deel weet exact dat de EU na WOII de koe is van de VS. Is te melken en indien nodig te slachten. Hoe dat te voorkomen, nou door melk te blijven prodceren, zelfs als men weet dat het eindig is, immers als de koe niet meer eet omdat er geen voedsel meer is…..

   

  De VS zijn al na Jekyll Island uit op een wereldhegemonie en daar moet en zal alles voor wijken. Het probleem momenteel is dat er zoveel kritici zijn.  Helaas luistert en kijkt een groot deel naar de zeer ‘neutrale’ media en schuift dan toch maar in het neutrale kamp. Zie de Schotten.

 7. BPS

  Ik bedoel maar, markteconomie blijkt zo´n natuurlijk systeem.

  Dat kun je beter goed begeleiden, verzorgen en laten bloeien, dan er tegen ingaan. 

  Economie blijkt niet maakbaar met maakbaar geld en schuld.

 8. BPS

  Economie is niet maakbaar en vervormbaar met maakbaar geld, maatregelen en -ismen. Keynes wist dat. Hayek wist dat.

  En als je markteconomie helemaal vrij z´n gang laat gaan, wordt het ook een dikke bende. Zo goed als het is, zo hard en genadeloos kan het ook zijn. ´t Lijkt wel een vrouw. Voorzichtig mee omgaan dus, heren (centrale) bankiers.

 9. BPS

  En als je markteconomie helemaal vrij z´n gang laat gaan, wordt het ook een dikke bende Zo goed als het is, zo hard en genadeloos kan het ook zijn. ´t Lijkt wel een vrouw.          Ook zo´n natuurlijk instituut. Als je niet oppast, pikt ze alles in. Net een kapitalist.             En als je er teveel (belasting)druk op zet, gaat ze in staking.

  Voorzichtig mee omgaan dus, heren (centrale) bankiers, economen en politici.

  Goed uitkijken en niet idolaat een tunnelvisie ontwikkelen.

 10. Wilhelmson

  @ Jean Wanningen
  ‘Eerlijk’, laat nu net de EU in al haar kenmerken dat net niet hebben, alsook niet al die andere na streven goede eigenschappen. Er is iets verrot aan de EU. Dat is wel duidelijk.
  ‘Tunnelvisie’ is een medisch symptoom die kan ontstaan bij een pathologie waarbij door gebrek aan zuurstof de hersenen worden aangetast. Analoog merk ik dat net zoals een tekort aan zuurstof tot het menselijk lichaam ook een ongezonde financiële en economische staatshuishouding tot hersenverlamming , analoog bestuurlijke verlamming leidt. Tunnelvisie is zoals voor de mens , net als de bestuurlijke apartheid met uitsluiting en verkettering van de anderen een symptoom dat we ziek zijn. En wel heel erg ziek. Ziek aan het hart !
  Groetjes uit zuid Afrika- Hermanus waar opnieuw heel veel Nederlanders naartoe vluchten. Verbazend , want blanke Afrikaners doen het omgekeerd. Wat weten zij ?

 11. Johannes N

  @BPS

   

  Maar wat is de prioriteit dan van uw centrale bankier? Alles bezitten, zelfs als dat betekent dat alles kapot gaat? Je wilt toch ook veilig wonen (niet in een geislamiseerd Europa, dus), en genieten van kunst en medische voorzieningen (opnieuw, niet in een geislamiseerd Europa)? Je wilt toch wat nalaten aan je kinderen, en liefst niet een continent vol koppensnellende geitenneukers?

   

  Onze leiders lijken op dit moment voor de taktiek van de verschroeide aarde te gaan – en dat met betrekking tot het land waar ze zelf wonen. Wat kan iemand in vredesnaam drijven om dat te doen? Denken ze dat ze allemaal naar het buitenland kunnen ontsnappen? Denken ze dat er buitenland overblijft waar de islam niet zal domineren als Europa valt? Denken ze dat hun geld en macht, allemaal dingen die gebouwd zijn op de Westerse samenleving, ze ook maar ene zier zal helpen als hier de mohamedanen aan de macht komen?

   

  Nogmaals, ik snap er niets van…

 12. BPS

  Ja,

  Waarom gaat de Nederlander doorwerken tot 67 zodat de Fransman en de Italiaan met 60 met pensioen kan blijven gaan.

  Waarom hoor je geen enkele politicus of econoom kleurloos systeem-technische kritiek op de EU en ECB uiten, op een enkele bij DDS na.

  Het recente artikel van Rob Wouters hoort aan de binnenkant van elke wc-deur van politici en economen. Om te leren van het verleden voor een goede richting in de toekomst. http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/lessen-van-het-ems

  Waarom worden realisten zo angstvallig bestreden en waarom hebben ze bij mij thuis alle eigen inkomensopbouw, eigen arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorziening, waar we onszelf mee konden redden, zo vals en onnodig, volledig kapot gemaakt? En meer MKB?

  Waarom worden alle waarschuwingen en realiteit in de wind geslagen, al sinds de nota bene hiervoor aangestelde Optica- groep van topeconomen in 1975 en later nog vele anderen. Ze zijn of worden allemaal publicitair financieel afgemaakt als afschrikwekkend voorbeeld. Van Buitenen, Connoly, Henkel, Heisbourg, of afgekocht of afgescheept.

  Waarom hoor je nu geen enkele topeconoom de technische gebreken van de eurozone benoemen, nu de waarschuwingen en gevolgen meer en meer aantoonbaar worden ?

  Allemaal tunnelvisie ? 

  Ik geloof er niks van !

  Vals, gratis geld regeert. Het verstand niet.

 13. BPS

  @ toetssteen. Als dergelijk complot het geval zou zijn, dan zijn ze er nog lang niet. En ze komen er ook niet. Het is namelijk tegen alle systematiek en natuur in. Niet maakbaar.

  Ik hoop niet en ik vrees niet. Ik weet en ik vertrouw. Ook op jou.

 14. toetssteen

  Uw antwoord aan Johannes N., ik kan niet meer dan het hier 100% mee eens zijn. Uw antwoord aan mij: ik denk dat dat het geval zal zijn, ik vrees alleen de uitersten. Waar u, ik en ik denk velen hopen op rede, vrees ik dat men de weg wenst te gaan van menig in elkaar stuikend rijk.

 15. BPS

  @ dirkse. Ik had en heb geen hypotheek. En ik wil er ook geen.

  @ Jan. Psychologisch en sociologisch gezien, lijkt mij uw uitleg wel juist. Dat kortzichtige, hoogmoedige en verblinde mensen eens met hun kop tegen de muur knallen, is ook juist.

  @ Johannes N. Stel je bent privaat én centraal bankier. Je hebt nog niet genoeg en je wilt alles. Alles wat er is en wat er nog bijkomt. Dan zet je alles en iedereen en alle staten eerst flink onder bijna gratis schuld, je installeert wereldwijd verliesgevend socialisme, je verhoogt de rente, en al het bestaande bezit, alle bedrijven en alle arbeidsopbrengsten in de toekomst komt naar je toe. Alles onder schuldcontrole. Wel de lusten en niet de lasten Wat maakt het uit als onderpand minder waard is. Jouw gratis geld is nog minder waard. Dus altijd winst. ECB verzamelt nog een rondje Asset Backed Securities voor € 1 biljoen, komt er mee in de problemen en verkoopt het aan de Fed.  Het is complottheorie, maar ik zie ze er wel voor aan. Hoe verklaar je anders de repressie en het “dom” doormodderen?

  @Lia. Zal best, maar ondertussen is het wel zo. Da´s niet eerlijk. We moeten eerlijk delen in Europa. Allemaal evenveel schulden en lasten, en lasten en schulden. Lastige schulden Dus geen vrij en onbezwaard eigendom en vrijheid, maar plichten en schulden.

  @ toetssteen. Buiten de critici, is er een systemische wall die het schip onvoorzien keert.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.