Waar we echt goed in zijn? Uh….ons laten onderwerpen misschien?

Mens! Durf te leven! 

Je zou je dat eens moeten afvragen als we kijken naar de ons omringende terreur van diverse tot algemene vijand verklaarde terreurorganisaties. 
Ja natuurlijk is het niet van deze tijd om mensen te onthoofden, om dat te filmen en op internet te gooien, om vrouwen seksueel te misbruiken, om ze als slavinnen te verkopen, om kinderen te misbruiken en mensen tegen hun zin in te dwingen zich te bekeren tot de islam. Of dat, of de dood. En veelal niet zo maar een dood. Een afschuwelijke dood meestal. 
Wat dat betreft is het wel waar dat de terreur organisaties die we ‘rijk’ zijn inderdaad honderden jaren terug in de tijd leven. 
Want honderden jaren terug waren wij niet zo heel veel beter toch? Wees nou eerlijk. 
Heksen verbranden of verdrinken, op de pijnbank, vreselijke folter methoden. 
En waarom? Omdat je een ketter was? Dingen schreef, zei of misschien volgens sommigen nog maar dacht? Hoppa, vierendelen als de verkeerde zei dat je zondige gedachten had. 

Bij de terreur organisaties mag het dan zo zijn dat ze ergens rond het jaar 1500 volgens onze tijdtelling leven, ze hebben echter communicatie middelen en wapens die eeuwen vooruit zijn. Wat wel nog uit de oudheid stamt is de angst die ze burgers aanjagen. Je bent al snel fout. En vermoedelijk fout is reden genoeg om je folterend te vermoorden. 
Net als wij eeuwen terug. 

Eeuwen terug? Wij? Maar is dat wel zo!? 
Wat men vanuit de overheersende klasse wil in bijv. het midden oosten is niet zo heel veel verschillend als wat de overheersende klasse in het westen wil hoor. 
Goed, wij worden niet onthoofd, niet gefolterd, niet mishandelt. 
Oh nee? Nee. Gelukkig niet. 
Maar we zitten wel ongelooflijk in de tang, worden voorgehouden dat nu ISIS en aanverwante organisaties de vijand zijn en dat we gezamenlijk ten strijde moeten trekken om dit kwaad te bestrijden. 
Onder ons echter mensen die toch echt met de rug tegen de muur staan, die het financieel of qua gezondheid niet meer trekken, rekeningen niet meer kunnen betalen en dan een gevoel van onbehagen zijn aangepraat, alsof ze fout zijn, alsof ze paria’s zijn van onze samenleving. En paria’s zitten er natuurlijk ook tussen, mensen die het systeem tot op het bot zullen uitwonen, zullen uitzuigen. 
Maar ik heb toch een vermoeden dat de meeste mensen die bijv. op een uitkering zijn aangewezen veelal een baan gehad hebben, zich dachten te conformeren aan het maatschappelijk beeld door een mooie auto te kunnen kopen, een wat te hoge hypotheek af te sluiten, verder op vakanties te gaan en meer van ‘dat goeds’ wat het leven te bieden had. 
Om zo’n jaar of 6 terug, 2008, gigantisch de kous op de kop te krijgen. Tot op heden blijft die kous ook maar doormeppen trouwens. Nog steeds mensen die werk, huis en haard verliezen. Baan weg? Dan zit onze ‘geweldige’ samenleving momenteel dusdanig in elkaar dat je eigenlijk goed beschouwd nooit de mogelijkheid gekregen hebt om zaken voor jezelf en je gezin, familie, vrienden kennissen, zo op de rails te zetten zodat je wist dat je bij baan verlies toch zou kunnen doorleven. Misschien wat water bij de wijn doende maar dat zou dan gelegen hebben aan de keuzes eerder gemaakt. 

Alles wat velen dachten te hebben is ontnomen. Van de ene dag op de andere. Trekt u gerust de vergelijking met mensen in door terreurgroepen overheerste gebieden. Ook van de ene dag op de andere hun werk kwijt, huis weg, bezittingen kwijt of erger. 
Gaat het in die gebieden verder? Ja, levens lijken niets waard. 
Maar hier dan? Na een werkzaam leven kom er een moment waar velen naar uitkeken, om dan van de goede dingen des levens te gaan genieten. Pensioen en/of AOW. 
Jammer dan! Zekerheden verdampen waar we bij staan, ouderen worden uit elkaar gerukt (partners) of op straat gezet. 
Zorg….moet ik nog meer zeggen? Meer en meer krijgen we een klasse stelsel, enkel de rijken kunnen zich bepaalde behandelingen nog veroorloven. Alsof hun leven meer waard zou zijn? Het wordt zelfs uitgesproken door managers van nu dat bepaalde kuren of medicijnen slechts voor de rijken zijn (Bayer!). 
De inbreuk, dagelijks, op onze privacy dan? 
De financiële druk die iedereen wel voelt, werkend of niet. 
De angst om, als je nog werk hebt, dat kwijt te raken. 
De angst wat te gaan mankeren en tot die tijd vanwege kosten zorg te mijden. 
De angst voor eenzaamheid, zorgbehoevend te worden. 
De angst dat kinderen in de klauwen van bureau Jeugdzorg vallen. 
De angst onschuldig met justitie in aanraking te komen en een gerechtelijke dwaling te worden. 
De continue angst voor de angsten die ons aangepraat worden…… 

We durven echt niet meer te leven, we laten ons leven. 
We laten ons leven ons afnemen. In tegenstelling tot mensen die in terreur gebieden ogenschijnlijk op afgrijselijke beelden in groepen worden afgeslacht gaat het hier eigenlijk net zo. Geen AK-47 die lood uitspuugt naar de afvalligen maar wetgeving en pressie die velen geestelijk tot lichamelijk vernielen. 
Meer en meer mensen die door angst, syndromen, haat, nijd en meer geen andere uitweg meer zien dan op de één of andere manier een eind aan hun bestaan te maken. Al dan niet middels het meenemen van onschuldigen. Een vorm van gramschap halen zeg maar. Uiting geven aan het jaren opbouwen van nooit onderkende frustratie. 
Veroorzaakt door mensen die zich ‘volksvertegenwoordigers’ wanen of die door hun maatschappelijk positie schijnbaar de macht hebben om geld boven mensen te stellen, die omwille van vrienden en aandeelhouders honderden tot duizenden mensen in de ellende storten. 
En net als die moslims die we op die afgrijselijke beelden zien, die niets doen aan hun gewisse dood, geen poging lijken te ondernemen om hun moord te voorkomen, doen wij ook helemaal niets. Nou, vrijwel niets dan. 
We ondergaan wat men ons aandoet, geloven het vijand verhaal. Vroeger Rusland, toen werd het verre Oosten genoemd (het gele gevaar) nu het midden Oosten….het is wachten tot dat op de knieën gedwongen is en gegarandeerd dat er dan een volgende vijand naar voren treedt. Vijanden hebben we altijd gekend. Heeft de elite altijd nodig gehad om ons te onderwerpen, ons volgzaam te houden, om ons monddood te maken. 

Nog nooit te voren hadden we zoveel mogelijkheden van ons te laten horen, ons te groeperen, ons te verzetten tegen de terreur die de elite op ons loslaat. Op basis van geboorterecht of omdat men van mening is mandaat te hebben verkregen d.m.v. gemanipuleerde verkiezingsuitslagen hakt men net zo bloeddorstig op de gehele westerse samenleving in. 
En wij? Wij zijn zo onderdanig, zo angstig, zo bang….we laten het toe. 
We kijken zelfs de andere kant uit. Wordt een meisje door 1 of meer mensen in elkaar geslagen en getrapt? Niemand die wat doet uit angst zelf slachtoffer te worden. En dus geven we en vrij spel aan dit soort gestoorde lieden en geven we ruim baan aan het angst verhaal dat de overheid en justitie er van maken. 
Hele volksstammen worden middels het gemeenschappelijk vijandsbeeld onder de duim gehouden. Ook onderwijs draagt een wezenlijk steentje bij aan het vormen van dit wereldbeeld. Indoctrinatie voert de boventoon. Ben je anders of denk of doe je anders? Dan heb je één of andere aandoening en dus heb je medicijnen nodig, speciale begeleiding, andere aanpak. 
Op deze wijze worden de denkers en doeners natuurlijk volkomen onder gesneeuwd. Mensen die buiten het kader durven te doen en denken maken geen schijn van kans meer, nog voor je uitgesproken of gehandeld bent zijn meningen reeds gevormd, is een plan van aanpak reeds gereed om je binnen de maatschappelijk aanvaarde kaders te persen. Wat zijn we vrij, wat zijn we gelukkig. 

Nee beste lezers, we zijn verre van vrij, we zijn verre van gelukkig. 
Hoewel we ons laten aanleunen dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we nog werk hebben, gezond zijn, nog tijd hebben om maatregelen te treffen om een goed pensioen te hebben en dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we (nog) niet dagelijks onderworpen worden aan terreur zoals in het midden Oosten…… 
Nee, wees vooral blij onderworpen te worden aan de terreur van de westerse samenleving. Het vijandsbeeld dat men koppelt aan terreur organisaties komt de zittende elite in het westen maar wat goed uit. 
De terreur van het westen is verborgen in het volle daglicht. We zien mensen om ons heen in de ellende verzeilt geraken, familieleden, gezinsleden, kinderen en partners. 
Collega’s, oud collega’s, oude en nieuwe vrienden en kennissen…we zien hoe mensen gebukt gaan onder angst huis en haard kwijt te raken, ziek te worden, oud te worden, enz. 

Welke terreur is nou eigenlijk erger? 
Die van een snelle dood of die van een langzame dood? Want veel mensen in het midden Oosten zijn er misschien door een kogel wel beter vanaf dan mensen in het westen die in een verzorgingsflat zitten te wachten met een doordrenkte luier op hun einde?! 
Harde vergelijking, ik weet het. En wij wachten in luxe en hebben ons omringd met speeltjes, hebbedingetjes, stukjes techniek die ons ten dienste staan. Maar ook technieken en hulpmiddelen die men weer net zo makkelijk afneemt. Te duur? Weg ermee. 
Ouderen, zieken, werkelozen, werkenden….allemaal onderhevig aan geestelijke en financiële terreur der elite. 
Dat is het westen. 
Ouderen, zieken, werkelozen, werkenden….allemaal onderhevig aan geestelijke en financiële terreur der elite. 
Dat is het midden Oosten. 
En eigenlijk gaat dat beeld voor heel de wereld op. 
Hoe arm een land ook mag zijn, hoe ernstig de honger, ziekte, natuurrampen, enz. ook zijn, er zijn altijd schoften die handen vol geld verdienen en daarmee status, macht en aanzien krijgen die over lijken bijeen geschraapt is en wordt. 

En wij? Wij staan erbij, kijken er naar en wachten op een andere vorm van kogel. 
De elite plundert wereldwijd, zonder aanzien des persoons. 
De elite komt ook op een punt dat men zichzelf zal gaan decimeren. 
De elite heeft namelijk nimmer genoeg, wil altijd meer. 
De elite zal zich echter wel willen verzekeren van de optimale en maximale luxe dus zullen er ook een aantal van ons zijn die hen mogen dienen. Dat is de zichtbare elite van nu, dat zijn vrijwel alle politici. Vrijwel geen één uitgezonderd. 
Helaas blijkt de politiek dan in zijn geheel gewoon ziek. Maar we zijn er inmiddels zo door ondergesneeuwd geraakt dat we die politiek toch nodig hebben om zaken te veranderen. 
Keihard nodig hebben zelfs. We zitten namelijk in het vangnet der elite vast. 
En fysiek geweld is voor velen geen optie. Kijk maar eens wat er tegenover je komt te staan. ME in pakken die nog angstaanjagender zijn dan de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog! 
Nee, begrijpelijk dan dat mensen voor fysiek geweld niets voelen. 
Maar ja, ondertussen gaat de onderdrukking en onderwerping wel verder, wordt de indoctrinatie ook na het onderwijs voortgezet, krijgen we middels crisissen e.d. steeds meer ellende voor de kiezen die ons steeds meer vrijheid kost en steeds minder oplevert. 

En….we laten het toe, staan erbij en kijken ernaar. 
Zie hier de volmaakte onderworpen samenleving, de perfecte burger. 
Knipt en buigt als wij van de elite het willen. 
En zo niet? Dan laten we onze geestelijke tot fysieke mishandeling volkomen op die burger(s) los gaan. ‘Dan zullen ze het weten ook!’ 

Is er dan nog wat aan te doen? 
Ja. 
Gaat dat nog zonder fysiek geweld? 
Ja. 
Hoe dan? 
Velen zullen het hier niet mee eens zijn maar toch….met miljoenen Nederlanders bij de eerst volgende verkiezingen de juiste keuze maken. Stemmen werkt niet roepen velen dan. Daar heeft het zeker alle schijn van. Maar niet stemmen is precies wat de elite voor ogen staat. Dan heeft men, zoals de D66 voorman het noemt, met 38% dat wel stemt een overwinning voor de democratie bereikt. 
Dan regeert dus een minderheid over de meerderheid. 
Met niet stemmen speelt u dus de elite precies in de kaart. 

Waarop stemmen? We hebben tijd. Kijk eens op internet, sociale media. Zoek met Google of zo naar alternatieven. Want die zijn er. 
Echter over de onderwerpen indoctrinatie en meer van dat moois, daarover hoort u weinig tot niets in de gevestigde media. Die blazen het deuntje der elite. Dus van de publieke maar ook van de commerciële zenders moeten we het niet hebben. Zover hebben we het al toegelaten onderworpen te worden. Complete onderdrukking, de waarheid wordt uit beeld gehouden. Censuur heet dat. Dom houden, zorgen dat men zich niet gaat verzetten. 
In het midden Oosten gaan ze daar wat anders mee om. Niet onderwerpen is een zekere dood, gewelddadig maar snel. 
In het westen betekent niet onderwerpen getreiterd worden, zaken die je afgenomen worden, vrijheden die beperkt worden en een langzame dood. Monddood tot fysiek dood! 

Dus waarin verschillen we van de midden Oosten praktijken nou eigenlijk. 
Vanuit de elite in het midden Oosten en het Westen bezien vullen beide partijen elkaar perfect aan. En staat het klootjesvolk er tussen. En wacht af. Of er lood het lichaam binnendringt uit een oosters wapen der elite of dat er een enorme optater komt door die westerse dictatoriale elite. 

Hoelang nog voor we de realiteit onder ogen durven zien en onze verantwoordelijkheden pakken die de geschiedenis ons oplegt en die onze toekomst en de toekomst van onze kinderen eigenlijk van ons zouden moeten eisen. 

Zijn we werkelijk zo onderworpen, zo slaafs, dat we overal afstand van doen? 
Ook van een greintje menselijkheid jegens elkaar? Waar dan ook ter wereld? 
Ik mag toch hopen dat dat laatste niet het geval is. 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.