Meer Democratie geeft de strijd niet op: “Door uitspraak Raad van State staat weg naar civiele rechter open!”

De stichting laat zich niet zomaar aan de kant schuiven, nee, ook niet door de Raad van State.

Gisteren liet de Raad van State weten dat het zichzelf “onbevoegd” achtte om uitspraak te doen in de zaak die de stichting Meer Democratie aanspande tegen minister Kafka Orwellgren Kajsa Ollongren vanwege haar weigeren om een referendum over de afschaffing van het referendum toe te staan. In principe betekent dit dus dat het kabinet kan doen wat het wil, de Raad zal zich er niet tegen verzetten.

Dat is slecht nieuws, maar gelukkig is er ook goed nieuws. Meer Democratie is namelijk niet van plan om het hierbij te laten. De stichting gaat gewoon door:

“Het is jammer dat de Raad van State zo heeft geoordeeld. Het was niet helemaal onverwachts voor ons. Maar we moesten deze rechtszaak nu wel bij de Raad van State aanspannen, aangezien de bevoegdheid van de Raad van State onzeker was en deze zich nog niet eerder had uitgelaten over een dergelijke situatie. Door deze uitspraak staat de weg naar de civiele rechter echter open,” aldus de stichting. “Wij beraden ons op de vervolgstappen. De strijd is nog lang niet gestreden.”

Meer Democratie zal zich op alle mogelijke manieren moeten inspannen, want de regering is duidelijk van zins om het democratische gehalte flink terug te dringen. Als échte democraten (en dus niet dat tuig van D66) dat niet willen moeten we ons daar nadrukkelijk tegen verzetten. Indien nodig via de rechter, en anders maar door democratische partijen de volgende keer een monsterzege te bezorgen. Want dat PvdA, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie alles behalve democratisch zijn moge onderhand duidelijk zijn.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

36 reacties

 1. DolleDries

  Dat CDA en CU zijn toch door god verlaten.

 2. Guus Geluk

  We zullen de bezwaren van VVD, PvdA, D66, CU, SGP, CDA, even op een rijtje zetten.

  https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsk1yn/referendum

  “Er zijn ook bezwaren tegen referenda te noemen. Het belangrijkste bezwaar is dat het niet zou passen binnen het representatieve stelsel zoals we dat nu kennen in Nederland. In zo’n stelsel stelt de kiezer volksvertegenwoordigers aan die geacht worden een zorgvuldige belangenafweging te maken bij het opstellen van een wetsvoorstel. Daarbij raadplegen zij onder andere diverse maatschappelijke groeperingen, bedrijven en andere betrokkenen. Zo’n belangenafweging is een andere dan de afweging die een individuele kiezer uit eigenbelang maakt.

  Ook zouden referenda de samenhang tussen verschillende wetsvoorstellen in gevaar kunnen brengen. Verder zouden burgers ook de tijd en de middelen niet hebben om alle facetten van een wetsvoorstel te beoordelen, waardoor ze minder goed in staat zouden zijn om afgewogen oordeel te vellen.

  Met een ja/nee- of voor/tegen-vraagstelling dreigt bovendien een simplificatie van het wetsvoorstel te ontstaan die geen recht doet aan de materie. Daarnaast is het volgens tegenstanders van referenda zo dat nee-stemmers vaak gemotiveerder zijn dan ja-stemmers. Hierdoor zou een gepassioneerde minderheid zijn wil kunnen opleggen aan een zwijgende meerderheid.

  Tot slot zien tegenstanders nog een bezwaar dat specifiek betrekking heeft op correctieve referenda. Die zouden namelijk vertragend werken, zonder dat er een alternatief geboden wordt wanneer een meerderheid zich tegen een voorstel uitspreekt. Daarnaast zegt een dergelijke uitspraak niets over de motivatie van tegenstemmers en bovendien hoeft niet elke nee-stemmer dezelfde motivatie te hebben. Zo kan een wet bijvoorbeeld voor de ene tegenstander niet ver genoeg gaan en voor anderen misschien juist wel te ver.”

  Het fabeltje dat de tegenstanders van referenda de democratie zouden willen afschaffen, is een dogma dat is geïnstalleerd in de rechtspopulistische gemeente. De partijen zijn heel demoratisch, maar wel voorstanders van de representatieve democratie.

  1. DolleDries

   Partijen op basis van religie zijn altijd tegen inspraak dat is hun religie ook.
   Religie is ook gebouwd op inperkingen van vrijheden.

   1. Guus Geluk

    In een directe democratie loopt de seculiere meerderheid over de christelijke meerderheid heen. CU had in een referenda nooit de Wet Voltooid Leven kunnen tegenhouden.

    Deels speelt hier inderdaad ook religie mee.

    1. Guus Geluk

     Christrlijke minderheid.

    2. Bloem

     Lulkoek, de wet voltooid leven was ongetwijfeld gesneuveld in een referendum, net als de Donorwet van D666

     1. Guus Geluk

      De Donorwet: ook iets wat je niet simplistisch kunt uitrollen in een ja/nee-vraag. “Daarnaast zegt een dergelijke uitspraak niets over de motivatie van tegenstemmers en bovendien hoeft niet elke nee-stemmer dezelfde motivatie te hebben. Zo kan een wet bijvoorbeeld voor de ene tegenstander niet ver genoeg gaan en voor anderen misschien juist wel te ver.”

     2. Bloem

      Op de Antisemitische Quispel gaan we niet eens serieus in. M.b.t Guus zijn stelling over de donorwet, zoals deze nu voorligt is het een gevaarlijke wet. De uitleg van Dijkstra, dat nabestaanden het laatste woord hebben is complete onzin, dat is nu juist het doel van de wet. Nabestaanden worden juist buiten spel gezet teneinde de orgaan oogst zo groot mogelijk te maken. Nu kunnen naasten met een sprankje hoop nog aandringen op verdere behandeling, al is dat vaak nu al erg moeilijk omdat “artsen” nu al als hyena’s op de organen azen. Bezwaar maken kan straks niet meer. I.c.m de wet voltooid leven is de Nederlander verworden tot niet meer dan orgaanvee. Het belang voor de patienten die een orgaan nodig hebben speelt, bij Dijkstra, misschien deels mee, echter de bezuiniging op de gezondheidszorg wordt hier door de heren en dames politici verzwegen. Behandeling van zwaar- gewonden en zieken kan veelal gestaakt worden, immers de druk op doorbehandelen is niet kanger aanwezig. Een welkome bijvangst de opbrengst van de organen. Ook patienten die op een orgaan zitten te wachten krijgen dan in de toekomst dezelfde benadering. Behandeling zal eerder gestaakt worden. Waarom een dure nierdialyse wanneer u een mooie lever en 2 functionerende longen te vergeven heeft. Kunnen die organen de lucratieve “internationale” handel in. Psychiatrische patienten geef je ook een pil en hoppa nog meer organen en de kosten van de geestelijke gezondheidszorg wordt gereduceerd tot een paar tientjes per jaar aan pillen. Ergo, juist dit soort krankzinnige wetgeving moet middels een referendum aan het volk voorgelegd worden en zijn het bewijs dat een representatieve democratie levensgevaarlijk kan zijn. Beste heer Geluk ik respecteer uw mening die vaak lijnrecht op die van mij en andere forumdeelnemers staat, u drukt zich doorgaans genuanceerd en beschaafd uit. We hoeven het echter niet altijd eens te zijn, net als in een democratie kun je en mag je van mening verschillen, daarom is het van belang om over die meningsverschillen te debatteren en aansluitend te stemmen. Het referendum is daarom op essentiele onderwerpen het meest democratische middel dat tot uiting te brengen.

     3. Ernst Quispel

      Bloem blijft me zonder enige onderbouwing of argument een antisemiet noemen. Een kwalijke belediging.

      Kan de redactie deze man niet bannen?

     4. Guus Geluk

      Bloem, in dat geval kon u op 15 maart stemmen op partijen die in principe tegen de Donorwet is. Als een partij, door u gekozen, tegen de donorwet stemt is dat een uitstekende volksvertegenwoordiging.

      Laten we ook niet vergeten dat de Donorwet slechts door de Tweede Kamer kwam, omdat een kamerlid van de Dierenpartij de trein had gemist en op die wijze niet in staat was zijn stem uit te brengen…

     5. Bloem

      Beste heer Quispel de onderbouwing geeft u, bij ieder Joods- danwel Israelisch topic zelf. Daar heeft u mij niet voor nodig. Het is in mijn ogen onverteerbaar, crimineel, abject en totasl verwerpelijk wanneer iemand zich zo geslepen antisemitisch uitlaat. Ieder beschaafd mens dient zich in mijn ogen te vezetten tegen een dergelijke kwaadaardige vorm van racisme. Ja heer Quispel antisemitisme is ook racisme. He benoemen hiervan zou de norm moeten zijn

     6. swetsnek

      Zeg uiteraard de NIERSTICHTING verder nog wat nieuws klaploper

   2. trampoline

    Dat is nou precies waarom ik geen enkele respect heb voor welke religie dan ook. En kom me niet aan met geloof want dat is iets heel anders als religie, wat religies ons ook willen wijsmaken; dat heeft alleen tot doel om ons onder de duim te houden.
    En guess what: dat gaat niet meer lukken.

  2. Fortiori

   Hier is geen speld tussen te krijgen.

  3. swetsnek

   Het betere knip en plakwerk is al weer aan de orde moet jij geen boodschappen halen ?

  4. Ego-non-solus

   Beste Guus

   Een referendum gaat over één thema, de Tweede Kamer verkiezingen over vele. Ik vind daarom de laatste verkiezingen véél complexer. Ik moet mij op vele terreinen vergewissen van de (op dat moment bepaald opportunistische, maar dat terzijde) gedachten van meerdere politieke partijen. Dát zou ik wel moeten kunnen maar een oordeel over een enkel onderwerp in een referendum niet?

   Er wordt wel eens gesproken over een ‘kiezersdiploma’ of over anders over een minimum aan kennis en (levens)ervaring. Is het geen consequente gedachte dat voorstanders van afschaffing van het referendum die minimumgedachte bij verkiezingen ook zouden moeten ondersteunen?

   By-the-way: representatieve democratie, bestaat die dan? De partij die ik gekozen heb representeert mij alléén als ze doet wat zij vóór de verkiezing als haar beleid heeft neergezet. De VVD – als voorbeeld – voor en na verkiezingen is wat mij betreft steeds een andere partij gebleken.

   1. Guus Geluk

    “representatieve democratie, bestaat die dan? De partij die ik gekozen heb representeert mij alléén als ze doet wat zij vóór de verkiezing als haar beleid heeft neergezet. De VVD – als voorbeeld – voor en na verkiezingen is wat mij betreft steeds een andere partij gebleken.”

    Als u meent dat de VVD u niet goed heeft vertegenwoordigd, kan deze partij bij de volgende verkiezingen worden afgestraft. Echter, de liberalen zijn voor de derde maal op rij de grootste partij van Nederland geworden, dus ik meen dat een groot aantal Nederlanders zich goed door de VVD voelt vertegenwoordigd.

    1. Ego-non-solus

     “dus ik meen dat een groot aantal Nederlanders zich goed door de VVD voelt vertegenwoordigd”.

     Dat is precies wat ik bedoel want ik betwijfel dat. Een partij die ná verkiezing iets anders doet dan ervoor beloofd, hoe kan je dan staande houden dat die jou nog vertegenwoordigt? Maar technisch gesproken heeft u gelijk want ja, jij hebt die partij gekozen en daarmee al dan niet (ja zegt u, nee zeg ik) impliciet gemandateerd andere dingen te gaan doen.

     Overigens heeft de VVD mij in dat opzicht één keer bedrogen en daarna mijn stem niet meer gehad. Ik maak er geen gewoonte van bedrogen te worden.

     1. Guus Geluk

      “Een partij die ná verkiezing iets anders doet dan ervoor beloofd, hoe kan je dan staande houden dat die jou nog vertegenwoordigt?”

      Ego, omdat de partij tweemaal werd herkozen. In 2012 behaalde de VVD een verkiezingsoverwinning en in 2017 werd de VVD wederom de grootste partij. Ik meen dat als een partij tégen de wil van de kiezer ingaat, bij de volgende verkiezingen keihard wordt afgestraft. Zoals bij de PvdA, gedecimeerd tot negen zitjes. De PvdA was duidelijk niet meer representatief en kreeg van de kiezer een enorm pak op de broek.

     2. Ego-non-solus

      Beste Guus
      Ja, daar heeft u wel een punt, de VVD wordt niet alleen gekozen maar ook hérkozen. Afgezien van het fenomeen ‘strategisch kiezen’ blijft het feit dat de VVD daarmee gekozen blijft. Vrienden van mij doen dat ook, het zijn mijn vrienden maar op dit aspect kan ik hen niet begrijpen. Wij hebben echter besloten dat we het eens zijn om het met elkaar – op dit punt – niet eens te zijn.

      Dat doe ik met u dan maar ook. 😉

     3. Guus Geluk

      Agree to disagree.

 3. Ni28

  Raad van State is een werktuig van de regering. In de juiste hand doet het wat van hun verwacht wordt. En als het goed uitkomt verklaren zij zich onbevoegd. Het is een verlengde van de autocratische representatieve democratie die de handen van de regering wast.

  1. Ernst Quispel

   “Raad van State is een werktuig van de regering. In de juiste hand doet het wat van hun verwacht wordt. “

   Een belachelijke en lasterlijke bewering van iemand die niets begrijpt van onze rechtsstaat.

   Zeer ergerlijk, deze domheid.

 4. Ni28

  Bezwaar tegen referenda is dat het niet past in de autocratische stelsel van de huidige representatieve democratie. Geen inspraak dulden is voor de alleenheersers. Het enige om dit tegen te gaan is niet meer gaan stemmen.

  1. van Urk

   Wel onderzoeken gaan doen door ministeriele onderzoeksbureau,s wat de meerderheid van het Nederlandse volk over een onderwerp of wet vindt, maar geen referenda. “Een referendum moet je leren als land” https://nos.nl/op3/artikel/2200901-hoe-sterk-is-ons-referendum-vergeleken-met-andere-landen.html

 5. Babaji538

  “Zij is écht een natuurlijke schoonheid, zo wijd,
  met geblondeerd haar en rode lippen.”

  Petra Hermans

  1. corfo

   @ Babaji538.

   “Ikke pikke porretje
   Babaji heeft een snorretje
   wáár die snor ook zitten mag
   ‘k word er zó moe van, iedere dag !
   Ruud Johan Hermans
   ( de vermoeide broer van Petra Hermans)
   @ Petra, je had onze pappie en mammie nog zó beloofd
   dat je géén rare dingen meer zou schrijven !
   En wát zie ik nou ? Neem gauw je pilletje, meisje !

 6. Tinneke

  @ Bloem….laat kwispel toch lekker kwispelen…..lees eens Elsevier daar zijn ze zo klaar met hem/haar
  https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/02/ollongren-fvd-erger-dan-pvv-van-geert-wilders-582182/
  Lees onder Observator……..en dan de reactie!

  Misschien kunt u zelf een inhoudelijke reactie geven op het item in plaats van anderen steeds de maat te nemen. Doen hoor.

 7. Ernst Quispel

  Formeel staat de weg naar de civiele rechter open maar het lijkt me uitgesloten dat die deze kwestie ontvankelijk, dan wel zich hier bevoegd, zal verklaren.
  Dit is juridisch een doodlopende weg en dat weer Baudet ook wel.

  1. Ego-non-solus

   Wat feitelijk betekent dat een minister onkwetsbaar zou zijn. Dat is wat mij betreft een enge situatie. Maar een minister moet zich verantwoorden in de Tweede Kamer kunt u daar tegen inbrengen. Dat klopt, maar de meerderheid die daar zit zal het hem of haar nooit moeilijk maken. De scheidingslijn van de minister was goed of fout loopt per definitie over regeringspartijen, hoe ook samengesteld.

 8. denk eens na

  Meest gehaat politicus 1: ollokreng 2:pinokkio 3:penthouse .

  1. George van de linden

   denk eens na,

   En een bepaalde bevolkingsgroep noemde ook nog Sigrid Kaag als meest gehate politicus!
   Maar deze houden we dan maar als reserve mocht een van genoemde 3 het lootje leggen door hun slecht (geen) geweten !

 9. HW

  Laat dit oude vel nu eerst maar eens kritisch zijn op politici uit eigen gelederen voor ze de maat neemt van anderen.
  Met een corrupte partijleider en ex-burgermeester lijkt mij, dat er eerst voldoende werk aan de winkel in de eigen partij is.
  Zolang zij deze werkwijze niet afkeurt en ter afleiding alleen naar anderen wijst , is ze geen knip voor de neus waard, laat staan een baan als minister van binnenlandse zaken.

  Onthoudt goed: D’66 duldt corruptie ( een mooie verkiezingsleus)

 10. Frits Jansen

  Richt de “stichting Meer Democratie” zich op domoren? Het kabinet kan natuurlijk *niet* doen wat het wil, want het wordt gecontroleerd door het Parlement. Oh, ik begrijp ‘m al, deze stichting neemt het Parlement al niet meer serieus. En ziet dat als een versterking van de democratie?? Veel gekker moet het niet worden.
  De Raad van State mag als zodanig slechts de *rechtmatigheid* beoordelen. Het is niet ongebruikelijk dat bestuursrechtelijke organen zich onbevoegd verklaren omdat ze willen voorkomen beslissingen te nemen die als politiek worden beschouwd. Dat is juist heel goed.

  Wie de democratie echt aan het hart gaat zou zich meer zorgen moeten maken om het probleem dat de kiezer tegenwoordig steeds slechter geïnformeerd wordt, een eigenaardige paradox ten gevolge van de internet-revolutie. Kiezers leven in een schijnwereld van “alternative facts”.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.