Burgers slechts een noodzakelijk kwaad

Een paar dagen geleden, tijdens een gesprek met een bekende politicus, werd me weer duidelijk wat er mis is met ons politieke bestel. Een aardige, hardwerkende man. Maar opgesloten in de axioma’s van de politieke agenda. Het was duidelijk dat hij niet buiten die agenda kon denken. En hij hoefde niet. Hij dankt zijn positie aan zijn partij. Hij was ervan overtuigd dat hij de waarheid in pacht had. De mensen die op hem stemmen, kenden hun eigen belangen niet zo goed als hij ze kende en dus was hij gedwongen de inzichten van de stemmers ondergeschikt te maken aan zijn eigen inzichten. Nogmaals: ik waardeer hem. Maar hij is tegelijkertijd blind in zijn arrogantie.

Hij is kenmerkend voor de verschrikkelijke kloof tussen beroepspolitici en de meerderheid van de burgerij. Terwijl we allemaal mondig zijn, allemaal heel goed weten wat onze belangen zijn en de interesse en de tijd hebben voor politieke keuzes, worden we nog steeds behandeld als negentiende-eeuwse analfabeten. Houden politici het referendum weg uit eigenbelang? Absoluut. Ze willen niet dat we het recht krijgen hun visionaire agenda’s af te wijzen of te begrenzen. En de reactie van politici op zo’n vaststelling kennen we ook: je bent een populist wanneer je politici ervan beschuldigt dat ze in de 21e eeuw politieke processen in stand houden die thuishoren in de 19e eeuw.

Windmolens

De energiepolitiek, bijvoorbeeld. De meesten van ons verafschuwen windmolens. Ze zijn lelijk en draaien op subsidie. Wanneer het niet of te zwak waait, moeten traditionele elektriciteitscentrales direct kunnen leveren – de centrales die in korte tijd kunnen opstarten zijn de vuilste. Als je dat allemaal tot je door laat dringen, besef je dat elektrische auto’s een vorm van zelfbedrog zijn. En dan hebben we het niet eens over de energiekosten van de bouw en installatie van windmolens, noch over de vervuiling door elektrische auto’s wanneer je de gehele levensperiode van bouw tot afbraak van die auto’s onderzoekt.

Het is al lang bekend dat een gemiddelde benzineauto het milieu minder belast dan een elektrische auto als je naar de gehele levensduur kijkt en niet alleen naar die korte periode dat de auto door een particulier wordt bereden. De energie die nodig is om een Tesla te bouwen en af te breken is gigantisch – en tussendoor rijdt die auto, die ik overigens een wonder van vernuft vind, op energie uit ’gewone’ elektriciteitscentrales. Wat er aan vuiligheid in de accu’s van die auto’s zit, belast het milieu ernstiger dan een paar keer rond de aarde auto rijden in een moderne en dus zuinige benzine- of dieselauto.

Maar het axioma luidt: de aarde wordt warmer en dat is Onze Schuld en dus moeten we groen worden. Opwarming is een heilig geloofsartikel geworden in het hele politieke spectrum. Dus geen discussie. Het argument luidt steevast: de meeste wetenschappers zijn het er toch over eens dat de aarde opwarmt en dat komt toch doordat we te veel fossiele brandstoffen verstoken? Maar: de meeste wetenschappers zijn het daar helemaal niet over eens. Eensgezindheid geldt wel voor de adviseurs en ambtenaren die de politici bijstaan. En voor een groot deel van de wetenschapsjournalisten. Enkele eeuwen geleden werden denkers die afweken van de axioma’s op de brandstapel gegooid; de klimaatdissidenten van dit moment overkomt dat gelukkig niet letterlijk, maar wel figuurlijk.

De Nederlandse politicus die ik sprak kan straks, als hij wil, een andere invloedrijke baan krijgen, bijvoorbeeld bij de Europese Unie. Ook daar draaien de axiomamachines op volle toeren. Het is al enkele decennia duidelijk dat migratiestromen uit landen met andere tradities niet alleen tot economische, maar ook tot sociale en culturele crises leiden en tot geweld van geloofswaanzinnigen. Wanneer je de migranten nooit duidelijk hebt gemaakt dat migreren per definitie een beetje sterven is, namelijk het sterven van de tradities en ideeën en normen van het land van herkomst, dan kweek je eilanden van sociale onrust.

Migratie

In elk Europees land met grote groepen islamitische migranten zie je dezelfde migratieproblematiek. Het is geen toeval dat grote delen van Noord-Europa vrij en welvarend zijn en de islamitische wereld bijna geheel uit dictatoriale of autoritaire landen bestaat zonder vrijheid en welvaart. Onze vrijheden en welvaart hangen nauw samen met onze normen en waarden, en wie bij ons succesvol wil deelnemen aan maatschappelijke processen moet er zich van bewust zijn dat dat alleen mogelijk is wanneer die nieuwe waarden en normen worden omarmd. Maar wie dit durft te zeggen in het Europese parlement, wordt meteen van fascisme en racisme beticht.

Wij, burgers, zien dat betonnen blok van linkse media en autonoom voortdenderende politici met lede ogen aan. Pim Fortuyn beukte er met zijn meeslepende retorische hamers op, en hij werd monddood gemaakt. De beroepspolitici pasten hun eigen retoriek een beetje aan, omdat dat nu eenmaal de erfenis van Fortuyn was, maar gingen onverdroten door met de instandhouding van hun bolwerken die onze stem zo veel mogelijk uitsluiten. Zij zijn onderweg met hun agenda’s en voor velen is die buitenwereld, vol gewone mensen met hun eigen zorgen en belangen, alleen maar complicerend.

Het is al tientallen jaren hoog tijd voor een ander bestel met referenda, maar wij, burgers, zijn voor veel politici een noodzakelijk kwaad.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. Twan 21

 2. Kuifje

  ” Onze vrijheden en welvaart hangen nauw samen met onze normen en waarden”

  Inderdaad. Mede daardoor hebben de Joden van een stuk woestijn een welvarende en moderne samenleving gemaakt. En dat wekt afgunst op.

  1. Laetitia

   Helemaal eens!!

 3. LantR.fant

  Daarom groeit de populariteit van de PVV ook zo hard. Wilders is niet bepaald de meest gelikte politicus, of de PVV ooit zal kunnen regeren is maar de vraag. Daarvoor is (of hopelijk inmiddels: lijkt) die partij de onstabiel.

  Maar de bevolking heeft in toenemende mate de buik vol van politici, die liegen, draaien en zichzelf verrijken, of ze nou links, rechts of christelijk zijn. En dan nog de manier waarop al die lui welhaast autistisch in hun eigen werkelijkheid leven, die niet overeenkomt met de realiteit.
  Zo beschouwd steekt Geert Wilders met kop en schouders uit boven al die lapzwansen die zeggen het volk te vertegenwoordigen.
  Dat is overigens niet de verdienste van Geert Wilders,
  Dat is te wijten aan de volkomen incompetentie van de rest.

  1. KarlRuprechtKroenen

   Dit zgn diepe inzicht is overigens niet de verdienste van LantR.fant,
   Dit is te wijten aan de volkomen intellectuele incompetentie van de rest.

 4. joga

  LantR.fant
  U bent in ieder geval TE onstabiel met uw opmerkingen over de PVV en Geert Wilders. Uw laatste twee zinnen zijn wel erg subjectief.

 5. Lieftinck

  Een artikel naar mijn hart, en brengt goed onder woorden wat ik ook al lang vind. De politici zijn helemaal losgezongen van hun achterban. Ik heb wel eens gekscherend gezegd: de media en politici walgen van de kiezer. Ik denk dat er toch een kern van waarheid in zit.
  Helaas is het zo dat politieke partijen goede marketiers in dienst hebben, dat de media er altijd weer in slaagt een tweedeling te creëren tussen de ene en de andere midden partij. Waarbij rechtse kiezers bang zijn dat de PvdA het grootste wordt en linkse kiezers de VVD. De SP verliest het altijd van de PvdA, ik denk ook omdat de PvdA de meeste lobbyisten heeft, in de media (VARA) en natuurlijk ook de meeste ervaring, en betere debaters, al wist zelfs Marijnissen niet de hegenomie te doorbreken.

  Wat ik niet begrijp is, waarom trapt de kiezer er toch altijd weer in. Als zij zien dat in Engeland Cameron ineens toch iets wil doen tegen de immigratie, en meer zeggenschap wil voor GB, dan moet toch ook bij de Nederlandse kiezer het kwartje gaan vallen dat politici alleen luisteren als je overstapt naar de door hen, populistisch, genoemde partijen? Maar dat kwart, dat wil maar niet vallen. Daarom verandert er ook niets. Buma roept wat anti EU en zie de kiezers stromen weer toe, en eenmaal aan de macht, tekent het CDA nog veel sneller en meer dan Rutte.

 6. anna67

  Ja, zeg dat wel. Een noodzakelijk kwaad, burgers.

  Vooral als je bedenkt wat de plannetjes,al gemaakt in 2013, waar je niemand over hoort, verder zijn:

  ==Minister Asscher gaat binnenkort een nieuwe goudmijn aanboren. Die goudmijn is het ongedaan maken van het onnodig gebruik van inkomenssubsidies en toelagen van de meer “welgestelde” 65-plussers die best buiten deze subsidies kunnen zonder dat ze direct op een houtje hoeven te bijten.

  Op termijn valt op deze wijze structureel € 14,5 mid. binnen te halen zodat rupsje Nooit genoeg weer aan zijn trekken komt.==

  Misschien voor sommigen oud nieuws, maar rest hier te lezen:

  https://cormol.wordpress.com/2013/09/14/de-oudjes-als-goudmijn/

 7. V.K.

  -Grappig, volgens het staatsnieuws heeft Junckers ook wat te melden over het stemgedrag van de EU burgerij, het cda,pvda en vvd zijn niet in staat om hun onomwonden onvoorwaardelijke steun te verwoorden.

 8. W.H.J. Reiss

  Dit verhaal is dus een ruimere omschrijving van wat ik steeds noem: het “Samsom Syndroom” (drammen +liegen/onzin) !
  @lantR.fant
  Waarom is de PVV in Uw ogen een instabiele partij. Er lopen verscheidene personen weg, omdat ze een andere mening hebben dan Hr. Wilders. Maar dat is bij elke partij zo alleen daar wordt het niet zo breed uitgemeten. De media in Nederland is sensatie gericht + story verhalen. En die willen dan snel scoren. Even doorheen prikken !

 9. Pimsch

  Breek hun ruggengraat: maak ze arm, maak ze dom, maak ze vervreemd. Middelen: Verhoog kosten levensonderhoud, Verwaarloos het onderwijs, Verspreid leugens in alle media, Open de grenzen voor vreemdelingen, Massaontslagen tbv aandeelhouders, Vlagverbod, Etnische televisie, Verneder bejaarden, Vervaag en beschaam de geschiedenis, Verneder misdaadslachtoffers door lage straffen, Kartelvorming van verzekeraars, Beledig het volk met termen als onderbuikers, xenofoben, rassisten en ondeskundigen. Voorrang geven aan buitenlandse problemen. De schuld van alles bij onszelf leggen.
  Doel: een volkomen kaal landschap van armen en willozen, met hier en daar een ivoren toren vol geld en stront.

  1. LafSchaap

   Goed verwoord Pimsch! Dit is precies wat we zien gebeuren.
   Ik vermoed wel, dat de meeste politici met goede bedoelingen aan hun taak beginnen. Maar na een maand of drie wordt aan hen door de EU (plus handlangers) de vraag gesteld of ze binnen de ivoren toren in de stront of in het geld willen zitten. De keuze laat zich raden. Vanaf dat moment zijn ze gecorrumpeerd, en werken ze mee aan het recept voor “Breek de ruggengraat”.

 10. dthoenes@gmail.com

  Wat een voortreffelijk stuk van Leon de Winter! Hij wijst precies aan hoe onze democratie de laatste tijd de mist in is gegaan. Ik wil daar nog iets aan teoevoegen, namelijk over de vraag WAAROM het zo is misgegaan. Dsat komt mijns in ziens omdat ons Parlement steeds minder een volksvertegenwoordiging is geworden. Het is een partijenvertegenwoordiging. De partijen wijzen de personen aan die in de kamer komen. De kiezer kan slechts op partijen stemmen. Geen van die partijen spreekt de moderne mens nog aan. En de gekozen kamerleden voelen zich geen vertegenwoordiger van de kiezers. We zouden niet alleen af en toe een raadgevend referendum moeten hebben, maar het gehele parlementaire systeem zou moeten worden herzien. In bijna alle omliggende landeen zit dit anders in elkaar. We zouden in ieder geval moeten bewerkstelligen dat de kamerleden (of een deel van hen) een rechtstreekse band heeft met de kiezers. Dat kan door een mengvorm van partijvertegenwoordiging en regionale vertegenwoordiging. Het is dringend nodig hierover na te denken.

 11. Paul

  Alternatieve kersttoespraak ( geldt ook voor Nederland):

  Menige wakkere Nederlander zal zijn of haar hoofd hebben geschud bij het horen van de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Weer een mooi klinkend, maar van iedere realiteitszin gespeend politiek correct wauwelverhaaltje over de zegeningen van tolerantie? Is het niet deze opgelegde, geforceerde tolerantie geweest die onze maatschappij tot aan de basis heeft ontwricht, het egocentrisme heeft bevorderd en ieder overgebleven besef van gemeenschappelijke waarden heeft weggevaagd? Waarom moeten wij Nederlanders nog langer tolereren dat ons volk, onze cultuur, onze economie, onze toekomst en onze kinderen worden geofferd op het altaar van het globalisme?

  Ontnuchtering: vrede anno 2014 bestaat niet

  De Duitse ingenieur Josef Wieder, directeur van de academische kliniek Erlabrunn, heeft een alternatieve kersttoespraak gehouden die zich als een lopend vuurtje over het internet verspreidt. Met glasheldere woorden legt Wieder de vinger op de zere plek: de Westerse politici zijn het contact met hun eigen burgers verloren en vertegenwoordigen enkel nog de belangen van macht en geld, vooral dat van henzelf.

  De politiek in de wereld is totaal niet zoals we dat zouden willen, begint Wieder. Na de val van de Muur had iedereen de hoop op duurzame vrede tussen de landen en volken, maar de ontnuchterende en teleurstellende waarheid anno 2014 is dat die vrede niet bestaat. Geloof en dromen zijn weg, vertrouwen is er al lang niet meer.

  Wereldsituatie een fiasco

  De woede van de gewone man over de onmacht van de politici om een normale situatie op Aarde te creëren neemt toe. Als alle verdreven, ontheemde, van hun rechten beroofde en vermoorde mensen in alleen al het afgelopen jaar bij elkaar worden opgeteld, kan er maar één conclusie worden getrokken: de wereld is totaal ontwricht. De internationale situatie is chaotisch, frustrerend en een debacle, ja zelfs een fiasco.

  in 2014 zijn ons weliswaar natuurrampen van Bijbelse omvang bespaard gebleven, maar de politieke rampen die we meemaken zijn zonder weerga. Opnieuw oorlog in Europa? Zouden we dat nog maar een paar jaar geleden voor mogelijk hebben gehouden?

  Arrogante regeringen vol leugens en bedrog

  De toestand van de wereldgemeenschap is catastrofaal. Dat waarvan we geloofden dat we achter ons hadden, ligt weer voor ons. De regeringen regeren aan de geregeerden voorbij en blinken uit in afpersing, arrogantie, leugen en bedrog, antipathie, wantrouwen, opportunisme, ongeremdheid, intriges en foutieve inschattingen.

  In 1990 mochten we even van een wereld zonder een scheiding tussen Oost en West dromen, maar nu is dat conflict weer terug, klaarblijkelijk nog erger dan toen. Men zou niet moeten treuren om die vroegere tijden, noch oude normen mooier maken dan ze waren. Vrijheid eindigt daar waar verantwoordelijkheid ophoud. Daar zouden velen in onze samenleving aan herinnerd moeten worden.

  Hoogstaande Westerse waarden doelbewust afgebroken

  Het gaat feitelijk nooit om mensenrechten of morele waarden. Die spiegelt men ons handig voor, maar het gaat om macht, invloed en grondstoffen, kortom: om geld. En het schijnt dat daar alles voor geoorloofd is.

  In ziekenhuizen onderzoeken we multiresistente bacteriën, maar zo’n onderzoek in de hoofden van de politieke elite zal meer resultaten opleveren. Daarbij springt een zaak in het oog: morele basisprincipes en waarden die in de loop van honderden jaren werden ontwikkeld en het teken van een hoogstaande cultuur werden, zijn in de afgelopen eeuw planmatig en doelgericht afgebroken. We waren destijds in ieder geval veel verder dan nu, zowel wat de maatschappelijke als de politieke moraal betreft.

  Randgroepen bepalend, gezin wordt afgebroken

  Nu bezetten randgroepen de doorsnee samenleving en onderwerpen de massa aan hun dictaat, het traditionele gezin wordt afgebroken, en over de hele breedte is er sprake van incompetentie, mislukte plannen en verspilling. Men wil zich niet verder ontwikkelen maar louter elkaar imponeren, en er heerst een egocentrische mentaliteit. Tegelijkertijd wordt de eigen mening afgeschaft en wil men dat iedereen zich onderwerpt aan de tijdgeest. We zien dit keer op keer weer, dag na dag.

  Moed is van de politieke klasse niet te verwachten. Getalenteerde ego’s en creatieve suikerooms en -tantes beheersen het veld. Het moge zo zijn dat de ‘hogere wijn’ van de politiek de normale mensen wordt ontzegd, maar het enigszins gezonde mensenverstand constateert dat er onvoorstelbaar veel misgaat, zowel in de wereld als in ons eigen land. Deze desillusie is hard, maar reëel.

  Immigratiecultuur ondermijnt de samenleving

  We gehoorzamen zonder tegenspraak aan de eisen van buitenlanders, vergooien belastinggeld aan zinloze doelen, verklaren het begrip ‘politieke correctheid’ tot taboe, organiseren op kosten van de belastingbetalers een immigratiecultuur en bouwen nieuwe asielzoekerscentra. Daarmee wekken we de indruk dat we alle ellende van de wereld kunnen oplossen.

  Het asielrecht zou altijd een tijdelijke bescherming tegen vervolging moeten blijven, maar nooit een eenvoudige toegangskaart voor immigranten moeten zijn. We importeren namelijk niet alleen mensen uit de hele wereld, maar ook hun conflicten, hun interne oorlogen en hun twisten.

  Democratie verworden tot dictatuur

  Waarschijnlijkheid vervangt bewijzen, bestaande wetten en de grondwet worden verbogen en onderwerping vervangt verstandelijke soevereiniteit. Het ‘zo democratische’ Westen staat weer tegen het ‘kwade Oosten’, de ‘slechte Russen’ tegen ‘goede Amerikanen’, de wolf tegen het lammetje, en ga zo maar door.

  Maar wie houdt zich in regeringskringen überhaupt nog met de Duitse, de Nederlandse belangen bezig? Achter hun vermeende openheid gaan politieke leugens en bedrog schuil. Daarmee proberen ze doelbewust een ‘juiste’ houding van het volk tegen de eigen politici en die van de EU te creëren. Ze hebben een dictatoriaal begrip van de democratie, speculeren op de vergeetachtigheid van mensen en gebruiken ‘nazi’ beschuldigingen tegen iedereen die uit de pas loopt.

  Westen is moraal, leidersrol en intelligentie kwijt

  Het is opvallend hoe het verval van de moraal in het Westen toeneemt en het Westen zijn leidersrol kwijtraakt en daarnaast ook zijn intelligentie, want anders zouden conflicten op een andere wijze worden opgelost. De wereld brandt, maar in plaats van te blussen wordt er ijverig nog meer olie op het vuur gegooit.

  Wieder denkt dat het ons helaas niet gaat lukken om deze wereld echt te veranderen en het monopolie van de heersende elitie te doorbreken. Toch zal het ze naar zijn overtuiging niet gaan lukken om andere meningen permanent te blijven verbieden.

  Zolang het nog kan

  Kerstmis is het feest van vrede, maar wel van een illusionaire vrede, concludeert hij. Desondanks stelt het ons in staat om even een paar dagen afstand te nemen van al dat politieke gekonkel en de vele zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld en de maatschappij. Laten we zolang dat nog kan en wordt toegestaan in kleine kring genieten van de vrijheid en welvaart die we NOG hebben, en binnen ons vermogen werken aan een betere toekomst dan onze regenten met ons voor ogen hebben.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1NWre1–Ng4

  1. Locke

   Paul: zoals de column van Leon, een correcte weergave van feiten, het duurt al veel te lang en begint nu ziekelijk tergend te vreten aan de gezonde geest. De Politieke Poppenkast wordt aangestookt door het IMF, en OESO het vuile spel zoekt de oplossing bij de verkeerde die niet debet zijn aan dit moreel verval. Iedere dag opnieuw het vuile Politieke spel , verdraaiingen vermeende oplossingen terwijl juist deze klieken de echte zakkenvullers zijn ,wat willen die tollenaars nog komen halen.

 12. dickyrotterdam

  Leon de Winter is al jaren de beste rechtse columnist van Nederland en ook dit artikel is van grote klasse! en elk woord is waar,van de commentaren is dat van Pimsch veruit het beste en komt het dichtst bij de waarheid nml de totale teloorgang/óndergang van ons land geënsceneerd door het NEO-MARXISME!!

 13. howardelgersma

  Excellent article Mr Paul!

  Het beschrijft de situatie zoals deze is.

  The division bells are tolling: aangejakkerd door o.a. een complete afbraak van waarden/normen, een ongeinteresseerdheid vanuit de samenleving, valse/vertekende voorlichtingen en vergeet niet de invloed van het geld, een massale influx van islam, die volledig onverenigbaar is, with what is , en die daarom jullie niet opgelegd behoord te worden

  Overheid is, mijnsinziens, veranderd in een maligne kanker die zich overal uitzaait:Mother hen knows what is best for you, van wieg tot graf and everything in between.
  You just huss up

  De huidige democratie is a form of suicide
  Anders stemmen?
  – Helpt alleen als het roer finaal om gaat.
  Is dat mogelijk?
  -Ontstoppen meeste mensen hun gootsteen als het vuil hun in het gezicht aanstaart?

  There is a complete loss of identity, and it is a frightening scene, especially when there is little or no hope left

  Groeten van de canadese prairie

 14. Hetzler

  Aan al de bovenstaande reacties op het uitstekende artikel van Leon zou ik willen toevoegen dat m.i. de wortel van deze situatie, waar het energie betreft althans, te vinden is bij de buitensporige macht van de milieubeweging. Het is zonneklaar dat deze uit is op absolute macht waarbij zij liegen en indoctrinatie niet schuwt. De werkwijze is psychologisch gezien, bijzonder geraffineerd, omdat zij misbruik maakt van de onevenredig grote menselijk afkeer van risico’s, hoe onwaarschijnlijk deze risico’s ook zijn: het zogeheten mogelijkheidprincipe waaruit ook het politiek correcte, maar volstrekt irrationele Voorzorgprincipe als een monsterlijk gedrocht van Europese bureaucratische regelzucht is voortgekomen. In alle reacties van alarmistische politici herkent men deze manipulatie door de milieubeweging. In versterkte mate is dit te herkennen in de ver buiten de realiteit staande emoties van talloze burgers die door de valse praatjes van de milieubeweging zijn behekst. Het is ronduit beangstigend te constateren hoezeer de milieubeweging uit is op dictatoriale macht. Een Rotterdamse hoogleraar gaat zelfs zover om te stellen dat bij het opleggen van hernieuwbare energievormen (let wel: hernieuwbaar is in strijd met duurzaamheid!) het geoorloofd is mensen (lees: sceptici) publiekelijk uit te jouwen en voorstanders publiekelijk toe te juichen. Zie o.a. de lijsten van 50 duurzamen en vervuilers. Het is te walgelijk voor woorden en bovendien hoogst anti democratisch omdat deze lijsten gebaseerd zijn op de mening van één enkel groepje (lees: de milieubeweging) die onmiskenbaar geen boodschap heeft aan democratie, laat staan goede wetenschapsbeoefening. Het ware te hopen dat de burger/belastingbetaler leert zijn hoe geraffineerd deze wordt gemanipuleerde en bedrogen. Het is immers te gek voor woorden dat de klimaatdoelstellingen gebaseerd zijn op het Hockeystickmodel dat al jaren geleden als frauduleus is weerlegd. Fraude en de milieubeweging zijn dan ook inwisselbare begrippen.

 15. Lieftinck

  Tja, over de alternatieve energie word ik een beetje moedeloos van het feit dat de oplossing er al is, en dat deze niet gelegen is in wind- of zonne-energie maar in Thorium. Waarom besteden journalisten hier toch geen aandacht aan. Zelfs de EU zag dit ooit als de oplossing, maar het mocht niet van Frankrijk want die wilde hun kerncentrales beschermen.
  Nog even de voordelen op een rijtje
  – Thorium centrales zijn 100% veilig
  – De hoeveelheid kernafval is een fractie van die van kerncentrales, sterker nog, de bestaande radioactiviteit kan met thorium centrales verder verwerkt worden tot minder radio actief.
  – We hebben voor duizenden jaren genoeg thorium
  – Je kunt met thorium geen kernbommen maken
  – Nog een voordeel, we kunnen helemaal onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen
  – Als u me niet gelooft, ga op onderzoek uit op internet. Daar zijn genoeg natuurkundigen te vinden die hetzelfde vertellen als ik en die ook maar niet begrijpen waarom hier nooit over geschreven of wat mee gedaan wordt.

  1. janszen

   @Lieftinck
   Thorium gecombineerd met waterstof.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.