Woedende SGP en ChristenUnie dienen motie van afkeuring in tegen Rutte vanwege ‘Voltooid Leven’

De kleine christelijke partijen zijn verbolgen over het feit dat het kabinet gewoon doorgaat met het plan de Nederlandse euthanasiewetgeving te verruimen.

“Het was een waardig debat,” was het enige compliment dat er nog vanaf kon bij SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. De afgelopen weken heeft de man zich buitengewoon boos gemaakt over het feit dat het kabinet het wetsvoorstel omtrent Voltooid Leven gewoon zonder scrupules heeft doorgeduwd, ondanks dat daar een heleboel haken en ogen aan zaten. Samen met de ChristenUnie dient hij daarom voor het eerst in zijn politieke loopbaan een motie van afkeuring in tegen het kabinet, dat zoveel feiten en zoveel goede raad gewoon terzijde schuift:

“Tegelijkertijd constateert hij dat het kabinet bewust een wissel omzet en ook na het debat van vandaag voet bij stuk houdt. Er zijn in internationaal verband al zorgen over de Nederlandse euthanasiepraktijk en het kabinet gaat aan de slag met verdere verruiming. Dat gaat in tegen het advies van de commissie-Schnabel en voorbij aan het feit dat een samenleving levensmoede ouderen in de eerste plaats liefdevol nabij moet zijn, aldus Van der Staaij. Daarom ziet hij geen andere optie dan het indienen van een motie van afkeuring, die dus mede is ondertekend door de ChristenUnie.”

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel enkele uren daarvoor deed Van der Staaij al een laatste poging om het kabinet te overtuigen dit ongelukkige voorstel niet door te drukken:

“Voor de SGP is dit debat niet een debat zoals zovele anderen. Het gaat hier over leven en dood. Een belangrijke wissel dreigt omgezet te worden.De meest fundamentele taak van de overheid is om het leven van de burgers beschermen. Bijzondere bescherming te bieden aan hen die kwetsbaar zijn. Daarom doe ik een indringende oproep aan het kabinet: neem dit voorstel terug.”

Dat deed het kabinet echter niet. Sterker nog: het wist zich te verzekeren van een ruime Kamermeerderheid voor dit voorstel, en dus lijkt het klaar te liggen om aangenomen te worden. Alleen CDA, ChristenUnie, SGP en DENK zijn er tegen. De PVV twijfelt, maar alle overige partijen zijn vóór.

Aanstaande dinsdag kan er dan over gestemd worden, waarna Voltooid Leven naar de Eerste Kamer gestuurd wordt. De senaat staat erom bekend een stuk conservatiever te zijn (zeker op ethisch vlak), dus of dit voorstel erdoor komt is totaal nog niet duidelijk. Als ik er geld op zou moeten inzetten zou ik zeggen: nee, dit wordt afgeschoten.

Maar dat dit macabere voorstel echter al zo ver is gekomen, is eigenlijk al van de pot gerukt. Een mensenleven is immers geen stuk oud vuil dat je zo over je schouder weggooit, en dat het kabinet abusievelijk denkt dat dit wel zo is, is kwalijk. Van der Staaijs motie is dan ook niet meer dan terecht, al trekt het koppige kabinet zich er niets van aan.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

51 reacties

 1. Gustaafff

  Top.

 2. Norman Corinth

  ————————————————————————————
  Een mensenleven is immers geen stuk oud vuil dat je zo over je schouder weggooit, en dat het kabinet abusievelijk denkt dat dit wel zo is, is kwalijk.
  ————————————————————————————
  Ik hoorde het Kabinet niets verklaren dat ook maar in de richting komt van deze buitengewoon lasterlijke beschuldiging. Het betreft kennelijk een interpretatie van het Kabinetsstandpunt.

 3. toetssteen

  ‘ Het gaat hier over leven en dood.’

  O ja joh wappie? Als ik bij het volgende onderzoek te horen krijg dat het er niet best voor staat, heb ik dan een keuze? Was het maar waar wereldvreemde!

  Mijn schoonzus is na een leven lang lijden/operaties/allerlei beperkingen na operatie nummer zoveel die mislukte, uitgestapt. Ze was een baal graten, kon niet meer lopen en vul de hele riedel ellende maar in.
  Vredige dood.
  Ja natuurlijk hadden haar man, zoon en moeder heel veel verdriet, maar teven was er berusting: ze kon eindelijk rusten. Haar lijden was tot een eind gekomen.

 4. van Urk

  We leven langzaam in een doodscultuur dat aangezet wordt door meer naar de weg van Satan te gaan volgen “de vader der leugen” en “moordenaar”. De wanhoopsgevoelens die leiden tot zelfmoord worden veroorzaakt door zijn leugens, Hij stelt de mens “zelfmoord” als een mogelijke oplossing voor, maar in feite is het de weg naar de eeuwige dood! “Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden; en niemand heeft macht over de dag des doods” (Prediker 8:8). Ik geef de heer van der Staaij groot gelijk dat de overheid juist het leven van burgers moet beschermen met goede zorgvoorzieningen en begeleiding. Dat mensen uiteindelijk er toch voor euthanasie kiezen (net als zelfmoord of abortus) is in eerste instantie meer een hulpkreet en niet een verlangen om dood te zijn of om te doden. “Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die ” (Prediker 7:14). Liefde en aandacht voor lijdende mensen op wat voor manier dan ook is essentieler: “Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in vreugde ” (1 Corinthe 12:26) En dat begint in deze tijd langzaam te ontbreken.

  1. toetssteen

   @ van Urk
   Beslissen over je eigen leven als je terminaal bent vergelijken met abortus? Ow my!
   Wat meent u nu van Urk, dat het beter is dat iemand gillend en krijsend van de pijn omdat morfine ook ooit niet meer aanslaat….

   Ach laat ook maar. Ik hoop niet dat het u ooit zal overkomen dat u gilt om een shot morfine. Maar verplaats u eens in mensen die 24/7 gillende pijn ervaren.

   1. van Urk

    Beste toetsteen, Ik heb genoeg mensen en familieleden om mij heen zien sterven aan ongeneeslijke ziekten en nooit hadden die gerept om een dodelijk spuitje of pil. Is het Gods plan dat wij pleiten voor zelfdoding? Euthanasie is de menselijke manier om die autoriteit van God over te nemen. Bij de schepping geeft God aan de mens de heerschappij over de wereld maar niet over zichzelf of zijn medemensen. De mens als zodanig, en dus ook zijn leven en dood, blijven onder Gods heerschappij want het leven is een gave van God en geen geschenk. Het komt de mens dus niet toe om zelfstandig het moment van zijn dood te bepalen. Christus gaf het leven en dood een nieuwe betekenis: leven, dood en verrijzenis. ” Zolang wij leven, leven wij voor de Heer en als wij sterven, sterven wij voor de Heer ” (Rom. 14:8). Vergeet niet dat christus zelf verschrikkelijk heeft geleden aan het kruis.

    1. Sniper666

     @ van Urk

     Beste man, er is geen god, geen hel, geen hemel. Denk nou eens even na. Als er echt een god zou zijn, was deze wereld niet zo’n verrote puinhoop. Doe die oogkleppen af kerel. We zijn gewoon sterrenstof, niet meer, niet minder.

 5. ikweetwatikwil

  Straks is het, Jij nog een jaar en jij nog vier jaar. Heb daar eens een boek over gelezen. Na hun zestigste moesten ze naar een mooi ziekenhuis met alles er op en er aan. Dat duurde een dag.
  Je denkt, dat is toch niet mogelijk. Nouuuuu, laat het kabinet zijn gang maar gaan. Je bent tegenwoordig al gauw te duur.
  Verder ben ik het met van Urk eens, hoewel ik niet zo van het Bijbelse ben.

  Wat familieleden hadden een ongeneselijke ziekte. Toen het niet meer ging, zijn ze met hulp van, waardig overleden.

  1. toetssteen

   @ik weet wat ik wil
   U bent in tegenspraak met uzelf. In uw laatste alinea zegt u wat ik zeg, dus feitelijk vindt ook u dat men als het echt niet meer gaat, waardig afscheid moet kunnen nemen.

   1. ikweetwatikwil

    Toeststeen, Gisteren las ik in een krant, dat jongeren ,als ze met het leven klaar waren de kans moesten krijgen om op een nette manier weg te kunnen.
    Waar houd het op.
    Ik ben het met van Urk eens dat er aan de zorg voor je medemens veel tekortkomingen zijn. De mensen worden harder en egoïstischer. Ze hebben het allemaal druk.
    Ouderen kunnen in een tehuis veel gezelligheid krijgen. Maar nee, de regering heeft besloten dat ouderen zelfstandig moeten wonen. Dan krijg je vereenzaming.
    En zeker , terminale zieken hoeven wat mij betreft niet weken, maanden met helse pijnen leven als er geen hoop op leven meer is. Pijnstillers helpen op de duur niet meer. Ik zou dan ook om een pilletje vragen.

  2. ome Bob

   zoek de film op

   SOYLENT GREEN , en toen wisten ze al wat er nu gaat gebeuren

   ome bob

   1. ikweetwatikwil

    ome Bob . De film SOYLENT GREEN heb ik gezien. Toen dacht ik, gelukkig maar een film. Maar het komt nu wel dichter bij nu regeringen van alles over jou willen beslissen. Denk aan het voorstel van D66 betreffende doneren.

 6. Floris

  @ Van Urk.

  Een van de meest negatieve invloeden van het christendom is wel het taboe op abortus en euthanasie geweest. Het eerste heeft vele levens verwoest omdat mensen die niet van elkaar hielden met elkaar MOESTEN trouwen en het tweede heeft veel zinloos lijden veroorzaakt.

  Iemand die gelooft en zelf geen abortus of euthanasie wil plegen is prima. Dat moet diegene zelf weten, maar het is eeuwenlang aan iedereen opgedrongen geweest. Dat is het foute aan religieuze invloed op wetgeving.

  1. van Urk

   Floris@ De opdringerigheid van Satans leugens vindt u zeker beter? Het heeft niks met opdringerigheid te maken maar eerder een waarschuwing met het feit hoeveel mensen voor de verkeerde pad kiezen.

   1. van Urk

    Ik kan best begrijpen dat mensen euthanasie plegen maar of dit de juiste weg is naar de toekomst toe is ten tweede. We willen allemaal perfectie wat we nu al zien hoe men met stamcellen bezig is om te voorkomen dat wij ongezonde of gehandicapte) kinderen (syndroom van down b.v.) krijgen. Vroeger was er een arts die dit soort praktijken onderzocht in vernietigingskampen. Toen was het een misdadiger tegenwoordig zou hij een eervolle wetenschapper in dienst van de staat geweest zijn. Als we nog steeds zo moeilijk gaan doen om moordenaars met de doodstraf te gaan straffen die mensen hebben gedood die juist wilden leven waarom zou euthanasie dan wel kunnen mogen? Ik vindt het gewoon krom.

    1. Robert Leiden

     Dat is te kort door de bocht van Urk.
     Die arts in de vernietigingskampen diende een wrede moordmachine die Germanen als superras verheerlijkte waaraan alle andere rassen ondergeschikt waren.
     Dat laat zich uiteraard niet vergelijken met het debat van vandaag.
     Je wil als ouder allemaal gezonde kinderen. Als uit (vrijwillig) onderzoek blijkt dat de foetus een grote kans op Down heeft, dan heb je als ouder de vrijwillige keus om daar wel of niet iets mee te doen.
     Zo heb je als ongeneeslijk zieke ook de vrijwillige keus om daar wel of niet op een zelfgekozen moment een beslissing in te nemen.
     Of die mogelijkheden verruimd moeten worden voor de zeer ouden die klaar zijn met leven… ja, dat is een moeilijke.
     Maar omdat 1 op 1 te vergelijken met het nazi gedachtegoed, nee.

     1. van Urk

      Dat denkt u maar beste Floris.

     2. van Urk

      Beste Robert u vindt het kort door de bocht dat de basis daar vandaan gekomen is? De heer Mengele was behoorlijk ver in zijn medische experimenten omdat hij dat gewoon vrij kon doen. Ik wil u alleen het verband laten zien dat de mens eerst ergens in bepaalde zaken iets kwaads of ernstigs in ziet om het daarna heel doodnormaal te vinden en dat zijn er veel om op te noemen. Dat is nou het misleidende werk van de Duivel door het stap voor stap te doen om steeds verder van God te zijn. De mens die de vrucht genomen had heeft toch zelf in eerste instantie ervoor gekozen om te willen gaan lijden door dingen te gaan doen die tegen Gods begrippen ingaan. Toen in de jaren zeventig de abortuswet werd aangenomen is een politicus van de CDA compleet voor gek geklaard omdat hij beweerde dat dit de stap nog wel kan zijn dat daarna nog de ouderen aan de beurt komen. Nu is het 2016 en warempel hij had nog gelijk gekregen ook!

     3. Floris

      Wij denken er ieder het onze van, heer Van Urk. En dat mag. Ik ben echter wel blij dat het christendom minder invloed heeft dan vroeger (ik ben ergens in de biblebelt opgegroeid in een niet-gelovig gezin dat verder prima op kon schieten met de gelovigen om ons heen dus ik heb geen nare ervaringen, laat staan rancune).

   2. Floris

    Ik geloof niet in god of satan, Van Urk. En in feite is het verbijsterend dat mensen anno 2016 überhaupt nog in die onzin geloven. Er is geen enkele religie die NIET op een serie absurde ongerijmdheden is gebouwd.

    1. van Urk

     Beste Floris, Volgens de wet van Biogenesis, leert dat het levende alleen uit het levende voortkomt. Er is dus een Gever van leven.

     1. Floris

      Dat zou best kunnen, heer Van Urk. Alleen weten we niets van Hem (of Hen).

      Waar ik wél voor 100% op in durf te zetten is dat diegene NIET de god is die we in de bijbel (of in de koran) aantreffen. Dus van die primitieve boekjes, geschreven door onwetenden in een tijd van grote onwetendheid, laat ik me niet leiden in het leven. Ik vaar op m’n eigen kompas.

     2. van Urk

      Waar komt die niet Aardse wijsheid uit de Bijbel dan wel vandaan beste Floris? Niet van de mens want die maakt er steeds een klerezooi ervan? De woorden van christus zijn scherper dan het zwaard.

  2. Arachne

   Abortus is ingevoerd als oplossing voor een zwangerschap die niet paste. Het argument van afwijkingen kwam pas later, want dat kon men toen nog niet zien.

   Het is gek dat mensen vinden recht te hebben op seks en het recht om dat in te vullen zoals zij willen/denken te willen. Echter willen velen de verantwoordelijkheid van hun seksueel handelen niet aanvaarden. Dit is het meest het geval onder vrouwen.

   Het is feitelijk simpel: als jij meent dat je volwassen genoeg bent voor seks, dan ben je volwassen genoeg voor de gevolgen (huwelijk en kind).

   @FLoris: mensen die niet van elkaar hielden: hadden ze het niet moeten doen.
   En zeg nou niet: ja maar verleiding en zo. Actie = reactie.

   T.a.v. euthanasie: dit is eigenlijk pas een onderwerp geworden, toen we in staat waren bepaalde aandoening en ziekten te overwinnen of aanvallen (hart/beroerte) te overleven. In het verleden gingen mensen dood door natuurlijke oorzaken; nu, met de technische mogelijkheden, houden we ze in leven. Daarnaast is de ontwikkeling pijnbestrijding/medicatie ook levensverlenger.

   Het eeuwenlang opdringen: de invloed van het Christendom liet zich gelden vanaf grofweg vanaf 800 na Chr. Ik vind het persoonlijk jammer dat we niet eens echt terug kunnen kijken in de tijd hoe het dit soort zaken toen geregeld werd. Mijn vermoeden is dat velen zouden schrikken en graag terug zouden willen.

   1. Floris

    @FLoris: mensen die niet van elkaar hielden: hadden ze het niet moeten doen.
    En zeg nou niet: ja maar verleiding en zo. Actie = reactie.
    ————————————————————————
    Daar ben ik het echt niet mee eens. Een tiener die een wippie maakt en zwanger wordt (en uiteraard ook de jongen die z’n pijp uitklopte) hoeft daar niet voor ‘gestraft’ te worden met een huwelijk waar ze geen zin in hebben. Ook voor het kind lijkt het me geen pretje om op te moeten groeien als in feite ongewenst. Dat dit taboe op abortus veel leed heeft veroorzaakt (en nog veroorzaakt in bepaalde contreien) leidt geen enkele twijfel. Is dat was het christendom wil?

    1. Arachne

     Het leven dat wordt geaborteerd betaalt de verantwoordelijkheid. Die tiener (m/v) is dus niet klaar voor de verantwoordelijkheid. Je hoeft namelijk niet te wippen. Sinds seks tot een recht is geworden, draait de samenleving op voor de gevolgen. Diezelfde samenleving mag daar echter geen oordeel vellen en geen mening hebben.

     Het Christendom (het echte) wil het volgende:
     Dat seks (vleselijke omgang) plaats vind binnen een volwaardige relatie, waarin beide partners zich veilig en geborgen weten. Deze relatie (huwelijk) geeft beide partners rechten en plichten jegens elkaar en jegens eventuele kinderen. In een veilige en geborgen gezin kunnen kinderen opgroeien tot volwassenen die hun eigen plek in de samenleving kunnen innemen.
     Omdat kinderen het gevolg zijn van seks, dient seks dus plaats te vinden binnen die volwaardige relatie. Een dergelijke relatie vereist dat de partners elkaar (hebben leren) kennen, een goed span zijn (teveel verschillen zal leiden tot scheuren), elkaar complementeren en het samen willen, samen doen en elkaar ten alle tijde steunen. Is een huwelijk altijd een feestje? Nee. Het is niet moeilijk om het leuk te hebben als alles voorspoedig gaat. Maar het tegenzit en de storm om je huis (gezin) woedt, dan komt het erop aan.

     Wie stelt dat bovenstaande niet voor hem/haar is en dat niemand hem/haar iets kan opleggen, moet dan de verantwoordelijkheid tonen die bij volwassenheid hoort. Het is ongelofelijk, in een tijd van anticonceptiepil en condooms, hoe vaak ik de afgelopen 15 jaar vrouwen van uiteenlopende leeftijd heb horen zeggen dat zij per ongeluk zwanger waren. En met de meest bizarre excuses; echter lag het nooit aan henzelf.

 7. Ni28

  Men wordt steeds ouder en dat wilt deze kabinet niet. Onder de omstandigheden omtrent het afbouwen van zorg zullen veel ouderen het leven niet meer aankunnen en in vervolg alleen maar snakken naar de dood. Het is de wil van dit kabinet om daar een vervolg aan te geven. Het snakken naar de dood wordt gehonoreerd. Graag zelfs. Endlösung.

 8. Floris

  Enkele posters hier menen dat er sprake is of vanuit een politieke agenda gaat zijn van gedwongen euthanasie. Daar is toch geen enkele sprake van?

  Het gaat om vrijwillige euthanasie en ik zou niet weten wat daar op tegen is.

  1. van Urk

   Daar is zeker niet op tegen beste Floris. Maar kunt u in de toekomst kijken wat er misschien daarna kan gebeuren? Dit is stap 1 en de mens kennende zal het nooit bij die ene stap blijven. Euthanasie was in eerste instantie bedoelt voor dieren daarna voor terminale ouderen in opvolging van doodzieke jongeren en nu mogen ook mensen die het leven gewoon zat zijn euthanasie aanvragen. Met gedwongen euthanasie wordt waarschijnlijk bedoelt wat ik in mijn eerste reactie had aangehaald. Het is in eerste instantie een hulpkreet omdat deze mensen waarschijnlijk niet eens dood wilden maar dat er aan hen geen goede zorg,hulp, liefde en aandacht werd geboden en daarom zichzelf daar toe gedwongen zijn om hun leven te beeindigen.

   1. zomaar

    juist als je een mens alleen laat verpieteren is zijn/haar noodgreep een einde aan het leven te wensen, wat niet zeggen wil dat het daadwerkelijk zo bedoeld is.

    en verpieteren doen nu veel (oude) mensen , waarvan hun kinderen beide moeten werken , dus kinders hebben niet genoeg tijd om bij pa/ma een paar keer per week op bezoek te gaan of hulp te bieden, en dan komt die wens vanzelf bovendrijven .

    zeker met het beleid van de afgelopen karen , waarin de oudjes lang op zichzelf moeten blijven wonen , verstoken van de hulp die zij nodig hebben .

    veel bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen zijn gesloten, en om nu niet op te laten vallen en in de toekomst , dat bejaarde verslonzen roept men dit wetje in het leven .

    waar eindigt dit ?, als je 70 word en drie jaar AOW gekregen hebt met een (vrijwillig ) spuitje , pilletje, ect, ect .

    de oudjes blijken gezonder dan men dacht met de invoering van euthanasie voor mensen met ondragelijke pijnen , deze regeling laten de oudjes aan hen voorbij gaan , tja zij zijn wijzer gemaakt , en dus ROKEN ZIJ NIET MEER !, en leven langer .

   2. Sniper666

    @ van Urk

    Niemand kan in de toekomst kijken beste van Urk. En inderdaad kent de mensheid soms zoiets als voortschreidend inzicht. Heeft u zelf weleens ondraaglijk lijden gezien in de praktijk?

 9. Sniper666

  De zogenaamde christenen moeten hun mond eens houden met principieel doen over leven en dood. Er zijn door hen in de naam van Christus miljoenen het vuur in gestuurd, kop houden christenen!

  1. Arachne

   De laatste zin is met zoveel zekerheid geschreven dat u vast wel een top 10 lijstje heeft van deze feiten. Zou u dat in reactie kunnen geven?

   1. Sniper666

    @ Arachne

    O ja hoor de voorbeelden zijn schier eindeloos. Is u een verbolgen christen? Lees eerst maar eens wat over de kruistochten. Dat zijn er al zoveel geweest dat de lijst al vol is.

    1. van Urk

     Tijdens de meest door niet gelovigen aangehaalde middeleeuwse kruistochten waren de schatting ongeveer 300 duizend slachtoffers. Dus waar zijn die overige miljoenen slachtoffers gebleven? Ik denk dat onder de naam van het atheisme veel meer slachtoffers gevallen zijn denkt u ook niet? 58 miljoen door Mao, 30 miljoen door Stalin, 1,4 miljoen door Pol Pot en ook de 70 miljoen tijdens de tweede wereldoorlog had niets met het christendom te maken. Van de 1.763 door geschiedkundigen behandelde oorlogen waren er maar liefst 123 van religieuze aard. Dus kijk eerst maar eens naar uw mede ongelovigen voordat u christenen aanvalt vanwege hun menselijke fouten.

     1. Arachne

      Menig conflict dat plaats vond op de breuklijn van 2 religies (culturen) wordt geclassificeerd als een godsdienstoorlog; bv. de kwestie Noord-Ierland en (echt waar) de Balkan oorlog. Wie een beetje doorgraaft en leest, vindt in veel gevallen de echte oorzaak van deze conflicten en oorlogen.

      Christenen dienen vredestichters te zijn (dat is niet wat men heden ten dage als zodanig probeert ons aan te smeren); zich als lammeren naar de slachtbank te laten leiden is niet de opdracht. Er is de opdracht om de zwakkeren te beschermen.

      Aanvulling: Stalin liet ten minste 5 miljoen mensen creperen in een man-made hongersnood in de Oekraïne. Een onderdeel van zijn beleid; om macht. Zie holodomor.

     2. van Urk

      Als christenen Nederland niet zouden verdedigen tegen een oorlog krijgen ze daar ook weer de wind mee van. Het Duitse “christelijk” socialistisch en fascistisch volk deden ook gewoon hun plicht helaas kwam die opdracht van een duivelse man. En wat betreft de kruistochten: Hoeveel kruisridders en soldaten waren er echt christelijk? Velen waren avonturiers, huurlingen of plunderaars die dachten dat er wat te halen viel.

  2. van Urk

   Geef eens een heel sterk voorbeeld van miljoenen doden die door christenen gepleegd zijn beste Snipertje. Meestal werden christenen nog daarbij geholpen ook door niet gelovigen als het waar is met wat u zegt.

   1. Sniper666

    @ van Urk

    Denk eens aan al die proxy wars die de USA op zijn naam heeft staan. En Oooo wat zijn ze toch goede christenen aan de overkant.

    1. van Urk

     En Oooo wat hebben de ongelovige Amerikanen daar net zo goed aan mee geholpen. Of is het juist andersom? Maar goed.. Dan nog heeft het niks met het christendom te maken. U weet toch hoeveel schijnheilige en schijngelovige mensen er zijn op de wereld. Als het echte christenen waren dan kregen zij die opdracht van God persoonlijk en niet van een hooggeplaatste menselijke trekpop.

     1. Sniper666

      @ van Urk

      Die Amies staan zich er altijd op voor goede christenen te zijn.

 10. Ni28

  Het gaat hier niet om euthanasie als gevolg van een vreselijke, ongeneeslijke ziekte maar om mensen die in principe te eenzaam zijn om te willen leven. En dan zijn er twee oplossingen, of je biedt hulp aan zo iemand of niet. In de tweede geval zal iemand niet meer willen leven. Uitgerekend deze kabinet die zo veel ellende onder de oudere heeft veroorzaakt komt met deze wet. Dat is geloofwaardig alleen uit economische redenen en dat maakt het anders. Het is de volgende onderdeel van een totale plan, daar lijkt het nog het meest op.

  1. Arachne

   @NI28: een glasheldere analyse van de kwestie. Je kunt een behoefte ook creëren; met als illusie dat het een recht en zelfgekozen is.

  2. Floris

   @ Ni28: Ik heb geen goed woord over voor de gevestigde orde van deze tijd, maar dit schrijf ik ze niet toe. Dat gaat me echt te ver.

   1. zomaar

    en toch is het zo!!, wat Ni28 geschreven heeft , een kraakheldere analyse .

    bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen sluiten !, door dit kabinet .

    minder vergoeding voor thuishulp , (moet geregeld worden door de gemeente , die nog maar halve vergoeding geeft) , door dit kabinet !.

    nu in opspraak komt dat ouderen en hulpbehoevende alleen wegkwijnen , komt dit kabinet ondersteund door de kamer , met het plan dat de vereenzaamde (zich dood wensende ouderen/ zieken ) , na inpraten vrijwillig van het leven afscheid nemen kan !, (wordt immers voorgesteld) .

    hier gaat de politiek voorbij dat deze ouderen/zieken , met meer aandacht of verzorging het leven weer toe zou lachen !.

 11. J.C.

  CDA, CU en SGP hebben Rutte II keer op keer in het zadel gehouden. Ze wisten dus wat ze konden verwachten van dit kabinet.

  Het CDA , CU en SGP hebben met hun steun aan Rutte II verkeerde keuzes gemaakt. Dus nu niet met een motie van afkeuring verontwaardigd gaan zitten doen, want het leven is, vooral voor christenen, nou eenmaal geen autobus, waar je in en uit kunt stappen wanneer je maar wilt, zonder jezelf rekenschap te geven van de wil van God (van Israël). Voorbeeld: Rutte II kiest per definitie voor de koers van de EU (ook als dit niet in het belang is van Nederland), en de EU = Zeus. En zoals onze mannenbroeders zouden moeten weten zegt de Bijbel: je kunt geen twee heren dienen.

  Zowel PvdA als VVD (als de derde feitelijke regeringspartij D66 in de achterhoede), zijn seculier en denken dus los van God. Bij het verlenen van steun aan deze partijen zou je op z’n minst de vraag moeten stellen: past dit beleid in het plan van God? Dat hebben CDA, CU en SGP naar mijn mening te weinig gedaan.

  Ter bemoediging: berouw komt na de zonde.

  1. J.C.

   Een ander voorbeeld: “Gij zult de dag de Heeren eerbiedigen”. Dan kun je wel heel veel onecht toneel maken, om te laten zien dat je het niet eens bent met het standpunt van de seculiere politieke partijen, dat de zondagsluiting van de winkels er aan moet geloven.
   Maar als je dan vervolgens toch Rutte II keer op keer in het zadel houdt, ben je ongeloofwaardig geworden. Rutte II en haar appendix D66 besluiten iets te doen, waarvan God gezegd heeft dat hij dat niet wil. Als je dan toch op een ander moment kiest voor Rutte II en haar appendix, dan kies je niet steeds voor God (van Israël)! Zoals gezegd: het geloof is geen autobus waar je naar believen in en uit kunt stappen…….

   1. Norman Corinth

    @JC,

    Uw dogmatische benadering van het Christendom, dat u beschrijft als een autobus waar je niet in en uit kunt stappen, lijkt op die van orthodoxe moslims die hun specifieke interpretatie van de Koran dwingend aan anderen willen opleggen. Die houding veroorzaakte en veroorzaakt veel ellende.
    Het geloof is de levende Christus is namelijk wel een verhouding waarin je strikt individueel keuzes kunt maken. Het zijn de kerken die op grond van twijfelachtige dogma’s de vrijheid van geloven met machtsvertoon wensen in te perken.

 12. Seneca

  Geachte heer van Urk,
  Ik ben het met u eens hoewel dat voor het geteisem dat zegt ‘ons te vertegenwoordigen’ van nul en gener waarde is. Ik ben niet religieus maar als ik deze berichten tot mij neem, dan kan ik niets anders constateren dat de herders ‘wolven in schaapskleren’ zijn. Ik geloof zelfs dat dit ergens in de Bijbel geschreven staat.

 13. Bes Tolen

  Ik moet helaas stellen, dat ook in medische kringen er naar mijn ervaring bedenkelijke opvattingen heersen over heel oude mensen en wat je er mee aan moet als ze wat mankeren. Wat en dat is dan niet echt veel. Het blijft niet bij opvattingen: gedragingen, die niet tolerabel zijn en onnodig de dood tot gevolg hebben. Mijn conclusie is, dat sommigen er gemakkelijk over denken als iemand al heel oud is. Fout. Voor honderd procent. Controle ontbreekt. Fout. Nee, het onderwerp euthanasie is allesbehalve eenvoudig.
  D66 is vanaf het begin kil Amerikaans berekenend. [politiek ook heel Amerikaans gezind]. Een partij van mensen, die zichzelf indekken opdat ze nergens op zijn aan te spreken. Nogal glad. D66 is altijd opdringerig geweest en met veel eigen dunk vervelend gelijk willen hebbend. En de partij, die het meest de vrijheid van meningsuiting in Nederland heeft aangetast. Zo’n partij moet je in ethische vraagstukken geen ruimte geven.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.