Palestijnen schieten raket op Israël tijdens 67-jarige verjaardag van het land

Wat een leuk verjaardagscadeau, zeg.

Gisteren vierden talloze Israëli’s de 67e Onafhankelijkheidsdag met een barbecue op het gras in Tel Aviv. De Palestijnen in de Gazastrook vonden het ook wel een goed idee om het 67-jarige bestaan van Israël te vieren, alleen dan niet met een barbecue of taart en koekjes.

Nee, ze stuurden ’s avonds een raket richting Israël, naar de zuidelijke stad Sderot om precies te zijn. Gelukkig raakte niemand gewond. Wel moesten veel inwoners meteen de schuilkelders in voor het geval de raket wél doel zou treffen. Via Times of Israel:

The launch of the rocket set off alarms across a number of communities bordering the Gaza Strip, sending many residents scurrying for shelter for the first time since Israel and Hamas reached a truce ending a 50-day war in August that saw thousands of rockets shot at Israel.

Uiteraard liet het Israëlische leger de terreuractie, die bijna zeker uit de hoek van de islamitische terreurorganisatie Hamas afkomstig is, niet onbeantwoord:

The Israel Defense Forces targeted a “terror site” belonging to the terror group Hamas near Beit Hanoun. (…) Israeli news site Ynet reported tanks were used to shell the strike, though the Haaretz news outlet said the site was hit by Israeli air force jets.

Zoals VVD-Kamerlid Han ten Broeke cynisch stelt:

Peter Lerner, de woordvoerder van de IDF, twitterde gisteravond laat dit:

Er geldt sinds 26 augustus vorig jaar officieel een staakt-het-vuren, maar kennelijk interesseert dat de terroristen van de Gazastrook niet. Ze moeten vooral zo blijven doorgaan. Reken maar dat het Israëlische leger met ze afrekent. Het lijkt onvermijdelijk dat er binnen nu en een of twee jaar weer een nieuwe Gaza-operatie komt waarbij de Gazastrook weer eens flink wordt opgeschoond.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

31 reacties

 1. Swieber

  Hamas heeft als doel (en bestaansrecht) de vernietiging van Israël en word daarbij o.a gesteun door Iran die Hamas van raketten voorziet. Ook voorziet Iran Hezbollah van veel raketten.

  De moslim landen in het Midden-Oosten zullen nooit een Joodse staat accepteren in die regio en Israël is dan ook een doorn in het islamitische vlees wat verwijderd moet worden.

  Dat Israël nu nog bestaat komt door het sterke leger dat Israël heeft. Als Israël niet zo een sterk leger zou hebben was het allang van de kaart geveegd door de islamitische landen.

  Daarom denk in dat een duurzame vrede niet mogelijk is. De wil om tot een duurzame vrede met Israël te komen is er niet bij de islamitische staten.

  Het einddoel van de islamitische staten is en blijft de vernietiging van de staat Israël.

  De zeer slechte deal die Obama met Iran wil sluiten zal de positie van Iran in de regio versterken en de positie van Israël bemoeilijken waardoor de spanningen in de regio zullen oplopen. Iran heeft gezworen Israël te vernietigingen en de deal zal Iran daarbij een helpen.

  Obama ‘s ‘goed akkoord’ met Iran, in de voetsporen van Bill Clinton en N-Korea +video
  http://brabosh.com/2015/04/24/pqpct-_cda/

 2. Trudy

  Israël zal wel terug schieten….ter bescherming van hun Joodse volk..

  1. AJGRaalte

   Ter bescherming van alle Israeli’s, Trudy, Joods of niet!!!

   1. Trudy

    Ik dacht dat die Palestijnen het op het Joodse volk gemunt had…..en niet op hun Israëlische moslimbroeders…..

    1. AJGRaalte

     Dacht je dan dat die raketten het onderscheid weten?

     Bovendien zijn er ook nog wel andere niet-Joodse Israelische burgers dan alleen Arabieren, hoor.

 3. Gielah

  Israël gáát nog een beroerde tijd tegemoet.. dat weten we uit de Bijbel.
  Niet alleen de Palestijnen en de andere Arabische volken zullen straks aanvallen… ook de Verenigde Naties in een of andere vorm… en het Vaticaan aast óók nog steeds op het beheer over de zogenaamde heilige plaatsen in Jeruzalem.
  Er zijn véle kapers op deze kust!

  Dit zijn overigens de laatste ( maar zeer zware) loodjes.

  Het zal de vijanden van Israël slecht vergaan.
  Zij verzetten zich immers tegen de bedoelingen van Hem, die deze wereld én alle mensen daarop schiep… en die het kwaad slechts TIJDELIJK de kans heeft gegeven om hier de baas te spelen en alles en iedereen te corrumperen.
  Het was de mensheid, die aan het kwaad die macht heeft gegeven.. door er naar te luisteren.
  Maar.. nogmaals…dat was tijdelijk.
  Nog even en we horen: ” Zie…IK maak álle dingen nieuw!”

  En dan krijg je DIT… voor Gods uitverkoren volk en voor de mensen, die de verdrukking van de eindtijd hebben overleefd.

  ” En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van de Huis van de Heer vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
  Een alle volken zullen daarheen stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
  Komt, laten wij opgaan naar de berg van de Heer, naar het Huis van de God van Jacob (=Israël), opdat Hij ons onderwijze over Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen.
  Want uit Sion ( = Jeruzalem) zal de Wet uitgaan en het Woord van de Heer uit Jeruzalem.
  En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.
  Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen.
  Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer léren” ( Jesaja 2: 1-4).

  Tot die tijd blijft het modderen en moorden.

  1. Thomasson

   @Gilah
   Het Israëlische volk leeft al meer dan 100 jaar in een beroerde tijd. Het zijn niet alleen de Palestijnen, maar ook de andere Arabische volken. Ja!. Als je tussen Arabieren cq. moslims leeft, kan je niets anders verwachten. In dat opzicht vertelt de Bijbel niets nieuws. En de Verenigde Naties? Wat is dat? Een wilde verzameling van negers van alle soorten en maten en Derde Wereld volkeren waar het merendeel zijn …moslims. De VN is een organisatie die volledig door geld van blanke landen wordt onderhouden en gefinancierd, maar waar blanken (bijna) geen zeggenschap meer hebben. Het Vaticaan kan zich beter bezig houden met zaken omtrent de christenen die nu massaal door Arabieren en andere moslims worden afgeslacht. Helaas voor het Vaticaan, zaken werken nu als een boemerang en de kust is alles behalve veilig.

   Uw schrijft : “Dit zijn overigens de laatste ( maar zeer zware) loodjes. Het zal de vijanden van Israël slecht vergaan”. Nou de Joden zijn al met de Tweede Wereldoorlog getrakteerd; maar dat was blijkbaar niet genoeg!!!. Er moet er nog wat extra’s erbij. Echter het verschil tussen toen en nu is: De Israëlische Joden kunnen zelf bepalen hoe ze zouden overleven en het lot in eigen hand nemen. In tegenovergestelde tot toen, staan ze met hun wapens klaar. Ze hebben het recht om nieuwe wapensystemen te ontwikkelen. Het is een strijd waar de winnaar is het land met de beste wetenschappers, de beste technici, de best getraind en hoog opgeleide soldaten. Dus het is net als in een voetbalwedstrijd. Rial Madrid zal altijd winnen van een club als Sparta of ADO Den Haag. VERVOLG

 4. NemTudom

  Ik vind het vreemde goden. De een wil dat zijn schepping alle scheppelingen buigen voor de wil van allah, goed schik of door gekopt te worden. De andere laat toe dat zijn scheppelingen elkaar vermoorden, om een betere schepping te krijgen, na een eindtijd die in de geschriften van de door hem geschapenen opgeschreven werd en door het nageslacht als waar wordt erkent als het woord gods. Het kromme van het denken van geschapenen is tergend om dat het telkens weer ons niet geschapenen verveelt en tergt om de dood eenvoudige reden dat wij het niet geloven. Het zijn vreemde woorden, maar het zijn ook rare goden.

 5. JanvanEechoud

  Leg je ook even uit, Gielah, waarom ‘hij’ dat kwaad toe laat?
  Of ben je daar niet van op de hoogte?

  1. Gielah

   De Levende God houdt van vrijheid… vrije keuze… vrije wil.
   Ik denk dat ú net eender bent.
   Stel dat iemand uw vrouw of vriendin of kind zou DWINGEN om van u te houden.
   Zou u dat op prijs stellen?
   Ten eerste kán het niet… en ten tweede zijn afgedwongen zaken voor niemand waardevol…. en voor God is dat net zo.
   Hij is blij met dingen die wij vrijwillig doen… niet omdat we ertoe geprogrammeerd en/of gedwongen zijn.
   Daarom laat Hij het kwaad voorlopig toe… en wacht gespannen af hoe wij daarmee omgaan.

   De mensheid heeft voor het kwaad… en tégen het vertrouwen in Gods richtlijnen voor een gelukkig leven… gekozen.
   Niet alleen die eerste twee mensen deden dat… want de Genesisverhalen gaan over dé mensheid…van alle eeuwen…. en diezelfde keuze wordt door de meerderheid van de mensen nog steeds gemaakt, ook vandaag de dag.
   Dat mag… God laat het toe!
   Dat heeft alleen wél consequenties.

   Al meteen nadat de mensheid luisterde naar de slang (= het kwaad, de duivel, leven zonder Gods richtlijnen) was de vrede in hun hart… die een product was van een intieme relatie met God… verdwenen.
   Er kwam angst en wantrouwen… ook tussen de mensen onderling.
   En uiteindelijk werden ook de dieren en de natuur erdoor aangetast… want als de verbinding met de bron van het leven eenmaal min of meer is afgesloten… dan gaat alles behoorlijk moeizaam en zwaar worden.
   Al het gezwoeg en gestress en ziekte en verdriet komt daar vandaan.
   Dat hoorde oorspronkelijk helemaal niet bij de goede schepping… en óók de dood niet.

   Maar zelfs in dat begin van de verwijdering tussen God en de mensen, beloofde God al een oplossing.
   Er zou Iemand komen, die het kwaad wél aankon en het wél overwinnen zou… want ménsen lukte dat niet.
   Het kwaad is te sterk voor hen.

   Die oplossing kwam toen Jezus stierf en opstond uit de dood… toen werd het kwaad in principe al overwonnen… maar het mocht nog een poosje op de aarde heersen, tot de door God vastgestelde máát van het kwaad bereikt was…
   want zelfs de duivel, die door de keuze van de mensheid min of meer éérlijk aan zijn koningschap op aarde gekomen was… heeft bepaalde réchten.. tijdelijke rechten… en pas als de door God vastgestelde maat van het kwaad vol is, neemt God de heerschappij voorgoed over.

   Wat wij ‘eindtijd’ noemen, dat zijn de laatste, vreselijke stuiptrekkingen van het kwaad.
   Alles, wat in vroegere wereldrijken wreed en vreselijk was… wordt nu samengebald in deze eindtijd… die verdrukking en grote verdrukking heet.
   Nog eenmaal blaast het kwaad zich op tot monsterachtige afmetingen.
   Het richt zich met name op allen, die aan de kant van recht en gerechtigheid staan… mensen die nú al… in deze periode… Gód koning laten zijn in hun leven… en die Zijn richtlijnen volgen… vrijwillig WILLEN volgen.
   De haat van het kwaad naar hen toe is diep en nooit aflatend.
   Die mensen zijn namelijk eigenlijk al anticipaties op het Rijk van recht, dat komt als het kwaad straks definitief onttroond is. … en als zodanig bedréigingen voor het kwaad in de wereld.

   We zitten nu in de opmaat naar die grote clash.
   De eindoverwinning is trouwens al zeker… want die is al behaald toen Jezus, stervend, op het kruis van Golgotha uitriep: “Het is volbracht!”

   Jezus is overwinnaar.
   En wij , die Hem volgen, mét Hem.

   Hopelijk hebt u hier iets aan.
   Nu moet ik rennen… naar de markt

 6. NemTudom

  Ik heb daar echt niets aan. Jezus licht begraven in Jeruzalem en licht er nog steeds. Jammer maar de eindtijd zal ik niet mee maken. Of er moet een vulkanische eruptie een caldera uitbarsting van buiten proportie ontstaan, dan zal het een mooie eindtijd worden die ik nog kan mee maken. Of iets uit de ruimte. Van mij mag het gebeuren iets spectaculairs tevens de oplossing van de problemen. Miljoenen zullen verdwijnen en eindelijk god zijn zin eindtijd. En dan het opstaan uit de dood allemaal zombies die elkaar dan ook weer opvreten. Het blijft lachen voor onze god. wat een schepper of opschepper. Ook het kwaad dat de zee heet waar honderden verzuipen om een boterham te verkrijgen in een ander land. Van mij en vele andere die het gelach moeten betalen. De goedheid die anderen mij en anderen opleggen om deze zinloze moordpartij te laten geschieden. En zij die over blijven hebben eindelijk de ruimte weer terug, die we nu ontberen. Of de heiligenschriften het overleven is nog maar de vraag. uiteindelijk zal er wel een nieuwe Moses geboren worden. En de mens kennende ook de godjes keren terug.

 7. JanvanEechoud

  “Hopelijk hebt u hier iets aan.”
  Helemaal niks dus, en het is geen logisch, verstandelijk antwoord.

  ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’, blijkbaar, en daar ben ik het niet mee eens….
  Je hebt verstand gekregen om het te gebruiken, Gielah.
  Dus neem geen genoegen met het ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’ argument en onderzoek waarom deze toestanden er zijn, en niet: ‘Zo is het nou eenmaal’.
  De bijbel is duidelijk waarom dit ontwikkelt zoals het nu ontwikkelt.
  mvg.

 8. JanvanEechoud

  Nog ff, Gielah:
  “Daarom laat Hij het kwaad voorlopig toe… en wacht gespannen af hoe wij daarmee omgaan”.
  Zit hij te wippen op zijn stoel van spanning, dan?

  Heeft hij niet het vermogen om helemaal opnieuw te beginnen?
  Is “niet (meer) bestaan” een straf? Dan kan hij dus zo de hele riedel opnieuw beginnen, met een nieuw stelletje ‘Adam en Eva’, versie 2.1.

  Geef eens één goede reden waarom hij dat NIET doet?
  Mvg.
  Je zit trouwens erg op de ‘Ben Kok’ toer.
  Je ‘wéét’ het dus hoef je niet meer andere visies op bijbelteksten te onderzoeken…

  1. Gielah

   Ik dacht u een plezier te doen door u een uitgebreid antwoord te geven

   Overigens ben ik God niet… alleen maar een van de véle leden van Zijn grondpersoneel.
   Ik verheug me er nu al op straks op allerlei vragen, die ik ook zélf best heb, antwoord te krijgen.
   Dán heb ik ook een ruimer bewústzijn dan nu.
   Wij allen hier hebben de handicap van onze menselijke hérsenen… die een heel wat krakkemikkiger instrument zijn dan de ziel en de geest…. die vlen én niet kennen én niet gebruiken… terwijl dat toch de enige kanalen naar eeuwigheidszaken zijn.
   Onze hersenen ( sommigen zijn er idoláát van… identificéren zich er zelfs mee… terwijl die toch hartstikke sterfelijk en tijdelijk zijn…. en hooguit bruikbaar voor het oplossen van strikt áárdse problemen…. en niet voor DIT soort kwesties….)
   zijn een fijn, maar in eeuwigheidszaken niet of nauwelijks te gebruiken instrument.

   En inderdaad… ondanks ook MIJN krakkemikkige hersenen…..wéét ik dingen.
   Was dat niét zo…. dan was ik geen gelovige.
   Waarom zijn ongelovigen toch altijd zo vúúrbang voor wéten?
   Dat BIJT niet, hoor!
   En wat is er eigenlijk zo leuk aan twijfelen en niet weten?

   Waarom ik dingen weet?
   Kijk…ik ben ( niet héb…) ook een ziel en een geest… ú trouwens ook.
   Zodra iemand gelooft zijn dát de kanalen, waardoor heen God dingen openbaart.
   Dat doet Hij met alle gelovigen…, hoor…. dat is héél normaal…. en niet alleen met Ben Kok en met Gielah … maar met nóg miljoenen, misschien wel miljarden, anderen.
   En die mensen zeggen allemaal: ik wéét… ik weet zéker… en dat kúnnen ze ook!

   Ik zou zeggen: ga eerst geloven… en daarná komt dan het zien.
   En draai dat niét om!
   Echt niét!
   ‘Eerst zien… dán geloven..’ dat wérkt niet!
   Probeert dat ook maar niet.

   Succes ermee.
   Dit is een weg die u echt helemaal zélf moet gaan, zoals wij allemaal.
   Maar als u serieus bent… dán zult u beloond en geholpen worden.

   Bent u dat niet…. helaas pindakaas.
   Dan blijven alle deuren… alle geestelijke deuren… hermetisch voor u gesloten.
   U krijgt ze ook niet via mij open.

   1. JanvanEechoud

    Hi Gielah,
    het zijn weer prachtige, vage preken met veel veronderstelde ‘weetjes’, terwijl de bijbel toch erg duidelijk is over het waarom jouw schepper zulke walgelijke zaken nog steeds kan toelaten.

    “Ik verheug me er nu al op straks op allerlei vragen, die ik ook zélf best heb, antwoord te krijgen”.
    R-Dus de bijbel is een soort van puzzleboek? Wat alleen maar vragen ópwerpt?

    “Onze hersenen ………en hooguit bruikbaar voor het oplossen van strikt áárdse problemen…. en niet voor DIT soort kwesties….)”
    R-Is de bijbel nu weer een examenboek, bedoelt om ons oplossingen te laten verzinnen?

    “En inderdaad…wéét ik dingen”.
    R- Juist! Door studie, hearsay, opvoeding en overleveringen.
    “Was dat niét zo…. dan was ik geen gelovige”
    R- Dus je bent ‘licht’gelovig?

    “Kijk…ik ben ( niet héb…) ook een ziel en een geest… ú trouwens ook.”
    R- Klopt. Dus als je dood gaat…. is je ziel, dat ben jezelf, dus ook dood. (ja, ja…., in gods herinnering, ik weet het…. en ik geloof óók in een opstanding…, maar niet bij overlijden)
    “Zodra iemand gelooft zijn dát de kanalen, waardoor heen God dingen openbaart”.
    R-De bijbel zegt dat je onderzoek moet doen. Je hersens gebruiken.

    “En die mensen zeggen allemaal: ik wéét… ik weet zéker… en dat kúnnen ze ook!”
    R-. Blijf jij nou maar geloven dat die bus over je heen vliegt…. terwijl je middenin zijn pad staat, maar ik garandeer je dat je het er waarschijnlijk niet fijn vanaf brengt.

    “Ik zou zeggen: ga eerst geloven… en daarná komt dan het zien.
    En draai dat niét om!
    Echt niét!
    ‘Eerst zien… dán geloven..’ dat wérkt niet!
    Probeert dat ook maar niet.”
    R- Klopt…., voor wetenschappelijke zaken klopt dat als een bus. Niet in religie.
    Dan ga je blind geloven. Dingen verzinnen waar je op hoopt, net als die misleide mensen met preacher Jones in de jungle…

    “Dan blijven alle deuren… alle geestelijke deuren… hermetisch voor u gesloten.
    U krijgt ze ook niet via mij open.”.
    R- Maar waarom krijg ik geen antwoord van je waarom jouw god dit allemaal toelaat? Je moppert er zelf ook steeds over! IS, extremisten, wanbeleid, massale verkrachtingen van jeugdigen, fraude…. enz… enz.
    Waarom laat jouw god dit allemaal toe?

    Zal ik het je dan toch maar verklappen? Het komt duidelijk naar voren in de bijbel hoor!
    Heb het je al een keer verteld, dacht ik, maar je wil er misschien niet over nadenken? Hoe simpel en begrijpelijk het eigenlijk is?

    Mvg.

    1. Gielah

     Ik stop hiermee, meneer van Eechoud.
     Ik dacht dat u een vraag wilde stellen.
     Nu lijkt u erop of u zelf al véél betere antwoorden weet…. of denkt te weten.
     Niets mis mee… prima!
     Maar waarom dan aan MIJ vragen te stellen?

     U denkt dat ik niets te doen heb?

     Ik wil best mensen helpen… en ik doe dat dan ook zo eerlijk mogelijk… maar nu krijg ik een heel ongemakkelijk gevoel over me.

     Dit soort discussies ambiëer ik niet… want zijn volkomen zinloos, naar mijn mening.
     Ik ga dus weer snel verder met waar ik mee bezig ben.
     Maar wie weet… zijn er anderen die dit wél leuk en nuttig vinden… om samen te gissen naar wat ú dan precies wél weet of beter weet?
     Je weet maar nooit!

     Misschien kijk ik dan af en toe wel stiekem hoe die gedachtewisseling zich gaat ontplooien.

     Maar dat u er mij voor nodig zou hebben… die indruk heb ik – na het bovenstaande – niet (meer).

     Shabbat shalom.

    2. van Urk

     God is goed, het ligt niet aan Hem! Hij heeft het kwaad niet gemaakt noch de ellende die het veroorzaakt . Hij heeft de wereld goed geschapen. God heeft zelfs als eerste waarschuwing aan de mens, dat tegen Hem kiezen, kwaad betekende en ook de dood zou meebrengen. Daarmee is God woedend over de zonde, Hij is gekrenkt in zijn liefde aan de mens! God heeft het kwaad niet gewild maar Hij maakt er wel gebruik van. Hij kan mensen tot inkeer brengen door hen over te geven aan de kwalijke gevolgen van hun gedrag! Lijden heeft bij mensen zelfs eigenschappen ontwikkeld die er anders nooit uit gekomen zouden zijn; moed, uithoudingsvermogen, opoffering en bewogenheid! Als je de Bijbel goed leest, dan zie je dat God wel degelijk ingrijpt. Hij laat ons niet aan ons eigen lot over..Hij waarschuwt ons aan een stuk door. Daarmee wordt de schuld van de mens alleen maar helderder. Paulus laat zien dat, omdat mensen enig besef van goed hebben, de mens gewaarschuwd is, al wel niet luisterend naar God, maar hij kan luisteren naar de geschiedenis van het kwaad! Als de mens een ingrijpende God wil, omdat de waarschuwende God niet genoeg is, berooft de mens zichzelf van zijn verantwoordelijkheid en daarmee van zijn mensheid, want het eigene van de mens is; antwoorden op God en beantwoorden aan God. Het lijden is bij God niet vreemd. Hij is er hoogst persoonlijk bij betrokken en doorheen gegaan. Hij onderging alle ellende sterker dan ooit iemand zou ondervinden. Jezus onderging het als de zoon van God en als volkomen onschuldig mens! Volgens de Bijbel heeft Hij door zijn lijden het kwaad bij de bron aangepakt. Hij deed dit door uitsluitend het goede er tegenover te stellen. Jezus heeft al het kwaad van de wereld gedragen. Hij ging er onder gebukt en hij is eraan kapot gegaan, niet als slachtoffer maar als redder waarvan zijn laatste woorden dat bekrachtigd; Het is volbracht! En nog duidelijker door zelf uit de dood op te staan, daarmee liet hij aan de mens zien dat het kwaad en het lijden niet het laatste woord hebben en dat er een nieuwe wereld komt waar moeite en verdriet voorgoed zijn uitgebannen!

     1. JanvanEechoud

      Nou, van URK, je weet het lekker te vertellen!
      Een soort van pre destinatie?
      HIJ grijpt in?
      Dus hij heeft het zo geregeld dat de dronken chauffeur op het kwade moment er was en een kind dood reed?
      Hij ‘regelt’ dat het éne aardbeving slachtoffer het wel overleeft en het andere slachtoffer niet?
      Wat is dat voor God?
      En Gielah, je antwoord op mijn vraag was totaal wazig!
      Als je het niet weet, verzin dan niks.
      Maar goed, vorige keer wilde je je er ook niet in verdiepen.
      Mvg.

 9. van Urk

  God wacht gewoon dat de ogen van zijn “zonen” en “dochters” beginnen te openen! God de vader heeft de mens nooit verlaten maar de mens heeft God de vader wel verlaten door de listen en verleidingen van Satan! Er zijn mensen die als een verloren zoon God via de goede werken van christus weer hebben terug gevonden terwijl anderen nog in het duisternis willen gaan leven en zelfs door de listen van Satan hun eigen religie of ideologie begonnen te starten zoals b.v. het Socialisme of de islam! Want waarom zou je Christus nog nodig denkt te hebben als in ieder mens toch al iets goeds schuilt? De islam als religie is zogenaamd goed en vreedzaam volgens de moslim net als de socialist over het socialisme denkt omdat zij toch ook goede werken doen en waarin iedereen gelijk kan zijn? De enige weg naar God is Christus te vinden die ons een eeuwige leven heeft belooft en niet het socialisme of de islam die op den duur dood en verderf brengt en daarmee de listigheid en de ware aard van satan openbaart!

 10. Gielah

  Meneer van Eechoud… waar bent u mee bézig?

  U stelt géén echte vragen!
  U bent aan het zeiken en zuigen.
  Wie denkt u wel dat u bent?

  Als mijn antwoorden ‘vaag’ op u overkwamen…. dan zal dat wel komen omdat ik de serieusheid van die zogenaamde ‘vragen’ van u van meet af aan al een beetje in twijfel trok.
  Je hebt vrágen en vrágen…. toch?

  Mijn antwoorden zullen nóóit meer “vaag” zijn… als u zich in de toekomst wéér eens een beetje verveelt en voor allerlei niet duidelijke redenen discussies opent.
  Ik zal überhaupt nooit meer antwoorden…. en als anderen slim zijn, dan laten ze u ook lekker in uw sop gaarkoken…. want u zet hen toch maar in de zeik…. maar dat is aan hén.

  Ik heb het in elk geval gehád met u.
  Hebt u écht vragen, kom dan niet bij óns, maar ga meteen naar de Grote Baas Zelf.
  Hij antwoordt op álle serieuze vragen.
  Alle seriéuze vragen…. zeg ik er bij.
  Stelt u die echter met als enige doel ook Hém af te zeiken… dan kunt u zichzelf die moeite besparen.

  U hebt zich hier bij deze topic onaangenaam, hooghartig en belabberd gedragen.
  U moet u schamen.

 11. JanvanEechoud

  Bent je boos?
  Misschien omdat je geen antwoorden hébt, Gielah.
  En als je op mij niet meer reageert, dan is dat een overwinning voor je, want je kon het niet laten te blíjven reageren op de DDS trollen…. LOL……

  Maar, denk hier maar eens over na:
  De autoritéit van jouw schepper werd in twijfel getrokken, door zijn tegenstander, en later de mens. (Job)
  De grote baas kan dan reageren met: “Alles opnieuw!”, maar dan BLIJFT voor de nieuwe mensheid en de andere schepselen de twijfel:
  Zouden de mensen het alleen gered hebben? Zonder de leiding van god? Wat als we meer tijd hadden gehad? Hebben we zijn leiding echt wel nodig…..?
  We stonden op het punt van “vrede, vrede, vrede…. te sluiten onderling!!”
  We hebben geen tijd genoeg!!

  In dat geval zou er áltijd een twijfel hebben bestaan of wij het zónder hem zouden kunnen redden.
  De strijdvraag zou blijven bestaan: Heeft god het morele recht ons te besturen?

  Wel, wanneer deze periode tot een eind komt, hebben wij als mensheid inderdaad laten zien, zonder énige twijfel, dat we dat niet kunnen!

  En je kunt mij daarom “onaangenaam, hooghartig en belabberd” vinden, en daar heb ik geen moeite mee, maar deze strijdvraag loopt door de hele bijbel heen, de rode draad.
  Mvg.

  1. van Urk

   JanvanEechoud@ Volgens mij bent U bent net zo doof en blind als de linkse trollen die het gevaar van de islam of de immigratie niet willen zien ondanks alle waarschuwingen van Wilders! God grijpt zeker in ja! Of wist die dronken chauffeur soms niet dat drank achter het stuur niet mag? Zijn er daar allemaal geen waarschuwingen over gegeven op reclame,s,uitzendingen van politici,doktoren,justitie,dominee,s enz. hoeveel waarschuwingen heeft een mens dan nodig om van al die verleidingen die juist ellende veroorzaken daar van af te blijven? God wil ook geen kleuter oppasser voor ons zijn omdat ik al schreef dat de mens zelf ook een verantwoording met zich mee draagt en in staat is om leed te beperken. Als Wilders b.v. God zou zijn en iedereen waarschuwt over een valse religie de islam die veel dood en verderf met zich mee brengt dan is er maar een klein deel van de mensen die dat in de gaten beginnen te krijgen en daarmee God erkennen als een liefdevolle God die hen gewaarschuwd heeft op alle manieren terwijl anderen(linkse trollen) het gevaar niet willen zien en het slachtoffer worden van de satan.

   1. van Urk

    Daarnaast wordt er door mensen als u beweert dat wij als gelovige christen getikt zijn maar het verbaast mij ontzettend dat ongelovigen moeilijk in staat zijn om teksten uit de Bijbel en de bewegingen en bedoelingen van God zo ontzettend moeilijk begrijpen alsof hun verstand zelf als een dwaas maar beperkt is terwijl het zo duidelijk en helder is en zo ook beschreven staat! Maar bij vragen kunt u b.v. bijbel studie gaan volgen, googelen of weer de kerk binnen gaan stappen en niet zomaar de boel afzeiken omdat u ergens de klok hebt horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt!

    1. JanvanEechoud

     Maar ik zou, als ik u was, vooral mijn bericht niet lezen. ….

     Dus volgens u wás er helemaal geen strijdvraag opgeworpen of de mens trouw zou blijven aan zijn schepper, door de tegenstander van God?
     Maakt het boek “job” overbodig dus? LOL
     Over arrogant gesproken. Zelf verzinnen dat God bedoelt terwijl hij zelf A zegt. ..

     1. van Urk

      Dat heb ik niet eens gezegd! Natuurlijk is er een strijdvraag dat een soort test is voor de mens! Iedereen leeft in zonde ook een christen omdat wij in een zondig wereld leven met alle verleidingen waar iedereen graag in mee wilt gaan doen en dan blijft de vraag hoe sterk ben je eigenlijk als mens om je familie,vrienden of volk die het niet zo nauw nemen of niet in God willen geloven om die in de steek te laten voor de liefde van God met de belofte dat hij je een eeuwige leven kan schenken? Job werd ook getest aan zijn trouw aan God en die heeft hij doorstaan om zijn lijden te overwinnen door de verborgen eigenschappen als moed,opoffering,uithoudingsvermogen en bewogenheid die ik eerder opnoemde!

 12. Thomasson

  De Palestijnen zijn aan paar dingen verslaafd a) geweld tegenover hun buren, b) hartverscheurend janken als de beuren hun bavianen gedrag niet accepteren en terugslaan en c) teren op het bloed, zweet en tranen belastinggeld van anderen. Kortheidshalve: een van de smerigste soort mens (als ze mensen zijn?) dat op aarde leeft. De Israëliërs hoeven niet te wachten totdat ze de honderdste raket op hun grondgebied afvuren, voordat ze beslissen terug te slaan. Men moet zo’n aanval zien als een oorlogsactie tegenover een buurland. In dit geval is het rechtvaardig met een bombardement terug te slaan. Een prima manier te herdenken de zeventig jaar na het Bombardement van Dresden.

 13. Thomasson

  @Gielah
  De vijanden van Israël waren uitsluitend aan Israël toegewezen. Maar nu is de situatie totaal anders. DE VIJANDEN VAN ISRAEL ZIJN OOK VOOR 100% ONZE VIJANDEN GEWORDEN. ZIJ VORMEN VOORAL VOOR ONS EEN BEDREIGING. Israël is voorbereid op een oorlog WIJ NIET. Nog erger …Onze politieke leiders geven actieve hulp aan de vijanden van morgen. Al wetend hoe gevaarlijk ze zijn!!!. Neem bijvoorbeeld de eindeloze armada van wrakschuiten tot de nok toe geladen met vijandige monsters onderweg hier naar toe. Niemand van de pathologische psychopaten die nu in Brussel vergaderen, heeft het lef zijn stem op te heffen en zeggen: “Het zijn geen vluchtelingen! Het zijn de “Soldaten van Allah” die hier heel snel de boel willen overnemen!. Ze spreken over “mensensmokkelaars” terwijl ze weten dat er achter de hele zooi een systeem zit. De wrakken worden gecharterd door dezelfde schimmige organisaties en landen die terreurorganisaties financieren. Er is een duidelijk doel achter deze tsunami. Australië is het enige land die durft het probleem aan te pakken en de indringers terug te sturen. Vele Miljoenen nazaten van degenen die de Armeense genocide hadden gepleegd, zijn hier in West Europa in afwachting op nieuwe kans. De regering van deze nazaten bemoeit zich nu al met binnenlandse aangelegenheden van deze landen en beschouwt de landen als oorlogsbuit van de toekomst. VERVOLG

  1. van Urk

   In de bijbel staat ook een diepzinnige tekst; Als de gehele wereld in de macht van de zonde en goddeloze ligt en wij gaan daarover strijden, voor wie als zondaars en goddelozen strijden we dan?

 14. Thomasson

  @Gielah
  “Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer léren” ( Jesaja 2: 1-4).
  Daar moet ik echt om lachen…..Wat zal een moslimvolk doen in dat geval? Wat zou hun smerige god Allah zeggen als zijn gelovigen mogen niemand meer vermoorden? “Bayer” of “Hoffmann La Roche” moeten snel voor deze gelovigen een soort Prozac ontwikkelen …niet tegen depressie, maar tegen bloeddorstigheid; anders gaat het mis.

  1. Gielah

   Dat moslimvolk bestáát dan niet meer… evenmin als andere antisemieten en meer van dergelijke bloeddorstige griezels, geachte Thomasson!
   Dat is nu juist het goede nieuws…. dat er dan niémand meer is die ‘de oorlog leert’!

   Militairen moeten zich laten omscholen tot landbouwers en tuiniers.

   Wat allah aangaat… die een van de vele verschijningsvormen van de duivel zelf is… die gaatvoor 1000 jaar opgesloten worden.
   Na die periode mag hij nog éénmaal zijn gang gaan… en dat doet God bewúst… om te zien wie er na 1000 jaar vrede en recht nóg weer achter het kwaad aangaan… omdat ze daar van binnen naar háken.
   Het kwaad is nooit logisch.
   Het is gewoon de áfwezigheid van het goede… een manco… een leegte…. en zonder het goede heeft nu eenmaal niemand een toekomst.

   Dan pas wordt de duivel én zijn trouwe fans voor eeuwig en altijd vernietigd.
   Dan pas begint het eeuwige leven.
   Dan pas is God alles in allen.

   Maar in slechte geesten en mensen kán God niet zijn… dus vernietigen zij welbewust en helemaal zélf gewild zichzelf.
   Zoals ik al schreef: het kwaad is niet logisch… en zelfs niet hándig!

 15. van Urk

  Thomasson@ Het is een profetie van Jesaja gebaseerd op de toekomst van de mens zoals hij ook de komst van christus voorspelde die ons belooft heeft dat er een nieuwe wereld zal komen van eeuwige vrede! Even goed naar de context kijken voor je meteen wat roept! De Bijbel bestaat uit verschillende verhalen, profetieen en vertellingen maar vormen een geheel als boodschap voor onze toekomst.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.