VVD wil Eerste Kamer aanpakken

Anders dan de VVD speelt de senaat namelijk alleen maar politieke spelletjes.

De VVD heeft het helemaal gehad met de Eerste Kamer. De reden? De senaat zou politieke spelletjes spelen. In plaats van zich te houden aan zijn opdracht – na te gaan of wetsvoorstellen goed in elkaar zitten – verzetten Eerste Kamerleden zich tegen wetsvoorstellen als ze het er gewoon niet mee eens zijn. En daar hebben de liberalen genoeg van.

De VVD in de Eerste Kamer wil een staatscommissie instellen die advies uitbrengt over mogelijke veranderingen in het parlementaire stelsel. Het gaat om kwesties zoals de toekomst van de Eerste Kamer en de manier waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. VVD-fractievoorzitter Hermans heeft de afgelopen week in de senaat steun gezocht voor een motie die hij komende week tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer wil indienen. Inmiddels heeft de VVD goede hoop dat er een meerderheid is voor het voorstel.

Ik kan me er iets bij voorstellen dat de VVD niet te spreken is over de senaat. Die gedraagt zich namelijk als een soort van tweede volksvertegenwoordiging, terwijl men slechts op indirecte wijze in Den Haag is beland. Dat is natuurlijk een beetje gek.

Toch is er een maar: als échte liberaal (anders dan de dames en heren die het tegenwoordig voor het zeggen hebben bij de VVD) geloof ik in checks and balances. Ik ga bijna zo ver om te zeggen: hoe meer checks and balances, hoe meer concurrentie tussen verschillende taken van de overheid, hoe beter.

Dat brengt mij bij de VVD. Het is duidelijk dat die partij het eigenlijk helemaal gehad heeft met het huidige systeem en de Eerste Kamer vleugellam wil maken. Vanuit checks and balances bekeken is dat een buitengewoon onverstandig plan. In plaats daarvan moet het systeem op de schop worden genomen, waardoor de senaat juist een directe volksvertegenwoording wordt, net zoals de Tweede Kamer dat is.

Hoe? Simpel: Tweede Kamerleden komen in het parlement door algemene, nationale verkiezingen. Eerste Kamerleden moeten hun zetel verdienen in de regio. Dit betekent dat ze zélf campagne moeten voeren in hun regio, en ook zélf genoeg stemmen moeten krijgen om naar Den Haag te verhuizen. Vervolgens dienen ze plaats te nemen in de Eerste Kamer om de belangen en denkbeelden van hun regio te dienen

Op die manier zet je échte regionale vertegenwoordigers en landelijke parlementariërs recht tegenover elkaar. Een effectievere methode om de wetgevende macht in de hand te houden dan dat is er niet: een verdeling van de macht leidt tot meer vrijheid voor de burger.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Breinbrouwsels

  Alle macht democratisch van onderaf. Dus bij de dorpen en de (kleine) steden. Stedelijke kolossen als Amsterdam onmiddellijk uit elkaar scheuren. Vertegenwoordigers van de dorpen sturen we naar Assen, de nieuwe hoofdstad van Nederland, met een beperkt mandaat. In elk dorp een schandpaal met bijpassend hakblok voor de overheidsdienaren die de klauwen niet uit de ruif kunnen houden. Neem een voorbeeld aan Zwitserland maar dan erger. En we willen de Gemeentepolitie terug. Met eigen tanks. Opheffen dus al die tussenliggende baantjesjagers- en uitvreterslagen in het ‘bestuur’ van dit land. En hooguit de Tiende Penning!

 2. rinus

  De VVD wil altijd ”alles aanpakken”, vooral vóór de verkiezingen! Als die verkiezingen weer voorbij zijn, is alles weer vergeten en pakken ze de (hardwerkende) burger weer keihard aan. Stelletje schijnheiligen.

 3. cmsuijkerbuijk

  “De VVD wil altijd ”alles aanpakken”, vooral vóór de verkiezingen!”

  Dat “aanpakken” bestaat er voornamelijk uit, dat ze alleen de mooie baantjes en de daarbij behorende emolumenten met graagte, ik zou bijna zeggen “gulzig” aanpakken. Zie een Nijpels, Hermans enzovoort!

  Ik heb het met die club helemaal gehad!

 4. pejoar

  De eerste kamer is overbodig.Net zoals de provinciale staten.

  Beidenj worden ze niet rechtstreeks door de burger gekozen en ze verhogen dus het ondemocratisch karakter van Nederland.

  Een referendum willen ze hier niet(stel dat het niet goed uitpakt) en ook de burgermeester net zoals veel andere functies worden door de regenten cq. ambtenaren aangewezen.

  De meerderheid is niet lid van een partij maar de partijen hebben wel de meeste macht terwijl de macht bij de burger zou moeten zijn

 5. Burkeaan

  Misschien een idee om de Eerste Kamer, net als per 1 januari 2014 in België is gebeurd, uit het “gewone” wetgevingstraject te halen. Zodoende speelt de Eerste Kamer louter een rol in de grondwetsherzieningsprocedure waar tevens een gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is. Als gevolg kunnen het aantal vergaderdagen en het aantal senatoren (terug naar 50?) omlaag. Begrotingen en wetten belanden dan vanaf de Tweede Kamer direct op het bureau van de Koning. Dat is efficienter en komt de bestuurbaarheid van Nederland ten goede, terwijl we middels Eerste Kamer en speciale grondwetsherzieningsprocendure beschermd blijven tegen de tirannie van de meerderheid.

 6. eenkaa

  de 1e kamer kost een euro per Nederlander per jaar en zorgt er voor dat een tijdelijke meerderheid geen dwaze toestanden kan doorvoeren, lijkt me een koopje…   nu snap ik dat de VVD opziet tegen 18 maart en het liefst verder wil zonder senaat… maar als ze nu gewoon zorgen voor beleid waar een meerderheid van de Nederlanders achter staat, heeft ze ook niets van de senaat te vrezen… simpel…

 7. cmsuijkerbuijk

  VVD: Een partij die ons land lachend de vernieling in heeft geholpen en heeft uitgeleverd aan “Brussel” voor wat mooie baantjes en een schep geld!

 8. nick87

  Even een conservatief geluid: Ik ben juist zeer blij met de EK. Het voorkomt dat de TK op basis van ‘toevallige meerderheden’ er allerlei besluiten door kan jassen, immers, men laat zich bij zijn stem vooral leiden door tweestrijd en campagne-onzin, niet per se door de eigen voorkeur. Dus de TK geeft nooit ‘de enige zuivere volkswil’ weer. 

   

  Rechtstreekse EK-verkiezingen dan maar? NEE! Daarmee zou het een volledige doublure worden van de TK. Gelijktijdige TK en EK verkiezingen zijn ook een doublure, daarom zinloos. Eventueel zie ik nog wel wat in rechtstreekse EK-verkiezingen, maar nooit gelijktijdig met die van de TK.

   

  Kortom, de huidige constructie is precies zoals die zijn moet. Ook de burgemeester wordt op een juiste wijze gekozen, in samenspraak met de gemeenteraad. Ook op dat gebied zijn wijzigingen ONNODIG…

 9. Johannes N

  Wat een onzalig plan: de eerste kamer dient namelijk ook niet om regionale belangen te behartigen!

   

  Als u checks en balances wil, zorg dan voor een volksraadpleging met tanden, zoals in Zwitserland, en vervang de eerste kamer door een constitutioneel hof (waarbij we dan uiteraard gelijk al die ontkrachtende termen uit de grondwet moeten schrappen). Daarmee kunnen al te slechte plannen moeiteloos afgeschoten worden, terwijl de huidige verlammende situatie (twee “tweede” kamers die naast elkaar bestaan) wordt voorkomen.

   

   

   

 10. Job

  Helemaal mee eens! Ik zou toch denken dat de linkse vernieuwingsdrang de afgelopen decennia al genoeg schade heeft aangericht.

 11. Henk

  Als de EK echt goed haar werk deed, zouden ze veel meer wetsvoorstellen tegenhouden. Als je toetst op zaken als strijdigheid met grondwet en/of verdragen; extra administratieve lasten; uitvoerbaarheid; kosten/baten etc. zouden veel meer wetsvoorstellen sneuvelen.

  De EK zou eigenlijk moeten bestaan uit mensen die geen lid zijn van een PP, onafhankelijk dus. 90% van de mensen in Nederland is geen lid van een PP, dus dat reservoir is groot genoeg.

 12. tonzwart

  In tegenstelling tot wat sommigen hier beweren, ben ik toch echt van mening dat het volk direct de proviniale staten kiezen. Dat gaat volgendjaar toch echt gebeuren.
  Dat de VVD er van af wil, is prima. We kunnen ze missen als kiespijn evenals de provincies en de waterschappen. We hebben maar een klein land, in oppervlak, en zien nog kans dat in provincieën te verdelen met bijbehorende bestuurslagen. Dat geldt ook voor de waterschappen. Dat werk kan ook rechtstreeks onder het ministerie van verkeer en waterstaat vallen. Dat scheelt heel veel salarissen en heffingen die de burgers moeten opbrengen.
  De controlerende taak op wetten kan ook gedasn worden door een beperkt team van rijks-advocaten. Dat is veel minder dan 75 oude heren/dames die er toch geen of weinig verstand van hebben, maar wel elke maand beuren.

 13. rinus

  @cms. Ik heb in mijn leven één keer op de VVD gestemd. Zoals veel mensen die werkelijk niets hadden met die partij. Eigenlijk ging het allemaal één man, Frits Bolkesteijn. Het is nu nauwelijks voor te stellen, maar hij was de man die onderwerpen (Islam immigratie) aanhaalde waar veel mensen zo naar hunkerden dat ze eens besproken werden. Dat gebeurde in die tijd eind jaren 90 nooit. Immigratie bereikte toen de 100.000 asielzoekers per jaar. Het waren er zo veel dat er grote legertenten voor moesten worden ingericht omdat er geen opvangplekken meer waren. Mensen waren blij met de ”Bolk”. Groot was de teleurstelling toen Bolkesteijn een paar dagen ná de verkiezingen de kuielatten nam richting Brussel. 

   

  Een zekere Hans Dijkstal werd zijn opvolger. Een links-liberale wegkijker met een saxofoon. Alles was fout aan die man. Een ware nachtmerrie!! Later kwam Fortuijn. Ik heb nooit meer VVD gestemd, en zal dat ook van mijn levensdagen nooit meer doen.

 14. fredvdB

  Ik begrijp het zo:

  De burgemeesters kiezen de provinciale staten die de eerste kamer kiest. De burgemeesters worden door de regering gekozen. Dan heb je nog de raad van state, die controleert of een wet kan en die raad benoemd zichzelf.

  De tweede kamer wordt door ons gekozen, waaruit het kabinet voortvloeit. Via het kabinet zijn er al die ongekozen burgemeesters, provinciale statenleden, eerste kamerleden en toch ook wel de raad van state. Die laatste groepen zijn allemaal ongekozen. Natuurlijk wel een bloeiend verenigingsleven in zo een besloten club. 

   

   

   

   

   

   

   


Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.