Koning Willem-Alexander herenigd met bevelhebbersstaf van Willem van Oranje

Alleen daarom was het ’t ongetwijfeld waard voor de koning om af te reizen naar het Vaticaan.

Het is vandaag een bijzonder mooie dag voor onze koning en koningin. Het echtpaar ging namelijk op staatsbezoek/audiëntie bij de paus. Hoewel de drie maar een kwartier met elkaar zouden praten liep de bijeenkomst nogal uit. Blijkbaar hadden ze dus een heleboel zaken te bespreken.

Dat is niet zo gek: Maxima en paus Franciscus komen allebei uit Argentinië. Daarnaast is Maxima natuurlijk katholiek. Voor haar was dit dus niet alleen een staatsbezoek en een bezoek aan een mede-Argentijn, maar ook nog eens een bezoek aan de opperste leider van haar geloof. Dat moet flink indruk op haar hebben gemaakt, zeker omdat het algemeen bekend is dat ze haar religie serieus neemt.

Maar er was nog meer om dit treffen historisch te noemen: Willem-Alexander kreeg van de paus namelijk de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje. Die staf lag al jaren en jaren en nog eens jaren stof te vergaren in de kerkelijke archieven. Maar nu is ‘ie dus thuis: bij koning Willem-Alexander. En ja, daar moeten zelfs republikeinen als ik respect en waardering voor hebben, zeker in deze tijden waarin het volkomen normaal is om de vaderlandse geschiedenis te negeren en zelfs te verketteren.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

15 reacties

 1. Seneca

  prachtig hoor. jammer echter dat Willem van Oranje nooit opperbevelhebber van een Nederlands leger is geweest. In 1567, na de slag bij Oosterweel waarbij de Geuzen werden verslagen en zij die gevangen genomen werden, werden als ketters, dus aan het rad of galg/brandstapel, bestraft. Willem verbood zelfs – hij was toen burggraaf van Antwerpen en in dienst van zijne aller katholiekste majesteit Filips II – de burgers van Antwerpen om de Geuzen te hulp te schieten of bij te staan. De vader des vaderlands ging zich pas met Nederland daadwerkelijk bemoeien, toen in 1568, zijn bezittingen verbeurd werden verklaard. Men vertrouwde hem niet daar hij zowel het lutherse geloof (via zijn moeder) beleed als dat van de katholieke kerk (al naar gelang het hem uitkwam). Om zijn bezittingen in NL, die hij door het overlijden van René van Chalon had geërfd, moest hij op last van keizer Karel V het katholieke geloof aannemen. Dus vergeet al die mooie praatjes van opoffering en bevelhebber, het ging evenals nu, maar om één ding. Geld en macht.

  1. Ni28

   Interessant, Seneca. Ja het gaat altijd alleen maar om geld en macht.

 2. Ni28

  De bevelhebbersstaf zal in het magazijn verdwijnen samen met onze cultuur. Blijft alleen geschiedenis.

 3. Sniper666

  Wat moet WA met de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje? Er is geen enkele bloedband tussen deze personen. De huidige oranje’s zijn NEP.

  Leest u even mee?

  –> http://jacobusderoma.blogspot.nl/

  1. van Urk

   Tegen wie gaat WA dan bevel voeren?

 4. Bes Tolen

  Die Spanjaarden bezitten nog veel meer dat ze op Nederlanders hebben buit gemaakt. Wel ook van meer artistiek en historisch belang. Waar in Nederland door die oorlogen met Rome allerlei is kwijt geraakt, zou het goed zijn daar op het minst volledig kennis van te mogen vernemen.

  1. Sniper666

   @ Bes Tolen

   Een meldpunt instellen voor door Spanje destijds geroofde goederen? Alle gekheid op een stokkie. Ik zou inderdaad willen weten wat er nog is en waar, meer uit historisch oogpunt. Wat ik wel graag terug zou zien is Nederlands goud dat nog in Zwitserse kluizen ligt, en de Nederlandse (uit Indië) tegoeden die door Japan zijn genaast. Dat goud is door de nazi’s geroofd, en de Nederlandse tegoeden moeten met rente terug naar de rechtmatige eigenaars. Japan heeft trouwens ook kunst geroofd op grote schaal, waar is dat gebleven?

 5. Bes Tolen

  De Roomsen deugen nog altijd niet en zullen ook nooit deugen. Zeiken over hun zeventien martelaren van Gorkum kun je periodiek wel verwachten maar dat er toen al tienduizenden tegenstanders Nederlanders de dood hadden gevonden, waarvan een groot deel zo niet het grootste deel onthoofd, nee dat vinden ze nog blijkbaar altijd een te verzwijgen zegen.

 6. Guus Geluk

  Prachtig.

 7. Bes Tolen

  Sniper. Goede punten.
  Mijzelf interesseert in het bijzonder documenten. In de tachtigjarige oorlog is ontzettend veel verloren gegaan. Vooral in oostelijke helft van Nederland.

  Onze historici zijn over het algemeen te onkritisch.
  Zo wordt wel gesproken over overwinningen op het slagveld maar niet over de veel grotere nederlagen. Als het over de begintijd van de opstand tegen de koning van Spanje gaat.
  Zo wordt ook ”ruil” als een voordeel gepresenteerd inzake het verlies van ”Nieuw Amsterdam” aan de Engelsen waar dan Suriname tegenover stond.
  Ook is het de vraag of Nederland voor 1814 wel echt een grote koloniale macht was. Die vraag is onvoldoende beantwoord. In ieder geval van een ander en minder kaliber dan Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland. Veel grootspraak die opbreekt.
  De eerste twee Engelse oorlogen waren godsdienstoorlogen. Zo ook 1672. Wel met imperialistische bedoelingen van toen Rooms katholiek geregeerde landen inclusief Engeland.
  Engeland is één van de landen waarvan in de huidige tijd nog nooit is vast te stellen welke organisaties zelfs godsdiensten, daar grote machtsinvloed hebben. Beter gesteld hoeveel invloed op welke terreinen, bijvoorbeeld financieel.

  1. Sniper666

   @ Bes Tolen

   Goedemiddag.

   Ben het helemaal met u eens dat het geschiedenis onderwijs hier in NL absoluut te kort schiet, rammelt aan alle kanten en met een bepaald door de Staat gewenst sausje overgoten is.

   Al vrij vroeg werd ik dat bewust omdat ik kind ben van een kampkind uit Ned-Indië. T..a.v. dat stukje geschiedenis is al zo veel onzin geschreven.. Dus laat je het wel uit je hoofd zomaar te geloven wat de Staat je voorschotelt aan hapklare geschiedenis brokken.

   Nederland is nooit een koloniale macht geweest op de manier zoals de Engelsen (en andere Europese naties). Afgezien van Ned-Indië, Suriname (slechte ruil) en wat Caraïbische eilanden was Nederland meer van de handelsposten en van daaruit goederen importeren/exporteren.

   De Engelsen waren echte bezetters. Dat resulteerde uiteindelijk in een wereldrijk waarin de zon nooit onderging, het huidige Gemenebest is daar van over. Het is tot op heden inderdaad lastig vast te stellen wat de huidige Britse invloed op het geheel is. Het zou goed mogelijk zijn dat de Britten na de Brexit het Gemenebest weer actualiseren voor zo ver mogelijk.

   We (=NL) hebben veel mot gehad met de Britten, goede tijden, slechte tijden. Maar in de huidige tijd lijkt het me prima om na een Nexit met de Britten aan tafel te gaan. Het zijn tenslotte goede buren.

   Nederland moet weer de soevereine VRIJE handelsnatie van weleer worden op moderne leest geschoeid. Een soort super Singapore/HongKong met Zwitserse bank vrijheden in het hart van Europa.

 8. Ecoshaarlem

  Heer Michael Van Der Galien
  Wil U op deze wijze complimenteren met de uitsteķende opjectieve weergave van het dagelijks nieuws, een verademing t.o.v van al die linkse elite weergave.
  Ben enige tijd zelf raadslid geweest van een plaatselijke partij, ben gestopt, om het draaien, eigenbelang en zelfs voorliegen van de bewoners, bijna iedereen was met zich zelf bezig. Zat ook in het stads gewest, en heb mij maandelijks geergd aan een groot aantal afgevaardigde, die alleen even een handtekening kwamen zetten en weg waren zij, maar wel vangen!

 9. Bes Tolen

  Sniper, uitstekend.

  Over de slag van Oosterweel werd en wordt zeker en met name door buitenlandse historici anders gedacht dan Seneca nu aangeeft. Willem van Oranje wilde de Geuzen niet bijstaan omdat protestanten in zijn nabijheid daar niet voor voelden en omdat hij de steun van Duitse adel (ook de Nederlandse was trouwens Duitse adel) wilde verwerven. Dat eerste omdat de kans op slagen gering was en het tweede om eigenlijk dezelfde reden, namelijk de Spaanse overmacht groot was. Het heeft lang geduurd voordat de Nederlanders konden oorlog voeren op basis van gelijke kansen.
  Willem van Oranje was de belangrijkste leider in de Staten Generaal. Hij heeft zich gedurende meer dan tien jaar voor de aanvang van de oorlog voortdurend stevig uitgelaten. De bewijzen zijn er. De meeste Nederlandse adel dacht er gelijk over.
  Willem van Oranje geboren in 1533 erfde in 1544 (!) van zijn neef René de Châlon (Reynaert van Nassau) het stadhouderschap van Holland, Zeeland, Utrecht en het prinsdom Orange. (Gelderland en Zuphen is dan nog een apart verhaal). Inderdaad eiste Karel V daartoe dat Willem een Rooms katholieke opvoeding moest krijgen. Willem ging evenwel al op jonge leeftijd zijn eigen gang; zijn verhouding met Philips de Tweede was vanaf het begin slecht. Men kan hem slecht opportunisme of alleen zelfzucht verwijten. Daartoe waren zijn inzet en risico’s veel te groot.
  Verbeurdverklaring was (naast andere) altijd al een belangrijk wapen van de Rooms katholieke kerk, dat altijd gebruik maakte van de wereldlijke macht. In Nederland en omgeving waren er in de middeleeuwen heel wat opstanden en ook weigeringen om mee kruistochten te organiseren om opstandige gebieden in West Europa er weer onder te krijgen. Van veel Geuzen was ook de eigendom verbeurd verklaard wat hun positie voldoende aangeeft. Pas in 1568 kwam er enige officiële band tussen de Geuzen en Willem. Kapersbrieven.

  Willem Alexander kreeg de bevelhebbersstaf (van wie die ook precies was) mee …. in bruikleen. Dat zou menig ontvanger in dezelfde situatie toch wel krenken. Het is bovendien zo, dat de Rooms katholieke een smerige oorlog voerde waarvoor ze toch nimmer enig tekenen van schaamte of spijt heeft wereldkundig gemaakt. dat geldt voor alle tientallen andere oorlogen en andere ontelbare geweldplegingen, die namens dan wel op initiatief van en altijd voor Rome zijn gevoerd.
  Het is natuurlijk zo dat roof gewoonweg terug gegeven moet worden. Er hangen ook nog schilderijen in het Prado en oor het overige moet er nog meer zijn. Hoe noem je zo’n instelling als je eerlijk bent? Dat vraag ik aan ieder en in de eerste plaats aan Rooms katholieken. Die vraag moet het hele volk stellen.

  1. Sniper666

   @ Bes Tolen

   Dank.

   Ja iedereen heeft een andere invalshoek t.a.v. geschiedenis. Ik ben het erg eens m.b.t. uw mening over de katholieke kerk. Het is een slecht en onderdrukkend instituut die in naam van een verzinsel mensen in het ongeluk stort. Net als de islam trouwens. Ik ben dan ook een fel tegenstander van religie. Het brengt niets dan ellende.

 10. Babaji538

  De katholieke propzooi van de Katharenkerk
  heeft meer dan driekwart van de mensheid krankzinnig
  tot waanzinnig gemaakt.

  Een goeie vogelverschrikker laat zich niet snel wegjagen.
  De duif is dood. Jammer. Dan.

  Petra Cecilia Maria Hermans

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.