Oud-premier Ruud Lubbers (CDA): ‘We moeten per jaar 25.000 vluchtelingen opnemen tegen vergrijzing’

Zo zegt de ene CDA’er vaak goede dingen, kijk maar naar Pieter Omtzigt, en de andere CDA’er gaat totaal de verkeerde kant op. Dit keer is het Ruud Lubbers die in een interview uitlegt dat Nederland per jaar 25.000 vluchtelingen moet opnemen om de vergrijzing tegen te gaan.

In het NRC pleit hij deze maatregel bij de onderhandelingspartijen voor het komende middenkabinet van Rutte III. Lubbers geeft aan dat we nieuwe frisse krachten nodig hebben om de arbeidsmarkt levend te houden en te kunnen voorzien van de vraag en aanbod. Hij geeft het voorbeeld van de arbeidsmigranten in de jaren ’50 waardoor Nederland de wederopbouw mede aan te danken heeft, of schijnt te hebben.

Lubbers stelt dan wel de eis dat de vluchtelingen hun eigen brood moeten kunnen verdienen en goed integreren. Nou Lubbers, dat is dan wel weer heel goed van je, denk ik. Alle gekheid op een stokje, deze situatie kan natuurlijk helemaal niet vergeleken worden met de wederopbouw van de jaren ’50. Om dat daadwerkelijk te suggereren vergt wel een sterk staaltje fantasievermogen.

Integratie op deze manier zo maar afdoen als een klein obstakeltje is ook een flinke scheut van naïviteit. Integratie is een complex proces dat niet alleen maar te maken heeft met aan de wet houden en je eigen boterham verdienen. Het zal een sociale fractuur veroorzaken binnen de samenleving en ik begrijp niet hoe mensen daar zo makkelijk over doen.

Daarnaast het aantal. 25.000 vluchtelingen. Binnen vier jaar honderdduizend. Er is al geen draagvlak voor een kleiner aantal, waar heeft hij dan het idee vandaan dat dit aantal geen problemen  gaat opleveren?

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

140 reacties

 1. Bloem

  Aldus de ex-premier die in de geschiedenis alleen herinnerd zal worden als notoire billenknijper en de manier waarop hij de na- oorlogse NL economie wist te vernietigen met zijn bezuinigingsdrift. Het is nadien niemand meer gelukt om de verzorgingsstaat te herstellen naar het pré-Lubbers tijdperk. De enorme instroom van kansarmen hebben de economie, welvaart en verzorgingstaat juist de das omgedaan

 2. poison

  Lubbers gaat terug in zijn tijd. Seniel heet dat tegenwoordig.

 3. Kodi

  __________________________________________________________________
  Lubbers stelt dan wel de eis dat de vluchtelingen hun eigen brood moeten kunnen verdienen en goed integreren.
  ________________________

  Met welke groep immigranten is dit ooit eerder gelukt? Geen enkele. We zitten alleen maar met de structureel cumulerende meerkosten van deze groepen opgescheept. En deze structurele verliescijfers zijn een garantie voor structureel verlies in de toekomst indien Lubbers zijn zin krijgt en ons land wordt opgescheept met 25 000 immigranten per jaar exclusief hun hele gevolg. Ik zeg: Niet doen!

  1. Mart

   Chinezen doen het goed en zorgen voor zich zelf….wèl je hond in de gaten houden!

 4. J.C.

  Het CDA (inclusief Pieter Omtzigt) heeft al heel heel lang een dubbele agenda, stelletje gluiperds. IK vermoed, dat Lubbers heel goed weet, dat hij hier maar een deel van de waarheid laat zien. Het deel dat het partijkartel (trekpopjes van de NWO en de EU) wil laten zien, omdat dat deel wel leuk oogt. Het andere deel, wat Lubbers (en de andere partijkartelleden) niet vertellen, is “dodelijk” voor de autochtone Nederlanders (qua cultuur, vrijheid, inkomen, identiteit, privacy, zorg en sociaal netwerk). Het CDA weet niet meer wat naastenliefde is (sinds zij haar ziel verkocht heeft aan de tegenstrever van God voor een klein beetje tijdelijke macht).

 5. EllyD19

  Hij probeert nog even interessant te zijn, maar het is duidelijk dat de hersenen reeds zijn afgetakeld.

 6. Punt50

  Lubbers is exact zo’n voorbeeld van een hoofdschuldige aan de vervelende maatschappelijke situatie waarin we heden terecht zijn gekomen. In het openbaar ophangen is nog te goed voor deze persoon. Andere dader die bijv. in me opkomt is Pronk.

  1. corfo

   @ Punt50.
   +++++++++ !!!

   1. Guus Geluk

    Jij wenst ook een oud-politicus op te kunnen hangen, aangezien zijn beleid je niet aanstaat. Blijkbaar is de rechtsstaat mensen als jou en Punt50 vreemd.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat

  2. Guus Geluk

   Je wenst je te verlagen tot de brute barbarij in het kader van het ophangen van oud-politici. Men heeft hier werkelijk geen benul van onze normen en waarden, vooral niet daar het commentaar wordt toegejuicht.

   1. Punt50

    @ heer Geluk

    Grappig dat u het woord “barbarij” in de mond neemt. Dit woord komt van Barbarije, ofwel de naffer kust waar al dat getriefel hetgeen Lubbers zo voorstaat, vandaan komt. De gedachte om dit gespuis massaal naar ons land te halen is crimineel & landverraad. Op ernstig landverraad staat in een echte natie de doodstraf. Heer Geluk, u leeft echt in een schijnwereld.

    1. Guus Geluk

     Punt50, Ruud Lubbers was een democratisch gekozen politicus en leidde driemaal een kabinet. Het is gewoonweg een stupide bewering dat hij zijn land zou verraden. Oorlogsretoriek, die normaliter uitsluitend wordt gehanteerd door het meest radicale gedeelte binnen deze samenleving. Deze oorlogsretoriek leidt tot een klimaat in welke het “normaal” wordt gevonden ieder principe van de rechtsstaat met voeten te treden. Nu is het wel zo dat de grootste populistische partij in ons parlement een bijdrage heeft geleverd aan dit klimaat.

     Hier wordt wel duidelijk hoe gevaarlijk een populistisch bestuur zou wezen. Mensen als jij zullen dit land op de meest grove wijze onleefbaar maken. Des te beter dat de rechts- en linkspopulisten weer in de oppositiebankjes schuiven.

     1. Punt50

      @ heer Geluk

      Uw geluk is voorbij, u ligt op de korrel van Punt50. Onze hele democratie is al tientallen jaren een schijnvertoning die zijn weerga niet kent. allen u ziet het niet of wenst het niet te zien omdat het u beter uitkomt.

      Het willen importeren van 25.000 extra kansenparels is misdadig t.a.v. het Nederlandse volk. U heeft de mond vol van de rechtsstaat, maar het is juist de import van kansenparels die het gewone volk stuitend vind. U verzand in woorden zoals “populisme” en “oorlogsretoriek” omdat u verder geen argumenten heeft.

      Vervolgen gaat u ad hominem. Mensen zoals ik, normale witte mannen, hebben dit land opgebouwd tot een welvarende natie. Mogen we onze natie a.u.b. beschermen tegen gespuis? O Nederland, let op u saeck!

     2. Guus Geluk

      Onze democratie bevindt zich in een uitstekende staat, Sniper. Elke vier jaar kiezen we 150 volksvertegenwoordigers. Een voordeel is dat het districtenstelsel is afgeschaft: zelfs de kleine groepen binnen de samenleving kunnen worden vertegenwoordigd. Vertegenwoordiging – dat is het kernprincipe van ons kiesstelsel, wij geven mensen het vertrouwen een beleid te voeren. Conform het verkiezingsprogramma.

      Voormalig premier Lubbers stelt als nadrukkelijke voorwaarde dat vluchtelingen moeten integreren. Zij moeten zich fatsoenlijk gedragen en de eigen boterham kunnen verdienen. Daar is niets misdadig aan. Het is ronduit absurd Lubbers te beschuldigen van landverraad, als het knettergek is te opperen Lubbers op te hangen.

      Probeer je woede nu eens binnen te houden. Dit is belachelijk.

     3. Punt50

      O Nederland, let op u saeck,
      de tyt en stont is daer,
      op dat nu inden hoeck niet raeck
      u vryheyt, die, voorwaer,
      u ouders hebben dier gecocht
      met goet en bloet en leven;
      want sy werd nu gantsch en t’eenemael gesocht
      tot niet te zyn verdreven.

      Neemt acht op uwer landen staet,
      u volck end’ steden meest
      syn sterck, end’ daer is raet en daet
      van outs altyt geweest;
      u adel is manhaftich, vroom,
      men vind niet haers gelijcken;
      houd den EU doch, ik bid u, inden thoom,
      dat hy van ons mach wycken.

      Beschut, beschermt, bewaerd u land,
      let op het EU bedrog;
      ey, laet niet nemen uyt u hant
      u previlegien toch;
      maer thoont u elck een man vol moet
      in ’t houden van u wetten,
      boven al dient God, en valt hem steets te voet,
      dat hy op u mach letten.

     4. Guus Geluk

      Ik betwijfel of de dichter doelde op het opknopen van politici, Punt50.

     5. Punt50

      @ heer Geluk

      Destijds werd de enige juiste stap gemaakt naar vrijheid en autonomie. Dat hierbij de vijand en handlangers werden omgebracht was en is goed gebruik. You can’t make an omelette without breaking eggs.

     6. Guus Geluk

      Punt50, Ruud Lubbers is de vijand niet. Hij was een democratisch gekozen politicus en minister-president van Nederland. Lubbers heeft ook op geen enkele wijze iets misdadigs geopperd. Hij geeft immers aan dat vluchtelingen een baan moeten zoeken en moeten integreren? Bovendien bezondigt het beschaafde Westen (voor zover je ons beschaafd kunt noemen) zich allang niet meer aan het volksgericht en/of barbarij.

     7. Punt50

      @ heer Geluk

      Heer Lubbers, die graag een EU baantje had gehad, is dus wel een vijand van het volk. Zoals ik al eerder schreef is NL inmiddels een schijn-democratie. Het opperen dat 25.000 kansenparels van de Barbarijse kusten hierheen halen is misdadig.

      U weet immers net zo goed als ik dat de kansenparels nooit zullen werken en integreren. U praat met meel in de mond. Het is landverraad, Punt50 erover en uit.

     8. Guus Geluk

      Punt50, Lubbers is geen vijand van Nederland. Hij heeft op geen enkele wijze iets misdadigs voorgesteld. Premier Lubbers is ervan overtuigd dat vluchtelingen kúnnen integreren. Anderzijds is iemand bestempelen als “vijand” een vorm van volksgericht. Zoiets gaat lijnrecht in tegen onze rechtsstaat. In ons land oordeelt de rechter of de beklaagde al dan niet schuldig is. En het is aan de rechtbank welke straf de beklaagde ontvangt.

      Ten slotte: hier hangen we niemand bij voorbaat op.

     9. Beukman

      Wie er op dit forum suggereert dat het misschien niet zo’n slecht idee is om Geert dood te schieten of op te hangen, krijgt zo’n beetje iedere potser over zich heen. De verontwaardiging blijkt dus weer eens bijzonder selectief te zijn.

     10. Guus Geluk

      Ja, Beukman. Moslims overrijden werd onlangs ook door de vingers gezien. De selectieve verontwaardiging is ronduit stuitend.

  3. Beukman

   @Punt is een neonazi met weerzinwekkende ideeën, die door slechts één persoon worden tegengesproken. Het geeft wel te denken.

   1. Guus Geluk

    Wat je zegt, Beukman, dat geeft te denken. Erger nog: zijn commentaar wordt schaamteloos toegejuicht.

   2. Punt50

    @ heer Beukman

    U begaat dezelfde fout als heer Geluk, meteen met termen als ‘neonazi’ smijten zonder argumenten. U is af bij deze.

    1. Beukman

     Je hebt gelijk @Punt, mijn excuses dat ik je een neonazi noemde.

     Nazis in een nazi-staat houden tenminste nog processen waarin verdachten schuldig worden bevonden voordat zij worden opgehangen. Vergeleken met wat jij wil zou je dat nog een soort van beschaving kunnen noemen. Jij bungelt daar qua beschavingsniveau nog een flink eind onder.

     1. Punt50

      @ heer Beukman

      Blijkbaar is iemand beledigen zonder argumenten geheel uw stijl. Ga gerust uw gang met uzelf voor schut te zetten.

     2. Beukman

      Ik heb in reactie #19 toch duidelijk mijn argumenten gegeven, @Punt. Lees eens wat er staat en kap met je getrol.

     3. Punt50

      @ heer Beukman

      U is echt abuis, reactie #19 is mijn reactie.

     4. Beukman

      @Punt
      Inmiddels is het volgnummer #23.
      Anyhow: het is mijn 2e reactie in deze draad.

  4. K.Dopper

   Dit is een krankzinnige bijdrage, Punt50.

   1. DutchDropveter

    En wat is jouw bijdrage op dit rechtseblog je bijzonder linkse mening keer op keer te verkondigen dit terwijl je niet met feiten aan komt maar met je mening!Antwoord toch een keer links fascistje ipv enkel je linkse mening te verkondigen zonder zoals altijd; Onderbouwing!

    1. Guus Geluk

     DutchDropveter, K.Dopper heeft wel degelijk gelijk. 50Punter heeft een debiel commentaar geplaatst. Of vind jij dit gewoon door de beugel kunnen?

   2. Punt50

    @ heer K.Dopper

    Wie is u nou weer? Legt u mij maar eens uit waarom het wel een zege voor Nederland is die extra 25.000 kostenposten? Of gaat u het persoonlijk uit uw eigen zak bekostigen jaar in jaar uit?

    1. Kodi

     Wellicht strijkt trol K.Dopper kopgelden op. Dat deden destijds NSB’ers die heulden met de vijandige buitenlandse bezetter ook. Nothing has changed. Zulk soort demonen kunnen we gerust hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de maatschappelijke gevolgschade. We kunnen daar zelfs beter vandaag mee beginnen dan de maatschappelijke gevolgschade nog verder op laten lopen. Wat mij betreft: Jachtseizoen geopend. Op collaborateurs mag gejaagd worden.

     1. K.Dopper

      Kan Kodi aangeven op welke koppen de kopgelden berekking hebben en welke instantie die uitkeert?

 7. joost2

  Lubbers, de man die het ritselde dat je in Nederland 2 paspoorten mag hebben.

  Hoofdzakelijk om het electoraat aan Marokkanen en Turken te pleasen.
  Nou iedereen in Nederland weet wat voor een rampzalig besluit dit ooit is geweest.
  Er is en wordt daarvan veel misbruik gemaakt op grote schaal en op elk gebied, maar we zitten er wel mee.
  Dankzij Lubbers zitten er nu 2 vertegenwoordigers van Erdogan in de 2e kamer b.v. en proberen moslims zich politiek in elk deel van onze maatschappij op vooral politiek niveau te infiltreren. ( Zie maroc maffia pvda Amsterdam ) Goed gedaan Lubbers !?
  Laat mastodont Lubbert nu eens zijn mond houden.
  Oud bondskanselier Kohl, had ook een hekel aan hem en waakte ervoor dat Lubbers ooit een ere baantje in de EU kreeg. Zegt genoeg dus.
  Lubbers een zeer vermogende linkse CDA-er !

  En dan ook nog een interview in de Belgische roddelkrant NRC,.
  Elk geschreven woord in die krant is van nul en generlei waarde.

 8. DutchDropveter

  Mag ook wel gezegd worden; Welke spagetthi programmeur heeft die paar afbeeldingen (vlogs / foto’s enz) rechts in het menu gegooid? nu is de scrollfunctie al 1,5 week kapot stuk. (scrollen duurt een eeuwigheid omdat er in het rechter menu crapcode staat waardoor scrollen ronduit waardeloos is.

 9. meijer61200

  Ach daar is fossiel Lubbers weer even. Pech voor hem dat er geen dames bij zitten om eens even lekker te betasten! Lubbers ziet het allemaal niet meer zo scherp als 112 jarige.

 10. HaZ

  Tuut,tuut,tuut, de hersenspinsels van Ruud.

 11. Kodi

  Al lange tijd geen meerderheid meer gepeild voor een regering in formatie welke er wellicht niet eens komt, dan wel een kort leven beschoren zal zijn.
  http://frontbencher.nl/peilingen/

 12. ayreonaut

  Regeren is vooruit zien, iets dat we niet kunnen eisen van onze politici.

  25.000 mensen erbij om vergrijzing tegen te gaan? Wees blij met die vergrijzing er loopt nog meer dan voldoende arbeidscapaciteit in de rondte.

  Na 30 jaar is die vergrijzing van de Nederlandse samenleving verdwenen

  Investeer in innovatie en robotica, heb je die 25.000 mensen per jaar ook niet nodig.

  Trouwens ik snap al die kiezers niet die zo graag een goed milieu nastreven. Heeft iemand wel eens een berekening gemaakt van al die extra asielzoekers die we binnenhalen t.a.v. ons milieu. Iedereen wil de targets halen t.a.v. de uitstoot van C02 e.d. Om die targets te halen gaan we extra vervuilers binnenhalen (logisch toch?).

  Na 30 jaar is die vergrijzing van de Nederlandse samenleving verdwenen

  1. corfo

   @ ayreonaut.
   “Regeren is vooruitzien”, inderdaad, de slogan klopt wel.
   Ik heb Nederlandse “politici” daar echter nog niet op kunnen betrappen.

 13. corfo

  Lubbers is te vergelijken met o.a. van Agt en Kok : af en toe komt er enig geluid uit maar ’t is wél complete onzin.
  Praatjes van een dementerende oude man !

 14. buitenbeentje

  Als Ruudje niet weet dat er een groot verschil is tussen arbeidsmigranten, vluchtelngen en sociale voorzieningen zoekers is hij de weg wel heel erg kwijt aan het raken. Al die apothekers en gynaecologen zitten toch echt in de bijstand. Als al die vrijwilligers en betaalde asielindustrie werknemers echt werk zouden gaan doen heb je die 25000 nietsnutten echt niet nodig.

 15. K.Dopper

  Jammer dat er geen link is aangegeven naar het originele NRC-artikel.

  1. corfo

   @ Dopper.
   Lubbers is een vieze man want hij kneep een mevrouw, ongevraagd, in d’r kont. Daarom kreeg deze viespeuk ook geen “hoge” baan in de VN. Mijn gedachten gaan niet naar de vieze man maar naar de mevrouw die ’t maar ff moest ondergaan om “begraaid” te worden door een CDA-“MASTODONT”. IK heb geen behoefte om onbekende mevrouwen in hun kont te knijpen, Lubbers had dat kennelijk wel en dat is viespeuk-gedrag !
   De enige reaguurder die hier “verknipt” op reageert ben je zelf Dopper.

  2. Beukman

   @Dopper

   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/07/neem-25000-vluchtelingen-per-jaar-op-12417747-a1569162

   “Het tijdperk van de gastarbeiders ligt ver achter ons. Nederland kampt nu met andere problemen, waaronder die van een snel toenemende vergrijzing. Mede daarom zouden 25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal.

   Die gedachte moet ons inziens helemaal niet van tafel. Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook. Door de VN erkende vluchtelingen zijn geen gelukzoekers. Zij kunnen, met hun kinderen en kindskinderen, in een vergrijzend Nederland waardevolle medeburgers worden.”

   1. Ali Yas

    “Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook. Door de VN erkende vluchtelingen zijn geen gelukzoekers.”

    Wat de VN al of niet erkent zal mij worst wezen. Die clubis al driekwart eeuw over de datum. Maar wij hebben geen vluchtelingen nodig. Alle opgegeven redenen waarom dat wel zo zou zijn komen neer op wishful thinking.

    1. Nederland-op1

     Als je dan 25.000 mensen extra per jaar nodig hebt tegen de vergrijzing, geef de (echte) Nederlanders dan een bonus per geboren kind. Dan hebben we al die ellende van over de grens niet nodig en het scheelt uiteindelijk bakken met geld.

 16. corfo

  Zou deze oude viespeuk nou écht denken dat er nog NL’ers naar hem luisteren ?
  Deze dementerende man sprak zéér christelijk-formeel en dácht ondertussen : “Dat lekkere wijf zal ik eens ff in d’r kontje knijpen”. En zulke figuurtjes noemen zichzelf “elite”.

  1. K.Dopper

   Deze bijdrage informeert ons vooral over de seksuele fantasieën van Corfo.

   Dit trolgedrag is irritant.

   1. Vit

    Nou kom op, schrijf jij eens wat intelligents voor de verandering.

    1. K.Dopper

     Trol alert!

     1. nogmaals

      Doppertrol blijf halsstarrig aantonen dat hij te stom is om voor de duvel te dansen. Nu waarschuwt hij alweer iedereen dat hij een lelijke, domme trol is!

     2. DutchDropveter

      En wat is jouw bijdrage op dit rechtseblog je bijzonder linkse mening keer op keer te verkondigen dit terwijl je niet met feiten aan komt maar met je mening!Antwoord toch een keer links fascistje ipv enkel je linkse mening te verkondigen zonder zoals altijd; Onderbouwing!

    2. corfo

     @ Vit.
     Als ’t voor Dopper is bedoeld :
     Enige intelligentie is die figuur volkomen vreemd.

   2. ayreonaut

    @Dopper Klopt, trolgedrag is inderdaad irritant

 17. Ben Zine

  Mensen als Lubbers schijnen niet te beseffen dat ze volkomen zijn uitgerangeerd. Hun uitspraken zijn bijna een soort van anachronismen, waarbij de uitspraak van Lubbers (arbeidsmigranten/jaren ’50/wederopbouw) pijnlijk duidelijk maakt hoezeer deze man in het verleden leeft en geen enkel benul meer schijnt te hebben van wat zich anno 2017 afspeelt. Wereldvreemd en niet meer van deze tijd. Dit nog in leven zijnde CDA-partijfossiel, ooit in een heel ver verleden minister van economische zaken onder Joop den Uyl, berucht geworden door zijn onbeheerste billenknijperij tijdens zijn voorzitterschap van de UNHCR in New York, zou eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen voor zijn volstrekt dwaze en tenenkrommende uitspraken. Wat een aanfluiting…

  1. corfo

   @ Ben Zine.
   Mooi stukje, én…………..t klopt helemaal !
   Zulke mensen noemt men ook wel “partij-mastodont”. Echter, omdat mastodonten zijn uitgestorven past bij deze man het woord “partij-fossiel”, prima bedacht Ben Z. Isoleercel voor deze man, dan kan hij niemand meer lastig vallen.

 18. Vit

  Het wordt tijd dat deze man begeleidt wordt naar een stervensproces.

  1. corfo

   @ Vit.
   Oh oh, dit komt u vast op een standje van Dopper te staan ! U kent hem inmiddels vast we : iedere door hem ingezonden reactie ontbeert enige inhoud en argumenten.
   Maar ik ben ’t volkomen met u eens.

   1. Vit

    Ik ken hem al jaren, dus niets van zijn uitbraaksels is mij vreemd.

    1. corfo

     @ Vit.
     Kent u hem onder andere “namen” ?

     1. Vit

      Tig.

   2. Beukman

    @corfo
    Dopper komt juist doorgaans wél met argumenten.
    Van jouw reacties kan dit echter niet worden gezegd. In deze draad tel ik er zo’n 10. Verder dan een beetje bijval hier en daar kom je niet. De rest bestaat uit gescheld, getrol, en een paar doodsverwensingen.

    1. corfo

     @ Beukje.
     Kan Dopper het niet zónder hulp af ? De ene troll helpt de andere, heel geinig.
     Ik verwacht helemaal geen bijval; dat is niet de reden dat ik reageer, dit kennelijk in tegenstelling tot jullie beiden, zoals ik nu lees. Verhelderend.
     Geen enkel inhoudelijk argument heeft figuurtje Dopper tot nu aangevoerd, en dát is zielig.

     1. Floris

      Beukman heeft niet door dat hij zichzelf voor schut zet door die psychopaat te steunen.

      Hij reduceert daarmee eigenhandig z’n geloofwaardigheid tot onder het nulpunt.

     2. Beukman

      @Floris
      Als ik mijn geloofwaardigheid verlies door hardop te zeggen dat corfo zelden inhoudelijk reageert, dan vraag ik me af bij wie precies.

     3. Floris

      Niet net doen alsof je neus bloedt, Beukert.

      Overigens is iedereen vrij om te reageren zoals hij of zij wil. Het is hier de 2e Kamer niet.

      Wat Corso betreft: dat is een ervaringsdeskundige die weet hoe rot het ambtenarenwereldje is. Ik lees zijn bijdragen met genoegen. Ervaringsdeskundigen worden door linkse betweters vrijwel steevast genegeerd. Hoe zou dat toch komen?

     4. Beukman

      @Floris
      Ook ik heb incidenteel te maken gehad met ambtenaren. Ik weet dus hoe rot die wereld in elkaar zit. Dat wijt ik overigens niet zozeer aan ambtenaren als wel aan de bureaucratie, een veelkoppig monster dat alles opslokt om groter te groeien, en ondertussen steeds onhandelbaarder wordt.
      Zet een gezonde volwassen man een ambtenarenpet op, en hij zal vroeg of laat met de stroom gaan meezwemmen. Óf hij verzuipt.

      Het doet me goed om te vernemen dat Corfo de ambtenarenwereld heeft overleefd: het neemt hem voor me in. Het zou me echter nóg beter doen als hij probeerde om normaal te reageren.

     5. K.Dopper

      Het verbaast me dat Corfo zich als ambtenaar heeft kunnen handhaven maar besef dat vuilnismannen en putjesscheppers in de regel ook ambtenaren zijn.

 19. nienke

  Lubbers, compleet gestoord 25000 man per jaar hij bedoelt nog een zooitje in de bijstand hun leven lang, er is geen werk, er zijn geen huizen, spreken geen Nederlands en de meesten zijn echt NIET van plan te integreren.
  Of worden er duizenden woningen extra gebouwd voor deze parasieten.
  Lubbers z’n plan is waarschijnlijk zo snel mogelijk onze democratie, cultuur aan de islam over te dragen.
  Dit zijn nou de figuren die ons land nog chaotischer willen maken dan het al is en totaal er niet bij stil staan wat zij onze jongeren aandoen.
  Z’n hersens zijn waarschijnlijk aan het aftakelen als je deze complete WAANZIN uit kraamt.

  1. Vit

   De man hoort in een hospitium, bejaardenhuizen zijn er niet meer o.a door zijn toedoen.

  2. Beukman

   @Nienke
   Het gaat om de vraag, Nienke, wie er jouw billen moeten gaan wissen als jij straks in een bejaardentehuis zit. Inhoudelijke kritiek op Lubbers’ voorstel is best mogelijk, maar compleet gestoord is hij echt niet.
   Dit is wat hij zegt:

   “Het tijdperk van de gastarbeiders ligt ver achter ons. Nederland kampt nu met andere problemen, waaronder die van een snel toenemende vergrijzing. Mede daarom zouden 25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal.

   Die gedachte moet ons inziens helemaal niet van tafel. Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook. Door de VN erkende vluchtelingen zijn geen gelukzoekers. Zij kunnen, met hun kinderen en kindskinderen, in een vergrijzend Nederland waardevolle medeburgers worden.”

   1. sjun

    Een aardige vraag wie er billen gaan wassen: http://tinyurl.com/yct83362
    Kan die steevast als tegenwerping gebruikte nieuwspraak meteen even de wereld uitgeholpen worden.

    1. corfo

     @ Nienke-Sjun.
     Nienke, uw billen zullen vast niet gewassen worden door Lubbers, hij ziet billen enkel en alleen als materiaal om in te knijpen.

    2. Beukman

     @sjun
     Point taken.
     Er zullen echter straks wel meer klusjes klaarliggen dan het wassen van Nienkes billen. Klusjes die door allochtonen gedaan kunnen worden. Beschouw het billen wassen dus als een metafoor voor al de taken die allochtonen straks kunnen gaan uitvoeren.

   2. K.Dopper

    Er zijn nu al zorginstellingen die in hun wanhopige zoektocht naar personeel proberen vluchtelingen te werven. Zonder een instroom van immigranten zal de zorg onmogelijk voldoende personeel kunnen werven. Het getal van 25.000 lijkt daartoe heel zinnig en dat wordt in het NRC-artikel (waar hier niet naar werd gelinkt) heel goed uitgelegd.

    https://www.trouw.nl/samenleving/nijpend-personeelstekort-vluchtelingen-ingezet-om-ouderen-te-verzorgen~a1e3b14d/

    1. Beukman

     @Dopper
     Goed om te lezen, ook voor Nienke!

    2. sjun

     Zou het geen kwestie kunnen zijn van pinda’s betalen ‘apen’ in dienst krijgen met de hoeveelheid werklozen die momenteel nog in de UWV databases staan ingeschreven? Misschien kunnen zorg- en andere taken domweg beter opgedeeld worden om ze vervuld te krijgen door de werkwilligen zonder werk die ons land al rijk is in plaats van hiervoor contingenten mensen binnen te halen die een culturele spagaat moeten slechten en die op achterstand staan van wie hier is opgegroeid als het gaat om toerusting voor bijdragen aan het Nederlandse Zorgsysteem.

     Vergrijzing kan eenvoudig worden opgevangen door automatisering. Hierdoor bestaat het gevaar dat minst geschoolden levenslang aan de kant blijven staan als er voor hen nog meer concurrentie wordt binnengehaald dat om ‘diversiteits’redenen bij voorkeur wordt aangenomen.

   3. ayreonaut

    Iedereen heeft het maar over de vergrijzing, welke vergrijzing. Waarom stemt je geen D66? Die gasten hebben een goede oplossing. Je “mag” eerder dood (vrijwillig) van die gasten en als je dat niet wil dan zorgen ze er wel voor want D66 kan je organen misschien nog wel gebruiken.

    Leuk hè zo een inhoudelijke post?

 20. H.Vaes

  Lubbers wil deze nietsnutten uit economische overweging. Hij hoopt er op dat ze nakomelingen produceren die wat actiever zullen zijn. Hij levert hier het bewijs dat er uit het verleden ….NIETS…geleerd is.
  Groen L wilde ze omdat ze zielig waren.

 21. sjun

  Buiten dat het leeuwendeel deze mensen nooit gaat inleggen in het systeem wat hun aanwezigheid hier kost vergeet dhr’ Lubbers te melden dat ook deze mensen oud worden. Voortdurend inbrengen van 25.000 nieuwe ‘vluchtelingen’ per jaar riekt naar OMVOLKING. Zo onderhoud een beklijvende term geworden voor wie al een jaar of vijftien om zich heen kijkt in de Randstad zonder de ogen in de zak te houden.

  Het doet zich aanzien dat de tijd is aangebroken om politici te vervangen voordat zij het volk hebben vervangen. En laten we direct Brusselse politici naar huis sturen en bij hen angehauchte NGO’s ontmantelen.

  1. Punt50

   @ heer sjun

   U zegt heel netjes hetzelfde als ik. Hulde.

 22. Vit

  @Beukman
  Tsonge jonge, jij bent al net zo seniel als die ouwe gek, waarom hebben wij in Isisnaam vluchtelingen nodig, behalve voor de zieligheids industrie?

  1. Beukman

   @Vit
   Mensen die er anders over denken als jezelf afdoen als “seniel” is een oude truc om maar niet inhoudelijk op hun argumenten in te hoeven gaan.

   Hieronder staat wat Lubbers zegt. Niemand zal jou dwingen om het met hem eens te zijn. Maar aangezien we hier op een soort van discussieforum zitten, zal niemand het raar vinden als jij een inhoudelijke reactie geeft.
   Doe je best!

   “Het tijdperk van de gastarbeiders ligt ver achter ons. Nederland kampt nu met andere problemen, waaronder die van een snel toenemende vergrijzing. Mede daarom zouden 25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal.

   Die gedachte moet ons inziens helemaal niet van tafel. Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook. Door de VN erkende vluchtelingen zijn geen gelukzoekers. Zij kunnen, met hun kinderen en kindskinderen, in een vergrijzend Nederland waardevolle medeburgers worden.”

   1. corfo

    @ Beukje.
    Stop toch eens een keer met je geleuter over “inhoudelijk en argumenten”, zolang je er zelf niet mee komt.
    Lubbers is een seniele, dementerende oude man, die niet meer weet wat hij bazelt, wat is daar verkeerd aan om vast te stellen ? Het argument zijn zijn (Lubbers’) eigen woorden ! Deze man, die om z’n smerige gedrag een hogere functie in de VN én Europa kon vergeten, moet nodig naar hospice, hij is daar helemaal rijp voor.

    1. sjun

     Lubbers houdt als altijd http://tinyurl.com/ybc2u4t7 de eigen portefeuille in de gaten. Ik denk eerder dat hij belobby’d en gekocht is dan dat hij seniel geworden zou zijn.

   2. Vit

    Deze gedachte is zeer naïef, inburgeren is er niet bij en dat zal ook niet gebeuren, voorlopig haat dit volk ons vanuit hun religie en houdt hier alleen de hand op, een sporadische enkeling daargelaten.

  2. Kodi

   Nee Lubbers, we hebben geen vluchtelingen nodig

   Vervuil het debat over migratie niet door de economische bijdrage van vluchtelingen te roemen – die is er helemaal niet. Opvang van vluchtelingen is liefdadigheid, betoogt Jan van de Beek.

   Nederland moet 25.000 vluchtelingen via het hervestigingsprogramma van de VN opnemen per jaar (nu 500 per jaar), bepleitten oud-premier Ruud Lubbers en emeritus hoogleraar Paul van Seters in NRC. De cijfers 5.000 tot 25.000 waren genoemd door Jesse Klaver (GroenLinks) in de mislukte kabinetsonderhandelingen en vervolgens door VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra van tafel geveegd. Lubbers en Van Seters vragen zich in hun opiniestuk hardop af: „Waarom moeten die getallen van tafel? Dienen die niet ook een belang van Nederland?” Mijn antwoord op die vraag is een volmondig ‘Nee!’.

   De basisveronderstelling van Lubbers en Van Seters lijkt te zijn dat immigratie altijd economisch voordelig is. „Die gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van ons land”, schrijven zij.

   Niets is minder waar! Gastarbeid heeft Nederland miljarden gekost. De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat de overheid destijds arbeidsmarktkrapte creëerde door de lonen kunstmatig laag te houden. Voor veel niet-innovatieve bedrijven een uitkomst. Ze profiteerden van de lage lonen en hoefden niet te investeren in kennis en machines.

   Maar na de eerste en zeker na de tweede oliecrisis gingen veel van die bedrijven failliet of verplaatsten ze de productie alsnog naar lagelonenlanden. Dat was niet geheel onvoorzien: zoals ik in mijn proefschrift beschrijf had de directeur van de afdeling economische zaken van het ministerie van Sociale Zaken – het latere PvdA-kamerlid Berg – in 1967 al voor dit scenario gewaarschuwd.

   Het gevolg was dat gastarbeiders massaal werden ontslagen. Doordat na de onafhankelijkheid van Suriname ook nog eens veel Surinamers instroomden op de arbeidsmarkt liep de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen snel op. Een derde van hen zat begin jaren tachtig zonder werk.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/09/nee-lubbers-we-hebben-geen-vluchtelingen-nodig-12451574-a1569387

   1. Kodi

    De pijnlijke cijfers achter asielmigratie; Ruben Munsterman met Jan van de Beek
    https://www.youtube.com/watch?v=XhJaZLXy9DI&ab_channel=CafeWeltschmerz

    Over de hele jaren tachtig en negentig lag de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen gemiddeld bijna viermaal hoger dan onder autochtonen. De negatieve bijdrage voor de schatkist werd in een nooit gepubliceerde SCP-notitie van oud-SCP-onderzoeker Carlo van Praag uit 1987 voor de jaren 1987-2000 provisorisch op 53 miljard gulden geraamd, ongeveer 38 miljard euro nu. Het ging dan om kosten voor uitkeringen, gezondheid, onderwijs en minderhedenbeleid minus de afdrachten aan belasting en premies. Veel posten waren conservatief geschat of in het geheel niet meegenomen (zie paragraaf 7.2 van mijn proefschrift).

    In 2003 verscheen er voor het eerst van een overheidsinstituut een uitvoerige berekening van de kosten van immigratie. Deze CPB-publicatie genaamd Immigration and the Dutch Economy kwam vooral op instigatie van hoofdonderzoeker Hans Roodenburg tot stand. De belangrijkste aanleiding voor hem was een vraag van journalist Frank Kalshoven die zich afvroeg hoe het toch mogelijk was dat er over die kosten en baten niet zakelijk gepraat kon worden. Vanuit mainstream politiek Den Haag bestond en bestaat hoegenaamd geen behoefte aan deze kennis.

    Na tien jaar de helft nog een uitkering

    Een centrale les die men uit deze CPB-studie kan trekken is: immigranten dragen alleen positief bij aan de schatkist als ze op de arbeidsmarkt beter presteren dan de gemiddelde Nederlander. Migranten die onderpresteren kosten de belastingbetaler geld. Dat geldt in het bijzonder voor immigranten met de karakteristieken van de toenmalige gemiddelde niet-westerse immigrant. Zij kostten de schatkist over hun hele verblijfsduur – afhankelijk van de leeftijd van binnenkomst – per persoon een bedrag van circa 50 tot 150 duizend en meer, uitgedrukt in euro’s van 2017.

    De huidige asielmigranten presteren veel slechter op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde niet-westerse immigrant. Van de asielzoekers die vanaf 1999 als volwassenen (20 jaar of ouder) immigreerden had zelfs na tien verblijfsjaren de helft een uitkering terwijl slechts een derde werk had. Berekeningen van mijn hand die zijn gebaseerd op het voornoemde CPB-rapport wijzen dan ook uit dat de kosten voor zowel eerste- als tweede-generatieasielmigranten op ruwweg drie ton per persoon geschat moeten worden.

    Ook de asielmigranten die wel werken dragen vaak niet of nauwelijks bij. Velen van hen zijn ongeschoold of laaggeschoold en degenen die wel goed geschoold zijn functioneren vaak onder hun niveau. Dat komt omdat menselijk kapitaal – zoals scholing en werkervaring – nu eenmaal moeilijk is mee te nemen naar een ander land. Daardoor verdienen ze weinig en mensen die weinig verdienen zijn vanwege onze uitgebreide verzorggingsstaat niet zelden netto-ontvangers.

    Snelle inburgering is een utopie

    Lubbers en Van Seters stellen dat „25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal”. In het licht van het voorgaande is die stelling onzinnig. Snelle inburgering is een utopie en ook zij die uiteindelijk wel aan de slag gaan, dragen vaak niet of nauwelijks bij. Daarnaast sprak het CPB in haar studie Rising Skill Premia: You ain’t seen nothing yet? uit 2003 reeds de verwachting uit dat de vraag naar de laaggeschoolde banen waarin velen terecht komen steeds verder af zal nemen.

    Nog zwakker is dat Lubbers en Van Seters menen dat dergelijke immigratie een oplossing zou kunnen zijn voor de vergrijzing. Herhaaldelijk hebben demografen aangetoond dat het streven om de vergrijzing in Nederland op te lossen met immigratie leidt tot een explosieve bevolkingsgroei met tientallen miljoenen personen.

    Hun pleidooi over de vermeende economische bijdrage van 25.000 extra asielmigranten per jaar is een vervuiling van het debat. Asielmigratie is gewoon liefdadigheid, die ons land miljarden kost. Liefdadigheid bovendien, die bijzonder slecht uitpakt voor de minst verdienenden in ons land, waaronder uitdrukkelijk ook eerdere cohorten immigranten.

    Ik vind de keuzes van Ruud Lubbers en Paul van Seters tegenover de zwaksten in onze samenleving immoreel. Je kunt het natuurlijk met hen eens zijn, maar wees dan wel geïnformeerd en eerlijk over de feiten. Zodat de Nederlandse burger weet waar hij of zij aan toe is.

 23. Guus Geluk

  Dat gaat dus niet gebeuren. Op dergelijke voorstellen zijn de onderhandelingen met GroenLinks stukgelopen.

 24. Ni28

  Het blijkt dat de uitgerangeerde CDA politici op hoge leeftijd last krijgen van idiote hersenspinsels. Na hun loopbaan zouden zij beter meteen in een inrichting opgenomen moeten worden.

 25. Ni28

  De voorstanders van deze idiote wens van Lubbers bekijken het verhaal in getallen dus puur wiskundig. De ene mens vervangt de andere dus inderdaad omvolking. De inhoudelijke kant van dit verhaal geeft een totaal andere plaatje. Cultuur botsingen die wij nu al kennen zullen alleen maar toenemen, zelfs de moslims onder elkaar komen en zijn al honderden jaren in onderling gevecht. Europa wordt een soort Midden Oosten en Afrika met diens problematiek. Deze ontwikkeling leidt tot het creëren van chaos en oorlog en niets meer dan dat. Mensen die dit steunen zijn in wezen asociale wezens die niet om de mens geven.

 26. gimmeMystack

  Heeft lubbers het hier over vluchtelingen of immigranten?
  Het probleem van tegenwoordig is dat ze immigranten als vluchteling bestempelen.

  Onder de 10% van de immigranten komt uit een oorlogsgebied.
  Dat zijn vluchtelingen.
  De rest allemaal illigale immigranten.

  Die lubbers begint een beetje seniel te worden.

 27. Roughwood

  Tja, hun eigen brood verdienen en goed integreren, dat gaat hem dus niet worden.
  En wat de vergrijzing betreft hoop ik dat de pensioengerechtigde Nederlander die zijn pensioen van het ABP krijgt in de toekomst niet hoeft in te teren op het geld waar men recht op heeft. Ruudje had namelijk niet zo veel moeite met het graaien uit de ABP pot.
  https://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/het-abp-en-de-verdwenen-miljarden/

 28. Ni28

  20@ Punt 50@ Beukman zijn tong denkt sneller dan zijn hoofd.

  1. Punt50

   @ Ni28

   Apart figuur die heer Beukman.. Meteen iemand wegzetten als neo-nazi of nazi. Vreemde argumentatie. Mensen die dat doe zijn meestal wat tokkie-achtig.. of zie ik het fout?

   1. corfo

    @ Punt50.
    U ziet het volkomen juist : dat betreft Tokkie-gedrag.

 29. Duckday

  Ik dacht dat hij in het huis zat Zo te lezen is hij flink de weg kwijt of heeft hij nog plaats in zijn eigen huis voor een paar Hoogopgeleide gelukszoekers die de rest van hun leven de hand ophouden

 30. Nasrani

  Dit is de tweede ex-CDA premier die van het padje af geraakt. Eerst Van Agt die in de staat Israel een tweede nazi-Duitsland ziet, en nu Lubbers die nog meer vluchtelingen wil binnen halen. Daarom heb ik ook zo’n minachting voor CDA -ers, je weet nooit wat je aan ze hebt. En op het moment dat je dat wel weet is het al te laat.

 31. HaZ

  Lubbert moet wel, hij kan niet niet anders. In zijn huize Avondrood is er nu al geen verzorgster meer te vinden die zijn reet af wil vegen. Neem het ze eens kwalijk na talloze malen in de billen geknepen te zijn. Dus denkt Lubbert, die moslimmeiden hebben zoveel kleren onder hun vodden, die voelen dat vast niet….hé-hé-hé !

 32. pejoar

  een licht dementerende seniele oud CDA’er zegt weer eens wat onzin.
  de migranten kwamen niet in de vijftiger jaren maar later.
  daarbij deden die hooguit wat klusjes waar we nu machines voor hebben.
  ze hebben echt niet geholpen met de wederopbouw van dit land.
  ze hebben ons bakken met geld gekost is nu gebleken.
  ook het achterlijke verhaal over vergrijzing slaat als een tang op een varken.
  ok,je kunt wel duizenden vruchtbare meisjes hier naar toe halen maar dat is alles.
  mannen zijn er genoeg in dit landen die kunnen tot hoge leeftijd zaad leveren.
  er moet geen enkele vluchteling of asielzoeker meer hier komen.we helpen wel ter plekke en we moeten zorgen dat die al hier zijn zo gauw mogelijk vertrekken.dat is de oplossing en niet het achterlijk gezwets van een Lubbers.

 33. Ali Yas

  “Lubbers geeft aan dat we nieuwe frisse krachten nodig hebben om de arbeidsmarkt levend te houden en te kunnen voorzien van de vraag en aanbod.”

  Met die vraag zit het wel snor, maar het aanbod…?

  Let trouwens op het prachtige frame “nieuwe frisse krachten” in plaats van de onfrisse economische zwakkelingen die het werkelijk zijn.

  En die arbeidsmarkt hoeft niet levend gehouden te worden met de toevloed van (nog meer) ongeschoolden met een taal- en attitudeprobleem.

 34. corfo

  @ Floris. (nr. 61)
  Ik heb inderdaad járenlang gewerkt in de ambtenarenwereld, politie, justitie, en ben zeer goed op de hoogte van de daar heersende “cultuur”. Ik verrichte vrijwilligers werk in een Voedselbank en ben mantelzorger voor een gehandicapt kleinkind.
  Dat mijn reacties niet altijd “keurig netjes” in taalgebruik zijn, komt door mijn opgekropte woede over het feit dat er heel veel reaguurders zijn, die ongelooflijk dom reageren, omdat zij praten over iets waarvan ze totaal niets weten. Als iets hen niet aanstaat, ook al is ’t de volledige waarheid, dan wordt de betr. reaguuder uitgescholden en voor populist uitgemaakt; niet dat mij het schelden iets doet (ik ben daar aan gewend geraakt) maar het geeft de domheid van die meestal links denkenden aan. Ik blijf reageren zoals ik steeds heb gedaan n.l. Luid en Duidelijk !!!

  1. Floris

   @ Corfo: Het is goed om jou hier te hebben. Naar ervaringsdeskundigen wordt veel te weinig geluisterd. Ex-moslims worden ook genegeerd. Den linkschmensch (= betweter) denkt het allemaal beter te weten.

   Overigens neem ik opmerkingen over ophanging van politici met een korreltje zout. Als de trollen (die niet zelden behept zijn met een vorm van autisme en alles letterlijk nemen) dat ook eens zouden doen in plaats van steevast de dominee met het gestrekte vingertje uit te hangen zou de sfeer hier er flink op vooruitgaan. Het is hier geen zondagsschool!

  2. Peter Selie

   +++++

 35. poldi

  Nederland is het dichtstbevolkte land op het Europese continent. De massa immigratie naar ons land wordt door velen beschouwd als de grootste politieke blunder van de afgelopen 50 jaar. Islamisering van hele volkswijken en multi culturele wantoestanden zijn het gevolg. Steeds meer autochtone Nederlanders voelen zich ondertussen vreemdeling in eigen land. Maar ondertussen pleit Lubbers voor nog veel meer immigranten… Hoe wereldvreemd kan een politicus zijn?

 36. poldi

  Plagiaat
  ———

  In 1950 waren er tien miljoen inwoners in Nederland en regering ijverde om een heel aantal inwoners te laten emigreren omdat Nederland anders ‘te vol’ werd.

  Nu zijn er ruim ZEVENTIEN miljoen burgers en komen (oud) politici met het verhaaltje “dat we ze nodig hebben”. Bovendien is Nederland al overvol en met heel veel allochtonen hebben we genoeg te stellen. Waar is het einde van deze soap meneer Lubbers?

 37. Obiwokekenobie

  Als het merendeel nou zou werken…

 38. WWW

  Japan kan ook zonder immigranten en daar is de vergrijzing nog veel erger. Lubbers lult maar wat.

  1. corfo

   @ WWW
   Lubber heeft nóóit anders gedaan.

 39. Blank en niet Wit

  Ik voel me wederom belubberd.

 40. WWW

  Kunnen ze die trollen niet een beperkt aantal reacties geven? Ze verpesten de discussie behoorlijk.
  Ik moet eerst 80 a 90 reacties omlaag scrollen voordat je een normale reactie krijgt. Redactie doe hier aub wat aan. Het is geen plezier meer om al deze commentaren te lezen.

  1. K.Dopper

   Ik snap deze reactie wel, ik vind al die trollen ook buitengewoon irritant.

  2. Peter Selie

   “Ze verpesten de discussie behoorlijk”

   Dat is ook precies de bedoeling van deze agent provocateurs, om je uit je tent te lokken.

 41. nienke

  BEUKMAN.
  Mede daarom zouden 2500 vluchtelingen naar Ned. komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen’van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal.

  Ja daar zeg je wat MITS zij in staat zijn, hoeveel jonge allochtonen die hier nu al zijn werken niet en hebben nooit gewerkt en willen ook niet inburgeren.
  En een deel ervan verdomd het hun inburgering cursus te doen en spreken nog steeds geen Nederlands.
  Je denkt zeker dat hier de banen voor het oprapen zijn.
  25000 per jaar allemaal een huis, allemaal een baan dit zijn sprookjes het gaat het echt niet worden.

  1. Beukman

   @Nienke
   Ik zal niet zonder meer gaan beweren dat Lubbers zijn plan toppie is hoor, ik vind alleen al die opmerkingen dat hij seniel is en maar wat bazelt onterecht. We kunnen zijn ideeën beter serieus nemen.

   Vluchtelingen een permanente verblijfsstatus geven op grond van wat ze kunnen en willen, dat is wat ik eruit haal. Het moet dus beslist anders dan in het verleden.

   Feit is dat er door de vergrijzing steeds meer verpleegkundigen nodig zullen zijn. Aangezien een gemiddeld Nederlands gezin tegenwoordig nog maar 1,7 kind krijgt, zullen er toch echt mensen van elders vandaan moeten worden gehaald om het tekort op te vangen. Overigens speelt het probleem in grote delen van Europa.

   Heb jij een beter idee dan dat van Lubbers? Ik hoor het graag.

   1. HaZ

    Dus al die ophef over “meer handen aan de bedden” is nergens voor nodig. We trekken gewoon een blik vluchtelingen achterover en geven ze de keuze: werken in de gezondheidszorg of oprotten. Dat zal ze motiveren ! Wel eens bij stil gestaan hoe dat tekort eigenlijk ontstaan is? Niet door direct personeelsgebrek maar door de bezuinigingen, flexibilisering en marktwerking in de zorg. Gemotiveerd personeel wat na jaren te horen kreeg, u mag na 3 maandjes doorgaan op een tijdelijk contract maar dan moet u minimaal 6 maanden wachten voor een nieuw tijdelijk contract. De motivatie straalt er vanaf, niet? Al dat geld wat men uit denkt te gaan geven aan de extra buitenlandse handjes, zouden beter besteed worden
    aan betere voorzieningen en betere beloning voor al die (nu even niet meer) gemotiveerde uitstekende krachten, die er door al die bezopen maatregelen de brui aan hebben gegeven. Dan mogen die buitenlandse handjes blijven waar ze nu zijn.

    1. Beukman

     @HaZ
     Mee eens.

   2. Kodi

    Dat tekort aan wit aan het bed is het gevolg van bezuinigingen en ontslagen. De arbeidskrachten waren en zijn er dus wel. Die zogenaamde vluchtelingen hebben we niet nodig. En bittere ervaring met het prijskaartje van de aanwezigheid van niet-Westerse allochtonen zijn een garantie voor de toekomst als er nog meer van dit soort parasieten ons land komen koloniseren.

 42. Bes Tolen

  Nederland en andere Europese landen zelfs vaak meer, hebben bij herhaling te maken gehad met terugloop van de eigen bevolking. Daarvan moet men zich herstellen, dat is de opgaaf. Die terugloop nam vaak ernstige vormen aan door oorlogen, epidemieën, natuurrampen waaronder watersnood maar ook andere oorzaken. Die andere oorzaken doen zich al langer in Nederland voor en niet alleen in Nederland. Het blijkt onvoldoende naar buiten maar de oorzaken liggen wel om de drommel in het sociologische, economische en sociaal psychologische vlak. De belangstelling voor dit onderwerp is ver beneden de maat.
  De westerse samenleving schiet ten opzichte van de eigen mensen zwaar tekort. Democratie is een eeuwig gezeur waar de charlatans het voor het zeggen hebben. Lubbers heb ik ook altijd als zodanig beschouwd. Zij zijn de vertegenwoordigers van in werkelijkheid totaal versleten valse ideologieën waaronder de godsdiensten. Deze spelen evenwel in de politiek nog steeds de hoofdrol. Ze verdelen het volk onnodig. De samenhang ontbreekt dus en juist de voorlijken hebben daar het meeste last van. Je kunt als het om voortplanting gaat, beter behoren bij een achterlijke groep want daar is er wel de hiervoor nodige samenhang, hoe die er ook uit mag zien (en trouwens ook de meeste ”ongelukjes” als het om voortplanting gaat). De overheid is er vooral op gericht deze groepen te helpen. De zogeheten zwakken in de samenleving. Maar ondertussen komen dezen hier beter aan hun trekken. Dat ze vervolgens veel verprutsen is hun eigen tekortkoming maar aan kinderen komen ze wel toe. Ze weten zelfs vaak niets anders. Des te jonger des te meer hulp. De hele thuiszorg stond al dadelijk klaar bij de eerste gezinshereniging van vreemdelingen, zo 1979, 1980. Eigen woning en helemaal ingericht. Met gefingeerde baan in de gezinszorg voor de oudste dochter er bij als die tenminste zestien jaar oud was. Mooi extra inkomen voor ”werken in het eigen gezin”. Anno 1979, 1980, ik schreef het al. Maar wie betaalde daarvoor? De excellentie billenknijper wist dat wel te regelen. Het kostte de Nederlandse economie de kop. Nederland werd van een blij land een bedroefd land. Sindsdien. En: de Nederlandse bevolking werd nog verder uit elkaar gedreven. Het vertrouwde ging er af. Van Agt zei het al: ”het wordt nooit meer zoals het altijd was”. De ramp was geschapen. Inderdaad speelde god hierin de grote rol: het toen zo machtige CDA. Maar zijn lieden als Rutte, Pechtold anders? Nee dus, ook ”christendemocraten”. Niet soms? Wel!

 43. johnenanne

  Mijnheer Lubbers heeft zich kennelijk niet verdiept in de kosten die het met zich meebrengt om van een kansloze migrant, een vakbekwame werknemer te maken. Buitendien zal de behoefte aan dit soort arbeid door de robotisering ernstig afnemen, waardoor onze eigen mensen met een lagere scholing daar perfect hun ei in kwijt kunnen. Verder is het onze ex-MP evenmin opgevallen dat het werktempo en arbeidsmoraal in Afrika nogal afwijkt van hetgeen in Europa van werknemers wordt verwacht.

 44. Parestado4

  Tja,Lubbers keek in de spiegel en constateerde…………………….

 45. Chauvinist

  Het blijft vreemd, al die (oud) politici die maar roepen dat de islam zo vredelievend is en dat terreur niets met islam te maken heeft. Ondertussen roepen diezelfde (oud) politici dat we meer ‘vluchtelingen’ moeten opnemen. En laat deze ‘vluchtelingen’ nu vooral uit islamitische landen komen, vredelievende islamitische landen… waarom dan al die vluchtelingen? Hebben (oud) politici niet door dat zij zichzelf keer op keer tegenspreken? Zijn ze te blind om te zien dat die ‘vredelievende’ *proest* islam juist de reden is voor al die vluchtelingen? Elk weldenkend mens weet dat door de massale import van islam en half Afrika, WIJ straks het haasje zijn… wat onze (oud) politici doen is niets anders dan meewerken aan toekomstige genocide jegens ONS, het Nederlandse en Europese volk…

 46. sjun

  Intussen wordt er leerzaam licht geworpen op Ruud Lubbers’ migratielobby.
  https://opiniez.com/2017/08/08/46125/

  1. K.Dopper

   Een korte blik op de artikelen en de auteurs van Opiniez maakt duidelijk dat we met een extremistisch haatblog te maken hebben, typisch het soort nieuwsbron waar Sjun de mosterd betrekt.

   Het leerzame licht van Sjun blijkt dus extreem-rechtse agitprop.

   1. sjun

    Er is nog veel meer leerzaams dat K.Dopper tracht weg te zetten. Wellicht werpt het ook voor u meer licht op zaken die door zichzelf gelijkschakelende media van een taboe voorzien worden?
    https://www.youtube.com/watch?v=YzTjXQQSvzc

    1. K.Dopper

     Q.e.d.

   2. sjun

    Argumenten voert K.Dopper weer eens niet aan. Het valt een matig havist vast niet mee groeiende belichting van zaken verduisterd te krijgen.

    1. Kodi

     Ik denk bij trol K.Dopper eerder aan een Mytyltje dan aan een Havist.

    2. K.Dopper

     Je bevestigde mijn stelling. Q.e.d. betekent dat die stelling is bewezen. Als je nadere argumentatie behoeft heb je dat niet begrepen. Daar kan ik je verder niet bij helpen.

     1. sjun

      Je bestickert slechts K.Dopper. Dat voortdurend herhalen maakt het nog niet waar al beweerde een politieke pionier van deze tactiek met een horrelvoet ook al zo absoluut anders.

      Wie geïnteresseerd is in veel meer informatie kijkt zelf de links na en overdenkt kritisch wat daar wordt aangeboden.
      https://www.youtube.com/watch?v=hE0atYJi8uM
      en een vervolg: https://www.youtube.com/watch?v=XXZUQLS1fGM

     2. K.Dopper

      Ook deze bijdrage bevat geen inhoudelijk argument.
      De behoefte de opponent te diskwalificeren laat ik bij jou.

    3. Guus Geluk

     Wel komisch dat zelfs Opiniez moet toegeven dat er geen cordon sanitair is. Nu hoor je het ook eens van een ander.

     https://opiniez.com/2017/06/19/hoezo-cordon-sanitaire-tegen-de-pvv/

 47. Rex Gildo

  Lubbers heeft makkelijk praten;
  hij komt uit een miljonairsfamilie (Hollandia Constructie), woont aan de Groene Wetering Kralingen Oost Rotterdam – waar men geen zorgen heeft over AZC’s – en Ruud werkte ooit als billenknijper bij de UN-organisatie ten behoeve van vluchtelingen.
  Hoe ziet de ex-premier in godsnaam 25.000 extra Nederlandse inwoners per jaar.
  Tien jaar later is dat een flinke stad op basis van geografische data.
  Wat kan het die katholieke oud-politicus nou schelen.

 48. R.K.

  @ ayreonaut:
  citaat “Iedereen heeft het maar over de vergrijzing”, enz..

  In de jaren ’50 – ’60 begon de wens : nooit meer oorlog (eu).

  Dat er in die periode en kort daarna veel kinderen werden geboren, dat weet iedereen, ook al decennia lang. Die grijze golf is dus niet in bijvoorbeeld 1990 geboren!

  Wat er mis is met de politiek dat men daarop nooit op heeft geanticipeerd en dat men thans dus niet klaar is voor de te verwachtte “verwerking” hiervan. Het moest wel een keer spaaklopen! Wel heeft de politiek alle winst, gemaakt in het bedrijfsleven, opgemaakt en niet voor een spaarpotje gezorgd. Pas dan zou het nivelleren is een feest, van PVDA-er Spekman, gekund hebben, in plaats daarvan is er een staatsschuld: € 28.761. Schuld per inwoner, € 57.523 Schuld per werkzame inwoner (wikipedia) opgebouwd. Dus dan bedoelde Spekman kennelijk nivelleren van een schuld: “is iedereen arm”.

  Dat het kost heeft iedere burger aan o.a Wonen (huur en koop) de premies ziekenzorg, aan de AOW, en pensioenleeftijd gemerkt. Mede en o.a. als gevolg van de tot op heden gebleken ondemocratische en onbetrouwbare EU en de invoering van de EURO. Los nog van de enorme stijging van de overheadkosten (o.a. door de EU) waardoor hogere belastingen en hogere productieprijzen. We prijzen ons uit de markt, en de concurent (chinezen slapen niet!) En er zijn al plannen dat de EU zelf belasting gaat heffen, ook nog!

  Minder welvaart in combinatie met de enorm belastende economische immigranten, iedere burger merkt het: minder netto besteedbaar inkomen. Dan is er (wellicht onbewust al) onzekerheid over het stichten van een gezin, het nemen van kinderen en hoeveel! Dus de autochtone bevolking krimpt, nog buiten de emigranten gerekend, met hun dreigende culturen, zoals islam. Want ook de werkgelegenheid door immigranten en de onzekerheid over werk is een dreigende factor.

  Let wel, de belangrijkste factoren in aanmerking genomen, dit komt door beleid ! (Er is geen natuurramp en daardoor onvruchtbaar land aan vooraf gegaan!). En hierbij zijn de (megalomane) elite als menselijke veroorzaker van de humanitaire ramp(en) niet ingecalculeerd! Dit kan voor de burger ook behoorlijk uit de hand lopen!

  Er is decennia lang nog meer nagelaten: De vorming en voorbereiding van de EU en daarin het voorbereiden en synchroniseren van de beoogde leden van de EU qua wetgeving en belastingen en de ook aldaar geldende cultuurverschillen bij voorbaat enigszins op te lossen! Voor de komst van de euro bijvoorbeeld. Regeren is vooruit zien toch….. Ik kon e.e.a ook al decennia lang zien aankomen!

  Het wanbeleid, door verschillende regeringen moet worden gecamoufleerd door de compensatie van arbeidskrachten vanuit het buitenland!
  Echter daar wordt weer een fout gemaakt, bewust vraag ik mij af?.

  Er is een economie en die werd altijd gevoed door elke dag meer omzet dan gisteren. Echter dat model staat onder druk:

  – Het niveau van werknemers moet omwille de techniek steeds hoger worden, vele jongere zullen daar niet meer aan kunnen voldoen, de autochtone jongeren niet en het wordt nog moeilijker voor de geïmporteerde werknemers. Dus nog minder kansen op werk…. !

  – De voortgaande robitisereing en automatiserig (computers) kost niet hoog opgeleiden werk….. En niet hoog opgeleiden is wellicht de grootste groep werknemers!

  Lubbers denkt nog in oplossingen zoals dat ging in de oude economie! Maar thans geldt o.a.: Waar laten we alle werklozen en hoe gaan we dat allemaal betalen? (vandaar het basisloon?)

  Macht is bezit, een voorname positie en/of geld. Het geld wordt gedigitaliseerd dus voor de monopolist als een overheid een oneindige bron. Dan gaat het dus om de macht… alle EU landen fundamenteel ontwrichten, met alle denkbare mogelijkheden, draait om de macht (NWO?). Want dit is wat o.a. het doel van de omvolking is.

 49. Kodi

  Twee simpele feiten:

  1) Vergrijzing zelf opvangen met immigratie is een piramidespel dat leidt tot extreme bevolkingsgroei (is al heel vaak aangetoond).
  2) De kosten van vergrijzing opvangen met immigratie vereist dat immigranten bovengemiddeld presteren op de arbeidsmarkt (en het tegendeel is nu waar voor asielimmigranten in Nederland).

 50. sjun

  Het economische verraad van de massamigratie: https://koenraadt.info/nl/node/929

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.