Nederlandse staat: all your info are belong to us

De Nederlandse overheid gaat enorme hoeveelheden persoonsgegevens van burgers koppelen om daaruit te destilleren of zij mogelijk iets fout hebben gedaan. Wat dan ook, wanneer dan ook. 

De Volkskrant legt uit dat met technieken van inlichtingendiensten vooraf wordt voorspeld wie in de gaten gehouden moet worden. Het nieuwe Systeem Risico Indicatie (SyRI) is hoegenaamd bedoeld om het gemakkelijker te maken voor overheidsinstanties en gemeenten om te bepalen of mensen uitkerings- of toeslagenfraude plegen. Dit gebeurt onder andere door datamining en patroonherkenning.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher vindt het een fantastisch plan. “De mogelijkheden van gegevensuitwisseling moeten optimaal worden benut,” schrijft hij opgetogen. “Dit draagt bij aan het draagvlak in de sociale zekerheid en een adequate fraudebestrijding.”

Voorstanders van een keiharde politiestaat die sterk doet denken aan 1984 (het boek van George Orwell) zullen dat ongetwijfeld fantastisch vinden klinken, maar voor de rest van ons is dat iets minder heugelijk nieuws. Niet omdat fraudeurs niet moeten worden aangepakt, maar omdat de privacy van burgers hier volledig mee wordt afgeschaft.

Kijk maar naar het lijstje van informatie die volgens de Volkskrant in aanmerking komt voor SyRI:

“Arbeidsgegevens, boetes en sancties, fiscale gegevens, gegevens roerende en onroerende goederen, handelsgegevens, huisvestingsgegevens, identificerende gegevens, inburgeringsgegevens, nalevingsgegevens, onderwijsgegevens, pensioengegevens, reïntegratiegegevens, schuldenlastgegevens, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens.”

Als u denkt, ‘dat is ongeveer alle informatie die gevonden kan worden over mensen’: dat klopt en dat is nou precies de bedoeling. Nou ja, officieel natuurlijk niet, maar we kunnen allemaal zien aankomen hoe zich dit de komende tijd verder ontwikkelt.

De Raad van State heeft dat ook door. Die heeft dan ook al geconcludeerd dat het nieuwe systeem een “vergaande beperking van de persoonlijke levenssfeer” is, waarbij de opsomming niet bedoeld lijkt “om in te perken, maar om zo veel mogelijk armslag te hebben.” Dat is niet zo’n gekke gedachte aangezien de staat het systeem zo heeft ontworpen dat de filtercriteria vrijelijk kunnen worden aangepast. Daardoor wordt het heel gemakkelijk voor de staat om op zoek te gaan naar specifieke slachtoffers, in plaats van alleen maar te werken met algemene profielen en dan maar te zien wat er gebeurt.

Het kabinet probeert met het SyRI systeem een informatie-coup te plegen. Hiermee is feitelijk geen grens meer aan de mogelijkheden van de staat om de handel en wandel van ons allen onder de loep te nemen… en om vervolgens specifieke politieke tegenstanders eruit te pikken en onder vuur te nemen.

Misschien dat het zo’n vaart niet loopt, maar daar gaat het niet om: het gaat erom dat het kán én dat de staat zoveel macht voor zichzelf opeist dat het principe ‘privacy’ verdwijnt. Dit kunnen en mogen we niet klakkeloos accepteren.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

17 reacties

 1. cmsuijkerbuijk

  Namens allen die het Nederlands (en daarmee Nederland) een warm hart toedragen: De spijker op zijn kop en in de roos!

  Dat er mensen zijn, die als debiel benaderd willen worden, wil nog niet zeggen dat je aan die wens moet voldoen! Het aloude spreekwoord: “Goed voorbeeld doet goed volgen” doet hier dus opgeld!

 2. V.K.

  -Nou, je hoeft je bed niet meer uit te komen om ergens in overtreding te gaan.

   

  -Nou Michael, je privacy ben je al een tijdje kwijt, het controle systeem wordt alleen maar efficienter gemaakt.

 3. Haagse Harrie

  “Are your info are belong to us.”

   

  Als het toch zo nodig in het Engels moet, kan het dan misschien zonder de fouten uit de eerste groep VMBO?

   

  All your info belongs to us

   

  of eventueel

   

  All your info is belonging to us.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 4. southener

  “is belonging” is ook fout.

 5. Job

  Ken u memen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/All_your_base_are_belong_to_us

  Al dient een auteur natuurlijk ook rekening te houden met het referentiekader van zijn publiek.

 6. Job

  u = uw

 7. Breinbrouwsels

  Met dorsvlegels en rieken kwamen ze op de Heraut des Konings af en trokken hem van zijn paard, vertrapten  zijn toeter, groeven hem in een kuil om hem vervolgens te stenigen, als een wijf verdomme, en dat allemaal omdat-ie in de haast vergeten was om een komma uit te spreken en kudt zonder met deetee zei, maar bovenal omdat hij een spijkerbroek droeg die in deze contreien niet gepruimd werd..

 8. LantR.fant

  100% mee eens.

  Het is wel erg inconsequent als we hier op onze achterste benen staan omdat zwarte piet moet blijven, maar tegelijk onze taal bezoedelen met grootschalig gebruik van angelsaksiche woorden.

 9. Michael van der Galien

  Heren reageerders: ons lezerspubliek is behoorlijk jong en vat zulke memes dus wél. Vandaar.

   

  Groet,

 10. cmsuijkerbuijk

  Dan is het een dúbbel schone en nobele taak van DDS, om zulke taalverloedering, want dat is het gewoon, tegen te gaan. Geloof maar niet, dat dat jong grut DDS dan niét meer zal lezen. Althans, ik hoop toch dat het om de inhoud gaat!

 11. LantR.fant

  een reden om het goede voorbeeld te geven.

 12. jantje

  Gezien de naheffingen die ik de laatste tijd krijg, is dit al aan de gang.

 13. Haagse Harrie

  Michael van der Galiën:

   

  Het feit dat de lezers merendeels jong zijn, is geen argument om ze te sterken in het idee dat gebroken Engels (dus eigenlijk fout Engels) ook goed is. Het is eerder een reden om ze het goede voorbeeld te geven. Voor je het weet denken ze dat dit koeterwaals ook correct is. Het staat immers op DDS!

   

  Southener:

   

  Kijk het nog eens na. Afhankelijk van de context is het wel degelijk juist. In het artikel staat verder geen Engels, zodat je, wat context betreft, geen referentiekader hebt. Zo bezien zijn er voor “are belong” twee alternatieven: “belongs” en “is belonging”.

   

  Job:

   

  In het artikel waar jouw link naar verwijst staat zelf: “…is an Engrish (broken English) phrase.” Sterker bewijs dat het incorrect is is bijna niet denkbaar. En “memen” worden omschreven als een “besmettelijk informatiepatroon”. Vind je het heel erg als ik me daar niet mee bezig wil houden? Non-ideeën voortgekomen uit het denkraam van hen die niks beters te doen hebben dan computergames en denken dat ze dan intelligent bezig zijn. Bovenal vind ik het zielig als volwassenen denken zich te moeten gedragen als onvolwassenen, om niet als oudere te boek te komen staan.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 14. van dalen

  Stalin zou er trots op zijn.

 15. Henry Joseph

  Komen politici ook in dat systeem?

 16. baksteen

  nieuwe EU richtlijn in 2025 vanwege het niet behalen van de CO2 doelstellingen maakt de volgende maatregel noodzakelijk.

  Zij en hun directe familieleden die zich de afgelopen 15 jaar onvoldoende hebben ingespannen om hun leefomgeving en leefwijzevoldoende  te vergroenen worden verplicht aan een informatiekamp deel te nemen in het oostelijk deel van europa.

  De vrijgekomen woonruimte dient ter tijdelijke huisvesting van vluchtelingen.

   

  Als het in Duitsland, Rusland en China kon kan het in het “Nieuwe Europa” zeker. 

   

   

   

 17. cmsuijkerbuijk

  Da’ moét zo joh. Da’s veel ruiger. Plus het past ook weer in het “weg-met-ons” denken, waar velen zich ook onbewust schuldig aan maken. Waarom niet gewoon “Al uw informatie is van (of voor) ons!”

  Zo kan ik me ook zo ergeren aan de winkels die hun uitverkoop aankondigen met “Sale”. Alsof een Brit of Amerikaan speciaal hier naar toe komt, om onderbroeken in de uitverkoop aan te schaffen, of als hij/zij al hier is (waarom, zou ik niet weten), snel naar huis belt om te zeggen dat ze als een “farth on wheels” hier naartoe moeten komen, voor de uitverkoop!

  Laat DDS nou eens een mooi voorbeeld stellen en waar mogelijk, buitenlandse talen (Veelal Engels) niet meer gebruiken, als daar goed Nederlands (En beslist géén “Hollands”) beschikbaar voor is!

  Bovendien het woord Nederland of Nederlands, als daar ons land mee wordt bedoeld en niet “Holland” of “Hollands”.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.