Column Jan Roos: Jozias van Aartsen is een gevaar voor het land

Columnist Jan Roos maakt zich deze week druk over Jozias van Aartsen, de burgemeester van Amsterdam. Zijn stelselmatige wegkijken van de problemen die krakers in Amsterdam-Oost veroorzaken is echter slechts het symptoom van een veel groter probleem. Binnen een veel grotere groep mensen dan alleen van Aartsen, betoogt Roos.

Toen Jozias van Aartsen burgemeester van Den Haag was zag hij geen probleem in een onaangekondigde demonstratie waar moslims met IS-vlaggen opriepen om richting Syrië op jihad te gaan en om Joden uit te roeien. Volgens Van Aartsen gebeurde er niets onoorbaars. Er was zeker sprake van een demonstratie zonder vergunning, verstoring van de openbare orde, oproepen tot geweld, opruiing, racisme, verboden vlagvertoon, intimidatie van de pers en ronselen voor de strijd binnen een vreemde krijgsmacht. Maar nogmaals: het hoofd van de driehoek vond het allemaal binnen de wet passen. Dan ben je niet alleen ongeschikt voor de functie, maar ook een gevaar voor het land. Het was in ieder geval duidelijk dat de prioriteit van Jozias niet lag bij de normale bevolking van Den Haag, die zich in de Hofstad niet meer veilig waande na dit incident.

Dat uitgerekend deze man werd gevraagd om interim-burgervader van Amsterdam te worden was dan ook minder verbazingwekkend dan het voor veel mensen leek. Van Aartsen heeft namelijk een blinde vlek, en daar zijn ze in het Sodom en Gomorra van de hoofdstad gek op. Daar mogen links en alles wat niet oorspronkelijk uit Nederland komt immers doen en laten wat het wil. Het liefst zouden ze daar een zelfstandige republiek uitrpe[em (meteen doen), omdat ze zich verheven voelen boven het gepeupel van buiten de ring A10. Een prima standplaats dus voor wegkijker Van Aartsen, die een uitgesproken hekel heeft aan wat hij populisten noemt.

Dat het clubje uitgeprocedeerde asielzoekers, hierna illegalen genoemd, juist in Amsterdam hun heil zoekt is daarom dan ook niet zo vreemd. Bij de afgelopen verkiezingen won GroenLinks in 020. Een links-radicale partij die een uitgesproken hekel heeft aan normaal nadenken. De perfecte basis om stelselmatig de wet te kunnen overtreden zonder dat ook maar iemand ingrijpt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat We Are Here, het collectief illegalen dat van alles en nog wat eist, in de hoofdstad aan het kraken zijn geslagen. Nou ja, kraken… Ze hebben gewoon 22 woningen ingenomen, en intimideren de buurtbewoners en medewerkers van woningcorporatie Ymere.

Allemaal met de goedkeuring van Jozias van Aartsen die opriep deze criminele types en hun criminele handelen te gedogen. Kraken is verboden, maar mag. Illegaal verblijf is verboden, maar mag. Intimidatie is verboden, maar mag. Zolang je maar bij het goede clubje hoort. Want laten we eerlijk zijn. Als rechts gaat kraken, als rechts gaat demonstreren zonder vergunning, als rechts oproept tot illegale praktijken, als rechts geweld verheerlijkt, als rechts met verboden vlaggen gaat wapperen, als rechts doet wat links en multiculti allemaal al heel lang mogen, dan is het snel afgelopen met dat gedogen.

De VVD, de partij van Jozias, zegt dat hij inmiddels zo ver boven de partijen staat dat hij geheel losgezongen lijkt te zijn van de liberalen. Dat is natuurlijk niet waar. Van Aartsen is onderdeel van de politieke elite en zij zijn losgezongen van het Nederlandse volk. En dat is vele malen erger en komt steeds dichter in de buurt van landverraad.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

79 reacties

 1. Babaji538

  Nee, Jan, je ziet het niet in het juiste perspectief!
  Mijn bundel, “Voor een betere wereld”, werd destijds
  totaal in de grond gestampt.
  Dankzij het algemeen collectief agressief onderbewustzijn
  is het nou alleen maar erger geworden.
  Petra Hermans

 2. Guus Geluk

  “Van Aartsen is onderdeel van de politieke elite en zij zijn losgezongen van het Nederlandse volk. En dat is vele malen erger en komt steeds dichter in de buurt van landverraad.”

  De zogenaamde “politieke elite” is in feite een reeks door het volk gekozen klassieke bestuurderspartijen.

  Als deze partijen zouden zijn losgezongen van het Nederlandse volk, en er sprake was van landverraad, zou het volk hen niet hebben gekozen.

  Maar wat Jan elite noemt, noem ik gewoon democratie.

  1. Stanly2000

   Guus G.

   Stop nou eens met dat geleuter over die zg democratie. Je weet zelf ook goed (en zo niet moet je toch maar eens maatregelen nemen) dat zodra de verkiezingen afgelopen zijn de politici niet meer schijnen te weten wie ze vertegenwoordigen. De kiezers hebben maar weer 4 jaar te zwijgen, want dat is jouw democratie.

   1. Guus Geluk

    Stanly2000,

    In onze democratie worden partijen die de kiezer onvoldoende vertegenwoordigen, afgestraft, en andersom worden vertegenwoordigers beloond als zij doen hetgeen de kiezer graag ziet. Dat is democratie. En de zogenaamde “politieke elite” is eerlijk democratisch door het volk gekozen.

    1. Holland

     De tactiek van trollen is altijd hetzelfde (tevens de basis van de reclame): steeds dezelfde stompzinnige boodschap blijven herhalen zonder op argumenten in te gaan of deze aan te dragen, tot de consument/reaguurder suf gebeukt is.

     Don’t feed the troll.

     1. Guus Geluk

      Holland is hier louter om anderen te kleineren. Niet voederen, deze trol.

     2. Ni28

      Goed gezien. Niet alleen stompzinnig maar vooral irritant. Dat is natuurlijk het doel. Dat je je voor zoiets kunt lenen is onbegrijpelijk behalve bij de Trol.B.V. die daar waarschijnlijk van leeft.

     3. Ni28

      GG, als iemand hier al kleineert dan is het jouw vriend Quispel. Een ware meester in onontwikklede omgangsvormen.

     4. Guus Geluk

      Ni28,

      Hedenmorgen stelde Holland al dat ik dom was en thans maakt hij me uit voor trol. Jammer dat alle vingerwapperaars wegbleven.

     5. Holland

      Guus probeert een verdeel&heers-offensiefje. Guus, in jouw geval is ‘dom’ slechts het noemen van een feit. En dat je een trol bent is reeds talloze keren onderwerp van discussie geweest. Nog steeds denkt vrijwel iedereen hier dat je een trol bent.

     6. Guus Geluk

      Duidelijk is dat Holland hier louter aanwezig is om andersdenkenden te kleineren door hen voor dom of trol uit te maken.

      De reden is een volslagen gebrek aan tegenargumenten.

      Verder negeren dan maar.

     7. Floris

      “De reden is een volslagen gebrek aan tegenargumenten.”
      —————————————————————–
      Ook Guus waant zich superieur in het debat, net als z’n baasje.

     8. Guus Geluk

      Floris,

      Er was, helaas, geen sprake van een debat.

     9. Floris

      Je verwijt Holland een gebrek aan tegenargumenten.

      Ik denk dat het anders zit. Jij draait steeds dezelfde plaat af (evenals je baasje) en op een gegeven moment hebben mensen geen zin meer in die eeuwige herhaling van zetten.

     10. Guus Geluk

      Floris,

      Een herhaling van zetten is inderdaad zinloos. Het is de reden dat ik mij aan Hollands trol-gekraai irriteerde.

     11. Holland

      Twee ‘verschillende’ reacties van Guus:

      1. “De zogenaamde “politieke elite” is in feite een reeks door het volk gekozen klassieke bestuurderspartijen. Maar wat Jan elite noemt, noem ik gewoon democratie.”

      2. “Dat is democratie. En de zogenaamde “politieke elite” is eerlijk democratisch door het volk gekozen.”

      Kijk Guusje, dit is de eeuwige gebedsmolen die je te pas en vooral te onpas herhaalt. Zodra het over de Tweede Kamer, over politieke partijen of over de democratie gaat, kom jij steeds ditzelfde riedeltje op de proppen. Ook als er tussentijds argumenten door een reaguurder worden geleverd, blijf je hameren op precies hetzelfde aambeeld.

      Dat trollengedrag stelde ik aan de kaak. Dat je de zaak daarna probeerde om te draaien is wel erg opzichtig. En dom. Je faalt. En voor een betaalde trol is dat heel erg.

     12. Ernst Quispel

      “1. “De zogenaamde “politieke elite” is in feite een reeks door het volk gekozen klassieke bestuurderspartijen. Maar wat Jan elite noemt, noem ik gewoon democratie.”

      2. “Dat is democratie. En de zogenaamde “politieke elite” is eerlijk democratisch door het volk gekozen.””

      Ja, zo zit het ongeveer in elkaar. Holland heeft het goed begrepen en dat valt me reuze mee.

     13. Guus Geluk

      Holland,

      We dreigen te verzanden in een herhaling van zetten.

      Mijn eerste commentaar aan Stanly omvatte het argument dat partijen die de achterban kwijtraken, dus echt “losgezongen” raken van het volk, worden afgestraft, en dat partijen die niet “losgezongen” zijn van het volk over het algemeen worden beloond.

      Mogelijk heb je nog een tegenargument.

     14. Holland

      Guus, dit is het riedeltje dat je IEDERE dag herhaalt. Vele malen. Dezelfde tactiek hanteert je baasje Quispel ook. Eeuwig en altijd dezelfde boodschap, met dezelfde opbouw, dezelfde zinnen en woorden. Ongeacht wat de opponent zegt, altijd hameren op hetzelfde aambeeld. Dat is onmiskenbaar trollengedrag. En het domme is: jullie denken dat dat effect heeft. Maar het tegenovergestelde is het geval.

      Probeer eens wat nieuws, iets anders, een andere aanpak. Ik ben echter bang dat jullie trollen daarvoor ieder vermogen ontberen. Want jullie zijn sukkels.

     15. Floris

      Wat Jan Roos bedoelt is dat het policor kartel door het uit de hand laten lopen van de massa-immigratie alsmede te schijterig is om op te treden tegen parasieten de autochtone bevolking al decennia benadeelt.

      Waarom wordt er dan nog steeds op deze partijen gestemd?

      – Veel mensen stemmen met hun portemonnee, zowel op links als op rechts.

      – De invloed van de MSM en de indoctrinatie via het onderwijs.

      – Angst voor het onbekende.

      – Het feit dat er op de nieuwe partijen (en dan kijk ik Europees) kwalitatief het nodige aan te merken is. Dat heeft trouwens een reden: wie zich bij zo’n partij aansluit wordt al snel gedemoniseerd.

     16. Guus Geluk

      Holland,

      In dit commentaar kan ik geen argument ontdekken.

      Rest mij niets anders dan je een goede avond toe te wensen.

     17. Floris

      “Holland,

      In dit commentaar kan ik geen argument ontdekken.

      Rest mij niets anders dan je een goede avond toe te wensen.”
      ——————————————————————-
      Precies dezelfde praat als Quispel.

     18. Guus Geluk

      Floris,

      Nee, de zaken liggen veel eenvoudiger. Het Nederlandse volk stemt op de klassieke bestuurderspartijen, omdat deze partijen daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen en de populisten nooit iets voor elkaar kregen. Ons volk houdt niet van de brallers en kiest steevast voor serieus bestuur.

      Wat het kartel betreft: volgens sommigen is dit iedereen die niet populistisch rechts is, volgens anderen zijn het de vier partijen VVD, CDA, D66, PvdA. Eigenlijk weet niemand exact wie het is. Het blijft een vaag begrip.

     19. Floris

      Guus, de grote onvrede die al jaren in heel West-Europa heerst is onmiskenbaar maar vertaalt zich niet voldoende significant in de verkiezingsuitslagen. Daar heb ik enkele verklaringen voor gegeven.

      Ik denk ook dat het kartel (en daaronder versta ik met name VVD, D66, PvdA, CDA, maar als het om de multicul gaat – en dat is nu eenmaal het belangrijkste dossier in deze tijd – eigenlijk alle partijen behalve PVV, FvD) dat donders goed weet. In feite zijn ze onaantastbaar omdat de kiezer geen goed alternatief heeft.

     20. Guus Geluk

      Floris,

      De onvrede in Nederland is wellicht niet zo groot als je meent dat deze is. Het is de reden dat louter een minderheid op de rechts- en linkspopulisten stemt en dat er ook weinig van zulke partijen bestaan.

      Het kartel is onaantastbaar, omdat deze een breed draagvlak heeft onder de bevolking.

     21. Floris

      Over de omvang van de onvrede kunnen we geen concrete getallen vaststellen, maar ik denk dat veel meer mensen ontevreden zijn inzake de multiculturele ellende dan de verkiezingsuitslagen laten zien. Ik heb daarvoor diverse redenen gegeven.

      Voorts is het inderdaad zo dat een aanzienlijk deel van de bevolking in heel West-Europa stijf links cq policor is en er goed aan meent te doen de parasieten welkom te heten en op kosten van de belastingbetaler in de watten te leggen.

      Daarbij kijken ze niet verder dan hun neus lang is.

     22. Guus Geluk

      Floris,

      Zoals ik het zie is het percentage Nederlanders dat een migratiebeleid zonder beperking bepleit, klein.

     23. Floris

      Ja, Guus. Maar ze blijven binnenkomen vanwege de slappe houding van het kartel en de besluiteloosheid van het kiesvee.

      Politieke correctheid werkt verlammend.

    2. Stanly2000

     Guus G.

     Helaas je bent niet te redden.

     1. Guus Geluk

      Stanly2000,

      Reageert u eens inhoudelijk op mijn argument: als de partij raakt losgezongen van de achterban, wprdt de partij door de kiezer afgestraft. Dijsselbloem verzuchtte eens dat hij in de moeilijke hervormingen van Rutte II de kiezer niet kon meenemen en om die reden de partij een verlies van 28 zetels leed.

      Wat populistisch rechts voortdurend vergeet is dat de elite in essentie eerlijk en democratisch door de kiezer is gekozen.

      Tja, en wie behoort er eigenlijk tot die elite? Volgens dit blog het koninklijk huis (oké, die zijn niet gekozen), de partijen in de Kamer, de Raad van State – een hele grote elite, waarvan het leeuwendeel toch écht democratisch is gekozen.

     2. 75

      Wat een stom gelul over democratie 1,2 miljoen kiezers worden compleet buiten gesloten, is dat wat we hier democratie noemen.

    3. Stanly2000

     Guus G.

     Je bevestigt mijn verhaal toch wel en niet zo’n klein beetje. Door stug 4 jaar vol te houden aan het regeerakkoord is de PvdA inderdaad van de achterban vervreemd. Ok ze zijn afgestraft, maar de politiek leert hier niet van. Maakt weer een dichtgetimmerd regeerakkoord met toezichthouder in de tweede kamer en o wee als een schaap buiten het paadje zou kunnen komen. Men lapt de VERPLICHTING om te stemmen zonder last en ruggespraak volledig aan hun laarzen Snap je?

     1. Guus Geluk

      Stanly2000,

      Dat klopt, het betreft een dichtgetimmerd regeerakkoord bomvol compromissen. In ons systeem is het gebruikelijk om zo’n overeenkomst op te stellen. Zonder regeerakkoord zou een wankele coalitie als deze toch binnen de kortste keren in zwaar weer belanden?

      Maar niettemin blijft het een feit dat de zogenaamde politieke elite democratisch gekozen politici zijn. En als deze echt losgezongen waren van het volk, zoals Jan Roos stelt, waren zij in maart weggestemd.

     2. Stanly2000

      Guus G.

      Uw reactie op de VERPLICHTING graag! Of als daar gehoor aangegeven zou worden zou het kabinet dus kunnen vallen. Democratie dus?

     3. Guus Geluk

      Stanly2000,

      Stoort u zich aan de fractiediscipline?

     4. Stanly2000

      Guus G.

      Ja en nog meer aan de z.g. constructieve oppositie zo als o.a. de 100 jarige SGP. Na 90 jaar in de kamer mocht hij op de achterbank zitten bij Rutte.

     5. Guus Geluk

      Stanly2000,

      De gedoogrol van de SGP begon in 2010, ging door in 2012 bij Rutte II (tezamen met D66 en ChristenUnie) en lijkt ook bij Rutte III stilletjes te zijn doorgegaan. De band tussen coalitie en oppositie is, vooral tijdens Rutte II, sterk geweest.

      Tja, maar we spreken nu over een zwaar versnipperd politiek landschap. Rutte I bezat de kleinst mogelijke meerderheid en bedelde om hulp bij de rechtse oppositie. Op een bepaalde manier is zoiets toch weer democratisch – kleine oppositiepartijen staan niet meer volledig buiten spel.

     6. Stanly2000

      Guus G.

      Om die versnippering tegen te gaan zou net als in Duitsland een kiesdrempel ingesteld kunnen worden. Dan zijn we een hoop versnipperaars kwijt.

     7. Guus Geluk

      Stanly2000,

      Ik ben niet voor een kiesdrempel. Het zou ontzettend jammer zijn als kleine minderheden niet meer in ons parlement zijn vertegenwoordigd. Hoewel versnippering parlementair niet handig is, is het wel goed voor het vertrouwen van de burger in de politiek.

      Wel ben ik voor het verbieden van afsplitsen. Afsplitsingen zorgen voor verdere versnippering. Personen zouden de zetel ter beschikking moeten stellen aan de partij. Immers, bij de parlementsverkiezingen kan men op eigen kracht een zetel proberen te bemachtigen.

     8. Stanly2000

      Guus G.

      Had ik al verwacht. Dan hadden we nu geen 100 jarige gehad.
      Trouwens meer dan 60% heeft geen vertrouwen meer in de politiek.

     9. Guus Geluk

      Stanly2000,

      Dát, en het zou toch jammer zijn als Baudet geen plaatsje in de volksvertegenwoordiging kreeg toegewezen ;-)?

  2. Ni28

   In Zimbabwe en Venezuela noemen zij het ook democratie.

   1. Guus Geluk

    Ni28,

    Ik begrijp uw vergelijking met deze staten niet goed. Kunt u aangeven welke lijn er is te trekken tussen het regime in Venezuela of Zimbabwe en de Nederlandse representatieve democratie?

    1. Ni28

     In al deze landen wordt democratisch gekozen. Alleen is het belazeren van de kiezer in de twee andere landen vooraf al gebeurd en hier gebeurd het pas achteraf.

     1. Guus Geluk

      Ni28,

      Uw vergelijking blijft onduidelijk.

 3. Frits Jansen

  Reuze flink van Jan Roos! Hij zit veilig achter zijn computer. Wil hij al die krakers op straat zetten? Dan gaan ze zwerven. Geen eten? Dan gaan ze uit stelen.
  Het liefst wil Jan Roos ze voluit de oorlog verklaren. Toeristen zullen massaal Amsterdam mijden als ze horen dat de stad oorlogsterrein is geworden, en het ging net zo goed in die business.

  Maar Roos is een vandaal. Alles moet kapot!

  1. Pit

   @Frits: Ja und? Handhaven is de regel! Wanneer je dit soort gedrag en handelen gaat gedogen is het hek van de dam. Er zullen meer ‘schapen’ volgen.

   Een misdrijf is een misdrijf en moet vervolgd worden. Het zal je huis maar zijn.

   1. Ego-non-solus

    @Pit
    “Een misdrijf is een misdrijf en moet vervolgd worden.”

    Maar natuurlijk! Dat geldt wat mij betreft ook voor overtredingen. Maar helaas leven we in een land waar regelmatig de schijn wordt gewekt dat dat beginsel vooral voor “rechts” geldt. Voor links zijn wetten veelal plastisch, interpreteerbaar en als het zo uitkomt op hen niet van toepassing lijkt het.
    Er is één categorie uitgezonderd namelijk de automobilist. Voor deze groep criminelen geldt ongeacht politieke voorkeur zelden uitzondering of verzachtende omstandigheid. Maar ja, dat zijn dan ook de échte criminelen.

  2. Paaldanseres

   Niks op straat zetten!! Deze staatsruifvreters per direct oppakken en gewoon het land uitknikkeren. Desnoods met harde hand. Wat is er niet duidelijk aan de woorden “UITGEPROCEDEERD” en “ILLEGAAL”. Neem de Dikke van Dalen er maar eens bij. Duidelijker kan het toch niet. Weg ermee. Klaar. Opzouten.

  3. Stanly2000

   Fritsje,

   De Amsterdammers zijn niet zo blij meer met het toerisme. Zij doen er van alles aan om het toerisme ingoede banen te leiden.
   De ongenode gasten hebben al lang genoeg van de BBB regeling geprofiteerd en moeten nu maar eens het land verlaten.

  4. Holland

   Frits Jansen is een goedkope trol, die de begrippen agitatie en provocatie -kortweg agitprop- met verve gestalte geeft.

  5. Original NL

   Illegalen plegen ongestraft overtredingen dus is Jan Roos een vandaal….mooie conclusie frits jansen…..pffff.

  6. Ernst Quispel

   Frits, je vraagt van Jan langer door te denken dan waartoe hij in staat is.

   1. Top

    Blablabla. Blaaskaak! En pisvlek.

    1. Ernst Quispel

     Top, wat kom je hier doen?

 4. Pit

  Sommige misdrijven mogen. Nogmaals, het OM is niet verplicht tot vervolging. Een willekeur t.o.v. illegalen is het gevolg, meestal in het voordeel van de illegalen.

 5. Pssst

  Wat Fritz niet wilt zien door zijn roze bril is dat Amsterdam, en eigenlijk bijna elke grote europese stad, al de symptonen vertoont van een toekomstige oorlogszone.
  De binnenste ring van de stad bewoont door de autochtone bewoners, vaak (gelukkig) linkse idd, achtergelaten door de verstandige die allang hun toevlucht naar betere oorden hebben genomen. Omsingeld door de goedkopere huuwoningen, bevolkt door allochtonen vaak met niet westerse achtergrond waarvan de jeugd opgroeid met sterk anti-westers sentiment. Haat jegens homo-seksuelen, haat jegens andersdenkende, haat naar alles wat niet in hun wereldbeeld past.
  Ze zitten als ratten in de val als de lont aangestoken wordt door bv een grote oorlog die steeds dichterbij komt in het midden-oosten.
  Wie gaat de naieve linkse dwazen dan beschermen? Jesse Klaver?
  Succes Amsterdam.

 6. Pedrito

  Helemaal juist Jan. En links straks maar raar opkijken als de bevolking het zelf gaat regelen met hooivorken en honkbalknuppels. Bij dat moment zijn de toenmalige Nieuwmarktrellen nog maar een simpel opstootje. Er is één ding wat de bestuurlijke elite voortdurend vergeet en dat is het gezegde “de kruik gaat net zolang te water tot hij barst”. Het moment van afrekenen buiten de stembus om komt gevaarlijk dichtbij !

 7. EllyD18

  Jan heeft weer eens helemaal gelijk vanuit de denkwijze van een normaal mens. Maar hij vergeet één ding. Amsterdam heeft hierom gevraagd met het stemgedrag. Amsterdam wil zo graag progressief en vooruitstrevend zijn, nou dat kunnen ze nu dus zijn.

 8. Ni28

  Onder de mom van democratie bescherming is van Aartsen een ordinaire narcistische zakkenwasser. Je beschermt geen democratie door uitgeprocedeerde illegalen te steunen. Dan doe je onrecht aan al die andere mensen die op nette wijze proberen hier been aan de grond te zetten. Wetteloosheid en parallelle samenlevingen zijn de vruchten van de politieke onkunde en onmacht van de huidige politiek.

 9. Uiterst Links

  Van Aartsen is zo’n beetje de enige fatsoenlijke VVDer die je hebt. Hij is een zeer geschikte keuze geweest als burgermeester

  1. Ernst Quispel

   Inderdaad, als Jan Roos hem een gevaar voor het land acht weten we zeker met een topbestuurder te maken te hebben.

 10. Ernst Quispel

  Mag Janneman een keertje vrij?

  1. Ni28

   Wilt je met hem samen op stap soms?

 11. sjun

  Met bestuurders als Jozias van Aartsen groeit de kans op eigenrichting om de leefbaarheid in de stadsbuurt te kunnen blijven garanderen.

 12. Rosasolis

  De grote vraag is: hoe lang blijft van Aartsen interim-burgemeester van Amsterdam?
  Wanneer wordt een nieuwe gekozen? Hoe is het zo ver gekomen dat uitgeprocedeerde
  illegalen nadat zij 22 woningen hadden gekraakt, dat het wordt toegestaan dat zij ook bovendien een clubje “We are here” mogen oprichten, en doorgaan met mensen lastig te vallen. Van Aartsen moet gepensioneerd worden. Deze illegalen moeten zo gauw mogelijk uit onze land gezet worden. Vracht vliegtuigen kunnen hen binnen enkele uren terug brengen naar hun thuislanden. Als dit probleem wordt niet binnenkort opgelost, dan wordt het steeds erger, en zal verspreiden naar steden en dorpen door onze hele land

 13. H.Vaes

  Guus Geluk…..
  ,,Als deze partijen zouden zijn losgezongen van het Nederlandse volk en er was sprake van landverraad, zou het volk hen niet gekozen hebben,,.
  Daar ben ik nog niet zo zeker van……..Het merendeel van het Nederlandse volk kijkt alleen maar naar dat dubbeltje meer in hun portemonnee……en ze volgen Rutte en consorten blindelings en laten zich elke keer weer met een dooie mus blij maken.
  De toestand in het land kan ze geen barst schelen…..zij staren zich blind op dat dubbeltje. Ook gaan zij straks liever gedwongen naar de moskee….als dat beloofde dubbeltje maar komt.

  1. Guus Geluk

   H.Vaes,

   U bedoelt te zeggen dat het volk tevreden is over het economisch beleid van premier Rutte en consorten en dientegevolge op de VVD blijft stemmen?

   Dat is natuurlijk goed mogelijk. Rutte II kreeg de overheidsfinanciën goed op orde.

   Je zou kunnen zeggen dat het volk helemaal niet zo ontevreden is over de elite en de elite daarom niet afstraft, dat haalt Roos’ stelling dat de elite is losgezongen van de bevolking ook onderuit.

 14. Janna47

  Ik zie het zo: van Aartsen is bestuurder van de Open Inrichting Amsterdam!
  En deze taak vervult hij op een uitstekende manier.
  Blij dat deze man verwijderd is uit de normale maatschappij.

 15. Robert Leiden

  Jan Roos heeft bij de verkiezingen de kiedrempel niet gehaald.
  Zijn column lezend snap ik daar niets van… 🙂

 16. H.Vaes

  Guus Geluk…..
  Ik bedoel te zeggen dat het merendeel blindelings in de loze beloftes van Rutte blijft geloven en als kippen zonder kop op de vvd blijven stemmen……niet omdat het economisch beleid zo goed is (trouwens dat heeft weinig met vvd beleid te maken maar meer met de wereldeconomie waar dan Nederland ook van mee profiteert)maar omdat ze….nogmaals….. met een dooie mus blij te maken zijn ook al gaat dat voor hun ten koste van veiligheid en privecy.

  1. Stanly2000

   H. Vaes

   Guus G. wil wel meer niet snappen. Hij is zo verzot op dit en vorige kabinetten dat hij werkelijk denkt dat Rutte c.s. de wereldeconomie heeft gered. Ik als gewone burger merk er anders niet veel van. Ik mis elke maand een paar Euro en dat worden er steeds maar meer. Nu gaan ze ook nog de gaskraan dichtdraaien zonder te weten wat dat gaat kosten. De burger betaalt wel.

   1. Guus Geluk

    Stanly2000,

    Nee hoor, dat denk ik niet. Maar het dichtdraaien van de gaskraan heeft natuurlijk een reden: de veiligheid van omwonenden.

  2. Guus Geluk

   H.Vaes,

   In welke beloftes zouden de VVD-stemmers bij de jongste parlementsverkiezingen zijn getrapt?

 17. H.Vaes

  Ik bedoel privacy.

 18. Ni28

  9@ GG, jammer dat je op Holland die indruk maakt, het komt waarschijnlijk doordat je te graag met Quispel mee gaat die ik zelf de Trol B.V. noem. Het gaat niet om je eigen mening maar als je je genoodzaakt voelt om elke artikel onderuit te halen dan bent je of hier niet op de juiste blog of je doet het expres. Dan wordt je trol genoemd en moet je het mee doen. Ik waardeer wel dat je nooit beledigend bent zoals Quispel de EU kok doet. Al zou ik, zuiver hypothetisch, met hem eens zijn zou ik hem hiervoor nooit bijvallen. Ik vind zijn beledigingen veel erger dan grove taal want die doet mij niets en iedereen moet zelf weten hoe ie zich uitdrukt. Die grove taal komt vaak uit onmacht.

 19. Seneca

  @GG
  u stelt dat u ‘andersdenkend’ bent. dat wordt gestimuleerd want een andere zienswijze dan het stereotype, is altijd welkom. edoch u bent niet andersdenkend, u reageert om het reageren. er zijn diverse andere fora in NL waar men zit te springen om de zienswijze van ‘andersdenkenden’ te lezen en waar u eveneens lieden zult treffen die, gelijk u, andersdenkend zijn. succes en hopelijk tot nooit meer ziens op dit forum.

 20. Blue monday

  Die gekke Jan toch….

  Dat blijkt al uit de eerste zin dat meneer zich druk maakt om een passant als van Aartsen.

  Ik denk nooit aan die man, er zijn wel belangrijkere zaken die meer aandacht verdienen.

  Maar ja, Jantje kan nu eenmaal nix en pakt een makelijk onderwerp uit de telegraaf op.

 21. Frits Jansen

  Goddank heeft Amsterdam in Van Aartsen een bekwame interim-bestuurder. Als Jan Roos het voor het zeggen zou hebben gehad was Amsterdam in een nieuw Syrië veranderd, het toneel van een bloedige burgeroorlog.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.