Interview Kees van der Staaij: “Voor mij is Trump niet een held òf een schurk”

Prominent in deze verkiezingscampagne zijn enkele nieuwe rechtse partijen die voor het eerst meedoen en zetels proberen te halen. We horen veel van ze, en daarmee zouden we bijna vergeten dat er in het Nederlandse parlement al één kleine rechtse partij zit die al 80 jaar een consequente politiek voert: de SGP. De Dagelijkse Standaard ging daarom met lijsttrekker Kees van der Staaij (48) om de tafel zitten, en vroeg hem wat hij nu echt vond van enkele prangende thema’s – bij de SGP, maar ook in de wijdere wereld.

“Ik zie er niet naar uit om iedere week weer een debat over de plannen van Trump te voeren”

Ik wil het eerst hebben over Donald Trump. Ziet de SGP in de man een vooruitgang of een achteruitgang ten opzichte van Barack Obama? Aan de ene kant stopt Trump met het steunen van abortusfondsen in de rest van de wereld en benoemt hij conservatieve opperrechters, maar aan de andere kant is hij drie keer getrouwd geweest en vloekt hij de hele boel bij elkaar op social media.

“Voor mij is Trump niet een held of een schurk. Er lijken tegenwoordig maar twee smaken zijn te zijn waar we uit mogen kiezen, en ik heb daar eigenlijk niks mee. Hij is gewoon dé Amerikaanse president: daar hebben we het mee te doen.

Hij heeft z’n punten waar wij het niet mee eens zijn, en z’n punten waar wij wel positief over zijn.Een punt waarvan ik denk dat hij dat terecht maakt, is het aansporen van de Europese lidstaten om eindelijk hun defensie eens op orde te brengen. Amerika neemt natuurlijk wel een heel groot deel van het wapenbudget voor diens rekening, en wij hebben het eigenlijk steeds meer laten afweten. Dat is een voorbeeld van een punt waarbij ik me kan voorstellen dat je zegt: ‘hé Europa, zorg daar ook iets beter voor.’”

Wij moeten als Nederlanders dus niet gaan reageren op al die balletjes die Trump opgooit op Twitter?

“Ik zie er niet naar uit om iedere week in de Tweede Kamer weer een debat te voeren over de plannen van Trump op allerlei gebieden. Wij zijn hier primair om de Nederlandse regering te controleren, maar het lijkt nu wel alsof Nederland en andere Europese landen van elk plan van Trump iets moeten vinden. En het liefst er ook nog het Malieveld bij moeten pakken. Ik vind dat echt overtrokken.”

Wat vindt u van het immigratieplan van Trump?

“Dat schept een hoop verwarring. Ja, dat was ook te grof geschut en bovendien een paardenmiddel. Maar goed, ook Amerika is een land waar de grondwet een belangrijke plaats inneemt. Het is niet alleen het land van Trump, maar ook het land van de machtenscheiding  en de constitutie.

Ik zou dus zeggen: niet meteen in de hoogste versnelling reageren op alles wat Trump precies doet.”

“Het kabinet heeft de wijsheid van de grijsheid zomaar aan de kant gezet, en in plaats daarvan heeft men voor plannen als Voltooid Leven gekozen”

Is Nederland er mooier of minder mooi op geworden in de afgelopen kabinetsperiode?

“Het is voor mij hetzelfde land gebleven. Het land is immers meer dan alleen het effect van het kabinetsbeleid. En ik vind dat in dat kabinetsbeleid verstandige stappen gezet zijn – bijvoorbeeld het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën – en er zijn ook dingen gebeurd waar wij niet blij mee zijn. Zoals zo’n discussie omtrent Voltooid Leven. Dat zijn het soort plannen waar we faliekant tegen zijn.”

Wat is er echt grondig misgegaan onder het kabinet-Rutte II? Kunt u één ding noemen dat er uitspringt?

“Misschien dat laatste punt – Voltooid Leven. Een adviescommissie zei: ‘Pas wel even op die stap te zetten. Doe dit niet, want het raakt ook de veiligheid van kwetsbare mensen. Investeer dus eerst eens wat meer in de herwaardering van ouderdom. Benut de wijsheid van de grijsheid meer.’

Die boodschap is eigenlijk zomaar aan de kant gezet, en in plaats daarvan heeft men voor dit soort plannen gekozen. Dat vond ik dus de grootste miskleun van de afgelopen periode.

Ik hoop wel dat er meer partijen komen die stevig aan de bel willen trekken als het op deze manier blijft doorgaan.”

De ethische kwesties lijken bezig met een comeback in de nationale discussie, en dan met name de mogelijke oprekking van euthanasiemogelijkheden. Wat vindt u van de huidige tendens, en wat gaat u daar tegen doen?

“Waar ik mij zorgen over maak, is dat het kwetsbare leven niet meer die vanzelfsprekende bescherming krijgt van de kant van de overheid. We kunnen te maken krijgen met mensen die zichzelf afvragen ‘ben ik nog wel van waarde in deze samenleving?’, of ‘ben ik niet een last voor m’n kinderen?’, of  ‘ben ik een kostenpost?’ Mijns inziens moet het antwoord zijn: nee, natuurlijk niet! U bent ook degene die Nederland groot heeft gemaakt. Wij willen er ook voor u zijn.

Wat ik er aan ga doen is niet alleen politiek protest daartegen aantekenen, maar ook proberen bij te dragen in zaaltjes en debatten. Om te vragen: hoe gaan we eigenlijk met oudere mensen om? Hebben we ze soms niet te makkelijk allemaal uitgerangeerd, en het gevoel gegeven dat oudere mensen geen waarde meer hebben voor de samenleving? Moeten we niet veel vaker hun inzichten en kennis benutten?”

“De inzet voor Europese integratie is in de genen van grote politieke partijen als het CDA en de VVD gaan zitten”

De SGP is de afgelopen kabinetsperiode vaak kritisch geweest op Europa. Hoe zou u graag zien dat een volgend kabinet zich verhoudt tot Brussel?

“Ik zou een veel sterkere inzet willen voor een drastische hervorming van de Europese Unie. Veel meer als een samenwerkingsverband van gelijkwaardige lidstaten dan als superoverheid die zich met alles bemoeit waar wij in ons land mee te maken hebben. Wat ik nu merk dat in Brussel nog altijd de vlucht naar voren wordt gekozen, en dat onze boodschap nog steeds maar moeizaam doorkomt. Er moet namelijk echt iets veranderen – dat is ook de wens van heel veel burgers.

In het Europese Parlement hadden ze onlangs plannen in voorbereiding om te zorgen dat bij verdragswijzigingen niet alle landen nog per sé mee hoeven in te stemmen met een verandering, maar dat slechts een groot aantal lidstaten al voldoende is om een verdragswijziging tot stand te brengen. En dus nóg meer soevereiniteit in te leveren.

Het valt mij tegen dat die inzet voor Europese integratie – steeds verder, steeds verder – in de genen van de grote politieke partijen is gaan zitten. Ik merkte dat toen ik zelf een vrij bescheiden wetsvoorstel verdedigde in de Tweede en Eerste Kamer over het zorgen voor een hogere drempel voor het afstaan van soevereiniteit aan Brussel. Ik wil dat daar een tweederde meerderheid voor nodig is. Uiteindelijk stuitte dat in de Eerste Kamer op verzet van de VVD en het CDA, omdat ze bang zijn dat ‘Europa op slot gaat’. Dat zeiden ze gewoon letterlijk zo: ‘Straks wordt het lastig om nog nieuwe bevoegdheden naar Europa over te dragen.’ Terwijl ik denk: het is toch duidelijk dat dat de weg is die we niet op moeten?

Ik ben er wel van geschrokken – van die onthechtheid van de nationale soevereiniteit bij de grote politieke partijen.”

Hoe gaat de SGP de campagne in? Wat zijn uw campagneplannen, met welke boodschap gaat u naar de mensen toe?

“Wij komen met veel initiatieven om aan te geven wat wij belangrijk vinden en wat onze plannen zijn. We hebben afgelopen week het islammanifest gehad. Om het punt te maken van het tegengaan van de radicale islam, en het meer opkomen voor onze eigen, door het christendom gestempelde geschiedenis en cultuur. Dat is één voorbeeld van afgelopen week. We zullen ook met andere plannen komen om de aandacht te vragen. Rond een thema als defensie, bijvoorbeeld, om andere partijen aan te sporen ook boter bij de vis te leveren.

We komen ook met wetsvoorstellen om te laten zien dat we niet alleen maar wat roepen. Bijvoorbeeld dat punt van die vervroegde invrijheidsstelling – nu heb je de zaak van Volkert van der G. Dat is voor ons een voorbeeld dat het zo niet moet en dat we afmoeten van die automatische strafkorting.”

De SGP heeft een grote metamorfose doorgemaakt sinds u het stokje overnam van uw voorganger Bas van der Vlies. U bent regelmatig op televisie, u en uw fractiegenoten maken flink gebruik van social media. U heeft de SGP als het ware gemoderniseerd. Ziet u dat ook zo?

“Ik zie het niet zozeer als mijn persoonlijke resultaat, die aanpassing aan deze tijd. Het heeft ook te maken met veranderde politieke omstandigheden. Wij zijn ook – meer dan vroeger – relevant geworden voor meerderheden. Dat zag je met de “achterbank” van Rutte I en de begrotingsakkoorden onder Rutte II.

Dat betekent dus ook dat de media ons eerder zien staan. Die denken nu niet meer: ‘die partij kan geen echte vinger in de pap hebben, want twee of drie grote partijen die regelen toch met elkaar de koers van het land.’ Die tijd is voorbij.

En ik ben natuurlijk ook van een jongere generatie. Dat je op Instagram foto’s maakt of op Facebook actief bent – dat is iets wat weer bij mijn generatie past dan bij de vorige generatie.”

Heeft u een televisie thuis?

“Als het nodig is kijk ik thuis naar televisie via internet. Ik vind dit een beetje een oude discussie, over televisie enzo. Die is helemaal ingehaald door de hele smartphone-ontwikkeling. Daar gaat alles in om. Wij volgen alles wat we willen volgen, maar de vraag is nu meer: hoe zorg je dat je ook nog eens wat tijd overhoudt, en niet alleen vastgekleefd zit aan alles wat zich via de smartphone aanbiedt?”

“De PVV wil makkelijk scoren met niet-uitgewerkte plannen die ook niet fatsoenlijk financieel onderbouwd zijn”

Geert Wilders staat bovenaan de peilingen. Baart u dat zorgen?

“Het baart mij altijd zorgen als de SGP niet bovenaan de peilingen staat. Zoals de PVV een partij is waarmee ik het op een flink aantal punten mee oneens ben, zo geldt dat eigenlijk ook voor heel veel andere partijen. Dus ik vind het niet terecht om één partij melaats te verklaren, en bij andere partijen te zeggen: ‘nou, dan is het allemaal goed. Je hebt de PVV en je hebt de rest!’

Maar uiteraard heb ik ook zo mijn kritiekpunten van de PVV. Ik vind het niet sterk dat ze niet met uitgewerkte plannen komen die fatsoenlijk financieel onderbouwd zijn. Dat is makkelijk scoren.”

De SGP staat voor de vrijheid van godsdienst, maar ook voor een harde aanpak van de radicale islam. Met wat voor gevoel luistert u naar Wilders als hij zegt dat moskeeën dicht moeten en de Koran verboden?

“Dan luister ik met het gevoel van: ik ben het er mee eens dat we het gevaar van de radicale islam niet moeten onderschatten, maar ook dat we onze maatregelen altijd binnen het kader van de rechtsstaat moeten vormgeven.”

En de PVV treedt buiten de rechtsstaat?

“Zij hebben inderdaad plannen die daar niet binnen passen.”

“Ik ben niet gerust op de dubbele agenda van DENK”

Er doen dit jaar met de verkiezingen verschillende kleine rechtse partijen mee. Zoals FvD, VNL, en GeenPeil. U bent al jarenlang een succesvolle kleine rechtse partij. Welk advies kan u Thierry Baudet, Jan Roos en Jan Dijkgraaf meegeven?

“Mijn beste advies is: stop ermee! Zodat we niet een verdere versplintering krijgen en die stemmen weggegooid worden. Voor partijen die geen zetel halen kunnen hun stemmen net die cruciale D66-zetel opleveren, waardoor je het tegendeel krijgt van wat je nu eigenlijk beoogt.”

In sommige peilingen lijkt DENK te kunnen rekenen op één of meerdere Kamerzetels. We hebben eerder deze week gezien hoe hun kandidaat Farid Azarkan kwam spreken voor een zaaltje waar vrouwen niet naar binnen mochten. De SGP heeft onlangs juist het vrouwenstandpunt versoepeld. Bent u bang dat u straks niet meer de meest conservatieve partij van Nederland bent in de Tweede Kamer?

“Nou, ik vind DENK bij uitstek eigenlijk een hele progressieve partij. Op heel veel punten – juist als het gaat om de aanpak van racisme en discriminatie en dergelijken, maar ook sociaal-economische stellingen – verbinden ze zich heel erg met de PvdA en GroenLinks.

Waar ze verder écht voor staan, zal uit de praktijk moeten blijken.”

U bent er niet gerust op dat wat ze zeggen ook is wat ze vinden?

“Waar ik niet gerust op ben is de dubbele agenda van DENK. Aan de ene kant wordt er prachtige taal over de waarde van de Grondwet beleden.

Maar aan de andere kant staat Kuzu met een stalen gezicht in de rij om de Israëlische premier een hand te geven – en dan op het laatste moment toch niet, om daarmee een medianummertje te kunnen maken. Dat vind ik echt niet kunnen. Een schandalige opstelling.”

U bent een partij op religieuze leest geschoeid. DENK lijkt dat ook te zijn, maar dan met betrekking tot de islam. Vindt u het een goede zaak dat er een nieuwe religieuze partij in de Kamer lijkt te gaan komen?

“Voor mij is het onduidelijk waar DENK precies op gestoeld is. Als christen ben ik voorstander van een politiek die zich laat leiden door christelijke waarden. Dat betekent niet dat ik met elke partij blij ben, als die zich maar religieus zou noemen. Althans, je kan ook onder de noemer van religiositeit een partij als de Moslimbroederschap vatten. Die hebben we gezien in Egypte en Turkije, en daar vormen ze een bedreiging voor onze vrijheid.

Wat ik ook heel precair vind is de positieve houding ten opzichte van Israël, als democratische staat in het Midden-Oosten. Dat is kantjeboord, de support voor Israël in het Nederlandse parlement. Dat evenwicht kan zomaar verstoord raken op het moment dat bij de verkiezingsuitslag het dubbeltje de verkeerde kant opvalt.”

“Wij gaan voor een vierde zetel”

Hoeveel zetels denkt u dat u gaat halen? Sommige peilingen geven aan dat u wellicht een vierde fractiegenoot mag gaan verwelkomen.

“Dat is ook wat ik terugzie in peilingen, waar ons stemmen- en zetelwinst beloofd wordt. Dat zou geweldig zijn.

We zijn dankbaar als we de derde zetel stevig mogen vasthouden, maar het is helemaal fantastisch – en daar gaan we wel voor – om er nog een vierde zetel bij te halen.”

Is er nog iets anders dat u Nederland wil melden in deze verkiezingscampagne?

“Ik hoop dat mensen niet alleen gaan kijken wie er nu mooi praat of wie de held is die het allemaal eens gaat fixen. Zo werkt het namelijk niet. Maar dat ze zich ook gewoon afvragen bij politici ‘waar sta je nu echt voor?’ en: ‘wat heb je in de afgelopen periode laten zien?’

Het is goed om ook even te kijken bij onderwerpen waar mensen nu iets over roepen en te vragen ‘vond je dat een paar jaar geleden ook?’ Want dan heb je ook een grotere kans dat daar ook een stevige bodem onder zit.”


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

34 reacties

 1. Gustaafff

  Volledig mee eens.

  1. Mr. Charles

   Waarmee bent U het nou eigenlijk volledig eens? Dat de Heere de SGP gebeden moet verhoren en voor vier zetels zal zorgen?

   1. Gustaafff

    @Charles, met de antwoorden die dhr. Van der Staaij geeft. De Heere zou graag vier zetels zien, maar dat ligt aan de kiezers. Van der Staaij geeft het zelf al aan: stem niet op helden als Wilders of Roos die alles wel even gaan fiksen. Stem op de meest betrouwbare en integere partij in het parlement

    1. Mr. Charles

     @Herr Gustav Uw godsbeeld vind ik fascinerend, en zelfs Prof. dr. em. Harry Kuitert, de beroemde VU-theoloog, die er ver na zijn tachtigste achter kwam dat God niet bestond, zou aan deze zin een jarenlange kluif hebben gehad: “De Heere zou graag vier zetels zien, maar dat ligt aan de kiezers.” Ik ben er helemaal confuus van. De SGP is echt Uw partij, met alle respect.

     1. Gustaafff

      @Mr. Charles, vijf, zes, vijfenzeventig, tachtig, honderdnegenenveertig. Het liefst zou de Heere, afgaand op de Bijbel, het parlement vol zien zitten met SGP-ers. Mensen hebben ook eigen verantwoording. Het is dus aan de mensheid om de Kamer vol te zetten met SGP-ers. Zo moeilijk is deze stelling niet.

     2. cmsuijkerbuijk

      @Gustaafff
      Fout! Onze Lieve Heer zou liever hebben, dat de tweede kamer vol met Katholieken van de aloude KVP zou zitten. Dat is immers het enige echte ware Christelijke geloofff! ;-[)

     3. Gustaafff

      ;-).

     4. jennifer

      Nou guustaaf hoe wil jij nou zeker weten wat onze lieve heer zou willen, als hij al bestaat, staat en kerk dienen gescheiden te blijven dus is het bij deze onbelangrijk wat jou lieve heer zou willen toch.

     5. jennifer

      Geloof die komedie van hem toch niet, morgen pleit hij weer voor de koran. Dus net zo onbetrouwbaar als de SGP is dan toch.

     6. Gustaafff

      @jennifer, de SGP (zie interview) is ook tegen het overtreden van de rechtsstaat, met betrekking tot de godsdienst/ideologie-vervolging. Kerk en staat zijn ook gescheiden, maar soms moet de wil van een bepaalde geloofsgroep, ook worden vertegenwoordigd in de politiek.

     7. Arachne

      Dat is een opvallend iets: dominees en theologen die na hun pensionering en niet meer gebonden aan kerkenraad, plotseling ervaren dat God niet bestaat. Vreemd genoeg voelen ze allemaal de noodzaak om dan weer de preekstoel op te gaan.

    2. jennifer

     Ja guustaaf je zegt het zelf al stem op de meest betrouwbare en integere partij , nou daar valt de SGP dus zeker niet onder , dus fijn dat hij het zelf aangeeft dan toch.

     1. Gustaafff

      @jennifer, bij de SGP tref je geen veroordeelden, zeteldieven, leugenaars, oorlogsvoerders, dictatoriale fractievoorzitters of schreeuwers aan. Met de 80 jaar historie – nooit betrapt op een leugen of welke misdadige actie dan ook – is het de meest fatsoenlijke partij van Nederland.

  2. Floris

   Nee, dat ben je niet. Van der Staaij zegt nuchtere dingen over Trump, terwijl jij volop meedoet met de linkse hysterie en leugencarousel omtrent die man.

   Je bent in feite een meeloper in de domme linkse kudde, met een partijkaart van de SGP op zak.

   Het is op de keper beschouwd pure komedie wat jij brengt. Waarvoor hartelijk dank.

   Waar in de bijbelbelt woon je?

   1. Gustaafff

    “…terwijl jij volop meedoet met de linkse hysterie en leugencarousel omtrent die man.”

    Ik beoordeel een president om zijn daden. De moslimban (“paardenmiddel”), hoe hij tekeer gaat op Twitter (“scheiding van machten”) is onacceptabel. Zijn smeer tijdens de campagne. Kees van der Staaij zei elders: “ik heb niet gebeden voor de overwinning van Trump”.

    Ik ook niet.

    1. Vabis

     “ik heb niet gebeden voor de overwinning van Trump”.

     Alsof die flauwekul zou helpen!

     1. Gustaafff

      De context. Het duidt er weer op dat in de gelederen van de SGP niet iedereen blij is met de overwinning van Trump.

    2. Floris

     Zolang Trump in beeld is heb je al op die man zitten foeteren, minstens een jaar dus. Het is niet voor niets dat jij hier bij de Vijfde Colonne wordt ingedeeld.

     Maakt mij verder niet uit hoor. Maar dat jij hier door velen niet serieus wordt genomen ligt toch echt aan jezelf.

     1. Gustaafff

      Sinds Trump op campagne zijn vuil heeft gespuid, anderen heeft besmeurd en als een beest tekeer ging, heb ik mijn kritiek geleverd. Continu heb ik aangedrongen op een andere Republikein. En ik ken veel SGP-ers die eveneens hebben aangedrongen op het vertrek van Trump.

    3. jennifer

     Guustaaf het was geen moslim ban het was een veiligheid regel die Obama ook een tijd toegepast heeft, maar er verder niets mee gedaan heeft. Trump wil hiermee een overzicht krijgen ter controle wat er binnen komt en waarom dit weet ik van mijn nichtje in Florida die zei dat de media er weer gelijk een verhaal van gemaakt heeft om de zaak op te hitsen door te zeggen dat het racisme en discriminatie is. Ze moeten hem wel slecht blijven maken anders hebben ze niets te melden, het lijkt er meer op dat de ophitsende media in Amerika wil dat moslims aanslagen plegen in Amerika zodat ze wat nieuws te brengen hebben.

     1. Gustaafff

      Het was een moslimban, @jennifer.

    4. jennifer

     Guustaaf ken je het liedje van mallebabbe dat zijn nou dit soort lieden van de SGP die je ermee mag vergelijken die zondags in dat lied in de kerk zitten, de rest mag je zelf invullen dan.

     1. Luctor et emergo

      Niet herkenbaar! Een dubbele moraal vind je eerder bij Moslims dan bij Christenen.

     2. Arachne

      Ik ken het liedje Malle Babbe. Zij koos voor het leven wat beschreven wordt in de tekst. Ze hoefde niet. Er is altijd een andere weg.

      Dat SGP ers de mannen zijn die in het liedje worden beschreven is nog al een aanname en generaliserend. SGP ers zijn feilbaar, net als alle andere mensen.

      De dubbele moraal is meer en meer te vinden bij hen die zelf al enige decennia met de hele hand wijzen.

   2. Mr. Charles

    @Floris Ik vind het toch wel een hoogstandje van scholastiek wat Herr Gustav hier opvoert. Wel een gepaste bijdrage aan het Martin Luther Jubeljaar (5 eeuwen na diens stellingen in Wittenberg). Jammer dat Luther totaal geen gevoel voor humor, laat staan komedie had. Nouja, de ellende daarvan beleven we dagelijks aan de politiek van de rode domineesdochter uit het Oosten, die voor de afgrond staat en toch een stap voorwaarts wil zetten.

    1. Gustaafff

     Ik ben geen Lutheraan, dus een bijdrage aan het Maarten Luther jubeljaar lijkt me tamelijk ongepast, mr. Charles, of herr charles.

     1. Mr. Charles

      @Gustav Nee, U bent een Calvinist, dat begrijp ik ook wel. Maar die heks uit het Oosten is ongetwijfeld Luthers, anders was haar vader niet vrijwillig naar Rostock verhuisd in het noorden. Typisch Duitse Lutherse gebieden.

     2. Gustaafff

      Ah, zo.

 2. Mr. Charles

  Ik sta er altijd weer een beetje versteld van, want ik heb God al heel lang geleden vaarwel toegeroepen. Maar als je dan zo’n man als Vd Staaij min of meer onder vier ogen spreekt, dan zegt hij honderd keer verstandiger dingen dan volstrekt loze zwetsers en illusionisten als Pechtold of dat Groene Klaverblad. Terwijl de SGP toch juist in en van illusies leeft. Maar drie zetels vind ik wel genoeg. Het moet ook weer niet al te christelijk worden.

 3. Wim

  Aardige man ,maar wat moet je er mee.

  1. van Urk

   Hij gebruikt tenminste zijn volwassen verstand. Andere politici gedragen zich net als kleuters die met modder lopen te gooien om op die manier het land en volk te leiden. Maar ja, wie met GTST is opgevoed weet ook niet anders om iedere keer weer in dat soort politici te gaan kiezen.

 4. ikweetwatikwil

  Wat moet je er mee Wim? Gewoon laten zitten waar hij zit. Hij lijkt me verstandig. Van mij mag hij 4 zetels halen. De zetels zijn beter besteed aan hem dan aan denk.

 5. Nasrani

  Erstandige man en natuurlijk helemaal mee eens. Zeker Jan Roos valt in de categorie politieke onbenul, dus laten daar verder geen worden aan vuil. Aken.

  1. Nasrani

   Verstandige man en vuil maken

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.